فهرست پرسش های متداول تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی

برگزاری دوره آموزش صادرات واردات

تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی

تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی و سوالات متداول مربوط به آن

میزان و اخذ ضمانتنامه به چه طریق تعیین می شود ؟

با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده صاحب کالا و بالأخص فاکتور مربوط ، براساس ۵۰% ارزش کالا بعلاوه
حقوق وعوارض کامل گمرکی براساس تعرفه کالا مشخص می گردد. البته این میزان با توجه به نوع کالا و
حساسیت آن با تشخیص رئیس گمرک محل تا سه برابر ارزش و حقوق و عوارض ممکن است افزایش یابد .

کالای ما جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی … به فرودگاه مهرآباد رسیده است برای حمل و انتقال آن به گمرک نمایشگاه ها چکار کنیم؟

به دو طریق می توان اقدام نمود:

  • با مراجعه به گمرک مربوط و تودیع تضمین نسبت به انتقال کالا به گمرک نمایشگاه های اقدام نمود
  • در مراحل اول به گمرک نمایشگاه ها مراجعه و ضمانتنامه را به گمرک نمایشگاه تودیع و با اخذ نامه از
    گمرک نمایشگاهها بعنوان گمرک مهرآباد به طریق ترانزیت داخلی نسبت به بارگیری و حمل کالا به مقصد
    این گمرک اقدام نمود.

وقتی که کالا به گمرک نمایشگاه رسید آیا می توان بلافاصله آن را به محل غرفه ها انتقال داد یا تشریفات گمرکی دیگری ضرورت دارد ؟

پس از وصول کالا به گمرک و صدور قبض انبار ،‌ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به تنظیم و ارائه اظهارنامه
واردات موقت اقدام تا پس از ارزیابی محموله و صدور پروانه ورود موقت نسبت به بارگیری و انتقال کالا به محل
غرفه ها اقدام گردد.

توزیع ضمانتنامه به چه صورت می باشد ؟ آیا چک هم مورد قبول است ؟

ضمانتنامه را بایستی بصورت سپرده نقدی به حساب گمرک نمایشگاهها و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط
( طبق فرم گمرک ) به نفع گمرک نمایشگاهها ارائه نسبت به صدور معرفی نامه به گمرک مهرآباد اقدام گردد.

آیا تعهد سفارتخانه ها به جای ضمانتنامه بانکی مورد قبول است ؟

بلی ،‌ به شرط آنکه تعهد نامه سفارت از طریق اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه و دفتر امور صادرات
گمرک ایران به گمرک نمایشگاهها ابلاغ گردد و در آن تعهد نامه به صراحت وکیل یا نماینده سفارت اعم از
شخصیت حقیقی یا حقوقی و حدود اختیار آن مشخص گردد.

برای مشاهده قانون و مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی به لینک زیر مراجعه نمایید .

مقررات صادرات و واردات گمرکبعد از برگزاری نمایشگاه آیا کالا را بایستی به گمرک تحویل داد؟

حتمأ بعد از اتمام دوره نمایشگاه صاحب کالا موظف و متعهد است بلافاصله نسبت به بارگیری و تحویل کالا بدون
کم و کسری به گمرک نمایشگاه ها اقدام نماید. چرا که ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی وی در گرو همین امر مهم
است.

مقداری از کالا ها نظیر ‌: خودکار ، بروشور ، کاتالوگ ،‌ تیشرت و … با هدف تبلیغاتی بین بازدید کنندگان رایگان توزیع می شود . برای تسویه این کسری ها چکار باید کرد؟

در صورتیکه اقلام مذکور مارکدار و تبلیغاتی باشد با توجه به مقدار ،‌ نوع ، وزن ،‌ ارزش و … آن اظهارنامه
واردات قطعی مصرفی باید تنظیم و به گمرک ارائه نمود تا در صورت پذیرش موضوع نسبت به تسویه کالای
مصرفی اقدام گردد

اگر کالا بعد از اتمام نمایشگاه به گمرک تحویل نگردد چه خواهد شد ؟

پروانه ورود موقت صادره فقط در محدوده گمرک و محوطه نمایشگاه معتبر است و چنانچه کالا بدون اطلاع و
هماهنگی قبلی از نمایشگاه خارج و تحویل نگردد مشمول مقررات قاچاق کالا بوده و اقدامات قانونی برعلیه صاحب
کالا بعمل خواهد آمد.

آیا ممکن است این نوع کالا های مصرفی مشمول پرداخت حقوق وعوارض گمرکی گردد ؟

بلی ، چنانچه مقدار و نوع کالا با توجه به عنوان و اهداف نمایشگاه مغایرت و یا کالای مصرفی جنبه تجاری داشته
باشد. حقوق وعوارض گمرکی کالا از محل سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی وصول خواهد شد.

سامانه جامع تجارتچه اسناد و مدارکی جهت تنظیم اظهارنامه واردات موقت لازم است ؟

بارنامه حمل ، فاکتور ، عدل بندی دقیق ، گواهی مبدأ ، قبض انبار گمرک ،‌ وکالتنامه رسمی ،‌ تعهد نامه سفارت
( حسب مورد ) ،‌ نامه مشارکت از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی دال بر واگذاری غرفه از جمله مدارک
مورد نیاز می باشد.

چنانچه شرکت های خارجی فاقد نمایندگی در ایران باشند برای تعیین نماینده جهت انجام تشریفات گمرکی چکار کنند؟

با فرض سوال ،‌ آن شرکت در کشور متبوع خود می تواند با مراجعه به سفارتخانه و یا نمایندگی های کنسولی
نسبت به تعیین و معرفی نماینده در ایران اقدام نماید و گواهی سفارتخانه در این خصوص کفایت می کند .

برای مشاهده مقررات صادرات و واردات جدید و تعرفه های گمرکی به لینک زیر مراجعه نمایید .

کتاب مقررات صادرات و وارداتبعد از اتمام دوره برگزاری نمایشگاه و تحویل کالا به انبار گمرک مراحل قانونی بعدی به چه صورت خواهد بود ؟

بعد از تحویل کالا به گمرک و اخذ قبض انبار صاحب کالا می تواند با تنظیم اظهارنامه مرجوعی نسبت به اعاده
کالا به خارج از کشور اقدام نماید . در غیر این صورت بعد از گذشت چهار ماه کالا مشمول مقررات متروکه شده
و پس از طی مراحل قانونی نسبت به فروش آن اقدام خواهد شد .

آیا تمامی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها توانایی انجام تشریفات گمرکی را دارند ؟

خیر ، با توجه به تخصصی بودن کار گمرک و مراحل مختلف تشریفات گمرکی ، توصیه موکد آن است که خدمات
حق العملکاران گمرکی که دارای پروانه معتبر حق العملکاری از گمرک ایران هستند استفاده شود و از اعزام
کارکنان غیرمتخصص یا افراد متفرقه ای که فاقد توانایی و تخصص لازم هستند جداً پرهیز نمایند چرا که نتیجه ای
جز اتلاف وقت ،‌ هزینه و تأخیر در انجام تشریفات گمرکی را در پی نخواهد داشت .

جهت ترخیص قطعی کالاهای نمایشگاه های چه مجوزی مورد نیاز هست؟

در صورتی که کالا با صدور پروانه واردات موقت جهت عرضه در نمایشگاه و غرفه حمل گردیده باشد و همین
کالا به انبار گمرک اعاده و صاحب کالا قصد ترخیص قطعی آن را داشته باشد فقط مجوز رئیس مرکز توسعه
صادرات برای ترخیص قطعی کافی به مقصود خواهد بود.

به طور بسیار مختصر و مفید مراحل مختلف تشریفات گمرکی کالا های نمایشگاهی را بیان نمایید .

پس از وصول کالا به گمرک نمایشگاه و اخذ قبض انبار به شرح ذیل است :

۱- اخذ و ارائه نامه مشارکت از سهامی نمایشگاه های بین المللی دال برواگذاری غرفه .
۲- تنظیم اظهارنامه واردات موقت و ضمیمه نمودن اسناد از جمله :
فاکتور، عدل بندی ، بارنامه حمل ،‌ وکالت نامه ،‌ تعهد سفارت ، نامه مشارکت و … به آن .
۳- تأمین حقوق و عوارض متعلقه براساس ۵۰% ارزش کالا بعلاوه حقوق و عوارض کامل بصورت سپرده نقدی
بحساب گمرک نمایشگاه ها نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط ، و یا تعهد نامه سفارت
( حسب مورد ) .

سامانه جامع انبارها۴- تعیین ارزیاب و انجام عملیات ارزیابی و امضاء اظهارنامه .
۵- امضاء پروانه و اظهارنامه توسط رئیس سرویس ارزیابی و اخذ پروانه ورود موقت .
۶- مراجعه به دفتر کل انبارها ، درب خروج و انبارجهت بارگیری و حمل به غرفه .
۷- اتمام دوره نمایشگاه مربوط و تحویل مجدد کالا به انبار .

 

به دنبال راهی برای تجارت آسان و بی دغدغه هستید؟

برای انجام تجارت موفق ، تنها کافیست با تیم حرفه ای ایکسپورت مشورت کنید تا از جدیدترین و کاربردی ترین متدهای صادرات و واردات مطلع شوید و با خیالی اسوده به تجارت کالای خود بپردازید. برای دریافت مشاوره روی لینک زیر کلیک کنید.

"" مشاوره تلفنی در حوزه صادرات و واردات ""

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + چهارده =