صادرات به افغانستان

صادرات به افغانستان

صادرات به افغانستان

در این بخش از سایت به مطالعه و بررسی کالاهای صادراتی و همچنین کشورهای صادرکننده کالا به افغانستان می پردازیم.

با ما همراه باشید.

 

 

چک لیست مطالب

واردات کشور افغانستان

کشورهای صادرکننده به افغانستان

کالاهای صادر شده به افغانستان از ایران و دیگر کشورهای جهان

راهنمای تجارت کاربردی با کشور افغانستان

مشاوره صادرات به افغانستان

بسته بندی کالا برای صادرات به افغانستان

 

 

واردات کشور افغانستان

مجموع واردات کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ ، ۵.۰۷ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۱۲۲ مین وارد کننده بزرگ جهان تبدیل کرد. بیشترین کالا ی وارداتی افغانستان به ترتیب شامل واردات محصولات گیاهی ، واردات حمل و نقل ، واردات مواد غذایی ، واردات ماشین آلات ، واردات منسوجات ، واردات مواد معدنی ، واردات مواد شیمیایی ، واردات فلزات ، واردات چربی ها و روغن های نباتی ، واردات محصولات حیوانی ، واردات پلاستیک و لاستیک ، واردات محصولات چوبی ، واردات کفش و کلاه ، واردات سازه ها ، واردات متفرقه ، واردات کالاهای کاغذی ، واردات سنگ و شیشه ، واردات فلزات گرانبها ، واردات اسلحه و پوست حیوانات می باشد. کالاهای وارداتی افغانستان ( به صورت درصدی ) در نمودار زیر قابل مشاهده می باشند . با کلیک کردن روی هر محصول در نمودار می توانید در خصوص واردات آن محصول اطلاعات بیشتر دریافت نمایید .

 

 

 

کشورهای صادرکننده به افغانستان

کشورهای برتر صادرکننده به افغانستان عبارتند از : پاکستان ، ایالات متحده ، هند ، قزاقستان و چین . بیشترین مبدا واردات به ترتیب در قاره های آسیا ، آمریکای شمالی ، اروپا ، آفریقا ، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه می باشد . واردات کالا ها از کشور های صادرکننده به افغانستان ( به صورت درصدی ) در نمودار زیر قابل مشاهده می باشند . با کلیک کردن روی هر کشور ( یا قاره ) در نمودار می توانید در خصوص واردات کالا از آن کشور ( یا قاره ) ، اطلاعات بیشتر دریافت نمایید .

 

 

 

کالاهای صادر شده به افغانستان از ایران و دیگر کشورهای جهان

 

صادرات به افغانستان از جهان

صادرات به افغانستان از ایران

واردات ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ – واردات ﺣﻼل ها و رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه های آﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ هیدروکربون های ﺣﻠﻘﻮی – واردات ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده های ﻧﻔﺖ ﯾﺎ روﻏﻦ های ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻗﯿﺮی – واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ – واردات ﺳﯿﻤﺎن – واردات ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ – واردات ﻣﯿﻠﻪ های آهنی ﯾﺎ ﻓﻮﻻدی – واردات آرد – واردات روغن های ﺧﻮراﮐﯽ – واردات اﻧﻮاع ﺧﻮدرو – واردات ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو – واردات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت – واردات ﻓﺮآورده های ﻟﺒﻨﯽ – واردات ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه – واردات ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا – واردات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – واردات ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ – واردات ﭘﻮﺷﺎک – واردات اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واردات روﻏﻦ های ﺳﺒﮏ – واردات ﺳﯿﺐ ﺗﺎزه – واردات هیدروکربن های واردات ﺣﻠﻘﻮی ( ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﮑﻼت ها ) – واردات ﻣﯿﻠـﻪ – واردات ﮐﻔﭙـﻮش های آهنی ﯾـﺎ ﻓـﻮﻻدی – واردات ﮔﺎزهای ﻧﻔﺘـﯽ – واردات ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕـﯽ – واردات ﺧﺎﻣـﻪ ﺷـﯿﺮ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻓﺮآورده های ﻏﯿـﺮ ﻣـﺬﮐﻮر – واردات ﻧﻔﺖ ﯾـﺎ روﻏـﻦ های ﻣﻌـﺪﻧﯽ – واردات ﭘﯿـﺎز – واردات موسیر – واردات هندوانه – واردات رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ – واردات ﺳﯿﻤﺎن – واردات زﻋﻔﺮان ﻓﻠﻪ – واردات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ بدون ﮐﺎﮐـﺎﺋﻮ – واردات آﺑﻤﯿـﻮه – واردات هادی های ﺑﺮﻗﯽ – واردات ﺧﻮراک دام – واردات ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ

 

راهنمای تجارت کاربردی با کشور افغانستان

راهنمای تجارت کاربردی با کشور افغانستان ( نقشه راه توسعه تعاملات اقتصادی با افغانستان ) ، تهیه شده در خرداد سال ۱۳۹۴ توسط سازمان توسعه تجارت ایران ، که شامل مطالب موجود زیر می باشد :

 • آمار تجارت افغانستان با جهان از سال ۲۰۱۴
 • مبادی عمده وارداتی افغانستان در سال ۲۰۱۴
 • آمار تجارت ایران با افغانستان از سال ۲۰۱۴
 • نمودار واردات افغانستان از جهان در سال ۲۰۱۴
 • و …
تاریخ به روز رسانی : خرداد ۱۳۹۸

مبادلات تجاری افغانستان با جهان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸

ارزش : میلیارد دلار
سال
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
صادرات
۳۸۸ ۳۴۱ ۴۰۱ ۴۶۴ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۹۶ ۱.۰۴۴ ۱.۰۸۱
واردات
۵۱۵۴ ۶۱۳۰ ۷۷۹۴ ۷۵۵۸ ۷۷۲۹ ۷۷۲۲ ۶۵۳۴ ۱۰۸۷۳ ۵.۶۶۹
تراز تجاری
۴۷۶۶- ۵۷۸۹- ۷۳۹۳- ۷۰۹۴- ۷۱۵۹- ۷۱۵۱- ۵۹۳۸- ۹.۸۲۹ ۴۵۸۸-
حجم مبادلات
۵۵۴۲ ۶۴۷۱ ۸۱۹۵ ۸۰۲۲ ۸۲۹۹ ۸۲۹۳ ۷۱۳۰ ۱۱.۹۱۷ ۶.۷۵۰
منبع : سازمان توسعه تجارت ایران

 

کالاهای افغانستان بیشتر به چه کشورهایی صادر می شود؟ 

داده های سازمان تجارت جهانی ( WTO ) نشان می‌دهد که پاکستان و هندوستان با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر کشورها ، دو مورد از اصل ‌ترین مقاصد کالاهای تولیدی کشور افغانستان به شمار می روند.

این دو کشور به ترتیب هر کدام به میزان ۴۳ و ۴۲ درصد از کالاهای صادراتی افغانستان را پذیرا هستند. بعد از هند می توان به کشورهایی هم چون ایران ( ۲ درصد )، عربستان ( ۲ درصد )، عراق ( ۲ درصد )، ترکیه ( ۲ درصد )، امارات متحده عربی ( ۲ درصد ) و چین ( ۳ درصد ) اشاره کرد.

 

افغانستان بیشتر از کدام کشورها کالا وارد می‌کند؟ 

 اگرچه در بحث صادرات، افغانستان بیشتر بر روی دو کشور هند و پاکستان تمرکز کرده بود، اما در خصوص واردات تا حدود زیادی این موضوع متفاوت است. هر چند که باز هم دو کشور مذکور سهم قابل توجهی در واردات این کشور دارند، اما در اینجا سایر کشورها از جمله ایران نیز نقش زیادی دارند.

براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۱۸ افغانستان بیشترین واردات کالا را از کشور کشورمان ایران داشته که نشان از فرصت طلایی برای تجار کشورمان دارد. نقشه زیر مهم‌ترین شرکا تجاری این همسایه شرقی را در بحث واردات کالا در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. 

آمارهای نشان می‌دهد که در این سال کشورهای ایران (۱۷ درصد)، چین (۱۵)، پاکستان (۱۴)، قزاقستان (۱۰ درصد)، ازبکستان (۷ درصد)، ترکمنستان (۵ درصد) و هندوستان (۴ درصد) به ترتیب بیشتری نقش را در خصوص تامین کالاهای وارداتی کشور افغانستان داشته‌اند.

 

تجارت ایران و افغانستان چه وضعیتی دارد؟ 

حجم بسیار قابل توجهی از کالاهای بازار افغانستان از ایران وارد می‌شود. به طوری که براساس آخرین آمارها چیزی بین ۱۷ تا ۲۰ درصد از واردات این کشور از ایران تامین می‌شود. در بسیاری از مواقع افغانستان در صدر مقاصد صادراتی کالاهای ایران قرار دارد.

وجود کیلومترها مرز زمینی مشترک در کنار فرهنگ و زبان مشترک باعث شده تا تجار ایرانی به راحتی بتوانند نیازهای صادراتی این بازار بزرگ را تشخیص و برای صادرات محصولات ایرانی اقدام کنند.

هر چند که در این زمینه هنوز نیاز پتانسیل‌های زیادی برای فعالیت وجود دارد. چرا که کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان از جمله رقبای ایران در بازار افغانستان به شمار می‌روند.

انتظار می‌رود که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص تجارت با این کشور و بحث بندر چابهار در این خصوص، حجم تجارت دو کشور در سالیان آینده افزایش پیدا کند. در ادامه وضعیت صادرات ایران به همسایه شرقی خود را بررسی می‌کنیم. 

 

چه کالایی به افغانستان صادر کنیم؟ 

این سوال، سوال بسیاری از افراد و تجار تازه‌کار برای تجارت با افغانستان است. پیش‌تر به لیست کالاهای وارداتی افغانستان از سراسر جهان اشاره کردیم. در اینجا قصد داریم تا به اصلی‌ترین گروه‌های کالایی که از کشورمان به افغانستان صادر می‌شود نیز بپردازیم.

به نظر می‌رسد با مشاهده این آمار و همچنین مقایسه بین هر دو، می‌توان به این سوال پاسخ داد که چه کالایی به افغانستان صادر کنیم. ما برای به دست اوردن اطلاعات مربوط به گروه‌های کالایی صادراتی به این کشور همسایه، از آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان تجارت جهانی استفاده کرده‌ایم.

در لیست زیر به بهترین کالا برای صادرات به افغانستان اشاره کرده‌ایم که شامل ۱۰ محصول پرطرفدار صادراتی در سال ۲۰۱۸ از ایران به این کشور است:

 • نفت، انواع سوخت، محصولات روغنی 
 • آهن و فولاد 
 • تجهیزات پزشکی، تجهیزات تصویربرداری و انواع ماشین‌آلات
 • انواع روغن‌های گیاهی و حیوانی
 • انواع سبزیجات خوراکی و میوه‌ها 
 • انواع سنگ‌های معدنی، گچ، سیمان و میکا
 • محصولات پلاستیکی 
 • انواع ماشین‌آلات 
 • شیشه و ظروف شیشه‌ای
 • لوازم خانگی  

 براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیشتر صادرات کالاهای ایران به افغانستان به ترتیب از طریق گمرکات مشهد، اراک، دوغارون، بازارچه میلک، منطقه ویژه کاوه، میلک، منطقه ویژه اقتصادی پارس، بازارچه ماهیرود، غرب تهران، اصفهان، یزد و سایر گمرکات دیگر کشور صورت گرفته است. 

 

————-    صادرات به افغانستان   ————-

 

واردات از افغانستان

مجموع صادرات کالا ی کشور افغانستان در سال ۲۰۱۷ ، ۱۶۶ میلیارد دلار بود که همین امر این کشور را به ۲۷ مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است .

مقاله ” واردات از افغانستان ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای صادراتی افغانستان ، کشورهای واردکننده از افغانستان ، بیشترین مبدا صادرات به قاره ها ، از کشور افغانستان ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار صادرات افغانستان از بخش ” واردات از افغانستان ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-    صادرات به افغانستان   ————-

 

تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی

تحلیل گروه های کالایی مختلف به صادرکنندگان کمک می کند تا با مقایسه فرصت ها در کشورهای مختلف ، بازار صادرات کالا ی خود را بشناسند و تجارت موفق تری داشته باشند . این مقاله شامل تحلیل کالاهایی همچون :

برای مطالعه مقاله به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 

————-    صادرات به افغانستان   ————-

 
 

راهنمای جامع تجارت با افغانستان

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور افغانستان با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 
فهرست مطالب :
 • بررسی کلی کشور افغانستان
 • بررسی بازار واردات از کشور افغانستان
 • بررسی بازار صادرات به کشور افغانستان
 • سیاست و اقتصاد افغانستان
 • گمرک ، قوانین و مقررات و استانداردهای کشور افغانستان
 • تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور افغانستان
 • منابع اطلاعاتی کشور افغانستان
 • اتاق بازرگانی ایران و افغانستان
 • چالش های بازار افغانستان
 • فرصتهای بازار کشور افغانستان

 

درباره کشور افغانستان بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور افغانستان به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

8 پاسخ
 1. محمد قلی نیا
  محمد قلی نیا گفته:

  برای صادرات مبلمان و کالای خواب به افغانستان چطور میشه اقدام کرد ؟ ما بزرگترین تولید کننده مبلمان و کالای خواب در خاورمیانه هستیم با وسعت ۲۰ هکتار ( ۲۰۰ هزار متر مربع ) امادگی برای صادرات به کشور افغانستان ، اذربایجان ، ارمنستان ، قزاقستان ، عراق و پاکستان را دارا می باشیم . اگر بازرگانی تمایل به همکاری داشته باشد ما امادگی خودمان را اعلام میکنیم .

  پاسخ
 2. محمد قلی نیا
  محمد قلی نیا گفته:

  برای صادرات مبلمان و کالای خواب به افغانستان چطور میشه اقدام کرد ؟ ما بزرگترین تولید کننده مبلمان و کالای خواب در خاورمیانه هستیم با وسعت ۲۰ هکتار ( ۲۰۰ هزار متر مربع ) امادگی برای صادرات به کشور افغانستان ، اذربایجان ، ارمنستان ، قزاقستان ، عراق و پاکستان را دارا می باشیم . اگر بازرگانی تمایل به همکاری داشته باشد ما امادگی خودمان را اعلام میکنیم . ( فعالیت های هلدینگ PGMA از این قرارند : صنایع چوب و کالای خواب ، فرش ، هتل و گردشگری ، شوینده های بهداشتی ، مواد غذایی و آشامیدنی ، پتروشیمی (نفت و گازوئیل و ….) )
  تلفن تماس : ۰۹۳۵۹۶۱۵۹۱۹ قلی نیا
  ایمیل : aligholimohammad@ymail.com

  پاسخ
 3. Alirezakermanshahi
  Alirezakermanshahi گفته:

  گروه تولیدی صنعتی بلوط آماده همکاری در زمینه صادرات انواع کفش ایرانی با کیفیت عالی و قیمتهای استثنایی هستیم۰۹۱۲۳۴۷۴۱۵۷

  پاسخ
 4. علیرضا
  علیرضا گفته:

  با سلام
  آیا امکان صادرات اهن و آلومینیوم توسط یک تبعه افغانستان که بطور قانونی در ایران اقامت دارد وجود دارد ؟

  پاسخ
  • ixport
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   مشکلی نیست ولیکن می بایست کارت بازرگانی و مجوزهای لازم را اخذ نمایید
   در حال حاضر با عنایت به مشکلات عدم ایفای تعهدات ارزی، کمی در این خصوص سخت گیری می شود ولیکن محدودیت قانونی وجود ندارد

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *