آیین نامه اجرایی مواد ( ۵ ) و ( ۶ ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تصویب هیئت وزیران رسیده، توسط معاون اول رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.

 

آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 


فصل اول : تعاریف و کلیات

 

ماده ۱ )

در این آیین ‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏ روند :

 • قانون : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن.
 • ستاد : ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
 • صورتجلسه کشف : گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه‏ های پیوست این آیین ‏نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می ‏رسد.
 • کاشف : مأمور یا مأموران دستگاه ‏های موضوع ماده (۳۶) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.
 • سامانه جامع تجارت : سامانه نرم ‏افزاری جامع یکپارچه ‏سازی. و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) این آیین ‏نامه. که در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون شکل گرفته است.
 • سامانه ارزی : سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی. موضوع ماده (۵) این آیین ‏نامه.
 • سامانه پنجره واحد : سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (۲۸) این آیین ‏نامه.

 


فصل دوم : سامانه‏ های اصلی

 

آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الف : سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده ۲ )

ستاد موظف است با همکاری دستگاه‏ های موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون و دیگر دستگاه ‏های مرتبط، سامانه ” شناسایی و مبارزه با قاچاق ” را که عمدتاً از طریق سامانه‏ های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می‏ شود به گونه ‏ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‏ های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‏ شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی ‏فراهم نماید.

تبصره ۱ )

ستاد موظف است امکان بهره‏ برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه ‏هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره ۲ )

به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره ۳ )

پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ب : سامانه جامع تجارت

ماده ۳ )

به منظور یکپارچه‏ سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‏ نامه و کاهش زمینه‏ های بروز قاچاق ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‏ های موضوع ماده (۲) مذکور، “سامانه جامع تجارت” را به گونه ‏ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه ‏های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید.

این سامانه باید با اشتراک‏ گذاری اطلاعات موجود در سامانه‏ های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره‏ برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی‏گیری کند و از ورود چند باره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره ۱ )

به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهارشده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می ‏دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان‏ های مجوز دهنده ارسال می‏ نماید.

همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان‏ های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.

تبصره ۲ )

در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده ‏ها و مشتقات نفتی به گمرک، فاکتور (صورتحساب) خرید ارائه ‏شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهارشده را به‏ صورت سیستمی احراز می ‏نماید.

تبصره ۳ )

سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت ‏های بازرگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می ‏نماید. بدین منظور، دستگاه‏ های مربوط مشخصات قبض درآمد را به ‏صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می ‏نماید. پرداخت‏ ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب‏ های مشخص‏ شده طبق قوانین جاری انجام می شود.

تبصره ۴ )

سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورت حساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید.

تبصره ۵ )

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود.

اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی ( با حضور گمرک )، معاونت اجرایی رئیس جمهور و رئیس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره ۶ )

گمرک ایران می‏ تواند تا قبل از راه‏ اندازی و بهره ‏برداری کامل از سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه‏ های ذی‏ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره ۷ )

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‏ نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان‏بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه ‏های مرتبط و ستاد ارائه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارائه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند.

آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پ : سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری

ماده ۴ )

به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‏ های بازرگانی و جلوگیری از سو استفاده از آن ها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آن ها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص ‏های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه ‏های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‏ های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی ایران، گمرک ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه ‏های ذی‏ربط، “سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری” را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد.

تبصره ۱ )

دستگاه‌های ذی‏ربط موظفند بر اساس شاخص‏ های تعیین ‏شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند.

تبصره ۲ )

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به‏ روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان ‏های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به ‏صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ت : سامانه ارزی

ماده ۵ )

برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‏ ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ‏ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ‏ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رئیس جمهور، بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند :

 • تهیه، اجرا و بهره ‏برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک.
 • اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک به صورت سیستمی و برخط.
 • تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به‏ صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.
 • اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک‏ های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده ۶ )

سامانه ارزی باید به‏ گونه ‏ای طراحی و اجرا گردد که :

 • درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرایند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.
 • حاوی اطلاعات حواله ‏های ارزی با عاملیت بانک‏ ها یا صرافی‏ ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ‏ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آن‏ ها یا صورتحساب‏ های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه‏ هایی که بر اساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت آن ها هستند به‏ صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده ۷ )

دستگاه ‏های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از جمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه ‏های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تأمین ارز متقاضیان مربوط به خود، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به ‏صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند.

بانک مرکزی باید درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تأمین ارز را به ‏صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده ۸ )

بانک ‏ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار – ثبت بروات و حواله‏ های ارزی و موارد مصرف آن را به ‏صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آن ‏ها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده ۹ )

پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به‏ صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می ‏شود.

بانک مرکزی موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره ۱ )

واردکننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

تبصره ۲ )

آن دسته از کالاهای وارداتی که منشا ارز آن ها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آن ها گزارش خلاف ارائه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‏ شوند اما بانک مرکزی و گمرک موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده ۱۰ )

صرافی ‏ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند :

 • ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله‏ های ارزی به‏ صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آن ها.
 • ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری‏ شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته ‏شده در سامانه ارزی، به ‏هنگام خرید یا فروش ارز.
 • خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آن ها یا محل مصرف آن ‏ها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.
 • ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به ‏هنگام انجام حواله‏ های ارزی و همچنین خودداری از حواله ‏هایی که علت آن ‏ها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.

آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ث : سامانه جامع حمل و نقل

ماده ۱۱ )

به‏ منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، “سامانه جامع حمل و نقل” را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد.

ساما  نه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیر سامانه‏ های زیر به‏ صورت سیستمی و برخط دریافت نماید :

 • سا مانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده‏ای
 • سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‏ای
 • ساما نه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری
 • سا.مانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی
 • ساما.نه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی

ماده ۱۲ )

سامانه جامع حمل و نقل باید به‏ گونه ای طراحی و اجرا گردد که :

 • فرآیندهای صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در بر گرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.
 • کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین‏ المللی CMR و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ‏ها نماید.
 • اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان‏ ها، تعاونی ‏ها، شرکت‏ ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.
 • اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت ‏نمایند.
 • نیروی انتظامی بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل‏ و نقل‏ های غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.
تبصره ۱ )

این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه ‏های سبز گمرکی، حواله ‏ها و قبوض انبار ( قبض انبار )، بیجک‏ ها و پته‏ های عبور را به صورت برخط دریافت نماید.

تبصره ۲ )

وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‏ نامه، شیوه‏ نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه‏ های ذی‏ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۳ )

وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‏ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند :

 • جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده‏اند.
 • افزودن ‏استعلام سیستمی کدپستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.
 • تهیه، ایجاد و بهره‏ برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ای به گونه ‏ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ‏ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دوربین ‏های مستقر در جاده‏ های کشور را به‏ صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.
تبصره ۱ )

تجهیزات مزبور باید به ‏گونه ‏ای ارتقا یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی)، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به‏ صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۲ )

نیروی انتظامی و سایر دستگا‏ه‏ هایی که در جاده ‏های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک‏ خوان نصب و بهره ‏برداری نموده ‏اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت ‏شده توسط دوربین ‏های خود را به‏ صورت برخط به ساما نه یکپارچه ثبت تردد جاده‏ای ارسال نمایند.

ماده ۱۴ )

دستگاه ها و سازمان‏ های استفاده‏ کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور را از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند.

ماده ۱۵ )

تمامی مراکز عرضه‏ کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‏ نامه و الحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آن ها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ۱ )

وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‏ای) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ‏ای را برای بیمه مرکزی فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه ‏کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی است.

تبصره ۲ )

بیمه مرکزی موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه‏ نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آن ها را فراهم نماید.

تبصره ۳ )

اصالت و اعتبار بیمه ‏نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکت ‏های بیمه ‏گر موظفند اطلاعات بیمه ‏نامه‏ ها و الحاقیه ‏های صادره را به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده و شناسه یکتا دریافت نمایند.

تبصره ۴ )

بیمه ‏نامه‏ ها و الحاقیه ‏هایی که مورد تأیید سامانه جامع بیمه نباشد، معتبر نیست. اشخاص و دستگاه‏ های استفاده ‏کننده از بیمه ‏نامه و الحاقیه‏ های بازرگانی از جمله بانک ‏ها و گمرک موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه ‏نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.

تبصره ۵ )

شرکت‏ های بیمه‏ گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه ‏نامه‏ و الحاقیه ‏های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه ‏نامه، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه‏ نامه درج گردد.

ماده ۱۶ )

وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‏ای) و گمرک موظفند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بین‏ المللی CMR را در اولویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

ماده ۱۷ )

به منظور کاهش توقف‏ ها و افزایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و حسب مورد سایر دستگاه ‏های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت‏ افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می‏ کنند.

تبصره )

بنادر تجاری، بنادری می‏ باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده ۱۸ )

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

 • تهیه، اجرا و بهره ‏برداری از “ساما نه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری” با همکاری اشخاص ذی‏ربط از قبیل تعاونی‏ ها، شرکت ‏های کشتیرانی و مؤسسات حمل و نقل دریایی و عملیات بندری و مرتبط، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ‏ای که فرآیندهای نوبت ‏گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله ‏های کانتینری (بارگنج) و غیرکانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.
 • انضباط بخشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آب های سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‏ های ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می ‏رسد.
 • تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.
 • تجهیز اسکله‏ ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خورها ضمن بهره‏ گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (ICZM) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ‏ها و مسیرهای دسترسی دریایی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه ‏های ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می‏ رسد.
 • تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای وارده به بنادر، مندرج در مانیفست، قبض انبار و بیجک خروجی با سامانه جامع تجارت.
 • فراهم نمودن زیرساخت ‏های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه‏ های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.
تبصره )

در خصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ذی‏ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده ۱۹ )

گمرک و سایر سازمان‏ ها و اشخاص ذی‏ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه‏ سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیپ، پته ( پته گمرکی ) عبور کالا و نظایر آن ها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه . حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره )

مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code ثبت می ‏گردد.

ماده ۲۰ )

به‏ منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه ‏های ذی‏ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه ‏های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت‏ شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ای را به‏ صورت برخط برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده ۲۱ )

به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، دریابانی نیروی انتظامی به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهار نامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها در صورت هرگونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می ‏دهد.

ماده ۲۲ )

در صورت ایجاد سامانه‏ های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ‏ها و مؤسسات عمومی غیردولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ج : سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

ماده ۲۳ )

به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه ‏های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست، شهرداری‏ ها، اتاق‏ های بازرگانی و اصناف و سایر دستگاه‏ های ذی‏ربط، نسبت به شناسه ‏دار کردن انبارها، سردخانه ‏ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره ‏برداری “سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا” اقدام نماید.

تبصره ۱ )

مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل‏ هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می‏ شود.

تبصره ۲ )

اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می‏ گردد.

تبصره ۳ )

اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیرسامانه ‏های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می‏ شود.

تبصره ۴ )

قبوض انبار به‏ صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می‏ گردد.

ماده ۲۴ )

مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک‏ ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن‏ را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره ۱ )

در راستای اجرا و بهره ‏برداری از این قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه ‏ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

تبصره ۲ )

در خصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آن ‏ها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

ماده ۲۵ )

اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می‏ توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیندهای اجرایی استفاده نمایند مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آن ‏ها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد.

اشخاص یادشده موظفند به صورت دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی و تضمین‏ کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصول اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره )

فرآیند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه‏ای طراحی و اجرا گردد که در انجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه‏های گمرکی ایجاد نکند.

ماده ۲۶ )

شرکت پست موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (۲۳) این آیین ‏نامه کدپستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کدپستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد کدپستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده ۲۷ )

تمامی مراکز عرضه ‏کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‏ نامه و الحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آن ها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره )

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

همچنین مراکز عرضه‏ کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی است.

چ : سامانه پنجره واحد

ماده ۲۸ )

به منظور کاهش توقف‏ ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، گمرک موظف است:

 • ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره‏ برداری از “سامانه پنجره واحد” با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین ‏المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه ، اظهارنامه گمرکی ، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارائه آن را ضروری می‏ داند، اقدام نماید.
 • تمامی گمرک ‏هایی که مجاز به ارائه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه‏ های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به ‏منظور ارزیابی کالاهای عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله ‏های عبوری (ترانزیتی) در گمرک مبدأ یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.
 • با فراهم نمودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه‏ های مرتبط با کنوانسیون‏ های بین ‏المللی از جمله کارنه ‏تیر ، هنگام تشریفات گمرکی محموله‏ های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه ‏های مذکور به‏ صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.
 • سامانه پنجره واحد را به گونه ‏ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اعمال نموده و اطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه‏ سازی ارسال نماید.

ماده ۲۹ )

جزئیات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک و وزارتخانه ‏های راه و شهرسازی، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می‏ رسد، پیش‏بینی می شود.

آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ح : سامانه پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز

ماده ۳۰ )

تمام فرآیند رسیدگی به پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز اعم از اعلام شکایت، تشکیل پرونده ‏های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی‏ کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی و ابلاغ‏ ها در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز انجام می ‏گیرد.

ماده ۳۱ )

به منظور تجمیع اطلاعات پرونده‏ های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند به جز در پرونده ‏های صدر ماده (۴۴) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند.

در صورتی که شعبه مرجوع ‏الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع‏ رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذی‏صلاح ارسال می ‏نماید.

تبصره ۱ )

اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت‏جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت‏جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند (پ) ماده (۱) این آیین نامه باشد.

تبصره ۲ )

جزئیات و نحوه طراحی، اجرا و بهره ‏برداری و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه ‏ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه‏ های موضوع ماده (۳۶) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می‏ گردد.

 


فصل سوم : مقررات عمومی

 

ماده ۳۲ )

تمامی دستگاه‏ های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه ‏های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره )

دستگاه‏ های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‏ ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده ۳۳ )

سامانه‏ های موضوع این آیین ‏نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره ‏برداری برسد. دستگاه ‏هایی که قبل از تصویب این آیین‏ نامه، اقدام به راه ‏اندازی سامانه ‏های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین‏ نامه نموده‏ اند، موظفند سامانه ‏های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه ‏اندازی سامانه‏ های موازی که منجر به دوباره ‏کاری و افزایش هزینه ‏های دولت می‏ گردد، خودداری نمایند.

ماده ۳۴ )

رعایت ضوابط  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه‏ های موضوع این آیین ‏نامه الزامی است.

ماده ۳۵ )

تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه‏ های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می‏ پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال ‏دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می ‏شود.

دستگاه های مسئول اجرای سامانه‏ های موضوع این آیین ‏نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین‏ نامه به‏ صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به‏ صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می ‏دهند.

تبصره )

اسناد موضوع ماده (۱۱۷) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- و بند (ژ) ماده (۱) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه ‏نامه، قبض انبار، گواهی مبدا ، اظهارنامه گمرکی، وکالت‏نامه، صلح‏نامه، بارنامه و راهنامه‏ های داخلی و بین ‏المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آن ها از مصادیق مستندات فرایندهای تجارت محسوب می‏ شوند.

ماده ۳۶ )

هر یک از دستگاه‏های ذی‏ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‏ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده ۳۷ )

به‏ منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه‏ ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه ‏های مذکور الزامی است:

 • شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به ‏صورت سیستمی و برخط.
 • ارائه شناسه ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‏ صورت سیستمی و برخط.
 •  شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.
تبصره )

متولی ایجاد شماره. اختصاصی اشخاص .حقیقی و حقوقی خارجی .موظف است درگاهی .به صورت مستقل .برای تولید این شناسه. ایجاد نموده و به کلیه. درخواست ‏های متقاضیان .در حداقل زمان ممکن .پاسخ دهد.

 • ارائه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان‏ های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست به ‏صورت سیستمی و برخط.
 • ارائه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه‏ گذاری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون به ‏صورت سیستمی و برخط.
تبصره )

سازمان ثبت احوال. کشور، سازمان ثبت اسناد .و املاک کشور و وزارتخانه ‏های. صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات. و ارتباطات و فناوری اطلاعات. موظفند امکان. استعلام سیستمی .و برخط شناسه‏ ها و. کدهای مربوط را ایجاد و .در اختیار سامانه ‏های. موضوع این آیین‏ نامه. قرار دهند.

ماده ۳۸ )

به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی داده‏ ها در سامانه‏ های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه‏ های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان‏ های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید.

تبصره )

تبادل اطلاعات. در سامانه‏ های موضوع .این آیین ‏نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  بر اساس .رمز (کد) پایه‏ های .اطلاعاتی یادشده .خواهد بود.

ماده ۳۹ )

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است. کلیه داده ‏ها، اطلاعات. و اسناد سامانه جامع تجارت. را در صورت نیاز .و درخواست ستاد. به صورت برخط .و سیستمی با سامانه شناسایی .و مبارزه با قاچاق .مبادله نماید.

دستگاه‏ ها و سازمان‏ های .ذی‏ربط موضوع این آیین ‏نامه. نیز موظفند آن دسته. از داده‏ ها و .اطلاعات مربوط که. به سامانه جامع تجارت. ارائه نمی‏ نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز و تردد. جاده ‏ای را در صورت. نیاز و درخواست .ستاد به صورت برخط .و سیستمی به. سامانه شناسایی. و مبارزه با قاچاق ارائه. نمایند.

ماده ۴۰ )

توقف تبادل اطلاعات. الکترونیکی بین هر یک .از سامانه‏ های مذکور. بنا به هر دلیل، مانع. فعالیت دستگاه ‏ها و .عملیات آن ها نخواهد. شد.

ماده ۴۱ )

دستگاه‏ های اجرایی موظفند. در اجرای تکالیف مربوط .به خود مقرر در این آیین ‏نامه، نسبت به .اطلاع ‏رسانی لازم و .به موقع به ذی‏نفعان. مرتبط از جمله. مراجعه ‏کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی. و کاربران اقدام نمایند. و مرکز تماس و پاسخگویی. تلفنی و اینترنتی .حسب مورد در ساعات. اداری یا به صورت. شبانه روزی ایجاد نمایند.

ماده ۴۲ )

ارائه خدمات موضوع .این قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قبیل .استعلام اطلاعات موضوع .بند (ب) ماده (۶) آیین‏ نامه، صدور قبوض. انبار، تعیین رتبه اعتباری .بدون دریافت هزینه. می ‏باشد، مگر اینکه به حکم .قانون اجازه داده .شده باشد.

ماده ۴۳ )

هزینه اجرای. احکام این آیین‏ نامه پس .از انجام برآورد مالی توسط. هر دستگاه، سالانه به. سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی .کشور اعلام می ‏گردد. و سازمان یادشده بودجه. مورد نیاز را از محل .درآمدهای قانون تأمین. و با نظارت ستاد. پرداخت می‏ نماید.

ماده ۴۴ )

وزارت نفت موظف است. در راستا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با همکاری. دبیرخانه ستاد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه ‏های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. و سازمان ملی استاندارد. ایران، دستورالعمل روش. مدیریت و کنترل سوخت .ناوگان حمل و نقل عمومی. کشور، اصلاح و بهینه سازی .نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی .یارانه ای، سهمیه ای .شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت .هواپیمایی و گاز مایع. در بخش های حمل و نقل، صنعت ، کشاورزی ، زیربنایی و نیروگاهی. را تدوین و ابلاغ. نماید.

تبصره )

قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده های نفتی در تمامی نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت انجام می گیرد.

ماده ۴۵ )

وزارتخانه های نفت. و امور اقتصادی و دارایی. ( گمرک ایران ) موظفند با .کسب. نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‏ های. صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی. و دادگستری و سازمان .ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح. و بهبود ( ساماندهی ) فرآیندهای .صادرات ، واردات ، عبور ( ترانزیت ) و .معاوضه ( سوآپ ) نفت. خام ، میعانات گازی و فرآورده ها. و مشتقات نفتی در امور .گمرکی را تدوین و. ابلاغ نمایند.

تبصره )

در خصوص مناطق. آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ، دبیرخانه شورای. عالی این مناطق حسب. مورد به دستگاه‏ های .مورد اشاره در این ماده. اضافه خواهد شد.

ماده ۴۶ )

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :ستاد مسئولیت .نظارت بر فعالیت مطلوب .سامانه ‏ها و خدماتی. که در حیطه وظایف .خود ارائه می‏ کنند و همچنین .نحوه عملکرد دستگاه ‏ها از حیث تکالیف .تعیین شده در این آیین‏ نامه. را بر عهده داشته و موظف. است سامانه‏ کنترل. و نظارت بر پیشرفت. وظایف دستگاه ها را .تهیه و اجرا نماید.

 

اصلاح عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه خام معدنی مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماخذ عوارض صادراتی برخی کالاهای...
تاریخ انتشار : 16 ساعت قبل
  به فرایند آزادسازی مالکیت کالا از فروشنده به خریدار ریلیز کردن گفته می‌شود. به معنای ساده‌تر ریلیز در بازرگانی...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش در تعرفه‌های اسباب‌بازی 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند،...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
رفع ابهام درخصوص درج تاریخ قبض انبار در مجوز ثبت سفارش کشنده های وارداتی ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

مشاوره

همکاری و پرس جو

آدرس

تماس با ما

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.