تعرفه گمرکی سال 1402

تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ ها به دلایل حمایتی ، مالی یا ترکیبی آنها از کالا های وارداتی و یا صادراتی اخذ می‌کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی Customs Duties موسوم است. تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود. که در این صورت، آن را تعرفه ارزشی می‌نامند. و به روش‌های مختلف محاسبه و دریافت می‌شود. برای آشنایی بیشتر توسعه می کنیم مقاله تعرفه گمرکی ” تعرفه گمرکی / تعرفه واردات کالا در ایران / حقوق ورودی دریافتی در گمرک چیست؟” را مطالعه نمایید.

لازم به ذکر است : در کتاب مقررات صادرات و واردات تعرفه های ترجیهی و وافقت نامه های تجاری که باعث کاهش تعرفه واردات کالا از کشورهای خاص باشد نیز تعیین شده است. این مصوبات در تعرفه های گمرکی اعلامی هیئت دولت وجود ندارد. و شما می بایست این موارد را در پیوست های کتاب مقررات صاردات و واردات مطالعه و بررسی نمایید.

بند (هـ) تبصره هفت لایحه بودجه به شرح زیر است:

هزینه ها و حقوق گمرکی در محاسبه میزان تعرفه گمرکی گوشی موبایل و سایر کالاها، باید مورد لحاظ قرار گیرد، 1 درصد عوارض هلال احمر و مالیات صادرات و واردات یا مالیات ارزش افزوده است که قاعدتا میزان آن، 9 درصد بوده؛ اما، برخی از کالاها نیز از مالیات، معاف هستند و در مورد برخی دیگر، مانند انواع بنزین و سوخت هواپیما، سیگار، توتون پیپ و تنباکو و نوشابه‌ های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌ رسان به سلامت، مالیات سنگین تری، دریافت می گردد.

اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی را که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تأیید اتاق‌ها رسیده است. دریافت کند.

با توجه به نوع کالا و فعالیت تجاری که واردات یا صادرات بوده، متقاضی باید 4 درصد ارزش کالا را به عنوان حقوق گمرکی، محاسبه کرده؛ سپس، با مراجعه جدول تعرفه گمرک ایران، میزان سود بازرگانی را نیز به این مبلغ، اضافه کند. در نهایت، با اضافه کردن 1 درصد عوارض هلال احمر، 9 درصد مالیات ارزش افزوده و هزینه های فرعی دیگر، مانند هزینه بیمه و حمل و نقل، می توان رقم نهایی میزان هزینه ها و حقوق گمرکی گوشی و سایر کالاهای مورد نظر را به دست آورد.

تعرفه ها و حقوق ورودی سال 1402

ردیفردیف تعرفهشرح تعرفهحقوق گمرکی Custom dutyسود بازرگانی Commerci al benefit


حقوق ورودی Import duty


11012100ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص444
21012910ـ ـ ـ اسب براي مسابقه41515
31012990ـــساير43232
41013000ـ االغ444
51019000ـ ساير42020
61022110ـ ـ ـ گاو شيري111
71022120ـ ـ ـ گاو گوشتی111
81022130(شيری و گوشتی)گاو دو منظوره ---111
91022140شيری، گوشتی، دو منظوره)گاو نر مولد نژاد -111
101022190ـــساير111
111022900ـ ـ ساير111
121023100ـ ـ مولد نژاد خالص111
131023900ـ ـ ساير444
141029000ـ ساير444
151031000ـ مولد نژاد خالص444
161039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم444
171039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر444
181041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص111
191041090ـــساير111
201042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص111
211042090ـــساير444
221051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتي يكروزه111
231051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتي يكروزه111
241051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار يكروزه111
251051140ـ ـ ـ جوجه مادر يكروزه تخم‌گذار111
261051150ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي111
271051160ـ ـ ـ جوجه يكروزه تخمگذار111
281051190ـــساير41010
291051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص111
301051220ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون111
311051290ـــساير455
321051310ـ ـ ـ جوجه يكروزه مرغابی و اردک مولد111
331051390ـــساير42020
341051500ـ ـ مرغ شاخدار455
351059410ـ ـ ـ مرغ ميبريد تجاري45555
361059420ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار45555
371059490ـــساير45555
381059900ـ ـ ساير45555
391061110براي تحقيقات )پزشكي، آزمايشگامي و سرم‌سا444
401061190ـــساير41010
411061210شكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)براي تحقيقات444
421061290ـــساير41010
431061310مولد نژاد خالص ---111
441061390ساير ---444
451061400ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌هاي صحرايي41010
461061910ـ ـ ـ سگ و گربه معمولي45155
471061920راي‌ تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي و تربيت404
481061930ـ ـ ـ ساير براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي404
491061990ـــساير4610
501062010براي تحقيقات )پزشكي،آزمايشگاهي‌ و سرم‌سا404
511062090ـــساير4610
521063110براي تحقيقات )پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم سا404
531063190ـــساير4610
541063210ـ براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگاهي و سرم‌ساز404
551063290ـــساير4610
561063310ـ ـ ـ شترمرغ بالػ مولد101
571063320ـ ـ ـ شترمرغ استراليايي4610
581063330ـ ـ ـ جوجه يكروزه شترمرغ101
591063390ـــساير4610
601063910براي تحقيقات )پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم­سا404
611063920ـ پرندگان زينتی شامل قناری، مرغ عشق و ف404
621063930ـ ـ ـ جوجه يكروزه بلدرچين مولد101
631063940ـ ـ ـ جوجه يكروزه بلدرچين گوشتی101
641063990ـــساير404
651064110ـ ـ ـ كلني زنبور عسل41620
661064120ـ ـ ـ ملكه زنبور عسل112
671064130ـــساير4610
681064900ـ ـ ساير4610
691069010راي تحقيقات )پزشكي، آزمايشگاهي و سرم­­س404
701069020گانيسم )عوامل زنده كنترل‌كننده آفات، بيماري‌101
711069090ـــساير404
722011010ـ ـ ـ گوساله )Veal(41115
732011090ـــساير41115
742012010ـــران41115
752012020ـ ـ ـ راسته41115
762012030ـ ـ ـ سردست و سينه41115
772012090ـــساير41115
782013010ـــران101
792013020ـ ـ ـ راسته101
802013030ـ ـ ـ سردست و سينه101
812013090ـــساير101
822021010ـ ـ ـ گوساله )Veal(101
832021090ـــساير41115
842022010ـــران41115
852022020ـ ـ ـ راسته41115
862022030ـ ـ ـ سردست و سينه41115
872022090ـــساير41115
882023010ـــران101
892023020ـ ـ ـ راسته101
902023030ـ ـ ـ سردست و سينه101
912023090ـــساير101
922031100ـ ـ الشه يا شقه415
932031200ـ ‌ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان415
942031900ـ ـ ساير415
952032100ـ ـ الشه يا شقه415
962032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان415
972032900ـ ـ ساير415
982041000ـ الشه و شقه بره، تازه يا سرد‌كرده101
992042100ـ ـ الشه يا شقه101
1002042200ـ ـ ساير قطعات با استخوان101
1012042300ـ ـ بي‌استخوان404
1022043000ـ الشه و شقه بره، منجمد101
1032044100ـ ـ الشه يا شقه101
1042044200ـ ـ ساير قطعات با استخوان101
1052044300ـ ـ بي‌استخوان101
1062045000ـ گوشت بز404
1072050000اسب، االغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا42832
1082061000ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده42832
1092062100ـ ـ زبان42832
1102062200ــجگر42832
1112062900ـ ـ ساير42832
1122063000ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده404
1132064100ــجگر404
1142064900ـ ـ ساير404
1152068000ـ ساير، تازه يا سردكرده42832
1162069000ـ ساير، منجمد42832
1172071100ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكر11112
1182071200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد11112
1192071310ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سينه، کتؾ و بال45155
1202071320ـ ـ ـ احشاء45155
1212071330ـــپای مرغ45155
1222071390ـــساير45155
1232071410ـــخمير45155
1242071420ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سينه، کتؾ و بال45155
1252071430ـ ـ ـ احشاء45155
1262071440ـــپایمرغ45155
1272071490ـــساير45155
1282072400ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكر45155
1292072500ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد45155
1302072600ـ ـ قطعات و احشای تازه يا سردكرده45155
1312072710ـــخمير45155
1322072790ـــساير45155
1332074100ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكر45155
1342074200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد45155
1352074300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سرد كرده45155
1362074400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده45155
1372074500ـ ـ ساير، منجمد45155
1382075100ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكر45155
1392075200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد45155
1402075300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده45155
1412075410شترمرغ بريده نشده به­صورت قطعات تازه يا45155
1422075490ـــساير45155
1432075510گوشت شترمرغ بريده نشده به­صورت قطعات45155
1442075520ت شترمرغ بريده شده به­صورت قطعات تازه45155
1452075590ـــساير45155
1462076000ـ مرغ شاخدار45155
1472081000ـ از خرگوش اهلي يا وحشي4610
1482083000ـ از ميمون‌ها )Primates(4610
1492084000چك دريايي گاو دريايي و گاو آبي )پستانداران ا4610
1502085000ـ از خزندگان )ازجمله مار و الك‌پشت دريايي(4610
1512086000از شترها و ساير گونه‌هاي شتر camelidae(4610
1522089000ـ ساير4610
1532091000ـ از خوك‌ها404
1542099000‌ـ ساير404
1552101100مبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با اس404
1562101200نه )با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت( و قطع404
1572101900ـ ـ ساير404
1582102000ـ گوشت حيوانات از نوع گاو42832
1592109100از ميمون --42832
1602109200ستانداران از راسته)؛ از نهنگ‌هاي كوچك درياي41620
1612109300(از جمله مار و لاك‌پشت‌دريايي)از خزندگان --41620
1622109900ساير --41620
1633011100ـ ـ آب شيرين415
1643011900ـ ـ ساير415
1653019110ـ ـ ـ براي اصالح نژاد و تكثير و پرورش101
1663019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده101
1673019190ـ ـ ‌ـ ساير41620
1683019200ـ ـ مارمامي )گونه )Anguilla41115
1693019310ـ ـ ـ براي اصالح نژاد و تكثير و پرورش101
1703019390ـــساير41620
1713019500امي‌ماي تن بلوفين جنوب unnus maccoyii(404
1723019910ـ ـ ـ براي اصالح نژاد و تكثير و پرورش101
1733019920ـ ـ ـ تخم و الرو بچه‌ ماهي101
1743019990ـــساير45155
1753021100Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyn42832
1763021300nchus tschawyscha - Oncorhynchus k41115
1773021400ـ ماهی آزاد اقيانوس اطلس و ماهی آزاد جنوب41115
1783021900ـ ـ ساير41115
1793022100hippoglossoides ,Hippoglossus stenol41115
1803022200ـ ـ حلوا ماهيان )Pleuronectes platessa(41115
1813022300ـ ـ كفشك ماهيان )گونه )Solea41115
1823022400ـ ـ ماهي توربوت )پستا ماکسيما(41115
1833022900ـ ساير404
1843023100ـ ـ آلباكور415
1853023200ـ ـ يلوفين415
1863023300)بونيتو شكم­راه‌راه( )پالميس کاتسوونوس mis(404
1873023400415
1883023500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس415
1893023600ـ ـ تن بلوفين جنوب415
1903023900ـ ـ ساير404
1913024100(Clupea harengus, Clupea palla شاه‌ماه404
1923024200.ماهي آنچوي --404
1933024300(Sardinella spp ساردينال ،(ardinops spp404
1943024410ـ ـ ـ بلومكرل41115
1953024490ـــساير415
1963024500ـ ـ جك و هورس مكرل41115
1973024600ـ ـ كوبيا404
1983024700ـ ـ شمشير ماهی يا نيزه ماهي404
1993024900ـ ـ ساير404
2003025100ماهي كاد --404
2013025200ماهي ماد داك --404
2023025300(Pollachius virens) زؼال ماهي يا پوالك --404
2033025400(Merluccius spp. Urophycis sp ماهي مي404
2043025500(Theragra Chalcogramm ماهي پولوگ آ404
2053025600Micromesistius poutassou, Micromes404
2063025900ساير --404
2073027100ـ ‌ـ تيالپيا ).Oreochromis spp(45155
2083027200pp., silurus., clarias spp., Ictalurus sp42832
2093027300فتالميچيتس، گونه­های سيرينوس، ميلو فارينگو42832
2103027400ـ ـ مارماهي ).Anguilla spp(41115
2113027900ساير --41115
2123028100ـ ‌ـ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها42832
2133028200ـ ـ سفره ماهي )Rajidae(42832
2143028300ـ ـ ماهي نيش‌دندان ).Dissostichus spp(42832
2153028400ـ ـ ماهي سي‌باس ).Dicentrarchus spp(41620
2163028500ـ ـ ماهي سي‌بريم )Sparidae(4610
2173028900ـ ـ ساير41115
2183029100جگر، تخم و منی404
2193029200باله­های کوسه45155
2203029900ـ ـ ساير45155
2213031100ـ ـ ماهی آزاد ريز شمال كلمبيا4610
2223031200ـ ـ ساير ماهی آزاد اقيانوس آرام41115
2233031300نوس اطلس )salmo salar( و ماهي آزاد دانوب404
2243031400chus aguabonita, Oncorhynchus gilae45155
2253031900ـ ـ ساير41620
2263032300جگر، تخم و منی45155
2273032400باله­های کوسه45155
2283032500ـ ـ ساير45155
2293032600ـ ـ مارهاهي )Anguilla spp(41115
2303032900ـ ـ ساير41620
2313033100hippoglossus, stenolepis(Hippoglossu4610
2323033200ـ ـ حلوا هاهيان )Pleuronectes platessa(4610
2333033300ـ ـ كفشك هاهيان »Sole« )گونه )Solea41115
2343033400ـ ـ هاهی­های توربوت )پستا هاکسيها(4610
2353033900ـ ـ ساير404
2363034100ـ ـ تن سفيد يا ژرهون )Thunnus alalunga(415
2373034200ـ ـ يلوفين404
2383034300بونيتو شكم – راه‌راه( )پالهيس کاتسوونوس mis(404
2393034400ـ تن بسيار چرب و چاق)Thunnus obesus404
2403034500نوس اطلس و آرام s, Thunnus orientalis(4610
2413034600ـ ـ تن قرهز جنوب )Thunnus maccoyii(415
2423034900ـ ـ ساير404
2433035100ه‌هاهي‌ها pea harengus, Clupea Pollasii(404
2443035300)Sardina pilc، ساردينال )Sardinella spp(،41115
2453035410ـ ـ ـ بلو هكرل404
2463035490ـــساير404
2473035500ـ هاهي جك و هورس هكرل Trachurus spp(41620
2483035600ـ ـ هاهي كوبيا))Rachycentron canadum41620
2493035700ـ ـ نيزه هاهي )Xiphias gladius(415
2503035900ـ ـ ساير404
2513036300ua, Gadus ogac, Gadus macrocephaiu404
2523036400هاهي هداك Melanogrammus aeglefinus(404
2533036500ـ ـ زؼال هاهي يا پوالك )Pollachius virens(41115
2543036600اهي هيك erluccius spp. Urophycis spp(404
2553036700ی پولوک آالسکا )گونه agra chalcogramma41620
2563036800s poutassou, micromesisitius australis404
2573036900ـ ـ ساير404
2583038100ـ ـ سگ هاهي و انواع كوسه‌ها41115
2593038200ـ ـ سفره هاهي )Rajidae(45155
2603038300ـ ـ هاهي نيش دندان ).Dissostichus spp(41115
2613038400ـ ـ هاهي سي‌باس ).Dicentrarchus spp(41620
2623038900ـ ـ ساير404
2633039100ـ ـجگر، تخم و هنی41115
2643039200ـ ـباله­های کوسه45155
2653039900ـ ـ ساير45155
2663043100ـ ـ هاهي تيالپيا )Oreochromis spp(45155
2673043200p., sillurus spp., clarias spp., lctalurus45155
2683043300ـ ـ هاهي سوؾ نيل )lates niloticus(42832
2693043900ـ ـ ساير42832
2703044100Oncorhynchus keta, Oncorhynchus ts42832
2713044200s aguabonita, oncorhynchus gilae – o45155
2723044300noglossidae, Soleidae Scophthalmidae42832
2733044400nonidae, Macrouridae, Gadidae, Eucl42832
2743044500(xiphias gladius) نيزه هاهي --42832
2753044600(Dissostichus spp.) هاهي نيش دندان --45155
2763044700سگ ماهیو ساير کوسه­ها --42832
2773044800(راجيدا)پرتو هاهی­ها و چارگوش هاهی­ها -42832
2783044900ساير --42832
2793045100س، گونه­های هيپوفتالهيچتيس، گونه­های کرينو42832
2803045200ـ ـ هاهي آزاد42832
2813045300nonidae, Macrouridae, Gadidae, Eucli42832
2823045400ـ ـ نيزه هاهي )xiphias gladius(42832
2833045500ـ ‌ـ هاهي نيش دندان ).Dissostichus spp(45155
2843045600سگ ماهیو ساير کوسه­ها --42832
2853045700(راجيدا)پرتو هاهی­ها و چارگوش هاهی­ها --42832
2863045900ـ ـ ساير42832
2873046100ـ ـ تيالپيا )Oreochromis spp(45155
2883046200., sillurus spp., clarias spp., lctalurus45155
2893046300ـ ـ سوؾ نيل )Lates niloticus(41115
2903046900ـ ـ ساير42832
2913047100hua, Gadus ogac, Gadus macrocephal41115
2923047200اهي هادداك elanogrammus aeglefinus(42832
2933047300ـ ـ زؼال هاهي يا پوالك )Pollachius virens(45155
2943047400اهي هيك erluccius spp. Urophycis spp(41115
2953047500ی پولوک آالسکا )گونه agra chalcogramma41115
2963047900ـ ـ ساير42832
2973048100a, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus42832
2983048200us aguabonita, Oncorhynchus gilae, O45155
2993048300glossidae, Soleidae, Scophthalmidae42832
3003048400ـ ـ اره هاهي )Xiphias gladius(41620
3013048500ـ ـ هاهي نيش دندان ).Dissostichus spp(45155
3023048600ه‌هاهي‌ها pea harengus, Clupea pallasii(45155
3033048700کيپ جک )بونيتو شکم – راه‌راه( )پالهيس کاتس41115
3043048800اهی، ساير کوسه­ها، پرتوهاهی­ها و چمارگوش42832
3053048900ـ ـ ساير42832
3063049100ـ ـ شهشيرهاهي41620
3073049200ـ ـ هاهي نيش دندان41620
3083049300س، گونه­های هيپوفتالهيچتيس، گونه­های کرينو42832
3093049400پولوک آالسكا )گونه agra chalcogramma42832
3103049500Ga ،Euclichthyidae ،Bregmacerotidae42832
3113049600ـ ـ سگ هاهی، ساير کوسه­ها42832
3123049700ـ ـ پرتوهاهی­ها و چمارگوش هاهی­ها )راجيدا(42832
3133049900ـ ـ ساير42832
3143052000سپرم هاهی، خشک شده، دودی شده، نهک زد4610
3153053100س، گونه­های هيپوفتالهيچتيس، گونه­های کرينو415
3163053200M ،Macroruidae ،Gadidae ،hthyidae415
3173053900ـ ـ ساير415
3183054100nchus gorbusha, Oncorhynchus keta,415
3193054200(Clupea harengus, Clupea pallasii( (415
3203054300usagua bonita, Oncorhynchus gilae, O45155
3213054400س، گونه­های هيپوفتالهيچتيس، گونه­های کرينو45155
3223054900ـ ـ ساير415
3233055100ي adus ogac, Gadus macrocephalus(415
3243055200س، گونه­های هيپوفتالهيچتيس، گونه­های کرينو45155
3253055300لنونيدا، هرلوسيدا، هورانو لپيديدا و هوريدا به ؼ45155
3263055400ی جک وهکرل هورس )گونه‌های تراچروس(،45155
3273055900ـ ـ ساير45155
3283056100ي )) (Clupea pallasii Clupea harengus415
3293056200هاي Gadus ogac, Gadus acrocephalus(415
3303056300هي‌كيلكا، آنچوي »Anchovies« )گونه raulis415
3313056400س، گونه­های هيپوفتالهيچتيس، گونه­های کرينو4610
3323056900ـ ـ ساير4610
3333057100ـ ـ باله كوسه45155
3343057200ـ ـ سر هاهي، دم و اهعاء45155
3353057900ـ ـ ساير45155
3363061100گ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار)گونه nurus4610
3373061200ـ ـ البستر دريايي)گونه )Homarus45155
3383061400ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه45155
3393061500ـ ـ البستر نروژي )Nephrops norvegicus(45155
3403061600گوي آب سرد s spp., Crangon crangon (45155
3413061700ـ ـ ساير انواع هيگو45155
3423061900ـ ـ ساير41620
3433063100نو ليروس، گونه­های ژاسوس)البستر صخره­ا45155
3443063200(گونه­های هوماروس)شاه هيگوها --41620
3453063300خرچنگ­ها --45155
3463063400فروپس نوروژی­کوس)شاه هيگوهای نروژی45155
3473063510هيگو هولد زنده برای تکثير ---101
3483063520پست الرو و هيگوی زنده ---415
3493063590ساير ---45155
3503063610هيگو هولد نژاد برای تکثير ---101
3513063620پست الرو و هيگوی زنده ---404
3523063690ساير ---41620
3533063900ساير --404
3543069100نو ليروس ، گونه‌های ژاسوس)البستر صخره­ا45155
3553069200(گونه­های­ هوماروس)البسترها --41620
3563069300خرچنگ­ها --45155
3573069400(نفروپس نوروژی­کوس)البسترهای نروژی --45155
3583069510هيگو هولد نژاد برای تکثير ---101
3593069520پست الرو و هيگوی زنده ---101
3603069590ساير ---41620
3613069900ساير --404
3623071100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده404
3633071200ـ ـ منجمد404
3643071900ـ ـ ساير404
3653072100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده404
3663072200ـ ـ يخ‌زده404
3673072900ـ ـ ساير404
3683073100ـ ـ زنده، تازه يا سرد كرده404
3693073200ـ ـ منجمد404
3703073900ـ ـ ساير404
3713074200ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده415
3723074300ـ ـ منجمد404
3733074900ـ ـ ساير404
3743075100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده404
3753075200ـ ـ منجمد404
3763075900ـ ـ ساير404
3773076000ـ حلزون باستثناي نوع دريايي آن404
3783077100ـ ـ زنده، تازه يا سرده شده41115
3793077200ـ ـ منجمد404
3803077900ـ ـ ساير404
3813078100دؾ زنده، تازه يا سردکرده )گونه­های هاليوتيس41115
3823078200­های استروهبوس)صدؾ­ زنده، تازه يا سردکر41115
3833078300(گونه­های هاليوتيس)صدؾ منجمد --404
3843078400نه­های استروهبوس)صدؾ­های حلزونی منجمد404
3853078700(گونه­های هاليوتيس)ساير صدؾ­ها --404
3863078800نه­های استروهبوس)ساير صدؾ­های حلزونی404
3873079100ـ ـ زنده، تازه شده يا سرد شده41115
3883079200ـ ـ منجمد404
3893079900ـ ـ ساير404
3903081100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده41115
3913081200ـ ـ منجمد404
3923081900ـ ـ ساير404
3933082100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده41115
3943082200ـ ـ منجمد404
3953082900ـ ـ ساير404
3963083000ـ عروس دريايي )Rhopilema spp(45155
3973089000ـ ساير404
3983091000از ماهی-404
3993099000ساير -404
4004011000زان هواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نب41620
4014012000رب آن بيش از يك درصد ولي از 6 درصد وز41620
4024014000ب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از415
4034015011در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4044015012ساير ----415
4054015021در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4064015022ساير ----415
4074015031در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4084015032ساير ----415
4094015041در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4104015042ساير ----415
4114015050خاهه شير به‌صورت پودر ---415
4124015090ـــشير415
4134021010ك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خالء و يك كيل415
4144021020ـ ـ ـ شير خشك صنعتی از شير گاو42832
4154021030ـ ـ ـ شير خشك صنعتي از شير شتر42832
4164021090ـــساير415
4174022110ك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خالء و يك كيل404
4184022120واد اوليه شير خشك اطفال )پايه( حاوي چربي گ404
4194022130ـ ـ ـ شير خشك صنعتي از شير گاو42832
4204022140ـ ـ ـ شير خشك صنعتي از شير شتر42832
4214022190ـــساير415
4224022900ـ ـ ساير:42832
4234029111در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4244029112ساير ----415
4254029121در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4264029122ساير ----415
4274029131در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4284029132ساير ----415
4294029141در بسته بندی کمتر از 500 گرم ----4610
4304029142ساير ----415
4314029150خاهه شير به‌صورت پودر ---415
4324029190ـــشير42832
4334029900ـ ‌ـ ساير42832
4344032010ـ فرآورده‌هاي هخصوص تؽذيه كودكان شيرخو404
4354032090ـــساير41620
4364039010ـ فرآورده‌هاي هخصوص تؽذيه كودكان شيرخو404
4374039090ـــساير45155
4384041000)Modified Whe حتي ؼليظ‌شده يا به آن قند ي41620
4394049000ـ ساير41620
4404051010بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي 500 گرهي45155
4414051020ه بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي بيش از 0101
4424052000ـ خهيرهاي لبني براي هاليدن روي نان41620
4434059000ـ ساير41620
4444061000پنير حاصل از آب پنير ،((Unripenedيا ed)45155
4454062000ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع45155
4464063000ر ذوب‌شده )Fondu( ؼير از رنده شده يا پودر45155
4474064000)Blue و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از45155
4484069000ـ ساير پنيرها45155
4494071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلهون براي توليد گوشت101
4504071112ــــتخمSPF‌101
4514071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتي101
4524071114ـ ـ ‌ـ ـ تخم نطفه‌دار هادر گوشتي101
4534071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار101
4544071116ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار هادر تخم‌گذار101
4554071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلهون براي توليد هولد101
4564071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه يكروزه گوشتي101
4574071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه يكروزه تخم‌گذار101
4584071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترهرغ برای توليد هولد101
4594071192ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بلدرچين هولد101
4604071193ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بلدرچين گوشتی101
4614071199ــــساير404
4624071900ـ ـ ساير404
4634072110ـ ـ ـ تخم خوراكي101
4644072190ـــساير45155
4654072900ـ ـ ساير45155
4664079000ـ ساير45155
4674081100ـ ـ خشك‌كرده415
4684081900ـ ـ ساير45155
4694089100ـ ـ خشك كرده415
4704089900ـ ـ ساير42832
4714090000عسل طبيعي45155
4724101000حشرات -45155
4734109010ژله رويال، زنبور عسل ---45155
4744109020بره هوم ---41620
4754109090ساير ---45155
4765010000كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال45155
4775021000ـ هوي خوك يا هوي گراز و آخال آنها404
4785029000ـ ساير404
4795040000از روده، بادكنك و شكهبه هاهي(، به حالت تازه45155
4805051000ر از انواعي كه براي انباشتن به كار هي‌رود؛ ك42832
4815059000ـ ساير45155
4825061000اصلي استخوان )Ossein و استخوان عهل آور404
4835069000ـ ساير404
4845071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج42832
4855079000ـ ساير42832
4865080000سه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كؾ‌د42832
4875100000داراي هنشأ حيواني كه براي ساخت هحصوالت404
4885111000ـ اسپرم گاو101
4895119100قشرداران، صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون45155
4905119910ـ ـ ـ نطفه زنده101
4915119920ـ ـ ـ قرهز دانه101
4925119940ـ ـ ـ اسپرم101
4935119950ـ ـ ـ تخم نوؼان101
4945119960(آشپالت)دم قيچی و آخال از پوست خام گاو ---404
4955119990ـــساير45155
4966011010ـ ـ ـ پياز زعفران45155
4976011090ـــساير101
4986012010زنبق، شيپوری، آماريليس، هوستا، فرزيا، الله و101
4996012090ساير ---101
5006021010الكي باهبو ---404
5016021020ی نظير کوکب، شهعدانی، بگونيا، حنا و فوشيا،101
5026021030ا، ليسيانتوس، ارکيده، آلستروهريا، ورزيا، هور101
5036021090ساير ---101
5046022010قام خرما گلدانی با قطر تا 5 سانتيهتر و ارتفاع101
5056022020(به صورت پاجوش)ساير نهال­های خرما ---101
5066022090ساير ---101
5076023000ـ آزاليا، حتي پيوندزده101
5086024000ـ رز، حتي پيوندزده101
5096029010ـ ـ ـ اسپان و هادر کالچر قارچ خوراکی101
5106029020ـ ـ ـ قلهه ريشه‌دار گل هحهدي101
5116029030ی، آگلونها، شفلرا، آزليا، سينگونيم، فيلودندرون،101
5126029040ر کشت )کهپوست( قارچ خوراکی هحتوی اسپان404
5136029090ـــساير101
5146031100ـ ـ گل‌هاي سرخ45155
5156031200ـ ـ هيخك45155
5166031300ـ ـ اركيده45155
5176031400ـ ـ داوودي45155
5186031500ـ ـ سوسن45155
5196031910ـ ـ ـ گل‌هاي انتوريوم45155
5206031990ـــساير45155
5216039000ـ ساير45155
5226042010ـ ـ ـ برگ‌هاي زنبق45155
5236042020ـــساير45155
5246049000ـ ساير45155
5257011000ـ بذر101
5267019000ـ ساير415
5277020010گوجه فرنگی زراعی ---45155
5287020020گوجه فرنگی گلخانه­ای ---45155
5297020030(cherry) گوجه فرنگی گيالسی ---45155
5307031010پياز ---41620
5317031020هوسير ---45155
5327032000ـ سير45155
5337039000ـ تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه45155
5347041000ـ گل‌كلم و بروكلی45155
5357042000ـ كلم بروكسل45155
5367049000ـ ساير45155
5377051100ـ ـ كاهو كروي )ساالدي(45155
5387051900ـ ـ ساير45155
5397052100ساالدي )Chichorium intybus( )از نوع m45155
5407052900ـ ـ ساير45155
5417061000ـ هويج و شلؽم45155
5427069000ـ ساير45155
5437070000خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده.45155
5447081000ـ نخودفرنگي )Pisum sativum(45155
5457082000ـ لوبيا )گونه Plaseolus، گونه )Vigna45155
5467089000ـ ساير سبزيجات ؼالفدار45155
5477092000ـ مارچوبه42832
5487093000ـ بادهجان45155
5497094000ـ كرفس به­ؼير از كرفس ؼده‌دار45155
5507095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاريكوس‌ )دکهه‌ای(45155
5517095200ـ ـ قارچ از جنس بولتوس )Boletus(45155
5527095300ـ ـ قارچ از جنس کانتارلوس))Cantharellus45155
5537095400ـ ـ شيتاک ) لنتينوس ادودس)45155
5547095500)Tricholoma ma، تری کولوهاگنيوالر ، تری45155
5557095610قارچ های دنبالن سياه ---45155
5567095620( از ديگر رنگ ها)ساير قارچ های دنبالن ---45155
5577095900ـ ـ ساير45155
5587096000فرنگي از نوع )Capsicum( يا از نوع enta(45155
5597097000ج زالندنو )Tetragone( و اسفناج روهي يا كو45155
5607099100ـ ـ آرتيشوها )كنگر فرنگي( گرد45155
5617099200ـ ـ زيتون Squash45155
5627099300ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي هسهايي45155
5637099900ـ ـ ساير45155
5647101000ـ سيب‌زهيني45155
5657102100ـ ـ نخودفرنگي )Pisum sativum(45155
5667102200ـ ـ لوبيا )گونه )Phaseolus (گونه)Vigna45155
5677102900ـ ـ ساير45155
5687103000ج زالندنو )Tetragone( و اسفناج روهي يا كو45155
5697104010بذر ذرت شيرين ---112
5707104090ساير ---415
5717108000ـ ساير سبزيجات45155
5727109000ـ هخلوط سبزيجات45155
5737112000ـ زيتون45155
5747114000ـ خيار و خيارترشي )خيار ريز(45155
5757115100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس )دکهه‌ای(45155
5767115910قارچ‌های دنبالن ---45155
5777115990ساير ---45155
5787119000ـ ساير سبزيجات؛ هخلوط سبزيجات45155
5797122000ـ پياز45155
5807123100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس )دکهه‌ای(42832
5817123200ه)قارچ سياه شفاؾ رگه‌دار هورد هصرؾ در ر45155
5827123300التيني طاليي يا نارنجي رنگ زهستان )گونه a45155
5837123400(لنتينوس ادودس)شيتاک --4610
5847123910قارچ دنبالن سياه ---4610
5857123920(از ديگر رنگ­ها)ساير قارچ­های دنبالن ---4610
5867123990ساير ---4610
5877129010ـــسير45155
5887129090ـــساير45155
5897131010ـــبذر101
5907131090ـــساير45155
5917132010لپه ---415
5927132020بذر نخود ---101
5937132030نخود هعهولی ---101
5947132040(دسی)نخود رنگی ---101
5957132090ساير ---101
5967133110ـــبذر101
5977133120ـــهاشسبز404
5987133190ـــساير404
5997133210ـــبذر101
6007133290ـــساير101
6017133310ـ ـ ـ لوبيا چيتی101
6027133320لوبيا قرهز ---101
6037133330ـــبذر101
6047133390ـــساير101
6057133400ubterranea or Voandzeia subterranea45155
6067133510ـــبذر101
6077133590ـــساير101
6087133910ـــبذر101
6097133990ـــساير101
6107134010ـــبذر101
6117134020ـــدالعدس101
6127134090ـــساير101
6137135010ـــبذر404
6147135090ـــساير15152
6157136010ـــبذر404
6167136090ـــساير45155
6177139000ـ ساير45155
6187141000ـ ريشه هانيوك )Cassava(45155
6197142000ـ سيب‌زهيني شيرين45155
6207143000ـ سيب‌زهيني هندي45155
6217144000‌ـ قلقاس45155
6227145000ـ يائوتيا45155
6237149000ـ ساير45155
6248011100ـ ـ رنده خشك‌كرده415
6258011200ـ ـ در قسهت دروني پوسته41620
6268011900ـ ـ ساير41620
6278012100ـ ـ با پوست42832
6288012200ـ ـ بدون پوست42832
6298013100ـ ـ با پوست42832
6308013200ـ ـ بدون پوست42832
6318021100ـ ـ درون ؼالؾ سخت42832
6328021200ـ ‌ـ بدون ؼالؾ سخت45155
6338022100ـ ‌ـ درون ؼالؾ سخت45155
6348022200ـ ـ بدون ؼالؾ سخت45155
6358023100ـ ـ درون ؼالؾ سخت45155
6368023200ـ ـ بدون ؼالؾ سخت45155
6378024100ـ ـ درون ؼالؾ سخت45155
6388024200ـ ـ بدون ؼالؾ سخت45155
6398025100ـ ـ درون ؼالؾ سخت45155
6408025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم45155
6418025220ـ ـ ـ خالل هؽز پسته45155
6428025290ـــساير45155
6438026100ـ ـ درون ؼالؾ سخت45155
6448026200ـ ـ بدون ؼالؾ سخت45155
6458027000ـ گردوی کوال )گونه کوال(45155
6468028000ـ 'گردوی آرکا )Areca nuts(45155
6478029100ـ ـ هيوه کاج )Pine nuts(، درون ؼالؾ سخت42832
6488029200ـ ـ هيوه کاج، بدون ؼالؾ سخت42832
6498029900ـ ـ ساير42832
6508031000ـ هوز سبز4610
6518039000ـ ساير41115
6528041010ـ ـ ـ استعهران45155
6538041015ـــبرحی45155
6548041020ـ ـ ـ كبكاب45155
6558041025ـــربی45155
6568041030ـ ـ ـ پياروم45155
6578041035ـ ـ ـ کلوته45155
6588041040ـ ـ ـ هضافتي45155
6598041045ـ ـ ـ خاصويی45155
6608041050ـ ـ ـ شاهاني45155
6618041060ـ ـ ـ زاهدي45155
6628041090ـــساير45155
6638042010انجير خشک ---45155
6648042020انجير تازه ---45155
6658042090ساير ---45155
6668043000ـ آناناس41115
6678044000ـ آواكادو42832
6688045010گالبي هندي ---45155
6698045020انبه ---45155
6708045030هنگوتين ---45155
6718051000ـ پرتقال404
6728052100ـ ـ نارنگی­ها )شاهل تنجرين­ها وسان سوهاک(43 ارديبهشت ساارديبهشت سال بعد، 10 درص
6738052200ـ ـ کلهانتين­ها43 ارديبهشت ساارديبهشت سال بعد، 10 درص
6748052900ـ ـ ساير43 ارديبهشت ساارديبهشت سال بعد، 10 درص
6758054000ـ گريپ فرويت و پوهلو )Pomelos(45155
6768055010ليهو خشک ---45155
6778055020ليهو ترش تازه ---45155
6788055090ساير ---45155
6798059000ـ ساير45155
6808061000ـ تازه45155
6818062010ـــهويز45155
6828062020ـ ـ ـ تيزابي دانه‌دار45155
6838062030ـ ـ ـ تيزابي بي‌دانه45155
6848062040ـ ـ ـ آفتابي دانه‌دار45155
6858062050ـ ـ ـ آفتابي بي‌دانه45155
6868062060ـ ـ ـ انگوري بي‌دانه45155
6878062070ـ ـ ـ كاشهري سبز بي‌دانه45155
6888062080ـ ـ ـ كاشهري سبز دانه‌دار45155
6898062090ـــساير45155
6908071100ـ ـ هندوانه45155
6918071900ـ ـ ساير45155
6928072000ـ پاپايا45155
6938081000ـ سيب45155
6948083000ـ گالبي‌ها45155
6958084000ـ به45155
6968091000ـ زردآلو45155
6978092100ـ ـ آلبالوهاي ترش45155
6988092900ـ ـ ساير45155
6998093000ـ هلو و ههچنين شليل و شفتالو45155
7008094000ـ آلو و گوجه45155
7018101000ـ توت‌فرنگي45155
7028102000تهشك، توت‌كوهي، توت درختي و توت‌تهشكي45155
7038103000ر فرنگي سياه، سفيد يا قرهز و انگور فرنگي خ42832
7048104000ن‌بري، زؼال اخته و ساير هيوه‌ها از گونه واكي45155
7058105000ـ كيوي45155
7068106000ـ دوريان )هيوه درخت‌كال يا قهوه سوداني(45155
7078107000ـ خرمالوها45155
7088109010ـــانار45155
7098109021زرشک دانه دار----45155
7108109022زرشک بی دانه----45155
7118109030ـــعناب45155
7128109035ـــسنجد45155
7138109040ـ ـ ـ زالزالک )وليک(45155
7148109050گشت، هيوه آقطی )کشهش کولی(، هيوه هحلب،45155
7158109090ـــساير45155
7168111000ـ توت‌فرنگي45155
7178112000ه، توت، توت تهشكي، بي‌دانه و انگور فرنگي س45155
7188119000ـ ساير45155
7198121000ـ گيالس و آلبالو45155
7208129000ـ ساير45155
7218131000ـ زردآلو45155
7228132000ـ آلو45155
7238133000ـ سيب45155
7248134000ـ ساير هيوه‌ها45155
7258135000يوه‌هاي سخت پوست يا هخلوط هيوه‌هاي خشك45155
7268140000تازه، يخ‌زده، خشك كرده، عرضه شده در آب‌نه45155
7279011110ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلو4610
7289011120ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي ؼير‌ خرده‌فرو404
7299011190ـــساير404
7309011210ندي آهاده براي خرده­فروشي به وزن يک کيلو41620
7319011220به صورت كوبيده در بسته‌بندي ؼير خرده‌فرو415
7329011290ـــساير404
7339012110شي به وزن يک کيلوگرم و کمتر به استثنای کپ41620
7349012120ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي ؼيرخرده‌فرو415
7359012190ـــساير404
7369012210شي به وزن يک کيلوگرم و کمتر به استثنای کپ41620
7379012220ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي ؼير خرده‌فرو415
7389012290ـــساير404
7399019010بندي آهاده براي خرده فروشي به وزن يک کيل41620
7409019020ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي ؼير خرده‌فرو415
7419019090ـــساير415
7429021000عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه هحتوي آن ا4610
7439022010ـ ـ ـ انواع چای4610
7449022090ـــساير4610
7459023010ـ ـ ـ چاي كيسه‌اي45155
7469023020ـ ـ ـ انواع چای4610
7479023090ـــساير4610
7489024010ـ ـ ـ انواع چای101
7499024090ـــساير167
7509030010ه‌بندي آهاده براي خرده فروشي به وزن پانصد45155
7519030020ه صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي ؼيرخرده فر415
7529030090ـــساير4610
7539041110ه‌بندي آهاده براي خرده فروشي به وزن پانصد41620
7549041190ـــساير415
7559041210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
7569041220ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي ؼير خرده‌فرو415
7579041290ـــساير41115
7589042110ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
7599042190ـــساير41115
7609042210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
7619042290ـــساير404
7629051010ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد415
7639051090ـــساير415
7649052010ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد415
7659052090ـــساير415
7669061110ه‌بندي‌ آهاده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلو41620
7679061190ـــساير415
7689061910ه‌بندي‌ آهاده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلو41620
7699061990ـــساير4610
7709062010ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلو41620
7719062020ه صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي ؼير خرده‌فر415
7729062090ـــساير4610
7739071010ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد41620
7749071090ـــساير4610
7759072010ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد41620
7769072090ـــساير4610
7779081110ه‌بندي آهاده براي خرده فروشي به وزن پانصد45155
7789081190ـــساير4610
7799081210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گ41620
7809081290ـــساير4610
7819082110ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد41620
7829082190ـ ‌ـ ـ ساير4610
7839082210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد41620
7849082290ـــساير4610
7859083110ه‌بندي آهاده براي خرده فروشي به وزن پانصد41620
7869083190ـــساير4610
7879083210ه‌بندي آهاده براي خرده فروشي به وزن پانصد41620
7889083290ـــساير4610
7899092110ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد41620
7909092190ـــساير4610
7919092210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد41620
7929092290ـــساير4610
7939093110ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
7949093190ـــساير45155
7959093210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
7969093290ـــساير45155
7979096110ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
7989096190ـــساير42832
7999096210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
8009096290ـــساير42832
8019101110ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد45155
8029101190ـــساير415
8039101210ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد41620
8049101290ـــساير4610
8059102010رد نشده و ساييده نشده در بسته­بندی کمتر از د45155
8069102020ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گر45155
8079102030خرد نشده و ساييده نشده در بسته­بندی 30­1045155
8089102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی 30­10 گرم45155
8099102090ـــساير45155
8109103010ه‌بندي آهاده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد4610
8119103020ه صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي ؼير خرده ف404
8129103090ـــساير404
8139109110ه‌بندي آهاده براي خرده فروشي به وزن پانصد41620
8149109120ه صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي ؼير خرده‌ف4610
8159109190ـــ ساير415
8169109911ــــآويشنوبرگبو45155
8179109919ــــساير45155
8189109921ـ ـ ‌ـ ـ آويشن و برگ بو42832
8199109929ــــساير415
8209109990ـــساير415
82110011100ــبذر101
82210011900ـ ـ ساير4610
82310019100ــبذر101
82410019910ـ ـ ـ گندم داهی415
82510019920ـ ـ ـ گندم هعهولی101
82610019990ـــساير415
82710021000ـ بذر101
82810029000ـ ساير41620
82910031000ـ بذر101
83010039000ـ ساير101
83110041000ـ بذر101
83210049000ـ ساير404
83310051000ـ بذر101
83410059010ـ ـ ـ ذرت داهي101
83510059090ـــساير404
83610061010ـ ـ ـ بذر برنج101
83710061090ـــساير41115
83810062000ـ برنج قهوه‌ای101
83910063010(Semi milled Rice)برنج نيهه‌سفيدشده---101
84010063020رنج كاهل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده --112
84110064000ـ خرده برنج45155
84210071000ـ بذر101
84310079000ـ ساير404
84410081000ـ گندم سياه415
84510082100ــبذر112
84610082900ـ ـ ساير415
84710083000ـ دانه قناري415
84810084000ـ فونيو415
84910085010ـــبذر101
85010085090ـــساير415
85110086010ـــبذر101
85210086090ـــساير415
85311010000آرد‌گندم يا آرد هخلوط‌گندم و چاودار.45155
85411022000ـ آرد ذرت41620
85511029010ـ ـ ـ آرد برنج45155
85611029090ـــساير45155
85711031100ـ ـ از گندم41115
85811031300ــازذرت41115
85911031900ـ ـ ساير45155
86011032000ـ به هم فشرده به صورت حبه45155
86111041200ــازجودوسر45155
86211041900ـ ـ از ساير ؼالت45155
86311042200ــازجودوسر45155
86411042300ــازذرت41115
86511042900ـ ـ از ساير ؼالت45155
86611043010جوانه ذرت ---404
86711043090ساير---45155
86811051000ـ آرد، زبره و پودر45155
86911052000ي‌ريز )Granules( و به‌هم‌فشرده به صورت ح41115
87011061000از سبزيجات ؼالفدار خشك‌كرده شماره 07 1345155
87111062000گو يا از ريشه‌ها يا ؼده‌هاي زير خاكي شماره45155
87211063000ـ از هحصوالت فصل 84610
87311071000ـ بو نداده415
87411072000ـ بو داده415
87511081100ـ ـ نشاسته گندم45155
87611081210ـ ـ ـ گريد دارويي4610
87711081290ـــساير42832
87811081300ـ ـ فكول سيب‌زهيني45155
87911081400ـ ـ فكول هانيوك )آرد ريشه هانيوك )Cassava45155
88011081900ـ ـ ساير نشاسته‌ها و فكول‌ها45155
88111082000ـ اينولين415
88211090000گلوتن گندم، حتي خشك‌كرده4610
88312011000ـ بذر101
88412019010دانه سويا تراريخته ---112
88512019090ساير ---112
88612023000ـ بذر101
88712024100ـ ـ درون ؼالؾ سخت41620
88812024200ـ ـ بدون ؼالؾ سخت ، حتي شكسته شده41620
88912030000را )هؽز نارگيل پوست‌كنده و خشك‌كرده opra(404
89012040000دانه كتان )بزرك(، حتي خردشده404
89112051010بذر کلزا ---101
89212051020دانه کلزا تراريخته ---112
89312051090ساير ---112
89412059010تراريخته ---415
89512059090ساير ---415
89612060010ـ ـ ـ برای روؼن­کشی415
89712060020بذر آفتابگردان ---101
89812060030ه آفتابگردان بدون پوست برای هصرؾ آجيلی45155
89912060090ـــساير42630
90012071000ـ هسته هيوه نخل و هؽز آن404
90112072100ــبذر101
90212073000ـ دانه روؼن كرچك404
90312074010بذر ---101
90412074090ـــساير415
90512075000ـ دانه خردل415
90612076010بذر ---101
90712076090ـــساير415
90812077000ـ دانه خربزه404
90912079100ـ ـ دانه خشخاش45155
91012079900ـ ـ ساير404
91112081000ـ از دانه سويا45155
91212089010ـ ـ ـ آرد بادام زهيني45155
91312089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش45155
91412089090ـــساير45155
91512091000ـ بذر چؽندر101
91612092100ـ ـ بذر يونجه )alfalfa(101
91712092200ـ ـ بذر شبدر )Trifolium spp(101
91812092300ـ ـ بذرهاي Fescue101
91912092400ـ ‌ـ بذر چهن آبي هتعلق به ايالت كنتاكي101
92012092500ـ بذر گياه تلخه Loliom multiflorum lam(101
92112092910ـــبذرچهن404
92212092920ـ ـ ـ بذر اسپرس404
92312092990ـــساير101
92412093000علفي كه بيشتر به‌هنظور استفاده از گل آنها كا101
92512099110ـ ـ ـ بذر خيار101
92612099115ـ ـ ـ بذر گوجه فرنگی101
92712099120ـ ـ ـ بذر فلفل101
92812099125ـ ـ ـ بذر بادهجان101
92912099130بذر پياز ---101
93012099190ـــساير101
93112099910ينا، کاکتوس، ساکيولنت، کاالنکوئه، آدونيوم، ر101
93212099920بذر هلون ---101
93312099930بذر ساير گونه­های گياهی علوفه­ای ---101
93412099990ساير ---101
93512101000ازك، آسياب‌نشده، پودر نشده يا به شكل حبه در45155
93612102000آسياب‌شده، پودر شده، يا به شكل حبه درآهده؛ گ4610
93712112000ـ ريشه جينسينگ415
93812113000ـ برگ كوكا415
93912114000ـ كاه خشخاش415
94012115000ـ افدرا )Ephedra(404
94112116000درخت گيالس افريقايی )پرونوس افريکانا ana(415
94212119010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه404
94312119020ـ ـ ـ ريشه شيرين‌بيان404
94412119025اسپند ---415
94512119030نعناع ---415
94612119035تخم شربتی ---415
94712119040گل و سرشاخه گلدار پنيرک ---404
94812119045نعناع فلفلی ---415
94912119050ريشه سنبل­الطيب ---415
95012119055سياه دانه ---415
95112119091ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه هحهدي45155
95212119099ـــساير415
95312122100ـ ـ هناسب جهت هصرؾ انسان4610
95412122910ـ ـ ـ بادرنجبويه45155
95512122920ـ ـ ـ بابونه45155
95612122930ـــگزنه45155
95712122940ـــهرزه45155
95812122950ـ ـ ـ دانه هندوانه42832
95912122990ـــساير45155
96012129100ـ ـ چؽندر قند4610
96112129200ـ ـ دانه‌هاي اقاقيا )خرنوپ(415
96212129300ـ ـ نيشكر415
96312129400ـ ـ ريشه‌هاي كاسني تلخ415
96412129910ـ ـ ـ دانه کدو هصرؾ آجيلی42832
96512129920بذر دانه کدو ---101
96612129930دانه کدو برای هصارؾ روؼن کشی ---42832
96712129940(چای ترش)رز چينی ---42832
96812129990ـــساير42832
96912130000ي قطعه‌قطعه شده، آسياب‌شده، فشرده شده sed(415
97012141000جه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت101
97112149000ـ ساير101
97213012000ـ صهػ عربي404
97313019010ـ ـ ـ باريچه404
97413019020ـ ـ ـ آنؽوزه )تلخ و شيرين(415
97513019030ـــسقز404
97613019040ـ ـ ـ كتيرا404
97713019090ـــساير404
97813021100ـ ـ ترياك45155
97913021200ـ ـ از شيرين‌بيان415
98013021300ـ ـ از رازك404
98113021400ـ ـ از افدرا415
98213021900ـ ـ ساير415
98313022000ـ هواد پكتيني، پكتينات‌ها و پكتات‌ها404
98413023100ـ ـ آگارآگار404
98513023200يظ‌كننده،‌حتي تؽييريافته، هشتق از خرنوب، دانه404
98613023900ـ ـ ساير404
98714011000ـ باهبو4610
98814012000ـ خيزران4610
98914019000ـ ساير4610
99014042000ـ لينتر پنبه404
99114049010ـ ـ ـ حنا به ؼير از عصاره آن41620
99214049020ـــوسهه41620
99314049030ـ ـ ـ كوكوپيت101
99414049040ـ ـ ـ کاه و کلش حبوبات415
99514049050ـ ـ ـ پوست گردو، بادام، پسته، فندق415
99614049090ـــساير415
99715011000ـ روؼن خوك404
99815012000ـ ساير چربي خوك404
99915019000ـ ساير404
100015021010پيه صنعتي هورد هصرؾ در صنعت صابون‌س404
100115021090ـــ ساير404
100215029010صنعتي هورد هصرؾ در صنعت صابون‌سازي404
100315029090ساير ---404
100415030000ن و روؼن پيه گاو و گوسفند )Tallow Oil(، اه404
100515041000ـ روؼن‌جگر هاهي و اجزای آن404
100615042000و روؼن هاهي و اجزای آنها، به­ؼير از روؼ404
100715043000چربي و روؼن پستانداران دريايي و اجزای آنه404
100815050010ـ النولين هورد هصرؾ در صنعت صابون‌ساز404
100915050090ـــساير404
101015060000حيواني و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از404
101115071000ـ روؼن خام، حتي صهػ گرفته167
101215079000ـ ساير42832
101315081000ـ روؼن خام415
101415089000ـ ساير45155
101515092010با بسته‌بندی سه ليتر و کمتر ---45155
101615092090ساير ---41115
101715093010با بسته‌بندی سه ليتر و کمتر ---45155
101815093090ساير ---41115
101915094010با بسته‌بندی سه ليتر و کمتر ---45155
102015094090ساير ---41115
102115099000ـ ساير45155
102215101000ـ روؼن تفاله زيتون )Pomace oil( خام45155
102315109000ـ ساير45155
102415111000ـ روؼن خام42832
102515119010ـ ـ ـ R.B.D12829
102615119020د هصرؾ در صنايع آرايشی و بهداشتی R.B.D404
102715119040ـ ـ استئارين بدون بو تصفيه شده بي‌رنگ RBD42832
102815119090ـــساير45155
102915121100ـ ـ روؼن خام167
103015121900ـ ـ ساير45155
103115122100خام، حتي هاده سهي )گوسيپول )Gossypol آن4610
103215122900ـ ـ ساير45155
103315131100ـ ـ روؼن خام415
103415131910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي45155
103515131990ـــساير415
103615132100ـ ‌ـ روؼن خام42832
103715132911ـ ـ ـ ـ استئارين42832
103815132912ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارين42832
103915132913ـ ـ ـ هورد هصرؾ در صنايع آرايشی و بهداشت42832
104015132919ــــساير42832
104115132990ـــساير45155
104215141100ـ ـ روؼن خام167
104315141900ـ ـ ساير45155
104415149100ـ ـ روؼن خام112
104515149900ـ ـ ساير415
104615151100ـ ـ روؼن خام404
104715151900ـ ـ ساير415
104815152100ـ ـ روؼن خام415
104915152900ـ ـ ساير45155
105015153000ـ روؼن كرچك و اجزای آن404
105115155000ـ روؼن كنجد و اجزای آن415
105215156000روؼن‌های هيکروارگانيزهی )Microbial( و415
105315159010ـ روؼن جال )Abrasin( )Tung oil( و اجزای404
105415159090ـــساير415
105515161000ـ چربي‌ها و روؼن‌هاي حيواني و اجزای آنها4610
105615162010جانشين كره كاكائو utter Substite( C.B.S404
105715162020ـ ـ ـ روؼن CBR ، CBE404
105815162030ـ ـ ـ روؼن کنجد45155
105915162040روؼن کرچک هيدروژنه---45155
106015162090ـــساير45155
106115163000و روؼن‌های هيکروارگانيزهی )Microbial( و45155
106215171000ـ مارگارين، باستثناي مارگارين هايع42832
106315179010ـ ـ ـ روؼن خوك بدلي404
106415179090ـــساير45155
106515180000ظ شيهيايی تؽيير يافته، به استثنای آن‌هايی که هش415
106615200000رول خام؛ آب‌ها و هحلول‌هاي قليايي گليسيرين‌404
106715211010ـ ـ ـ هوم‌هاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس404
106815211090ـــساير404
106915219010ـ ـ ـ هوم زنبور عسل404
107015219020ـ ـ ـ هوم‌هاي حشرات )شالك(404
107115219090ـــساير45155
107215220000اي حاصل از عهل آوردن اجسام چرب يا ه404
107316010000شت، احشاء گوشت، خون ياحشرات؛ فرآورده‌ه42832
107416021010ـ ‌ـ ـ ؼذاهاي رژيهي )چيكن هيت(41620
107516021090ـ ‌ـ ـ ساير42832
107616022000ـ از جگر حيوانات42832
107716023100ـ ‌ـ از بوقلهون42832
107816023200ـ ـ هرؼان خانگي42832
107916023900ـ ـ ساير42832
108016024100ـ ـ ژاهبون و قطعات آن404
108116024200ـ ـ سردست و قطعات آن404
108216024900ـ ـ ساير و ههچنين هخلوط‌ها404
108316025000ـ از نوع گاو42832
108416029000ـ ساير، ههچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات42832
108516030000ت، هاهي يا قشرداران، صدؾ‌داران يا ساير آبز42832
108616041100ـ ـ هاهي آزاد )Salmon(42832
108716041200ـ ـ شاه هاهي )Herrings(45155
108816041300ـ ـ هاهي ساردين، ساردين كوچك45155
108916041400تن، اسکيپ جک )Skipjack( و بونيتو )گونه42832
109016041500ـ ‌ـ هاهي هكرل )Mackerel(42832
109116041600ـ ‌ـ هاهي كولي، آنچوي )Anchois(45155
109216041700ـ ـ مارهاهي‌ها45155
109316041800ـ ـ باله­های کوسه42832
109416041910( مارلين)کنسرو بادبان ماهی---42832
109516041990ساير ---42832
109616042000ـ ساير هاهي آهاده45155
109716043200ـ ـ بدل خاويار45155
109816051000ـ خرچنگ دم كوتاه )Crab(45155
109916052100ـ ـ در ظرؾ ؼيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد45155
110016052900ـ ـ ساير45155
110116053000ـ البستر دريايي )Lobster(45155
110216054000ـ ساير قشرداران45155
110316055100ـ ـ صدؾ خوراكي oysters45155
110416055200ـ ـ گوش‌هاهي، شاهل گوش‌هاهي‌هاي هاده45155
110516055300ـ ـ صدؾ دوكفه‌اي45155
110616055400ـ ـ هاهي نرم‌تن و هاهي هركب45155
110716055500ــهشتپا45155
110816055600ـ ـ گوشت صدؾ45155
110916055700ـ ـ حلزون صدؾ خوراكي45155
111016055800ـ ـ حلزون‌ها، به‌ؼير از حلزون دريايي45155
111116055900ـ ـ ساير45155
111216056100ـ ـ خيار دريايي45155
111316056200ـ ـ توتيای دريايي45155
111416056300ـ ـ عروس دريايي45155
111516056900ساير --45155
111617011200ـ ـ از چؽندر415
111717011300ـ ـ از نيشکر112
111817011400ـ ـ از ساير نيشکرها415
111917019100كه به آن هواد‌خوشبوكننده‌يا رنگ‌كننده اضافه‌ش45155
112017019900ـ ـ ساير45155
112117021100شتر الكتوز، هوسوم به الكتوز بي‌آب nhydre(404
112217021910‌ـ ـ ـ الکتوز هنوهيدرات404
112317021990‌ـ ـ ـ ساير404
112417022000ـ قند و شربت درخت افرا41620
112517023010ـ ‌ـ ـ گلوکز و شربت گلوكز4610
112617023090ـ ‌ـ ـ دکستروز4610
112717024000هتر از 50 درصد وزني فروكتوز باشد، به­است4610
112817025000ـ فروكتوز خالص از لحاظ شيهيايي404
112917026000درصد وزني فروكتوز باشد، به­استثناي ساكارز415
113017029010ـ ‌ـ ـ هالتو دکسترين4610
113117029020کاراهل )قند سوخته(415
113217029090ـ ‌ـ ـ ساير415
113317031000ـ هالس‌هاي نيشكر404
113417039000ـ ساير404
113517041000س )Chewing-gum( حتي پوشيده شده از قند و45155
113617049010سوهان ---45155
113717049020گز ---45155
113817049030شيرينی­های کنجدی ---45155
113917049040پشهک ---45155
114017049090ساير ---45155
114118010010ـ ‌ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي كهتر از ده كيلوگرم415
114218010090ـ ‌ـ ـ ساير404
114318020010ـ ‌ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي كهتر از ده كيلوگرم415
114418020090ـ ‌ـ ـ ساير415
114518031000ـ چربي نگرفته415
114618032000کال يا جزئا چربي گرفته415
114718040000كره، چربي و روؼن كاكائو.415
114818050010ـ ‌ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي كهتر از ده كيلوگرم415
114918050090ـ ‌ـ ـ ساير415
115018061000حاوي قند يا شكر يا ساير هواد شيرين‌كننده افز42832
115118062000هايع، خهير، پودر، دانه‌ريز )Granule( يا به41620
115218063100ـ ـ پر شده )Filled(45155
115318063200ـ ـ پرنشده.45155
115418069000ـ ساير45155
115519011000اسب برای نوزادان يا كودكان، عرضه شده برا404
115619012000يه هحصوالت خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيس4610
115719019010دام جايگزين شونده شير داهي هطابق استاندارد101
115819019090ـــساير4610
115919021100ـ ـ حاوي تخم‌هرغ45155
116019021900ـ ـ ساير45155
116119022000ؼذايي پر شده ) حتي پخته شده يا آهاده شده به ن45155
116219023000ـ ساير خهيرهاي ؼذايي45155
116319024000ـ كوسكوس45155
116419030000ل ورقه )Flake(، دانه )Grain(، دانه‌هاي ؼلطا415
116519041000ي ؼالت كه با عهل پؾ‌كردن يا تفت دادن به دس45155
116619042000نشده يا از هخلوط برگه‌هاي ؼالت تفت داده نش45155
116719043000ـ خرده گندم برشته45155
116819049000ـ ساير45155
116919051000رد )Crispbread(، هوسوم به «كنكه بروت( »45155
117019052000ـ نان زنجبيلي و ههانند45155
117119053100يسكوئيت‌هايي كه به آنها هواد شيرين‌كننده افزود45155
117219053200ـ ـ وافل‌ها و ويفرها45155
117319054000ي )Rusks(، نان برشته شده و هحصوالت برش45155
117419059010ـ ‌ـ ـ كاشه براي دارو101
117519059090ـ ‌ـ ـ ساير45155
117620011000ـ خيار و خيار ريز )خيار ترشي(42832
117720019000ـ ساير42832
117820021000ـ گوجه فرنگي، كاهل يا به صورت قطعه قطعه45155
117920029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگي45155
118020029090ـــساير45155
118120031000ـ قارچ از گونه آگاريكوس )دکهه‌ای(42832
118220039010قارچ‌های دنبالن ---42832
118320039090ساير ---42832
118420041000ـ سيب‌زهيني42832
118520049000ـ ساير سبزيجات و هخلوط‌هاي آنها42832
118620051000ـ سبزيجات ههوژنيزه42832
118720052000ـ سيب‌زهيني42832
118820054000ـ نخود فرنگي )Pisum sativum(42832
118920055100ـ ـ لوبيا به صورت دانه42832
119020055900ـ ـ ساير42832
119120056000ـ مارچوبه42832
119220057000ـ زيتون45155
119320058000ـ ذرت شيرين )Zea mays نوع Saccharata(42832
119420059100ـ ـ جوانه باهبو42832
119520059900ـ ـ ساير42832
119620060000ست هيوه، و ساير اجزای نباتات،‌هحفوظ شده در42832
119720071010گرهسيري )آناناس، هوز، انبه، پشن فروت و ل404
119820071090ـ ‌ـ ـ ساير45155
119920079100ـ ـ هركبات45155
120020079910ی گرهسيری )هوز، انبه، پشن‌فروت، ليچي، آنان404
120120079990ـ ‌ـ ـ ساير45155
120220081100ـ ـ بادام زهيني42832
120320081910ـــکنجد42832
120420081990ـــساير42832
120520082010در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب41620
120620082090ـــساير41620
120720083010در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب4610
120820083090ـــساير42832
120920084010در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب42832
121020084090ـــساير42832
121120085010در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب42832
121220085090ـــساير42832
121320086010در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب42832
121420086090ـــساير42832
121520087010در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب4610
121620087090ـــساير42832
121720088010در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب42832
121820088090ـــساير42832
121920089100ـ ـ هؽز نخل )Palm heart(42832
122020089300ی‌ها(accinium oxycoccos) (Cranberries42832
122120089710در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته ب42832
122220089790ـــساير42832
122320089910به در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش داشته42832
122420089920­ورا در ظرفی که حداقل3 کيلوگرم گنجايش دا42832
122520089930يوه­ها در ظرفی که حداقل10 کيلوگرم گنجايش42832
122620089990ـــساير42832
122720091100ـ ـ يخ‌زده41620
122820091200خ نزده، با يك هقياس بريكس كه از 20 تجاوز45155
122920091900ـ ـ ساير41620
123020092100‌ـ ـ با يك هقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند45155
123120092900ـ ـ ساير41620
123220093100ـ ـ با يك هقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند45155
123320093900ـ ‌ـ ساير41620
123420094100ـ ـ با يك هقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند45155
123520094910ـ ‌ـ ـ آب‌هيوه تؽليظ شده )كنسانتره(404
123620094990ـ ‌ـ ـ ساير41620
123720095000ـ آب گوجه‌فرنگي45155
123820096100ـ ـ با يك هقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند45155
123920096900ـ ـ ساير45155
124020097100ـ ـ با يك هقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند45155
124120097900ـ ـ ساير45155
124220098100)Cranberries( )Vaccinium macr؛45155
124320098910تؽليظ شده )كنسانتره هوز، انبه، گواوا، پشن فر404
124420098990ـ ‌ـ ـ ساير45155
124520099000ـ هخلوط‌هاي آب‌هيوه و سبزيجات45155
124621011110ـ ‌ـ ـ قهوه قابل حل )قهوه فوری(415
124721011190ـ ‌ـ ـ ساير415
124821011200براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تؽليظ شده‌ها يا415
124921012000ا هاته؛ و فرآورده‌ها براساس اين عصاره‌ها، اس415
125021013000ساير بدل قهوه‌هاي بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ه415
125121021000ـ هخهرهاي فعال415
125221022000هاي ؼيرفعال، ساير هوجودات ذره‌بيني تك سلو404
125321023000‌(Prepared baking powderـ بيكينگ‌پودر‌آه415
125421031000ـ سس سويا42832
125521032000رنگي )Tomato ketchup( و ساير سس‌هاي45155
125621033000‌ـآرد و زبره خردل و خردل آهاده404
125721039010سس ارده ---45155
125821039090ساير ---45155
125921041000سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي هربوط به آنه45155
126021042000ورده‌هاي ؼذايي هركب )Composite(،‌ ههوژ45155
126121050000ساير شربت‌هاي يخ‌زده )Edible ice(، حتي دار45155
126221061010هواد پروتئيني تكستوره ---404
126321061011ـ ‌ـ ـ ـ هواد پروتئيني تكستوره سويا415
126421061019ساير ----404
126521061030ـ ‌ـ ـ شير الكتوهي404
126621061090ـ ‌ـ ـ ساير4610
126721069010ـ ‌ـ ـ استابياليزر404
126821069020ـ ‌ـ ـ اهولسيفاير404
126921069030ـ ‌ـ ـ پودر حالت دهنده خوراكي404
127021069040ـ‌ــژلكيك4610
127121069050ـ ‌ـ ـ آنتي‌اكسيدان404
127221069060ـ ‌ـ ـ بهبود دهنده415
127321069080ـ ‌ـ ـ هكهل ؼذايي در بسته­بندی خرده فروشی4610
127421069085ـ ‌ـ ـ آداهس بدون قند42832
127521069090ـ ‌ـ ـ ساير415
127622011000ـ آب‌هعدني و آب گازدار شده45155
127722019000ـ ساير45155
127822021000ي گازدار شده كه به آنها قند يا ساير هواد شيري45155
127922029100آبجوی ؼيرالکلی --45155
128022029910هكهل‌هاي ؼذايي هايع ---4610
128122029990ساير ---45155
128222041000ـ شراب كؾ‌دار404
128322042100ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كهتر404
128422042200ـ ـ در ظرؾ بيشتر از 2 ليتر تا 10 ليتر404
128522042900ـ ـ ساير404
128622043000ـ ساير آب‌انگورهاي تازه )Grape must(404
128722051000ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كهتر404
128822059000ـ ساير404
128922060000)Sa؛ هخلوط نوشابه‌هاي‌ تخهيرشده و هخلوط نو404
129022071010تانول )الكل اتيليك، هيدرواكسيد( 100 درصد خ415
129122071090ـ ‌ـ ـ ساير45155
129222072000كل اتيليك و ساير عرق‌ها، تقليب شده،به هر هيز45155
129322082000عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگ404
129422083000ـ ويسكي404
129522084000و ؼيره هي‌گيرند( و ساير هشروبات الكلي its(404
129622085000كل‌دار هوسوم به جين )Gin( و عرق سرو كوه404
129722086000ـ ودكا404
129822087000ـ ليكورها و كورديال‌ها404
129922089000ـ ساير404
130022090010‌ـ ـ سرکه بالزاهيک با بسته­بندی 5 ليتر و کهتر415
130122090020ـ ‌ـ ـ ساير سرکه­های بالزاهيک415
130222090090ـ ‌ـ ـ ساير4610
130323011000رده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛404
130423012000ل حبه يا گلوله، از هاهي يا قشرداران، صدؾ‌دار101
130523021000ـ از ذرت101
130623023000ـ از گندم101
130723024010وس برنج در بسته­بندی حداکثر يک کيلوگرم415
130823024090ساير ---415
130923025000ـ از نباتات ؼالفدار101
131023031000ـ تفاله نشاسته‌سازي و تفاله‌هاي ههانند101
131123032000اله چؽندر، تفاله نيشكر و ساير آخال‌هاي قندساز101
131223033000ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير404
131323040000تي خرد‌شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلول167
131423050000ه هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخ415
131523061000ـ از پنبه‌دانه112
131623062000ـ از دانه كتان415
131723063000ـ از تخم آفتابگردان112
131823064100دانه‌هاي كلزا يا كانوال داراي هقدار كهي اسيد ار112
131923064900ـ ـ ساير415
132023065000ـ از نارگيل يا از كپرا )Copra(415
132123066000ـ از هؽز هسته و هيوه نخل415
132223069010ـ ـ ـ كنجاله گلرنگ112
132323069090ـــساير415
132423070010ـ ـ ـ تارتر خام )Argol(45155
132523070090ـــساير45155
132623080010فاله )پوست و دانه( حاصل از فرآوری گوجه­ف404
132723080090ـــساير404
132823091000اي سگ يا گربه، بسته‌بندي شده بـــراي خر404
132923099011خوراک آهاده کپور هاهيان ----101
133023099012خوراک آهاده ماهیقزل اال ----101
133123099013خوراک آهاده هيگو ----101
133223099014خوراک آهاده الرو هيگو ----101
133323099019خوراک آهاده ساير آبزيان ----101
133423099020ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزيان101
133523099031بنزاپلکس---- 7101
133623099039ساير افزودنی خوراک دام و طيور ----101
133723099040ـ ـ ـ ساير خوراكی­های آهاده دام و طيور404
133823099050ـ ـ ـ کنسانتره خوراک طيور112
133923099090ـــساير404
134024011000توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبري415
134124012010كه قسهتي يا تهام برگ‌هاي آن دور بريده يا ساقه4610
134224012020ه قسهتي يا تهام برگ‌هاي آن دور بريده يا ساقه4610
134324012030ـ ـ ـ ساقه توتون هنبسط شده، دمار توتون415
134424012040ـ ـ ـ برگ توتون هنبسط شده415
134524012090ـــساير415
134624013000ـ آخال توتون و تنباكو415
134724021000از جهله سيگارهاي برگ نوك بريده( و سيگاري42226
134824022000ـ سيگار حاوي توتون42226
134924029000ـ ساير42226
135024031100يان هشخص شده در يادداشت 1 رديؾ فرعي اي415
135124031910ن آهاده يا فرآوری شده )خرهن آهاده( برای توليد41115
135224031990ـــساير404
135324039100توتون و تنباكوي «ههوژنيزه» يا «دوباره ساخت415
135424039910ـ ـ ـ خهير توتون حاصل از آخال415
135524039990ـــساير404
135624041100وتون و تنباکويا توتون و تنباکوی دوباره ساخته404
135724041200ساير، دارای نيکوتين --45155
135824041900ساير --404
135924049100برای به کارگيری از طريق دهان --415
136024049200رای به کارگيری از طريق تزريق زير جلدی -45155
136124049900ساير --45155
136225010010هولي )از جهله نهك آهاده براي سر سفره و نهك404
136325010020ؽيير شيهيايي )جداسازي سديم از كلر( براي تهيه415
136425010030ؽيير يافته براي هصارؾ صنعتي )شاهل خالص404
136525010040ـ ‌ـ ـ كلرور سديم داراي گريد دارويي101
136625010090ـ ‌ـ ـ ساير404
136725020000پيريت آهن تفته نشده.404
136825030010ـ ‌ـ ـ خام يا تصفيه نشده404
136925030090ـ ‌ـ ـ ساير404
137025041010ـ ‌ـ ـ فلس كريستالين ) به­جز گرد(404
137125041090ـ ‌ـ ـ ساير404
137225049000ـ ساير404
137325051010ي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درص404
137425051090ـ ‌ـ ـ ساير404
137525059000ـ ساير404
137625061010يعي( داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و404
137725061090ـ ‌ـ ـ ساير404
137825062000ـ كوارتزيت )Quartzite(404
137925070010ـ ‌ـ ـ كائولن404
138025070090ـ ‌ـ ـ ساير404
138125081000ـ بنتونيت404
138225083000ـ خاك رس نسوز404
138325084010ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور404
138425084090ـــساير404
138525085000ـ آندالوزيت، سيانيت، سيليهانيت404
138625086000ـ هوليت404
138725087010ـ ‌ـ ـ خاك شاهوت415
138825087020ـ ‌ـ ـ خاك ديناس415
138925090010ـ‌ــخام404
139025090090ـ ‌ـ ـ ساير404
139125101000ـ آسياب‌نشده404
139225102000ـ آسياب شده101
139325111010ـ ‌ـ ـ آسياب شده415
139425111090ـ ‌ـ ـ ساير415
139525112000ـ كربنات باريم طبيعي )ويتريت(404
139625120000ت( و ساير خاك‌هاي سيليسي ههانند،‌كه وزن هخ404
139725131000ـ سنگ پا404
139825132010ـ ‌ـ ـ كار نشده يا به صورت قطعات ناهنظم404
139925132090ـ ‌ـ ـ ساير404
140025140000ه به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بل41115
140125151110ـ‌ــهرهر404
140225151120ـ‌ــتراورتن404
140325151130به چينی و کريستال فاقد سطح صيقلی با ابعاد404
140425151190ـ‌ــهرهريت404
140525151200حوي ديگر، به صورت بلوك )Block( يا به شك404
140625152000اير سنگ‌هاي آهكي براي تراش يا ساختهان؛ س404
140725161100ـ ـ كار نشده يا ناههواري گرفته شده404
140825161200حوي ديگر به صورت بلوك )Block( يا به شك4610
140925162000ـ هاسه سنگ )Sandstone(404
141025169000ـ ساير سنگ‌هاي تراش يا ساختهان404
141125171010وه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاؾ و سنگ‌هاي415
141225171020ـ ‌ـ ـ دولوهيت خرد شده يا شکسته شده404
141325171090ـ ‌ـ ـ ساير404
141425172000ا ساير آخال صنعتي ههانند، حتي اگر حاوي هو404
141525173000ـ تارهاكادام404
141625174100ـ ـ از هرهر415
141725174900ـ ـ ساير404
141825181000ـ دولوهيت تكليس يا تفته نشده404
141925182000ـ دولوهيت تكليس شده يا تفته شده404
142025191000ـ كربنات هنيزيم طبيعي )هنيزيت(404
142125199010جزيه شيهيايي( با عيار اكسيد هنيزيم )MgO( حد404
142225199020ـ ‌ـ ـ كربنات هنيزيم تكليس شده404
142325199030اكسيد هنيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنند404
142425199090ـ ‌ـ ـ ساير404
142525201000ـ سنگ گچ؛ انيدريت404
142625202000ـ گچ415
142725210000؛ سنگ آهک و ساير سنگ­های آهکی از نوع404
142825221000ـ آهك زنده404
142925222000ـ آهك آبديده )آهك هرده(404
143025223000‌ـ آهك هيدروليك404
143125231000ـ کلينکر سيهان404
143225232100ـ سيهان سفيد، حتي رنگ شده به طور هصنوع404
143325232900ـ ـ ساير404
143425233000ـ سيهان آلوهينو404
143525239010ـ ‌ـ ـ سيهان كوره بلند404
143625239020‌ـ ـ سيهان پوزوالني )Pozzolanic Cement(404
143725239090ـ ‌ـ ـ ساير404
143825241000ـ پنبه‌هاي نسوز كروسيدوليت )Crocidolite(404
143925249000ـ ساير404
144025251010ـ ‌ـ ـ بريده شده به صورت ورق404
144125251020ـ ‌ـ ـ بريده شده به صورت تيؽه‌هاي ناهنظم415
144225251090ـ ‌ـ ـ ساير404
144325252010ـ ‌ـ ـ در اندازه‌هاي از 250 هيكرون به باال415
144425252090ـ ‌ـ ـ ساير404
144525253000ـ آخال هيكا404
144625261000ـ خردنشده، پودر نشده404
144725262010ـ ‌ـ ـ پودر تالك بهداشتي و دارويي404
144825262090ـ ‌ـ ـ ساير404
144925280000که از آب نهک طبيعی به دست هی­آيد؛ اسيد ب404
145025291000ـ فلدسپار )Feldspar(404
145125292100حاوي 97 درصد وزني يا كهتر فلوئورور كلس404
145225292200حاوي بيش از 97 درصد وزني فلوئورور كلس404
145325293010ـ ‌ـ ـ نفلين سي انيت404
145425293090ـ ‌ـ ـ ساير404
145525301010ـ ‌ـ ـ پرليت404
145625301020ـ ‌ـ ـ ورهيكوليت و كلريت404
145725302010ـ ‌ـ ـ كيه زريت404
145825302020ـ ‌ـ ـ اپسوهيت )سولفات هنيزيم طبيعي(404
145925309010ـ ‌ـ ـ كريوليت طبيعي، كيوليت طبيعي404
146025309020ـ ‌ـ ـ سپيوليت404
146125309030ـ ‌ـ ـ سلستيت404
146225309090ـ ‌ـ ـ ساير404
146326011110گ آهن ههاتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 0404
146426011120گ آهن ههاتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درص404
146526011130گ آهن هگنتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 0404
146626011140گ آهن هگنتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درص404
146726011150ـ ـ ـ کنسانتره آهن404
146826011190ـــساير404
146926011200ـ ـ به هم فشرده شده404
147026012000ـ پيريت آهن تفته )خاكستر پيريت(404
147126020000نگنز آهن‌دار و‌كنستانتره‌هاي آن كه بر حسب و404
147226030010ـــسنگهس404
147326030090ـ ـ ـ کنسانتره هس404
147426040000سنگ نيكل و كنستانتره‌هاي آن.404
147526050000سنگ كبالت و كنستانتره‌هاي آن.404
147626060000سنگ آلوهينيوم و كنستانتره‌هاي آن.404
147726070010ـــسنگسرب404
147826070020ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسيدی404
147926070030ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدی404
148026070090ـــساير404
148126080010ـــسنگروی404
148226080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسيدی404
148326080030ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی404
148426080040ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفيدی404
148526080090ـــساير404
148626090000سنگ قلع و كنستانتره‌هاي آن.404
148726100010ـ ـ ـ سنگ كروم404
148826100090ـ ـ ـ كنستانتره‌ كروم404
148926110000سنگ تنگستن و كنستانتره‌هاي آن.404
149026121010ـ ـ ـ با هحتوي اورانيوم 5 درصد يا بيشتر404
149126121090ـــساير404
149226122010يت و ساير سنگ‌هاي توريوني و كنستانتره هح404
149326122090ـــساير404
149426131000ـ تفته شده404
149526139000ـ ساير404
149626140000سنگ تيتان و كنستانتره‌هاي آن.404
149726151010ـ ـ پودر سيليکات زيرکونيوم با هش باالی 200415
149826151090ـــساير404
149926159010ـ ـ ـ سنگ واناديوم و كنستانتره‌هاي آن404
150026159090ـــساير404
150126161000ـ سنگ نقره و كنستانتره‌هاي آن404
150226169000ـ ساير404
150326171000ـ سنگ آنتيهون و كنستانتره‌هاي آن404
150426179000ـ ساير404
150526180000)Gr )هاسه سرباره )Slag sand كه از ساختن404
150626190010ـ ـ ـ خاك كوره404
150726190020ـ ـ ـ آخال هناسب براي بازيافت آهن يا هنگنز404
150826190030ـ ـ ـ آخال هناسب براي استخراج اكسيد تيتان404
150926190040ـ ـ ـ آخال هناسب براي استخراج واناديوم404
151026190090ـــساير404
151126201100ـ ـ هات‌هاي گالوانيزاسيون404
151226201900ـ ـ ساير404
151326202100بنزين سرب‌دار و گل و الي تركيبات ضدانفجار404
151426202900ـ ـ ساير404
151526203000ـ حاوي عهدتا هس404
151626204000ـ حاوي عهدتا آلوهينيوم404
151726206000اعي كه براي استخراج آرسنيك يا اين فلزات يا404
151826209100اوي آنتيهوان . بريليوم؛ كادهيوم، كروم يا هخلوط404
151926209910ـ ـ ـ حاوي عهدتا نيكل404
152026209920حاوي عهدتا نيوبيوم و تانتاليم404
152126209930ـ ـ ـ حاوي عهدتا تنگستن404
152226209940ـ ـ ـ حاوي عهدتا قلع404
152326209950ـ ـ ـ حاوي عهدتا هوليبدن404
152426209960ـ ـ ـ حاوي عهدتا تيتانيوم404
152526209970ـ ـ ـ حاوي عهدتا كبالت404
152626209980ـ ـ ـ حاوي عهدتا زيركونيم404
152726209990ـــساير404
152826211000ستر و فضوالت حاصل از سوزاندن زباله شهرد404
152926219000ـ ساير404
153027011110ـ ـ ـ حاوي هاده فرار404
153127011190ـــساير404
153227011200ـ ـ زؼال سنگ قيري404
153327011900ـ ـ ساير زؼال سنگ‌ها404
153427012000ؼال‌سنگ و سوخت‌هاي جاهد ههانند كه از زؼا404
153527021000سنگ چوب‌نها، حتي پودر شده ولي به هم فشر404
153627022000‌ـ زؼال سنگ چوب‌نهای به هم فشرده404
153727030010ـــپيتهاس101
153827030090ـــساير404
153927040010ـ ـ ـ براي ساخت الكترودها415
154027040020ـ ـ ـ كك و نيهه كك از ليگنيت415
154127040090ـــساير415
154227050000)Prod و گازهاي ههانند، ؼير از گاز نفت as(404
154327060000ر قطران‌هاي هعدني، حتي آب گرفته‌شده يا تا ا404
154427071000ـ بنزول )benzene(Benzol404
154527072000ـ تولوئول )toluene(Toluol404
154627073000ـ كسيلول )xylenes(Xylol404
154727074000نفتالن404
154827075000يا بيشتر )از جهله هدر رفته­ها( در 250 درجه404
154927079100ـ ـ روؼن‌هاي كرئوزوت404
155027079900ـ ‌ـ ساير404
155127081000ـ زفت404
155227082000ـ كك زفت404
155327090010ـ ـ ـ هيعانات گازی404
155427090090ـــساير404
155527101210ـ ـ ـ بنزين404
155627101290ـــساير404
155727101910ـ ـ ـ روؼن هوتور42832
155827101920ـــگريس415
155927101930ـ ـ ـ روؼن ترانسفورهاتور404
156027101940روؼن پايه هعدنی---404
156127101950روؼن صنعتی ---415
156227101990ـــساير404
156327102000ه شرطي كه داراي %70 درصد وزني يا بيشتر404
156427109100ره )PCBs(، ترفنيل‌هاي پلي­كلره )PCTs( يا بي404
156527109900ساير404
156627111110ـ ـ در ظروؾ كهتر از يك هزار سانتي‌هتر هكع415
156727111190ـــساير404
156827111210ـ ـ در ظروؾ كهتر از يك هزار سانتي‌هتر هكع415
156927111290ـــساير404
157027111310ـ در ظروؾ كهتر از يك هزار سانتي هتر هكع415
157127111390ـــساير404
157227111410ـ ـ در ظروؾ كهتر از يك هزار سانتي‌هتر هكع415
157327111490ـــساير404
157427111910ـ در ظروؾ كهتر از يك هزار سانتي‌ هتر هكع415
157527111990ـــساير404
157627112110ـ در ظروؾ كهتر از يك هزار سانتي هتر هكع415
157727112190ـــساير404
157827112910ـ ـ در ظروؾ كهتر از يك هزار سانتي‌هتر هكع415
157927112990ـــساير404
158027121010ـ ـ ـ ژله كابل415
158127121090ـــساير415
158227122000م پارافين داراي كهتر از 75/0 درصد‌وزني رو415
158327129010ارافين با درصد بيش از 75/0 درصد وزني ر404
158427129020ـ ـ ـ اسالك واكس )Slack Wax(404
158527129090ـــساير404
158627131100ـ ـ تكليس نشده404
158727131200ـ ـ تكليس شده404
158827132000ـ قير نفت404
158927139000ر تفاله‌هاي نفت يا روؼن‌حاصل از هواد هعدني404
159027141000ـ پلهه سنگ )Shale( و هاسه‌هاي قيري404
159127149000ـ ساير404
159227150010ـ ـ ـ بيتوهن اناهل415
159327150090ـــساير404
159427160000وي برق )Electrical energy( )شماره اختيار404
159528011000ـ كلر415
159628012000ـ يد415
159728013000ـ فلوئور؛ برم404
159828020000ده )Sublimed و گوگرد هرسوب ecipated(404
159928030000ل كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و هشهول415
160028041000ـ هيدروژن404
160128042100ـ ـ آرگون404
160228042910هت دستگاه‌هاي MRI صرفا با درجه خلوص 9404
160328042990ـــساير404
160428043000ـ ازت404
160528044000ـ اكسيژن404
160628045000ـ بور، تلوريم404
160728046100ـ ـ حاوي حداقل 99/99 درصد وزني سيليکم404
160828046900ـ ـ ساير404
160928047000ـ فسفر404
161028048000ـ ارسنييك404
161128049000ـ سلينيوم415
161228051100ـ ـ سديم404
161328051200ـ ـ كلسيم404
161428051900ـ ـ ساير404
161528053000هياب، اسكانديوم وايتريوم، حتي هخلوط يا آلياژ404
161628054000ـ جيوه404
161728061010ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و كهتر404
161828061090ـــساير404
161928062000ـ اسيد كلروسولفوريك404
162028070000اسيد سولفوريك )جوهر گوگرد(؛ اولئوم.404
162128080010ـ ـ ـ اسيد نيتريك404
162228080020ـ ـ ـ اسيد سولفونيتريك404
162328091000ـ پنتا اكسيد دي‌فسفر )انيدريد فسفريك(404
162428092010ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص كهتر از 55 در404
162528092020ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص 55 درصد و باا112
162628092090ـــساير101
162728100010ـ ـ ـ اسيدُبريك101
162828100090ـــساير404
162928111100(اسيد فلوئور هيدريك)فلوئور هيدروژن404
163028111200(اسيد هيدروسيانيک)سيانيد هيدروژن404
163128111910اسيد سولفاهيك ---415
163228111990ساير ---404
163328112100دي اكسيد كربن --404
163428112200دي اكسيد سيليسيم --101
163528112910دی‌نيتروژن تری اکسايد ---404
163628112920نيتروژن دی‌اکسايد ---404
163728112930دی‌نيتروژن تتروکسايد ---404
163828112940دی‌نيتروژن پنتوکسايد ---404
163928112990ساير ---404
164028121100ـ ـ دی کلرو کربونيل )فوسژن(404
164128121200ـ ـ اکسی کلرور فسفر404
164228121300ـ ـ تری کلرور فسفر404
164328121400ـ ـ پنتا کلرور فسفر404
164428121500ـ ـ هونوکلرور سولفور404
164528121600ـ ـ دی کلرور سولفور404
164628121700ـ ـ کلرورتيونيل404
164728121910آرسنيک تری کلرايد ---404
164828121990ساير ---404
164928129000ساير -404
165028131000ـ دي سولفوركربن404
165128139010فسفرپنتاسولفيد ---404
165228139090ساير ---404
165328141000ـ آهونياك بدون آب404
165428142000ـ آهونياك هحلول در آب101
165528151110به صورت پرک ---404
165628151190ساير ---404
165728151200هحلول آبی )هحلول هيدروکسيد سديم يا سود ها404
165828152000ـ هيدرواكسيد پتاسيم )پتاس سوز آور(101
165928153000ـ پراكسيد سديم يا پراكسيد پتاسيم404
166028161010ـ ـ ـ ژل هنيزيم هيدروكسايد گريد دارويی4610
166128161020ـ هاده هوثره پودر هنيزيم هيدروكسايد گريد دار4610
166228161090ـــساير101
166328164000دها، هيدرواكسيدها و پراكسيدهاي استرونسيم يا404
166428170011ـ ـ ـ ـ اكسيد روي داراي گريد دارويي101
166528170019ــــساير415
166628170020ـ ـ ـ پراكسيد روي404
166728181000هصنوعي، حتي با ساخت شيهيايي هشخص يا ؼ404
166828182000ـ اكسيد آلوهينيوم ؼير از كورندوم هصنوعي404
166928183010ـ ـ ـ ژل هيدرواكسيد آلوهينيوم گريد دارويي41115
167028183020ـ ـ ـ پودر هيدرواكسيد آلوهينيوم گريد دارويي41115
167128183090ـــساير404
167228191000ـ تري اكسيد كروم404
167328199010ـ ـ ـ اكسيد كروم4610
167428199090ـــساير404
167528201000ـ دي اكسيد هنگنز101
167628209000ـ ساير101
167728211000ـ اكسيدها و هيدوركسيدهاي آهن404
167828212000ـ خاك‌رنگي )Earth colours(404
167928220000ها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تج404
168028230000اكسيدهاي تيتان.404
168128241000ـ هنواكسيد سرب )هردار سنگ(415
168228249010ـ ـ ‌ـ سرنج و هين اورانژ به شکل پودر415
168328249020سرنج و هين اورانژ به شکل گرانول ---404
168428249090ـــساير404
168528251010هيدرازينيوم دی‌نيترات ---404
168628251020هيدرازينيوم دی‌پرکلرات ---404
168728251090ـــساير404
168828252000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي ليتيم404
168928253000ـ اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم404
169028254000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي نيكل404
169128255000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي هس404
169228256000ـ اكسيدهاي ژرهانيوم و اكسيد زيركنيوم404
169328257000ـ اكسيدها و هيدرواكسيدهاي هوليبدن404
169428258000ـ اكسيدهاي آنتيهوان404
169528259000ـ ساير404
169628261200ـ ـ از آلوهينيوم404
169728261900ـ ـ ساير404
169828263000هگزافلوئورو آلوهينات سديم )كريوليت سينتتيك404
169928269010(سديم فلورو سيليکات)سديم سيليکلو فلورايد ---404
170028269090ساير ---404
170128271000ـ كلرور آهونيم415
170228272000ـ كلرور كلسيم415
170328273100ـ ـ از هنيزيم101
170428273200ـ ـ از آلوهينيوم404
170528273500ـ ـ از نيكل404
170628273910ـــازروي404
170728273990ـــساير101
170828274100ــازهس404
170928274900ـ ـ ساير404
171028275100ـ ـ بروهورسديم يا پتاسيم404
171128275910آهونيوم بروهات ---404
171228275990ساير ---404
171328276010ـ ـ ـ يدور پتاسيم415
171428276090ـــساير404
171528281000وكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت‌هاي404
171628289010ـ ـ ـ هيپوكلريت سديم415
171728289090ـــساير404
171828291100ـ ـ از سديم404
171928291910ـ ـ ـ كلرات پتاسيم415
172028291990ـــساير404
172128299010ـ ـ ـ يدات پتاسيم112
172228299020ـ ـ ـ يدات کلسيم415
172328299090ـــساير404
172428301000ـ سولفور سديم415
172528309010ـ ـ ـ سولفور باريم404
172628309020ـ ـ ـ آهونيوم پلی سولفيد101
172728309090ـــساير404
172828311000ـ از سديم101
172928319000ـ ساير404
173028321010ـ ـ ـ سولفيت سديم4610
173128321020ـ ـ ـ هتابي سولفيت4610
173228321090ـــساير404
173328322010ـ ـ ـ سولفيت سرب404
173428322090ـــساير404
173528323010تيوسولفات آهونيوم ---101
173628323020تيوسولفات پتاسيم ---101
173728323090ساير ---404
173828331100ـ ـ سولفات دي سديم404
173928331900ـ ـ ساير415
174028332100ـ ‌ـ از هنيزيم101
174128332200ـ ـ از آلوهينيوم112
174228332400ـ ـ از نيكل404
174328332500ــازهس101
174428332710ـ ـ ـ سولفات باريم داراي گريد دارويي415
174528332790ـــساير404
174628332910ـ ـ ـ كادهيوم404
174728332920ـ ـ ـ كبالت، تيتانيوم404
174828332931ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب )گريد داروي4610
174928332939ــــساير101
175028332940ـــجيوه404
175128332950ـــسرب404
175228332960ـ ـ ـ سولفات از كروم415
175328332970ـ ـ ـ سولفات هنگنز101
175428332980ـ ـ ـ سولفات روی404
175528332990ـــساير101
175628333000ـ زاج‌ها )Alums(404
175728334000ـ پراكسو سولفات‌ها )پرسولفا‌ت‌ها(101
175828341010آهونيوم نيتريت ---404
175928341090ـــساير404
176028342100‌ـ ـ از پتاسيم404
176128342910ـ ـ ـ نيترات آهونيوم انفجاري404
176228342920نيترات هس ---404
176328342930نيترات هنگنز ---101
176428342940نيترات آهن ---404
176528342950نيترات هنيزيم ---404
176628342960نيترات روی ---404
176728342970نيترات کلسيم ---404
176828342990ساير ---404
176928351010ـ ـ ـ فسفيت سرب404
177028351090ـــساير101
177128352200ـ ـ هونو يا دي‌سديم101
177228352400ـ ـ پتاسيم101
177328352500هيدروژنواورتوفسفات كلسيم )فسفات دي كلسيم112
177428352610هونو كلسيم فسفات ---112
177528352690ساير ---404
177628352900ـ ـ ساير101
177728353100ـ ‌ـ تري فسفات سديم )تري‌پلي فسفات‌سديم(415
177828353910دی­سديم پيرو فسفات)سديم اسيد پيروفسفات --415
177928353990ساير---404
178028362000ـ كربنات دي سديم404
178128363010ـ ـ ـ سديم بي‌كربنات ـ ؼيرتزريقي گريد دارويی415
178228363090ـــساير415
178328364000ـ كربنات‌هاي پتاسيم101
178428365000ـ كربنات كلسيم415
178528366000ـ كربنات باريم404
178628369110ـ ـ ـ كربنات‌هاي ليتيم گريد دارويي4610
178728369190ـــساير404
178828369200ـ ـ كربنات‌استرونسيوم415
178928369900ـ ـ ساير404
179028371100ـ ـ از سديم404
179128371911پتاسيم سيانيد ----404
179228371912آهونيوم سيانيد ----404
179328371913کلسيم سيانيد ----404
179428371914هنيزيم سيانيد ----404
179528371915هس سيانيد ----404
179628371916سرب سيانيد ----404
179728371917روی سيانيد ----404
179828371919ساير ----404
179928371990ساير ---404
180028372010هس سديم سيانيد ---404
180128372090ساير ---404
180228391100ـ ـ هتا سيليكات‌هاي سديم404
180328391910ـ ـ ـ سيليكات سديم جاهد415
180428391920ـ ـ ـ سيليكات سديم هايع415
180528391990ـــساير404
180628399010سيليکات پتاسيم ---101
180728399090ساير ---404
180828401100ـ ـ بدون آب404
180928401900ـ ‌ـ ساير404
181028402000ـ ساير برات‌ها404
181128403000ـ پراكسوبرات‌ها )پربرات‌ها(404
181228413000ـ دي كروهات سديم404
181328415000ير كروهات‌ها و دي كروهات‌ها، پراكسوكروها404
181428416100ـ ـ پرهنگنات پتاسيم167
181528416910آهونيوم پرهنگنات ---404
181628416990ساير ---404
181728417000ـ هوليبدات‌ها404
181828418000ـ تنگستات‌ها )ولفراهات‌ها(404
181928419000ـ ساير404
182028421010زئوليت ---101
182128421020سيليکات سديم آلوهينيوم ---415
182228421090ساير ---404
182328429010آهونيوم فولهينات ---404
182428429090ساير ---101
182528431000ـ فلزات گرانبها به حالت كلوئيدال404
182628432100ـ ـ نيترات نقره404
182728432910نقره استيليد ---404
182828432990ساير ---404
182928433000ـ تركيبات طال404
183028439000ـ ساير تركيبات، هلؽهه‌ها )Amalgames(404
183128441000ت‌ها )»Cermets«، هحصوالت سراهيكي و ه404
183228442000ها )ههچنين سرهت‌ها(، هحصوالت سراهيكي و404
183328443000ون‌ها )ههچنين سرهت‌ها(،‌ هحصوالت سراهيكي404
183428444100ت‌ها (، هحصوالت سراهيکی و هخلوط‌های دار404
183528444200نيوم 230 – يا اورانيوم232 ­، و ترکيبات آن‌ها404
183628444300سپرسيون‌ها )ازجهله سرهت‌ها (، هحصوالت س404
183728444400پسهاند راديو اکتيو --404
183828445000سوختي )فشنگ‌ها( هستعهل و هتساطع رآكتورها404
183928451000ـ آب سنگين )اكسيد دوتريوم(404
184028452000بات آن (Boron) -10ؼنی شده در بر Boron)404
184128453000ليتيوم ؼنی شده در ليتيوم 6 – و ترکيبات آن -404
184228454000هليوم - 3­404
184328459010دوتريوم با نسبت اتم دوتريوم به هيدروژن بيش404
184428459090ـــساير404
184528461000ـ تركيبات سريوم404
184628469000ـ ساير404
184728470000سيد هيدروژن )آب اكسيژنه(، حتي جاهد شده با112
184828491000ـ از كلسيم415
184928492010ات كهتر و هساوي 10 هيلي‌هتر به خلوص كهت415
185028492090ـــساير404
185128499000ـ ساير404
185228500010آزيدواتيل نيترات ---404
185328500020باريم آزيد ---404
185428500030بنزويل آزيد ---404
185528500040بروهاين آزيد ---404
185628500050کلراين آزيد ---404
185728500060هس آزيد ---404
185828500070يد آزيد ---404
185928500075سلينوم نيتريد ---404
186028500080ترشيو – بوتوکسی کربونيل آزيد ---404
186128500085سديم آزيد ---404
186228500086پتاسيم آزيد ---404
186328500087آرسين ---404
186428500090ساير ---404
186528521010جيوه استيليد ---404
186628521090ساير ---404
186728529000ـ ساير404
186828531000ـ سيانوژن کلرور )کلرسيان(404
186928539010ـــآبهقطر112
187028539020فسفين ---404
187128539090ـــساير404
187229011010ـ ـ ـ هگزان404
187329011090ـــساير404
187429012100ـ ـ اتيلن404
187529012200ـ ـ پروپن )پروپيلن(404
187629012300ـ ـ بوتن )بوتيلن( و ايزوهرهاي آن404
187729012400ـ ـ بوتا1­، 3 ـ دي‌ان و ايزوپرن )Isoprene(404
187829012900ـ ـ ساير404
187929021100ـ ـ سيكلوهگزان404
188029021900ـ ـ ساير404
188129022000ـ بنزن404
188229023000ـ تولوئن404
188329024100ـ ـ اورتو ـ اكسيلن )o-Xylene(404
188429024200ـ ـ هتا ـ اكسيلن )m-Xylene(404
188529024300ـ ـ پارا ـ اكسيلن )p-Xylene(404
188629024400ايزوهرهاي اكسيلن به صورت هخلوط - -404
188729025000ـ استيرن404
188829026000ـ اتيل بنزن404
188929027000ـ كوهن404
189029029000ـ ساير404
189129031100كلروهتان )كلرور هتيل( و كلرو اتان )كلرور ات404
189229031200ـ ـ دي كلروهتان )كلروهتيلن(404
189329031300ـ ـ كلروفرم )تري كلروهتان(101
189429031400ـ ـ تترا كلرور كربن404
189529031500ـ ـ دي‌كلرايداتيلن 2( )ISO( ،– 1 دي كلرواتان(404
189629031900ـ ـ ساير404
189729032100ـ ـ كلروروينيل )كلرواتيلن(404
189829032200ـ ـ تري كلرواتيلن404
189929032300ـ ‌ـتتراكلرواتيلن )پركلرواتيلن(404
190029032900ـ ـ ساير404
190129034100(HFC-23) (Trifluorometh تری فلوئوروهتا404
190229034200(HFC-32) (Difluorometh دی فلوئوروهتان404
190329034300(HFC-152) (1,2-difluoroethane دی فلوئ404
190429034400(HFC-143))(HFC-143)(1,1,1-Tr تری فلور404
190529034500،1،1،­1 تترا فلوراتان etrafluoroethane)404
190629034600(HFC-236cb))(HFC-236cb)(1 هگزافلورو404
190729034700(HFC-245ca) (1,1, و (HFC-245fa)) پنتا فل404
1908290348005،4،3،2،2،1،1،­1 دکا فلوروپنتان)و404
190929034910پی اؾ آی بی ---404
191029034990ـــساير404
1911290351001234ze) (HFO-1234ze) (1.3,3,3-Tetra404
191229035900ساير - -404
191329036100Methyl bromide (brom (بروهوهتان)هتيل404
191429036200– 2 دی بروهواتان (ISO) (1 اتيلن دی بروهيد404
191529036910پی اؾ آی بی ---404
191629036990ساير ---404
191729037100(HCFC-22) کلرودی فلوئوروهتان404
191829037200(HCFC-123) دی کلروتری فلوئورواتان‌ها404
191929037300(HCFC-141,141b دی کلروفلوئورواتان‌ها404
192029037400(HCFC-142,142b کلرودی فلوئورواتان‌ها404
192129037500(HCFC-225, 225ca دی کلروپنتا فلوئوروپر404
192229037600ها((Halon -1301 بروهوتری فلوئوروهتان ،404
192329037700ـ ـ ساير، تنها پر هالوژنه‌هاي فلوره يا كلره404
192429037800ـ ـ ساير هشتقات پر هالوژنه404
192529037900ـ ـ ساير404
192629038110(ايزوهرهای هخلوط)اچ سی اچ404
192729038120ليندين ---404
192829038210آلدرين ---404
192929038220کلردان ---404
193029038230هپتاکلر ---404
193129038300(ISO) (Mirex) هيرکس --404
193229038900ـ ـ ساير404
193329039100روبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو404
193429039210د.د.ت ---404
193529039220هگزاکلروبنزن ---404
193629039300(ISO)پنتاکلروبنزن --404
193729039400هگزا بروهو بی­فنيل­ها --404
193829039900ـ ‌ـ ساير404
193929041000ا داراي گروه‌هاي سولفونه هي‌باشند، اهالح و اس101
194029042010هتيل نيتريت ---404
194129042020دی‌نيترو اتان 2- ،--- 1404
194229042030تری نيترواتيل نيترات ---404
194329042040دی نيتروهتان ---404
194429042050و ­1 دی نيترواتان --- 1404
194529042060دی نيترو زوبنزن ---404
194629042070– تری هيتل 2 ­، 4 و 6 تری نيتروبنزن 3 ،1404
194729042080دی نيترو استيلبن 2- ،--- 2404
194829042090ساير ---404
194929043100ـ ‌ـ پرفلورو اکتان سولفونيک اسيد404
195029043300ـ ‌ـ ليتيوم پرفلورو اکتان سولفونات404
195129043500‌ـ ساير نهک­های پرفلورو اکتان سولفونيک اس404
195229043600ـ ‌ـ پرفلورو اکتان سولفونيل فلورايد404
195329049100ـ ‌ـ تری کلرو نيترو هتان )کلرو پيکرين(404
195429049910دی نيترو تولوئن سديم نيترات ---404
195529049920تری نيترو بنزن سولفونيک اسيد ---404
195629049930هگزا نيترو آداهانتان ---404
195729049940بروهو 1 –، ­2 دی‌نيترو بنزن --- 4-404
1958290499504و­2 تری نيترو 1 ­، 3، ­5 تری هتيل بنزن -404
195929049990ساير ---404
196029051100ـ ـ هتانول )الكل هتليك(404
196129051200ئول )الكل پروپيليك( و پروپان ـ 2 ـ ئول )الكل404
196229051300ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول )الكل N ـ بوتيليك(404
196329051410پينا کوليل الکل ---404
196429051490ساير ---404
196529051610ـ ـ ـ دواتيل هگزانول404
196629051690ـــساير404
196729051700ك( هگزا دكان ـ 1 ـ ئول )الكل ستيليك( و اوكتا404
196829051910تری نيترواتانول ---404
196929051990ساير ---404
197029052200ـ ـ الكل‌هاي ترپن‌دار ؼيرحلقوي404
197129052900ـ ـ ساير404
197229053100ـ ـ اتيلن گليكول )اتان دي ئول(404
197329053200ـ ـ پروپيلن گليكول )پروپان ـ 1، 2 ـ دي ئول(112
197429053900ـ ـ ساير404
197529054100)هيدروكسي هتيل( پروپان ـ 1، 3 ـ دي ئول )تر404
197629054200ـ ـ پنتا اريتريتول )پنتا اريتريت(404
197729054300ـ ـ هانيتول404
197829054410ـ ـ ـ هحلول در آب404
197929054420ـ ـ ـ پودر سوربيتول404
198029054500ـ ‌ـگليسرول415
198129054910گليسرول 1­، ­3 دی‌نيترات ---404
198229054990ساير ---101
198329055100ـ ـ اتكلرووينول )INN(404
198429055910هتيلن گاليکول دی نيترات ---404
198529055920نيترو 2 – هتيل پروپانول نيترات --- 2 –404
198629055990ساير ---404
198729061100ـ ‌ـ هانتول )Menthol(112
198829061200زانول، هتيل سيكلو هگزانول‌ها و دي هتيل سيكل404
198929061300ـ ـ استرول‌ها و اينوزيتول‌ها101
199029061900ـ ‌ـ ساير101
199129062100ـ ‌ـ الكل بنزيليك101
199229062910هگزا هتيلول بنزن هگزا نيترات ---404
199329062990ساير ---404
199429071100ـ ‌ـ فنل )هيدروكسي بنزن و اهالح آن(101
199529071200ـ ـ كرزول‌ها و اهالح آنها101
199629071310ـ ـ ـ نونيل فنل404
199729071390ـــساير404
199829071500ـ ـ نفتل‌ها و اهالح آنها404
199929071900ـ ـ ساير404
200029072100ـ ـ رزور سينول‌و اهالح آن404
200129072200ـ ـ هيدرو كينون و اهالح آن404
200229072300يزوپروپيليون دي فنل‌بيس‌آ، دي فنيلول پروپان(404
200329072900ـ ـ ساير404
200429081100ـ ـ پنتاكلروفنل )ISO(404
200529081910تترا نيترو فنول 6 – ،4 ،3 ،--- 2404
200629081990ساير ---404
200729089100ـ ـ دي‌نو سب )ISO( )Dinoseb( و نهك‌هاي آن404
2008290892004 (DNOC (ISO)) (DINITRIO - O - CRESو6404
200929089910دی نيترو فنول ---404
201029089920باريم استيفتات ---404
201129089930زيرکونيوم پيکراهات ---404
201229089990ساير ---404
201329091100ـ اتر دي اتيليك ) دي اتيل اتر( )اكسيد ـ دي اتيل404
201429091900ـ ـ ساير404
201529092000يك و سيكلوترپنيك و هشتقات هالوژنه، سولفون404
201629093010و – 4 دی‌نيترو و آنيزول --- 2404
201729093090ساير ---404
201829094100ـ ـ 2، 2ـ اكسي دي اتانول )دي اتيلن گليكول(404
201929094300رهاي هونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن404
202029094400ير هونوالكيل‌اترهاي اتيلن گليكول يا دي‌اتيلن404
202129094900ـ ـ ساير404
202229095000ـ الكل‌ ـ فنل‌ها و هشتقات هالوژنه، سولفونه، نيت404
202329096010ـ ـ ـ هتيل اتيل كتون پراكسيد4610
202429096020دی ترشيوبوتيل پروکسی سيکلو هگزيل( پروپا404
202529096030دی )ترشيو بوتيل پروکسی( بوتان ---404
202629096035دی اتيل پروکسی دی کربونات ---404
202729096040ترشيو بوتيل پروکسی ايزوبوتيرات ---404
202829096045استيل استون پراکسايد ---404
202929096050دی ­1( – نفتويل( پراکسيد ---404
203029096055دی ايزو پروپيل بنزن هيدرواکسيد ---404
203129096060اتيل هيدرو پراکسيد ---404
203229096065ترشيو – بوتيل هيدروپراکسيد ---404
203329096070دی استون الکل پراکسيد ---404
203429096075دی هتيل هگزان دی هيدرو پراکسيد ---404
203529096080تر شيو – بوتيل پروکسی استات ---404
203629096085دی – ان – بوتيل پروکسی دی کربونات ---404
203729096090ـــساير404
203829101000ـ اكسيران ) اكسيد اتيلن(404
203929102000ـ هتيل اكسيران )اكسيد پروپيلن(404
204029103000ـ كلرو 2، 3ـ اپواكسي پروپان ) اپي كلر هيدر404
204129104000ـ دي‌آلدرين (ISO ، INN)404
204229105000ـ اندرين ISO((404
204329109000ـ ساير404
204429110000با ديگر عواهل اكسيژنه، و هشتقات هالوژنه،404
204529121100ـ ـ هتانال )فرهالدئيد(112
204629121200ـ ‌ـ اتانال )استالدئيد(404
204729121900ـ ـ ساير101
204829122100ـ ـ بنز آلدئيد )آلدئيد بنزوئيك(404
204929122900ـ ـ ساير404
205029124100ـ ـ وانيلين )آلدئيد هتيل پروتوكاتشيك(404
205129124200ـ ـ اتيل وانيلين )آلدئيد اتيل پروتوكاتشيك(404
205229124900ـ ـ ساير404
205329125000ـ پليهرهاي حلقوي آلدئيد‌ها404
205429126000ـ پارافرهالدئيد404
205529130000، سولفونه، نيتره يا نيتروزه هحصوالت هشهول404
205629141100ـ ـ استن404
205729141200ـ ـ بوتانون )هتيل اتيل کتن(4610
205829141300ـ 4 ـ هتيل پنتان ـ 2ـ اون )هتيل ايزوبوتيل کتن404
205929141900ـ ـ ساير404
206029142200ـ ـ سيكلوهگزانون و هتيل سيكلوهگزانون‌ها404
206129142300ـ ـ يونون‌ها و هتيل يونون‌ها404
206229142900ـ ـ ساير404
206329143100ـ ـ فنيل‌ استن )فنيل پروپان )one ­2 –404
206429143910تری نيترو فلوئورنون ---404
206529143990ساير ---404
206629144000ـ کتون ـ الكل‌ها و ستن، آلدئيد‌ها404
206729145000کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با ديگر عواهل اكسيژنه404
206829146100ـ ـ آنتراكينون404
206929146200ـ ـ کوآنزيم Q10 )آبيدکارنون(. )INN(404
207029146910دی هيدروکسی 7، 5، 4، 2، تترانيترو آنتراکينو404
207129146920تترا آزيدو بنزن کينون ---404
207229146990ساير ---101
207329147100ـ ـ کلرديون )ISO(404
207429147900ـ ـ ساير404
207529151100ـ ـ اسيد فرهيك101
207629151200ـ ـ اهالح اسيد فرهيك404
207729151300ـ ـ استرهاي اسيد فرهيك404
207829152100ـ ـ اسيد استيك404
207929152400ـ ـ انيدريدهاي استيك404
208029152910ـ ـ ـ استات سديم گريد دارويي415
208129152920ـ ـ ـ دي‌استات سديم415
208229152990ـــساير101
208329153100ـ ـ استات اتيل415
208429153300ـ ـ استات بوتيل نرهال415
208529153400ـ ـ استات ايزوبوتيل415
208629153600ـ ـ استات دي‌نوسب )ISO(415
208729153900ـ ـ ساير415
208829154010ـ ـ ـ هونوكلرواستيك اسيد415
208929154090ـــساير101
209029155000ـ اسيد پروپيونيك، اهالح و استرهاي آن101
209129156000ي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، اهالح و استر404
209229157011ـ ـ ـ ـ استئارات هنيزيم گريد دارويي415
209329157019ــــساير415
209429157090ـــساير404
209529159010ـ ـ ـ هاده هوثره والپروات سديم4610
209629159091ـ ـ ـ ـ هاده هوثره آتورواستاتين4610
209729159092ـ ـ ـ ـ دواتيل هگزا نوئيك اسيد415
209829159093ـ ـ ـ ـ هاده هوثره دی والپروئکس سديم415
209929159094استيل کلرايد ----404
210029159095استيل سيلکوهگزان سولفونيل پراکسايد ----404
210129159096دی پروپيونيل پراکسياد ----404
210229159099ــــساير404
210329161100ـ ـ اسيد اكريليك و اهالح آن404
210429161200ـ ـ استرهاي اسيد اكريليك404
210529161300ـ ـ اسيد هتاكريليك و اهالح آن404
210629161400ـ ـ استرهاي اسيد هتاكريليك404
210729161500هاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، اهالح و استر404
210829161600ـ ‌ـ بيناپاكريل))ISO404
210929161900ـ ـ ساير404
211029162000يكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها،404
211129163110ـ ـ ـ بنزوات سديم41115
211229163120ـ ـ ـ اسيد بنزوئيك415
211329163190ـــساير404
211429163210سيد بنزوئيل )دی بنزوئيل پروکسيد( به شکل پود404
211529163220سيد بنزوئيل )دی بنزوئيل پروکسيد( به شکل خهي4610
211629163230کلرو بنزوئيل ---404
211729163240استيل بنزويل پراکسايد ---404
211829163250دی کلرو دی بنزويل پراکسيد ---404
211929163290ـــساير404
212029163400ـ ـ اسيد فنيل استيك و اهالح آن404
212129163910ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد پودر ساده404
212229163920ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد هيكرونايز404
212329163930ـ ـ ـ هاده هوثره دارويي ايبوپروفن4610
212429163940ـ ـ ـ فنيالسيل کلرايد404
212529163990ـــساير404
212629171100ـ ـ اسيد اكساليك، اهالح و استرهاي آن404
212729171200ـ ـ اسيد آدي پيك، اهالح و استرهاي آن404
212829171300اسيد آزالئيك، اسيد سباسيك، اهالح و استرهاي404
212929171400ـ ـ انيدريد هالئيك415
213029171910ـ ـ ـ هاده هوثره فروس فومارات4610
213129171990ـــساير404
213229172000يك يا سيكلوترپنيك،‌انيدريدها، هالوژنورها، پراك404
213329173200ـ ـ اورتو فتاالت‌هاي دي‌اكتيل415
213429173300ـ ـ اورتوفتاالت دي نوئيل يا دي دسيل404
213529173410ـ ـ ـ فتاالت سرب415
213629173490ـــساير404
213729173500ـ ـ انيدريد فتاليك404
213829173600ـ ـ اسيد ترفتاليك و اهالح آن404
213929173700ـ ـ ترفتاالت دي هتيل404
214029173910ـ ـ ـ دي بوتيل فتاالت415
214129173920ـ ـ ـ دی )ترشيو – بوتيل پراکسی( فتاالت404
214229173990ـــساير404
214329181100ـ ـ اسيد الكتيك، اهالح و استرهاي آن404
214429181200ـ ـ اسيد تارتريك101
214529181300ـ ـ اهالح و استرهاي اسيد تارتريك404
214629181400ـ ـ اسيد سيتريك41115
214729181510ـ ـ ـ سديم سيترات دي‌هيدرات گريد دارويی101
214829181520ـ ـ ـ سديم سيترات بدون آب گريد دارويي404
214929181590ـــساير101
215029181600ـ ـ اسيد گلوكنيك، اهالح و استرهاي آن101
215129181700­2دی فنيل­2­هيدروکسی استيک اسيد )اسيد بن404
215229181800ـ ـ كلروبنزيالت )ISO(404
215329181900ـ ـ ساير101
215429182110خالص اسيد ساليسيليك كه هخلوط با هواد ديگر4610
215529182190ـــساير404
215629182200سيد اورتو ـ اسيتل ساليسيليك، اهالح و استرهاي404
215729182310ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد پودر11112
215829182320ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد گرانول41115
215929182330ـ ـ ـ استيل ساليسيك كريستال4610
216029182340ـ ـ ـ هتيل ساليسيالت101
216129182350ـ ـ ـ 3، – 5 دی نيترو ساليسيليک اسيد4610
216229182390ـــساير4610
216329182900‌ـ ـ ساير167
216429183010(MAPA) هتيل الفا فنيل استواستات---101
216529183090ساير ---101
2166291891005(T ( ،4 ،­ 2 اسيدتري‌كلرو فنوكسي استيك(، ن4610
216729189910ـ ـ ـ هاده هوثره ناپروكسن415
216829189920ـ ـ ـ هاده هوثره جم فيبروزيل4610
216929189930ـ ـ ـ هاده هوثره آداپالن415
217029189990ـــساير404
217129191000سه‌تايي‌هاي 3( )Tris( ،­2 دي‌بروهوپروپيل( فسف404
217229199000ـ ساير404
217329201110پاراتيون ---404
217429201120هتيل پاراتيون ---404
217529201190ساير ---404
217629201900ـ ـ ساير404
217729202100ـ ـ دی هتيل فسفيت404
217829202200ـ ـ دی اتيل فسفيت404
217929202300ـ ـ تری هتيل فسفيت404
218029202400ـ ـ تری اتيل فسفيت404
218129202900ـ ـ ساير404
218229203000ـ اندو سولفان))ISO404
218329209010گرانول نيتروگليسرين ---41115
218429209020اتيل پرکلرات ---404
218529209090ساير ---404
218629211100ـ ـ هونو ـ ، دي ـ يا تري هتيل آهين و اهالح آنه404
218729211200­N,N( ­2 دی هتيل آهينو( اتيل کلرور هيدرو کل404
218829211300­N,N( ­2 دی اتيل آهينو( اتيل کلرايد هيدرو کلر404
218929211400­N,N دی ايزو پروپيل آهينو( اتيل کلرايد هيدرو404
219029211910اچ ان يک ---404
219129211920اچ ان دو ---404
219229211930اچ ان سه ---404
219329211990ساير ---404
219429212110اتيلن دی آهين دی پر کلرات ---404
219529212190ساير ---404
219629212200ـ ـ هگزا هتيلن دي آهين و اهالح آن404
219729212910ـ ـ ـ ترت بوتيل آهين كالوالنات404
219829212920ا و ­1 دی آهينو 2 – و ­2 دی نيترواتيلن ---404
219929212990ـــساير404
220029213010ـ ـ ـ هاده هوثره ههانتين هيدروکلرايد415
220129213020ـ ـ ـ ماردنر سيکلو آليفاتيک آهين404
220229213030ـ ـ ـ ايزوفوران دی آهين404
220329213090ـــساير404
220429214100ـ ـ آنيلين و اهالح آن101
220529214210ان – نيترو آنيلين ---404
220629214220دی پيکراهيد ---404
220729214290ساير ---101
220829214300ـ ـ تولوئيدين‌ها و هشتقات آنها؛ اهالح هربوطه404
220929214410و 1( و ­1 بی‌فنيل( 3 –، – 3 دی‌آهين 2- ،2 ،4404
221029214420هگزا نيترو دی فنيل آهين ---404
221129214490ساير ---404
221229214500ا ـ نفتيل آهين )بتا ـ نفتيل آهين(و هشتقات آنها؛ ا404
221329214600)IN، فن كام فاهين، لفتاهين )INN(، لوام فتاهين404
221429214910ـ ـ ـ هاده هوثره آهي‌تريپتيلن4610
221529214920ـ ـ ـ هاده هوثره نورتريپتيلن4610
221629214990ـــساير404
221729215100لن دي آهين، دي آهينو تولوئن‌ها و هشتقات آنها؛404
221829215910ـ ـ ـ هتيلن دی نيترو آهين404
221929215990ـــساير404
222029221110ـ ـ ـ هنواتانول آهين101
222129221190ـــساير404
222229221210ـ ـ ـ كوكونات دي‌اتانول آهين415
222329221220ـ ـ ـ دي اتانول آهين404
222429221290ـــساير404
222529221400ـ ‌ـ دکسترو پروپوکسی­فن )INN( و اهالح آن404
222629221500ـ ‌ـ تری اتانول آهين404
222729221600ـ ‌ـ دی اتانول آهونيوم پرفلورو اکتان سولفونات404
222829221710هتيل دی­اتانول آهين )حتی فعال شده يا اصالح404
222929221720ـ ـ ـ اتيل دی­اتانول آهين404
223029221800ـ ـ ­N,N(­2 دی ايزوپروپيل آهينو( اتانول404
223129221910ـ ـ ـ پروپرانولول41115
223229221940ـ ـ ـ هاده هوثره فينگوليهود هيدروکلرايد415
223329221990ـــساير404
223429222100ـ ـ اسيدهاي آهينو نفتل سولفوئيك و اهالح آنها404
223529222910ـ ـ ـ پاراآهينوفنل گريد دارويي101
223629222920ـ ـ ـ هاده هوثره تولترودين تارتارات415
223729222930ـ ـ ـ سديم پيکراهات404
223829222990ـــساير404
223929223100)IN، هتادون )INN( و نورهتادون )INN(؛ اهال404
224029223910ـ ـ ـ کتاهين، اهالح آن404
224129223990ـــساير404
224229224100ـ ـ ليزين و استرهاي آن؛ اهالح اين هحصوالت101
224329224210ـ ـ ـ اسيد گلوتاهيک404
224429224290ـ ـ ـ اهالح اسيد گلوتاهيک404
224529224300ـ ـ اسيد آنترانيليك و اهالح آن404
224629224400ـ ـ تيليدين )INN( و اهالح آن404
224729224910ـ ـ ـ ديكلوفناك سديم41115
224829224920ـ ـ ـ هاده هوثره باکلوفن415
224929224930ـ ـ ـ هاده هوثره گاباپنتين415
225029224990ـــساير101
225129225010ـ ـ ـ هاده هوثره فلوكستين هيدروكلرايد415
225229225020ـ ـ ـ تراهادول هيدروكلرايد41115
225329225030ـ ـ ـ آلندرونيت سديم41115
225429225040ـ ـ ـ هاده هوثره گالتيرآهراستات415
225529225050ـ ـ ـ هاده هوثره فنيل افرين هيدروکلرايد415
225629225060(INN) تراهادول ---404
225729225070فوروز هايد---404
225829225080(آ پی آآ)آلفا فنيل استواستاهيد ---404
225929225090ـــساير101
226029231010ـ ـ ـ كولين كلرايد 75 درصد هايع101
226129231020ـ ـ ـ كولين كلرايد 60 درصد پودر112
226229231090ـــساير101
226329232010ـ ـ ـ لستين‌ها415
226429232090ـــساير404
226529233000ـ تترا اتيل آهونيوم پرفلورو اکتان سولفونات404
226629234000ی­دسيل دی هتيل آهونيوم پرفلورو اکتان سولفو404
226729239010تترا اتيل آهونيوم پرکلرات ---404
226829239090ساير ---101
226929241100ـ ـ هپروباهات )INN(404
227029241210هونوکروتوفوس ---404
227129241220ای که اجزای فعال آن بيشتر از 1000 گرم در404
227229241290ساير ---404
227329241910ـ ـ ـ هاده هوثره ورينوستات404
227429241990ـــساير101
227529242100ـ اورئين‌ها و هشتقات آنها؛ اهالح اين هحصوالت404
227629242300استاهيد و بنزوئيك )اسيد N – استيل آن ترانيليك404
227729242400ـ ـ آتيناهات )INN(404
227829242500ـ ـ آال کلر))ISO404
227929242910ـ ـ ـ آتنولول41115
228029242920ـ ـ ـ ليدوكائين پايه41115
228129242930ـ ـ ـ ليدوكائين هيدروكلرايد11112
228229242940ـ ـ استاهينوفن پودر ساده و يا پودر دي‌سي DC(41115
228329242950ـ ـ ـ هتوكارباهول41115
228429242960ـ ـ هاده هوثره ريواستيگهين هيدروژن تارتارات415
228529242970کارباريل ---404
228629242980(آ پی آآ)آلفا فنيل استواستاهيد ---404
228729242990ـــساير101
228829251100ـ ـ ساكارين و اهالح آن404
228929251200ـ ‌ـگلوت اتيهيد )INN(404
229029251900ـ ـ ساير404
229129252100ـ ـ كلرودي‌هفورم )ISO(404
229229252910ـ ـ ـ هتفورهين41115
229329252920گوانيل اوره دی­نيتراهيد ---404
229429252930گوانيدين نيترات ---404
229529252940آهيتراز ---404
229629252990ـــساير101
229729261000ـ اكريلونيتريل404
229829262000ـ – 1 سيانوگوآنيدين )دي سيان دي آهيد(404
229929263000آن؛ هتادون )INN( واسطه ­4( سيانو ـ 2ـ دي ه404
230029264010آلفا –فنيل استواستونيتريل---404
230129264090ايزوهرهای نوری آن---404
230229269010تری نيترو استو نيتريل ---404
230329269020گاز سی‌اس ---404
230429269030بروهوبنزيل سيانيد ---404
230529269090ساير ---101
230629270010و – 2 دی آزواتان --- 1404
230729270020و – 3 دی آزوپروپان --- 1404
230829270030دی آزودی نيتروفنول ---404
230929270040دی آزو دی فنيل هتان ---404
231029270050و 6 تری نيترو 1 – و 3 و – 5 تری آزوبنزن404
231129270090ساير ---404
231229280010هاده هوثره فلووکساهين هالئات ---415
231329280020دی نيترو فنيل هيدرازين ---404
231429280030کاربازيد ---404
231529280040و – 2 دی هتيل هيدرازينيوم آزيد --- 1404
231629280050هتيل هيدرازين نيترات ---404
231729280060و – 2 دی اتيل هيدرازين نيترات --- 1404
231829280070هتيل دی نيتروآهين ---404
231929280080ا و ا – دی هتيل هيدرازينيم آزيد ---404
232029280090ساير ---101
232129291010(TDI) تولوئن دی سيانات­ها ---415
232229291020(pure M هتيل دی فنيل دی ايزوسيانات خالص404
232329291090ساير ---404
232429299010س 2( و 2 و ­2 تری نيترواتيل( – نيتروآهين -404
232529299090ساير ---101
232629301000اتان اتيول(دی هتيل آهينو - 2- (N,N404
232729302000ـ تيوكارباهات‌ها و دي تيو كارباهات‌ها404
232829303000ـ هونو، دي ـ ياتتراسولفورهاي تيوروم404
232929304000ـ هتيونين101
233029306000ـ N( ­2 و ­N دی اتيل آهينو( اتان اتيول404
233129307010بيس ­2( هيدروکسی اتيل( سولفيد ---404
233229307020تيودی­گليکول)بيس ­2( هيدروکسی اتيل( سولفي404
233329308010آلدی کارب ---404
233429308020کاپتافول ---404
233529308090ساير ---404
233629309010وی ايکس ---404
233729309020دی پيکريل سولفيد ---404
233829309025کلرواتيل کلروهتيل سولفيد ---404
233929309030ه‌ای که اجزای فعال آن بيش از 600 گرم در ل404
234029309035گاز خردل ---404
234129309036خردل چندعنصره ---404
234229309037بيس ­2( کلرواتيل تيو( نرهال پروپان 1 ،--- 3404
234329309040بيس ­2( کلرواتيل تيو( هتان ---404
234429309045بيس ­2(کلرواتيل تيو( نرهال پنتان 5 – ،--- 1404
234529309050بيس و ­2 کلرواتيل تيو( نرهال بوتان 1- ،--- 4404
234629309055بيس ­2( کلرو اتيل تيو اتيل( اتر ---404
234729309060خردل اکسيژن‌دار ---404
234829309065­2) کلرو)اتان، 1 و ­1 )تيو 35 اس( بيس ---404
234929309070آهيتون ---404
235029309090ساير ---101
235129314910دی فنيل هتيل فسفونات ---404
235229314920ل واکنش هتيل فسفونيک اسيد و 1،– 2 اتان دی404
235329314930کيوال ---404
235429314990ساير ---101
235529315910کلروسارين ---404
235629315920کلروسوهان ---404
235729315990ساير ---404
235829319010ساربن ---404
235929319015سوهان ---404
236029319020تابون ---404
236129319025لوئيزيت يک ---404
236229319030لوئيزيت دو ---404
236329319035لوئيزيت سه ---404
236429319040فسفونيک دی‌فلورايد، هتيل ---404
236529319055اتيدرونيت دی سديم ---404
236629319090ساير ---404
236729321100ـ ـ تترا هيدروفوران404
236829321200ـ ـ 2 ـ فورآلدئيد )فورفورآل(404
236929321300ـ الكل فورفوريليك و الكل تترا هيدروفورفوريلي404
237029321400ـ ـ سوکرالوز404
237129321910ؼير تزريقی)هاده هوثره رانيتيدين هيدروکلرايد415
237229321990ساير ---404
237329322000ـ الكتون‌ها404
237429329100ـ ـ ايزوسافرول404
2375293292101 (، ­3 بنزودی اکسول ­5­ايل( پروپان ­2­اون404
237629329290و 4 هتيلن دی اکسی فنيل­2­پروپانون ---3404
237729329300ـ ـ پي پرونال404
237829329400ـ ‌ـ سافرول404
237929329500ـ ـ تترا هيدروكانابينول‌ها )جهلگي ايزوهر(404
238029329600ـ ـ کربوفوران )ISO(404
238129329910ـ ـ ـ ايزوسوربايددي نيترات404
238229329920ـ ـ ـ هاده هوثره آهيودارون404
238329329930برهاديولون ---404
238429329935(پراکسيد آلی)آسکاريدول ---404
238529329940ـ ـ ـ هاده هوثره دوسه­تکسل404
238629329945ـ ـ ـ هاده هوثره ليزينوپريل404
238729329950ـ ـ ـ 3 و – 4 ام دی پی ­2­ پی هتيل گالسيديت404
238829329960ـ 3 و – 4 ام دی پی ­2­ پی هتيل گالسيديک ا404
238929329970­اوکسو3(­2­و­ 4 هتيلن دی اکسی فنيل( بوتانوا404
239029329990ـــساير101
239129331100ـ ـ فنازون )انتي پيرين( و هشتقات آن101
239229331910ـ ـ ـ هاده هوثره دفراسيروکس415
239329331990ـــساير101
239429332100ـ ـ هيدآنتوئين و هشتقات آن404
239529332910ـ ـ ـ اهپرازول404
239629332920هاده هوثره هترونيدازول ---415
239729332930ده هوثره پنتوپرازول سديم – سزکوئی هيدرات415
239829332940هاده هوثره اندانسترون هيدروکلرايد ---415
239929332950هاده هوثره زولدرونيک اسيد ---415
240029332960هاده هوثره فکسو فنادين هيدروکلرايد ---415
240129332970و – 4 دی نيترو ايهيدازول --- 2404
240229332990ـــساير101
240329333100ـ ـ پيريدن و اهالح آن404
240429333200ـ ـ پيپيريدين و اهالح آن404
240529333300هتيل فنی دات))INN، پنتازوسين )INN(، پتيدين404
240629333400ساير فنتانيل ها و هشتقات آن ها - -404
240729333510کينوکليدينول - - 3 –404
240829333520ـ ـ ـ ­R- (-)-3 کوينوکليدينول404
240929333590ساير- - -404
241029333600(ANPP) فنتيل پيپريدين N- -آنيلينو - - 4-404
241129333700(NPP) فنيل ­4­ پيپريدون- - N –404
241229333910ـ ـ ـ بيزاكوديل41115
241329333920ـ ـ ـ پيريدين پرکلرات404
241429333930ـ ـ ـ هاده هوثره سيپروهپتادين هيدروکلرايد415
241529333940ـ ـ ـ هاده هوثره رهی فنتالين هيدروکلرايد415
241629333950ـ ـ ـ آهلوديپين41115
241729333960ـ ـ ـ هاده هوثره كلرفنير آهين هالئات112
241829333970ـ ـ ـ هاده هوثره دفريپرون415
241929333990ـــساير404
242029334100ـ ـ لورفانول )INN( و اهالح آن404
242129334910هاده هوثره هونته لوکاست ---415
242229334920ـ ـ ـ هاده هوثره دکستروهتورفان415
242329335200‌ـ هالونيل اوره )اسيد باربي توريك( و اهالح آن404
242429335300)INN، هتيل فنوباربيتال )INN(، پنتو باربيتال )404
242529335400ت هالونيل اوره )اسيد بار بيت اوريك(؛ اهالح ا404
242629335500وآلون )INN(، هتاكوآلون )INN( و زي‌پيرول )404
242729335910ـ ـ ـ سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد41115
242829335915ـ ـ ـ هاده هوثره تري‌هتوپريم ­ پودر ساده101
242929335920ـ ـ ـ هاده هوثره تري هتوپريم ­ پودر هيكرونايز404
243029335925ـ ـ ـ هاده هوثره آزاتيوپورين4610
243129335930ـ ـ ـ هاده هوثره آلوپورينول415
243229335935ـ ـ ـ نيكلوزاهايد پيپرازين101
243329335940ـ ـ ـ آسيكلووير41115
243429335950ـ ـ ـ هاده هوثره سيتريزين هيدروکلرايد415
243529335965ـ ـ ـ هاده هوثره سيتاگليپتين فسفات هونوهيدرات415
243629335970ـ ـ ـ هاده هوثره ارلوتينيب404
243729335975ـ ـ ـ هاده هوثره ايهاتينيب404
243829335980ـ ـ ـ هاده هوثره هيدروکسی زين404
243929335990ـــساير101
244029336100ـ ـ هالهين404
244129336910ـ ـ ـ هگزاهين )هگزاهتيلن تتراهين(415
244229336920ـ ـ ـ هاده هوثره الهوتريژين4610
244329336930نيترو1­ و 2 و ­ 4تری آزول ­5­ اون --- 3-404
244429336940ی 4 – و – 6 دی نيتروآهينو – اس تری آزين -404
244529336950– 5 ­ نيترو – هگزاهيدرو 1 – و 3 و – 5 تری404
2446293369606 و – 4 تری نيترو 1 –و 3 و – 5 تری آزوبنز404
244729336990ـــساير101
244829337100ـ ـ 6 ـ هگزان الكتام )اپسيلون ـ كاپروالكتام(:404
244929337200ـ ـ كلوبازام )INN( و هتي پريلون )INN(404
245029337910هاده هوثره آريپيپرازول415
245129337920هاده هوثره سانيتينيب404
245229337990ـــساير101
245329339100ورازپام )INN(، لورهتازپام )INN(، هازين دول404
245429339200ـ ـ آزينفوس­ هتيل )ISO(404
245529339910ـ ـ ـ هاده هوثره هبندازول112
245629339920ـ ـ ـ كارباهازپين41115
245729339930ـ ـ ـ كاپتوپريل404
245829339940ـ ـ ـ هاده هوثره ايندوهتاسين415
245929339945تترازين ---404
246029339946(I سيس – بيس – 5( نيتروتترازوالت( تتراآهين404
246129339950ـ ـ ـ هاده هوثره كلوهي پراهين هيدروکلرايد415
246229339955هگزا نيترو هگزا آزا يسورتزينان ---404
246329339960ـ ـ ـ اناالپريل404
246429339965بی زد ---404
246529339966ت (III) بنتاآهين کبالت(سيانو تترازوالتو (5 –404
246629339967پی‌زد ا ---404
246729339968کتو بايسيکليک ---404
246829339969بيس )پيکريل آهينو( 3 – و – 5 دی نيتروپيريدي404
246929339970نيترو بنزو تری آزول --- 5-404
247029339971و – 8 تيترانيترو – 1 و 4 و 5 و 8 تترا آزادک404
247129339972و 3 و – 3 تری نيترو آزتيدين --- 1404
247229339973تترانيتروگاليکولوريل ---404
2473293399744 – d) و (5و 4 و 5 و – 8 تترانيترو – پيداز404
247429339975تری نيترو 2 – و 4 و – 6 تری آزاسيکلو هگ404
247529339986– دی هيدرازينو 1 – و 2 و ­ 4 تری آزول دی404
247629339987دینيترو5 و5بی1–و2و­4تریآزو404
247729339988دی نيترو بيس تری آزول ---404
247829339989تترا نيترو بنزوتری آزول ---404
247929339991ـ ـ ـ ـ هاده هوثره لوزارتان پتاسيم4610
248029339992ـ ـ ـ ـ آناالپريل هالئات4610
248129339993ـ ـ ـ ـ لوراتادين41115
248229339994ـ ـ ـ ـ سلكوكسايب41115
248329339995ـ ـ ـ ـ هاده هوثره کاروديلول415
248429339996ـ ـ ـ ـ هاده هوثره فلوکونازول415
248529339997ـ ـ ـ ـ هاده هوثره بورتزوهيب404
248629339999ــــساير101
248729341000آن داراي يك حلقه تيازول )هيدروژنه شده يا نش101
248829342000اراي يك حلقه بنزوتيازول )هيدروژنه شده يا نش404
248929343000داراي يك حلقه فنوتيازين )هيدروژنه شده يا نش101
249029349100لم )INN(، كتازوالم )INN(، هزوكارب )INN(404
249129349200ـ ـ ساير فنتانيل‌ها و هشتقات آن‌ها404
249229349910ـ ـ ـ هاده هوثره پيروكسيكام404
249329349915ـ ـ ـ هاده هوثره ديلتيازم هيدروكلرايد415
249429349920ـ ـ ـ هاده هوثره كتوكونازول پودر ساده41115
249529349925ـ ـ ـ پودر هيكرونايز كتوكونازول41115
249629349930والنات هخلوط با هيكروكريستالين سلولز و پتاس41115
249729349935آهينو دی نيترو بنزوفوروکسان ---404
249829349940‌ـ ـ ـ هاده هوثره اپريپيتانت415
249929349945دی آهينو آزو فورازان ---404
250029349950‌ـ ـ ـ هاده هوثره هايکوفنوالت هفتيل404
250129349955دی آهينو دی نيترو بنزوفورکسان ---404
250229349960‌ـ ـ ـ هاده هوثره افلوکساسين112
250329349965‌ـ ـ ـ هاده هوثره پراسوگل هيدروکلرايد415
250429349970‌ـ ـ ـ هاده هوثره آالنزاپين415
250529349975‌ـ ـ ـ هاده هوثره کتوتيفن فومارات4610
250629349980گاز سی آر ---404
250729349985نونانويل هورفولين ---404
250829349986(آداهزيت)آداهسيت ---404
250929349987‌ـ ـ ـ هاده هوثره جهسيتابين404
251029349988‌ـ ـ ـ هاده هوثره سيتارابين404
251129349989‌ـ ـ ـ هاده هوثره کپسيتابين404
251229349990‌ـ ـ ـ ساير101
251329351000ـ ­N هتيل پرفلورواکتان سولفون آهيد404
251429352000ـ ­N اتيل پرفلورواکتان سولفون آهيد404
251529353000يل­2(N-­هيدروکسی اتيل( پرفلورواکتان سولف404
251629354000هيدروکسی اتيل( ­N – هتيل پروفلورواکتان سو404
251729355000ـ ساير پرفلورو اکتان سولفون آهيدها404
251829359010ـ ـ ـ سيلدنافيل سيترات41115
251929359020ـ ـ ـ هاده هوثره استازوالهيد404
252029359030ـ ـ ـ سولفاهتوکسازول101
252129359040فاهوتيدين41115
252229359050گليبنکالهيد41115
252329359060ـ ـ ـ هاده هوثره سوهاتريپتان­سوکيسنات415
252429359070ـ ـ ـ هاده هوثره دارويی توپيراهات404
252529359080ـ ـ ـ هاده هوثره رزواستاتين404
252629359090ـــ ساير101
252729362100ـ ـ ويتاهين‌هاي A و هشتقات آنها101
252829362210ـ ـ ـ تياهين هيدروكلرايد، تياهين هنونيترات112
252929362290ـــساير101
253029362300ـ ـ ويتاهين B2 و هشتقات آن101
253129362400د پانتوتنيک )ويتاهين ب )5 و هشتقات آن DL يا101
253229362500ـ ـ ويتاهين B6 و هشتقات آن101
253329362600ـ ـ ويتاهين B12 و هشتقات آن101
253429362700ـ ـ ويتاهين C و هشتقات آن101
253529362810ت آن به صورت روؼنی با خلوص حداقل E 90101
253629362820ت آن به صورت پودر با خلوص 50 تا E 55101
253729362890ـــساير101
253829362910ـ ـ ـ نيكوتيناهيد112
253929362920ـ ـ ـ نيكوتينيك اسيد )نياسين(112
254029362990ـــساير101
254129369000ـ ساير، ههچنين كنسانتره‌هاي طبيعي101
254229371100سوهاتوتروپين، هشتقات و هشابه‌هاي ساختاري آ404
254329371200ـ ـ انسولين و اهالح آن404
254429371910ـ ـ ـ هاده هوثره بوسرلين استات112
254529371920ـ ـ ـ هاده هوثره تريپتورلين استات415
254629371990ـــساير404
254729372100ـ ـ پردنيزولون و هيدروكورتيزون112
254829372210ـ ـ ـ بتاهتازون والرات41115
254929372220ـ ـ ـ بتاهتازون دي سديم فسفات41115
255029372230ـ ـ ـ دگزاهتازون دي‌سديم فسفات11112
255129372240ـ ـ ـ كلوبتازول دي‌پروپيونات41115
255229372290ـــساير11112
255329372310هاده هوثره پروژ سترون ---404
255429372320استروژن‌ها ---404
255529372910ـ ـ ـ هاده هوثره اکسی هتالون415
255629372920ـ ـ ـ هاده هوثره سيپروترون استات4610
255729372990ـــساير404
255829375000تروهبوگسان‌ها و لوكوترين‌ها، هشتقات و هشاب101
255929379000ـ ساير101
256029381000ـ روتوزيد )روتين( و هشتقات آن404
256129389000ـ ساير404
256229391110ـ ـ ـ هاده هوثره كدئين فسفات4610
256329391120ـ ـ ـ هرفين سولفات41115
256429391190ـــساير404
256529391910ـ ـ ـ هاده هوثره نوسكاپين هيدروكلرايد415
256629391920ـ ـ ـ هاده هوثره نالتروکسان هيدروکلرايد415
256729391990ـــساير404
256829392000ت( درخت گنه گنه )Cinchona( و هشتقات آنه404
256929393000ـ كافئين و اهالح آن404
257029394100ـ ـ افدرين‌ و اهالح آن404
257129394200و اهالح آن (INN)پسودو افدرين - -41115
257229394300و اهالح آن((Cathine) (INN کاتين - -404
257329394400نورافدرين و اهالح آن - -404
257429394500س هيت و اهالح آن ، (INN)لووهتام فتاهين، ه404
257529394900ـ ‌ـ ساير404
257629395100ـ ـ فنه تيلين )INN( و اهالح آن404
257729395900‌ـ ‌ـ ساير404
257829396100ـ ـ آرگوهترين )INN( و اهالح آن404
257929396200ـ ـ آرگوتاهين )INN( و اهالح آن404
258029396300اسيد ليسرجيك و اهالح آن --404
258129396900ـ ‌ـ ساير404
258229397200کايين، اکگونين؛ اهالح، استرها و هشتقات آن‌ها404
258329397900ـ ـ ساير404
258429398010هوثره گرانيسترون هيدروکلرايد – تزريقی و ؼ415
258529398090ـــساير404
258629400010ـ ـ ـ گاالکتواليگو ساکاريد404
258729400090ـــساير404
258829411010ـ ـ ـ آهپي‌سيلين تري هيدرات11112
258929411020ـ ـ ـ آهوكسي‌سيلين تري هيدرات41620
259029411030ـ ـ ـ ­6آهينوپني‌سيالنيك اسيد404
259129411090ـــساير101
259229412000استرپتوهايسين‌ها و هشتقات آنها؛ اهالح هربوط101
259329413000ـ تترا سيكلين‌ها و هشتقات آنها؛ اهالح هربوطه101
259429414000ـ كلراهفنيكل و هشتقات آنها؛ اهالح هربوطه101
259529415010اريتروهايسين بيس ­ اريتروهايسين اتيل سوكسي167
259629415020ـ ـ ـ آزيتروهايسين41115
259729415030ـ ـ ـ هاده هوثره كالريتروهايسين4610
259829415090ـــساير101
259929419010ـ ـ ـ هاده هوثره سفالكسين هنوهيدرات4610
260029419020ـ ـ ـ هاده هوثره انروفلوكساسين112
260129419030ـ ـ ـ سفيكسيم تري هيدرات41115
260229419040ـ ـ ـ سفازولين سديم404
260329419050ـ ـ ـ سفترياكسون سديم41115
260429419055ـ ـ ـ هاده هوثره ايهی پنم404
260529419060ـ ـ ـ هاده هوثره هروپنم404
260629419090ـــساير101
260729420010ـ ـ ـ سيتالوپرام41115
260829420020ـ ـ ـ سيهواستاتين404
260929420030ـ ـ ـ هاده هوثره کلو پيدوگرل بی سولفات415
261029420040ـ ـ ـ هس استيليد404
261129420090ـــساير101
261230012000عصاره‌هاي ؼدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنه404
261330019010ـ ـ ـ زهر زنبور عسل41620
261430019090ـــساير404
261530021210ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی404
261630021220ـ ـ ـ با کاربرد داهپزشکی404
261730021230ـ ـ ـ با کاربرد تحقيقاتی، آزهايشگاهی404
261830021290ـــساير101
261930021311ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
262030021312ــــساير404
262130021321ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
262230021322ــــساير112
262330021411ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
262430021412ــــساير404
262530021421ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
262630021422ــــساير101
262730021511ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
262830021512ــــساير404
262930021521ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
263030021522ــــساير101
263130024100واکسن‌ها برای پزشکی انسانی - -404
263230024210واکسن‌های توليد هثل هشابه داخل ---11617
263330024290ساير ---101
263430024910انيسم )عواهل هيكروبي كنترل­كننده آفات بيمار101
263530024920ـ ـ ـ هيكروارگانيسم­های پروبيوتيک101
263630024921آبرين ---404
263730024922آفالتوکسين‌ها ---404
263830024923بوتولينيوم توکسين‌ها ---404
263930024924کلرآتوکسين ---404
264030024925يوم پرفرينجز آلفا، بتا، بتا2، اپسيلون و يوتاتوک404
264130024926کونوتوکسين ---404
264230024927دی استوکسی اسکيرپنول ---404
264330024928اچ – تی 2 توکسين ---404
264430024929(سيانژينوسين‌ها)هيکروسيستين‌ها ---404
264530024930ساکسی توکسين ---404
264630024931شيگا، وروتوکسين‌ها و وروسيکتونوکسين‌ها)توک404
264730024932روتوکسين)انتروکسين‌های استافيلوکوس آرئوس،404
264830024933T2 توکسين ---404
264930024934تترودوتوکسين ---404
265030024935(ويسکوم آلبوم لکتين (1ويسکوهين ---404
265130024936ولکنسين ---404
265230024937کوکسی ديوئيدهای ايهيتيس ---404
265330024938کوکسی ديوئيد‌های پوساداسی ---404
265430024939هودسين ---404
265530024940رايسين ---404
265630024990ـــساير101
265730025100هحصوالت سلول درهانی - -404
265830025900ساير --404
265930029000ساير -404
266030031010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
266130031090ـــساير404
266230032010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
266330032090ـــساير404
266430033110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
266530033190ـــساير404
266630033910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
266730033990ـــساير404
266830034110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
266930034190ـــساير404
267030034210ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
267130034290ـــساير404
267230034310ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
267330034390ـــساير404
267430034910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41115
267530034990ـــساير404
267630036000ی فعال ضد هاالريا توصيؾ شده در يادداشت ر404
267730039010ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه11112
267830039090ـــساير404
267930041011ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه11617
268030041012ــــساير101
268130041021ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
268230041022ــــساير101
268330042011ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
268430042012ــــساير404
268530042021ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
268630042022ــــساير101
268730043110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41620
268830043190ـــساير404
268930043211ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
269030043212ــــساير404
269130043221ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
269230043222ــــساير101
269330043911ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
269430043912ــــساير404
269530043921ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
269630043922ــــساير101
269730044110ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41620
269830044190ـــساير404
269930044210ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41620
270030044290ـــساير404
270130044310ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41620
270230044390ـــساير404
270330044910ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41620
270430044990ـــساير404
270530045011ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
270630045012ــــساير404
270730045021ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
270830045022ــــساير101
270930046000ی فعال ضد هاالريا توصيؾ شده در يادداشت404
271030049011ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه41620
271130049012ــــساير404
271230049013ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه41620
271330049014ــــساير404
271430049015ـ ـ ـ ـ دارای توليد داخل هشابه167
271530049016ــــساير101
271630049091ـ ـ ـ ـ داراي توليد داخلي هشابه11617
271730049092ــــساير101
271830051010سب زخم انگشتی، چسب تزريق يا خونگيری41620
271930051020هنظور نگه­داشتن لوازم زخم­بندی و آالت و41620
272030051030ـ ـ ـ هشهع طبي42832
272130051090ـــساير404
272230059010گچي و زيرگچي و باندكشي و لوله‌اي، لنوگاز س42832
272330059020ـ ـ ـ باندهاي هتشكل از فايبرگالس42832
272430059030)E به هنظور جذب ترشحات آبرسانی و کنترل42832
272530059040ـ ـ ـ وارنيش فلورايد42832
272630059090ـــساير42832
272730061010ين، كات‌گوت كروهيك، نايلون، سيلك، پلي‌پروپي415
272830061090ـــساير404
272930063010ديو دارو تشخيص بيماری برای استعهال بر رو415
273030063090ـــساير404
273130064010‌ـ ‌ـ ‌ـ سيلر415
273230064020ـ ـ ـ سيهان گالس آينوهر415
273330064030ـ ـ ـ اكريل415
273430064040ـ ـ ـ سيهان پلي كربوكسيالت415
273530064050ـ ـ ـ كاهپوزيت404
273630064060ـ ـ ـ سيهان ZOE415
273730064065ـ ـ ـ آرسی پرت404
273830064066ـ ـ ـ گوتاپرکا404
273930064067ـ ـ ـ اسيد اچينگ404
274030064068ـ ـ ـ پانسهان داندانپزشکی404
274130064080ـ ـ ـ آهالگام براي پركردن دندان415
274230064090ـــساير404
274330065000جعبه‌هاي هخصوص دارو براي كهك‌هاي فور4610
274430066000ري براساس هورهونها، براساس ساير هحصوال404
274530067010ـ ـ ـ ژل الكترود پزشكي415
274630067090ـــساير101
274730069100ـ ـ لوازم هخصوص استفاده در استوهي404
274830069200ـ ـ ضايعات داروسازي404
274930069310دارای توليد داخلی هشابه ---41620
275030069390ساير ---404
275131010010ـ ـ ـ کود هيوهيک اسيد؛ کود فولويک اسيد404
275231010020ـ ـ ـ کود عصاره جلبک دريايی404
275331010090ـــساير404
275431021010ـ ـ ـ اوره با پوشش گوگردی404
275531021020ـ ـ ـ اوره فرم آلدئيد404
275631021030ـ ـ ـ اوره با پوشش پليهری404
275731021090ـــساير404
275831022100ـ ـ سولفات آهونيوم101
275931022910ـ ـ کود هخلوط سولفات آهونيوم ونيترات آهونيو404
276031022990ـــساير404
276131023000ـ نيترات آهونيوم، حتي هحلول در آب101
276231024000هونيوم و كربنات كلسيم يا ساير هواد ؼير آلي فا101
276331025000ـ نيترات سديم101
276431026010ـ ـ ـ کلسيم آهونيوم نيترات404
276531026090ـــساير404
276631028000اوره و نيترات آهونيوم به صورت هحلول در آ101
276731029000ههچنين هخلوط‌هاي ؼيرهذكور در شماره‌هاي فر101
276831031100ی 35 درصد وزنی يا بيشتر پنتا اکسيد دی فسفر101
276931031910ـ ـ ـ سوپر فسفات ساده404
277031031990ـــساير404
277131039000ـ ساير101
277231042000ـ كلرور پتاسيم101
277331043000ـ سولفات پتاسيم101
277431049010ـ ـ ـ پتاسيم هنيزيم سولفات404
277531049090ـــساير404
277631051010ـــكودNPK101
277731051020ـ ـ ـ كودهاي هيكرو هعدني101
277831051090ـــساير101
277931052000شيهيايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت101
278031053000ات دي آهونيك)هيدروژنواورتوفسفات دي‌آهونيو101
278131054000ونو آهونيك( حتي به صورت هخلوط با هيدروژ101
278231055100ـ ـ داراي نيترات‌ها و فسفات‌ها101
278331055900ـ ـ ساير101
278431056000ي يا شيهيايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده ف101
278531059010ـ ـ ـ كودهاي هيكرو هعدني101
278631059090ـــساير101
278732011000ـ عصاره درخت كبراكو )Quebracho(404
278832012000اره درخت ابريشم يا شب خسب ttle extract(404
278932019000ـ ساير404
279032021000ـ هواد دباؼي آلي سنتتيك415
279132029000ـ ساير415
279232030000)Animal، حتي با ساخت شيهيايي هشخص؛ ف404
279332041110(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
279432041190ساير ---404
279532041210ـ ـ ـ هواد رنگي دندانه )Mordant(415
279632041220(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
279732041290ـــساير415
279832041310ـ ـ ـ رنگ‌هاي نساجي كاتيونيك404
279932041320(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
280032041390ـــساير112
280132041410(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
280232041490ساير ---415
280332041510(Master Btach) گرانول هستربچ ---41115
280432041590ساير ---404
280532041610(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
280632041690ساير ---415
280732041710ـ ـ ـ خهير پيگهنت چاپ پارچه415
280832041720(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
280932041790ـــساير404
281032041800نگ کننده کاروتنوييدی و فرآورده‌ها براساس آن415
281132041910ـ ـ ـ هخلوط بر پايه هواد رنگي ديسپرسه404
281232041920(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
281332041990ـــساير112
281432042010(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
281532042090ـــساير404
281632049010(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
281732049090ـــساير41115
281832050000اي هذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس404
281932061110(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
282032061190ـــساير404
282132061910(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
282232061990ـــساير404
282332062010(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
282432062090ـــساير415
282532064100ـ ـ الجورد و فرآورده‌هاي آن404
282632064200ـ ـ ليتو پون و ساير پيگهان‌ها و فرآورده‌هاي آن404
282732064910(Master Batch) گرانول هستربچ ---41115
282832064990ـــساير404
282932065000ت ؼيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كا404
283032071010هاده هحتوي حداقل 7 درصد فلز طال يا پالتينوم415
283132071020گ‌هاي چيني و سراهيكي رولعابي 850­550(415
283232071030هر چاپ ديجيتال هخصوص کاشی و سراهيک4610
283332071090ـــساير415
283432072010ـ ـ ـ لعاب‌ها415
283532072090ـــساير4610
283632073010هاي با حداقل 7 درصد فلز طال يا نقره يا پالتينو404
283732073090ـــساير415
283832074010ـ ـ ـ فريت‌هاي شيشه‌اي41115
283932074020))Glas با طول از 1/0 هيلي‌هتر لؽايت 5/3 هيل404
284032074090ـــساير4610
284132081010ـ ـ ـ پوشش و رنگ‌ها41115
284232081020ـ الك‌ها و ورني‌ها و لعاب داخل قوطي هواد ؼذ4610
284332081030ـ ـ ـ الك‌ها و ورني‌ها و لعاب خارج قوطي41115
284432081040ـ ـ ـ الك عايق الكتريک415
284532081050ـ ـ ـ هواد افزودني رنگ404
284632081060ـ ـ ـ ورني ويژه هركب چاپ فلكسو404
284732081070ـ ورني و روؼن چاپ عكس برگردان روي چي404
284832081090ـــساير41115
284932082010ـ ـ ـ پوششي و رنگ‌ها41115
285032082020لعاب، الك‌ها و ورني‌هاي داخل قوطي هواد ؼ4610
285132082030ـ ـ ـ الك‌ها و ورني‌هاي خارج قوطي41115
285232082040ـ ـ ـ هواد افزودني رنگ404
285332082050ـ ـ ـ رنگ پشت آيينه41115
285432082060ـ ـ ـ ورني ويژه هركب چاپ فلكسو404
285532082070ـ ورني و روؼن چاپ عكس برگردان روي چي404
285632082090ـــساير41115
285732089010ـ الك‌ها و ورني‌ها و لعاب داخل قوطي هواد ؼذ4610
285832089020ـ ـ ـ الك‌ها و ورني‌ها و لعاب خارج قوطي41115
285932089030ـ ـ ـ هواد افزودني رنگ404
286032089040ـ ورني و روؼن چاپ عكس برگردان روي چي404
286132089090ـــساير41115
286232091010توهبيل NED)ؼير الكترودي پوزيشن)رنگ آستر415
286332091020لکترودی پوزيشن) EDرنگ آستری کانافروز -41115
286432091030(الكترودي‌پوزيشن) ED رنگ آستري آنافروز --41115
286532091040ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌هاي ساختهاني42832
286632091050ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌هاي صنعتي41115
286732091060ـ ـ ـ الك‌ها و ورني‌ها و لعاب‌ها41115
286832091070ر آتش براساس پليهر سنتتيک از نوع اکريليک41115
286932091090ـــساير41115
287032099010ي اتوهبيل )ؼير الكترودي پوزيشن )NED و رن415
287132099020لکترودی پوزيشن) EDرنگ آستری کانافروز -41115
287232099030ـ ـ رنگ آستري آنافروز ED )الكترودي پوزيشن41115
287332099040ـ ـ ـ پوشش‌هاي تفلوني415
287432099050ـ ـ ـ الك‌ها و ورني‌ها و لعاب‌ها41115
287532099090ـــساير41115
287632100000ا و آب رنگ‌ها(؛ پيگهان‌هايي كه با آب هصرؾ415
287732110000سيكاتيؾ‌هاي )خشك‌كننده‌هاي( آهاده.415
287832121000ـ ورقه‌هاي داغ‌زني404
287932129000ـ ساير404
288032131010ـــبرپايهآب4610
288132131090ـــساير415
288232139000ـ ساير415
288332141000يهان‌هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتا4610
288432149000ـ ساير4610
288532151110ـ ـ ـ هرکب هادون قرهز415
288632151115ـ ـ ـ هرکب ناهريی415
288732151120ـ ـ ـ هرکب نفوذپذير415
288832151125ـ ـ ـ هرکب فلوئورسنت415
288932151130ـ ـ ـ هرکب حرارتی415
289032151135ـ ـ ـ هرکب هؽناطيسی415
289132151140ـ ـ ـ هرکب هتؽيير در برابر نور415
289232151145ـ ـ ـ هرکب فتوکروهيک415
289332151150ـ ـ ـ هرکب رنگين کهان415
289432151155ـ ـ ـ هرکب هتاهريک415
289532151160ـ ـ ـ هرکب پاک شونده415
289632151190ـــساير415
289732151910ـ ـ ـ هرکب هادون قرهز415
289832151915ـ ـ ـ هرکب ناهريی415
289932151920ـ ـ ـ هرکب نفوذپذير415
290032151925ـ ـ ـ هرکب فلوئورسنت415
290132151930ـ ـ ـ هرکب حرارتی415
290232151935ـ ـ ـ هرکب هؽناطيسی415
290332151940ـ ـ ـ هرکب هتؽيير در برابر نور415
290432151945ـ ـ ـ هرکب فتوکروهيک415
290532151950ـ ـ ـ هرکب رنگين کهان415
290632151955ـ ـ ـ هرکب هتاهريک415
290732151960ـ ـ ـ هرکب پاک شونده415
290832151990ـــساير415
290932159010ـ ـ ـ جوهر خودكار و هاژيک404
291032159090ـــساير415
291133011200ـ ـ از پرتقال415
291233011300ـ ـ از ليهوترش404
291333011900ـ ـ ساير404
291433012400ـ ـ از نعناي صحرايي )Mentha piperita(404
291533012500ـ ـ از ساير نعناها101
291633012910ـ ـ ـ اسانس روؼنی از گل‌هحهدی404
291733012920ويه، هرزه، زيره سبز، رازيانه، پونه، اسطوخو404
291833012930ـ ـ ـ از ترخون404
291933012940ـ ـ ـ از آويشن شيرازی404
292033012950ـ ـ ـ از آويشن باؼی404
292133012990ـــساير101
292233013000ـ شبه رزين‌ها )رزينووئيدها(404
292333019011ـ ـ ـ ـ گالب استحصالی از گل هحهدی45155
292433019012ـ ـ ـ ـ ساير عرقيات سنتی45155
292533019019ــــساير404
292633019090ـــساير404
292733021010ـ ـ ـ اسانس كوال404
292833021090ـــساير415
292933029010‌هاي هورد هصرؾ در صنايع شوينده، آرايشي404
293033029090ـــساير112
293133030010ـ ـ ـ عصاره حنا41115
293233030020ساير در بسته‌بندی‌های خرده فروشی ---41115
293333030090ـــساير41115
293433041010ـ ـ ـ در بسته­بندی آهاده برای خرده­فروشی41115
293533041090ـــساير4610
293633042010ـ ـ ـ هؽز هداد آرايشي415
293733042020ـ ـ ـ در بسته­بندی آهاده برای خرده­فروشی41115
293833042090ـــساير41115
293933043010ـ ـ ـ در بسته­بندی آهاده برای خرده­فروشی41115
294033043090ـــساير41115
294133049110ـ ـ ـ در بسته­بندی آهاده برای خرده­فروشی41115
294233049190ـــساير41115
294333049910ـ ـ ـ ژل قابل تزريق زير پوست41115
294433049920ـ ـ ساير در بسته­بندی آهاده برای خرده­فروشی41115
294533049990ـــساير41115
294633051000ـ شاهپوها41115
294733052000ـ فرآورده‌ها براي فر زدن دائهي يا بازكردن هو41115
294833053000ـ فيكساتور هو )Hair lacquer(41115
294933059010ـ ـ ـ در بسته­بندی آهاده برای خرده­فروشی41115
295033059090ـــساير41115
295133061000ـ هواد پاك‌كننده دندان41115
295233062000د استفاده براي پاك كردن بين دندا‌ن‌ها floss(41115
295333069010ـ ـ ـ تثبيت کننده دندان هصنوعی41115
295433069090ـــساير41115
295533071010ـ ـ ـ در بسته­بندی آهاده برای خرده­فروشی41115
295633071090ـــساير4610
295733072000ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق41115
295833073000ـ اهالح هعطر و ساير فرآورده‌ها براي استحهام41115
295933074100)Aga و ساير فرآورده‌هاي هعطركننده كه با سو41115
296033074900ـ ـ ساير41115
296133079010ـ ـ ـ هايع هخصوص شستشوي لنزهاي چشهي404
296233079020ـ ـ ـ دستهال هرطوب بهداشتی و آرايشی41620
296333079030ـ ـ ـ هوم هوبر404
296433079090ـــساير45155
296534011110ـ ـ ـ صابون حهام و دستشويي41115
296634011120ـ ـ ـ صابون گلسيرينه41115
296734011130ـ ـ ـ صابون بچه41115
296834011140ـ ـ ـ صابون طبي41115
296934011150ـ ـ ـ صابون رختشويي41115
297034011190ـــساير41115
297134011900ـ ـ ساير41115
297234012010ـــهايع41115
297334012020ـ ـ ـ صنعتي41115
297434012030ـــچيپس415
297534012040ـــپودر41115
297634012090ـــساير41115
297734013000پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شكل هايع41115
297834023110الکيل بنزن سولفونه - - -4610
297934023190ساير---404
298034023910ـ ـ ـ سديم لوريل سولفات415
298134023920ـ ـ ـ سديم لوريل اتر سولفات4610
298234023930ـ ـ ـ الكيل اتر سولفات404
298334023935ـ ـ ـ سديم دی ايزوپروپيل نفتالن سولفونات404
298434023940ـ ـ ـ نهک فسفاته آهين پلی اريل فنل اتوکسيله404
298534023945ـ ـ ـ آهونيوم لوريل اتر سولفات404
298634023950ـ ـ ـ تری اتانول آهين لوريل سولفات404
298734023955ـ ـ ـ دی سديم لورت سولفوکسينات404
298834023990ـــساير101
298934024110ـ ـ ـ بنزالكونيوم كلرايد112
299034024120( اتيل هيدروکسی اتيل هتيل آهونيوم هتوسولفات415
299134024190ساير404
299234024210الكل چرب اتوكسيله ---415
299334024220نونيل فنل اتوكسيله ---415
299434024230پلي‌اتيلن گاليكول دی استئارات415
299534024240آهين چرب اتوكسيله ---404
299634024245سويا فتی اسيد دی اتانول آهيد404
299734024250کوکونات فتی اسيد دی اتانول آهيد ---415
299834024255پلی اتيلن گاليکول ­ 7- گليسرول کوکوآت ---404
299934024290ساير101
300034024910الكيل دي هتيل بتائين ---112
300134024920كوكو آهيدو پروپيل بتائين ---415
300234024935كوكو آهيدو پروپيل هيدروکسی سولتين ---404
300334024940كوكو آهيدو پروپيل آهين اکسايد415
300434024990ساير ---404
300534025010نسانتره و ساير فراورده‌هاي ههانند با بسته‌بندي42832
300634025021قرص هاشين ظرفشويی ----42832
300734025029ساير ----42832
300834025090ـــساير415
300934029010آورده­های ههانند، در بسته‌بندي بيشتر از 5 كيل415
301034029020ـ ـ ـ پاك‌كننده‌هاي صنعتي415
301134029030ـ ـ ـ هواد آبكاري415
301234029040ـ ـ ـ هواد تعاون نساجي415
301334029090ـــساير404
301434031100ل آوردن هواد نسجي، چرم، پوست‌هاي نرم ns(415
301534031910روؼن هوتور ---42832
301634031990ساير ---415
301734039100اي عهل آوردن هواد نسجي، چرم، پوست‌هاي415
301834039910ـ ـ ـ روان‌كننده سيليكوني404
301934039990ـــساير415
302034042010ـ ـ ـ از پلي اتيلن گليكول41115
302134042090ـ ـ ـ از پلی­اکسی اتيلن101
302234049000ـ ساير404
302334051000س­ها، كرم‌ها و فرآورده‌هاي ههانند براي كفش45155
302434052000ده‌هاي ههانند براي نگهداري هبلهان چوبي، پار45155
302534053000ه‌هاي ههانند براي بدنه وسايل نقليه به­استثناي و45155
302634054000خهير، پودر و ساير فرآورده‌ها براي تهيزكاري42832
302734059000ـ ساير4610
302834060000انواع شهع و اشيای ههانند.42832
302934070010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي دندانسازي415
303034070020ـ ـ ـ خهير سرگرهی کودکان4610
303134070090ـــساير415
303235011000ـ كازئين415
303335019000ـ ساير404
303435021100ـ ـ خشك‌كرده415
303535021900ـ ـ ساير415
303635022000ههچنين تؽليظ شده‌ها از دو يا چند پروتئين آب‌پ404
303735029000ـ ساير404
303835030010ـ ـ ـ کپسول خالی ژالتينی41115
303935030020ـ ـ ـ کپسول دارويی از نوع ژالتين41115
304035030090ـــساير41115
304135040000، كه در جاي ديگر گفته نشده و هشهول شماره404
304235051010ـ ـ ـ نشاسته حفاري )پر ژالتينه(4610
304335051020ـ ـ ـ هالتو دکسترين4610
304435051090ـــساير415
304535052000ـ چسب‌ها41115
304635061010ـ ـ ـ چسب گرها ذوب41115
304735061090ـــساير41115
304835069110ـ ـ ـ چسب گرها ذوب41115
304935069190ـــساير41115
305035069900ـ ـ ساير41115
305135071000ـ پنير هايه و كنسانتره‌هاي آن404
305235079000ـ ساير101
305336010000باروت404
305436020010آهاتول ---404
305536020090ساير ---404
305636031000فتيله‌های ايهنی -404
305736032000ريسهان‌های هنفجر کننده -404
305836033000چاشنی‌های کوبه‌ای -404
305936034000چاشنی‌های هنفجرکننده -404
306036035000آتش‌زنه‌ها -404
306136036000هنفجرکننده‌های برقی -404
306236041000ـ اشياء براي آتشبازي45155
306336049010ـ ـ ـ کپسول باران ساز404
306436049090ـ ـ ـساير42832
306536050000يت‌ها، ؼير از اشيای فن آتشبازي شماره 6 0445155
306636061000يا دوباره پركردن فندك‌هاي سيگار يا روشن‌كن‌4610
306736069000ـ ساير4610
306837011000ـ براي اشعه ايكس404
306937012000ـ فيلم‌ها با خصوصيت ظهور و چاپ فوري404
307037013010ـ ـ ـ زينگ افست404
307137013020فيلم‌هاي هورد هصرؾ در تصويربرداري پزش404
307237013030كليشه‌ چاپ ---404
307337013090ـــساير404
307437019100ـ براي عكاسي رنگي )پلي كروم olychrome404
307537019910فيلم‌هاي هورد هصرؾ در تصوير برداري پزش404
307637019920ـ ـ ـ زينك افست404
307737019930كليشه‌ چاپ ---404
307837019990ـــساير404
307937021000ـ براي اشعه ايكس404
308037023100ـ ـ براي عكاسي رنگي )پلي كروم(404
308137023200ـ ـ ساير فيلم‌ها، با اهولسيوني از هالوژنور نقره404
308237023900ـ ـ ساير404
30833702410061 هيليهتر و طول بيش از 200 هتر براي عك404
308437024200ز 610 هيليهتر و طول بيش از 200 هتر براي404
308537024300هناي بيش از 610 هيليهتر و طول حداکثر 200404
308637024400با پهناي بيش از 105 هيليهتر و حداکثر 200 ه404
308737025200ـ ـ با پهنايي حداکثر 16 هيليهتر404
308837025300هيليهتر و حداکثر 35 هيليهتر و با طول حداک404
308937025400ز 35 هيليهتر بيشتر نباشد و با طولي كه از 30404
3090370255001 هيليهتر ولي از 35 هيليهتر بيشتر نباشد و با ط404
309137025600ـ ـ با پهنايي بيش از 35 هيليهتر404
309237029610ـ ـ فيلم عكاسي سوراخ دار با پهناي 35 هيليهتر404
309337029690ـــساير404
309437029710فيلم‌هاي هورد هصرؾ در تصوير برداري پزش404
309537029790ـــساير404
309637029800ـ ـ با پهنايي بيش از 35 هيليهتر404
309737031000به صورت رول با پهنايي بيش از 610 هيليهتر404
309837032000ـ ساير، براي عكاسي رنگي )پلي كروم(415
309937039000ـ ساير415
310037040000ذ، هقوا و هواد نسجي عكاسي، عكسبرداري شده404
310137050000عكاسي، عكسبرداري و ظاهر شده، به ؼيراز في404
310237061000ـ با پهناي 35 هيليهتر يا بيشتر404
310337069000ـ ساير404
310437071000ـ اهولسيون‌ها، براي حساس نهودن سطوح415
310537079010س رنگي و سياه‌و سفيد براي عكاسي )به صور415
310637079020دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه‌هاي فتوك404
310737079090ـــساير415
310838011010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­ای404
310938011090ـــساير404
311038012000ـ گرافيت كلوئيدال يا نيهه كلوئيدال404
311138013000ر براي الكترودها و خهيرهاي هشابه براي پوش404
311238019010ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته­ای404
311338019090ـــساير404
311438021000ـ زؼال­های فعال شده415
311538029010ـ ـ ـ خاك رنگبر415
311638029090ـــساير404
311738030000تال اويل )Tall oil(، حتي تصفيه شده.404
311838040010ـ ـ ـ انواع تجزيه ناپذير )سخت(415
311938040090ـــساير404
312038051000هاي تربانتين، از چوب كاج يا از كاؼذسازي با404
312138059000ـ ساير404
312238061000ـ كولوفان و اسيدهاي رزيني404
312338062000ت اسيدهاي رزيني يا از كولوفان، ؼير از اهالح404
312438063000ـ صهػ‌هاي استر404
312538069000ـ ساير404
312638070010ـ انواع هورد هصرؾ در لحيم‌كاري و جوشكا415
312738070090ـــساير404
312838085200) )INN(clofenotane (، در بسته­بندی با وزن404
312938085910تکسافن ---404
313038085991ــــپرخطر4610
313138085992ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر415
313238085993ــــکمخطر404
313338085994ــــپرخطر41115
313438085995ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر415
313538085996ــــکمخطر415
313638086110ـ پرخطر4610
313738086120ـ ــ هتوسط خطر415
313838086130ـ کم خطر404
313938086140ـ پرخطر41115
314038086150ـ هتوسط خطر415
314138086160ـ کم خطر415
314238086210ـ پرخطر4610
314338086220ـ هتوسط خطر415
314438086230ـ کم خطر404
314538086240ـ پرخطر41115
314638086250ـ هتوسط خطر415
314738086260ـ کم خطر415
314838086910ـ پرخطر4610
314938086920ـ هتوسط خطر415
315038086930ـ کم خطر404
315138086940ـ ـ ـ پرخطر41115
315238086950ـ ـ ـ هتوسط خطر415
315338086960ــ ـکمخطر415
315438089111ــــپرخطر167
315538089112ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر112
315638089113ــــکمخطر101
315738089121خانگي ----45155
315838089122ــــپرخطر11112
315938089123ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر112
316038089124ــــکمخطر112
316138089211ــــپرخطر167
316238089212ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر112
316338089213ــــکمخطر101
316438089221ــــپرخطر11112
316538089222ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر112
316638089223ــــکمخطر112
316738089311ــــپرخطر167
316838089312ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر112
316938089313ــــکمخطر101
317038089321ــــپرخطر11112
317138089322ـ ـ ـ ـ هتوسط خطر112
317238089323ــــکمخطر112
317338089411ـ ـ ـ ـ پوويدون آيداين داراي گريددارويی11112
317438089412ـ ـ ـ ـ ضدعفونی کننده ؼيرالکلی404
317538089413ـ ـ ـ ـ ضدعفونی کننده با پايه الکلی404
317638089419ــــساير101
317738089421ـ ـ ـ ـ پوويدون آيداين داراي گريددارويي11112
317838089429ــــساير101
317938089910ه چسب و بدون هاده سهي براي از بين بردن ح101
318038089920يل اوژنول، پروتئين هيدروليزات سراترپ( ص101
318138089930ـ فرهون‌هاي جنسي و لورهاي جلب‌كننده حشر101
318238089940­های بيولوژيک برای دفع آفات )آفت­کش­های404
318338089990ـــساير101
318438091000ـ براساس هواد نشاسته‌اي415
318538099100انواعي كه در صنايع نساجي يا ههانند به كار ه415
318638099200واعي كه در صنايع كاؼذسازي يا ههانند به كار415
318738099300واعي كه در صنايع چرم‌سازي يا ههانند به كار415
318838101010ـ تركيبات براي پاك كردن و پرداخت سطح فلز415
318938101021پودر ترهيت ----415
319038101029ساير ----415
319138101090ـــساير415
319238109000ـ ساير404
319338111100ـ ـ براساس تركيبات سرب404
319438111900ـ ـ ساير404
319538112100روؼن‌هاي نفتي يا روؼن‌هاي حاصل از هواد هع404
319638112900ـ ـ ساير404
319738119000ـ ساير404
319838121000رآورده‌هاي هوسوم به «تسريع‌كننده ولكانيزاسيو404
319938122010ـ ـ ـ هخلوط‌هاي داراي دي‌بوتيل فتاالت404
320038122020ـ ـ ـ پالستی سايزر بر پايه دی­اکتيل­فتاالت404
320138122090ـــساير404
320238123100گوهرها از 2،2،­4 تری هتيل1­1،­2دی­هيدرو404
320338123910ـ ـ ـ آنتی­اکسيدان­ها404
320438123920ـ ـ ـ آنتی ازونانت­ها404
320538123930ـ ـ ـ پايدارکننده­های UV404
320638123940ـ ـ ـ پايدارکننده­ها بر پايه قلع404
320738123960ـ ـ ـ پايدارکننده­ها بر پايه سيليکون404
320838123970پايدارکننده­ها گريد فيلم­های بسته­بندی هواد ؼ404
320938123980ـ ـ ـ پايدارکننده بر پايه کلسيم زينک415
321038123990ـــساير415
321138130000براي دستگاه‌هاي آتش‌نشاني؛ نارنجك‌ها و بهب‌404
321238140000ي ديگر گفته نشده و هشهول شماره ديگر تعرفه404
321338151100ـ ـ با نيكل يا تركيبات نيكل به عنوان هاده فعال4610
321438151200لز گرانبها يا تركيبات فلز گرانبها به عنوان هاد4610
321538151910ـ ‌ـ ـ دارای هاده فعال پنتا اکسيد واناديوم4610
321638151920يه اکسيدآلوهينيوم )آلوهينا( و هس به عنوان هاده4610
321738151990ـ ‌ـ ـ ساير4610
321838159010ـ ـ كاتاليست خنثي ريفرهينگ احياي هستقيم آه4610
321938159090ـ ‌ـ ـ ساير4610
322038160010‌ـ ـ ـ سيهان نسوز404
322138160020‌ـ ـ ـ بتون نسوز415
322238160090‌ـ ـ ـ ساير415
322338170010ـ ـ ـ الكيل بنزن خطي )LAB(415
322438170090‌ـ ـ ـ ساير404
322538180000ل صفحه هدور )ديسك(،‌صفحه نازك يا اشكال ه404
322638190010ـ ـ ـ هايع ترهز آهاده42832
322738190090ـــساير404
322838200000ده براي ذوب يخ and)Anti freezing fluids(41115
322938210010ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی404
323038210020ـ ـ ـ با کاربرد داهپزشکی404
323138210030ـ ـ ـ کشت بوم لقاح هصنوعی404
323238210040ـ ـ ـ با کاربرد تحقيقاتی، آزهايشگاهی404
323338210090ـــساير404
323438221100ـ ـ برای هاالريا404
323538221200اهراض انتقال داده شده به وسيله پشه‌های از گو404
323638221300برای گروه بندی – خون - -415
323738221910ت آزهايشگاهی که با هواد پرتوزا نشان­دار شد415
323838221920ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی415
323938221930ـ ـ ـ با کاربرد داهپزشکی415
324038221940ـ ـ ـ هعرؾ شيهيايی در فرايند استريليزاسيون415
324138221950ـ ـ ـ با کاربرد تحقيقاتی، آزهايشگاهی415
324238221990ـــساير415
324338229000ساير -415
324438231100ـ ـ اسيد استئاريك404
324538231200ـ ـ اسيداولئيك415
324638231300ـ ـ اسيدهاي چرب تال‌اويل415
324738231900ـ ـ ساير415
324838237010ـ ـ ـ الكل‌هاي چرب اتوكسيله415
324938237020ـ ـ ـ لوريل هيرستيل الكل404
325038237090ـــساير404
325138241000ده‌هاي آهاده براي قالب‌ها يا هؽزي قالب‌هاي ري404
325238243000رده‌نشده )Non-agglomerated( هخلوط‌شده ب404
325338244010پلی کربوکسيالت اتر ---415
325438244020پلی نفتالين سولفانات ---415
325538244030لينگنو سولفانات ---415
325638244090ساير ---415
325738245000ـ هالط‌ها و بتون‌هاي ؼيرنسوز404
325838246000ؼير از آنچه كه هشهول شماره فرعي 05 44404
325938248100ـ ـ دارای اكسيران )اتيلن اكسايد(404
326038248200ه )PCBs(، ترفنيل‌هاي پلي‌كلرينه )PCTs( يا ب404
326138248300ی tris )سه تايي‌هاي( 2(، ­3 دي‌بروهوپروپيل(404
326238248400­بيس)p­کلروفنيل( اتان( clofenotane (INN404
326338248500هگزاکلرو سيکلو هگزان ))ISO(HCH(، شاهل404
326438248600دارای پنتاکلروبنزن )ISO( يا هگزاکلروبنزن)O404
326538248700يد، نهک­های آن، سولفوناهيدهای پرفلوئورواکت404
326638248800اترهای تترا­، پنتا­، هگزا­، هپتا­ يا اکتا بروه404
326738248900دارای پارافين‌های کلرينه زنجير کوتاه - -404
326838249100سفينان­5­ايل)yl هتيل هتيل هتيل فسفونات و بيس404
326938