مقالات صادرات

مقالات واردات

بخشنامه 200/97/113 مورخ 1397/08/13 ( ارسال فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال 1396 )

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان سال 1396

فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال 1396 : اطلاعات (2333) شرکت دانش‌ بنیان که تا پایان سال 1396 در « کارگروه ارزیابی شرکت‌ های دانش‌ بنیان » تایید شده بودند، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.

 

بخشنامه

113

98

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

س

 

مخاطبین / ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال فـهـرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانـش بنـیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانـش بنیان تایید شده اند

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 107/96/200 مورخ 29/7/1396، به پیوست تصویر نامه شماره 15593/11 مورخ 8/7/1397 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فـهـرست اطلاعات 2333 شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال 1396 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوطه به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع اجرا: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی / سیستمی

 

دانلود فایل : بخشنامه 200/97/113 مورخ 1397/08/13 ( ارسال فـهرست شرکـت ها و موسـسات دانش بنیان در سال 1396 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *