راهکارهای عمومی و ارزی

آموزش سامانه جامع تجارت : در این بخش شما به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه های مرتبط به امور ثبت اولیه یا امور ارزی مورد استفاده واردکنندگان و صادرکنندگان عزیز دسترسی خواهید داشت . با استفاده از این بخش به راحتی تمامی بخشنامه های مرتبط به سامانه و همچنین بخشنامه های ارزی را دریافت نمایید .

سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجارت ایران قدم اولیه انجام تجارت می باشد . مطالعه این بخش اطلاعات مفیدی هم چون آموزش کامل نحوه استفاده از سامانه ‌،  فیلم های آموزشی سامانه ،  را در اختیار شما قرار می دهد.

برای مشاهده ” سامانه تجارت ” و مطالعه این مطالب کاربردی ، موارد زیر را مشاهده نمایید.

وب سایت آیکسپورت تمام تلاش خود را در جهت تجارت موفق امن و مستمر شما به کار خواهد گرفت و معرفی شرکتهای موفق و متعهد یکی از ماموریت های ما می باشد .

با دریافت اشتراک ویژه در وب سایت آیکسپورت از تخفیفات مشترکین ویژه در این بخش بهره مند شوید .