سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

بخشنامه درخصوص مشکلات مرتبط با ترخیص کامیون های مستعمل

بخشنامه درخصوص مشکلات مرتبط با ترخیص کامیون های مستعمل

فهرست نام های تجاری کامیون های سه سال ساخت بدون نیاز به مجوز ترخیص محیط زیست بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مشکلات مرتبط با ترخیص کامیون های مستعمل طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۸۴۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ توسط مدیرکل دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پیرو بخشنامه شماره 815294/1400مورخ 24/6/1400 و با عنایت به موارد مطروحه در جلسه مورخ 24/8/1400 درخصوص مشکلات مرتبط با ترخیص کامیون های مستعمل در گمرکات اجرایی مقرر گردید :

1. (صاحبان کالا (اظهارکنندگان)، کامیون های وارده را مستند به ماده 14 قانون امورگمرکی و ماده 58 آئین نامه اجرایی آن، بر اساس
ارزش مندرج در فاکتور و اسناد خرید مبداء ، به گمرک اظهار و گمرکات محل، اظهارنامه های مرتبط را بر این اساس مورد پذیرش قرار دهند.

متعاقباً پس از تخصیص کد رهگیری از سوی بانک های عامل (بر اساس ارزش مندرج در اسناد خرید و اظهار اولیه) ، اظهارنامه های تسلیمی در اجرای تبصره 8 ماده واحده قانون خودرو و به منظور اخذ حقوق ورودی متعلقه، مطابق ارزش های نو مندرج در بخشنامه فوق الذکر، از سوی آن گمرک مورد ویرایش قرار گرفته و با رعایت سایرمقررات اقدام لازم معمول نمایند.

2. (باتوجه به مفاد ماده 14 ق.ا.گ و ماده 11 آئین نامه اجرایی آن میزان ارزش مندرج در فاکتور و اسناد خرید ارائه شده ( به شرط
تشخیص متناسب بودن آن ) ، جهت تسویه ارزی ملاک عمل خواهد بود.

لذا باتوجه به درج ارزش نو در پروانه گمرکی (مبنای وصول حقوق ورودی) ، مراتب تسویه ارزی وفق ارزش مندرج در اسناد خرید مبداء ، به نحو مقتضی در توضیحات پروانه گمرکی درج گردد.

3. (درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اعمال مفاد مواد 108 ق.ا.گ و 183 آ.ا.ق.ا.گ نیز مقرر گردید ، گمرکات ترخیص کننده ارزش معاملاتی را در مقایسه با سوابق ترخیص مشابه ( براساس برند ، مدل ، سال ساخت و کارکرد) بررسی نمایند.

چنانچه ارزش معاملاتی کامیون، به نظر و مستنداً نامتناسب باشد صرفاً بحث جریمه موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی مصداق پیدا می کند که در این زمینه نیز صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می تواند درخواست بخشش جریمه نموده و پرونده امر به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسال گردد.

بنابراین، گمرکات اجرایی با توجه به اینکه تقریباً کامیون های وارده در یک سطح و ارزش می باشند بصورت کلی ارزش معاملاتی را بررسی نموده و ارزش نوی کامیون ها که ملاک دریافت حقوق ورودی می باشند بیشتر و دقیق تر ملحوظ نظرقرار گیرد؛

4. (مبلغ 5000 یورو جهت احتساب کرایه حمل (مندرج در بند 3 بخشنامه شماره 862640/1400 مورخ 3/7/1400 دفتر واردات گمرک ایران)، به منظور محاسبه تقریبی حقوق ورودی متعلقه جهت شفاف سازی برای ذینفعان بوده است.

بدیهی است در اجرای مواد 14 و 15 ق.ا.گ، ملاک رسیدگی در این خصوص،کرایه حمل مندرج در اسناد خرید و حمل می باشد که این مبلغ درج شده در اسناد، باید ملحوظ نظر قرار گیرد؛ ولی چنانچه مستندی دال بر نامتناسب بودن کرایه حمل مندرج در اسناد مزبور استنباط گردد و یا اینکه ترم خرید مندرج در اسناد دربرگیرنده کرایه حمل نباشد ، در مقایسه با سوابق موجود ، رسیدگی و در صورت عدم وجود مستندات مرتبط ، مراتب، از شرکت های حمل و نقل استعلام و نسبت به مورد اقدام نمایند.

5. (در صورتی که طبق رسیدگی های گمرکات اجرایی، برای اظهارنامه ای ، مستنداً بیش بود ارزش استنباط شده باشد، گمرکات مکلفند ضمن بررسی موضوع بصورت خارج از نوبت ، در صورت اعتراض صاحب کالا، مراتب را بطریق ارجاع اتوماسیون در شناسه درخواست صاحب کالا، از دفتر ارزش گمرک ایران استعلام نمایند تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ لازم داده شود.

بدیهی است شائبه بیش بود ارزش ، مانع از ترخیص کامیون نبوده و لذا ترخیص کالا از این جهت بلامانع است.
مسئولیت حسن اجرایی این بخشنامه برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرایی و معاونین محترم فنی گمرکات مزبور بوده و مسئولیت نظارت براجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها می باشد.

سازمان : گمرک ایران
تاریخ : 1400/09/06
شماره : 1400/1184422

کامیون های مستعمل

جهت مشاهده آخرین قوانین و مقررات واردات و ترخیص از گمرک ابلاغی از سوی وزارتخانه ها وارد لینک زیر شوید.

قوانین و مقررات واردات

ترخیص گمرکی

آخرین ضوابط و مقررات ( ممنوعیت ها و… )  واردات کامیون های کارکرده را در این بخش بخوانید…

واردات و ترخیص کامیون های کارکرده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *