مقالات صادرات

مقالات واردات

تحلیل بازار وارداتی کشور افغانستان

بازار وارداتی افغانستان

واردات افغانستان

در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای صادراتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به افغانستان می پردازیم.

با ما همراه باشید.

 

 

چک لیست مطالب

واردات کشور افغانستان

کشورهای صادرکننده به افغانستان

کالاهای صادر شده به افغانستان از ایران و دیگر کشورهای جهان

راهنمای تجارت کاربردی با کشور افغانستان

مشاوره واردات کالا به افغانستان

بسته بندی کالا برای واردات به افغانستان

 
 

 

واردات کشور افغانستان

مجموع واردات کشور افغانستان در سال 2017 ، 5.07 میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به 122 مین وارد کننده بزرگ جهان تبدیل کرد. بیشترین کالا ی وارداتی افغانستان به ترتیب شامل واردات محصولات گیاهی ، واردات حمل و نقل ، واردات مواد غذایی ، واردات ماشین آلات ، واردات منسوجات ، واردات مواد معدنی ، واردات مواد شیمیایی ، واردات فلزات ، واردات چربی ها و روغن های نباتی ، واردات محصولات حیوانی ، واردات پلاستیک و لاستیک ، واردات محصولات چوبی ، واردات کفش و کلاه ، واردات سازه ها ، واردات متفرقه ، واردات کالاهای کاغذی ، واردات سنگ و شیشه ، واردات فلزات گرانبها ، واردات اسلحه و پوست حیوانات می باشد. کالاهای وارداتی افغانستان ( به صورت درصدی ) در نمودار زیر قابل مشاهده می باشند . با کلیک کردن روی هر محصول در نمودار می توانید در خصوص واردات آن محصول اطلاعات بیشتر دریافت نمایید .

 

 

 

کشورهای صادرکننده به افغانستان

کشورهای برتر صادرکننده به افغانستان عبارتند از : پاکستان ، ایالات متحده ، هند ، قزاقستان و چین . بیشترین مبدا واردات به ترتیب در قاره های آسیا ، آمریکای شمالی ، اروپا ، آفریقا ، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه می باشد . واردات کالا ها از کشور های صادرکننده به افغانستان ( به صورت درصدی ) در نمودار زیر قابل مشاهده می باشند . با کلیک کردن روی هر کشور ( یا قاره ) در نمودار می توانید در خصوص واردات کالا از آن کشور ( یا قاره ) ، اطلاعات بیشتر دریافت نمایید .

 

 

 

کالاهای صادر شده به افغانستان از ایران و دیگر کشورهای جهان

 

واردات به کشور افغانستان از جهان

واردات به کشور افغانستان از ایران

واردات ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ – واردات ﺣﻼل ها و رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه های آﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ هیدروکربون های ﺣﻠﻘﻮی – واردات ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده های ﻧﻔﺖ ﯾﺎ روﻏﻦ های ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﯿﺮی – واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ – واردات ﺳﯿﻤﺎن – واردات ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ – واردات ﻣﯿﻠﻪ های آهنی ﯾﺎ ﻓﻮﻻدی – واردات آرد – واردات روغن های ﺧﻮراﮐﯽ – واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدرو – واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو – واردات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت – واردات ﻓﺮآورده های ﻟﺒﻨﯽ – واردات ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه – واردات ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا – واردات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – واردات ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ – واردات ﭘﻮﺷﺎک – واردات اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واردات روﻏﻦ های ﺳﺒﮏ – واردات ﺳﯿﺐ ﺗﺎزه – واردات هیدروکربن های واردات ﺣﻠﻘﻮی ( ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﮑﻼت ها ) – واردات ﻣﯿﻠـﻪ – واردات ﮐﻔﭙـﻮش های آهنی ﯾـﺎ ﻓـﻮﻻدی – واردات ﮔﺎزهای ﻧﻔﺘـﯽ – واردات ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﯽ – واردات ﺧﺎﻣـﻪ ﺷـﯿﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻓﺮآورده های ﻏﯿـﺮ ﻣـﺬﮐﻮر – واردات ﻧﻔﺖ ﯾـﺎ روﻏـﻦ های ﻣﻌـﺪﻧﯽ – واردات ﭘﯿـﺎز – واردات موسیر – واردات هندوانه – واردات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – واردات ﺳﯿﻤﺎن – واردات زﻋﻔﺮان ﻓﻠﻪ – واردات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ بدون ﮐﺎﮐـﺎﺋﻮ – واردات آﺑﻤﯿـﻮه – واردات هادی های ﺑﺮﻗﯽ – واردات ﺧﻮراک دام – واردات ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ
 

 

راهنمای تجارت کاربردی با کشور افغانستان

راهنمای تجارت کاربردی با کشور افغانستان ( نقشه راه توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان ) ، تهیه شده در خرداد سال 1394 توسط سازمان توسعه تجارت ایران ، که شامل مطالب موجود زیر می باشد :

 • آمار تجارت افغانستان با جهان از سال 2014
 • مبادی عمده وارداتی افغانستان در سال 2014
 • آمار تجارت ایران با افغانستان از سال 2014
 • نمودار واردات افغانستان از جهان در سال 2014
 • و …
تاریخ به روز رسانی : خرداد 1398

مبادلات تجاری افغانستان با جهان از سال 2009 تا 2018

ارزش : میلیارد دلار
سال
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
صادرات
388 341 401 464 570 571 596 1.044 1.081
واردات
5154 6130 7794 7558 7729 7722 6534 10873 5.669
تراز تجاری
4766- 5789- 7393- 7094- 7159- 7151- 5938- 9.829 4588-
حجم مبادلات
5542 6471 8195 8022 8299 8293 7130 11.917 6.750
منبع : سازمان توسعه تجارت ایران

 

کالاهای افغانستان بیشتر به چه کشورهایی صادر می شود؟ 

داده های سازمان تجارت جهانی ( WTO ) نشان می‌دهد که پاکستان و هندوستان با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر کشورها ، دو مورد از اصل ‌ترین مقاصد کالاهای تولیدی کشور افغانستان به شمار می روند.

این دو کشور به ترتیب هر کدام به میزان 43 و 42 درصد از کالاهای صادراتی افغانستان را پذیرا هستند. بعد از هند می توان به کشورهایی هم چون ایران ( 2 درصد )، عربستان ( 2 درصد )، عراق ( 2 درصد )، ترکیه ( 2 درصد )، امارات متحده عربی ( 2 درصد ) و چین ( 3 درصد ) اشاره کرد.

 

افغانستان بیشتر از کدام کشورها کالا وارد می‌کند؟ 

 اگرچه در بحث صادرات، افغانستان بیشتر بر روی دو کشور هند و پاکستان تمرکز کرده بود، اما در خصوص واردات تا حدود زیادی این موضوع متفاوت است. هر چند که باز هم دو کشور مذکور سهم قابل توجهی در واردات این کشور دارند، اما در اینجا سایر کشورها از جمله ایران نیز نقش زیادی دارند.

براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 2018 افغانستان بیشترین واردات کالا را از کشور کشورمان ایران داشته که نشان از فرصت طلایی برای تجار کشورمان دارد. نقشه زیر مهم‌ترین شرکا تجاری این همسایه شرقی را در بحث واردات کالا در سال 2018 نشان می‌دهد. 

آمارهای نشان می‌دهد که در این سال کشورهای ایران (17 درصد)، چین (15)، پاکستان (14)، قزاقستان (10 درصد)، ازبکستان (7 درصد)، ترکمنستان (5 درصد) و هندوستان (4 درصد) به ترتیب بیشتری نقش را در خصوص تامین کالاهای وارداتی کشور افغانستان داشته‌اند.

 

 

فیلم آموزش راهنمای جامع تجارت با افغانستان ( بخش تحلیل بازار افغانستان ” گزارش زندۀ همایون افغان از افشار با فرنیچر فروش ” )

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر در خصوص تجارت با کشور افغانستان به لینک های زیر مراجعه کنید:

فیلم آموزش واردات به افغانستان ، بخش راهنمای جامع تجارت با افغانستان ” تجارت با افغانستان

فیلم آموزش واردات به افغانستان ، بخش سرمایه گذاری در افغانستانگمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور افغانستان “

فیلم آموزش واردات به افغانستان ، بخش آشنایی با کشور افغانستانبررسی کلی کشور افغانستان

برای مشاهده و دانلود دیگر فیلم های آموزش تجارت با افغانستان  کلیک کنید.

 

فیلم آموزش راهنمای جامع تجارت با افغانستان ( بخش تحلیل بازار افغانستان ” گزارش همایون افغان با میوه خشک فروش در پل باغ عمومی ” )

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر در خصوص تجارت با کشور افغانستان به لینک های زیر مراجعه کنید:

فیلم آموزش واردات به افغانستان ، بخش راهنمای جامع تجارت با افغانستان ” تجارت با افغانستان

فیلم آموزش واردات به افغانستان ، بخش سرمایه گذاری در افغانستانگمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور افغانستان “

فیلم آموزش واردات به افغانستان ، بخش آشنایی با کشور افغانستانبررسی کلی کشور افغانستان

برای مشاهده و دانلود دیگر فیلم های آموزش تجارت با افغانستان  کلیک کنید.

 

تجارت ایران و افغانستان چه وضعیتی دارد؟ 

حجم بسیار قابل توجهی از کالاهای بازار افغانستان از ایران وارد می‌شود. به طوری که براساس آخرین آمارها چیزی بین 17 تا 20 درصد از واردات این کشور از ایران تامین می‌شود. در بسیاری از مواقع افغانستان در صدر مقاصد صادراتی کالاهای ایران قرار دارد.

وجود کیلومترها مرز زمینی مشترک در کنار فرهنگ و زبان مشترک باعث شده تا تجار ایرانی به راحتی بتوانند نیازهای صادراتی این بازار بزرگ را تشخیص و برای صادرات محصولات ایرانی اقدام کنند.

هر چند که در این زمینه هنوز نیاز پتانسیل‌های زیادی برای فعالیت وجود دارد. چرا که کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان از جمله رقبای ایران در بازار افغانستان به شمار می‌روند.

انتظار می‌رود که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص تجارت با این کشور و بحث بندر چابهار در این خصوص، حجم تجارت دو کشور در سالیان آینده افزایش پیدا کند. در ادامه وضعیت صادرات ایران به همسایه شرقی خود را بررسی می‌کنیم. 

 

چه کالایی به افغانستان صادر کنیم؟ 

این سوال، سوال بسیاری از افراد و تجار تازه‌کار برای تجارت با افغانستان است. پیش‌تر به لیست کالاهای وارداتی افغانستان از سراسر جهان اشاره کردیم. در اینجا قصد داریم تا به اصلی‌ترین گروه‌های کالایی که از کشورمان به افغانستان صادر می‌شود نیز بپردازیم.

به نظر می‌رسد با مشاهده این آمار و همچنین مقایسه بین هر دو، می‌توان به این سوال پاسخ داد که چه کالایی به افغانستان صادر کنیم. ما برای به دست اوردن اطلاعات مربوط به گروه‌های کالایی صادراتی به این کشور همسایه، از آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان تجارت جهانی استفاده کرده‌ایم.

در لیست زیر به بهترین کالا برای صادرات به افغانستان اشاره کرده‌ایم که شامل 10 محصول پرطرفدار صادراتی در سال 2018 از ایران به این کشور است:

 • نفت، انواع سوخت، محصولات روغنی 
 • آهن و فولاد 
 • تجهیزات پزشکی، تجهیزات تصویربرداری و انواع ماشین‌آلات
 • انواع روغن‌های گیاهی و حیوانی
 • انواع سبزیجات خوراکی و میوه‌ها 
 • انواع سنگ‌های معدنی، گچ، سیمان و میکا
 • محصولات پلاستیکی 
 • انواع ماشین‌آلات 
 • شیشه و ظروف شیشه‌ای
 • لوازم خانگی  

 براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشتر صادرات کالاهای ایران به افغانستان به ترتیب از طریق گمرکات مشهد، اراک، دوغارون، بازارچه میلک، منطقه ویژه کاوه، میلک، منطقه ویژه اقتصادی پارس، بازارچه ماهیرود، غرب تهران، اصفهان، یزد و سایر گمرکات دیگر کشور صورت گرفته است. 

 

————-    واردات افغانستان   ————-

 

واردات از افغانستان

مجموع صادرات کالا ی کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ ، ۱۶۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۷ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است .

مقاله ” واردات از افغانستان ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای صادراتی افغانستان ، کشورهای واردکننده از افغانستان ، بیشترین مبدا صادرات به قاره ها ، از کشور افغانستان ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار صادرات افغانستان از بخش ” واردات از افغانستان ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-    واردات افغانستان   ————-

 

تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی

تحلیل گروه های کالایی مختلف به صادرکنندگان کمک می کند تا با مقایسه فرصت ها در کشورهای مختلف ، بازار صادرات کالا ی خود را بشناسند و تجارت موفق تری داشته باشند . این مقاله شامل تحلیل کالاهایی همچون :

برای مطالعه مقاله به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 

————-    واردات افغانستان   ————-

 
 

راهنمای جامع تجارت با افغانستان

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور افغانستان با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 
فهرست مطالب :
 • بررسی کلی کشور افغانستان
 • بررسی بازار صادراتی کشور افغانستان
 • بررسی بازار وارداتی کشور افغانستان
 • سیاست و اقتصاد افغانستان
 • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور افغانستان
 • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور افغانستان
 • منابع اطلاعاتی کشور افغانستان
 • اتاق بازرگانی ایران و افغانستان
 • چالش های بازار افغانستان
 • فرصتهای بازار کشور افغانستان

 

درباره کشور افغانستان بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور افغانستان به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

 

0 پاسخ

 1. سلام ما تولید کننده موتور اسانسور هستیم قصد صادرات به جهان را داریم لطفا راهنمایی بفرمایید 09122760080

  1. با سلام
   سپاسگذارم از همراهی شما
   شما می توانید از بخش مشاورین بازاریابی صادراتی ما از خدمات و راهنمایی مشاورین استفاده نماید
   با تشکر

 2. شرکت بین المللی افتیکو با تجربه و تبحر بالا مفتخر است که با تجار و تولید کنندگان ایرانی برای صادرات یا واردات مذاکره و همکاری نماید.
  افیتکو در گرجستان،عراق، چین و دبی دفتر فعال دارد.
  افیتکو در بخش صنعتی ،واردات انواع ماشین الات سنیگن ، نیمه سنگین خط تولید صنتعی ، انواع فلزات و انواع تجهیزات پزشکی؛
  در بخش ادویه، زعفران و هل و دارچین؛
  در بخش لوازم منزل، انواع مبل و صندلی و علی الخصوص فرش؛
  تخصص حرفه ای دارد.
  برای مشاوره در امر صادرات یا واردات تماس بگیرید.
  دفتر مرکزی واقع در قم میباشد.

  09122534390 خانی

 3. باسلام
  احتراما ما تولید کننده سود پرک ( کاستیک جامد) با خلوص بیش از 98% هستیم. در صورتیکه کسی پتانسیل صادرات برای این محصول داره لطفا با ما از طریق ارسال ایمیل و پیام در واتس آپ به شماره 00989122900682 در تماس باشه.
  ممنون

 4. سلام و روز به خیر
  شرکت بازارگان کالا در حال حاضر انواع کود های آمینو اسید ، اسید هیومیک مایع و کودهای ریز مغذی تولید ، …تولید می کند. ممنون می شویم اگر تجار وارد کننده افغانی جهت صادرات به ما معرفی شوند.
  با سپاس
  ادیبی 09123239134

 5. سلام و عرض ادب به دوستان افغان عزيز
  بنده فعاليت پخش عمده و بدون واسطه در ضمينه پارچه پرده اي تو بازار بزرگ تهران دارم و تنها نماينده برند الگانت هستيم
  خوشحال ميشم بتونم تو بازار بزرگ افغانستان فعاليت داشته باشم.
  لطفا جهت هماهنگي با اين شماره در تماس باشيد :
  00989192445587

 6. سللم جهت هرگونه صادرات به افغانستان با بنده تماس بگیرید
  خوش حال میشم بتونم کمکتون کنم
  خودم افغان هستم ومهاجرم وان بر اشنا دارم
  ۰۹۳۰۴۱۳۲۷۲۷

 7. با سلام و تبریک سال نو
  تولید کننده ماسک ۳لایه التراسونیک اسپان ملت ۲۵ گرم با قیمت کاملا رقابتی هستیم. برای صادرات به افغانستان و بازار کسی می تونه کمک کنه؟ ممنون
  شماره تماس: 09111539208

 8. با سلام
  از طرف کارخانه پاداشی مزاحم شدم

  کارخانه پاداشی تولید کننده انواع خط تولید های فرآوری گندم و جو پوست کنده ، جو پرک ، ذرت پرک و… می باشد.

  همچنین در زمینه ساخت هواکش های صنعتی (سانتریفیوژ) نیز فعالیت دارد.

  و همین طور توانایی فرآوری عمده جوپرک ، ذرت پرک ، جوپوست کنده ، گندم پوست کنده ، بلغور و … را دارا هستیم.

  اگر توانایی صادرات به عراق را دارید لطفا با ما در تماس باشید

  وبسایت: padashi.co
  شماره مدیر عامل (آقای پاداشی): 09144515837
  شماره کارشناس فروش: 09374667393

 9. با سلام. من چطور میتونم محصولات کشاورزی. زعفران. سیب زمینی. پیاز. برنج لنجان. صادرات به کشورهای همسایه. افغانستان. یا کشورهای عربی. عراق. امارات. قطر داشته باشم. حتی میشه. محصول از من صادرات از شما باشه. با تشکر 09137545448 پاکدل

   1. سلام خدمت آقای پاکدل محمد رضا حسن پور از افغانستان بنده در زمینه تجارت و واردات محصولاتی که نام بردید می توانم شما کمک در افغانستان کمک کنم برای پیشرفت بیشتر می توانید به شماره تماس من از طریق تلگرام و واتسپ تماس حاصل نماید تشکر از شما (93785960433+)

 10. سلام آیا برای صادرات نخ پشمی تهیه شده از پوست دباغی شده از نظر گمرک صادرات آزاده یا خیر .ممنون میشم جواب دهید نخ پشمی از پوست دباغی گوسفند ..با تشکر الهی …09151811040

 11. با سلام
  آیا امکان صادرات اهن و آلومینیوم توسط یک تبعه افغانستان که بطور قانونی در ایران اقامت دارد وجود دارد ؟

  1. باسلام و احترام
   مشکلی نیست ولیکن می بایست کارت بازرگانی و مجوزهای لازم را اخذ نمایید
   در حال حاضر با عنایت به مشکلات عدم ایفای تعهدات ارزی، کمی در این خصوص سخت گیری می شود ولیکن محدودیت قانونی وجود ندارد

 12. گروه تولیدی صنعتی بلوط آماده همکاری در زمینه صادرات انواع کفش ایرانی با کیفیت عالی و قیمتهای استثنایی هستیم09123474157

 13. وقت عالی بخیر
  ممنون از اطلاعات خوب تون.
  با توجه به چک لیست، بسته بندی از قلم افتاد.

 14. برای صادرات مبلمان و کالای خواب به افغانستان چطور میشه اقدام کرد ؟ ما بزرگترین تولید کننده مبلمان و کالای خواب در خاورمیانه هستیم با وسعت ۲۰ هکتار ( ۲۰۰ هزار متر مربع ) امادگی برای صادرات به کشور افغانستان ، اذربایجان ، ارمنستان ، قزاقستان ، عراق و پاکستان را دارا می باشیم . اگر بازرگانی تمایل به همکاری داشته باشد ما امادگی خودمان را اعلام میکنیم . ( فعالیت های هلدینگ PGMA از این قرارند : صنایع چوب و کالای خواب ، فرش ، هتل و گردشگری ، شوینده های بهداشتی ، مواد غذایی و آشامیدنی ، پتروشیمی (نفت و گازوئیل و ….) )
  تلفن تماس : 09359615919 قلی نیا
  ایمیل : aligholimohammad@ymail.com

  1. سلام اگر در زمینه فرشهای مدرن و پارچه های مبلی و پرده ای و روتختش شانل و ساتن هم غعالیت دارید با بنده تماس ب
   یرید چراکه ما تولید کننده انواع این محصولات هستیم .
   09125253284

 15. برای صادرات مبلمان و کالای خواب به افغانستان چطور میشه اقدام کرد ؟ ما بزرگترین تولید کننده مبلمان و کالای خواب در خاورمیانه هستیم با وسعت 20 هکتار ( 200 هزار متر مربع ) امادگی برای صادرات به کشور افغانستان ، اذربایجان ، ارمنستان ، قزاقستان ، عراق و پاکستان را دارا می باشیم . اگر بازرگانی تمایل به همکاری داشته باشد ما امادگی خودمان را اعلام میکنیم .

  1. باسلام و احترام
   اطلاعات تماس خود را نیز اعلام نمایید تا در این بخش اگر کسی تمایل به همکاری داشت با شما تماس بگیرند.
   برای صادرات نیز راهنمای جامع صاردات را مطالعه بفرمایید.
   همچنی بازاریابی صادرات – چگونه برای صادرات مشتری پیدا کنیم؟ را نیز مطالعه نمایید.
   اگر سوال خاصی داشتید با ما تماس بگیرید.
   با تشکر

  2. با سلام بنده آمادگی کامل در خصوص امور گمرکی با کشور افغانستان در مرز دوغارون را دارم برای اطلاعات بیشتر صادرات و واردات انواع کالا با بنده در تماس باشید ممنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *