تفاوت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و قلمرو گمرکی و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ

تفاوت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و قلمرو گمرکی و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ

اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري – ﺻﻨﻌﺘﯽ :

 • ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و آﺑﺎداﻧﯽ
 • رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻟﺪ
 • ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﺎﻻ
 • ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي :

 • ﺗﺤﺮك در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮدازش ﮐﺎﻻ
 • اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ آوري
 • ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ
 • اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ
 • ﺟﻠﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
 • ﻋﺒﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ( ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ) و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ ( ﺗﺮاﻧﺸﯿﺐ )
 • ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد

 

فایل PDF تفاوت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و قلمرو گمرکی و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ آورده شده است. جهت مشاهده و دانلود، وارد لینک زیر شوید

تفاوت مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و قلمرو گمرکی و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ

 

مقالات مرتبط

ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها