سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

لیست تجار و بازرگانان عراق

لیست تجار و بازرگانان عراق

لیست تجار و بازرگانان عراق به همراه اطلاعات در ادامه مطلب برای شما گردآوری شده است. به شرکت های ایرانی توصيه ميشود قبل از هرگونه انعقاد قرارداد و انجام کار تجاری با لحاظ جنبه های حقوقی تجارت و رعایت شرایط دقیق قانونی اقدام بفرمایند و حتما با دفتر رایزنی مشورت های لازم را به عمل آورند. تاکید میگردد انتخاب این شرکت ها هیچگونه مسئولیتی را متوجه متوجه رایزنی نداشته و صرفا برای تسهیل و اطلاع مخاطبین اعلام گردیده است. اختیار استفاده و یا عدم استفاده بر عهده فعالین محترم اقتصادی می باشد. در ادامه برای اطلاع از چگونگی تجارت و صادرات به عراق به بخش ” صادرات به عراق ” سایت مراجعه کنید.

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت مصالح و ساختمان سازی :

 

تلفن اسم شرکت-آدرس صنف تجاری سمت نام ردیف
7702553358   تجارت انواع مصالح ساختمانی وپلاستیکی تاجر احمد عطشان دخیل 1
7811862273   تجارت مصالح ساختمانی مدير اجرايى انتصار باقرعبد الرسول 2
7901371501   مصالح ساختمانی ساندویچ فیل و آهن مدیر اوس غازی علی 3
7901309123   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو اتحادیه بازرگانان عراقی بسام حامد صادق 4
7901531734 بغداد – حی المنصور – خ 11 – م 502 – پ 21   شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر ثامر محمد مجید 5
7808027372   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی جاسم محمد شمخی 6
7801513308 کربلا   شرکت مصالح ساختمانی مدیر حاتم عبدالکریم مهدی 7
7810007175   تجارت مصالح ساختمانی وپیمانکاری مدير اجرايى حسن ناجی حمود 8
7901977239 / 07801744022 بغداد – جادریه – م 923 – ک 6 – پ 4   شرکت مصالح ساختمانی مدیر حمید عبدالامیر عباس 9
7810140742   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی حيدر خماس سلطان 10
7902437094   شرکت مصالح ساختمانی مدیر رافد عبدالواحد مهدی 11
780118931   تجارت انواع مصالح ساختمانی عضو  اتحادیه بازرگانان عراقی رعد داوود حسن 12
7901733501 بغداد – خ سعدون – عمارت عبیدی   انواع کالا – مصالح ساختمانی تاجر سامی کشکول 13
7901634511 بغداد   شرکت آهن – مصالح ساختمانی مدیر طارق عبد الكاظم عطية 14
7801014552   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طاهر هادی عبدالمجید 15
7801014552   تجارت انواع مصالح ساختمانی مدیر اجرایی طلال حسين حسن القيسي 16
07904181785   شرکت مواد غذایی – ساختمانی مدیر عباس جمعه عبدالحسین 17
7801196309   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عدنان برتو درويش البكري 18
7901105505 بغداد – کراده داخل   شرکت واردات مواد غذایی و مصالح ساختمانی مدیر عقيد رجب علي 19
7801249384   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی عقیل رضا حسین 20
7808275772   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر علي راضي عبد الزهرة الساعدي 21
7702792628   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی فراس خزعل عبد الرضا 22
7803399606   تجارت سیمان  ومیلگرد و مصالح ساختمانی مدیر كل فواد شمه امروک 23
7801740590 واسط – کوت – میدان عامل   شرکت مصالح ساختمانی – سرامیک مدیر قاسم حسن 24
7813539393   تجارت مصالح ساختمانی مدیر اجرایی كاظم خضير عزيز 25
7805910251   تجارت عمومى – مصالح ساختمانی مدير اجرايى لیلی سامی فوزی التمیمی 26
7808277131   تجارت مصالح ساختمانی تاجر مازن داخل عبد الزهرة السلمي 27
7811877500   تجارت عمومى –  مصالح ساختمانی مدير اجرايى مالک حسین عباس 28
07905806980 / 07707140200 بغداد – کراده خارج – فرع شیرینی فروشی ابوعفیف   شرکت ساختمان و مصالح ساختمانی مدیر محمد عبدعليوي حمود 29
7807476936   تجارت مصالح ساختمانی تاجر محمد فرج حسن 30
8824377 بغداد – کراده   شرکت کارخانجات مصالح ساختمانی مدیر مسلم ربیع طاهر 31
7801800380   تجارت انواع مصالح ساختمانی تاجر مصطفى مؤيد قاسم 32
7812355754 بغداد – زیونه   /  نجف اشرف – الغربی   شرکت نقل – سیاحت – ساختمانی مدیر مصطفی خلیل الزبیدی 33
7802577184 نجف   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال عبدالله محمود 34
7808887959 نجف   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نضال محمد علي 35
7801014552 كربلاء   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نعیم نصیف جاسم 36
7801232686 قادسيه   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوری حسین علوان 37
07812434040/07702711627   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدیر اجرایی نوزاد علی داد حسین 38
7801144195 حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادي علي عيسى 39
7806054085 حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادي علي عيسى الذبحاوي 40
7811614618 حله / حي الجمعيه   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر مدير اجرايى هادی جبار عبد 41
7801137741 حله / مسيب   تجارت مصالح ساختمانی تاجر هادی محمد جواد السداوی 42
7803279939 كوت / حي الكفاءات   واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم حسن سعد 43
7803388139 كوت / شيخ سعد   واسط  تجارت مصالح ساختمانی ومرمر عضواتاق بازرگانى هاشم سلطان محمد 44
7801376832 كوت / حي دور المعلمين   دفتر تجارت مصالح ساختمانی مدیر دفتر هاشم قاسم محمد 45
7801352751 كوت /منطقه الهوره   تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر هدیل کاظم عبد الساده 46
7801425538 كوت/ منطقه الحيدريه   واسط تجارت مصالح ساختمانی تاجر/عضواتاق بازرگانى همام حمودی محمد امین 47
7801104147 سماوه   سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى هیثم نعیم هاشم  48
7801054113 سماوه   سماوه تجارت مصالح ساختمانی ومرمر تاجر/عضواتاق بازرگانى وائل جلیل محمد 49
7801247460 ناصريه   تجارت مواد ساختمانی مدیر اجرایی یونس عبد خسرو 50

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت چاپ و تبلیغات :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
07706465661 اومیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد المبرغع 1
07702547605 احمد وحید تبلیغات و چاپ مدير شرکت احمد وحید 2
07701687738 ارث ویژن تبلیغات و چاپ مدیر شرکت حسین الطایی 3
07706555919 الق الواحه تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابراهیم موسوی 4
07704362152 07807707703 صناعه الابداع   تبلیغات و چاپ مدری شرکت محسن 5
07703913700 السدیم للشاشات تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو محمد 6
07800700600 اتحاد الرافدین تبلیغات و چاپ مدیر شرکت احمد الجمیلی 7
07706455576 فورترس-پرومو مدیا تبلیغات و چاپ مدیر شرکت ابو دالیا 8

 

لیست تجار و بازرگانان عراق در صنعت کاشی و سرامیک :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
07702638322 انوار الکعبی سرامیک و گرانیت مدیر شرکت علی حسین 1
07902996899 کارخانه النجوم کاشی و سرامیک مدير کارخانه عادل علی 2
07709810133 العالمیه سرامیک و گرانیت مدیر شرکت طالب القریشی 3
07700172165 الکوثر 2 کاشی و سرامیک مدیر نمایشگاه شهاب 4
07901381416 العوادی   سرامیک مدیر شرکت العوادی 5
07702975146 المنتظر کاشی و سرامیک مدیر صادق جاسم محمد 6
07704656182 معمل الحاج کامل کاشی و سرامیک مدیر صادق 7
07731072410 ارض النهرین کاشی و سرامیک   مدیر ارض النهرین 8
07708890870 شرکت احمد کاشی و سرامیک   مدیر علاء 9

 

لیست تاجرین و بازرگانان عراق در صنعت مواد غذایی :

تلفن اسم شرکت صنف تجاری سمت نام ردیف
07801547885 برکات الزهرا مواد غذایی – مرغ مدیر شرکت ابو فاطمه 1
07901906770 گروه شماره مواد غذایی مدیر شرکت   عباس فاضل شماره 2
07901916341 نور موادغذایی مدیر شرکت صباح خلیفه 3
07803180000 نبع الکوثر مواد غذایی مدیر فروش نبع الکوثر 4
07901458958 المیمون   مواد غذایی مدیر عامل احمد معبود عبود 5
07901357924 الخاصکی مواد غذایی (شیرینی جات) مدیر الخاصکی 6

تبلیغات و بازاریابی در عراق

مطالعه بازار در عراق به عنوان فرآیندی در جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستماتیک و هدف مند داده های بر آمده از بازار عراق است و تلاش مناسبی برای شما در راستای معرفی کالا در عراق و توسعه بازار عراق تلقی می‌گردد. در این فرآیند تکنیک ها و روش های تحلیلی و آماری برای جمع ‌آوری نیاز های بازار عراق و تفسیر اطلاعات به شکلی منظم به کار گرفته خواهد شد و به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای معرفی کالا و محصولات شما در بازار هدف ، فروش در عراق و بازاریابی در عراق به کار بسته می‌شوند و صادرات به عراق را به صورت عملی و سنجیده برای شما میسر می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص روند چگونگی تبلیغات و بازاریابی در عراق به بخش ” صادرات به عراق ” مراجعه کنید.

 

راهنمای جامع تجارت با عراق

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور عراق با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .
 
فهرست مطالب :
 • بررسی کلی کشور عراق
 • بررسی بازار واردات از کشور عراق
 • بررسی بازار صادرات به کشور عراق
 • سیاست و اقتصاد عراق
 • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور عراق
 • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور عراق
 • منابع اطلاعاتی کشور عراق
 • اتاق بازرگانی ایران و عراق
 • چالش های بازار عراق
 • فرصتهای بازار کشور عراق

 

درباره کشور عراق بیشتر بدانیم :
 
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور عراق به لینک زیر مراجعه نمایید :
 

 

608 پاسخ

 1. ۴۴۰۰ متر مربع زمین ۱۴۰۰ متر مربع سوله بهداشتی ۳۵۰ متر مربع بچه سوله برای تاسیسات ۳۵۰ متر نربع انباری در انزه های ۴ متری و ۸ متری ۲۰۰ متر مربع اداری تکمیل شده ۳۵۰ متر مربع ناهار خوری و آزمایشگاه تخصصی ۶۰ متر سرایداری ایستگاه دو پوندی گاز برق ۲۵۰ آمپر ۰۹۱۲۴۲۰۱۵۱۲

 2. سلام فروش کارخانه تولید نوشابه گازدار با خط تولید کامل زیر قیمت کارشناسی به دلیل بدهس بانکی ۶۰ میلیارد قیمت کارشناسی میلغ فروش ۴۵ میلیارد به صورت نقد و اقساط واقع در شهرک صنعتی شمس آیاد ۰۹۱۲۴۲۰۱۵۱۲

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 3. درود به تولیدکنندگان عزیز،
  بنده آریا هستم و مشغول فعالیت تجارت در اروپا، آلمان، اتریش، ایتالیا و امکان مبادله از طریق عراق و کشورهای همسایه.
  در تهیه مواد اولیه و ابزارالات موردنیاز شما و همچنین همکاری و مشاوره در بازاریابی و فروش مشتاق همکاری هستم.
  لطفا با واتس اپ شماره ۰۹۱۲۳۳۹۴۵۴۹ با درج کامل مشخصاتتان پیام بگذارید. با سپاس

  1. سلام شما می توانید خدمات خودتان را به صورت وسیع به تولیدکنندگان معرفی نماید جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09156260032 واست سپ پیام بدهید

 4. *گروه فرهنگی هنری پتوس*

  مرکز تخصصی طراحی و چاپ کارت‌ویزیت، ست اداری، بنر، تراکت و…

  در کیفیت‌های مختلف بسته به نیاز شما

  همراه با مشاوره رایگان

  تلفن تماس: 00989192958773

  آدرس:ایران، قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه دوم، واحد 208

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 5. سلام. ما تولید کننده انواع تابلو مدرن و دکوراتیو هستیم و به دنبال صادر به عراق هستیم…دوستانی که مایل به همکاری هستن تماس بگیرن داخل سایتمون هم میتونیید محصولاتمون رو ببینید.ویگن دکور 09357266573

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 6. سلام. ما تولید کننده انواع تابلو مدرن و دکوراتیو هستیم و به دنبال صادر به عراق هستیم…دوستانی که مایل به همکاری هستن تماس بگیرن داخل سایتمون هم میتونیید محصولاتمون رو ببینید.ویگن دکور

 7. با سلام
  بنده تولید کننده حلال استری(متیل استات،بوتیل استات،و…)هستم
  آماده همکاری در خصوص صادرات با تجار محترم دارم.
  شماره واتساپ۰۹۳۵۶۶۷۲۸۴۴

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 8. با سلام
  بنده در زمینه تولید و چاپ نایلون وبگ های فروشگاهی فعالیت میکنم
  بگ های نایلونی . کاغذی . پارچه ای
  برای همکاری در کشور های همسایه و چه داخل خود ایران
  اماده هستیم
  علی دریایی
  09396656515
  ادرس پیج اینستاگرام
  chap.rayka

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 9. سلام تولید کننده و مدرس سنگ مصنوعی – مجسمه های آنتیک – گچبری مدرن – خراطی – چوب ورزین – آینه های آنتیک – سفالگری – ساخت کتیبه ها و مجسمه های سه بعدی – پیکره تراشی – پتینه دکوراتیو هستم .جویای کار و همکاری در اربیل و سلیمانیه هستم ممنوم می شم راهنمایی بفرمایید

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 10. با سلام
  در زمینه صادر کردن درب ضد سرقت به عراق کمک میخواستم
  لطفا منو راهنمایی کنید
  اگر هم کسی تمایل به همکاری داشت با این شماره تماس بگیرید
  0413-34217564

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 11. با سلام
  تولید کننده انواع چراغ های تزئینی و صنعتی و آباژور در طرح های متنوع و خاص هستیم، در صورت تمایل به همکاری برای صادرات خوشحال میشم در ارتباط باشیم.
  Emsil: sanatipour.sahar@gmail.com

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 12. سلام ،تولید کننده و صادر کننده انواع زغالهای قلیانی و کبابی مانند حبه ای ،۶ گوش ،شمش ،بریده شده سوراخدار ،به صورت خاک زغالی و خاک اره ای هستیم ،جهت صادرات به عراق از تجاری که در این زمینه فعالیت می کنند دعوت به همکاری می گردد ،لطفا به شماره ۰۹۱۰۹۵۸۸۹۰۰ در واتس اپ پیام بدهید

  We are producing all kinds of charcoal, such as cube charcoal, BBQ, sawdust, etc.
  Our factory is in Iran, our production has the best quality, my WhatsApp number is + 9809109588900, if you are interested, please send me a text message, we can export to any country

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 13. سلام.من تو کار تابلو فرش و فرش هستم. برای صادرات و فروش مایل به همکاری هستم.
  برای صادرات و ارتباط با تجار عراق از چه راهی وارد بشم بهتره؟
  +989331876374

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 14. سلام .ما در حوزه تجهیزات پزشکی یکبار مصرف و البسه بیمارستانی فعالیت میکنیم و آماده صادرات محصولات به کشورهای همسایه بویژه افغانستان،پاکستان و کردستان عراق هستیم

  1. باسلام سپاسگذارم از همراهی شما
   شما می توانید با ثبت نام در اشتراک ویژه ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت خدمات خود را در وب سایت انگلیسی آیکسپورت معرفی نماید
   با تشکر

 15. سلام و عرض ادب در زمینه نصب آسانسور در عراق آماده همکاری هستیم با ۱۰ سال سابقه نصب در عراق

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 16. با سلام ابوالفضل دمیرچی تولید کننده انواع محصولات دکوری و پلی استر با بیش از بیست سال سابقه کاری
  آماده همکاری با تجار عراقی و… در زمینه صادرات میباشم

  1. با سلام
   شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
   از همراهی شما سپاسگزارم
   با تشکر

 17. سلام من تولید کننده گونی های حمل بار (جامبو) برای وزن ۳۰۰ کیلو تا ۳۰۰۰ کیلو هستم . تمایل به صادرات محصولات تولیدی خودم به عراق جهت تعامل با شرکت‌ها و کارخانجات عراقی هستم . شماره واتساپ 09189584819

 18. سلام سیدهادئ ادریس پور هستم از خرمشهر درجوار مرزعراق و پایانه شلمچه وصادر کننده محصولات مختلف باغی ، و هرآنچه مورد نیاز بازار عراق میباشد،هستم
  به زبان عربی کاملا مسلط بوده ومیتوانم شما را برای صادرات محصولتان به کشور عراق یاری کنم .در صورت تمایل با این شماره و واتساپ تماس بگیرید
  ۰۹۱۶۳۳۲۳۹۳۷

 19. سلام ، در خصوص صادرات قطعات یدکی خودروی ایرانی به عراق کسی از دوستان هست که بتونه به من کمک کنه ؟

 20. با سلام بنده در زمینه پودر لباسشویی دستی و ماشینی با کیفیت و یک برند آلمانی روغن موتور خودروهای سبک و سنگین فعالیت میکنم در صورت تمایل میتونیم چه در عراق و چه در سایر کشورها همکاری داشته باشیم .

  هادی فر09143461967

 21. با سلام
  تولیدی محصولات برنجی
  ساعت ایستاده
  بوفه
  میز تلوزیون
  ساعت دیواری
  ظروف پذیرایی
  حیوانات
  انواع گلدان و کنارسالنی
  انواع سماورها با لوازم فول
  میز شطرنج تمام برنجی
  و در اخر حتی اگر خواستند تمام وسایل ایجاد کارگاه و دوره اموزشی براشون میگذاریم در کشور خودشون بتونند تولید کنند….
  باتشکر بت فریب

  1. سلام ممنونم از همراهی ما
   باسلام ما می توانیم از طریق یکی از واسطه های تجاری که در ترکیه داریم محصولات شما را در امازون به فروش برسانیم در صورت تمایل به شماره زیر تماس بگیرین
   09156260032
   با تشکر

 22. سلام خدمت عزیزان، برای صادرات به عراق نیازمند همکاری هستم، زمینه فعالیتم معجون خوراکی و نقل و عسل هست ، معجون خوراکیم گرمی و تقویت کننده قوای جنسی و سلول مغز و قلب و برطرف کننده افسردگی خستگی و ضعف و…
  ممنونم. 09194304282

  1. سلام ممنونم از همراهی ما
   خوشحال می شویم از بخش دایکتوری و مشاورین ما در این حوزه استفاده نماید
   در صورت امکان نمونه محصولات را به واحد بازاریابی ما در مشهد ارسال بفرماید
   با تشکر

   1. با سلام
    سپاسگذارم از همراهی شما
    شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
    با تشکر

 23. شركت مرداس تجارت مزدا امادگي همكاري براي توليد كنندگان داخلي براي صادرات به عراق را دارد
  كاتالوگ محصولات را با ليست قيمت به ايميل يا واتساپ بنده ارسال كنيد
  ٠٩٣٦٦٨٦٧٩٩٩

 24. با سلام من دنبال بازرگان دارویی میگردم که بتونیم کیت ها ی با کیفیت تشخیص کرونا رو که ساخت ایران هست به عراق صادر کنیم 09354341112 نباتی

 25. با سلام و احترام
  فتاحی هستم جهت ترخیص کالا از مرزهای سومار، پرویزخان،خسروی استان کرمانشاه آماده همکاری می باشم
  در صورت لزوم تماس حاصل فرمایید 09187199343

  1. با سلام
   سپاسگذارم از همراهی شما
   شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
   با تشکر

 26. باسلام
  بنده تولید دستمال کاغذی دارم دوست دارم صادرات کنم کشور های عراق و سوریه عمان کویت اگر کسی تاجر سراغ داره یا میتونه رابط بین ما و تاجر باشه ما مشتاق همکاری با شما عزیزان هستیم شماره تماس 09138862864

  1. با سلام
   سپاسگذارم از همراهی شما
   شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
   با تشکر

 27. سلام وقت به خیر. ما در زمینه پخش انواع اسباب بازی و عروسکهای پولیشی فعالیت داریم. و خوشحال میشم بتونم با کشورهای همسایه همکاری کنم. در زمینه تولید عروسک پولیشی با چند تا کارگاه بزرگ و قوی همکاری داریم و نمیزاریم سفارشات شما ناقص بمونه. و در اسرع وقت سفارشاتو تحویل میدیم. در معامله، با خدا، خوش اخلاق و انعطاف پذیر و منصف هستیم. محل فعالیت هم در تهران و هم در قزوین.
  +989124590594
  +989383738850
  Alireza samadi
  با تشکر

 28. با سلام
  نجفی هستم کارشناس فولاد گیلان برای صادرات فولاد و آهن میتونم با کوردستان عراق همکاری داشته باشم .
  خودمم کورد هستم
  شماره تماس 09187335081

  1. با سلام
   سپاسگذارم از همراهی شما
   شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
   با تشکر

 29. سلام تولید کننده محصولات اکسسوری آشپزخانه هستم لطفا افرادی رو که میتونم با اونها همکاری کنم در عراق معرفی بفرمائید

  1. با سلام
   سپاسگذارم از همراهی شما
   شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
   با تشکر

 30. درود بر شما
  من در زمینه فروش پوشاک به صورت b2b فعالیت میکنم. لطفا خریداران پوشاک به صورت عمده در عراق و یا دیگر کشورهای همسایه را معرفی بفرمایین.
  سپاس از پاسخگویی.

 31. من سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی هستم
  اگر کسی در زمینه صادرات سیستم های تصفیه فاضلاب در عراق کار می کند با من تماس بگیرد.
  البته محصولات تصفیه فاضلاب تولید من هم اکنون در عراق نصب شده است.
  موبایل و وات ساپ من: 09123711825

 32. سلام و عرض ادب
  بنده در زمینه چاپ و تبلیغات فعالیت میکنم
  ( چاپ بر روی انواع محصولات)
  و آماده همکاری با تجار عراقی و صادرات به عراق هستم
  0993-570-3514

 33. سلام وقت بخیر. تولید کننده انواع سنگ مصنوعی و آنتیک هستم. تمایل به صادرات دارم. اگر دوستان تمایل به همکاری داشتند تماس بگیرند یا در واتس اپ پیام بدند. 09131912694

 34. سلام بنده محسن ثائری
  تولید کننده دستگاهایه ایرواشر یا هواسازهای خانگی هستم.در صورت همکاری با شماره 09155575318 تماس و یا واتساپ در تماس باشیم.

 35. با عرض درود فراوان.
  بنده در زمینه حمل و نقل بین المللی واردات صادرات و خرید کالا فعالیت دارم. از دوستان محترم که در زمینه بازرگانی فعالیت می کنن و نیاز به حمل و خرید کالا از سراسر دنیا را دارن خواهشمند است با شماره تلفن 09123160843 با بنده در ارتباط باشن.

 36. سلام به همگی وقتتون بخیر
  بنده تولید کننده ی جنس در حیطه لوازم التحریر هستم برای اولین بار ایران
  در ایران هنوز جنس به بسته بندی نهایی نرسیده چن صد هزارتا فروش رفته
  میخواستم بدونم بهترین کشور برای صادرات لوازم التحریر بعد ترکیه ک بازار خوبی داره کجاس
  یا اینکه اگه کسی برا صادرات مایله باهم کار کنیم به بنده ی پیام در واتساپ بده
  09218329027

  1. باسلام ضمن تشکر از اعتماد و همراهی شما
   انتخاب بازار بستگی به نوع محصول و بسته بندی شما و همچنین میزان سرمایه گذاری جهت نفوذ به بازار را دارد بدون شک هزینه های بازاریابی در کشور عمان با هزینه های بازاریابی در کشور افغانستان متفاوت خواهد بود اگر بفکر بازاریابی مستقیم هستید لطفا در آغاز طرح کسب و کار و بازاریابی خود را تدوین و براساس آن حرف کنید

 37. سلام.من مدیر فروش تنباکو موتو هوکا در ازمیر ترکیه هستم.دوستانی که خواستار نمایندگی یا خرید محصولات ما هستند به واتس آپ پیام بدن
  09022063614

 38. سلام من سعدی هستم دارای اقامت دائم کشور عراق و دفتر بازرگانی در شهر سلیمانیه عراق دارم دوستان در هر زمینه ای که مایل به همکاری ، تجارت و سرمایه گذاری هستن لطفا با شماره من تماس بگیرند به امید موفقیت

  09120122169

  1. باسلام
   سپاسگذارم از همراهی شما دوست گرامی لطفا در صورت تمایل در وب سایت بخش همکاری ثبت نام به عمل بیاورید و رسته های فعالیت خود را اعلام فرمایید .
   با تشکر

 39. سلام من اماده ارسال زیتون و روغن زیتون به کشورهای عربی هستم کسی میتونه همکاری کنه بهم ایمیل بده roya_haghighat_68@ yahoo.com

 40. سلام من تولید کننده انواع عروسک های پولیشی و روسی هستم
  آماده همکاری برای صادرات
  09194188085

 41. با سلام و عرض ادب
  بنده در کار روغن اسید اویل‌.روغن مرغی هستم خوشحال میشم جهت همکاری و صادرات ب کشور عزیز عراق
  ۰۹۳۶۷۴۲۰۰۸۶

 42. سلام من ساکن مرز ایران کردستان عراق هستم دارای کارت بازرگانی آماده شراکت در صادرات و واردات09188589517

 43. سلام ما تولید کننده انواع چسب های کاشی و سراميك و افزودني هاي بتن با برند ثبت شده و رسمي هستيم و تمایل داریم محصولاتمون را به عراق هم صادرات کنیم اگه کسی از دوستان میتونن با ما همکاری کنن با شماره بنده در واتساپ در تماس باشيد ممنون 09353578070

 44. با عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان و تجار گرامی

  بنده درضمینه صادرات دام سبک و سنگین از ایران و ترانزیت دام ازکشورهای گرجستان و ارمنستان از طریق مرز زمینی حاج عمران آماده اخذ کلیه مجوزهای مربوطه از کشورهای مبدا و مقصد میباشم

  00989143446982 هیوا

 45. سلام تولیدی روغن های خوراکی و دارویی درمانی هستم .بسیار علاقه مند به صادرات به کشور دوست عراق هستم اگر کسی هست من را راهنمایی کند لطفا اگرکسی برای صادرات مایل به همکاری بود با بنده تماس بگیرد . 09133923036 golbouoil.ir

 46. سلام من تولید کننده ی روغن کنجد و افتاب گردان و کلزا و دیگر روغن های گیاهی چه خوراكی چه درمانی هستم مایل به صادرات و حتی کار در عراق هستم لطفادر صورت تمایل با بنده تماس بگیرید 09133923036 همچنین قادر به تامین انواع و اقسام پسته و مغز پسته هستم

 47. باسلام.
  بنده تهیه انواع کفش زیبا جهت فعالیت ومی خوام برای کشور عزیزمون عراق صادرات کنم لطفا به تاجران عراق هدایتم کنید.باتشکر

 48. با سلام و احترام.بنده قصد صادرات ظروف سفالی رنگ و نقاشی شده به عراق دارم لطفا راهنمایی کنید چطور با مغازداران عراقی دور و ر حرم ارتباط برقرار کنم.ممنون

 49. سلام ما در زمینه تولید و صادرات انواع شیرینی باقلوا و کره ای و خانگی و عسلی فعالیت میکنیم محصول تولیدی ما دارای پروانه ساخت و شناسه بهداشت و ایزو 9001 و نشان استاندارد میباشد در صورتی که تمایل دارید جهت اخذ نمایندگی کشور عراق با بنده ارتباط باشید 09127348010

 50. تولید کننده روفرشی در سایز و رنگهای مختلف اماده همکاری با شما و تجار عراقی ۰۹۱۳۳۵۴۰۲۶۹

 51. با سلام.بنده تولیدی سرویس خواب و میز تحریرو … رو دارم و میخوام صادرات محصولاتم رو شروع کنم در صورت تمایل آماده همکاری هستم.با تشکر 09358347323

 52. سلام ما تولید کننده کفش هستیم و آماده همکاری با شما وتجار کفش
  هستیم شماره تماس بهشتی٠٩٩٠۶٠٣٨۶٢٣
  اصغری٠٩١٩٨٣٠٧۴٩٣

  1. باسلام
   جهت صادرات انواع آهن آلات از اصفهان به عراق و کشورهای دیگر خوشحال میشیم با تاجر های محترم همکاری کنیم.
   ۰۹۱۳۷۶۹۶۹۱۷

 53. با سلام
  اینجانب افشین قوامی باغدار و تامین کننده انجیر خشک استهبان هستم لطفا در صورت همکاری با اینجانب تماس برقرار کنید
  09166511479

 54. باسلام.بنده زلفی هستم از شرکت سیم‌ وکابل آماده همکاری با تجارعراقی و بازرگانان ایرانی جهت صادرات محصولات شرکت به کشورهای همسایه وعراق هستم .شماره تماس واتساپی شرکت ۰۹۸۹۱۹۲۴۲۳۱۶۸

 55. با عرض سلام تولیدی بافت پسرانه هستم با تیراژ بالا اماده همکاری با تاجران عزیز هستم ۰۹۱۵۶۸۹۸۴۸۰

 56. با سلام،من در زمینه کفش و کتونی فعالیت دارم، اگر شماره تاجر در عراق و کردستان دارید ممنون میشم بهم بدید
  09106803588

 57. سلام
  من مدیر بازرگانی شرکت خدمات گستر دالوند هستم

  ما در ایران برخی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های بزرگ لبنی مانند کاله و میهن را تولید می کنیم. برخی از این مواد در زیر ذکر شده است:
  1- سیر و موسیر پرک شده
  2- سیر و موسیر به صورت دانه بندی شده
  3- سبزیجات خشک طعم دار مانند نعناع ، آویشن و نعناع
  4- انواع اسانس سیر و پالپ سیر
  محصولات ما در تهیه غذاهای مختلف از جمله ماست طعم دار و دوغ طعم دار مانند ماست موسیر ،دوغ با طعم نعناع و همچنین تهیه طعم دهنده های شرکت های تولید سوسیس کالباس استفاده می شود.
  در صورت امکان، خوشحال می شوم بتوانم به کشور عراق صادرات داشته باشم—–موبایل و واتس آپ :09151100856

 58. چوب راش روسی و گرجی میخوام صادر کنم عراق.. دوستی تمایل به همکاری هست تماس بگیرن 09305440624

 59. سلام بنده تولید کننده پوشاک ورزشی هستم از جمله(تیشرت شرت ورزشی، گرمکن و شلوار،تیشرت و شلوار تک ) زنانه و مردانه و بچگانه
  قصد تجارت با اربیل عراق را دارم
  جهت همکاری تماس بگیرید
  09016983683

 60. باسلام
  بنده در استان یزد ساکن هستم ۱۵سال سابقه حمل و نقل کالا دارم به سراسر نقاط کشور که۱۰سال اخیر صرفا در حمل کالا از مبدا استان یزد تا بازارچه های مرزی عراق فعالیت داشتم

  دوستان و تجار عراق اگر بابت همکاری و خرید خود از یزد نیاز دانستید بنده هم بابت خرید و هم حمل کالا تا بازارچه ها درخدمتم

  منظورم مثلا اگر سرامیک سنگ و هر جنس خاصی نیاز داشتید بهم اطلاعات بدید تا خرید و ارسال براتون انجام بدم

  بابت استعلام هم تعدادی از ترخیصکارها بنده رو میشناسن

  ۰۹۱۳۲۵۸۲۰۵۲
  ۰۹۱۳۴۵۵۸۴۶۶
  یزدانی

 61. باعرض سلام و خسته نباشید من تولید کننده لوازم یکبار مصرف آزمایشگاهی ( انواع لوله های آزمایش خون، ظروف کشت، سر سمپلر و …) و همچنین تولید کننده دستگاه های آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص پزشکی ( تیشو پروسسور خطی، میکروتوم، میز های نمونه گیری و انواع هود آزمایشگاهی) هستم و تمایل به صادرات محصولات به عراق هستم در صورت تمایل با شماره 09211047103 تماس حاصل فرمایید با تشکر

 62. باعرض ادب و احترام
  باستحضار میرساند شرکت (کارخانه) زمرد نور اسپرلوس تولید کننده انواع چراغ های دکوراتیو،پارکی،فرودگاهی و استخری و.. آماده همکاری با تاجران کشورهای عربی (کویت،امارات،عراق و.. ) میباشد.
  انواع محصولات
  چراغ دفنی،چراغ دکوراتیو،چراغ حمامی،چراغ پارکتی،چراغ پارکی،چراغ لاین ( خطی )،قاب هالوژن
  تلفن واتساپ خانم مهندس مقدم = 00989133672549
  ——————————————————
  مع كل الاحترام
  نود أن نعلن بأن شركة زمرد نور اسپرلوس هي شركة مصنعة لجميع أنواع الأضواء الزخرفية للحدائق والمطارات وأحواض السباحة وما إلى ذلك ، ومستعدة للتعاون مع رجال الأعمال من کل الدول العربية (الكويت ، الإمارات ، العراق ،… ).
  أنواع المنتجات
  مصباح الدفن ، مصباح الزينة ، مصباح الحمام ، مصباح الدیکور ، مصباح الحديقة ، مصباح الخط-لاین (خطي) ، إطار الهالوجين
  هاتف المهندسه ست نازک = 00989133672549

  1. من در اربیل عراق زندگی میکنم آماده همکاری با شما عزیزان
   شماره وات ساپ
   ۰۰۹۶۴۷۵۰۳۸۷۹۶۵۳

   1. من ۴ ساله در عراق هستم
    برای همکاری درخدمتم
    وات ساپ
    ۰۷۵۱۵۱۰۴۳۱۴

   2. باسلام.
    شما جهت صادات سیم و کابل به عراق میتونید راهنماییون کنید ۰۹۸۹۱۹۲۴۲۳۱۶۸ شماره واتساپ شرکت

 63. بنده تو کار بخش کاشی و سرامیک هستم و شماره چندتا تاجر عراقی رو میخوام ممنونم

 64. تولید کننده انواع مواد پترو شیمی و مواد بازیافتی انواع گرانول و h و انواع رنگ
  تماس:۰۹۱۲۶۵۹۶۱۶۸

 65. سلام ….
  از شرکت unlimited business درخواست مقداری اب معدنی داریم ….
  دوستانی اب معدنی خوب و باکیفیت در دسترس دارند لیست قیمت را برایمان ایمیل کنند ….
  unlimited_business@yahoo.com
  ………………………………………………………………………………………………..
  Hello ….
  We request some mineral water from the unlimited trading company ….
  Good quality mineral water friends if you have a price list for selling email …
  unlimited_business@yahoo.com
  ……………………………………………………………………………………………….
  مرحبا ….
  نطلب بعض المياه المعدنية من شركة تجارية غير محدودة ….
  أصدقاء المياه المعدنية ذات نوعية جيدة إذا كان لديك قائمة أسعار لبيع البريد الإلكتروني …
  unlimited_business@yahoo.com

 66. سلام
  تولید کننده درب های حیاط کاراژ و باغ هستم می خواهم به عراق و کشورهای همسایه بفروشم اگر کسی می تواند هماهنگی کند
  آماده همکاری هستم09127684418

 67. سلام وقت بخیر سیفی هستم از واحد بازرگانی شرکت تولیدی محصولات شیمیایی فجر پارسیان و بهین شیمی .این شرکت بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه تولیدات محصولات شیمیایی اعمم از جوش شیرین (گرید خوراکی و دامی).بی کربنات امونیوم (تنها تولید کننده بی کربنات امونیوم در کشور ) و بعضی از انواع کودهای کشاورزی که کیفیت محصولات ما طبق استاندارد های جهانی هستش .جهت قیمت و اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید .(۰۹۱۵۵۶۰۵۱۱۷)
  site:behinchemicaltrade.com

 68. سلام.من تولید کننده ماسک سه لایه پزشکی هستم.شرکت نوین بهزیست گنبد. یک میلیون عدد ماسک اماده در حال حاضر موجودی در انبار هست.برای عقد قرارداد و تولید هم اماده همکاری هستیم.

 69. با سلام و وقت بخیر
  الهیاری هستم تولید کننده پوشاک مردانه تابستانی و زمستانی در ایران دنبال تاجری برای فروش در عراق هستم اگه هست ممنون میشم شمارشو بزاره تماس بگیرم .

 70. مشتری در عراق باشما ارسال از ما
  هر محصولی رو که میخواید ارسال کنید ومشتریش رو در عراق دارید ولی مشکل خارج کردن از ایران رو دارید به ما بسچارید کاملا قانونی
  دفتر تجاری در شلمچه

 71. #برنج #آماده_تامین_برنج_برای_صادرات
  سلام وقت بخیر
  کسرا وطن خواه هستم مدیر عامل فروشگاه اینترنتی دونه برنج
  فروشگاه ما دارای ۱۵ مدل برنج خالص و سلامت ایرانی می‌باشد که از کارخانه های مجهز شالیکوبی های خودمون در شمال کشور به فروشگاه مرکزی واقع در سعادت آباد میرسد
  دوستان ،ما در بحث تامین برنج محدودیتی نداریم دوستانی که تاجر هستند و یا برنج برای صادرات میخواهند
  با این شماره تماس حاصل فرمایید:
  09124548689
  آقای موسوی
  doonehberenj.com

 72. سلام ب عزیزان تولید انواع اسکاچ لاکچری دارم دنبال مشتری در کشور های همسایه هستم لطفا جهت همکاری با شماره وات ساپ 09170014426پیام بدید

 73. سلام وقت بخیر
  بنده تولید کننده ی زغال فشرده هستم و همچنین مایل به تجارت با عراق و ترکیه و کشورهای مربوط به حوزه خرید این محصول
  09190708598

 74. Hello Dear Sir
  We are a manufacturer of industrial electrical equipment, as well as miniature rails and automatic switch interfaces
  For more information and cooperation, please call 00989121181489.

  باسلام
  تولیدکننده انواع شینه های ارت و نول مسی ، همچنین ریل مینیاتوری و رابط کلید اتوماتیک هستیم
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین همکاری لطفا با شماره 00989121181489 تماس حاصل بفرمایید.

 75. سلام بنده تولید کننده انواع بلوریجات،کلمن های شربت خوری،مصنوعات چوبی،و گلدان های کنار سالنی هستیم.
  درواقع انواع دکوریجات منزل و تولید میکنیم.
  کسی خواست میتونیم همکاری داشته باشیم
  09121728173

 76. با سلام
  پهلوانی هستم متخصص تولید قیر و ازمایشگاه و مسایل مرتبط
  سابقه چند سفر به مناطق مختلف اقلیم کردستان
  مدیر فروش انواع جامبو بگ مخصوص بسته بندی قیر
  ۰۹۱۳۳۰۷۴۹۷۶

 77. با عرض سلام
  گروه بامبو تولید کننده مجسمه های رزین پلی استر قصد همکاری با گروههای مشغول به این حرفه در کشور عراق را دارد
  با تشکر۰۹۱۲۳۲۳۶۸۳۴

 78. دفتر فروش و بازاریابی در کربلا و فعالیت در بقیه استانها
  تولید جنس و ارایه نمونه به ما
  همکاری در بازاریابی و فروش اجناس شما از ما
  شماره تماس 09100711636
  شماره واتساپ09124687449
  حیدری

 79. با سلام. عرض ادب
  گروه تولیدی برند بایا بی بی در ایران تولید کننده یک وسیله ضروری برای مادران بچه دار بنام صندلی شستشوی کودک دارای گواهینامه ثبت طرح در مرکز مالکیت اختراعات و طرح های صنعتی هستیم. مایلیم این محصول با کیفیت و کاربردی را بصورت انبوه به تجار عراقی که در زمینه لوازم سیسمونی و لوازم بهداشتی نوزاد یا لوازم پزشکی فعالیت دارند معرفی کنیم که به استانهایی نظیر اربیل، سلیمانیه و… عرضه کنند. مستقیم از کارخانه تحویل بگیرند و در عراق توزیع کنند.

 80. با سلام
  بنده پرورش دهنده مرغ زینتی سیاه %( ایام سمانی ) هستم
  لطفا تجار مربوطه جهت صادرات این مورد به کشورهای حوضه خلیج فارس یا عراق تماس بگیرید
  با تشکر
  0938-402-3805

 81. با سلام
  بنده پرورش دهنده مرغ زینتی ( ایام سمانی) (سیاه)% هستم
  لطفا تجار مربوطه جهت صادرات به عراق یا دبی … جهت همکاری تماس بگیرید
  0938-402-3805

 82. سلام
  بنده در زمینه تولید کننده گلانس( ابزار پرداخت کاری ) برای جلا دادن فلزات هستم
  در سایزهای مختلف…
  نخ خاص%
  لطفا تجار مربوط با این زمینه جهت همکاری تماس بگیرید
  با تشکر

 83. با سلام گروه تولیدی ما در زمینه لوازم بلورآشپزخانه فعالیت میکنه آماده همکاری در زمینه صادرات با کشورهای همسایه هستیم.لطفا با این شماره تماس حاصل فرمائید.۰۹۳۵۱۲۲۷۷۱۷

 84. سلام دوستانی که در زمینه تولید محصول کشاورزی ذرت علوفه فعالیت دارن درعراق و اربیل عراق میتونم همکاری باهاشون داشته باشم
  09152307044

 85. سلام خسته نباشید ، در زمینه صادرات پودر گوشت کشتارگاهی برای خوراک دام به عراق و مشتری های موجود در این زمینه در عراق را معرفی نمایید ،09222375818

 86. سلام تولید کننده مبلمان اداری وخانگی هستم مایلم بایکی از تجار عراقی در این زمینه فعالیت داشته باشم 09192893558

 87. سلام مرادیان هستم تولید کننده اسباب بازی خوشحال می شم بتونم به کشور دوست و همسایه عراق صادرات داشته باشم
  09371362283

 88. سلام من تولیدکننده مجسمه های پلی استری هستم حدود 15 ساله تو این کار هستم دنبال مشتری عراق میگردم
  شماره واتساپ 09148073710
  ایمیلbehzadelyasi41@gmail.com

 89. سلام روز خوش ما شرکت و کارخانه تولید کننده سنگ نما در تهران هستیم در شهر مرزی سردشت هم نمایندگی داریم، چگونه می توانم شماره همراه دوستان تاجر حوزه ساخت و ساز در اقلیم کردستان و باقی عراق رو داشته باشم ؟
  سپاسگذارم

  1. با عرض ادب و احترام
   برای پیدا کردن افراد مرتبط به حوزه فعالیت خود می توانید از طریق همکاران و جستجو برای پیداکردن کانال و گروه های تلگرامی مرتبط با حوزه خود اقدام کنید.
   با تشکر

 90. سلام
  من تولید کننده تاپ و تیشرت زنانه هستم
  کیفیت عالی از نظر دوخت و چاپ و پارچه
  ممنون میشم ب افراد در زمینه پوشاک منو معرفی کنی
  سپاس 09121965417

 91. با سلام
  تولید کننده و صادر کننده عسل های کاملا ارگانیک و طبیعی هستیم، در صورت تمایل به همکاری و صادرات لطفا با بنده تماس بگیرید.
  و همچنین درخواست معرفی محصولات خود به بازرگانانی که در این زمینه فعالیت میکنند را داریم.
  با تشکر
  سهند آبادی
  Mr Bee
  شماره تماس : 09906971488
  ایمیل: sahand.abadi@mrbeehoney.com

 92. سلام
  ما دو کارخانه تولید فرش گلیم تابلو فرش وپشتی ماشینی
  همچنین گلاب عرقیات عطر واسانس داریم
  صادرات به خارج کشور داریم ولی به دنبال اعطای نمایندگی وبازارهای جدیدیم
  لطفا ما را راهنمایی بفرمایید
  ۰۹۱۳۲۷۶۳۹۲۶

 93. باسلام. شرکت توتیا ارتباط تولید کننده انواع البسه بیمارستانی میباشن و دارای ۳۵۰ خیاط و دوزنده و دارای ۳ کارگاه بزرگ در کشور میباشم . ابراهیم قربانی ۰۹۱۲۰۸۰۳۱۲۴

 94. سلام وقت بخیر
  تولید کننده انواع تینرهای فوری هستم وهمچنین رنگهای فوری.
  شماره تماس09186058947

  1. سلام
   پت شاپ بل تولید کننده و فروشنده تک و عمده محصولات نگهرداری و مراقبت از حیوانت بخصوص پرندگان
   محصولاتی مانند کاسه استیل ( ظرف غذای پرنده ) ، توپ زنگوله دار ( اسباب بازی پرنده ، گربه و سگ) ، استکان کریستال ، قفس و ……
   اگر علاقه مند به همکاری در صاردرات محصولات ما هستید لطفا به واتساپ پیام دهید
   09228565849

  2. سلام. کشوری هستم. تولید کننده قطعات چدنی از جمله شیر آلات و سیلندر و بوش، گیربکس و ادوات کشاورزی. برای همکاری تماس بگیرید 09151133940

 95. سلام دوستان کسی میتونه شیر خشک واسه صادرات به پاکستان برام پیدا کنه درصدی با هم کار میکنیم
  ش_ت09300680091

 96. با سلام اینجانب از طریق شرکتی بسیار معتبر، آماده تامین کاشی و سرامیک با کیفت درجه یک و استاندارد در حجم بالا هستم و به دنبال خریداران و تجار ایرانی و عراقی هستم تا مبادلات تجاری خود را آغاز کنم.
  در صورتی که در این زمینه فعال هستید یا امکان جذب مشتری و تاجر را دارید با من تماس بگیرید 09353515663
  لازم به ذکر است در تعدادی از کارخانه های معتبر ایران دارای خط تولید هستیم و با قیمت رقابتی در حال فعالیتیم و آماده عقد قرارداد با فعالین این حوزه هستیم.

 97. تولید کننده انواع کالاهای دکوری و تزیینی چوبی و آینه ای ، رومیزی و رانرهای چرمی ، زیر لیوانی، زیر بشقابی ، زیر قابلمه ای، انواع تاپر کیک ، تخته سیاه در مدل های فانتزی و کلاسیک متنوع، استیکرهای دیواری آینه ای و چوبی در مدل های فانتزی و مذهبی، دیوارکوب های آینه ای و…..
  09158049404

 98. سلام اعتمادي هستم نماينده شرکت فرش خاطره از کاشان – ما توليد انواع فرش هاي ماشيني رو داريم – گليم – گبه – وينتيج – فلوکاتي – فرش 700 شانه – 1200 شانه – 1500 شانه – 1600 شانه- با قيمت درب کارخانه – مايليم براي گسترش کارمون با عراق و ديگر کشور هاي همکاري داشته باشيم 09130763353

 99. سلام
  من در ارومیه کارگاه بسته بندی مواد غذایی مثل خشکبار و ادویه و … دارم
  اگر امکان همکاری برای صادرات هست با این شماره تماس بگیرید 09147132785

 100. سلام و وقت بخیر

  نظری هستم ، در زمینه انتقال اموال صادراتی و وارداتی و ترخیص کالا از گمرک و در قسمت هماهنگی خرید محصولات کشاورزی و میوه جات خشک کشور افغانستان فعالیت دارم.
  درصورت انتقال کالا وارداتی و صادراتی و خرید محصولات کشاورزی: انواع کنجد، تخم هندوانه، تخم ریحان، تخم جاروب، ماش، و میوه جات خشک: انواع کشمش، چهارمغز (گردو)، جلغوزه، پسته، بادام و زعفران و…
  در خدمت هستیم.
  0093783372373
  Faridoon_n572@yahoo.com

  بامهر
  نظری

 101. سلام من تولیدکننده عمده پوشاک و کوسن پولکی و رانر و رومیزی پولکی مبل هستم
  خوشحال میشم با تجار عراقی همکاری داشته باشم
  جعفری
  ۰۹۱۲۴۷۹۳۹۹۱

 102. باسلام.اگر توی کار ملک هستین در همدان ملک با متراژ خیلی زیاد موجود هست اگر مایل به همکاری هستین بهم پیام بدید ممنون
  ۰۹۱۸۵۰۱۰۲۲۸

 103. با سلام بنده خیارشور دارم
  دوستان هرکسی خواست بدون محدودیت با لیبل و سیب سلامت تمییزومرتب… چه داخلی وچه خارج درخدمتم
  لطفا پیام بدهید تا در اسرع وقت تماس بگیرم
  1940 444 0939

 104. رحبًا ، أنا زاگرس (مدير التصدير في شركة تابش نور) ينتج مصنعنا صبغات الشعر ومستحضرات التجميل ، ونحن شريك في مختبر chelab srl المتخصص في إيطاليا. سأرسل لك كتالوج المنتج.
  09143424605

 105. با سلام
  #زعفران
  با توجه به مقدار حجم تولید بسیار بالای زعفران که در شهرستان زاوه استان خراسان رضوی داریم و افتخار اینو داشتیم که تامین کننده باکیفیت ترین زعفران با ظرفیت 70 درصد از حجم تولید رو در جهان داشته باشیم
  اگر قصد خرید زعفران با هر مقدار را دارید
  تماس بگیرید
  واتس اپ: 09303078984
  ایمیل:
  Sajjad.ebrahimi3161@gmail.com
  مرحبًا
  بالزعفران ، نظرًا لحجم إنتاج الزعفران المرتفع جدًا الذي لدينا في مدينة زافيه بمحافظة خراسان رضوي ، وكنا فخورون بكوننا المورد لأعلى جودة الزعفران بطاقة 70٪ من حجم الإنتاج في العالم إذا كنا تنوي شراء الزعفران بأي كمية يمكنك الاتصال بإبراهيمي
  رقم الاتصال و واتس اپ:09303078984

  Sajjad.ebrahimi3161@gmail.com

  Hello
  Saffron, considering the very high production volume of saffron that we have in Zaveh city of Khorasan Razavi province, and we were proud to be the supplier of the highest quality saffron with a capacity of 70% of the production volume in the world if we intend to buy saffron in any quantity. You can call Ebrahimi
  phon and whatsapp:09303078984
  email:
  Sajjad.ebrahimi3161@gmail.com

 106. سلام وقت بخیر
  فعالیت شرکت ما در زمینه فولاد و قطعات آسانسور از قبیل ریل ، موتور ، سیم بکسل ، درب ، کابین و در نهایت ارائه آسانسور کامل می باشد
  دفتر مرکزی ما واقع در استانبول ترکیه می باشد
  مفتخر هستیم در این زمینه همکاری داشته باشیم 00905344239630

 107. سلام . تولیدکننده ماسک پزشکیn95 . N99 .3d هستم ومایلم به عراق صادرکنم چنانچه میتوانیدمراباخریدارعراقی مرتبط کنید . تشکرمیکنم . ۰۹۱۲۱۴۴۵۶۳۳

 108. با سلام و تبریک سال نو
  تولید کننده ماسک سه لایه با سیب سلامت هستیم. در استان البرز. برای صادرات به عراق نیاز به اطلاعات و تاجر عراقی هستیم. از دوستان کسی اطلاعاتی دارد؟ ممنون
  شماره واتساپ: 09399454374

 109. سلام
  لطف میکنید لیست تاجرهایی که میتونم براشون محصولات لبنی صادر کنم رو برام ارسال کنید.با تشکر

 110. سلام بنده یکسری لوازم آرایشی بهداشتی دارم یه تاجری میخوام که بتونه کمکم کنه
  دو تا زبان عربی و فارسی می توانم حرف بزنم این هم شماره منه09331356352

 111. سلام بنده تو کار مجسمه گچی شیک و مجلسی هستم و دنبال مشتری عراقی میگردم ۰۹۳۳۸۸۲۸۲۷۸رضایی

 112. سلام تولید کننده انواع جوراب هستیم ،میخواستم که جوراب بفرستم به عراق و دنبال شماره یکی از این مشتری عراقی ها هستم.با تشکر

 113. سلام احسان هستم صادر کننده گیاهان دارویی به اروپا هستم خوشحال میشم کسی باشه در کشور عراق که محصولاتمون مانند زعفران، گل محمدی، ترخون خشک، کشمش ، کتیرا، و غیره بتونم صادر کنم
  09136926715

 114. دوستان سلام
  تولیدی حوله های پالتویی-دمپایی حوله ای و کلاه سر حوله ای
  با بهترین کیفیت تولید میکنیم.
  از متقاضیان بازار ایران وبین الملل که درخواست همکاری دارند تقاضا میشود در واتس اپ به شماره 09127769748
  خواسته ی خود را اعلام کنید.
  با تشکر

 115. سلام آقا زانیار ما تولید کننده مبل راحتی هستیم آماده همکاری برای صادرات مبل هستم لطفا تماس بگیرید .
  09356804614

 116. سلام آقا زانیار من تولیده کننده مبل راحتی هستمآماده همکاری برای صادرات به عراق هستم
  .09356804614

 117. ما در زمینه درهای چوبی آپارتمانی فعالیت داریم در کردستان عراق در صورت تمایل با شماره تلفن 09306118274 تماس بگیرد لطفا .
  باتشکر و سپاس

 118. سلام
  ما درکار توریست پزشکی هستیم دوستانی که قصد همکاری دارن با بهترین دستمزد اعلام کنن به آیدی@Tanya2017s تلگرام.

  تجار اقلیم کردستان هم ما آماده هر گونه همکاری و صادرات هستیم.

  خه لکی کوردستان له خه مت تانین به کومپانی پزیشکی و هه ر وا موترجم و خانه گ

 119. جدایی هستم تولید کننده مبلمان راحتی و کلاسیک با قیمت فوق العاده
  درصورت تمایل با شماره 09359257157 تماس بگیرید
  0935-925-7157

 120. سلام آقای زانیار
  من قصد صادرات روغن کنجد و زیتون رو به عراق دارم ممنون میشم تماس بگیرید
  09921317850

 121. سلام آقای زانیار
  من قصد صادرات روغن کنجد و زیتون رو به عراق دارم ممنون میشم تماس بگیرید
  09921317850

 122. با سلام.من تولید کننده برس مو و آینه های آرایشی هستم. و مایل به همکاری برای صارات به عراق برای محصولات تولیدی هستم.
  با تشکر
  فیضی 09125436188

 123. با سلام
  شرکت پایا سلولز پارسیان تولیدکننده انواع کارتن های چاپدار و لمینتی همراه با چاپ 6رنگ با توان تولید حداقل روزانه 30/000 عدد کارتن آماده همکاری با تولیدکننده های داخلی و خارجی هستم .
  تلفن تماس : 989131293139+

  Hi
  Paya Cellulose Parsian Company, a manufacturer of printed and laminated cartons with 6-color printing, with the ability to produce at least 30,000 cartons per day, ready to produce with domestic and foreign manufacturers.
  Phone: +989131293139

  مرحبا
  شركة Paya Cellulose Parsian هي شركة مصنعة للكرتون المطبوع والمغلف بطباعة 6 ألوان مع القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 30000 كرتونة يوميًا ، جاهزة للإنتاج مع الشركات المصنعة المحلية والأجنبية.
  الهاتف: +989131293139

 124. سلام ما تولید کننده چسب های ماستیک و سیلیکون و چسب 1.2.3 و چسب چوب هستیم خوشحال می شویم به کشورهای عراق و پاکستان همکاری کنیم

 125. سلام وقت بخیر
  در 2 مورد میخوام کار کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  1- ترانزیت برنج از پاکستان به عراق
  2 – صادرات مشتقات نفتی به عراق و افغانستان( تولید کننده قیر هستیم در اصفهان)
  09132104214 زمانی

 126. سلام خسته نباشید
  میخواهم در 2 مورد کار کنم:
  1- ترانزیت برنج پاکستان به عراق
  2- صادرات مشتقات نفتی و گازوییل از ایران به عراق ( تولید کننده قیر هستیم)
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

 127. کارخانه وستا شیمی ایرانیان نزدیک به دودهه است که در عرصه تولید و عرضه سود پرک ۹۸% با کیفیتی بالا و قیمیتی رقابتی در بازار فعال است.سود پرک وستا شیمی فاقد هرگونه ناخالصی جیوه ای و فلزات سنگین است. ما محصولاتمان را در کیسه های سه لایه لمینت، سطل های فلزی ۲۵ کیلویی با یک لایه پلاستیک در داخل، پالت های ۵/۱ تنی شیرینگ شده و بیگ بگ های ۱ تنی به بازار عرضه می کنیم. کیفیت بسته بندی های وستا شیمی منطبق بر استانداردهای جهانی است و محصول در طی حمل و نقل هیچ گونه تماسی با هوا یا رطوبنت نخواهد داشت.
  It’s about 2 decades that Vesta chemistry manufactory is in caustic soda 98% supplying and offering market with high quality and competitive rate. Vesta chemistry caustic soda doesn’t have any mercury impurity or heavy metals. We offer our products in different packing such as 3layers laminate 25kg bags, 25 kg metal buckets with inner plastic layer, popular 1/5 ton shrink pallets and 1 ton jumbo bags. The quality of our packing accords to worldwide standard. There is no contact between our product and air or humidity on the way.
  00989914861334 sale manager

 128. سلام
  تولید کننده ظروف سرامیکی هستم
  درصورت تمایل به همکاری در زمینه صادرات لطفا تماس بگیرید

  09199855605

 129. باسلام تولیدکننده کفش کتونی باکیفیت و صادراتی هستم ارسال به سراسر کشور
  مایل به همکاری با کشورهای همسایه علی الخصوص عراق نیزمیباشیم هرگونه سفارش باهرتعدادپذیرفته میشود
  بروزترین و بهترین کیفیت⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️⁩⁦✔️
  شماره تماس: 989126285342⁩+
  لینک کانال تلگرام:@kafshbahramii

  مرحبًا ، أنا شركة مصنعة لأحذية كيتون عالية الجودة وأرسلها إلى جميع أنحاء البلاد
  كما نرغب في التعاون مع دول الجوار وخاصة العراق ، وسيتم قبول أي طلب بأي كمية.
  أحدث وأفضل جودة ✔️✔️✔️✔️
  رقم الاتصال: 09126285342

 130. طراحی و تولید و پخش انواع چهار چوب در مدل های مختلف،درب های انباری و ضد سرقت،انواع مصنوعات فلزی،انواع درب های چوبی و فلزی…
  با بهترین کارشناسان و تیم حرفه ای و دقیق
  بیش از دو دهه فعالیت چشمگیر
  یک بار سفارش دهید حتما مشتری ما خواهید شد،چون ما از کیفیت و قیمت خود مطمئنیم
  ✅سفارش از سراسر کشور پذیرفته میشود
  مایل با همکاری با عراق هستیم

 131. باعرض سلام
  بنده تولید وپخش کیف دارم
  میخاستم باتجار عراقی دراین زمینه همکاری کنم وفروش داشته باشم
  میشه تجار رو معرفی کنید
  یا یک طوری بشه باهاشون درارتباط باشیم

 132. سلام تولید کننده کیف مکرومه دست بافت و کیف چرم دست دوز هستم از خراسان آماده ی همکاری برای صادرات و تولید عمده میباشم
  09037627394

 133. سلام با عرض احترام کسی اگه کار ترخیص کاری در مرز سومار خواست در خدمتم با مسلط به زبان عربی 09199533807

 134. سلام در زمینه تولید ظروف پخت و پز گرانیت و چدن آماده همکاری و صادرات هستیم.09929415094

 135. سلام . من تولید کننده ی رومیری های چرم و مخمل هستم. رومیزی رانر کوسن و … که در کشور های همسایه هم خواهان داره .تمایل به صادرات دارم. 09368675214

 136. تولیدی گل و گلدان دکوری و مصنوعی
  و کارهای پلی استر مثل مجسمه و تابلو
  09914561829

 137. شماره تماستون رو لطف میکنید یا ایمیل کنید منم تولیدی گل و گلدان مصنوعی دارم و حدود 3ساله با عراق کار میکنم مشتری زیادی هم داشتم

  1. سلام من تولید کننده رو میزی های جدید و رانر و کوسن هستم چطور میکنم برای صادرات اقدام کنم؟

 138. سلام مجموعه ما تامین کننده محصولات کشمیش ، زعفران ، سیب زمینی ، پیاز ، گوجه ، خیار ، مرکبات ، و خشکبار هستم و قصد صادرات به کشور عراق دارم لطفا لیست تجار عراق و کشور های همسایه رو جهت همکاری خواستارم . با سپاس
  شماره تماس 09100895739 مرسلی
  شماره تماس 09399570515 سلیمانی

 139. با سلام
  با 20سال سابقه تولید کننده انواع کابینت و کمددیواری،تخت کم جا،سرویس خواب،مبل استیل،میزاداری،درب ضد سرقت،میز نهار خوری و دکوراسیون چوبی شرکت،آرایشگاه و… در انواع ساده و یا مُزیّن به منبت و معرق می باشم.
  علاقه مند به صادرات محصولات به عراق هستم ممنون میشم تجار در این زمینه پیام بدهند.

 140. سلام
  تولید کننده در و پنجره و پارتیشن های فلزی لیزری (CNC) علاقه مند برای صادرات به کشورهای همسایه از عزیزانی که مایل به همکاری هستند دعوت به عمل می اید
  09133547645

 141. احمدعلی علی نژاد گفته:

  سلام
  تولید کننده انواع ماشینهای ظرفشویی هستیم مایل به صادرات داخلی و خارجی هستم درصورت امکان با شماره ۰۹۱۸۸۶۳۸۲۱۴ تماس بفرمایید

 142. سلام ، من تولید کننده کابینت های سرویس بهداشتی ساختمانی هستم ، آماده دریافت سفارش برای کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس هستم ، تولیدات ما قابلیت رقابت با چین را دارا میباشد. لطفا جهت سفارش و دریافت تصاویر نمونده کارها تماس برقرار نمایید متشکرم

  09121219425
  تلفن تماس تهران 09121219425

 143. سلام توليد کننده جوراب هستم بدون واسطه خرید کنید تو بازار تهران هستم کارخونه تولید جوراب دارم زارعی
  09032828436
  09106712467
  09212324533

 144. با سلام و خسته نباشید
  بنده تولید کننده البسه یکبار مصرف بیمارستانی و گان و شان پزشکی هستم
  ممنون میشم تجار عراقی خصوصا سلیمانیه که در این زمینه فعال هستن را در اختیارم قرار بدین
  ممنون و سپاس

 145. باسلام من و چندتن از همکارانم تولید کننده عسل مرغوب هستیم. اگر از عزیزان در بحث صادرات عسل فعالیت داره میتونیم همکاری خوبی داشته باشیم .شماره تماس
  ۰۹۳۰۷۸۰۱۰۰۱

 146. با سلام. تولید کننده اجاق گاز های طرح فر با بدنه ام دی اف و در مدل های بسیار زیبا و متنوع و جنس درجه یک هستم , برای صادرات به کشور عراق و تجارت در این زمینه ،مایل به همکاری هستیم.. برای خرید و ثبت سفارش محصول ، با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید. یا واتس اپ پیام دهید.
  09389276411

 147. سلام و وقت بخیر مدیر صادرات شرکت فولادی بکر افشان هستم ،جهت امر صادرارت ورق فولادی و … به عراق بانک اطلاعاتی کامل بعلاوه آدرس ایمیل و شماره تماس ها رو میخواستم . آدرس ایمیل خودم hz6448@gmail.com

 148. سلام من در زمینه تولید اسباب بازی چوبی و قطعات صنعتی و تولید لیفتراک مهارت دارم اگر کسی از دوستان تمایل به همکاری داره لطف کنین با یکی از این شماره ها تماس بگیرین:
  با سپاس
  09385328581
  09368620676

 149. باسلام
  متاسفانه من با شماره های بازرگانان عراق بخش غذایی که تماس میگیرم مشکل اشتباه بودن شماره رو دارم و قادر به تماس نیستم.
  گویا پیش شماره ها تغییر کرده.

  ممنون میشم راهنمایی کنید.

 150. باسلام
  بنده تولید کننده زعفران هستم
  برای همکاری با این شماره تماس بگیرید
  09914940643

 151. با سلام
  حدود ۲۰ عدد دستگاه خط تولید پلاستیک ۹۰ سانت با مارک ژوکسین در تهران موجود میباشد
  دستگاهها با کیفیت عالی و قابل تظمین میباشند
  صادرات به کشورهای منطقه نیز پذیرفته میشود
  ۰۹۱۴۴۸۳۲۹۳۷

 152. سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزان.
  هر شرکت یا تولید کننده مایل به کار کردستان عراق می باشد اینجانب زانیار رستمی آماده همکاری هستم. پیدا کردن بازار های فروش . بازاریابی محصول. اعتبار سنجی مشتریان. کارهای اداری و….
  خواهشمند است با شماره زیر در واتس آپ نمونه و مشخصات محصول و نحوه همکاری را اعلام نمایید .
  09184395967

 153. با سلام بنده در فروش قوطی های۲۴۰سی سی ابمیوه با کیفیت بالا وقیمت مناسب هستم 09125386630در واتس اپ هم در خدمت هستیم

 154. سلام بنده اولین و تنها تولید کننده زغال نارگیل در کل ایران هستم که محصولی با کیفیت تولیدمیکنم ک مختص صادرات هستش لذا دوستانی ک تمایل ب همکاری دارند میتونن با بنده تماس بگیرن با تشکر
  09169831711

 155. با سلام
  شرکت گلبرگ دنیا فعالیت خود را از سا ۱۳۷۵ در حوزه‌ی چاپ سیلک مورد استفاده در چینی، آرکوپال و …، شروع نمود.
  هم‌چنین گلبرگ دنیا از پیشگامان تولید ظروف اوپال با طرح‌ها و رنگ‌های متنوع و با قیمت بسیار مناسب می‌باشد.
  لطفا برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه فرمایید.
  golbarg-donya.ir

 156. باسلام بنده خیلی مایلم باتجارعراقی کارکنم راجع به صادرات میوه چطورمیتونم چندتاشماره ازتجارعراقی جهت تماس داشته باشم باتشکر

 157. با سلام
  بنده نماینده مستقل فروش محصولات آرایشی و درمانی پوست و مو هستم
  میتونم در این زمینه با تجار عراقی همکاری خوبی داشته باشم
  برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید و یا در فضای مجازی پیام بدهید
  09105959882

 158. سلام تولیدکننده انواع کفشهای اسپرت به صورت عمده با بروزترین کارهاهستم چطور میتونم با تاجرهای عراقی در ارتباط باشم ممنون
  کانال تلگرامی=@takisporte
  پیج اینستاگرام=Takisporte
  شماره تماس=09120632935
  شماره واتساپ=09352911295

 159. سلام ستاری هستم
  گلخانه تولید کاکتوس و ساکولنت دارم علاقمندم محصولاتم رو صادر کنم اگر کسی امکان راهنمایی و همکاری داره خوشحال میشم باهم صحبت کنیم .
  ۰۹۳۶۸۸۱۲۷۷۴

 160. سلام تولیدکننده شلواراسلش با پارچه ملانزوزهره آماده همکاری جهت صادرات به کشورعراق هستم باتشکر 09133126570 رسول

 161. سلام ما تولید کننده انواع پودر بتونه درزگیری وچسب های کاشی هستیم تمایل داریم محصولاتمون رو به عراق هم صادرات کنیم اگه کسی از دوستان میتونن با ما همکاری کنن با شماره بنده تماس بگیرن ممنون 09122689456

 162. سلام اهل کردستان ایرانم مهندسی جوش دارم سوابق کاری مخزن سازی پالایشگاه ، اسکلت ساختمانی، لوله داخل پالایشگاه دارم می تونی راهنمایی کنی بتونم عراق کار مرتبط با تخصصم پیدا کنم شماره تماس 09162423659

 163. سلام
  محمد جعفری هستم ، ساکن و تولید کننده مبلمان و مصنوعات چوبی در تهران
  شماره تماس ، ۰۹۱۹۳۱۳۷۵۶۷
  ۰۹۳۷۳۱۳۷۵۶۷

 164. باسلام
  تولید و فروش لوازم برقی (قوطی کلید پریز)
  اماده همکاری با تجار و ‌صادرات
  09384584864
  فقط واتساپ

 165. با سلام
  فروش مغز پسته و پسته آماده ی صادرات به عراق
  آماده همکاری با تاجر های محترم .
  ۰۹۳۸۴۵۸۴۸۶۴
  فقط واتساپ

 166. فروش درب قوطی آب معدنی در ایران برای ارسال به کشورهای همسایه ۰۹۱۷۶۶۱۸۱۹۳

  1. باسلام
   تولید و فروش قوطی کلید پریز به قیمت پایین .
   آماده همکاری با تاجر های لوازم برقی .
   09384584864
   فقط واتساپ

 167. سلام
  حسین هستم مدیر فروش انواع فرش های
  بی سی اف . ورجین . اکرولیک . گلیم . گبه .
  اماده ی همکاری با بازرگانان تاجران فرش و نمایشگاههای معتبر

  فروش فرش مستقیم ازداخل شرکت بدون واسطه و قیمت دست اول
  کیفیت و ضمانت نامه ی کتبی
  ارسال جزیی ب کل نقاط با باربری
  و ب صورت حضوری درخدمتتون هستم.
  تاجران عزیز درصورت خرید ب صورت عمده اقامت و گردش در سطح شهر تاریخی کاشان رو مهمان من خواهید بود.
  برای اطلاعات بیشتر بامن در ارتباط باشین
  09134330675

 168. با سلام
  ما در زمینه صادرات محصولات پلاستیکی فعالیت میکنیم در صورت داشتن مشتری در عراق می توانم با عزیزان همکاری کنم.
  با تشکر
  09124273859

 169. سلام بنده تو کار ساخت ونصب تجهیزات مرغداری تخمگذار وگوشتی هستم نیازمند یک تاجر هستم جهت همکاری لطفن راهنمایی کنید

 170. سلام بنده تو کار ماوس کامپیوتر هستم لطفن جهت صادرات ب کشورهای همسایه نیازمند همکاری هستم لطفن راهنمایی بفرمایید

 171. سلام من در زمینه زعفران فعالیت میکنم ممنون میشم یه تاجر تو کشورا عربی یا اروپایی بهم معرفی کنین .ایمیل بدین

 172. سلام زانیار رستمی هستم. اقامت عراق دارم. هر تولید کننده مایل به کار کردن در کردستان عراق است می توانید با شماره بنده تماس بگیرید. 09184395967

 173. تامین کننده بسیاری از محصولات غذایی در ایران هستم و به دنبال صادرات به کشور عراق به خصوص اقلیم کردستان هستم محصول مورد اولیوت خاویار و برنج ایرانی و هنذدی هستش ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید یا تجار کشور مقصد به بنده معرفی کنید.

 174. سلام کارخانه تولید سنگ نما دارم شماره تلفن تجار سنگ عراق رو میخام
  09177323763

 175. سلام من علی شجاعی تولیدکننده قطعات موتورسیکلت ترکبند هندایی چندمدل میلرکاب هندایی جک بغل هندایی اهرم تعادل درب لنت هندایی سپر جلو چندمدل سایبان هندایی قبول سفارش ساخت قطعات فلزی موتور هندادرخدمتیم

 176. سلام وقت بخیر
  بنده تولیدی محافظ برق دارم با ۳ محصول دارنده نشان استاندارد ایران که شامل چهار خانه محافظ و دو خانه محافظ و تک خانه محافظ هستم دد صورت تقاضا امکان صادرات وجود دارد تشکر

 177. تولید شانسی و اولین تولید کننده رسمی محصولات جایزه دار در استان گیلان با نام باران بهاری گیلان با علامت استاندارد همراه با اسکاچ در طرح های مختلف…
  09128584619

 178. با سلام.
  بنده تولیدکننده ی انواع سیسمونی کودک و سرویس خواب نوجوان هستم.
  سازه هایی با تنوع های خاص و با ایده های به روز و جدید.
  اماده ی همکاری برای صادرات به عراق هستم.
  لطفا لیست تجار صنایع چوب را به بنده معرفی کنید
  شماره تماس:09125651128
  با تشکر

 179. سلام.من توکار مرکبات هستم.آشنایی به صادرات دارم.پرتقال و تامسون.حاضر به همکاری با خریداران عراقی و.. وکسانی که جویای واسطه باشن09393486257امیرپویان

 180. سلام.من توکار مرکبات هستم.آشنایی به صادرات دارم.پرتقال و تامسون.حاضر به همکاری با خریداران عراقی و.. وکسانی که جویای واسطه باشن09393486257

 181. سلام من توانایی دارم یک کارگاه صنایع چوبی تولید مبلمان منبتی و استیل را با دستگاه سی ان سی در اربیل دایر کنم شما چه قدر اطلاع دارید در مورد این کار 09128620144

 182. با سلام و احترام
  بنده تولید کننده گهواره کودک و نوزاد هستم، کارهای تولیدی ما یک نوآوری جالب و خاص دارد که نمونه آن در هیچ کجای جهان وجود ندارد. بسیار علاقه مند هستم که با کشور عراق یا افقانستان کار کنم جهت صادرات.
  لطفا از دوستان اگر امکانش هست برای کمک یا راهنمایی یا …. کسی را می شناسین به بنده معرفی بفرمایین.
  قبلا کمال تشکر را دارم.

 183. سلام
  بنده تولید کننده مواد شیمیایی (متاسیلیکات سدیم) هستم و مایل با همکاری با کشورهای همسایه هستم.

 184. باسلام درزمینه کیف زنانه به صورت عمده و تولید و چرم مصنوعی در زمینه ی کیف و کفش و مبل اماده به همکاری میباشیم در صورت تمایل با شماره 09124108014 در واتس اپ پیام بدین

 185. من تولید کننده کفش هستم به علت شرایط کرونا و اقتصادی قدرت خرید داخل کشور پایین امده و میخواستم صادرات کفش مردانه انجام بدم به عراق و کشور های اطراف ممنون میشم همکاری کنید

 186. سلام
  من گوهر تراش هستم و در زمینه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کار می کنم
  تمایل به صادرات انواع سنگ و انگشتر به عراق و… رو دارم
  09102040984

 187. سلام
  گروه تولیدی و صنعتی فیکو سورن fico_soren تولیدکننده انواع هود ، اجاق گازهای صفحه ای ، کولرهای آبی و…. انواع لوازم خانگی جهت صادرات
  با افتخار در خدمت تجار عزیز علاقه مند به محصولات لوازم خانگی هستیم
  شماره تماس : 0914252106

 188. سلام
  گروه تولیدی و صنعتی فیکو سورن fico_soren تولیدکننده انواع هود ، اجاق گازهای صفحه ای ، کولرهای آبی و…. انواع لوازم خانگی جهت صادرات
  با افتخار در خدمت تجار عزیز علاقه مند به محصولات لوازم خانگی هستیم
  شماره تماس : 09142521060

 189. سلام تولیدکننده سفالم لطفا لیست تجار خرید سفال کردستان عراق رو برام بفرستید سپاس

 190. سلام. لیست شرکت هایی برای همکاری صادرات فرش دست بافت _ آرد_ کود_تخم کدو _زعفران _ میخواستم …

 191. باسلام بنده تولید کننده کارای دکوری مثل قاب اینه سه تیکه واینه های دکوراتیوهستم اگر ممکنه یه تاجر عراقی در این زمینه به من معرفی کنید ممنون میشم
  09129576522

 192. سلام
  من تولیدکننده انواع کفش هستم لیست بنکداریهای کفش در عراق رو میخوام ممنون میشم کمکم کنید.
  09128683203

 193. سلام بنده حسن شهرکی هستم تولید کننده ی انواع مبلمان استیل و کلاسیک در حد مبلمان ترکیه
  حاظر به همکاری با تجار عراقی هستم
  شماره تلفن،:09123849256

 194. سلام عرض ادب .کاظمی هستم مدیرعامل شرکت مهرصنعت ، تولیدکننده میکسرهای بتن در ایران هستیم و علاقه مندیم با شرکت های ساختمانی و بتن اماده فروش ها درعراق معامله کنیم.جهت استعلام و کاتالوگ و استعلام قیمت با تلفن 09122644753 تماس حاصل بفرمایین

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

  1. باسلام و احترام
   سوال شما خیلی کلی است
   لطفا دقیقا یک مسئله مشخص را بیان فرمایید تا بتوانیم پاسخ دهیم

 195. با سلام
  من تولید کننده زغال فشرده یا همون زغال چینی هستم
  اگه صادر کننده ای هست که بتونه به عراق یا ترکیه صادر کنه اماده همکاری هستم

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

 196. با سلام .کارگاه تولیدی شلوار راحتی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت از اصفهان هستیم.اگر کسی تمایل به همکاری جهت صادرات با عراق هست لطفا تماس بگیرد.
  با انواع پارچه خوب ازجمله زهره .ملانژو…
  ۰۹۱۳۳۰۸۸۶۴۷

 197. سلام. سعید غیاثوند هستم. بنده میتوانم انواع کشمش. سایه خشک. کشمش آفتابی. سبزه. در بسته بندی‌های شکیل.و کاملا بهداشتی با پروانه بهداشتی. در تناژ بالا تهیه کنم. اگر تاجر عراقی برای همکاری هست(برای صادرات) تماس بگیرید.
  سعید:09183531960

 198. سلام. سعید غیاثوند هستم. اگر تاجر عراقی به کشمش درجه یک در تناژ بالا نیاز داشت با شماره 09183531960 تماس بگیرد. با بسته بندی شکیل

 199. با سلام.بنده تولید کننده محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی گوجه فرنگی با تناژ بالا و تولید کننده مبل با بهترین کیفیت و بهترین قیمت در طرحهای مختلف.و آمادگی ارسال سیمان میلگرد و مواد غذایی را دارم از تاجران عزیز عراقی برای تعامل با شماره واتساپ در ارتباط باشند با تشکر 09044753638

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

   1. سلام. من تو کار مرکبات هستم.آشنایی به صادرات دارم.پرتقال و تامسون.حاضر به همکاری با خریداران عراقی و. . وکسانی که جویای واسطه هستن

 200. سلام بنده تقی پور هستم در زمینه تامین آهن آلات صنعتی ‌و ساختمانی فعالیت دارم درخدمتم
  ۰۹۱۲۲۴۵۸۷۹۲

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

 201. سلام به دنبال تاجر هستیم در زمینه ی الکترونیکی و میکروفون و بلندگو به عراق.

 202. سلام بابایی هستم تولید کننده پودر لاستیک سازی هستم میخواستم شماره تماس جهت صادرات به عراق بهم بدید

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

 203. سلام علیکم بنده حاضرم کار کردن با تاجر عراقی .. تربار وفرش و ایزوگام و تاجر عراقی هرچی میخواهد هست فقط تماس یا پیام رو ایمیل بدهد تمامی این محصولات درجه یک و اگر تاجر عراقی میخواهد کار کنه من حاضر و در خدمتم در مرز چذابه و شرکت های ایرانی مثل لبنیات شکلات بیسکویت اگر کسی میخواهد باشون کار کنه آماده ام

  بنده :محمد
  09226457062

 204. با سلام و احترام
  گروه بازرگانی آذران

  تامین کلیه مواد پلیمری صادراتی

  ✔️پلی اتیلن سنگین (7000F, ex5 , 5110)
  ✔️پلی اتیلن سبک( 2130, 2047 , 2420H, 2420D)
  ✔️پلی اتیلن سبک خطی 209AA
  ✔️پلی اتیلن سنگین لوله EX3 P100, CRP100 BLACK & NATURAL
  ✔️پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
  ✔️پلی اتیلن سنگین بادی 0035,BL3
  ✔️پی وی سی S65
  ✔️پلی پروپیلن FIBRE& RAFFIA

  09125088396
  hosein.amouchi88@gmail.com

 205. سلام زکریا دوآبی هستم از کرمانشاه ،زنبوردار ،و تولید کننده عسل، سالانه ۴۰تن عسل طبیعی و۴۰تن عسل تغذیه برداشت میکنم تمایل به صادرات باعراق رادارم ،شماره تماس ۰۹۳۸۰۹۳۵۳۶۶

 206. سلام
  بنده تولید کننده شلوار های اسلش و ورزشی مردانه و زنانه هستم
  لطفا شماره تجار عراقی یا کشورهای همسایه که در زمینه پوشاک فعال هستند رو برام ارسال کنید .سپاسگذارم
  09351602335

 207. باسلام
  شرکت ماتولیدکننده انواع دکلهای مخابراتی مهاری هست.درصورت تمایل به همکاری لطفا به من ایمیل بزنین.باتشکر

 208. سلام
  تولید کننده محصولات ناخن و مو ( لاک ناخن، لاک پاک کن، رنگ مو، پودر دکلره، اکسیدان، سرم مو) هستم. آماده صادرات هستم

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

 209. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه تجار عزیز

  بنده نماینده فروش انواع انجیر های خشک صادراتی و غیر صادراتی استهبان در خدمت همه تجار عزیز کشور همسایه و یا تمام تاجرانی که قصد تجارت این محصول را دارند هستیم.
  همکاری با شما افتخار ماست.
  با ما در تماس باشید: 09350504550

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

 210. سلام نمایندگی دستگاه تصفیه اب ایزی ول تایوان دارم برای هرگونه سفارش به قیمت شرکت بااین شماره تماس بگیرید۰۹۱۸۹۹۶۴۰۶۳ اماده ارسال به تمام شهرهای اقلیم کردستان

 211. سلام تولید کننده مبلمان راحتی و کلاسیک و سلطنتی هستم
  مشتاق کار با تجار کشور عراق
  جدایی-09359257157
  تماس بگیرید

 212. سلام وقت بخیر عسل ژل رویال و عسل زرشک و عسل عناب دارم و پک دمنوشها ی صادراتی دارم میخوام به عراق و کویت صادر کنم با کیفیت بالا و درمانی

  1. با سلام خدمت اعضا محترم
   سازمان مديران و متخصصين کليه فرآيند هاي مربوط به فراهم سازي بستر صادرات براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را انجام ميدهد .
   از برخي از خدمات ما ميتوان به اخذ استاندارد ها و CE هاي مربوط به صادرات و ثبت شرکت شما بصورت بين المللي در اروپا و کانادا حتي بصورت الکترونيکي اشاره کرد.
   براي دريافت اطلاعات تکميلي با شماره 22015039 يا همراه 09126786995 تماس بگيريد .
   افتخار ما همکاري با شماست .

 213. با سلام.کارخانه ما واقع در سمنان و محصول تولیدی ما گچ درجه یک صادراتی از نوع پلیمری و …. است.
  ما مشتاق به صادرات به کشورهای همسایه هستیم.خوشحال خواهم شد اگر در این زمینه ما را یاری فرمایید.

  با تشکر

   1. سلام. من تو کار مرکبات هستم.آشنایی به صادرات دارم.پرتقال و تامسون.حاضر به همکاری با خریداران عراقی و. . وکسانی که جویای واسطه هستن 09393486257

 214. سلام به دوستان و تجار عزيز
  بنده توليد كننده وسايل چوبى دكورى و كاربردى هستم وسايلى مثل انواع سبدهاى آشپزخانه سبدهاى سبزيجات و استندهاى قابلمه و گلدان
  مايلم براى صادرات محصولات به عراق با شما دوستان عزيز همكارى داشته باشم
  با تشكر ٠٩١٢٦٤٤٦٣٩٤ كافى هستم

 215. مریم هستم. بخش صادرات شرکت فرنان. تولید کننده انواع پنیرهای پیتزا. انواع نان های پیتزا. نان یوفکا. نان سمبوسه و …. با ظرفیت تولید بالا (5000 کارتن در روز) اماده همکاری با تجار عزیز می باشد. شماره تماس: 09226561439

 216. با عرض سلام
  شرکت ما در زمینه تولید و فروش یخچال های فروشگاهی مانند : یخچال سوپر مارکت،قصابی،قنادی،پروتئینی فعالیت می کند …
  کشر عراق در این زمینه تقاضای بالایی دارد و با توجه به قیمت های مناسب اجناس، فرصت خوبی برای تجار عراقی می باشد…
  تلفن تماس
  ۰۹۱۲۱۱۶۰۶۸۸

 217. با عرض سلام
  شرکت ما در زمینه تولید و فروش یخچال های فروشگاهی مانند : یخچال سوپر مارکت،قصابی،قنادی،پروتئینی فعالیت می کند …
  کشر عراق در این زمینه تقاضای بالایی دارد و با توجه به قیمت های مناسب اجناس، فرصت خوبی برای تجار عراقی می باشد…

 218. با سلام و عرض ادب.
  بنده برای ارسال اسباب بازی و سرگرمی کودکان نیازمند به آشنایی با تجار اسباب بازی هستم.
  در صورت امکان مساعدت نمایید .
  با سپاس
  09123051914

 219. با عرض سلام
  بنده علیزاده هستم مدیر شرکت زرین فعال در زمینه انواع سنگ های ساختمانی اماده همکاری با بازرگانان و تاجران عراقی با مناسب ترین قیمت می باشم.
  جهت همکاری و ارسال کاتالوگ و استعلام قیمت با بنده با شماره زیر در واتس آپ در ارتباط باشین یا ایمیل بدین
  با تشکر
  989154476393

 220. سلام وقت بخیر می خواستم‌خرما به عراق بفرستم
  09369172025
  محبت کنید در این زمینه من راهنمایی کنید

 221. سلام
  از عزیزان اگر کسی سیب درختی خریداری میکنه برای صادرات، یا واسطه هستن میتونن با این شماره تماس بگیرن جهت همکاری در خرید سیب، هم از باغداران هم از سردخانه های میوه4819-139-0939
  خواهشا مشتریان خوش حساب و دست به نقد تماس بگیرن، و البته کسانی که با قیمت سیب درختی آشنایی داشته باشند و کاملا منصفانه خرید و فروش انجام گیرد

 222. باسلام.
  بنده نیاز به ضایعات پلاستیک در ایران دارم..مایل به ارتباط باکشور عراق برای خرید ضایعات پلاستیک می باشم. برای ارتباط با ش 09138500280 تماس حاصل فرمایید.

 223. با سلام بنده تولید کننده چرم طبیعی هستم تاجرین محترم در صورت نیاز با بنده تماس بگیرید ۰۹۱۲۹۶۸۰۷۲۰

 224. با سلام .
  شرکت کاسپین کود گلستان
  تولید کننده کود کشاورزی از کودهای مرغی به صورت پودری ،پلت ، بالاخص سوپر کود بیو ارگانیک بصورت پودری غنی ترین کود موجود در دنیا و اولین تولید کننده اسید هیومیک پودری و مایع در ایران می باشد .
  لذا برای صادرات به کشورهای عراق ، عربستان ، عمان ، ترکیه ، روسیه ، چین ، پاکستان ، قزاقستان ، ارمنستان ، تاجیکستان ، هند و اوراسیا محصولات با شکیل ترین بسته بندی و مناسب ترین نرخ فروش و بهترین آنالیز آماده عرضه محصولات می باشیم .
  مدیر فروش کاظمی 09117277113
  با تشکر

 225. خیدوفروش اسبهای وارداتی پاسپورت داربا بهترین شجره ها..چنانچه تاجرهای عراقی قصدخرید دارن اماده همکاری هستم.نزدیک900راس اسق ازایران به عراق صادر شده
  09135259688

 226. با عرض سلام و وقت بخیر. بنده اماده همکاری با تجار جهت صادرات یخچال فریزر کمبی 27 فوت با کیفیت و قیمت مناسب می باشم. همچنین اگر دوستان شماره ای از تجار که در کار لوازم خانگی و اشپزخانه باشند و به بنده بدن ممنون میشم. 09382845571

 227. با سلام ما تولید کننده محصولات چرم طبیعی اصل از جمله کفش . کیف .کمربند و … هستیم دفتر اصلی ما در کانادا و کارگاههای ما در تهران قرار دارد.
  اماده صادرات به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان هستیم . محصولات ما چرم طبیعی با کیفیت با برند KARLENO میباشد.
  همچنین توان تولید بالا واماده همکاری با شرکتها و تجار محترم با نام و برند ایشان را داریم (OEM)
  .اماده عقد قرارداد واعطای نمایندگی در کشورهای دیگرنیز هستیم .
  کاوه
  whatsapp:/ 00989120124172

 228. سلام
  بنده در زمینه صادرات محصولات کشاورزی از جمله فلفل دلمه ، گوجه، خیار ، کاهو و…. آماده همکاری با تجار عراقی و سایر کشورهای همسایه می باشم در صورت نیاز در خدمت هستم.

  1. باسلام بنده ظفری هستم در زمینه صادرات تره بار به عراق اماده همکاری باشماهستم باتشکرشماره تماس 09186451912

 229. سلام خسته نباشین.
  من در عراق میخام به ی شرکتی مصالح ساختمانی بیارم چطوری میتونم اینکار رو انجام بدم

 230. شرکت ما از بزرگترین تولید کنندگان چرم و محصولات چرمی در ایران می باشد. مایل به اعطاء نمایندگی فروش محصولات در شهر های مهم عراق و افغانستان و عمان و قطرو کویت می باشیم.کسانی که تمایل به اخذ نمایندگی دارند،با شماره تلفن05137057403 _داخلی 34 تماس حاصل نمایند.همچنین با واتساپ09151240265 نیز آماده ارتباط هستیم.

 231. سلام دوستان.
  من تولید کننده انواع زیورآلات سنتی و چوبی و رزینی
  انواع مدال و انگشتر دستبند.
  دوستانی هستند برای صادرات راهنمایی کنند ممنون میشم.شماره تماس واتساپ ۰۹۳۰۴۵۲۶۹۴۰

 232. سلام شرکت تولیدی راگا در زمینه ساخت انواع میز صندلی دانشجویی انتظار غذا خوری کافه فست فود رستوران باغ ویلا باضمانت،اماده همکاری باشرکتها و فروشگاه ها وهمکاران عزیز میباشیم
  http://www.ragachair .ir
  09129283758
  09196422334
  021.55035412

 233. با سلام
  شرکت ما بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات خودرو و برخی قطعات غیر خودروئی نظیر شیلنگهای فشار قوی ، کف پوشهای لاستیکی ایمنی مخصوی پارکها و زمینهای بازی کودکان و … آماده صادرات به کشورهای همسایه ( عراق، آسیای میانه، افغانستان و … ) میباشد خواهشمند است در صورت امکان لیست تجار عراقی و یا افغان که در این زمینه فعالیت دارند را ارسال فرمائید. با سپاس فراوان
  تلفن: 09158213907 – 09378815861

 234. سلام من تولیدکننده در حوزه آجیل و خشکبار روکش دار هستم و تمامی استانداردهای داخلی و بین المللی رو اخذ کردم محصولاتمون از جمله انواع مغز بادام زمینی-درختی-هندی- فندق-پسته-مغز تخمه- سویا آجیلی در 9 طعم باربیکیو-پنیری-پیازجعفری-کچاپ-فلفی-سرکه نمکی و…درصورت تمایل به همکاری در حوزه صادرات با بنده تماس بگیرید09124492650

  1. سلام بنده توکار برنج هستم مخصوصا برنج گرده که تو کردستان عراق خیلی مصرف میشه برنج گرده توایران خیلی کم کشت میشه به نظرم اگر بتونید کمک کنیداین برنج به دست اونا برسونیم خیلی می تونه برای همه ی اونایی که تو این صادرات دخیل باشن سودآور باشه ،
   چون واقعا برنجی هست که ت ایران نادر هست ولی مصرفش تو کردستان عراق خیلی زیاده

   ۰۹۳۸۶۳۷۰۸۷۲

 235. بنام خدا
  با عرض سلام و احترام
  اینجانب تولید کننده انواع میزهای غذاخوری چوبی با چندین شعبه فروش در بازار مبل یافت آباد و دیگر نقاط کشور می باشم. ممنون میشم اگر بتونیم در زمینه صادرات به عراق و عمان با هم همکاری داشته باشیم.
  سپاس
  شماره تماس: 09124382903

 236. به نام خدا
  با عرض سلام و احترام
  بنده تولید کننده انواع میز غذاخوری چوبی با چندین شعبه در بازار مبل یافت آباد و دیگر نقاط کشور می باشم.
  ممنون میشم اگر بتونیم در زمینه صادرات به عراق و عمان همکاری داشته باشیم.
  سپاس

 237. سلام.بنده تولید کننده انواع استابلایزها و تثبیت کننده های ولتاژ صنعتی و خانگی هستم
  باتوجه ضعیف بودن شبکه برق عراق و نوسانات شدید در شبکه توزیع برق این کشور، مایل به همکاری با تجار عراقی برای صادر کردن محصول میباشم.
  09335179731

 238. با عرض سلام و احترام
  این گروه صنعتی تولید کننده انواع نخ های پلی استر -پنبه -پنبه پلی استر -فلامنت-پارچه های جین-شلوار جین. اماده همکاری جهت صادرات به کشور عراق هستیم.
  با تشکر
  09136780239
  کریمی

 239. سلام مجموعه ما تولید کننده انواع جعبه های چوبی و چرمی شکلات و آجیل و جا قرانی و گل و جعبه های هدیه در انواع سایز و قیمت میباشد
  در صورت نیاز به همکاری و صادرات به کشور عراق با بنده تماس بگیرید
  ۰۹۱۴۱۱۰۱۵۴۰

 240. سلام
  در زمینه تولیدات بتنی میشه برای صادرات کار کرد ؟
  من تولید کننده موزاییک بلوک تیرچه بلوک و لوله های سیمانی و گوم هستم در اصفهان
  تولید با دستگاه اتوماتیک و کیفیت عالی

  برای شروع از کجا باید شروع کنم ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. باسلام و احترام
   قاعدتا امکان صادرات وجود دارد و این بستگی به شما و توان شما در حوزه صادراتی دارد.
   برای صادرات به عراق توصیه میکنیم مطالب ویدیویی که جدیدد در حوزه عراق قرار داده شده است را مطالعه نمایید
   راهنمای تجارت با عراق

 241. پخش موسیر درجه یک ودو کلنگی آفتابی ترشی موسیر هر کسی خواستید واسه صادرات در خدمتم

 242. با سلام و عرض ادب
  من برای صادرات کود و سموم کشاورزی به عراق و افغانستان شماره تجار رو میخواستم.
  09364841306

 243. درود
  بنده تنها تولید کننده انحصاری محصول فیلتر کفشور فاضلاب در کشور هستم. من دنبال یک شخص حقیقی یا حقوقی هستم تا برای صادرات محصولم به عراق به من کمک کنه. شخصی که بتونه محصول من را در کشور عراق بفروشد.
  برای دیدن محصول می توانید عبارت فیلتر کفشور فاضلاب را در گوگل سرچ کنید.
  لطفا با من در تماس باشید.
  09139139054
  ZakerzadehCompany@Gmail.Com

 244. با سلام بنده اینجانب آماده ی همکاری در زمینه محصولات بهداشتی اعم از ماسک و دستکش و محلول و ژل ضد عفونی کننده با قیمت پایینتر از کارخانه هستم
  09102863808

 245. درود بر شما به اطلاع می‌رسانیم که مجموعه تولیدی بزرگ کیف و کفش زنانه سلکو،بزرگترین تولیدی در عرصه دزاین و فروش عمده همه رقم مدل کیف و کفش غیر چرم(مصنوعی) با کالکشنی ژورنالی و برابر کیفیت خارجی و متریال بالا،در بالاترین تیراژ کاری امادگی خود را برای همکاری با تجار و بازرگانان عربی عراق و دیگر کشورهای عربی،با قیمتی مناسب و کیفیتی برابر خارجی،به صورت عمده اعلام مینماییم که در صورت وجود تقاضای مطلوب و قرارداد معتبر و محکم با تجار انحصارا و سفارشی با بالاترین حجم ظریفیت در تولید ،تمام ظرفیت صفر تا صد شرکت سلکو را در یک قرارداد برد بردصرف صادرات به عراق و کشورهای اطراف بنماییم.برای رایزنی و هماهنگی های لازم برای شروع کار فقط با این شماره تماس حاصل بفرمایید.با تشکر مدریت سلکو:09368887713.

 246. با سلام
  گروه تولیدی forbaby تولید کنننده اکسسوری اتاق کودک و نوجوان
  اماده همکاری با تجار مرتبط به این حوزه میباشد .

  بعضی از محصولات : ست خواب (روتختی) – ست دم دستی – لوستر ساعت اباژور – پرده – فرش
  http://www.ninikalashop.ir

 247. سلام. شرکت ما با برخورداری از به روز ترین چاپگر های دیجیتال توان تولید انواع منسوجات و پارچه ها با انواع طرح ها دارد.
  همچنین ما در حوزه ی تولید لوازم و مبلمان اداری نیز فعالیت گسترده داریم.
  علاقه مند به صادرات محصولات و اخذ سفارش از تجار عراقی هستیم.
  لطفا جهت سفارش با شماره 09130180193 تماس بگیرید یا در واتس آپ پیام بدهید.

 248. با سلام
  میخوام رب گوجه فرهنگی از خسروی به عراق صادر کنم شماره تجار عراقی رو میخواستم
  ۰۹۲۱۲۰۴۴۹۶۸

 249. با سلام من تمایل به صادرات کالای خواب با همکاری خودتان دارم . درصورت تمایل تماس بگیرید.۰۹۱۲۵۲۷۰۴۴۵

 250. سلام علیرضا کماسی هستم در زمینه ی تولید بطری اب رادیاتور روغنی و غیره فعالیت میکنم
  مایل هستم با بازرگانان در این زمینه همکاری کنم۰۹۱۲۰۹۸۲۲۶۰

 251. باسلام و احترام
  حوزه کاری ما مواد ضدرسوب و خوردگی برج خنک کن و بویلر با بازدارنده های خوردگی اسیدی و آنتی اسکالانتها و سایر مواد مصرفی سیستم اسمز معکوس است. برای سرویس سیستمهای نمک زدایی در خدمتیم شماره تماس در واتساپ 00989216200153

 252. سلام من تولید کننده پوشاک زنانه مجلسی و جین بچه گانه هستم میخواستم خریدارانی از عراق به من معرفی کنید.
  ممنون.
  ۰۹۱۲۴۸۷۴۵۰۸

 253. سلام من تولید کننده پوشاک زنانه مجلسی و بچه گانه هستم می خواستم مرا با خریداران عراق و افغانستان و سوریه و پاکستان ، هند،یا هرکشور دیگری که برای صادرات پوشاک خوب هست معرفی کنید.
  ممنون.
  ۰۹۱۲۴۸۷۴۵۰۸

 254. سلام
  بنده در زمینه تولید صندل های زنان و مردان در مصارف مختلف فعالیت دارم و اماده همکاری با کشور های عربی هستم لطفا در صورت تمایل تماس بگیرید
  ۰۹۱۲۹۴۲۸۶۳۴

 255. سلام میخواستم پسته صادر کنم به عراق چطوری میتونم شروع کنم برای صادر کردنش ممنون میشم راهنمایی کنید

 256. باسلام و احترام تامین کننده انواع انتی اسکالانت و شوینده های اسیدی و قلیایی و بایوساید سیستم‌های اب شیرین کن اسمز معکوس هستیم در صورت تمایل با تلفن ۰۲۱۶۶۰۸۰۸۰۱ شرکت پالاینده آب ایرانیان تماس حاصل نمایید

 257. سلام فعالیت ما در زمینه تولید محصولات دکوری و صنایع دستی است و علاقه داریم تو این زمینه در عراق فعالیت داشته باشیم شماره تماس 09306670447

 258. با سلام.شرکت نیک تجارت عارف تولیدکننده انواع پودرهای معدنی (استخراج شده از معدن خود شرکت) است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. این شرکت قصد شروع روابط تجاری با شرکت های صنعتی کشور عراق و صادرات محصولات خود به این کشور را دارد. آیا لیستی از شرکت های فعال در صنایع مختلف عراق (همراه بااطلاعات تماس) موجود هست؟ اگر بله از چه طریق میشود به این اطلاعات دست پیدا کرد.
  با تشکر

  1. باسلام و احترام
   در خصوص دسترسی به اطلاعات جامع تجار یک کشور همانطور که در کشور خودمان چنین اطلاعات منسجمی وجود ندارد در کشور عراق نیز اینگونه است.
   اطلاعات سایت ما فعلا در همین حد است و امیدواریم بتوانیم این اطلاعات را کاملتر نماییم
   در صورت امکان شما از اتاق بازرگان ایران و عراق و یا اتحادیه های مرتبط در عراق کمک بگیرید.

 259. سلام
  احتراما شرکت ما تولید و بسته بندی محصولات غذایی ( ادویه جات و گیاهان دارویی) را دارد.

  علاقمند به همکاری با بازرگانان محترم کشور عراق هستیم

  تلفن: 09136060619

 260. سلام من دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده دست دارم و میخوام به عراق صادر کنم از کسانی که میتونن در این زمینه کمکی به من کنن ممنونم میشم با من تماس بگیرن
  موبایل من ۰۹۱۲۱۱۳۷۰۹۳
  ایمیل abbashashemidolabi@gmail.com

 261. سلام..
  بنده میخواستم در قسمت میوه جات(علی الخصوص سیب) به کردستان عراق صادرات داشته باشم لطفا اگه تاجری قابل اعتماد در این مورد سراغ دارید معرفی بفرمایید.
  با تشکر

 262. با عرض ادب و احترام بنده تولید کننده زرشک هستم از تا جران خواهشمندم با این شماره تماس بگیرید 09153613971

  1. با سلام
   بنده آماده تولید هرچیزی که سودخوب برای صادر به عراق داشته باشه هستم 09109347606فقط شماره واتساپ دارم

 263. با عرض سلام
  بنده یوسفی هستم مدیر شرکت فرتاک فعال در زمینه انواع سنگ های ساختمانی و تزیینی اماده همکاری با بازرگانان و تاجران عراقی با مناسب ترین قیمت می باشیم
  جهت همکاری و ارسال کاتالوگ و استعلام قیمت با بنده با شماره زیر در واتس آپ در ارتباط باشین یا ایمیل بدین
  با تشکر
  989353386525+

 264. سلام ما توصنف تولید آلوچه ولواشک هستیم به طور بهداشتی ودارای پروانه های مربوطه لیکن ما علاقه داریم که کالامون رو به عراق صادر کنیم و از کمک شما به ما خوش حال میشیم شماره تماس ۰۹۱۲۵۰۱۶۰۹۹

 265. با سلام من در کار صادرات انواع میوه های کشاورزی در ارومیه هستم کسی مایل به تجارت بود چه در عراق و چه در روسیه وچه در کشورهای عربی میوه های سورت شده و مرغوب در خدمت هستم
  09141403870

 266. سلام
  شبنم هستم مدیر فروش فرش ماشینی در کاشان
  اماده ی همکاری با بازرگانان تاجران فرش و نمایشگاههای معتبر

  فروش فرش مستقیم ازداخل شرکت بدون واسطه و قیمت دست اول
  کیفیت و ضمانت نامه ی کتبی
  ارسال جزیی ب کل نقاط با باربری
  و ب صورت حضوری درخدمتتون هستم.
  تاجران عزیز درصورت خرید ب صورت عمده اقامت و گردش در سطح شهر تاریخی کاشان رو مهمان من خواهید بود.
  برای اطلاعات بیشتر بامن در ارتباط باشین
  ۰۹۹۰۲۴۰۶۰۴۵
  ۰۹۱۲۵۹۶۰۴۳۸
  ادرس کاشان اران وبیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی

 267. سلام
  واحد تولید و فرآوری سبزیجات کاظم زاده با نام تجاری صرفه ( نزاکت) ارائه دهنده انواع پیاز پاک شده و شسته شده ب صورت تازه و منجمد و همچنین سبزیجات مخلوط خرد شده و فلفل دلمه ای و گوجه میباشد
  09913894128

 268. فروش محصولات کشاورزی جنوب جهت صادرات به بازار عراق محصولات صیفی‌ جات ومرکبات و گلخانه‌ 00989135321915

 269. سلام من پرورش دهنده مرغ و خروس و ماکیان زینتیو طوطی سانان هستم،به دنبال بازاریابی و تاجر عراقی یا حاشیه خلیج فارس هستم برای صادرات،لطفا راهنمایی کنید

  1. باسلام و درود
   لطفا دقیق تر سوال خود را مطرح فرمایید ، نیازمند چه نوع راهنمایی هستید؟
   خود صادرات مرغ و … محدودیتهای صادراتی در داخل کشور دارد و همچنین در کشورهای مقصد نیز دارای ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای ویژه است.
   با توجه به گستردگی موضوع لطفا نیازمندی خود را واضح تر مطرح فرمایید

 270. باسلام درزمینهی کیف زنانه عمده فروش وتولید کننده هستم باقیمت پایین چرم مصنوعی به صورت خام هم دارم درصورت تمایل برای دیدن محصولان به شماره زیر در واتساپ پیام بدید09211682675

 271. سلام ۔وقت بخیر
  تولید کننده زغال فشرده هستیم
  در خصوص پیدا کردن مشتری در بازار عراق و یا تاجرانی که در این زمینه صادرات به عراق انجام میدن ، از چه طریقی باید اقدام کنیم
  با تشکر از عنایتی که خواهید فرمود ۔

  1. سلام من اقامت کردستان عراق را دارم اگر مایل به همکاری هستید در خدمتم 09184395967

   1. سلام خرما مضافتی بم درتناژبالا موجود دارم درخدمتم 09137601506

 272. با سلام
  لطفا لیست تجار آهن در کوردستان عراق را مرحمت بفرمایید
  لیستی که در سایت موجود است تجار بغدادی هستند نه کوردستان!

  1. باسلام و احترام
   چنین لیستی در اختیار نداریم ولیکن امیدواریم به زوردی کانالهای ارتباطی مناسب در این حوزه ایجاد نماییم

  2. سلام
   پیامتون رو مشاهده نمودم لطفا لیست محصولات و قیمت فعلی رو به واتساپ ارسال بفرمایید
   ضمنا معرفی خودتون فراموش نشه
   ممنون
   09171463190

 273. سلام یه سوال در مورد اقلام دارویی قابل صادرات به عراق نیاز داشتم اگر کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنمایی کنه ویا به ۰۹۱۲۷۵۴۸۰۸۸در واتس اپ به من پیام بده
  بنده فعال در زمینه توزیع دارو در داخل ایران هستم ولاین صادرات اخیرا راه اندازی کردیم ودرابتدای راه نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم ،ممنون

 274. محمد جعفری
  باعرض سلام وادب
  صادرکننده و وارد کننده انواع خشکبار و کنسروجات .محصولات بهداشتی از قبیل ماسک ۳لایه و دستکش لاتکس .انواع ژل و محلول های دست .محصولات پزشکی از قبیل مانومتر و فشار سنج وغیره
  انواع ظروف یکبار مصرف
  انواع خوراک دام
  روغن موتور و قیر .اماده همکاری با تاجران محترم در کشورهای همسایه عراق افغانستان قرقیزستان و….هستم
  شمارهای تماس
  واتساپ 09159026057
  09029776057

 275. با سلام ؛ممنون بابت اطلاعتی که میدید.
  بنده تولید کننده مبل استیل و کلاسیک هستم
  بنده مشتاق کار کردن با یک تاجر عراقی هستم اگه امکانش هست یک تاجر عراقی به من معرفی کنید،شماره تماس،ایمیل ممنون میشم .
  ۰۹۱۲۵۹۰۷۹۴۶

 276. شرکت زرین پرشیا صنعت پارس با بهره گیری از توان بالای فنی و مهندسی , کادر کارشناسی مجرب و دسترسی به نرم افزارها , سخت افزارها و استانداردهای جهانی مفتخر است تجربیات خود را در زمینه اجرای پروژه ها از مرحله طراحی تا ساخت , تحویل , تأمین تجهیزات و قطعات یدکی ارائه نماید. محصولات این شرکت تا 1سال دارای گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد
  لذا در این مورد امادگی همکاری جهت صادرات را با بازرگانان دارد
  محصولات:دستگاه پلت-کرامبلر-انتقال دهنده ها-سیستم میکرودوزینگ-کیسه گیر-الواتور-سیکلون-کاندیشنر-هایژنایزر و….
  خدمات:تعمیر قطعات و دستگاه های خط تولید پلت-تهیه قطعات یدکی با کیفیت در اسرع وقت- برش پلاسما- فرزکاری و …
  09117773662
  01142434112-14
  مازندران،سواد کوه شمالی،شهرک صنعتی بشل-فاز2 ،شرکت زرین پرشیاصنعت پارس

 277. سلام وقت بخیر ما تولید کننده سرامیک استخری از جنس شیشه خرد شده به اضافه رنگدانه های سرامیکی هستیم قابل مصرف در سرویس های بهداشتی و استخر و آشپزخانه میباشد با استقامت و کیفیت بالا و از همه مهمتره کار بسیار شیک و زیباییه در صورت تمایل ایمیل بزنید

  1. باسلام و احترام
   به زودی در بخش متخصصان، مشاوران در حوزه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان را اضافه می کنیم

 278. با سلام
  مشتری گازوییل و قیر برای صادرات به کردستان عراق در صورت تمایل تماس بگیرن.
  0912885979

 279. با سلام
  تولید کننده ماسک های ساده و فیلتر دار و کربندار 95N هستیم
  به چه شکل میتونم صادرات به عراق, داشته باشم؟

  1. باسلام و احترام
   بر اساس صحبتهای انجام شده توسط سرپرست وزارت صمت، به صورت محدود صادرات این اقلام باز خواهد شد (تا الان ممنوع بوده است و ممکن است مجدد در اواسط تابستان ممنوع شود)
   برای صادرات بهتر است از طریق زیر اقدام نمایید: (تمامی این اطلاعات در بخش های مختلف سایت موجود است)
   1. یک سفر به عراق برنامه ریزی و به مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تجاری بغداد مراجعه نمایید.
   2. با رایزن مستقر در عراق تماس داشته باشید.
   3. با اتحادیه های و اتاق بازرگانی عراق تماس بگیرید و راهنمایی شوید.
   4. با اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق مراجعه کنید و راهنمایی بگیرید.
   5. در اینترنت واردکنندگان اقلام بهداشتی عراق را جستجو کنید. برای این منظور از trademap میتوانید کمک بگیرید.
   6. از رایزنان و بازرگانان ایرانی فعال در عراق که در حوزه بهداشتی (نه رقیب) شما فعالیت می نمایند مشورت بگیرید. برای این منظور از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران و عراق استفاده کنید.
   7. سایتهای نمایشگاهاهی مرتبط با Health که در عارق در گذشته برگزار میشده را مشاهده نموده و شرکت کنندگان عراقی را پیدا کرده و با آنها مذاکره نمایید (مثلا این بخش سایت http://www.healthexpoiraq.iq/expo/).
   9. از متخصصان و مشاوران حوزه عراق استفاده کنید.
   10. در اینترنت جستجو نمایید و یا به سایت وزارت بهداشت و .. عراق مراجعه و آنها را بررسی نمایید (از گوگل ترنسلیت می توانید استفاده کنید).
   11. به فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای عراق مراجعه و رقبا را تحلیل و با مسئول خریدهای آنها مذاکره کنید
   12و …
   در ضمن حتما استانداردها و الزامات بهداشتی و مجوزهای صادراتی ایران و عراق را مطالعه و با اشراف به قوانین مرتبط اقدام نمایید
   با تشکر

 280. با درود
  ضمن سپاس از کامنت شما
  کالای مورد نظر مشخصا رنگهای ساختمانی می باشند
  و جهت اطلاع دارای نشان استاندارد ایران و خوشنام در مارکت فروشگاهی داخلی
  989108431312

  با احترام
  پیمان نجفی

 281. با درود
  جهت ارسال کالا به کشورهای همسایه لطفا راهنمایی کنید . ( ترجیحا معرفی بازرگانان معتبر جهت همکاری )
  کالا در زیر گروه مواد شیمیایی و مشخصا رنگهای ساختمانی است
  دارای ثبت و درج استاندارد ایران و خوشنام در بازار مصرف داخلی
  سپاسگزارم
  پیمان
  99/2/27

  1. باسلام و احترام
   این شما اصلی ترین مرحله صاردات است. چگونه مشتری صادراتی خود را پیدا کنیم. برای این منظور توصیه میکینم مقاله فوق را مطالعه و یا در صورت نیاز اطلاعات کالای خود را به خوبی توضیح داده و شماره تماس نیز اعلام نمایید تا سیار بازرگانان در صورت تمایل با شما تعامل داشته باشند.

 282. باسلام و احترام.
  گروه بازرگانی صنعتی شادان پارس با سابقه 30 ساله در زمینه تولید و تجهیز و صادرات وسایل شهربازی، افتخار ارائه خدمت به مشتریان عزیز را دارد.
  انواع وسایل بازی کودکانه. اسباب بازی. تجهیزات شهربازی، مهدکودک و خانه بازی قابل ارائه است.
  http://www.shahrebazino.ir
  ۰۲۱۶۶۳۸۸۸۲۵
  ۰۹۰۳۸۴۲۵۶۱۲ واتساپ
  Instagram.com/shadanpars
  با همکاری و معرفی مشتری، پورسانت بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون دریافت کنید.

 283. با سلام احتراما شرکت باتیس آرتا با برند رازیان در زمینه تولید و بسته بندی انواع دمنوش گیاهی و میوه ای ، میوه های خشک ، روغن کنجد در استان همدان دارای پروانه بهداشت و ساخت از غذا و دارو فعالیت دارد، لذا آماده همکاری با تجار، جهت صادرات محصولات خود به عراق را دارد. بااحترام جعفری

   1. سلام
    تولید کننده پوشاک هستم در ایران
    برای همکاری تماس بگیرید ممنون میشم
    ۰۹۱۲۷۳۴۴۸۷۸

 284. با سلام
  بنده در زمینه تولید یونجه و فراورده های کشاورزی فعالیت میکنم.مایلم در این خصوص با تجار عراقی و ایرانی همکاری کنم.لطفاٌ من رو راهنمایی کنید.

  1. باسلام و احترام
   راهنمایی در این خصوص معادل این است که صادرات را به شما آموزش دهیم برای این منظور لطفا مقاله راهنمای جامع صادرات را مطالعه نمایید.
   راهنمای جامع آموزش صادرات
   همچنین برای راهنمایی دقیق تر با رایزن بازرگان ایران در عراق یا کاشناسان سازمان توسعه تجارت راهنمایی دریافت نمایید. برای این منظور اطلاعات هر کدام در لینکهای زیر ارائه شده است.
   راهنمای صادرات به عراق

 285. با سلام ، در زمینه تولید کاشیو سرامیک کار می کنم ، تمایل دارم با تجار عراقی کار کنم ، لطفا راهنمایی کنین، بسیار متشکر

  1. باسلام و احترام
   برای این منظور بهتر است با اتاق بازارگانی ایران و عراق در ابتدای راه تعامل نمایید
   برای بررسی اتاق های مشترک ایران با سایر کشور ها به مقاله اتاقهای بازرگانی مشترک مراجعه نمایید.
   در گام دوم با رایزن بازگانی ایران در عراق تماس حاصل فرمایید. اطلاعات رایزن بازرگانی ایران در عراق
   در گام سوم سعی کنید با استفاده از جستجوی اینترنتی بازارهای برزگ کاشی و سرامیک عراق را پیدا کنید
   در نهایت می توانید از بخش مشاوران ایران و عراق استفاده نمایید.

 286. بنده تولید کننده ی محصولات کشاورزی در استان کرمان هستم ( خرما – سیب زمینی- پیاز – گوجه – هندوانه – خیار – مرکبات و …)

  مایلم که با بازرگان های این حوزه همکاری داشته باشم .

  شماره تماس :۰۹۱۳۱۴۸۵۱۶۱

 287. ا سلام و عرض ادب :
  1 – اینجانب کاظمی پرورش دهنده ماهیان گرمابی سیستم تک گونه کپور معمولی در تراکم بالا با 14 سال سابقه در پرورش ماهی و ساخت خوراک ماهی و جیره نویسی مسلطبه نرم افزار اکسل ، تمایل دارم در کشور عراق در تناژ بالا به تولید این محصول بپردازم لذا در صورت امکان معرفی سرمایه گذار عراقی به اینجانب از شما مدیریت مجموعه تقدیر و تشکر خواهم داشت .
  تلفن تماس 09117277113 در صورت نیاز رزومه کامل خود را برای شما ارسال خواهم کرد.
  2 – اینجانب تولید کننده پودر گوشت طیور روزانه تا 40 تن و در ماه 1000 تن برای ترکیب ساخت خوراک آبزیان ، دام ، طیور با بهترین کیفیت و بهترین ضریب جذب در اختیار مصرف کننده قرار میدهم . لذا از بازرگانان و تاجران در این زمینه ( خوراک آبزیان یا مکمل یا مواد اولیه ) فعالیت دارند تقاضای همکاری می نمایم . با تشکر

 288. با عرض سلام و ارادت بنده مدیر بازرگانی شرکت مورگان هستم. شرکت ما در زمینه انواع کودهای آلی و شیمیایی کشاورزی فعالیت دارد.
  ما مشتاق به برقراری ارتباط با کشورهای همسایه از جمله عراق هستیم
  ودر زمینه صادرات انواع کود به کردستان عراق
  لیست تجار کردستان عراق را میخواستیم ..با تشکر

  1. سلام ، من صلحي هستم از اربيل كردستان عراق حاضر بة همكاري هستم در عرصه تجارت. توليد علوفه ذرت را دارم در خدمت هستم.

   1. شماره تماس جهت خرید سیمان و کاشی سرامیک برای کشور پاکستان 09150162774
    09362654521

   2. سلام
    لطفا به واتساپ بنده تقاضاتون رو ارسال کنید در اسرع وقت جواب خواهم داد
    09171463190

   3. سلام احترام،بنده فروشنده زعفران هستم ممنون میشوم اگر خریداری سراغ دارید معرفی کنید گفت:

    09136128039

   4. با سلام
    شرکت صبا ظرف آسیا / تولید کننده و سازنده ظروف آشپزخانه و قابلمه و ماهیتابه / صادرکننده برتر به مدت ۳ سال متوالی / دارای ۲ کارخانه مجهز / توانایی در صادرات ظروف آشپزخانه ، قابلمه های تفلون و نچسب و ماهیتابه های تفلون چدنی و دایکاست .

    whatsapp & tel : +989120622061

    https://www.vip-chef.com

   5. سلام.
    تولید کننده استرچ پالت و شیرینک هستیم. تمایل به صادرات به عراق داریم. اگ ر میتوانید کمک کنید اطلاع دهید. باتشکر
    کریمی

   6. باسلام
    ما شرکت تجاری ساران گستر هستیم و در حوزه خدمات و صادرات سنگ و مصالح ساختمانی و میوه و تره بار و سیفی جات تخصص داریم و در حال حاضر با روسیه تجارت داریم ولی مشتاق به همکاری با کردستان عراق هستیم
    sghtradeco@gmail.com

   7. من درزمینه خوارک دام و طیور و پرندگان زینتی کارمیکنم مشتاق معامله با شما هستم09392410851

   8. سلام لطفا تلفن تماس بذارید پیشنهاد خوبی برای همکاری دارم تلفن تماس من 09152307044

  2. سلام من اقامت کردستان عراق را دارم اگر مایل بودید میتونیم با هم همکاری داشته باشیم

   1. سلام نمایندگی شکلات معتبر وباکیفیت رو دارم باسابقه صادرات به عراق ولی الان میخوام بدون واسطه صادرات داشته باشم باکمک خودت زانیار جان اینم شماره تماسم ۰۹۹۲۶۹۲۸۷۷۵

   2. سلام اقا زانیار درمورد مبلمان فعالیت دارین
    09359257157

   3. سلام تولید کننده لباس مجلسی و ساده کودک هستم و اماده همکاری . در خدمتم

   4. در صادرات لباس بچه به عراق لطفا با من تماس بگیرید
    ۰۹۱۲۴۴۳۶۵۸۱

   5. با سلام
    من سهامدار شرکت تولید بلوک های سفالی ساختمانی هستم در صورت تمایل میتونم به هر تعداد و قیمت مناسب جهت صادرات آماده کنم در صورت تمایل تماس بگیرید09132509158

 289. سلام بنده تو کار سنگ ساختمانی هستم و مشتاق همکاری با تجار عراقی هستم . لطفا شماره تماس یا ایمیل یک تاجر عراقی رو برام بفرستید ممنون از شما

   1. من گندمکارم اگر مشتری قیمت به صرفه باشه حاضربه معامله ام ۰۹۱۴۲۰۸۴۹۹۱ فعلا به ایمیل دسترسی ندارم لطفا تماس بگیرید

   2. کارگاه ما مایل به صادرات حجم های تزیینی پاپیه ماشه به عراق است و

   1. سلام
    تولید کننده شلوار زنانه صادراتی هستیم
    در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرید
    ۰۹۱۲۷۳۴۴۸۷۸
    ناظری

   2. سلام من اقامت کردستان عراق را دارم. اگر مایل بودید میتونیم همکاری داشته باشیم.

   3. سلام اقا زانیار بنده میخوام صادرا پیاز کنم اگه مایل باشین به همکاری با این شماره تماس بگیرید۰۹۱۴۸۷۹۴۵۵۷ گفت:

    ممنون

   4. سلام.
    حدود ۲۰ عدد دستگاه خط تولید پلاستیک با عرض ۹۰ سانت رو دارم.
    میخوام تو کردستان عراق مشتری پیدا کنم
    ۰۹۱۴۴۸۳۲۹۳۷

   5. سلام زانیارجان ، من نمایندگی یه شکلات تلخ ومعتبر رودارم میخوام باهم همکاری داشته باشیم ۰۹۹۲۶۹۲۸۷۷۵

   6. سلام اقا زانیار من درزمینه پیاز سفید سیب زمینی وسبزیجات فعالیت دارم خوشحال میشم همکاری داشته باشیم

   7. من‌محصولات گلخانه ای وپیاز وسیب زمینی میتونم براتون اماده کنم خوشحال میشم همکار داشته باشیم

   8. سلام علیکم، بنده تولید کننده میز و صندلی تحریر بچگانه هستم،لطفا جهت صادرات به عراق هماهنگی نمائید. با تشکر

   9. سلام آقا زانیار، لطفا در زمینه صادرات میز تحریر بچگانه راهنمایی بفرمائید. با تشکر 09143085776

   10. سلام من تولید کننده کشمش هستم انواع کشمش میتونیم همکاری کنیم.تلگرام 09148120473

   11. سلام .مجموعه ما تولید کننده رنگ های ساختمانی // کردستان عراق میتونید بفرستید

   12. سلام
    تولید کننده در و پنجره و پارتیشن های فلزی لیزری (CNC) علاقه مند برای صادرات به عراق
    هستیم در صورت تمایل به همکاری لطفا تماس بگیرید
    ۰۹۱۳۳۵۴۷۶۴۵

   13. سلام.مادر زمینه صادرات سنگ مدمر اصل به سورا اسلب کارمیکنیم.احتیاج به بازاریاب قوی با پورسانت خوب هستیم.لطفدر صورت تماطل و توانایی دنجام کار با ما تماس بگیرید.09142664284و ایمیلvoria.khodaie@gmail.com

   14. سلام مجموعه ما تامین کننده محصولات کشمیش ، زعفران ، سیب زمینی ، پیاز ، گوجه ، خیار ، مرکبات ، و خشکبار هستم و قصد صادرات به کشور عراق دارم لطفا لیست تجار عراق و کشور های همسایه رو جهت همکاری خواستارم . با سپاس
    شماره تماس 09100895739 مرسلی
    شماره تماس 09399570515 سلیمانی

   15. سلام جناب زانیار جهت همکاری لطفا تماس بگیرید با بنده یا شماره تماس بدید تماس بگیرم خدمتون
    09191175007

   16. سلام من تولید کننده کیف مکرومه و کیف چرم دست دوز هستم اگر تمایل به همکاری دارید در خدمتم

   17. سلام بنده تولید کننده سفال میناکاری شده هستم ضمنا دسترسی به بازار پوشاک و همچنین مواد معدنی مانند سلیس ، کربنات ، خاک نسوز و.. را دارم 09188521693

   18. سلام اقای زانیار در چند مورد خوشحال میشم همکاری داشته باشیم در عراق
    من در ترکیه زندگی میکنم میخوام در مورد صادرات کود به عراق و یکی هم برای یه شرکت اینترنتی فروش کفش از عراق مشتری پیدا کنم آیا امکان همکاری در این مورد وجود داره.

   19. سلام من‌درهمین زمینه در ایران نمایندگی فعال از پتروشیمی دارم و آمادگی صادرات به کشورهای همسایه رو دارم خوشحال میشم همکاری داشته باشیم ۰۹۱۲۹۵۵۹۳۵۰

   20. سلام بنده در زمینه تولید و فروش زعفران فعالیت دارم چنانچه مایل به همکاری هستید با بنده در واتساپ تماس بگیرید
    09116343009

   21. سلام اقا زانیار من تولید کننده زغال فشرده هستم اگر تمایل به همکاری دارین تماس بگیرین 09192837175

   22. باسلام تولیدکننده ساعتها ی دیواری دست ساز سلطنتی بزرگ و تابلوهای دکوراتیو هستم برای صادرات به عراق قصدهمکاری دارم09044575566همدان

   23. سلام.من آماده همکاری هستم.فقط بگید اونجا چی کم دارید.
    خدابخشی 09358427316 واتساپ

   24. سلام ما تولید کننده انواع سماور گازی برقی و زغالی و کتری با ورق برنج هستیم و در صدد گسترش بازار فروش هستیم .لطفا راهنمایی کنید.
    09151107526

   25. با سلام
    شما می تونید برای بازاریابی داخلی و خارجی از فضای مجازی و رسانه های اجتماعی بهره مند بشید.

   26. سلام ما در زمینه تولید و صادرات انواع شیرینی باقلوا و کره ای و خانگی و عسلی فعالیت میکنیم محصول تولیدی ما دارای پروانه ساخت و شناسه بهداشت ایزو 9001 و نشان استاندارد میباشد در صورتی که تمایل دارید جهت اخذ نمایندگی کشورعراق با بنده ارتباط باشید 09127348010

   27. بنده میتوانم در حوزه محصولات یکبار مصرف سفره و…. باهم همکاری داشته باشیم.
    خط واتساپ
    09191107586

   28. سلام بنده کارخونه لبنیات دارم.در صورت که مایل باشید بتونیم همکاری کنیم

   29. سلام برای صادرات توالت فرنگی مشتری می خوام اگر کسی بود ممنون میشم راهنمایی کنن

   30. با سلام
    سپاسگذارم از همراهی شما
    شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
    با تشکر

   31. سلام ایمانی هستم تولید کننده اکسسوری بتنی. دکوری. جاعودی. گلدان. جاشمعی. زیرسیگاری و…..

   32. با سلام
    شما میتوانید با ثبت نام در اشتراک ویژه وب سایت ضمن برخورداری از قابلیت های ویژه وب سایت همچون دسترسی به دایرکتوری تجار و شرکت های تجاری، خدمات خود را در وب سایت انگلیسی معرفی نمایید.
    از همراهی شما سپاسگزارم
    با تشکر

   33. سلام تولید کننده مبل و صادر ب عراق هستم راحتی رزین و چوب
    09215308969

   1. سلام من توانایی دارم یک کارگاه صنایع چوبی تولید مبلمان منبتی و استیل را با دستگاه سی ان سی در اربیل دایر کنم شما چه قدر اطلاع دارید در مورد این کار 09128620144

   2. سلام من اقامت کردستان عراق را دارم اگر مایل بودید میتونیم با هم همکاری داشته باشیم

   3. سلام ما تولید کننده انواع پودر بتونه درزگیری وچسب های کاشی هستیم تمایل داریم محصولاتمون رو به عراق هم صادرات کنیم اگه کسی از دوستان میتونن با ما همکاری کنن با شماره بنده تماس بگیرن ممنون 09122689456

   4. سلام من برای صادرات خشکبار و زعفران کمک میخواستم به کشور عراق میتونید کمکم کنید
    این شماره تماسمه
    09372482132

   5. من گندمکارم اگر مشتری قیمت به صرفه باشه حاضربه معامله ام به عراق ۰۹۱۴۲۰۸۴۹۹۱دسترسی فعلی به ایمیلم ندارم لطفا تماس بگیرید.

   6. با سلام با بنده در ارتباط باشید در ارتباط با مسیر جدید معاملات جدید در دوران کرونا وبسیار پر رونق

   7. قصد ما احداث دفتر بازرگانی در اربیل عراق هستش به چه صورت میتونیم باهم همکاری کنیم شماره من 09148473418 لطفا هر چه سریعتر پاسخ بدهید تشکر

   8. سلام
    محسن هستم
    تولید کننده سینی پذیرایی استیل
    تمایل به صادرات سینی استیل به عراق رو دارم
    لطفا جهت همکاری با بنده تماس بگیرید
    09121091807

   9. سلام،من تولید کننده شمع هستم.اگر مایل بودید میتونیم با هم همکاری داشته باشیم.