لیست تجار و بازرگانان عراق

لیست تجار و بازرگانان عراق

لیست تجار و بازرگانان عراق به همراه اطلاعات در ادامه مطلب برای شما گردآوری شده است. به شرکت های ایرانی توصيه ميشود قبل از هرگونه انعقاد قرارداد و انجام کار تجاری با لحاظ جنبه های حقوقی تجارت و رعایت شرایط دقیق قانونی اقدام بفرمایند و حتما با دفتر رایزنی مشورت های لازم را به عمل آورند. تاکید میگردد انتخاب این شرکت ها هیچگونه مسئولیتی را متوجه متوجه رایزنی نداشته و صرفا برای تسهیل و اطلاع مخاطبین اعلام گردیده است. اختیار استفاده و یا عدم استفاده بر عهده فعالین محترم اقتصادی می باشد. در ادامه برای اطلاع از چگونگی تجارت و صادرات به عراق به بخش ” صادرات به عراق ” سایت مراجعه کنید.

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت مصالح و ساختمان سازی :

 

تلفن اسم شرکت-آدرس صنف تجاری سمت نام ردیف
7702553358   تجارت انواع مصالح ساختمانی وپلاستیکی تاجر احمد عطشان دخیل 1
7811862273   تجارت مصالح ساختمانی مدير اجرايى انتصار باقرعبد الرسول 2
7901371501   مصالح ساختمانی ساندویچ فیل و آهن مدیر اوس غازی علی 3
7901309123   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو اتحادیه بازرگانان عراقی بسام حامد صادق 4
7901531734 بغداد – حی المنصور – خ 11 – م 502 – پ 21   شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر ثامر محمد مجید 5
7808027372   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی جاسم محمد شمخی 6
7801513308 کربلا   شرکت مصالح ساختمانی مدیر حاتم عبدالکریم مهدی 7
7810007175   تجارت مصالح ساختمانی وپیمانکاری مدير اجرايى حسن ناجی حمود 8
7901977239 / 07801744022 بغداد – جادریه – م 923 – ک 6 – پ 4   شرکت مصالح ساختمانی مدیر حمید عبدالامیر عباس 9
7810140742   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی حيدر خماس سلطان 10
7902437094   شرکت مصالح ساختمانی مدیر رافد عبدالواحد مهدی 11
780118931   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی رعد داوود حسن 12
7901733501 بغداد – خ سعدون – عمارت عبیدی   انواع کالا – مصالح ساختمانی تاجر سامی کشکول 13
7901634511 بغداد   شرکت آهن – مصالح ساختمانی مدیر طارق عبد الكاظم عطية 14
7801014552   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طاهر هادی عبدالمجید 15
7801014552   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طلال حسين حسن القيسي 16
07904181785   شرکت مواد غذایی – ساختمانی مدیر عباس جمعه عبدالحسین 17
7801196309   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عدنان برتو درويش البكري 18
7901105505 بغداد – کراده داخل   شرکت واردات مواد غذایی و مصالح ساختمانی مدیر عقيد رجب علي 19
7801249384   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عقیل رضا حسین 20
7808275772   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر علي راضي عبد الزهرة الساعدي 21
7702792628   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی فراس خزعل عبد الرضا 22
7803399606   تجارت سیمان  ومیلگرد و مصالح ساختمانی مدیر كل فواد شمه امروک 23
7801740590 واسط – کوت – میدان عامل   شرکت مصالح ساختمانی – سرامیک مدیر قاسم حسن 24
7813539393   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی كاظم خضير عزيز 25
7805910251   تجارت عمومى – مصالح ساختمانی مدير اجرايى لیلی سامی فوزی التمیمی 26
7808277131   تجارت مصالح ساختمانی تاجر مازن داخل عبد الزهرة السلمي 27
7811877500   تجارت عمومى –  مصالح ساختمانی مدير اجرايى مالک حسین عباس 28
07905806980 / 07707140200 بغداد – کراده خارج – فرع شیرینی فروشی ابوعفیف   شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر محمد عبدعليوي حمود 29
7807476936   تجارت مصالح ساختمانی تاجر محمد فرج حسن 30
8824377 بغداد – کراده   شرکت کارخانجات مصالح ساختمانی مدیر مسلم ربیع طاهر 31
7801800380   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر مصطفى مؤيد قاسم 32
7812355754 بغداد – زیونه   /  نجف اشرف – الغربی   شرکت نقل – سیاحت – ساختمانی مدیر مصطفی خلیل الزبیدی 33
7802577184 نجف   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال عبدالله محمود 34
7808887959 نجف   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال محمد علي 35
7801014552 كربلاء   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نعیم نصیف جاسم 36
7801232686 قادسيه   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوری حسین علوان 37
07812434040/07702711627   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوزاد علی داد حسین 38
7801144195 حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادي علي عيسى 39
7806054085 حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادي علي عيسى الذبحاوي 40
7811614618 حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدير اجرايى هادی جبار عبد 41
7801137741 حله / مسيب   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادی محمد جواد السداوی 42
7803279939 كوت / حي الكفاءات   واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم حسن سعد 43
7803388139 كوت / شيخ سعد   واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم سلطان محمد 44
7801376832 كوت / حي دور المعلمين   دفتر تجارت مصالح ساختمانی مدیر دفتر هاشم قاسم محمد 45
7801352751 كوت /منطقه الهوره   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر هدیل کاظم عبد الساده 46
7801425538 كوت/ منطقه الحيدريه   واسط تجارت مصالح ساختمانی تاجر/عضواتاق بازرگانى همام حمودی محمد امین 47
7801104147 سماوه   سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى هیثم نعیم هاشم  48
7801054113 سماوه   سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى وائل جلیل محمد 49
7801247460 ناصريه   تجارت مواد ساختمانی مدیر اجرایی یونس عبد خسرو 50

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت چاپ و تبلیغات :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
07706465661 اومیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد المبرغع 1
07702547605 احمد وحید تبلیغات و چاپ مدير شرکت احمد وحید 2
07701687738 ارث ویژن تبلیغات و چاپ مدیر شرکت حسین الطایی 3
07706555919 الق الواحه تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابراهیم موسوی 4
07704362152 07807707703 صناعه الابداع   تبلیغات و چاپ مدری شرکت محسن 5
07703913700 السدیم للشاشات تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو محمد 6
07800700600 اتحاد الرافدین تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد الجمیلی 7
07706455576 فورترس-پرومو مدیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو دالیا 8

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت کاشی و سرامیک :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
07702638322 انوار الکعبی سرامیک و گرانیت مدیر شرکت علی حسین 1
07902996899 کارخانه النجوم کاشی و سرامیک مدير کارخانه عادل علی 2
07709810133 العالمیه سرامیک و گرانیت مدیر شرکت طالب القریشی 3
07700172165 الکوثر 2 کاشی و سرامیک مدیر نمایشگاه شهاب 4
07901381416 العوادی   سرامیک مدیر شرکت العوادی 5
07702975146 المنتظر کاشی و سرامیک مدیر صادق جاسم محمد 6
07704656182 معمل الحاج کامل کاشی و سرامیک مدیر صادق 7
07731072410 ارض النهرین کاشی و سرامیک   مدیر ارض النهرین 8
07708890870 شرکت احمد کاشی و سرامیک   مدیر علاء 9

 

لیست تاجرین و بازرگانان عراق در صنعت مواد غذایی :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
07801547885 برکات الزهرا مواد غذایی – مرغ مدیر شرکت ابو فاطمه 1
07901906770 گروه شماره مواد غذایی مدیر شرکت   عباس فاضل شماره 2
07901916341 نور موادغذایی مدیر شرکت صباح خلیفه 3
07803180000 نبع الکوثر مواد غذایی مدیر فروش نبع الکوثر 4
07901458958 المیمون   مواد غذایی مدیر عامل احمد معبود عبود 5
07901357924 الخاصکی مواد غذایی (شیرینی جات) مدیر الخاصکی 6

تبلیغات و بازاریابی در عراق

مطالعه بازار در عراق به عنوان فرآیندی در جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و هدف مند داده های بر آمده از بازار عراق است و تلاش مناسبی برای شما در راستای معرفی کالا در عراق و توسعه بازار عراق تلقی می‌گردد. در این فرآیند تکنیک ها و روش های تحلیلی و آماری برای جمع ‌آوری نیاز های بازار عراق و تفسیر اطلاعات به شکلی منظم به کار گرفته خواهد شد و به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای معرفی کالا و محصولات شما در بازار هدف ، فروش در عراق و بازاریابی در عراق به کار بسته می‌شوند و صادرات به عراق را به صورت عملی و سنجیده برای شما میسر می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص روند چگونگی تبلیغات و بازاریابی در عراق به بخش ” صادرات به عراق ” مراجعه کنید.

 

راهنمای جامع تجارت با عراق

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور عراق با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .
 
فهرست مطالب :
  • بررسی کلی کشور عراق
  • بررسی بازار واردات از کشور عراق
  • بررسی بازار صادرات به کشور عراق
  • سیاست و اقتصاد عراق
  • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور عراق
  • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور عراق
  • منابع اطلاعاتی کشور عراق
  • اتاق بازرگانی ایران و عراق
  • چالش های بازار عراق
  • فرصتهای بازار کشور عراق

 

درباره کشور عراق بیشتر بدانیم :
 
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور عراق به لینک زیر مراجعه نمایید :
 

 

فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات
رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات رفع ابهام سازمان امور مالیاتی از معافیت مالیاتی...
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس
صادرات شرکت زرین کولاک زاینده رود و مجتمع شیمیایی آبنوس مجاز اعلام شدن.صادرات منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلایکول...
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

632 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها