بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به سایر کشورها

پتانسیل های صادراتی ایران

پتانسیل های صادراتی ایران به سایر کشورها

پتانسیل های صادراتی ایران : ﻳﻜــﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫــﺎﻱ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺧــﺎﺭﺟﻲ ﻫــﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴــﻖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞهای اقتصادی – ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﺮﻛﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭها ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﻃﺮفین ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻻ ﻫﺎﻱ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ.

 

امروزه، تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری محسوب می شود.

 

پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه زمینه بهبود رقابت پذیری را در این کشورها فراهم می کند و افزایش ارزش افزوده محصولات، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه خواهد داشت .

در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو، نتیجه بررسی نیازهای عمده وارداتی کشورهای مختلف و واکاوی زمینه صادراتی آن ها در ایران است که نهایتاً به فهرستی از کالا ها بر اساس کد تعرفه شش رقمی منتج می شود.

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به کشور هند

کشور هند هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است. در سال ۲۰۱۶ پس از چین ، هند بیشترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای جهان داراست و بر اساس پیش بینی های مجمع جهانی اقتصاد انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ پس از چین ، دومین اقتصاد بزرگ جهان باشد. سهمی حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالصی داخلی هند در سال ۲۰۱۶،مربوط به تجارت کالایی این کشور بوده است.

با توجه به کسب رتبه نخست کشور هند در میان ۳۰ کشور در حال توسعه جهان به لحاظ شاخص توسعه خرده فروشی، به نظر می رسد این کشور می تواند بازار جذابی برای خرده فروشان محسوب شود.
در این گزارش نیاز وارداتی هند و ترکیب آن بر اساس گروه های کالایی و کد تعرفه ( کد بین المللی کالا ) شش رقمی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی ، تعداد کل ردیف های تعرفه ۶ رقمی وارد شده توسط کشور هند در سال ۲۰۱۶ بالغ بر۴۶۶۳ ردیف بوده که ۲۹۷ ردیف از آن ها ۸۰ درصد از ارزش واردات این کشور را تشکیل می دهند.

مقایسه این اقلام با اقلام صادراتی ایران به هند بر اساس آمارهای گمرک نشان می دهد از میان کل تعرفه های شش رقمی وارد شده به کشور هند ، سابقه صادراتی ۲۶۱ ردیف تعرفه از ایران به هند در سال ۱۳۹۵ وجود داشته است. همچنین ایران از بین ردیف های تعرفه وارداتی هند در سال ۲۰۱۶ که نتوانسته در سال ۱۳۹۵ آن ها را به هند صادر کند، در ۲۴۶۳ ردیف تعرفه دارای پتانسیل صادراتی بوده است.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به تایلند

تایلند کشوری در شبه‌جزیره تایلند و چین، واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور از شمال با برمه و لائوس، از شرق با لائوس و کامبوج، از جنوب با مالزی و خلیج تایلند و از غرب با برمه و دریای آندامان همسایه ‌است. تایلند در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است و با جمعیت حدود حدود ۶۷ میلیون نفری سهمی حدود ۱.۲ درصدی از واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده است.

براساس اطلاعات بانک جهانی، طی چهار دهه اخیر تایلند پیشرفت های چشم گیری در توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته است. به طوری که در کمتر از یک نسل توانسته از کشوری با درآمد پایین در سال ۲۰۱۱ به گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا انتقال پیدا کند. بنابراین می توان گفت بازار مصرف بالقوه ای برای کالا های غیرنفتی در جوار مرزهای دریایی ایران قرار گرفته که طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی ، ایران تنها ۰.۲۴ درصد از سهم ارزشی بازار این کشور را در سال ۲۰۱۷ در اختیار داشته است.

این موضوع لزوم بررسی دقیق تر نیازهای وارداتی تایلند و شناسایی پتانسیل های صادراتی ایران را به این کشور بیش از پیش آشکار می سازد، لذا در این گزارش، ضمن مرور مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور تایلند، وضعیت صادرات ایران به این کشور و زمینه های توسعه صادرات به تایلند به تفکیک گروه های کالایی مورد بررسی قرار می‏ گیرند.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به کشور یونان

یونان در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است و با جمعیت حدود ۱۰.۸ میلیون نفری، سهمی حدود ۰.۳۲ درصدی از ارزش واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده است.

بنابراین می توان گفت یونان بازار مصرف بالقوه ای برای کالا های غیرنفتی است که طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی، ایران ۲.۵ درصد از سهم ارزشی بازار این کشور را در سال ۲۰۱۷ در اختیار داشته است. این موضوع لزوم بررسی دقیق تر نیازهای وارداتی یونان و شناسایی پتانسیل های صادراتی ایران در آن ها را بیش از پیش آشکار می سازد.

در این گزارش، ضمن مرور مهمترین شاخص های اقتصادی کشور یونان ، وضعیت صادرات ایران به این کشور و زمینه های توسعه صادرات به یونان به تفکیک گروه های کالایی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به کشور چین

کشور چین از سال ۲۰۰۱ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان با جمعیت حدود ۱.۴ میلیارد نفری در سال ۲۰۱۷،سهمی حدود ۱۰ درصد از ارزش واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده است.

بنابراین می توان گفت چین بازار مصرف بالقوه ای برای کالا های غیرنفتی است که طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی، ایران حدود یک درصدی از سهم ارزشی بازار این کشور را در سال ۲۰۱۷ در اختیار داشته است. این موضوع لزوم بررسی دقیق تر نیازهای وارداتی چین و شناسایی پتانسیل های صادراتی ایران در آن ها را بیش از پیش آشکار می سازد.

لذا در این گزارش، ضمن مرور مهمترین شاخص های اقتصادی کشور چین ، وضعیت صادرات ایران به این کشور و زمینه های توسعه صادرات به چین به تفکیک گروه های کالایی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به کشور رومانی

کشور رومانی با حدود ۱۹.۶ میلیون نفر جمعیت به طور تقریبی ۰.۵ درصد از ارزش واردات کالا ی غیرنفتی جهان را به خود اختصاص داده است. طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی، ایران حدود ۰.۰۱ درصد از ارزش بازار واردات این کشور را در سال ۲۰۱۷ در اختیار داشته است.

در این گزارش، ضمن مرور مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور رومانی، وضعیت صادرات ایران به این کشور و زمینه های توسعه صادرات به رومانی به تفکیک گروه های کالایی مورد بررسی قرار می‏ گیرند.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به کشور عمان

در این گزارش ضمن مرور شاخص های اقتصادی عمان از جمله رشد اقتصادی، سهم فعالیت های مختلف از GDP، ترکیب واردات و صادرات کالا و خدمات عمان و جایگاه این کشور در شاخص های بین المللی، وضعیت تجاری به ویژه واردات عمان به تفکیک کدهای تعرفه ۶ رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.

بدین ترتیب با بررسی نیازهای وارداتی کشور عمان ( صادرات به عمان ) و مقایسه آن با اقلام صادراتی ایران، زمینه های توسعه صادرات ایران به عمان بر اساس کدهای تعرفه شش رقمی شناسایی شده است.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان

کشور آذربایجان به لحاظ استراتژیک در جاده ابریشم باستانی بین اروپا و آسیا قرار دارد و روابط عمیقی با شرق و غرب دارد. در میان کشورهای CIS در سال های اخیر بیشترین صادرات ایران به کشور آذربایجان بوده است و همواره واردات از آذربایجان از صادرات به این کشور کمتر بوده و لذا همواره تراز تجاری ایران با آذربایجان مثبت بوده است.

با این وجود ایران در تجارت با آذربایجان جایگاه خوبی ندارد و در میان کشورهای عمده مبادی وارداتی آذربایجان قرار ندارد. مطابق آمار مرکز تجارت بین المللی، جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۹.۲ میلیارد دلار واردات داشته که سهم ۰.۰۶ درصدی از کل واردات جهان را از آن خود کرده است.

در این گزارش به دنبال ارزیابی واردات کشور آذربایجان بر حسب کدهای تعرفه شش رقمی، زمینه های قابل بررسی برای توسعه صادرات ایران به این کشور به تفکیک کالا ها شناسایی و گزارش شده است.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به کشور قزاقستان

امروزه، تجارت بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی کشورها از طریق افزایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری محسوب می شود.

پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و توسعه صادرات در کشورهای در حال توسعه زمینه بهبود رقابت پذیری را در این کشورها فراهم می کند و افزایش ارزش افزوده محصولات، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه خواهد داشت.
در ایران نیز اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی لزوم دسترسی به بازارهای خارجی را بیش از پیش آشکار می سازد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که توسعه صادرات به آن ها مستلزم شناسایی نیازهای وارداتی این کشورها است.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به روسیه

روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا و اروپا قرار دارد. روسیه با کشورهای نروژ، فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، بلاروس، اوکراین، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چین، مغولستان و کره شمالی همسایه است. این کشور همچنین با کشورهای آمریکا (از طریق ایالت آلاسکا)، سوئد و ژاپن (از طریق آب) همسایه است.
روسیه با تولید ناخالص داخلی ۱۳۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان (ششمین بر مبنای قدرت
برابری خرید) بوده است. درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۶ هزار دلار (بر مبنای قدرت برابری خرید) که این کشور را در رتبه پنجاه و دوم دنیا قرار می دهد. کشور روسیه ( صادرات به روسیه )یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، عضو گروه هشت، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل همسود است.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به عراق

عراق کشوری در منطقه خاورمیانه واقع در جنوب غربی آسیا است که از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، از غرب با سوریه و اردن و از جنوب با عربستان و کویت همسایه است. این کشور در سال ۲۰۱۵، حدود ۰.۲درصد از کل واردات جهان را به خود اختصاص داده است.

با توجه به جمعیت ۳۶.۴ میلیون نفری عراق و سهم بالای واردات در کشور عراق ( صادرات به عراق ) نسبت به صادرات آن می توان گفت بازار قابل توجهی از مصرف در مرزهای غربی ایران واقع شده که بر اساس آمارهای گمرک در سال ۱۳۹۴، ۱۷.۳۶ درصد از صادرات کالایی ایران به کشور عراق بوده است.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه

بخش قابل توجهی از مرزهای کشور ترکیه در همسایگی شش کشور آسیایی ( ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، عراق، سوریه ) و بخش کوچکی از آن در جوار دو کشور اروپایی( یونان و بلغارستان ) قرار گرفته است. این کشور که از سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده، در سال ۲۰۱۵ حدود ۱.۳ درصد از کل واردات جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، بیش از ۵۹ درصد ارزش تجارت کالایی ترکیه ( صادرات به ترکیه )را واردات این کشور تشکیل می دهد. از این رو، می توان گفت بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی با جمعیت ۷۸.۶ میلیون نفری در مرزهای شمال غربی ایران واقع شده که بر اساس آمارهای گمرک ۳.۶۷ درصد از صادرات کالایی ایران را در سال ۱۳۹۴ دربرگرفته است.

 

 

بررسی پتانسیل صادراتی ایران به پاکستان

پاکستان کشوری واقع در آسیای جنوب غربی است که از شرق با هند ، از غرب با ایران، از شمال غربی با افغانستان و از شمال با چین مرز مشترک دارد. این کشور که از سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده، در سال ۲۰۱۵ حدود ۰.۳ درصد از کل واردات جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، بیش از ۶۶ درصد ارزش تجارت کالایی پاکستان را واردات این کشور تشکیل می دهد. از این رو، می توان گفت بازار مصرف نسبتاً قابل توجهی با جمعیت حدود ۱۸۹ میلیون نفری در مرزهای جنوب شرقی ایران واقع شده که بر اساس آمارهای گمرک تنها ۱.۸ درصد از صادرات کالایی ایران را در سال ۱۳۹۴ دربرگرفته است.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از واردات برخی گروه های کالایی مانند محصولات حیوانی، میوه و سبزیجات، فرآوده های نفتی و پنبه در این کشور معاف از عوارض گمرکی هستند.

 

 

 

اصلاح عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه خام معدنی مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماخذ عوارض صادراتی برخی کالاهای...
تاریخ انتشار : 21 ساعت قبل
  به فرایند آزادسازی مالکیت کالا از فروشنده به خریدار ریلیز کردن گفته می‌شود. به معنای ساده‌تر ریلیز در بازرگانی...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش در تعرفه‌های اسباب‌بازی 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند،...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
رفع ابهام درخصوص درج تاریخ قبض انبار در مجوز ثبت سفارش کشنده های وارداتی ابلاغ نامه دفتر مقررات صادرات و...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

مشاوره

همکاری و پرس جو

آدرس

تماس با ما

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.