فهرست پرسش های متداول امور واردات

امور واردات

امور واردات و سوالات مربوط به آن

امور واردات خودرو

۱ـ براساس تبصره ۲ ذیل ماده مرقوم ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی میتوانند از مقررات این ماده استفاده
نمایند که قبل از ورود به ایران اقلاً شش ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.
۲ـ خارجیان به شرطی مجاز به ورود خودرو می باشند که مقیم ایران نبوده . به صورت مسافر وارد کشورشوند که
در این صورت مدت مجاز توقف خودرودر داخل کشور حداکثر به میزان ویزای آنان تعیین میشود.

—————————————————————————————————

توجه
چنانچه خودروی وارده فاقد کارنه دو پاساژصادره از کلوپ اتومبیل رانی کشور مبدا باشد
صاحب خودرو میتواند با تودیع سپرده یا ضمانتنامه بانکی و یا تضمین بیمه ای از گمرک درخواست
صدور پروانه ورود موقت نماید که درصورت واجد شرط بودن
برای خودرو پروانه ورود موقت به مدت حداکثر سه ماه صادر خواهد شد .

—————————————————————————————————

واردات خودرو

الف : مراحل کلی امور واردات خودرو ( سبک ، سنگین ، راهسازی )

۱ـ ارائه پروفرم به وزارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش
۲ـ انجام امور بانکی ( در صورت نیاز )
۳ـ ورود خودرو به گمرکات مجاز به ترخیص و اخذ مجوز های قانونی
۴ ـ ترخیص خودرو

ب ) آیین نامه ضوابط فنی امور واردات خودرو که با توجه به مصوبه ۱۸۷۵۸/ ت ۲۸۸۱۷ هـ مورخ ۱۰/۴/۸۲ هیات محترم وزیران رعایت آن الزامی است .

۱ ـ امور واردات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی (به استثنای مواردی که به تصویب هیئت وزیران میرسد)
منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران میباشد .
۲ـ شرکت های وارد کننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس از فروش و تأمین
قطعات یدکی و همچنین الزامات بندهای ۳ و ۴ و ۵ زیر را رعایت نمایند.
۳ـ خودرو های وارداتی از نظر آلایندگی های محیط زیست باید با استاندارد های مورد تصویب هیئت وزیران و
شورا ی عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد . مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت
محیط زیست خواهد بود.
۴ ـ خودرو های وارداتی از نظر استاندارد های ایمنی و کیفیت باید با استاندارد های اجباری کشور مطابقت داشته
و مسئولیت نظارت بر آن به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد.
۵ ـ خودرو های وارداتی باید با معیار های مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده ۱۲۱ قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته باشد.

برای مشاهده آخرین ضوابط و قوانین و مقررات صادرات و واردات در خصوص خودرو به لینک زیر مراجعه نمایید .

مقررات صادرات و واردات خودرو۶ ـ ورود کامیون و اتوبوس و شاسی های متحرک نو ( کار نکرده ) خودرو های سنگین که از سال ساخت آن ها
کمتر از دو سال سپری شده باشد مجاز است .
۷ ـ ورود انواع خودرو های سواری که از تاریخ تولید آن ها بیش از یکسال گذشته باشد ممنوع است .
۸‌ ـ امور واردات خودرو های نو ( کار نکرده ) با قدمت تا دوسال از زمان ساخت ، صرفاً برای کاربری تاکسی و
وانت عمومی ( پلاک قرمز ) بلامانع است .
۹‌ـ ورود ماشین آلات راهسازی و معدنی نو و یا کار کرده که از سال ساخت آن ها کم تر از پنج سال سپری شده
باشد مجاز است در مواردی که به تشخیص وزارت صنایع و معادن مشابه ماشین راهسازی و معدنی در داخل
کشور ساخته شود به ازای هر سال که از سال ساخت گذشته باشد دو واحد به میزان سود بازرگانی آن ها اضافه
میشود .
۱۰ – سود بازرگانی خودرو های ( گازسوز و دوگانه سوز ) نود درصد ۹۰% سود بازرگانی خودرو های بنزینی
و دیزلی مشابه تعیین میگردد .

ج ) گمرکات مجاز به ترخیص تجاری خودرو — سبک و سنگین —

۱ ـ گمرک شهید رجایی بندرعباس
۲ ـ گمرک بنرد امام خمینی ( ره )
۳ ـ گمرک جنوب تهران

د ) گمرکات مجاز به ترخیص ماشین آلات راهسازی

۱ ـ گمرک شهید رجائی بندر عباس
۲ ـ گمرک بوشهر
۳ ـ گمرک خرمشهر
۴ ـ گمرک غرب تهران
۵ ـ گمرک ارومیه جدول حقوق ورودی انواع خودرو سواری و وانت ردیف شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی
حقوق پایه سود بازرگانی

گمرک ارومیه جدول حقوق ورودی انواع خودرو سواری و وانت ( ردیف شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی حقوق پایه سود بازرگانی )
 • ۱ ۸۷۰۳۱۰۰۰ ) وسایل نقلیه ای که مخصوصا برای حرکت روی برف ساخته شده اند. ـ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند.
 • ۱۴۶ ) سایر وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی درونسوز جرقه ای ـ احتراقی
 • ۲ ۸۷۰۳۲۱۰۰ ) با حجم سیلندر تا ۲۰۰۰ سانتی مترمکعب
 • ۸۷۰۳۲۲۰۰ ) با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سانتی مترمکعب تا ۲۴۰۰ سانتی مترمکعب
 • ۸۷۰۳۲۳ ) با حجم سیلندر ۲۴۰۰ سانتی مترمکعب تا ۳۰۰۰ سانتی مترمکعب
 • ۸۷۰۳۲۳۱۰ ) با حجم سیلندر ۲۴۰۰ سانتی مترمکعب تا ۲۸۰۰ سانتی مترمکعب
 • ۸۷۰۳۲۳۲۰ ) با حجم سیلندر ۲۸۰۰ سانتی مترمکعب تا ۳۰۰۰ سانتی مترمکعب

مقررات صادرات و واردات

 • ۸۷۰۳۲۴۰۰ ) با حجم سیلندر ۳۰۰۰ سانتی مترمکعب و بیشتر ـ سایر وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی درون سوز تراکمی ـ اجرائی ( دیزلی و نیمه دیزلی )
 • ۸۷۰۳۳۱۰۰ ) با حجم سیلندر تا ۲۰۰۰ سانتی مترمکعب ـ با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سانتی مترمکعب تا ۲۸۰۰
  سانتی مترمکعب ـ با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سانتی مترمکعب تا ۲۴۰۰ سانتی مترمکعب ـ با حجم سیلندر
  ۲۴۰۰ سانتی مترمکعب تا ۲۸۰۰ سانتی مترمکعب ـ با حجم سیلندر ۲۸۰۰ سانتی مترمکعب تا ۳۰۰۰
  سانتی مترمکعب ـ با حجم سیلندر ۳۰۰۰ سانتی مترمکعب و بیشتر ـ سایر

سامانه جامع تجارتخلاصه مقررات ورود موقت خودرو مقررات مربوط به ورود موقت خودرو ( باستناد ماده ۱۳۹ ) مسافران
خروجی و سیاحان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که با وسائط نقلیه شخصی خود وارد کشور میشوند.

هرگاه برای وسیله مزبور جواز عبور ( کارنه دو پاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک ) از کانونهای جهانگردی ملحق به
قرارداد گمرکی ورود موقت وسائط نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک
ورودی ارائه دهند میتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تادیه وجه
الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشوراستفاده نمایند و یا در مدت مزبور چندین بار با وسیله نقلیه خود از
راه ها ی مجاز وارد و خارج شوند .

ضمناً وارد کننده خودرو شخصی مذکور اعم از صاحب دفترچه و یا وکیل قانونی او که مجاز به استفاده از خودرو
می باشد بایستی دارای شرایط لازم به شرح ذیل باشد :

در چه مواردی نیاز به ارائه کارت بازرگانی نیست ؟

۱- شرکتهای تعاونی مرزنشینان ( کارت مرزنشینی )
۲- ملوانان ایرانی
۳- پیله وران در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه
۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغل از وزارت کار وامور اجتماعی
۵- کالاهایی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد
۶- کالاهای مسافری
۷- کالاهای هدیه و سوغات که از طریق پست وارد می گردد .

واردکننده به چه کسی گفته می شود ؟

واردکننده کالا شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که با اطلاع از مقررات تجارت کشور خود و کشور فروشنده نسبت
به ورود کالا اقدام مینماید ، برای واردکنندگان داشتن کارت بازرگانی ،‌ کد اقتصادی و چنانچه واحد تولیدی باشد ،
داشتن پروانه بهره برداری یا پروانه تولید الزامی است .

کارت بازرگانی چیست و توسط چه مرجعی صادر می شود ؟

کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن میتوان اقدام به صادرات و امور واردات کالا نمود و توسط شعب
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود .

به چه کالا هایی تجاری میگویند ؟‌

کالا هایی که به تشخیص گمرک برای فروش وارد یا صادر می گردد ، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد .

روشهای خرید کالا :

 • تحویل کالا در محل کار: EXW=EX Works
 • تحویل کالا روی عرشه کشتی یا روی کامیون: FOB = FREE ON BOARD
 • تحویل کالا کنار کشتی : FAS = FREE ALONGSIDE SHIP
 • به صورت تحویل در محل مقرر به محل کننده: FCA = FREE CARRIER
 • قیمت کالا و کرایه تا بندرمقصد: CFR = COST AND FREIGHT
 • قیمت کالا و کرایه و بیمه تا بندرمقصد: CIF = COST, INSURANCE AND FREIGHT
—————————————————————————————————
انواع روش های خرید و تحویل کالا
—————————————————————————————————

 • پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد: CPT = CARRIAGE PAID TO
 • تحویل کالا در مرز: DAF = DELIVERED AT FRONTIER
 • تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندرمقصد: DES = DELIVERED EX SHIP
 • تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد : DEQ = DELIVERED EX QUAY
 • تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی :
  DDU = DELIVERED DUTY UNPAID
 • تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی:
  DDP = DELIVERED DUTY PAID

خریدار چگونه اقدام به خرید کالا مینماید ؟

خریدار ( وارد کننده ) کالا با توجه به محل های خرید و شرایط مربوطه که قبلأ از طرق مختلف پیش بینی و
بررسی نموده است اقدام به خرید مینماید . نحوه خرید از بازار های خارجی و از طریق نمایشگاه های بین المللی ،
بروشور های تحقیقی و اتاق بازرگانی در ایران انجام می شود . خرید بخش دولتی بیشتر از طریق مناقصه و بخش
عمومی بیشتر از طریق استعلام بها انجام می پذیرد .

روش های خرید کالا براساس اینکوترمز ۱۹۹۰ به شرح زیر می باشد:

چه کالا هایی از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند ؟

کالا های مسافری کالا هایی هدیه و سوغات وارده از طریق پست . کالاهای اساسی شامل ( گندم ، قند ، شکر ،
چای ، روغن نباتی ، برنج ، گوشت قرمز ، شیره کود و سم و بذر ، واکسن ، سموم دامی ) اعم از یارانه و
غیریارانه ای و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرح های بیع متقابل و سرمایه گذاری خارجی و خرید
خارجی بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما .

مراحل ثبت سفارش جهت واردات کالا :‌

۱- آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش
۲- اخذ پروفرما از فروشنده کالا
۳- مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش
۴- اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و امور واردات از سازمانهای ذیربط
۵- مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه.
۶- اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله به منظور ثبت سفارش کالا پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش
اعتبار به انضمام فرم بانکی و پروفرما و بیمه نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام گردد.

حق ثبت سفارش چیست ؟

حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون و بودجه هر سال تعیین می گردد و به بعضی
کالا های وارده به کشور اعم از این که از طریق سیستم بانکی یا خارج از سیستم بانکی سفارش گردیده باشند تعلق
می گیرد که از مبلغ CIF ( فوب + گرایه و بیمه نامه ) وصول می شود .

امور واردات کالا به چند منظور صورت می پذیرد ؟

الف- ورود قطعی
ب- ورود موقت
ج- مرجوعی

واردات قطعی چیست ؟

واردات قطعی کالا هایی هستند که برای مصرف یا فروش سفارش شده و به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی
گمرکی ترخیص می شوند .

انواع واردات عبارت اند از:

۱- واردات در مقابل صادرات ( ارز صادرات غیرنفتی )
۲- واردات به صورت گشایش اعتبار ( ارزی )
۳- واردات از بازارچه های مرزی
۴- واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی
۵- واردات مبادلات مرزی ( تعاونی های مرزنشینان )
۶- واردات مبادلات پیله وری
۷- واردات به صورت بدون انتقال ارز
۸- واردات کالا از طریق پست

واردات در مقابل صادرات ( ارز صادرات غیرنفتی )

صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی مجاز خواهند بود در مقابل صادرات کالا های خود ، کالا های قابل ورودی که از
طرف وزارت بازرگانی یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام می گردد را وارد نمایند و یا اینکه از محل
صادرات دیگران با استفاده از واریز نامه صادراتی اقدام به ورود کالا های اعلام شده مذکور بنمایند .

واردات بصورت گشایش اعتبار ( ارزی ) :

این گونه امور واردات به صورت اعتبارات اسنادی یا بروات اسنادی از طریق بانک گشایش کننده اعتبار انجام
می گیرد .

واردات قطعی از طریق مناطق آزاد تجاری ، صنعتی :‌

صاحبان کالای وارد شده به منطقه آزاد می توانند تمام یا قسمتی ازکالای خود را به منظور ورود قطعی یا ورود
موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام تشریفات و مقررات مربوطه ترخیص نماید . کلیه کالا هایی که
برای تولید یا ارائه خدمات مورد نظر از خارج به منطقه وارد می شود از پرداخت سود بازرگانی معاف است .

واردات از طریق مبادلات مرزی ( تعاونی مرزنشینان ) :

اهالی کلیه بخش های مرزی استان های کشور ( به غیر از گیلان و مازندران ) مجاز خواهند بود تا بخشی از
مایحتاج خود را از کشور همجوار استان خود تأمین نمایند و برای این منظور اقدام به صدور کالا به کشور مذکور
می نمایند . کالا های وارده نیاز به مجوز ندارند ولی در هر مورد رعایت مقررات مربوط به بهداشت و استاندارد
اجباری میباشد .

مبادلات مرزی ( پیله وری ) :

مبادلات مرزی به سوداگران و پیله وران نقاط مرزی استان های کشور اختصاص دارد که تحت شرایطی با کارت
پیله وری که توسط ادارات بازرگانی با احراز شرایط مخصوص به خود صادر می شود . طبق آیین نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستی که توسط وزارت بازرگانی اعلام می گردد اقدام به ورود و
صدور کالا می نمایند . در ابتدا به کشور مقابل استان خود کالا صادر و برابر ارزش ان اقدام به ثبت سفارش کالا
می نمایند .

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز :

واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز شامل آن قسمت از واردات میباشد که خارج از سیستم بانکی عمل
می شود و بابت ورود کالا هیچ گونه ارزی از کشور خارج نمی گردد و علاوه بر مفاد ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات شامل فهرستی که از سوی وزارت بازرگانی منتشر شده میباشد .

بازارچه های مرزی :

بازارچه های مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمرکات مجاز به انجام
تشریفات ترخیص کالا از گمرک ، یا مکان هایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای
هم جوار تعیین می شود و اهالی دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات
صادرات و امور واردات برای داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند .

ورود موقت :

ورود موقت رویه گمرکی است که به موجب آن میتوان کالای خاصی را برای منظور خاصی در مدت معین وارد
کشور و سپس خارج کرد .

ورود کالاهای مجاز و مشروط و غیرمجاز با موافقت گمرک ایران و ورود کالا های ممنوع الورود موکول به
مصوبه هیئت دولت میباشد .

ورود موقت به منظور های ذیل انجام می پذیرد :‌

۱- ورود موقت مواد اولیه
۲- ورود موقت کالای خارجی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی
۳- ورود موقت کالا برای تکمیل و تعمیر
۴- ورود موقت دستگاههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و مطالعات علمی یا فنی و غیره
۵- ورود موقت وسایط نقلیه
۶- ورود موقت دام که به منظور تعلیف موقتاً وارد کشور می شود
۷- ورود موقت محفظه ای مخصوص حمل کالا ( کانتینر )
۸- ورود موقت کالا هایی که طبق کنوانسیون گمرکی به صورت موقت وارد می شوند

اسناد و ضمائم اظهارنامه :

۱- قبض انبار
۲-ترخیصیه
۳- بارنامه حمل
۴- عدل بندی
۵- بیمه نامه
۶- گواهی مبدا
۷- گواهی وزن
۸- گواهی آنالیز حسب مورد
۹- گواهی بازرسی
۱۰- فاکتور
۱۱- پروفرما

برای مشاهده مقررات صادرات و واردات جدید و تعرفه های گمرکی به لینک زیر مراجعه نمایید .

کتاب مقررات صادرات و واردات

مقاله تعرفه گمرکی / تعرفه واردات کالا در ایران۱۲- گواهینامه بهداشت ( حسب مورد )
۱۳- گواهینامه استاندارد حسب مورد
۱۴- فتوکپی کارت بازرگانی
۱۵- فتوکپی کد اقتصادی
۱۶- فتوکپی پروانه بهره برداری
۱۷- فتوکپی کارت حق العملکاری ( برای حق العملکار )
۱۸- مجوزهای ورود حسب مورد
۱۹- اعلامیه فروش ارز
۲۱- کاتالوگ ،‌ بروشور

حمل یکسره :

حمل یکسره عبارت است از انتقال کالای گمرک نشده از گمرک مرز ورودی به گمرک مقصد بارنامه حمل در
داخل کشور بدون تخلیه از وسیله حمل ، تشریفات حمل یکسره غیر قطعی است .

سند ترخیص :

سند ترخیص سندی است که به موجب آن بتوان کالا از از گمرک خارج نمود مانند پروانه گمرکی برای کالا های
تجاری و پته برای کالاهای غیرتجاری .

ترخیص یکسره :

ترخیص یکسره عبارت است از ترخیص قطعی کالا که عملیات ارزیابی روی وسیله نقلیه انجام می شود و
تشریفات آن قطعی نیست .

کالا های انتقالی :

کالا های انتقالی عبارت است از کالا هایی که از لنگرگاه ها یا بندر ها یا فرودگاه های کشور از یک کشتی به
کشتی دیگر ،‌ از یک هواپیما به هواپیمای دیگر انتقال داده می شود .

کالای متروکه :

کالای متروکه کالایی است که صاحب آن به هر دلیل جهت ترخیص آن به گمرک مراجعه نکرده باشد و یا اگر
مراجعه نموده در ارائه اسناد یا مدارکی که لازم است تاخیر کرده باشد و یا به علت عدم ارائه مجوز های خاص
مورد نیاز کالا متروکه شده باشد .

در فرودگاه های کشور پس از دو ماه و در سایر اماکن گمرکی پس از چهار ماه توقف از تاریخ صدور اولین قبض
انبار کالا متروکه می گردد . بعد از این مدت با موافقت گمرک تا چهار ماه دیگر ( در گمرکات زمینی و دریایی )
و تا ۲ ماه دیگر در گمرکات فرودگاهی قابل تمدید است .

کالا های مشروط :

کالاهای مشروط کالا هایی هستند که ورود آن ها نیاز به انجام شرط شده باشد که ستون جدول مقررات صادرات و
واردات سالانه یا مندرجات یادداشت های فصل تعرفه پیش بینی می گردد .

کالا های مجاز :‌

کالا های مجاز عبارت اند از کالاهایی که برای ورود آن ها نیاز به انجام شرط نباشد .

کالا های ممنوع الورود :‌

کالاهایی هستند که ورود آن ها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون
شرع مقدس اسلام منع گردیده باشد .

مرور زمان در گمرک :

مرور زمان در گمرک عبارت است از اینکه چنانچه در اثر اشتباه محاسبه و غیره چه از طرف گمرک و چه از
طرف صاحب کالا مبالغی کمتر یا بیشتر دریافت و یا پرداخت شده باشد هر دو طرف در مدت هشت ماه می توانند
نسبت به مطالبه کسر دریافتی از طرف گمرک و یا مطالبه اضافه پرداختی اقدام نمایند. مبدا مرور زمان تاریخ
صدور سند ترخیص است .

آیا مجوز های ورود باید به هنگام ثبت سفارش اخذ و ارائه گردند ؟

مجوزها به دو صورت قابل ارائه می باشد:
الف) در زمان ثبت سفارش مجوز های مربوطه اخذ و به وزارت بازرگانی ارائه و فرم ثبت سفارش ممهور به
مهر وزارتخانه های ذی ربط می گردد و وزارت بازرگانی براساس مجوز های مربوطه ثبت سفارش را صادر
می نماید.
ب) در زمان ثبت سفارش مجوز های لازم به وزارت بازرگانی ارائه نمی گردد ،‌ لیکن به هنگام ترخیص باید این
مجوزهای به گمرک ارائه گردد.

آیا جهت امور واردات کالا به جز ثبت سفارش باید مجوز های دیگری نیز اخذ شود ؟

چنانچه در جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات ورود کالا مشروط به اخذ مجوز به جز مجوز وزارت
بازرگانی باشد ، باید علاوه بر ثبت سفارش مجوزهای مقرر لازم نیز اخذ گردد .

در غیر این صورت چنانچه ورود کالا صرفأ منوط به مجوز وزارت بازرگانی باشد ثبت سفارش کفایت می کند .
ضمن این که اگر نیاز به مجوز های قانونی نیز باشد باید اخذ و ارائه گردد .

آیا امور واردات کالا به صورت موقت نیاز به اخذ مجوز دارد ؟

امور واردات کالا به صورت موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات نیاز به کسب مجوزهای
مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را ندارد.

برای واردات کالا بصورت موقت چه نوع تضمینی اخذ میشود؟

در حال حاضر برای ورود کالا بصورت موقت موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات ،‌ ضمانتنامه
بانکی و سفته معتبر بعنوان تضمین ایفای تعهدات اخذ میگردد.

به هنگام خروج از کشور به چه میزان کالا می توان به همراه خود از کشور خارج نمود؟

هر مسافر خروجی اعم از ایرانی یا خارجی می تواند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی کالای ایرانی به هر
میزان و کالای غیرایرانی تا سقف ۸۰ دلار به شرط غیرتجاری بودن به همراه خود از کشور خارج نماید.

آیا یخچال و تلویزیون را نیز می توان بصورت مسافری وارد و ترخیص نمود؟

خیر ،‌ کالا های فوق از فهرست کالای همراه مسافر حذف شده است .

میزان کالای همراه مسافر که می توان وارد و ترخیص نمود ،‌ چقدر است؟

هر مسافر ( ایرانی یا غیرایرانی ) که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به کشور وارد می شوند ،
علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی
و سود بازرگانی معاف است می توانند در سال یکبار کالا به ارزش ۸۰ دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی
و سود بازرگانی و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص
نمایند مشروط به اینکه جنبه تجاری نداشته و از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نباشد.

آیا فرش را نیز می توان به همراه مسافر از کشور خارج نمود؟

بله هر گذرنامه می تواند تا سقف ۲۰ مترمربع قالی یا قالیچه به همراه خود از کشور خارج نماید.

گشایش اعتبار چگونه انجام می گیرد؟

از طریق بانک های مجاز

برای مشاهده قانون و مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در تشریفات گمرکی کالاهای نمایشگاهی به لینک زیر مراجعه نمایید .

مقررات صادرات و واردات گمرکآیا جهت ورود کالا به صورت نمونه نیاز به کارت بازرگانی می باشد؟

خیر ورود کالا بصورت نمونه نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارد.

جهت صدور کتاب چه مجوزهایی لازم است ؟

صدور کتب که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نباشد،‌ مجاز است و نیاز به اخذ مجوز نمی باشد.

آیا می توان ماشین آلاات مستعمل وارد نمود ؟

برای ورود ماشین آلات مستعمل ،‌ اولاً باید برای خط تولیدی باشد ،‌ ثانیاً نیاز به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط
می باشد،‌ در غیر این صورت منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات می باشد.

ملاک ارزش گذاری کالاهای مستعمل چیست ؟

بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری می شود .

آیا مغز گردو را می توان به صورت موقت وارد نمود ؟

با توجه به اینکه امکان کنترل و مطابقت وجود ندارد ،‌ با ورود موقت آن موافقت نمی شود.

آیا می توان دی کلسیم فسفات صادر نمود ؟

صدور دی کلسیم فسفات با ارائه مجوز معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت
بازرگانی و صدور مجوز از طریق وزارت بازرگانی بلامانع خواهد بود.

برای مشاهده قانون و مقررات صادرات و واردات وزارت جهاد کشاورزی به لینک زیر مراجعه نمایید .

وزارت جهاد کشاورزیآیا می توان کالای وارده را در انبار صاحب کالا نگهداری نمود ؟

چنانچه انبار موردنظر تحت قرارداد با گمرک ایران بوده باشد و شرایط لازم را نیز داشته باشد مانعی ندارد.

آیا فاکتور ارائه شده از سوی صاحب کالا ملاک ارزش گذاری کالا قرار می گیرد؟

چنانچه ارزش مندرج در فاکتور مناسب و واقعی تشخیص داده شود ( با توجه به سوابق ترخیص کالای مشابه )
پذیرفته می شود.

آیا جهت بسته بندی کالاهای صادراتی می توان کارتن خالی به صورت موقت وارد کرد؟

بله با اخذ مجوز از دفتر صادرات گمرک ایران

 

پیشنهاد می شود مقاله سایت ixport را در رابطه با بسته بندی کالا ی صادراتی مطالعه فرمایید

مقاله بسته بندی کالا ی صاراتی

 

آیا مسافرین خروجی به مقصد کشور امارات متحده عربی می تواند به همراه خود فرش داشته باشد؟

بله تا سقف ۲۰ مترمربع مجاز خواهند بود.

هر مسافر خروجی به چه میزان ارز می تواند به همراه داشته باشد ؟

هر مسافر خروجی می تواند حداکثر به مبلغ پنج هزار دلار و یا معادل آن به ارزهای دیگر از کشور خارج نماید ،‌
لیکن مازاد بر این مبلغ موکول به ارائه اظهارنامه ارزی و یا اعلامیه بانکی مربوط توسط هر مسافر خواهد بود.

آیا مدت توقف کالا در مناطق ویژه اقتصادی محدود و مشمول مقررات متروکه می شود؟

خیر کالا در مناطق ویژه اقتصادی مشمول مقررات متروکه نخواهد بود.

اسناد مثبته گمرکی چه اسنادی می باشد ؟

اسناد مثبته گمرکی عبارتند از پروانه ورود گمرکی ،‌ پته مسافری ، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص
شده ، قبض خرید کالا از گمرک ،‌ پته عبور داخلی ،‌ پروانه ترانزیت خارجی ، پروانه کابوتاژ ،‌ پروانه کالای
مرجوعی ،‌ پروانه ورود موقت ، صدور موقت .

آیا در صورت تسلیم اظهارنامه به گمرک می توان درخواست اصلاح آن را نمود؟

صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می توان بصورت کتبی درخواست اصلاح اظهارنامه را بنماید ،‌ لیکن پذیرش آن
از سوی گمرک منوط به آن است که عملیات ارزیابی کالای موضوع اظهارنامه آغاز نشده باشد.

مدت توقف کالا در انبار گمرک چقدر است؟

مدت توقف کالا در انبار یا اماکن گمرکی در مرزهای زمینی ۴ ماه که تا ۴ ماه دیگر در صورت درخواست
صاحب کالا قابل تمدید می باشد و در مرزهای هوایی ۲ ماه و تا ۲ ماه دیگر با درخواست ذینفع قابل تمدید خواهد بود.

با توجه به ماده ۱۰ قانون آیا حق ثبت سفارش در ارزش سیف کالا،اظهار نامه های ورودی سال جاری اضافه می گردد یا خیر ؟

در سال جاری حق ثبت سفارش به موجب قانون تجمیع عوارض در حقوق ورودی ملحوظ گردیده لذا ضرورتی به
افزایش آن به ارزش کالا جهت محاسبات گمرکی نمی باشد .

اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کالا از گمرک چیست ؟

تنظیم اظهارنامه با توجه به نوع اظهار از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ،‌ اسناد خرید ،‌ صورت عدل بندی
در صورت تنوع کالا ، گواهی مبدأ ، بارنامه حمل ، برگ حواله یا قبض انبار ،‌ ترخیصیه ، مجوز های مقرراتی ،‌ مجوز های قانونی .

حق ثبت سفارش کالاهایی که از طریق سیستم بانکی خریداری از مبلغ حقوق پایه ۳ کسر می گردد یا خیر ؟

حق ثبت سفارش پرداخت شده به سیستم بانکی در مورد کالاهایی که درسال قبل در سیستم بانکی گشایش و در سال
جاری به گمرک اظهار می گردند از حقوق ورودی آنها کسر می گردد.

با عنایت به اینکه کالاهای اظهار شده در سال گذشته مستلزم پرداخت مالیات ثبت سفارش
و ۱۰ عوارض وزارت راه بوده و قسمتی از آن در سال جاری از گمرک ترخیص
می شود آیا مشمول اعمال معافیت وصولی های فوق می باشند یا خیر ؟

آن قسمت از کالای اظهار شده در سال ماضی که از گمرک در سال گذشته خارج شده مشمول مقررات و ماخذ
پرداخت مالیات مقرر در زمان خروج کالا از گمرک بوده اند بدیهی است آن قسمت از کالای اظهار شده در سال
گذشته که در سال جاری از گمرک خارج می شود

—————————————————————————————————
با رعایت مفاد ماده ۱۱ اصلاحی قانون مقررات صادرات و امور واردات مشمول پرداخت حقوق ورودی سال
جاری بوده و از پرداخت مالیات و حق ثبت سفارش معاف می باشند .
—————————————————————————————————


بدیهی است عوارض وزارت راه و ترابری از جمله عوارض بر امور واردات نبوده و عوارض بر حمل
تلقی می گردد و در سال جاری نیز قابل وصول میباشد ضمن آنکه کالای اظهار شده به گمرک در سال گذشته که
از نظر پرداخت وجوه گمرکی در سال جاری افزایش یافته و از گمرک خارج نشده به خصوص کالا های بدون
انتقال ارز با رعایت اصلاحیه ماده ۱۱ آ.ا.ق.م.ص.و.و توسط گمرک قابل مطالبه میباشد.

کالاهائی که در سال جاری اظهار می گردند آیا مشمول ۱۰ عوارض وزارت راه می باشند یا خیر ؟

صاحبان کالا نیز در صورت استنباط اضافه پرداختی برای آن قسمت از کالا که در سال جاری از گمرک خارج
میگردد با توجه به توضییحات فوق الذکر میتواند تقاضای استرداد به گمرک ارائه نمایند.

کلیه کالای وارداتی در سال جاری در صورت شمول عوارض وزارت راه و ترابری بایستی عوارض مذکور را
پرداخت و در مورد کالاهایی که مشمول اخذ گواهی سازمان حمایت می باشند می باید گواهی مذکور را قبل از
ترخیص کالا به گمرک ارائه نمایند .

سامانه جامع انبارهانظر به اینکه تعدادی اظهار نامه در سال گذشته اظهار و کالا ارزیابی شده ولی بابت آن
پروانه سبز گمرکی صادر نگردیده و صاحبان کالا از گمرک درخواست می نمایند با توجه
به ترخیص باردرخواست ابطال اظهار نامه را نموده که به علت عدم برنامه ریزی در
سیستم رایانه صدور اصلاحیه اظهار نامه عملی نبوده و در اینصورت آیا برای این قبیل
اظهار نامه ها درخواست ابطال اظهار نامه و پذیرش اظهار نامه جدید بر مبنای مقررات
سال جاری قانونی میباشد یا خیر ؟

در صورتی که کالا در سال ماضی به گمرک اظهار و کالای آن از گمرک خارج نشده باشد اظهار نامه تسلیمی
قابل ابطال نیست مگر در اجرای ماده ۱۰۴ آ.ا.ق.ا.گ و به منظور تغییر عنوان اظهار نامه از قطعی به سایر
عناوین اظهار با رعایت مقررات مربوطه ولی در صورتی که در سال جاری حقوق ورودی کالا کاهش یافته باشد
باید برای آن اظهارنامه اصلاحی تنظیم و حقوق ورودی سال جاری اخذ گردد.

25 پاسخ
 1. علي
  علي گفته:

  سلام
  ايا واردات خودرو مثل تويوتا پرادو يا لكسوس ان ايكس هيبريد براي افراد مقيم خارج داراي تخفيف گمرك نسبت به افراد عادي است ؟

  پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   در حال حاضر به علت مشکلات ارزی کشور و برخی مسائل دیگر واردات خودرو حتی به صورت شخصی برای افراد مقیم خارج از کشور ممنوع است

   پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   در خصوص کد تعرفه پرینترهای سه بعدی، در سازمان جهانی مطرح ولی هنوز تصمیم خاصی در مورد آن اتخاذ نگردیده و با توجه به مورد استفاده آن گسترده و بعضاً به دلیل امنیتی، در آینده نزدیک کد تعرفه اختصاصی برای آن لحاظ خواهد گردید. اما در حال حاضر همانند سایر پرینترها (چنانچه خطی سوزنی ۱۳۲ ستونی به بالا نباشد) در ردیف ۸۴۴۳۳۹۰۰ طبقه بندی می شود که دارای ۵ درصد حقوق ورودی و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده است.

   پاسخ
 2. Ali Aliborzi
  Ali Aliborzi گفته:

  سلام
  آیا وارد کردن خودرو شخصی یک دستگاه که حجم موتور آن ۱.۸ لیتر باشد و به منظور استفاده دائم در داخل کشور باشد
  مجاز است ؟

  پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   باسلام و درود و احترام
   در حال حاضر به علت مشکلات ارزی کشور واردات خودرو حتی به صورت شخصی و برای مصارف شخصی ممنوع است.

   پاسخ
 3. وحید
  وحید گفته:

  با سلام و عرض احترام تیم تخصصی آیکسپورت
  واقعا غنی ترین و بروز ترین سایت در حوزه تجارت هستید من مبتدی هستم و اطلاعات جامع سایت شما واقعا بنده رو هل داد برای استارت کار
  بهتون تبریک میگم و از صمیم قلب ازتون سپاسگزارم
  چندتا سوال داشتم ممنون میشم اگر پاسخ بدید یا راهنمایی کنید چطور به جواب برسم

  ۱- کالای وارداتی ما در پروفرما و ثبت سفارش با واحد اندازه گیری رول قیمت گذاری شده آیا حتما در ارزش گذاری کالا در سامانه epl هم باید رول تعریف بشه یا میتونیم مثلا برحسب کلیگرم یا متر تعریف کنیم؟
  وقتی کالا رو در TSC سرچ میکنم سایر واردکنندگان ارزش کالارو بر حسب متر یا کیلوگرم تعریف و ثبت کردن.

  ۲- برای ترخیص کالا همان پروفرما که فروشنده ایمیل کرده و ما پرینت گرفتیم کافیه یا حتما فروشنده باید اینویس رو بصورت فیزیکی همراه بار یا اسناد حمل ارسال کنه و فقط اینویس ارسالی ملاک عمل گمرکه؟

  این سوال ازون جهت برای ما ضروریه که شرکت فروشنده پروفرمای دلاری صادر کرد حاضر به صدور پروفرما بر اساس یورو نشد و ما اجبارا پروفرما رو فتوشاپ کردیم معادل یورویی رو درج کردیم و بر اساس اون ثبت سفارش کردیم حالا میخوام بدونم اگر مشکلی پیش نمیاد و گمرک پروفرما رو قبول میکنه به فروشنده بگم اصلا اینوویس فیزیکی نفرسته!

  و اگر مشکلی پیش نمیاد در نهایت گواهی مبدا ما هم احتمالا بر اساس دلار صادر میشه
  این مشکلی پیش نمیاره؟
  چون باز تکرار میکنم پروفرمای ما یورویی هست و ثبت سفارش هم یورویی انجام شده

  با تشکر
  وحید رادنیا

  پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   باسلام و احترام

   ۱. کلا قواعد گمرک بجز در موارد کالایی محدود (ماشین، یخچال و …) ، برای باقی کالاها بر اساس کیلوگرم است. چون گمرک توان و زمان لازم برای ارزیابی تعدادی بسیاری از کالا ها را ندارد از این رو به صورت وزنی این موارد رو محاسبه می نماید.
   گمرک در محاسبات خود اکثر کیلرگرم را ترجیح میدهد.
   ۲. پروفرما یا همان پیش فاکتور (Proforma invoice) ملاک عمل گمرک نیست چون سندی است که به صورت غیر قطعی اعلام قیمت و شرایط کرده است و ممکن است بازارگان یا فروشنده در هنگام معامله نهایی آن را تغییر دهند.. ولی فاکتور تجاری (Invoice) که همان فاکتور نهایی برای پرداخت است از اسناد مهم تجاری است. طبق قواعد گمرک شما می بایست اصل فاکتور مهر شده را در اختیار داشته باشید. ولیکن بسته به اینکه کالای شما چیست و ریسک آن چقدر است بارگزاری اسکن آن هم در بسیاری از موارد کفایت می کند و نیازی به ارائه اصل آن نیست مگر اینکه ارزیاب گمرک در مواردی آن را از شما تقاضا نماید.
   در این موارد که فاکتور با یک واحد دیگری است شما می توانید به ارزیاب گمرک اگر به مشکل خوردید، عدم امکان دریافت فاکتور دلاری را اعلام نمایید در بسیاری از موارد گمرک به این موضوع تاکید خاصی ندارد. البته بسته به نوع کالا و ریسک و … متفاوت است.
   ۳. از آنجا که رویه صدور گواهی مبدا در کشورها متفاوت است بررسی نمایید آیا در کشور صادر کننده گواهی مبدا صدور آن بر اساس ارزیابی فاکتور تجاری انجام می شود یا تنها بارنامه برای آن کافی است اگر تنها بارنامه بود برای صدور گواهی مبدا به صورت دلاری مشکلی نیست ولیکن در مواردی که فاکتور تجاری نیز در هنگام صدور گواهی مبدا ورد ارزیابی قرار میگیرد شما دچار مشکل می شوید.

   پاسخ
 4. احمد
  احمد گفته:

  می خواستم در مورد واردات قطعات الکترونیکی مثل آی سی ، ال سی دی و برد های الکترونیکی سوال کنم که آیا مجوزی برای ترخیص از گمرک نیاز دارن؟
  تعرفه هزینه ها به چه صورت هست؟

  پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   واردات این قطعات (اگر منظور از ال سی دی ، مانیتور نباشد و قطعات باشد) تماما مجاز است ولیکن شما می بایست تمامی مراحل واردات (مجوز ارزی وزارت صمت، ثبت سفارش وزارت صمت، مجوز ارزی بانک مرکزی ) و تشریفات گمرکی را طی نمایید.
   واردات این قطعات نیاز به مجوز خاصی ندارد.
   کد تعرفه ها را لطفا در صفحه مرتبط جستجو و ملاحظه نمایید.
   تعرفه گمرکی سال ۹۹
   در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید ما در خدمت هستیم

   پاسخ
 5. مهدی امینی خواه
  مهدی امینی خواه گفته:

  با سلام
  آیا ورود خودرو های شخصی برای استفاده موقت برای افراد ایرانی مقیم خارج از کشور در حال حاضر مجاز است؟

  پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   باسلام و درود
   برای ایرانیان خارج از کشور فقط برای افراد دولتی که بیش از دوسال و … در خارج از کشور خدمت کرده باشند و در شرایط خاص مجاز است
   برای سایر ایرانیان فعلا به هیچ عنوان مجاز نمی باشد

   پاسخ
 6. دیلان
  دیلان گفته:

  با سلام
  ورود موقت خودرو شخصی برای ایرانی مقیم خارج که در دانشگاه های داخل ایران در حال تحصیل می باشند امکان پذیر هست؟

  پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست و کلا واردات خودرو در حال حاضر ممنوع است مگر خودروهای باری و کاربری تجاری (اموبلانس و راهسازی و …) که با مجوزهای خاص انجام میشود

   پاسخ
 7. علی
  علی گفته:

  سلام
  کد تک ایدی در واردات دریایی چی هست ممنون میشم کمکم کنید میخوایم دریایی واردات کنیم برای بارنامه کد تک آیدی از ما خواستن

  پاسخ
  • ixport f
   ixport گفته:

   باسلام و احترام
   آیا منظور شما تکس ایدی (TAX ID) است?
   این کد شناسه مالیاتی و یا کد اقتصادی شماست که می بایست از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده باشید
   با تشکر

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − دو =