ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک اعلام فهرست صادرکنندگان مجاز به صـادرات محصـولات خود تا اطلاع ثانوی متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۲۵۴/۹۹/۱۴۹۵۳۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ( مشاهده متن بخشنامه ) موضوع ساماندهی صـادرات محصـولات کـاشی و سرامیـک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۱۲۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مدیر کل دفتر […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک اعلام فهرست ۱۵۰ صادرکننده مجاز به صـادرات محصـولات خود تا اطلاع ثانوی متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۲۳۷/۹۹/۱۴۲۳۲۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ( مشاهده متن بخشنامه ) موضوع ساماندهی صـادرات محصـولات کـاشی و سرامیـک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۹۱۶۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ مدیر […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک اعلام فهرست 143 صادرکننده مجاز به صادرات محصولات خود تا اطلاع ثانوی متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۱۲۳۳۴۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ موضوع ساماندهی صـادرات محصـولات کـاشی و سرامیـک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۷۹۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک اعلام فهرست 153 صادرکننده مجاز به صادرات محصولات خود تا اطلاع ثانوی متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱/۹۹/۱۰۱۲۹۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ موضوع ساماندهی صادرات محصولاتِ کاشی و سرامیک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۴۳۰۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک  اعلام فهرست 151 صادرکننده مجاز محصولات کاشی و سرامیک تا اطلاع ثانوی متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۹/۸۳۲۶۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ موضوع ساماندهی صادرات محصولاتِ کاشی و سرامیک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۲۰۴۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک معرفی 148 صادرکننده مجاز جهت صادرات محصولات تولیدی خود تا اطلاع ثانوی متن بخشنامه : پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۷۲۹۳۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ موضوع ساماندهی صادرات محصولاتِ کاشی و سرامیک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۶۹۵۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و […]

اعلام فهرست ۱۴۲ صادرکننده مجاز به صادرات کاشی و سرامیک

اعلام فهرست ۱۴۲ صادرکننده مجاز به صادرات کاشی و سرامیک تا اطلاع ثانوی اعلام فهرست ۱۴۲ صادرکننده مجاز به صادرات کاشی و سرامیک : پیرو بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۶۴۳۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۵۲۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک : پیرو بخشنامه شماره ۲/۹۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولاتِ کاشی و سرامیک ، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۳۸۷۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۱۳۳۸۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مدیرکل […]

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک : پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶/۹۸/۱۵۹۷۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ با موضوع سامان دهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ، به پیوست شماره ۶۰/۲۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منظم به نامه شماره ۶۰/۳۳۴۹۲۹ در مورخ  […]

ساماندهی صادرات محصول کاشی و سرامیک تا پایان اسفند سال جاری

ساماندهی صادرات محصول کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصول کاشی و سرامیک : بخشنامه گمرک در خصوص ساماندهی صادرات کاشی و صادرات سرامیک و فهرست تکمیلی صادرکنندگان کاشی و سرامیک تا پایان اسفند سال جاری با شماره 225/98/1301151 در تاریخ 1398/10/07 ابلاغ شد   جهت اطلاع بیشتر از اخرین اخبار صادرات کاشی و سرامیک کلیک کنید  […]