تبلیغات و بازاریابی در افغانستان

تبلیغات و بازاریابی در افغانستان : افغانستان بازار هدف خوبی می تواند برای کالاهای ایرانی باشد. این به دلیل آن است که افغانستان تقریبا، ٩۶ درصد واردات و تنها ۴درصد صادرات دارد. این نشان می دهد که افغانستان یک کشور مصرفی و وارداتی است و ایران به دلیل هم مرزی با این کشور شرایط مناسبی ، برای صادرات به افغانستان دارد.

برای بیشتر شدن صادرات کالا ی ایرانی به افغانستان ، نیاز به اطلاع از قانون و مقررات افغانستان ، بازاریابی کالا در افغانستان و همچنین شناساندن محصول جدید به تجار افغانی می باشد. در ادامه مقاله ” لیست تجار افغانستان ” را مشاهده بفرمایید.

برای مطالعه مطالب در خصوص آموزش و تحلیل “بازاریابی در کشور افغانستان ” به بخش زیر مراجعه کنید.