مقالات صادرات

مقالات واردات

بخشنامه در خصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

بخشنامه در خصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

با عنایت به لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ 1401/02/10 درخصوص شمولیت تبصره های الحاقی به بند (ز) ماده (1) قانون مذکور به رویه عبوری، بدینوسیله ضمن ارسال مکاتبه شماره 299188 مورخ 1401/3/7 با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست تصویر نامه شماره 01/201118 مورخ 1401/4/6 رئیس محترم کارگروه حقوقی ستاد اخیرالذکر، متضمن بند 4 مصوبات کارگروه مبنی بر اینکه: «حکم مقرر در خصوص تبصره (1) الحاقی به بند (ز) ماده (١) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اصلاحیه مصوب 1400/11/10 ناظر به رویه ترانزیت نبوده و تخصصاً خروج موضوعی دارد. لذا احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت مطابق ترتیبات قانونی مقرر در قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق مصوب ١٣٩٢ کما فیالسابق مجری است.» جهت آگاهی و هرگونه اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد.

در خاتمه ذکر این نکته ضروری مینماید که اقدام بر اساس سایر مصوبات ضمیمه نامه شماره 01/201118/ص مورخ 1401/4/6 صرفاً پس از ابلاغ از سوی گمرک ایران ممکن و میسور خواهد بود.

سازمان : گمرک جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
شماره : ۱۴۰۱/۶۸۱۱۸۶

بخشنامه در خصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

درباره سامانه جامع امور گمرکی بیشتر بدانیم :

آموزش سامانه جامع امور گمرکی

درباره گمرک ایران بیشتر بدانیم :

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *