دوره آموزش جامع و کاربردی صادرات ، واردات ، ترخیص‌کالا ( حضوری ) – اردیبهشت ۱۴۰۰

نحوه ایجاد کسب و کار جدید و رهایی از کارمندی

دوره جامع نخبگان صادرات ، واردات و ترخیص کالا