سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز

.اخذ مابه التفاوت نرخ ارز گروه کالایی که از یک به دو تغییر می یابد

ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز : وزارت صمت در نامه ای به سازما صمت استان ها ، نامه شماره 60/154418 بانک مرکزی ، مبنی بر ساز کار اخذ مابـه التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی که گروه کالایی آن ها از یک به دو تغیریافته را اعلام میدارد .

متن نامه شماره 60/154418

سازمان : صنعت ، معدن و تجارت
تاریخ : 1398/06/04
شماره : 60/154418

موضوع : ساز و کار اخذ مابـه  التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از یک به دو تغییر می یابد

با سلام و احترام 
به پیوست تصویر نامه شماره 161093/98 مورخ 13/05/1398 بانک مرکزی ج.ا.ایران. در خصوص. ساز و کار. اخذ مابـه التفاوت. نرخ ارز برای. کالاهایی. که گروه کالایی. آنها از یک به دو تغییر می یابد. ارسال می گردد.

خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد

سازمان صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان با سلام و احترام به پیوست تصویرنامه شماره 98/161093 مورخ 98/5/13 بانک مرکزی ج.ا.ایران. در خصوص ساز و کار .اخذ مابه التفاوت. نرخ ارز برای. کالاهایی که گروه .کالایی آنها از یک. به دو تغییر کرده است. ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد.

سعید عباسپور – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات متن نامه شماره 98/161093 مورخ 98/5/13 بانک مرکزی ج.ا.ایران در راستای اجرای مصوبه های شماره 22/1007/م/98 مورخ 1398/3/19 و شماره 60/100449 مورخ 1398/4/9 کار گروه تنظیم بازار ، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه

کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2 تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد :

۱ – در مواردی که گروه کالایی از تاریخ 1398/3/18 از گروه کالایی یک به گروه کالایی دو  تغییر یافته و تأمین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (42.000 ریال به ازاء هر دلار ) انجام پذیرفته است ، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار ( 48.000 ) ریال به ازای هر دلار ( متناسب نسبت به دیگر ارزها ) بر مبنای نرخ روز تأمین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران ( مجوز ترخیص کالا ) اقدام نمایند . پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی ( علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق ) الزامی خواهد بود .

در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید ، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی ، مراتب را به این بانک ( بانک مرکزی ج.ا.ا ) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد .

ضمناً آن بانک می بایست وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای 760100004001000910017806 IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند . در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تأمین ارز ثبت گردد .

تبصره :

تبصر ه ۱ ) در خصوص واردات گوشت قرمز ، کاغذ ، کره خوراکی ، حبوبات و چای بخشنامه شماره 98/156421 مورخ 1398/5/9 این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد .

تبصر.ه ۲ ) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ 1398/2/29 مشمول پرداخت مابه التفاوت ارز می باشند .

۲ – در خصوص موارد تأمین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار ( 42.000 ) ریال می بایست مابه التفاوت معادل ریالی ارز تأمین شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( 42.000 ) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تأمین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد .

۳ – برای موارد مشمولی که اعلامیه تأمین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده ( فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا ) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار ( 48.000 ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود .

۴ – رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالا ها متعاقب ” ابلاغ مصوبه هیأت دولت ” و ” اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی این بانک ” و ” تسویه ریالی با متقاضی ” خواهد بود. .

۵ – در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر ، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومی شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 موضوعیت نخواهد داشت .

 

 

فایل نامه شماره 60/154418 وزارت صنعت ، معدن و تجارت در تاریخ 1398/06/04

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *