تعرفه های گمرکی عراق

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

دانلود pdf تعرفه های گمرکی عراق

تعرفه گمرکی عراق را در زیر ملاحظه کنید : صادرکنندگان و واردکنندگان محترم می توانند با استفاده از فایل زیر به به زبان عربی است تعرفه واردات به کشور عراق را در سال ۹۸ مشاهده نمایند.

 

درباره تعرفه گمرکی کشور عراق بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده و دانلود لیست تعرفه گمرکی کشور عراق به لینک زیر مراجعه نمایید :

 

 الفصل الاول / حیوانات حیة

      

بەشى یەکەم / ئاژەڵ و پەلەوەرى زیندوو
رقم البند رمز الظام المنسق HSالتفاصیل
چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة
پێوەر
النسبة
ڕێژە
القیمە بالدولار
بەها بە دۆلار
ژمارەى بەندکۆدى سیستەمى
هەماهەنگى HS
01.01حسب الفاتورة و الاعمار والمنشأ
بەپێى لیستى کڕین و تەمەن و وڵاتى بەرهەم هێن
01 01 10 10حصان عربى أصیل
ئەسپى ڕەسەنى عەرەبى
عدد
دانە
0.1الفاتورة
لیستى کڕین
01 01 10 20غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.1الفاتورة
لیستى کڕین
01 01 90 30حمیر
گوێ درێژ (کەر)
عدد
دانە
0.1الفاتورة
لیستى کڕین
01 01 90 50بغال
هێستر
عدد
دانە
0.1الفاتورة
لیستى کڕین
01 01 90 60فرس
ماین
عدد
دانە
0.1الفاتورة
لیستى کڕین
01 01 90 70مهر
جوان ماین
عدد
دانە
0.1الفاتورة
لیستى کڕین
01 01 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.1الفاتورة
لیستى کڕین
01.02
01 02 10 10ثور
گا
کغم0.11
01 02 10 20بقرة
چێڵ
کغم0.11
01 02 10 30عجول
گۆلک
کغم0.11
01 02 10 40جاموس
گامێش
کغم0.11
01 02 10 50صغیر الجاموس
پەڵخ ( بێچووى گامێش )
کغم0.11
01 02 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
01.04
01 04 10 10غنم
مەڕ
کغم0.11
01 04 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
01 04 20 00ماعز
بزن
کغم0.11
01 04 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
01.05
01 05 11 00فرخ دجاج
جووجەڵەى مریشک
عدد
دانە
0.10.05
01 05 12 00فرخ الدیک الرومى
جووجەڵەى قەل
عدد
دانە
0.10.05
01 05 19 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.10.05
01 05 90 10دجاج بیض
مریشکى هێلكەکەر
عدد
دانە
0.11
01 05 90 20دجاج لحم
مريشكى گۆشتى
عدد
دانە
0.11
01 05 92 30دجاج امهات
مريشكى دايكانە
عدد
دانە
0.11
01 05 93 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.11
01 05 99 10البط و الوز
مراوى و قاز
عدد
دانە
0.11
01 05 99 20دیک الرومى
قەل
عدد
دانە
0.12
01 05 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.12
01.06
01 06 19 10ابل
ووشتر
کغم0.11
01 06 19 20ارنب
کەروێشک
عدد
دانە
0.110
01 06 19 30غزلان
ئاسک (مامز)
عدد
دانە
0.1125
01 06 19 40کلب
سەگ
عدد
دانە
0.1200
01 06 19 50قطط
پشیلە
عدد
دانە
0.115
01 06 19 60کنغر
کەنگەر
کغم0.11
01 06 19 70سنجاب
سمۆرە
عدد
دانە
0.12
01 06 19 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.12
01 06 20 00سلحفاة الزینە
کیسەڵى جوانى (زینە)
عدد
دانە
0.12
01 06 32 00ببغاء
بەبەغا
عدد
دانە
0.1150
01 06 32 10غندور
غەندوور
عدد
دانە
0.110
01 06 32 20کوکتیل
کۆکتێل
عدد
دانە
0.110
01 06 32 40براکیت
باڵندەى جۆرى براکێت
عدد
دانە
0.110
01 06 32 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.110
01 06 39 10حمام ،قبج
کۆتر ، کەو
عدد
دانە
0.110
01 06 39 20طیور الحب
باڵندەى خۆشەویستى
عدد
دانە
0.15
01 06 39 30روزیلا
ڕۆزیلا
عدد
دانە
0.12
01 06 39 40فنجس
فنس
عدد
دانە
0.12
01 06 39 50طاوس
تاووس
عدد
دانە
0.150
01 06 39 60کنارى
باڵندەى جۆرى کەنارى
عدد
دانە
0.115
01 06 39 70دجاج هندى
چین وماچین
عدد
دانە
0.12
01 06 39 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.12
01 06 90 10نحل وان کانت جماعة فى صندوق
کورەى هەنگ لەناو سندوق
عدد
دانە
0.115
01 06 90 20نحل وان کانت جماعة فى خلیة محلیة
کورەى هەنگى ناو سەبەتە یان هاوشێوەى خۆمانە ( غەلیف )
عدد
دانە
0.110
01 06 90 30ملکات النحل
شاهەنگ
عدد
دانە
0.110
01 06 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.110
02.01
02 01 10 00لحوم ابقار طازجة
گۆشتى ڕەشەوڵاغ نوێ تازە
کغم0.051.25
02.02
02 02 10 00 لحوم ابقار مجمدة
گۆشتى بەستووى ڕەشەوڵاغ (ڕۆست)
کغم0.051.25
02 02 30 10 همبرکر
هەمبرگر لە گۆشتى ڕۆست
کغم0.052
02 02 30 20کباب
کەباب لە گۆشتى ڕۆست
کغم0.052
02 02 30 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.052
02.04
02 04 10 00لحم الغنم والماعز الطازج
گۆشتى مەڕو بزن نوێ و تازە
کغم0.051.25
02 04 41 00لحم الغنم والماعز المجمد
گۆشتى بەستووى مەڕو بزن
کغم0.051.25
02.07
02 07 11 00لحم دجاج طازج
گۆشتى مریشک نوێ و تازە
کغم0.050.5
02 07 12 00لحم دجاج مجمد
گۆشتى مریشک بەستوو
کغم0.050.5
02 07 24 00لحم دیک رومی طازج
گۆشتى قەل نوێ و تازە
کغم0.050.5
02 07 25 00لحم دیک رومى مجمد
گۆشتى قەل بەستوو بیانى
کغم0.050.5
02 07 27 00فخذ دجاج مجمد
ڕانى مریشک بەستوو
کغم0.050.5
02 07 35 10کنتاکى
کنتاکى
کغم0.050.75
02 07 36 00حواصل و اکباد و قلب
جەرگ و دڵ و سیقەدۆرەى ( حواصل ) مریشک
کغم0.050.5
02.08
02 08 90 33لحم الفروج و عصافیر
گۆشتى باڕەکەو چۆلەکە
کغم0.050.75
02 08 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.75
03.01
03 01 10 00سمک زینة
ماسى جوانى (زینە)
عدد
دانە
0.050.05
03 01 91 10اسماک صغیرة لتربیة
ماسى بێچوو(پەنجە ماسى) بۆ بەخێو کردن
کغم0.050.5
03 01 91 20اسماک حیة
ماسى زیندوو
کغم0.051
03 01 91 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
03.02
03 02 11 00اسماک طازجة
ماسى تازە (نوێ)
کغم0.051
03 02 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
03.03
03 03 11 00اسماک مجمدة
ماسى بەستوو
کغم0.051
03 03 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
04.01
04 01 10 30حلیب طازج
شیرى تازە قوتوکراو
کغم0.050.5
04 01 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
04.02
04 02 10 10حلیب مرکز
شیرى خەستى قوتوکراو
کغم0.051
04 02 10 20حلیب مجفف بانواعها
شیرى وشک هەموو جۆرێک
کغم0.051.5
04 02 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051.5
04 02 91 30قیمر
قەیماغ
کغم0.051
04 02 91 40قشطة اللبن
سەرتو
کغم0.051
04 02 91 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
04.03
04 03 10 00لبن معلب
ماستى قوتوکراو
کغم0.051
04 03 10 20لبن رائب
لورك
کغم0.051
04 03 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
04 03 90 10لبن مرکز معلب
ماستى پالێوراو (خەست)
کغم0.051
04 03 90 20شنینة لبن
دۆ
کغم0.051
؛04 03 90 30لبن حامض
ماستى ترشاو
کغم0.051
04 03 90 40لبنة
لبنە
کغم0.051
04 03 90 50لبن مجفف
كەشك
کغم0.051
04 03 90 60شنینة
ماستاو
کغم0.051
04 03 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
04.05
04 05 10 00زبدة
کەرە
کغم0.051
04 05 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
04.06
04 06 10 10جبن طازج و معلب
پەنیرى تازە قوتوکراو
کغم0.051
04 06 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
04 06 30 00الجبن المعامل بالحرارة (غیر المبثور)
پەنير دروست كراو بە گەرمى
کغم0.051
04 06 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
04.07
04 07 00 11بیض التفقیس ( 360 بیضة )
هێلکەى جوجەڵە کارتۆن 360 هێلکە بۆ هەڵهێنان
کارتون0.0565
04 07 00 12بیض المائدة ( 360 بیضة )
هێلکەى پەلەوەر کارتۆن 360 هێلکە بۆ خواردن
کارتون0.0516.5
04 07 00 13بیض الامهات ( 360 بیضة )
هێلکەى پەلەوەر کارتۆن 360 هێلکە بۆ مریشکى بەخێوكردن
کارتون0.05125
04 07 00 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کارتون0.05125
04.08
04 08 11 00صفار البیض مجففة
زەردێنەى هێلکە ووشک کراو
کغم0.054
04 08 19 00بیاض البیض مجفف
سپێنەى هێلکە ووشک کراو
کغم0.054
04.09
04 09 00 00عسل طبیعی
هەنگوینى سروشتى بە شانە و بێ شانە
کغم0.055
05.01
05 01 00 00شعر طبیعی بشرى و فضلاتها
قژى سروشتى مرۆڤ/پاشماوەى قژى مرۆف
کغم0.1100
05.04
05 04 00 10مصارین
ڕێڤیک (ڕیخۆڵە)
کغم0.11
05.05
05 05 10 00ریش دجاج و طیور للمخاد
پەڕو پەڕەمووچ بەکاردەهێنرێت بۆ پڕکردنى سەرین و بالیف
کغم0.125
05.07
05 07 10 00عاج
شەفرەى فیل ( عاج) خاو کار لەسەر نەکراو
کغم0.1250
05.08
05 08 00 10مرجان
مەرجان خاو کار لەسەر نەکراو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
05 08 00 20أحجار کریمة غیر مشغولة
(یسر)مادەیەکى گران بەهایە لەناو دەریا (خاو) کار لەسەر نەکراو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
05 08 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
05.09
05 09 00 10اسفنج طبیعي خام غیر مصنع
ئیسفەنجى سروشتى خاو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
05 09 00 20اسفنج طبیعی مصنع
ئیسفەنجى ئامادەکراو (سروشتى)
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
05.10
05 10 00 10عنبر أشهب طیب القندس (کاستریوم) زباد المسک
ماددەى عەنبەر لە هەنگى بەلەک / بۆن و ماددەى مسک
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
05.11
05 11 10 00 منی ذکور الابقار
مەنى (تۆى گا)
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
06.01
06 01 10 00 فسقة البصل
خلیسکە پیاز
کغم0.10.1
06.02
06 02 10 00شتلات الخضر والازهار الفصلیة
شەتڵى سەوزەو گوڵى وەرزى
کغم0.10.5
06 02 20 10فسیلة النخل
نەمامى دار خورما
عدد
دانە
0.10.5
06 02 20 20شتلات فواکە مختلفة
نەمامى جۆره‌ها میوه‌
کغم0.10.5
06 02 20 30شتلات حمضیات
نەمامى مزره‌مه‌نى
کغم0.10.5
06 02 20 40شتلات زیتون
نەمامى زه‌یتون
کغم0.10.5
06 02 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.10.5
06 02 30 10شتلات زینة مع السندانة
نه‌مامى جوانى و ڕازاندنه‌وه‌، له‌ناو مه‌ركان
کغم0.10.5
06 02 30 20شتلات زینة بدون سندانة
نه‌مامى جوانى و ڕازاندنه‌وه‌ بێ مەرکان
کغم0.10.5
06 02 30 30شجرة اسبندار
داری ئه‌سپیندار
کغم0.10.5
06 02 30 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
06.03
06 03 10 00ازهار طبیعیة 4 فصول (دائمیة)
گوڵە باخ تەڕ
کغم0.11.5
06 03 10 20ورود طبیعیة طازجة
گوڵى سروشتى تەڕ
کغم0.11.5
06 03 10 30ورود بصلیة
گوڵى پیازى سروشتى تەڕ
کغم0.11.5
06 03 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
06.04
06 04 91 10ثیل
فریزى سروشتى
کغم0.10.5
06 04 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
07.01
07 01 10 00تقاوى البطاطا
جوقه‌ په‌تاته‌ بۆ چاندن
کغم0.050.1
07 01 10 20بطاطا
پەتاتە
کغم0.050.25
07 01 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.25
07.02
07 02 00 00طماطة
تەماتە
کغم0.050.25
07.03
07 03 10 11بصل أخضر للاکل
پیاز بۆ خواردن تەڕ ( تەڕە پیاز )
کغم0.050.25
07 03 10 12بصل للزراعة
پیاز بۆ چاندن
کغم0.050.25
07 03 10 20عسقلان
قجكه‌ پیاز (خلیسكه‌ى پیاز) بۆ چاندن
کغم0.050.25
07 03 20 00ثوم
سیر
کغم0.050.25
07 03 20 20ثوم عجم
سیر عەجەم
کغم0.050.25
07 03 90 00ثوم اخضر
سیرى تەڕ و سەوز
کغم0.050.25
07.04
07 04 10 00قرنابیط و بروکلى
قەڕنابیت و برۆکلى
کغم0.050.25
07.05
07 05 11 00خس
خاس (کاهو)
کغم0.050.25
07.06
07 06 10 00جزر و فجل
گێزەر و تور
کغم0.050.25
07 06 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.25
07.07
07 07 00 10خیار اخضر
خەیار تازە و سەوز
کغم0.050.25
07 07 00 20ترعوزي
تەرۆزى تازە و سەوز
کغم0.050.25
07.08
07 08 10 00بزالیا اخضر
بەزالیاى تازە و سەوز
کغم0.050.3
07 08 20 00لوبیا و فاصولیا اخضر
لۆبیاو فاسۆلیاى تازە و سەوز
کغم0.050.3
07 08 30 00باذنجان
باینجان
کغم0.050.25
07 08 90 10باقلاء اخضر
پاقلەى سەوز
کغم0.050.3
07 08 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.3
07.09
07 09 51 00فطر معلب طازج أو مبردە
قارچکى تازەو ساردکراو
کغم0.050.25
07 09 52 00کمة معلبة
دۆمبەڵان قوتوکراو
کغم0.055
07 09 90 10شجر قرع
کولەکە (کودى) زەرد
کغم0.050.25
07 09 90 20شجر عادى
کولەکە (کودى)
کغم0.050.25
07 09 90 30زیتون
زەیتون
کغم0.050.25
07 09 90 40بامیا
بامیە
کغم0.050.25
07 09 90 50معدنوس
مەعدەنوس
کغم0.050.25
07 09 90 60کزبرة
گژنیژ بەشێوەى سەوز
کغم0.050.25
07 09 90 70جمیع الخضروات
سەوزە هەموو جۆرێک
کغم0.050.25
07 09 90 80تفاح ارضى
سێوى بن زەوى
کغم0.050.25
07 09 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.25
07.10
07 10 00 00خضر محفوضة مجمدة
سەوزەى نیو ئامادەکراو بەستوو هەموو جۆرێک
کغم0.050.25
07 10 40 00ذرە صفراء حلوة
دەرەى زەرد شیرین
کغم0.050.25
07.11
07 11 51 00فطر معلب
قارچک(قوتوکراو)
کغم0.050.25
07 11 90 00خضروات معلبة
سەوزەى قوتوکراو هەموو جۆرێک
کغم0.050.25
07.12
07 12 20 00بصل جاف للأکل
پیاز بۆ خواردن ووشک
کغم0.050.25
07 12 31 00فطر مجفف
کوارگى ووشك
کغم0.050.3
07.13
07 13 10 00بقلیات مجفف/بزالیا
پاقلەمەنى ووشک/بەزالیا
کغم0.050.3
07 13 20 00حمص مجفف
نۆکى ووشک کراو
کغم0.050.3
07 13 33 20لوبیا و فاصولیا مملحة
لۆبیا و فاسۆلیاى خوێ کراو
کغم0.050.3
07 13 40 00عدس
نیسک
کغم0.050.3
07 13 90 10ماش
ماش ووشک
کغم0.050.3
07 13 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.3
08.01
08 01 11 00جوز هند یابس بقشر
گوێزى هيندى ووشک بەتوێکڵ
کغم 0.051.5
08.02
08 02 11 00لوز طازج بقشر
باوى بە توێکڵ (بادەم بە توێکڵ) تازە و نوێ
کغم 0.050.45
08 02 12 00لوز بدون قشر
باوى بێ توێکڵ
کغم 0.050.8
08 02 21 00بندق بقشر
بوندوق بە توێکڵ تازە و نوێ
کغم 0.050.45
08 02 22 00بندق بدون قشر
بوندوق بێ توێکڵ تازە و نوێ
کغم 0.050.8
08 02 31 00جوز بقشر
گوێز بە توێکڵ تازە و نوێ
کغم 0.050.45
08 02 32 00جوز بدون قشر (لب)
گوێزبێ توێکڵ تازە و نوێ
کغم 0.050.8
08 02 40 00بلوط شام
بەڕوو شام
کغم 0.050.8
08 02 50 10فستق بقشر
فستق بە توێکڵ تازە و نوێ
کغم 0.050.45
08 02 50 20فستق بدون قشر
فستق بێ توێکڵ تازە و نوێ
کغم 0.050.8
08 02 90 20حبة خضراء بقشر
قەزوان سەوز و نوێ
کغم 0.050.45
08 02 90 91حبة خضراء بدون قشر
بوتم / چەقەلە باوى سەوز و نوێ
کغم 0.050.8
08.03
08 03 00 00موز
مۆز
کغم 0.050.3
08.04
08 04 10 10تمر فل
خورماى فەل
کغم 0.050.3
08 04 10 20تمر یابس
قەسپ
کغم 0.050.35
08 04 10 30تمر معلب
خورما / قوتوکراو/پاکەت
کغم 0.050.3
08 04 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم 0.050.3
08 04 20 10تین طازج
هەنجیر تازەو تەڕ
کغم 0.050.3
08 04 20 20تین یابس
هەنجیر(وشک کراو)
کغم 0.050.35
08 04 30 00أناناس
ئەناناس
کغم 0.050.3
08.05
08 05 10 00برتقال
پڕتەقاڵ
کغم 0.050.3
08 05 20 00لالنکى
لالەنگى
کغم 0.050.3
08 05 50 10لیمون حامض
لیمۆ تازە تەڕ
کغم 0.050.3
08 05 50 20لیمون بصرة
لیمۆ بەصرە
کغم 0.050.35
08.06
08 06 10 00عنب طازج
ترێ تازەو تەڕ
کغم 0.050.3
08 06 20 00زبیب
مێوژ
کغم 0.050.35
08.07
08 07 11 00رقى
شوتى
کغم 0.050.3
08 07 19 10بطیخ
کاڵەک
کغم 0.050.3
08.08
08 08 10 00تفاح
سێو
کغم 0.050.3
08 08 20 10عرموط
هەرمێ
کغم 0.050.3
08.09
08 09 10 00مشمش طازج
قەیسى تەڕ
کغم 0.050.3
08 09 20 00کرز
گێلاسى تەڕ
کغم 0.050.3
08.10
08 10 10 00فراولة
میوەى تر تازە لە بابەتى توى سەرزەوى هەموو جۆرێک (فراولە)
کغم 0.050.3
08 10 20 00تکى ( توث)
تووى ئاسایى
کغم 0.050.3
08 10 30 00عنب کشمشى
ترێی کشمیشى
کغم 0.050.3
08 10 50 00کیوى
کێوى
کغم 0.050.3
08 10 90 10رمان
هەنار
کغم 0.050.3
08 10 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم 0.050.3
08.11
08 11 00 00فواکه نصف محضرة مجمد
میوەى تازەى بەستوو هەموو جۆرێک
کغم 0.050.3
08 11 20 00زبیب فواکه محفوضة
کشمیش
کغم 0.050.35
08.13
08 13 10 00طرشانه مجففة
قەیسى ووشک
کغم 0.050.35
08 13 40 20تمر هندى
تمر هندى (خورماى هندى ترش)
کغم 0.050.35
08 13 40 40تکى یابس (توت یابس) وفوکة مجففة
تووى رەق/ میوەى ووشک
کغم 0.050.35
08 13 40 50سماق غیر مطحون
سماق/ ترش نەهاڕاو
کغم 0.050.35
08 13 40 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم 0.050.35
08.14
08 14 00 00قشر رمان مجفف
توێکڵە هەنارى ووشک
کغم 0.050.25
09.01
09 01 11 00بن غیر مطحون-حب
قاوە نەکوتراو/دنک (نەهاڕاو)
کغم0.051.25
09.02
09 02 10 00شاى اخضر
چاى سەوز
کغم0.050.75
09 02 30 10شاى سفري بأکیاس صغیرة
چاى سەفەرى
کغم0.050.75
09 02 40 00شاى اسود اعتيادى
چاى رەش ئاسایى
کغم0.050.75
09.04
09 04 12 00فلفل مسحوق
بیبەرى هاڕاو
کغم0.051.5
09.06
09 06 10 00دارسین عود (قرفە)
دارچین نەهاڕاو
کغم0.051.5
09 06 20 00دارسین مطحون
دارچین هاڕاو
کغم0.051.5
09.07
09 07 00 00قرنفل
قەرنەفل (مێخەک)
کغم0.051.5
09.08
09 08 30 00هیل
هێل
کغم0.051.5
09.09
09 09 20 00کزبرة
تۆوى گژنیژ
کغم0.051.5
09 09 50 00کبابة
تۆوى شمرى
کغم0.051.5
09.10
09 10 10 00زنجبیل
زەنجەبیل
کغم0.051.5
09 10 20 00زعفران (وزن الصافى)
زەعفەران ( بەکێشى تەواوى زەعفەران )
کغم0.051000
09 10 30 00کرکم
زەردە چوو
کغم0.051.5
09 10 40 00زعتر أوراق غار
زەعتەر ئەوراقى غار
کغم0.051.5
09 10 50 00کارى
کارى
کغم0.051.5
09 10 91 00بهارات مشکلة
تێکەلەى بەهارات
کغم0.051.5
09 10 99 20عطاریات
بۆن و بەرامەى خواردەمەنى
کغم0.051.5
09 10 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051.5
10.01
10 01 90 10حنطة (حب )غیر مطحون
گەنم ئاسایى
کغم0.050.2
10 01 90 40سنبل حنطة (فریک)
فەریکە گەنم
کغم0.050.15
10 01 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.15
10.03
10 03 00 00شعیر
جۆ
کغم0.050.2
10.04
10 04 00 10شوفان
شۆفان
کغم0.050.25
10.05
10 05 10 00ذرة للبذور
گەنمە شامى بۆ تۆ کردن
کغم0.050.1
10 05 90 10ذرە للأکل حبات
گەنمە شامى بۆ خواردن بە شێوەى دانەوێڵە
کغم0.050.2
10 05 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.2
10.06
10 06 10 00أرز غیر مقشور
برنج بە توێکڵ یان سپى نەکراو
کغم0.050.2
10 06 20 00تمن مقشور
برنج بە بێ توێکڵ
کغم0.050.15
10.08
10 08 20 00دخن
هه‌رزن
کغم0.050.1
10 08 30 00حبوب للطیور
دانەوێڵە بۆ پەلەوەر
کغم0.050.1
10 08 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.1
11.01
11 01 00 10طحین الحنطة
ئاردى گەنم
کغم0.10.2
11.02
11 02 20 00طحین الذرة
ئاردى گەنمە شامى
کغم0.10.2
11 02 30 00طحین الرز
ئاردى برنج
کغم0.10.25
11 02 90 10طحین الشعیر
ئاردى جۆ
کغم0.10.2
11 02 90 60طحین الکنتاکى
ئاردى کنتاکى
کغم0.11
11 02 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
11.03
11 03 11 10جریش
بڕوش
کغم0.10.15
11.04
11 04 19 10برغل
ساوار
کغم0.10.15
11 04 29 10حبیة
گەنمە کوتا
کغم0.10.15
11.06
11 06 10 12طحین الحمص
ئاردى نۆک
کغم0.10.2
11.08
11 08 11 00النشا(الحنطة)
نیشاستەى گەنم
کغم0.10.25
11 08 12 00النشا(الذرة)
نیشاستەى گەنمەشامى
کغم0.10.25
11 08 19 10النشا(الرز)
نیشاستەى برنج
کغم0.10.25
11 08 19 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
11.09
11 09 00 00جلاتین الحنطة
گڵۆتین
کغم0.10.25
12.01
12 01 00 10فول الصویا
فول سۆیا
کغم0.050.05
12.02
12 02 10 00فستق عبید بقشر
فستق عبید (فول سودانى) بە توێکڵ
کغم0.050.45
12 02 20 00قستق عبید بدون قشر فستق عبید (فول سودانى) بێ توێکڵکغم0.050.8
12.04
12 04 00 00بذر الکتان -بذر القطن
تۆى كه‌تان و دەنکە لۆکە
کغم0.050.1
12.06
12 06 00 10لب حب الشمس
ناوکى گوڵە بەڕۆژەى کاڵ
کغم0.050.75
12 06 00 20عباد الشمس
گوڵە بەڕۆژەى کاڵ
کغم0.050.35
12.07
12 07 40 00سمسم
کونجى
کغم0.050.6
12.09
12 09 26 10الیاف خاصة للزراعة
الیاف بۆ چاندنى تۆ
کغم0.050.7
12 09 29 10کازو
گازۆ بێ توێکڵ
کغم0.050.8
12 09 91 00بذور قرع
تۆى کولەکە
کغم0.053
12 09 91 10بذور طماطة
تۆى تەماتە
کغم0.053
12 09 91 50بذور خیار
تۆى خیار
کغم0.053
12 09 91 60بذور عبادالشمس
تۆى گوڵە بەڕۆژە
کغم0.053
12 09 91 80بذور الباذنجان
تۆى باینجان
کغم0.053
12 09 91 94بذور البصل
تۆى پیاز ( ڕەشکەى پیاز )
کغم0.053
12 09 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.053
12.11
12 11 10 00عرق السوس
ڕەگى مێکوک
کغم0.053
12 11 20 00جذور جیسینک
ڕەگى گیسینگ
کغم0.053
12 11 90 10حبة السوداء
ڕەشکە
کغم0.053
12 11 90 50عشب للعصیر عشب للموطا
شپرزە(گیاسالمە) بۆ دروست کردنى شەربەت و ئایس کرێم
کغم0.053
12 11 90 70عود سواک
سیواك
کغم0.050.5
12 11 90 80دواء للاعشاب
ده‌رمانى گیایى
کغم0.053
12 11 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.053
12.12
12 12 30 00لب لوزة المشمش
ناوکى ناوکە قەیسى بێ توێکڵ
کغم0.050.8
12 12 30 10أعشاب(حبة جیسینک)
دەنكە گيسينك
کغم0.053
12 12 30 20حبة الخوخ او الدراق
چەقالەى تاڵ
کغم0.050.5
12 12 30 30لب الدراق
ناوكەى بەلالوك
کغم0.050.5
12 12 30 40لب للمشمش
ناوکە قەیسى بە توێکڵ
کغم0.050.45
12 12 91 00شوندر للانتاج السکر
چەوەندەرى شەکر
کغم0.050.3
12 12 99 10حب رقی و بطیخ
تۆى شووتى و کاڵەک
کغم0.053
12 12 99 30 قصب السکر
قامیشى شەکر
کغم0.053
12 12 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.053
12.13
12 13 00 10تبن
كا
کغم0.050.15
12 13 00 20عصافات (حلفة)
قه‌سه‌ل
کغم0.050.15
12 13 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.15
12.14
12 14 10 10برسیم
وێنجە
کغم0.050.1
12 14 10 20اعلاف حیوانیة على شکل بالات
خواردنى ئاژەڵ جەوت (بەرسیم) بە شێوەى بالەوکەپس کراو
کغم0.050.1
12 14 10 30قشر الحنطة (علف)
كه‌په‌ك هه‌موو جۆرێك
کغم0.050.1
12 14 10 40قشرة للاعلاف
توێكڵ (سڤى) هه‌موو جۆرێك
کغم0.050.1
12 14 10 50اضافات علفیة
زێدە ئالیک
کغم0.050.4
12 14 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.4
13.01
13 01 10 00صمغ الک او صمغ جاوى
کەتیرەى دەردراوى ڕووەکى ( جاوى )
کغم0.10.2
13 01 20 00صمغ العربی
كەتيرەى عەرەبى
کغم0.10.2
13 01 90 20مستکة
ڕازیانەى سروشتى
کغم0.10.35
13 01 90 60لبان الذکر(علک مستک)
بنێشتى خاو،بنێشتى تاڵ
کغم0.10.3
13 01 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.3
13.02
13 02 19 30راشي
تەحین (راشى)
کغم0.11.25
13 02 19 60من السما(خام)
گەزۆى سروشتى (مەن)
کغم0.11.5
13 02 19 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
13 02 32 00مادة مکثفة
ماددەى لینج و خەست لە بەرهەمە ڕووەکیەکان
کغم0.11.5
14.01
14 01 20 00خیزران
دار حەیزەران
کغم 0.11.5
14.03
14 03 00 00مواد شجریة لصناعة المکانس
کەرەستەى ڕووەکى کە بەکاردێت بۆ پیشەسازى گەسک و فڵچە
کغم 0.11
14.04
14 04 10 20ورقة اخشاب (نشور اشجار للدباغە)
توێكلى دار
کغم 0.11
14 04 10 30حفص
مازوو
کغم 0.11
14 04 10 40حنة للدباغة او لصباغة الشعر
خەنە وەک کەرەستەى سەرەتایى کە بەکاردێت لە پێستە خۆشکردن یان بۆیە کردن
کغم 0.11
14 04 10 50راس البلوط للدباغة
جەوت
کغم 0.10.5
14 04 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم 0.10.5
15.01
15 01 10 00شحوم الطیور الدواجن
بەزى پەلەوەرى کێڵگە
کغم0.11
15.02
15 02 10 00شحوم الابقار
چەورى و بەزى ڕەشەوڵاغ
کغم0.11
15 02 20 00شحوم دهون لیة غنم
چەورى و دونگى مەڕ
کغم0.11
15.04
15 04 10 00زیت کبد السمک
ڕۆنى جگەرى ماسى
کغم0.11
15 04 20 00زیت السمک
ڕۆنى ماسى
کغم0.11
15.07
15 07 10 00زیت فول الصویا (الخام)
ڕۆنى سۆیا
کغم0.10.25
15.09
15 09 10 00زیت زیتون خام
زەیتى زەیتونى خاو
کغم0.10.4
15 09 90 00زیت زیتون للاکل
زەیتى زەیتونى خاو بۆ خواردن
کغم0.11
15.11
15 11 19 00 زيت النخيل
زیتى خورما
کغم0.10.7
15.12
15 12 11 00زیت عباد الشمس خام
زەیتى گوڵە بەڕۆژەى خاو چاک نەکراو
کغم0.10.3
15.13
15 13 11 00زیت جوز الهند خام
زەیتى گوێزى هیندى خاو
کغم0.10.7
15.15
15 15 90 10زیت ودهون للأکل محضرة
ڕۆن و زەیتى ڕووەکى شل بۆ خواردن
کغم0.10.5
15 15 90 20زیت الحب السودة
زەیتى ڕەشکە بۆ خواردن
کغم0.10.7
15.16
15 16 10 00زیت حیواني سائل للأکل
ڕۆن و زەیتى ئاژەڵى شل بۆ خواردن
کغم0.10.5
15 16 20 00دهن لصناعة الحلویات
ڕۆنى ئامادەكراو بو كارگەى شیرنەمەنى
کغم0.10.7
15.21
15 21 10 00شمع نباتي
شه‌مێ ى ڕه‌ونه‌قى دار/ ڕه‌ونه‌قى تر
کغم0.11
15 21 90 20شمع من العسل الطبیعي
شەمێ ى هەنگوینى سروشتى
کغم0.10.5
16.01
16 01 00 19باسطرمة
لوولە گۆشت (باسترمە،مارتدێلا)
کغم0.052
16 01 00 29سجق داخل مصارین
سجوق قوتوكراو
کغم0.051.5
16.02
16 02 20 00احشاء (کبد)
جەرگى ئاژەڵ ئامادەکراو
کغم0.051.5
16 02 31 00صوصج دجاج
گۆشتى صوصج ( پەلەوەر )
کغم0.052
16 02 50 00باسطرمة بالبهارات محضرة
هەمووجۆرێک باسترمەى بەبەهارات کراو و ئامادە کراو
کغم0.052
16 02 50 90لحم بقر (معلب)
گۆشتى چێڵ (قوتوکراو)
کغم0.051
16 02 50 91غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
16 02 90 21لسان الحیوان
زمانى ئاژەڵ
کغم0.051.25
16.04
16 04 20 00لحم سمک بالعلب محضر
گۆشتى ماسى ئامادەکراو یان پارێزراو لە قوتو
کغم0.051.25
16 04 30 00بیض السمک
کافیار(هێلکەى ماسى)
کغم0.053
16.05
16 05 10 00سرطان البحر
قرژاڵى دەریایى
کغم0.052
16 05 20 00روبيان
ڕۆبیان
کغم0.052
17.01
17 01 11 10سکر خام الصناعی
شەکرى خاو تام و ماددەى ڕەنگى نەخرابێتە سەر و تێنەکرابێ بۆ پیشەسازى
کغم0.050.3
17 01 99 11سکر ناعم
شەکرى وردە
کغم0.050.5
17 01 99 12سکر قوالب
شەکرى قالب
کغم0.050.5
17.02
17 02 50 00سوائل سکریة اخرى کثیفة شیرة / مشروبات
شيلاوى شەكر (شیرى خەست )بۆ خواردنەوەکان
کغم0.050.5
17 02 90 60سکر محروق
كارامێل (شەکرى سوتاو)
کغم0.052
17 02 90 70عسل صناعی / عسل کرزات
هەنگوینى صناعى،هەنگوینى بە چەرەزات
کغم0.052.5
17 02 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.052.5
17.03
17 03 90 00دبس / عسل اسود
دۆشاوى شەکر
کغم0.050.5
17.04
17 04 10 00علک
بنێشت
کغم0.051.5
17 04 90 10ملبس - حلاوة
نوقول
کغم0.051
17 04 90 20حلقوم
لوقم
کغم0.051.25
17 04 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051.25
18.01
18 01 00 00کاکاو حب غیر محمص او محمص
کاکاو بەشێوەى دەنک یان ووردکراو
کغم0.050.75
18.04
18 04 00 00زبدة الکاکاو
کرێمى کاکاو
کغم0.050.5
18.05
18 05 00 00کاکاو باودر بدون سکر
کاکاو بەشێوەى تۆزو بێ شەکر
کغم0.050.75
18.06
18 06 10 10شکولاتة ( نستلە عادیە )
شوکلاتە ( کاکاو بەشێوەى هاڕاو تۆز شەکرو شیرى تێدایە)
کغم0.051
18 06 20 10مساحیق لتحضیر صناعة ایس کریم محتویة على کاکاو
توزى ئامادەكراو بو بةرهةم هينانى ايس كريم بە كاكاو
کغم0.051
18 06 20 30شکولاتة بشکل سائل مرکز او معجون
شيرينى شل يان هەويرى (نوتيلا)
کغم0.051.25
18 06 20 40جکلیت
چوکلێت
کغم0.051.25
18 06 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051.25
18 06 90 20حلاوة - محتویة على کاکاو
حەلاوەى شكرى بە كاكاو
کغم0.051
18 06 90 30نستلة فوق الکیک لتغطیة
نستلە شل بە كاكاو
کغم0.051.25
18 06 90 40نستلة
نەستەلە
کغم0.051.25
18 06 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051.25
19.01
19 01 10 10اغدیة اطفال بدل الحلیب الام
خواردنى ئامادەكراو بو منداڵ جێگرەوەى شیرى دایک
کغم0.050.25
19 01 10 20محضرات محتویة على الکاکاو
خۆراکى ئامادەکراو بۆ منداڵ کە شیرو کاکاوى تێدایە
کغم0.050.25
19 01 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.25
19 01 90 30مسحوق لصنع ایس کریم بدون کاکاو
تۆز بۆ دروست کردنى ئایس کرێم بێ کاکاو
کغم0.051
19.02
19 02 11 10معکرونة - شعریة
هەرشتەى (مەعکەرونى- شعریە)
کغم0.050.3
19 02 11 20عجائن غذائیة ( بورک )
هەویرى ئامادەکراو
کغم0.050.3
19 02 11 40جبس من دقیق بطاطا بشکل معکرونة غیر جاهز
جبس نيو ئامادەکراو
کغم0.050.25
19 02 11 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.25
19 02 19 40لحوم نباتیة الجافة
گۆشتى ووشک(گیایى)
کغم0.050.2
19.04
19 04 10 10منتجات اساسها الحبوب / کورن فلیکس .رقائق الذرة
بەرهەمەكانى دروستكراوى دانەوێلەى سوركراو/كورن فليكس
کغم0.050.5
19 04 30 20قمح محمص
گەنمى برژاو
کغم0.050.5
19.05
19 05 10 00خبز مقرمش
نانى برژاو ( سورکراو)
کغم0.050.25
19 05 32 00بسکویت اجنبي
بسکویتى کریم دار(قاوەدار) بیانى
کغم0.051
19 05 32 10 بسکویت عربي .ایراني
بسکویتى کریم دار(قاوەدار)عربي . ئێرانى
کغم0.050.6
19 05 40 10بقسماة
کعک
کغم0.050.5
19 05 40 20کیک عربي أو ایراني
کێک عەرەبى و ئێرانى
کغم0.050.5
19 05 40 30كيك أجنبي
کێک بیانى
کغم0.050.8
19 05 40 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.8
19 05 90 10خبز و صمون
نان و سەمونى ئامادەکراو
کغم0.050.3
19 05 90 20خبز شعير
نانى جۆ
کغم0.050.3
19 05 90 30بيتزا محضرة ( جاهزة)
پیتزاى ئامادەکراو
کغم0.053
19 05 90 40کونافە /بقلاوة
كونافە / پاقڵاوە
کغم0.055
19 05 90 80جبس محضر / جبس عادي
جبس ئامادەکراو /پفەک
کغم0.050.5
19 05 90 93بسكت مملح ,بسكت عادي
پسکویتى ئاسایى و سوێرکراو
کغم0.050.6
19 05 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.6
20.01
20 01 10 00طرشي خيار و طعروزي
خەیار و تەرۆزى خۆشکراو(تورشى)
کغم0.051
20 01 90 11جمة
دۆمبەڵان
کغم0.055
20 01 90 12زيتون محضر
زەیتونى خۆشکراو ئامادەکراو
کغم0.051
20 01 90 14طرشي محضر
ترشیات هەموو جۆرێک (ترشى ئامادەكراو)
کغم0.051
20 01 90 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
20.02
20 02 10 00طماطة كاملة أو مقطعة محفوظة
تەماتە تەواو يان پارچە پارێزراو
کغم0.050.8
20 02 90 10معجون طماطة
دوشاوى تەماتە (معجون)
کغم0.050.5
20.04
20 04 1000 بطاطا مجمدة
پەتاتە بەستو
کغم0.051
20 04 90 10جزر محضر
گێزەر خۆشکراو و ئامادەکراو
کغم0.051
20 04 90 30فاصوليا محضرة
فاسۆلیا خۆش کراو و ئامادەکراو
کغم0.051
20 04 90 40لوبيا محضرة
لۆبیا خۆش کراو و ئامادەکراو
کغم0.051
20 04 90 70باميا محضرة
بامیا خۆش کراو و ئامادەکراو
کغم0.051
20 04 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
20.05
20 05 20 00بطاطا نصف مصفه
پەتاتەى زەردکراو لە ناو کیس
کغم0.051
20 05 90 12حمص بطحينة
نۆک بە تحین (حمص بطحینە)
کغم0.050.8
20 05 90 96لهانة
کەلەرم
کغم0.050.5
20 05 90 97ورق عنب
گەڵامێو
کغم0.050.5
20 05 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
20.07
20 07 10 30حلاوة فستق ( خبيص )
حەلواى فستق
کغم0.051
20 07 99 18مربا بأنواعها
مڕەبا هەموو جۆرێک
کغم0.050.8
20 07 99 20قمرالدين
نانە قەيسى
کغم0.051
20 07 99 30دبس العنب
دۆشاوى ترێ (دۆشاوى مێوژ)
کغم0.050.5
20 07 99 50جلي ( جلاتين )
جەلى بۆن
کغم0.050.75
20 07 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.75
20.08
20 08 19 11 لوز مملح
باوى سويركراو
کغم0.051.5
20 08 19 12فستق
فستق سوێرکراو
کغم0.051.5
20 08 19 13بندق
بندق سوێرکراو
کغم0.051.5
20 08 19 14عباد الشمس
گوڵە بەڕۆژەى برژاو
کغم0.050.5
20 08 19 15لب عباد الشمس
ناوکى گوڵە بەڕۆژەى برژاو
کغم0.051
20 08 19 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
20 08 19 20جرزات مخلوط مملحة
تێکەڵاوى چەرەزات بە توێکڵەوە ئامادەکراو
کغم0.051
20.09
20 09 12 00عصائر مركزة
شه‌ربه‌تى خه‌ست
لتر0.050.5
20 09 31 10عصير ليمون
ئاوى لیمۆ(شەربەتى لیمۆ)
لتر0.050.5
20 09 31 20شربت رمان
شەبرمان(ربە هەنار)
لتر0.050.5
20 09 41 00شربت اناناس
شەربەتى ئەناناس(کەمپوت)
لتر0.050.5
20 09 50 00عصير طماطة
شەربەتى تەماتە
لتر0.050.5
20 09 61 00شربت زبيب
شەربەتى مێوژ(کەمپوت)
لتر0.050.5
20 09 71 00شربت تفاح
شەربەتى سێو(کەمپوت)
لتر0.050.5
20 09 80 10دبس التمر
دۆشاوى خورما
لتر0.050.5
20 09 80 31شربت باودر
شه‌ربه‌تى تۆز
لتر0.051
20 09 90 10شربت فواكه
شه‌ربه‌تى میوه‌ (كه‌مبوت) بۆ هەموو جۆرە میوەیەک کە دنکەکەى تێدا بێت
لتر0.050.5
20 09 90 20ماء شلغم
ئاوى شێلم
لتر0.050.5
20 09 90 30شربت مكيس أطفال
شه‌ربه‌تى منداڵان هه‌موو جۆرێك
لتر0.050.1
20 09 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.1
21.01
21 01 11 00قهوة مطحونة
قاوەى کوتراو
کغم0.052
21 01 12 10نسكافي / كوفي ميت / كابشينو
نسکافى /کاپۆچینۆ / کۆفى میت
کغم0.052
21 01 12 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.052
21.02
21 02 10 00خميرة جانة
خومرەى ئێرانى
کغم0.051
21 02 20 10خميرة طرية
هەویر ترش (نان خومرەى) بیانى
کغم0.050.9
21 02 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.9
21 02 30 10بيكن باودر
پیکن پاودەر(تۆز یان پاودەرى کیک)
کغم0.052
21 02 30 30خميرة اللبن و الجبن
هێوێنى ماست و پەنیر و لەوبابەتانە
کغم0.052
21 02 30 40خميرة بيرة
هێوێنى بیره‌(خۆشکەرى بیره‌ له‌و بابه‌تانه‌ )
کغم0.055
21 02 30 50فانيلا
ڤانێلا
کغم0.052
21 02 30 60باودر الصودا
صۆداى تۆز
کغم0.050.5
21 02 30 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
21.03
21 03 20 00كجب
کچب
کغم0.050.5
21 03 30 20خردل
خەردەل
کغم0.050.5
21 03 90 10مايونيز
مایۆنیز
کغم0.050.5
21 03 90 20صاص و عنبة
صاص و عەنبە
کغم0.050.5
21 03 90 40سائل الذرة الحلو
شیلەى گەنمەشامى
کغم0.050.5
21 03 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
21.04
21 04 10 00حساء لجميع الخضر معلبة
شۆرباى قوتوکراو ئامادەکراو هەموو جۆرێك
کغم0.050.5
21 04 20 00ماجي
ئامادەکراوى خۆراکى تێکەڵ لە بابەتى ماجى و تۆزى ئاوى گۆشت , سوپ هەموو جۆرێک
کغم0.051.5
21.05
21 05 00 10ايس كريم / موطا جاهزة
ئایس کرێم/مۆتا/بەستەنى
کغم0.051.25
21.06
21 06 90 10مسحوق صناعة قيمر
تۆز بۆ دروست کردنى قەیماخ
کغم0.052
21 06 90 20مسحوق جلي
تۆزى جەلى
کغم0.051
21 06 90 30خميرة الأيس كريم
هێوێنى دۆندرمە ,ئایس کرێم
کغم0.052
21 06 90 50محسن الصمون أو خبز
چاکسازى نان و صمون
کغم0.051
21 06 90 80اقراص تحلية ( سكرين )
شەكرى نەخۆشى شەكرە
کغم0.050.5
21 06 90 92المنتجات عل شكل باودر للمشروبات الروحية و العصائر
تۆز بۆ ڕەنگ و تام بۆ چلورەو مۆتا بۆ خواردنەوەى گازى و ڕۆحى شەربەت
کغم0.051.25
21 06 90 93محضرات غذائية اساسها مركزات الفواكه
تەواو کەرى خۆراکى هەموو جۆرێک(ئامادەکراوەکانى ووزە بەخش )
کغم0.051.25
21 06 90 94عسل الطبيعي الغني بالعسل الملكي
هەنگوینى سروشتى دەوڵەمەندە بە هەنگوینى شاهانە
کغم0.057
21 06 90 96محضرات لتقوية العضلات
پڕۆتینى وەرزشى هەموو جۆرێک
کغم0.051.5
21 06 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051.5
22.01
22 01 10 10مياه معدنية طبيعية
ئاوى كانزایى سروشتى
لتر0.10.5
22 01 10 20مياه معدنية صناعية
ئاوى كانزایى ده‌ست كرد
لتر0.10.5
22 01 10 30مياه غازية ( صودا )
ئاوى گازدار
لتر0.10.5
22 01 90 10مياه شرب
ئاوى ئاسایى سروشتى
لتر0.10.5
22 01 90 20ثلج وقوالب ثلج
بەفرو سەهۆل ..... هتد
کغم0.10.5
22 01 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
22.02
22 02 10 21سفن آب
سێڤن ئاپ
لتر0.10.5
22 02 10 22فانتا
فانتاو هاوشێوەکانى
لتر0.10.5
22 02 10 23بيبسي و كولا
پیپسی و کۆلا
لتر0.10.5
22 02 10 29مشروب الطاقة
خواردنه‌وه‌ى ووزه‌ به‌خش
لتر0.10.75
22 02 90 20 قهوة باردة / كاباشينو بارد
قاوەى سارد / كاپۆچینۆى سارد
لتر0.10.5
22 02 90 60مشروبات بنكهة فاكهة والخضر
خواردنەوەى بە تام و بۆنى میوە و سەوزە
کغم0.10.5
22 02 90 70شراب شعير
ئاب جۆ (شه‌رابی جۆ بێ كحول )
لتر0.10.5
22 02 90 80شاى بارد جاهز
چاى سارد ئاماده‌كراو له‌و بابه‌تانه‌
لتر0.10.5
22 02 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
22.03
22 03 00 10شعير مخمر لصناعة البيرة
جۆی خه‌مراو بۆ بیره‌
کغم0.30.5
22 03 00 20علب بيرة اجنبية
بیره‌ى بیانى قوتو
لتر0.30.6
22 03 00 30بيرة زجاجية
بیره‌ى بیانى شوشه‌
لتر0.30.6
22 03 00 40بيرة مصنوعة من الشعير
بیرەى دروست کراو لە جۆ
لتر0.30.6
22.04
22 04 10 00مشروبات نبيذ فوار
شەرابى بیانى
لتر0.32
22 04 21 00نبیذ نصف مصنع لا تتجاوز عن 2 لتر
شەڕابى نیو ئامادەکراو لە 2 لیتر زیاتر نەبێ
لتر0.32
22 04 29 00غیرها من المشروبات
شەڕابى ناونەبراو
لتر0.32
22 04 30 00مشروبات أخرى من سلافة العنب
شەڕابى دروستکراو لەترێ بە کحول فەوار مارتیل
لتر0.32
22.06
22 06 00 10مشروبات كوكتيل
كۆكتێل (کهولیەکان)
لتر0.32
22 06 00 20مشروبات مخمرة مثل شراب التفاح والكمثري
خواردنەوەى ترشێنراوى (مخمره) وەکو (شەڕابى سێو و هەرمێ )
لتر0.30.6
22.07
22 07 20 11کحول اثیل غير معطر للطب
کحول اثیل بۆ بەکارهێنانى پزیشکى
کغم0.30.5
22 07 20 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.30.5
22.08
22 08 20 00مشروبات ناتجة عن تفل العنب
خواردنەوەى کحولى دڵۆپێنراو لە شەڕابى ترێ (تفل العنب)
لتر0.32
22 08 30 00ويسكى لعمر12سنة
وێسکى تاکو تەمەن 12 ساڵ
لتر0.33
22 08 40 00روم و تافيا
ڕوم وتافیا
لتر0.32
22 08 50 00جن و جنیفا
جن و جنیفا
لتر0.32
22 08 60 00فودکا و تکیلا
ڤۆدگا و تەکیلا
لتر0.32
22 08 70 10مشروبات کحول أثیل معطر
خواردنەوەى کحولى ئەثیل بۆندار
لتر0.32
22 08 70 20عرق أجنبی
عه‌ره‌ق بیانى
لتر0.30.6
22 08 90 11دواء لتعقیم ( کحول ألأثيل )
دەرمانى تەعقیم کردن ( کحولى ئەثیل )
کغم0.30.5
22 08 90 12كحول خام
كحولی خام
لتر0.30.5
22 08 90 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.30.5
22.09
22 09 00 10خل عادي / ماء طرشي
سرکەى ئاسایى / ئاوى تورشى
لتر0.10.5
22 09 00 20خل مركز
سرکەى خەست
لتر0.11
23.01
23 01 10 00طحین من احشاء الحیوانات
ئارد و تۆزو پارچە لە گۆشت یان هەناو
کغم0.11.5
23.02
23 02 10 00نخالة من الذرة
ئالیک(علف) لە گەنمەشامى (نخال)
کغم0.10.1
23 02 20 00نخالة من الرز
ئالیک(علف) لە برنج
کغم0.10.1
23 02 30 00نخالة من الحنطة
ئالیک(علف) لە گەنم
کغم0.10.1
23 02 40 00نخالة من حبوب أخرى
ئالیک(علف) لە دانەوێڵەى تر
کغم0.10.1
23 02 50 00نخالة من البقول
ئالیک(علف) لە پاقلەمەنى
کغم0.10.1
23.09
23 09 10 00اغذیة کلاب وقطط
خواردنى سه‌گ و پشیلە
کغم0.10.75
23 09 90 10اغذیة أسماک وطیور الزینة
خواردنى ماسى و باڵندەى جوانى
کغم0.10.5
23 09 90 20اخذیة الطیور والدواجن
خواردنى پەلەوەر
کغم0.10.25
23 09 90 30غذاء النحل
خواردنى هه‌نگ
کغم0.10.25
23 09 90 31احجار ملحیة تحتوي على مواد غذائية للحيوانات
بەردە خوێ بۆ ئاژەڵ
کغم0.10.1
23 09 90 39غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.1
23 09 90 50محظرات لصناعة العلف مركزة
ئامادەکراوەکانى پوختەکراو بۆ پیشەسازى ئالیک ( علف )
کغم0.10.25
23 09 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
24.01
24 01 10 00تبغ خام مختلف بأضلاعها
توتنى خاو و چاک نەکراو بەقەد
کغم0.31
24 01 20 00تبغ بدون أضلاع
توتنى خاو و چاک نەکراو بەبێ قەد
کغم0.31
24 01 30 10فضلات تبغ
پاشه‌ڕۆى توتن شیاو بۆ بەکارهێنان
کغم0.31
24 01 30 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.31
24.02
24 02 10 00سکائر جروت
جگه‌ره‌ى (چروت)
کغم0.310
24 02 20 10سکائر منشأ أجنبى 50 کروص ( 10000 سیکارة)
جگەرە دروستکراوى بیانى 50 تەکەیى (10000 جگەرە)
1کارتون0.365
24 02 20 20سکائر منشأ عربى 50 کروص ( 10000 سیکارة)
جگەرە دروستکراوى عربى 50 تەکەیى (10000 جگەرە)
1کارتون0.350
24 02 90 20سكائر بدون تبغ
جگەرەى تەواو بەبێ توتن
کغم0.35
24 02 90 30سكائر الكترونية
جگەرەى ئەلیکترۆنى
سێت0.35
24.03
24 03 10 10تبغ مفروم أو مكبوس
توتنى چاککراو
کغم0.31
24 03 10 20تبغ مفروم أو مكبوس للقلاين
توتنى پایپ
کغم0.31
24 03 10 30تبغ مهيأ للتجزئة
تنباک ووردکراو کەپس کراو ئامادە
کغم0.31
24 03 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.31
24 03 99 50خلاصات وارواح التبغ
ڕوحى توتن
کغم0.32
24 03 99 60معسل الركيلة
توتنى نێرگەلە (معسل)
کغم0.32
24 03 99 70طعام للاركيلة
تامى نێرگەلە
کغم0.32
24 03 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.32
25.01
25 01 00 10ملح الطعام
خوێى ئامادەکراو/ خوێى کیس شیاو بۆ خواردن
کغم0.150.1
25 01 00 20ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري (للدباغة)
خوێى زبر و فەل بۆ پیشەسازى نەشیاو بۆ خواردن
کغم0.150.05
25 10 00 50ملح محضر خاص لغسل الصحون
خوێى ئامادەکراو تایبەت بە ئامێرى قاپ شۆرو لەو بابەتانە
کغم0.150.25
25 01 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.25
25.03
25 03 00 00كبريت الخام
گۆگردى خاو
کغم0.150.75
25.05
25 05 10 10رمال سليسية (كوارتس)
سلیکاى خیزى
کغم0.150.05
25 05 10 20رمال طبيعية خالية من المعادن (ملون)
خۆڵى سروشتى و ئاسایى ڕەنگاو ڕەنگ کە هیچ کانزایەکى تێدا نیە
کغم0.150.05
25 05 10 30رمال بناء
زیخ (لم)
طن0.1530
25 05 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.03
25.06
25 06 10 10مرو كوارتز
زیخى (کوارتز)
کغم0.150.25
25.08
25 08 10 00بنتونايت
بنتونایت له‌و بابه‌تانه‌ (جۆرە خۆڵێکە)
طن0.1530
25 08 20 00أتربة ازالة المواد الدهنية
خۆڵ بۆلابردنى ڕەنگەکان یان لابردنى ماددە چەوریەکان
طن0.1530
25.09
25 09 00 10جص بناء مطحون (طباشير)
تەباشیرى هاڕاو ئامادەکراو بۆ بینا
کغم0.150.03
25 09 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.03
25.13
25 13 11 00حجر خشن للحمام(حجر خفان للمساج)
به‌ردى حه‌مام بۆ پاككردنه‌وه‌ى پێ (بەردى خەفان) خاو و ناڕێک
کغم0.151
25 13 20 10ورق سمبادة
سمپارە(سمارتە) هەموو جۆر و قەبارە
کغم0.151
25 13 20 20حجر كوراندوم طبيعى (عقيق)
بەردى کۆڕاندۆم سروشتى خاو
کغم0.152
25 13 20 30حجر عادي للحدائق والاحواض السمك
بەردى ئاسایى بۆ جوانکارى باخچە و حەوزى ماسى
طن0.15100
25 13 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
25.15
25 15 11 00حجر رخام غير مقطع خام
بەردى ڕوخام خاو ناڕێک
کغم0.150.2
25 15 12 00حجر عادي خام مقطع
بەردى ڕوخام خاو بە شێوەى چوارگۆشەو لاکێشە
کغم0.150.2
25.16
25 16 11 00كرانيت خام غير مقطع
بەردى گرانێت خاو ناڕێک
کغم0.150.15
25 16 22 00قطع بسيطة حجر رملي
بەردى لمین
کغم0.150.2
25 16 90 20احجارخام غیر مهذبة ومقطعة و کتل
به‌ردى تر خاو بە شێوەى ناڕێک و پارچە پارچە یان تاشە
کغم0.150.1
25.17
25 17 10 00حصى وأحجار مجروشة للمعمل بلوک
چەگل و بەردى هاڕدراو بۆ کارگەى بلۆک
کغم0.150.1
25 17 10 10حجر بونزا
وورده‌ بەردی پوكه‌ و پونزا
کغم0.150.1
25 17 10 20حصو لتصفية المياه
وورده‌ به‌رد بۆ پاڵاوتنى ئاو
کغم0.150.2
25 17 41 00مسحوق من المرمر
تۆزى سه‌روى مه‌ڕ مه‌ڕ
کغم0.150.1
25 17 49 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.1
25.20
25 20 10 10جص / عربى
گه‌چ و قسڵى عربى
طن0.1510
25 20 10 20جص اجنبي
گه‌چ و قسڵى بیانى
طن0.1550
25.22
25 22 10 00كلس حي
کلسى زیندوو
طن0.1550
25 22 20 00كلس مطفي
جبسى بۆرەک
طن0.1550
25 22 30 00كلس مائي
كلسى ئاوى(نوره)
طن0.1550
25.23
25 23 10 00مادة تضاف للصناعة الاسمنت (كلينكر)
کلینکر(پێکهاتەى کۆتایى چیمەنتۆ)
طن0.1540
25 23 21 00أسمنت أبيض و ملون
چیمه‌نتۆی سپی و ره‌نگاوره‌نگ
طن0.1560
25 23 29 10أسمنت عادي
چیمه‌نتۆی ئاسایی
طن0.1560
25 23 29 20أسمنت مقاوم
چیمه‌نتۆی مقاوم
طن0.1560
25 23 29 30أسمنت حراري
چیمەنتۆى نەسۆز
طن0.1560
25 23 29 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.06
25.24
25 24 00 00اسبست خام (عوازل)
ئەسبێستى خاو
کغم0.151
25.30
25 30 10 00بيرليت
پیرلێت
کغم0.151
25 30 90 11كبريتات الزرنيخ (سم الفار)
گۆگرداتى زەرنیخى زەرد (زەهرى مشک)
کغم0.150.35
25 30 90 50تراب مقاوم للحرارة
خۆڵى نەسۆز
کغم0.150.25
25 30 90 90 غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.25
26.01
26 01 11 00مواد خام حدید غیر مکتلة/غیر مقطعە
کەرەستەى خاوى ئاسن و پوختەکانى پارچەنەکراو
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
26 01 12 00مواد خام حديد مكتلة/مقطعه
کەرەستەى خاوى ئاسن و پوختەکانى پارچەکراو
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
26.03
26 03 00 00خام نحاس ومركزاتها
کەرەستەى خاوى مس و پوختەکانى (مرکزاتها)
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
26.04
26 04 00 00خام نيكل و مركزاته
کەرەستەى خاوى نیکل و پوختەکانى (مرکزاتها)
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
26.12
26 12 10 00خامات اليورانيوم ومركزاته
کەرەستەى خاوى یۆرانیۆم و پوختەکانى (مرکزاتها)
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
26.16
26 16 10 00خامات الفضة ومركزاته
کەرەستەى خاوى زیو و پوختەکانى (مرکزاتها)
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
26.18
26 18 00 00رمل مخلفات معامل الحديد
تۆزى پاشماوەى فلتەرى کارگەى ئاسن
کغم0.150.1
27.01
27 01 19 00الفحم الحجري
ڕەژووى بەردى (خەڵوزى بەردین)
کغم0.050.25
27.10
27 10 11 12زيت نافثا كاملة
نافتاى تەواو/حسب القائمة
طن0.05الفاتورة
لیستى کڕین
27 10 11 14بانزين عادي
(بەنزین) ئاسایى/ حسب القائمة
طن0.05الفاتورة
لیستى کڕین
27 10 11 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
طن0.05الفاتورة
لیستى کڕین
27 10 11 31ديزل
گازوایل (دیزل) بۆ بزوێنەرەکان
طن0.05و. النفط
27 10 11 33نفط
نەوت
کغم0.05و. النفط
27 10 11 43دهن خام لمعامل دهن السيارات
ڕۆنى خاوى ئۆتۆمبێل بۆ کارگە
کغم0.050.3
27 10 11 49غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
27 10 19 12زيت ايراني / دهن محرك سيارات
ڕۆنى ئێرانى
کغم0.050.5
27 10 19 13مصفي الدخان-مصافي البانزين
دوکەڵ بڕى ئۆتۆمبێل
کغم0.050.5
27 10 19 14دهن كير سي أويل ايراني
سۆیل ئێرانى
کغم0.050.5
27 10 19 15دهن محرك
ڕۆنى مەکینە
کغم0.050.5
27 10 19 16سي أويل اجنبي
سۆیل بیانى
کغم0.050.5
27 10 19 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
27 10 19 92منظف المكائن
ڕۆنى پاککەرەوەى مەکینە ، ڕۆنى برێک ئێرانى
کغم0.050.5
27 10 19 94زيت بريك-دهن بريك-كلينر
ڕۆنى پاککەرەوەى مەکینە (کلینر) -معالج هەموو جۆرێک ، ڕونى برێک بیانى
کغم0.050.5
27 10 19 95زيت هايدروليك والتوربين
رونى هایدرۆلیک وتوربين
کغم0.050.5
27 10 19 96زيت المحولات الكهربائية
زەیتى محاویلە
کغم0.050.5
27 10 19 97زيوت بيضاء (بارافین)
زه‌یتى پاراڤین
کغم0.050.5
27 10 19 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
27.11
27 11 11 00غاز طبيعي
غازى سروشتى
م30.05و.النفط
27.12
27 12 10 00بروبان/جلى للحرق/هلام نفطي
جەلی سوتان
کغم0.050.3
27 12 20 10مواد خام لصناعة الشمع
ماددەى شمع بۆ دروستكردنى مۆمى ڕۆناکى
کغم0.050.25
27 12 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
27.14
27 14 10 00فلر لمعامل القطران والاسفلت
فله‌ر بۆكارگه‌ى قیر
طن0.0550
27 14 90 10اسفلت السائل
قیڕی شل
طن0.05100
27 14 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
27.15
27 15 00 00زفت الاسفلت للبناء
قیڕی ڕه‌ش بۆ بینا
طن0.05100
28.01
28 01 10 00کلور
كلۆر
کغم0.10.8
28 01 20 00یود
یۆد
کغم0.10.25
28.02
28 02 00 10كبريت
گۆگرد (کبریت) بە شێوەى وورد یان پارچە یان کبریتى نیشتوو
کغم0.10.1
28 02 00 20كبريت على شكل غراء(كبريت غروي)
کبریتى غەرەیى
کغم0.10.25
28.03
28 03 00 00كاربون
كاربۆن
کغم0.10.25
28.04
28 04 10 00غاز هايدروجين
گازى هایدرۆجین
کغم0.13
28 04 21 00غاز الاركون
گازى ئاڕگۆن
کغم0.13
28 04 29 10غاز الهليوم
گازى هیلیۆم
کغم0.13
28 04 29 30غاز الامونيا
گازى ئه‌مۆنیا
کغم0.10.25
28 04 29 40غاز الفريون للتبريد
گازى سه‌لاجه‌ و مجمده‌/ ساردكه‌ره‌وه‌ فریون(cfc)
کغم0.10.15
28 04 29 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.15
28 04 30 00غاز النايتروجين
گازى نایترۆجین
کغم0.10.5
28 04 40 10غاز الاوكسجين
گازى ئۆكسجین
کغم0.10.5
28.05
28 05 40 00زئبق ابيض
جیوه‌ى سپى بۆ سه‌ماعه‌ و پشكنینى خوێن
کغم0.110
28.06
28 06 10 00حامض الهايدروكلوريد
ترشى هایدرۆكلۆرید (کلۆر هایدریک)
کغم0.10.25
28.07
28 07 00 10تيزاب باتري
تیزابى پاترى
لتر0.10.25
28.11
28 11 21 00كاربون للحام
کاربۆنى لەحیم کردن
کغم0.10.5
28 11 22 00غاز ثنائي اوكسيد الكاربون
گازى CO2 بۆ پیشه‌سازى
کغم0.10.25
28 11 29 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
28.14
28 14 10 00سائل الامونيا
شلەى ئامۆنیا
کغم0.10.4
28.15
28 15 12 00صودا المخفف
سۆداى سوکكراو (مخفف)
کغم0.10.25
28 15 20 00هايدروكسيد البوتاسيوم
هایدرۆكسید پؤتاسيۆم
کغم0.10.25
28 15 30 00هايدروكسيد الصوديوم
هایدرۆكسید صۆديۆم
کغم0.10.25
28.17
28 17 00 10ئوكسيد الزنك
ئۆكسیدى زینك هه‌موو جۆره‌ گازێك وه‌ هه‌موو جۆره‌ مەوادێكى كیمیاوى جگه‌ له‌ قه‌ده‌غه‌ كراوه‌كان
کغم0.10.25
28.18
28 18 30 00هايدروكسيد المنيوم
هایدرۆكسیدى ئه‌له‌منیۆم
کغم0.10.25
28.21
28 21 10 10التراب الحديدي-أوكسيد الحديد هيماتايت
خۆڵی ئاسن بۆ كارگه‌ى چیمه‌نتۆ -بەردى ئاسن هیما تایت Fe2o3
طن0.140
28 21 10 20التراب الحديدي-مكناتايت
خؤڵی ئاسن مەگنا تایت Fe3O4
طن0.140
28.26
28 26 12 00حامض بروكسيد الالمنيوم
ترشى پڕۆکسیدى ألمنیۆم
کغم0.11
28.28
28 28 90 10هايبوكلورايد الصوديوم
هايبوكلورايد الصوديوم
کغم0.10.25
28.33
28 33 22 00سلفات الالمنيوم
سلفاتى ئه‌له‌منیۆم
کغم0.10.25
28 33 30 00شب
شەب (زاخ)
کغم0.10.25
28.36
28 36 10 00كاربونات الامونيوم
کاربۆناتى ئەمۆنیۆم (نەوشادر)
کغم0.10.25
28 36 30 00كاربونات هايدروكسيد الصوديوم
كاربۆناتى هایدرۆكسید صۆدیۆم
کغم0.10.25
28 36 50 00كاربونات الكالسيوم
كاربۆناتى كالیسیۆم
کغم0.10.25
28 36 92 10كاربونات السيليلوز
كاربۆناتى سلیلۆز
کغم0.10.25
28 36 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
28.40
28 40 20 00برايت
مادده‌ى باراید (بؤرات)
کغم0.10.2
28.46
28 46 90 00تربة كومبوس لتربية الفطر
خولى كومبوس بو قارچك
کغم0.10.25
28.49
28 49 20 00معجون السليكون
معجون سلیکون بۆ ماکینەى ئۆتۆمبێل
کغم0.11.5
28.51
28 51 00 10ماء مقطر للبطاريات السيارات
ئاوى مقطر بۆ پاترى و فڵچەى جام
لتر0.10.15
29.01
29 01 10 10هايدروكاربون مشتقاته ايثان
هه‌ویرى ئیثان NDB
کغم0.050.5
29.02
29 02 90 20نفتالين/ كحولات دورية حلقية ومشتقاتها
نفتالین/ ئه‌سپه‌نیك
کغم0.050.25
29.06
29 06 21 10مادة كحول البانزين (لاب)
ماددەى (لاب) بۆ پاکەمەنى
کغم0.050.5
29 06 21 20مادة لصناعة المواد التنظيف (كحول البانزين ) (هاب)
ماددەى (هاب) بۆ پاکەمەنى
کغم0.050.5
29 06 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
لتر0.050.5
29.12
29 12 11 00معقم دواجن
فۆرمالین معقم بۆ ده‌واجن
کغم0.050.5
29.14
29 14 11 00أسيتون صناعي
ئەسیتۆن بۆ پیشەسازى
کغم0.051
29 18 14 00ليموندوز
لیموندوزى
کغم0.051
29.22
29 22 11 00سبيرتو صناعي
سبیرتۆ بۆكاری پیشه‌سازى (ئیثانول)
کغم0.050.5
29.36
29 36 90 00اقراص فواره
اقراص ڤیتامینات (فواره‌)
کغم0.052
29.37
29 37 00 00هرمون بروتين حيواني
پڕۆتینى ئاژەڵى
کغم0.050.25
29.40
29 40 00 00سكر نقي كيمياوي (لصناعة الكيماويات)
پوختەى شەكر نقي
کغم0.050.5
30.01
30 01 20 00خلاصات غدد أو غيرها من اعضاء أو افرازتها لعلاج التخثر
پوختەى لیک ڕژێن یان ئەوانى تر لە ئەندامەکان یان دەردراوەکانى بۆ چارەسەرى ئەندامى ( ماددەیەکە لە جگەر نایەڵێ خوێن بمەیێت )
کغم0.05صحة
تەندروستى
30.02
30 02 20 00لقاحات للطب البشري
پێکوتە بۆ پزیشکى مرۆیى (لقاحات)
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 02 30 00لقاحات للطب البيطري
پێکوتە بۆ پزیشکى ڤێتێرنەرى (لقاحات)
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 02 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05صحة
تەندروستى
30.03
30 03 10 00أدوية تحتوى على بنسلينات و مشتقاتها غير مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى علاج یان خۆ پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە نافرۆشرێت کە پەنسلین و سترۆبتۆماسینەکان لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 03 20 00أدوية تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) غير مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى علاج یان خۆ پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە نافرۆشرێت کە ئەنتى بایۆتیک (دژە زیندەیى) لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 03 31 00أدوية تحتوى على الانسولين غير مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى علاج یان خۆ پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە نافرۆشرێت کە ئەنسۆلین لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 03 39 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05صحة
تەندروستى
30.04
30 04 00 00أدوية طبية متنوعة
دەرمانى پزیشکى جۆراوجۆر
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 04 10 00أدوية تحتوى على بنسلينات و مشتقاتها مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى علاج یان خۆ پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کەپەنسلین و سترۆبتۆماسینەکان لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 04 20 00أدوية تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك) مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى علاج یان خۆ پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کە ئەنتى بایۆتیک (دژە زیندەیى) لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 04 20 20لواصق طبية للانف
لەزگەى پلاستیک بۆ لووت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 04 31 00 أدوية تحتوى على الانسولين مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى علاج یان خۆ پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کە ئەنسۆلین لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 04 32 00أدوية تحتوى على هرمونات مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى علاج یان خۆ پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کەهۆرمۆنات لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 04 39 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05خەملاندن
30 04 50 00أدوية تحتوى على فيتامينات أو منتجات اخر مهيأة في مقادير أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ چارەسەرو خۆ پاراستن بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کە ڤیتامینات لە خۆ دەگرێت
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 04 90 10محاليل طبية
گیراوەکانى پزیشکى
لتر0.05صحة
تەندروستى
30 04 90 20مياه طبية (مغذي طبي)
ئاوى ژیانه‌وه‌ (مغزى)
لتر0.05صحة
تەندروستى
30 04 90 30أدوية للطب البيطري
دەرمانى نەخۆشى ڤێتێرنەرى جۆراوجۆر
كگم0.05صحة
تەندروستى
30 04 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05صحة
تەندروستى
30.05
30 05 10 10ضمادات لاصقة للالام
فه‌رمه‌تێشى له‌ش ئیشان،مشه‌ماى ئازار (له‌سقه‌)،لەزگە بن پێ
ده‌رزه‌ن0.05صحة
تەندروستى
30 05 10 20كمادات جاهزة لخفض و ارتفاع حرارة الجسم
كه‌ماده‌ى ئاماده‌كراو/ سارد و گه‌رم كه‌رى له‌ش
كگم0.05صحة
تەندروستى
30 05 90 10قطن و شاش و باندج طبية
لۆكه‌و شاش و باندج پزیشكى هەموو جۆرێک
كگم0.05صحة
تەندروستى
30 05 90 20عيدان معدة لتنظيف الاذن
چیلکەى پاککردنەوەى گوێ
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 05 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05صحة
تەندروستى
30.06
30 06 10 10خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح
داوى برین پێچانەوەو نەشتەرگەرى
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 06 10 40لواصق طبية
پلاستەرى پزیشكى
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 06 20 00كواشف تحديد فئات و فصائل أو عوامل الدم
دەرخەر (دۆزەرەوە) بۆ دیارى کردنى گروپى خوێن
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 06 40 00اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الاسنان ،اسمنت ترميم العظام
مەوادى (ئامادەکراوى) بۆ پڕکردنەوەى ددان یان چاککردنەوەى ئێسک
کغم0.05صحة
تەندروستى
30 06 50 10حقيبة اسعافات أولية داخل السيارة
جانتاى فریاکەوتنى سەرەتایى بۆ ناو ئۆتۆمبێل
دانه0.05صحة
تەندروستى
30 06 50 20حقائب طبية متنوعة /خاصة لاطباء العيون
جانتاى پزیشكى هەموو جۆرێک /جانتای تایبه‌ت به‌ پزیشكى چاو
دانه‌0.05صحة
تەندروستى
30 06 70 00 محضرات هلامية معدة الاستعمال في طب البشري لتزيیت اجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو فحوصات سريرية
زیو لایت بۆ چەور کردنى لەش پێش کردارى پزیشکى
کغم0.05صحة
تەندروستى
31.01
31 01 00 00اسمدة حيوانية ونباتیة وان كانت عضوية
په‌ینى کیمیاوى کە بنچینەکەى ئاژەڵى یان ڕووەکى بێت بۆ ناو مه‌ركان و باخچه‌
کغم0.050.3
31.02
31 02 10 00سماد سائل (يوریا)
په‌ینى کیمیاوى بەشێوەى شل (سماد سائل)
کغم0.050.05
31 02 50 00نترات الصوديوم
نیتراتى صۆدیۆم
کغم0.050.3
31.03
31 03 10 00سوبر فوسفات
سوپەر فۆسفات وەک پەینى كشتوكاڵى
کغم0.050.05
31.04
31 04 20 00كلوريد البوتاسيوم
كلۆریدى پۆتاسیۆم
کغم0.050.3
31 04 30 00سماد كبريت
كبریت وەک پەینى كشتوكاڵى
کغم0.050.05
31.05
31 05 20 00منتجات اسمدة معدنية وكمياوية محتوية على عناصر نیتروجین و فسفور وبوتاسيوم
په‌ینى کانزایى كیمیاوى کە هەرسێ ڕەگەزە پیتێنراوەکانى تێدایە لە نایترۆجین و فسفۆرو پۆتاسیۆم
کغم0.050.05
32.01
32 01 10 00خلاصات الدباغة والصباغة (اصباغ) من أصل نباتي
پوختەکانى پێستە خۆشکەر لە رەگەزى ڕووەکى
کغم0.10.15
32.02
32 02 10 00مواد دباغة عضوية تركيبية
گیراوەى پێستە خۆشکردن هەموو جۆرێک وەک زرنیخ و قیر ...هتد
کغم0.10.15
32.04
32 04 11 00مواد أولية لصناعة الصبغ
کەرەستەى دروستکردنى بۆیە
کغم0.10.5
32 04 12 10صبغ سنوسن باودر
بۆیه‌ى سنوسن (تۆز)
کغم0.10.5
32 04 17 00صبغ الوان
بۆیه‌ى تایبه‌ت بۆ ڕه‌نگى جل و به‌رگ
کغم0.10.5
32 04 20 00صبغ فسفوري
بۆیه‌ى فسفۆری
کغم0.10.5
32 04 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
32.06
32 06 43 00أصباغ اساسها (سبائیدات الحدید)
بۆیه‌ پێکهاتەى بنەڕەتى سپائیدی ئاسن
کغم0.10.5
32.07
32 07 10 00صبغ مسحوق للجدران ملون
بۆیه‌ى نه‌تری دیوار(تۆز )ڕه‌نگا و ڕه‌نگ
کغم0.10.5
32 07 20 00صبغ للكاشي والسيراميك
بۆیه‌ى كاشی و سیرامیک
کغم0.10.5
32 07 30 00دملوك صبغ لماع سائل
بۆیەى بریقەدار کردن (ده‌مه‌لوك)
کغم0.10.5
32 07 40 00صبغ للزجاج
بۆیە بۆ ڕەنگ و نەخش کردنى شووشە
کغم0.10.5
32.08
32 08 10 10وارنيش بولسترات
وارنيش بولسترات
کغم0.10.5
32 08 20 10وارنيش اساسها بولیمرات اکریلیکیة
بۆیه‌ى ڕؤنى كه‌ پیكهاته‌كه‌ى پۆلیمه‌رات و پۆلیمه‌راتى سروشتیە
کغم0.10.5
32 08 90 20صبغ سيارات سائل
بۆیەى ئۆتۆمبێل و ئامێر شل
کغم0.11.5
32 08 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
32.09
32 09 10 10صبغ مائي
بۆیه‌ى ئاوى کە پێکهاتەکەى پۆلیمەراتى سروشتیە
کغم0.10.5
32.10
32 10 00 20الوان سطحية مائية لصقل الجلود
بۆیەى ئاوى بۆ لوسكردنى چەرم
كگم0.10.5
32 10 00 30وارنيش لصبغ الجلود (اصباغ الاحذية)
بۆیەى پێڵاو لە ناو قوتو بەرمیل هەموو جۆر
کغم0.10.5
32.12
32 12 90 10صبغ سبراي
بۆیه‌ سپڕا
کغم0.10.5
32.13
32 13 10 10لون الصبغ (الوان لتدرج الالوان)
ڕه‌نگى بۆیه‌
کغم0.10.5
32.14
32 14 10 10معجون الزجاج اساسه الدهن
هه‌ویر (معجون) بۆ شووشه‌ى په‌نجه‌ره‌
کغم0.10.25
32 14 10 20معجون اساسها الشمع
به‌ردى هاڕاو تێکەڵ بە معجون هاڕاوى تۆز
کغم0.10.75
32 14 10 30معجون أستعمالات فنية
معجون (هەویر) بۆ کارى هونەرى
کغم0.10.75
32 14 10 70معاجين اساسها الكبريت (صلب)
معجونى خێرا توندبوون
کغم0.10.75
32 14 10 90صبغ للديكورات
ماتكۆ بۆ جوانكاری ژوور و دیوار
کغم0.10.75
32 14 10 91صبغ مانع الصدأ
بۆیه‌ى بنەڕەتى دژە ژەنگ
کغم0.10.5
32 14 10 92معجون مطاط (ماستيك)للسفن
معجون ماستیک
کغم0.10.75
32 14 10 93شمع المرکب لسد التجاویف
شەم بۆ پڕکردنەوەى کەلێن و دەرز
کغم0.10.75
32 14 10 94معجون للشقوق (معجون اساس)
معجونى درزو ڕاستکردنى زیادەى دیوارو بنمیچ و ڕووەکان (مەعجوونى اساس)
کغم0.10.75
32 14 10 95معجون لتثبيت الاحجار والمرمر
معجون و چه‌سپی چاككردنى كه‌رەسته‌ى بیناسازى
کغم0.10.75
32 14 10 96معجون فايبر للسيارات (معجون بولش)
معجون فایبەر،معجون پۆلش بۆ ئۆتۆمبێل
کغم0.11.25
32 14 10 97معجون للسطوح ماستك/فلنكوت
ماستیک ،فلینکۆت
کغم0.10.25
32 14 10 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
32.15
32 15 11 00حبر ألاسود للطباعة
مه‌ره‌كه‌بى ڕه‌ش بۆ چاپگەرى
کغم0.11
32 15 11 50حبر مسحوق لجهاز الاستنساخ
مه‌ره‌كه‌بى پاودەر بۆ ئامێرى فۆتۆكۆپى
کغم0.11
32 15 11 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
32 15 19 00حبر ملون للطباعة
مەرەکەبى ڕەنگاو ڕەنگ بۆ چاپگەرى
کغم0.11
32 15 90 10حبر للكتابة والرسم
مه‌ره‌كه‌بى نووسین و وێنەکێشان‌
کغم0.11
32 15 90 20حبر جهاز الرونيو
مه‌ره‌كه‌بى كۆپى ڕۆنیۆ
کغم0.11
32 15 90 30حبر للافلام (ريشة)
مەرەکەبى ئامادەکراو بۆ قەڵەمى ڕیشدار
کغم0.11
32 15 90 40حبر للالات الناسخة
مه‌ره‌كه‌بى ئامادە کراو بۆ ئامێرى فۆتۆکۆپى
کغم0.11
32 15 90 50حبر اسطمبة
مه‌ره‌كه‌ب بۆ ئیسته‌مپه‌
کغم0.11
32 15 90 60حبر الات الكتابة (اشرطة)
مەرەکەبى شریتى بۆ ئامێرى نووسین
کغم0.11
32 15 90 70حبر ترقيم
مەرەکەبى ژمارە لێدان
کغم0.11
32 15 90 80حبر سري
مەرەکەبى نهێنى (السرى)
کغم0.11
32 15 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
33.01
33 01 90 11ماء مقطر للاغراض الطبية
ئاوى دڵۆپێنراو بۆ مەبەستى پزیشکى
کغم0.10.25
33 01 90 13
ماء ورد
گوڵاوى خواردەمەنى
کغم0.11.5
33 01 90 19غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
33.02
33 02 10 00عطر للاكل
بۆن بۆ ناو خواردن و خواردنەوەکان
کغم0.11.5
33.03
33 03 00 10عطور
عطور (بارفوم) سائل و جامد
لتر0.15
33 03 00 20كلونيا ايراني ، عربي
كۆڵۆنیا ئێرانى ،عەرەبی
لتر0.11
33 03 00 30 عطور تواليت
بۆن بڕه‌ى ته‌والێت
كغم0.11.5
33 03 00 40كلونيا أجنبي
كۆڵۆنیاى بیانى
لتر0.11
33 03 00 80معطر مركز
بۆن خۆشکەرى خەست
کغم0.11.5
33 03 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
33.04
33 04 10 10محضرات تجميل الشفاه اجنبي
پێكهاته‌ى جوانكارى لێو بیانى
کغم0.13
33 04 10 20محضرات تجميل الشفاه ايراني ،عربي
پێكهاته‌ى جوانكارى لێو ئێرانى ،عەرەبى
كغم0.11.5
33 04 20 10محضرات تجميل عیون اجنبي
پێكهاته‌ى جوانكارى چاو بیانى
کغم0.13
33 04 20 30قلم تحديد
قه‌ڵه‌مى تحدید
کغم0.13
33 04 20 50مسكارة
ماسكاره‌
کغم0.13
33 04 30 10ملحقات وطلاء اظافر
ڕەونەق و بریقەدارەکان بۆیەى نینۆک هەموو جۆرێک
کغم0.11
33 04 30 20اسيتون (مزيل)
لابه‌رى بؤیه‌ى نینۆك (أسیتون)
کغم0.11
33 04 30 30جميع انواع المكياج
مكیاج هه‌مووجۆرێك جگه‌ له‌ ناوبراوه‌كان
کغم0.13
33 04 30 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.13
33 04 91 10بودرة اطفال
پۆدره‌ى منداڵان
کغم0.10.75
33 04 91 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.75
33 04 99 10خل للزينة
سرکەى جوانکارى
کغم0.13
33 04 99 20محضرات الوقاية من الشمس
دروستكراوى پاراستنى پێست له‌ خۆر
کغم0.13
33 04 99 30محضرات تطرية الجلد
كرێمى اساس و کرێمى دەست و کرێم بۆ پێست و مەساجى دەم و چاو ،ماسک
کغم0.13
33 04 99 40محضرات لطلاء الوجه والمكياج و معاجين لنزع الطلاء
ئامادەکراوەکانى مکیاج و لابردنى مکیاج
کغم0.13
33 04 99 50طين البحر الميت
قوڕى ده‌ریایى مردوو بۆ جوانكارى
کغم0.10.75
33 04 99 60ابرة للتجميل
دەرزى جوانكارى ده‌م و چاو
کغم0.15
33 04 99 80نیفیا
كرێمى ده‌ست له‌ بابه‌تى نیڤیا
کغم0.13
33 04 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.13
33.05
33 05 10 10شامبو وبودرة وكريم وصابون(سيت للاطفال)
شامپۆى منداڵان + پۆدرە + کرێم + سابوون (بەسێت)
کغم0.11.5
33 05 10 20مكيف +شامبو عربي
شامپۆ و موکەیفى عربى
کغم0.11.5
33 05 10 30شامبو اجنبی
شامپۆ بیانى
کغم0.11.5
33 05 10 40شامبو لاصباغ الشعر
شامپۆى بۆیاغى قژ
کغم0.11.5
33 05 10 50مکیف للشعر
موکەیەف قژ
کغم0.11.5
33 05 20 10مادة لتجعيد الشعر
په‌رمه‌ن/ شله‌ بۆ بۆیه‌ى نیگرۆ
کغم0.11.5
33 05 20 20كريم التنعيم للشعر
کرێم بۆخاوكردنه‌وه‌و نەرم کردنى قژ
کغم0.11.5
33 05 20 30بلوندر
بلونده‌ر بۆ مێشى قژى ژنان
کغم0.11.5
33 05 30 10جل الشعر
جه‌لى قژ
کغم0.11.5
33 05 30 20كريم لتلميع الشعر
ڕه‌ونه‌قده‌رى قژ (لاكر)
کغم0.11.5
33 05 90 10زیت الشعر
ڕۆن و زه‌یتى قژ
کغم0.11.5
33 05 90 20کریم لتلمیع الشعر
کرێم بۆ ڕەونەقى قژ
کغم0.11.5
33 05 90 30محضرات صبغ الشعر جميع انواع الاصباغ
بۆیه‌ى قژ هەموو جۆرێک ،بۆیەى قژ لەشێوەى تیوب
کغم0.11.5
33 05 90 40حمام زیتی
حه‌مام زیت
کغم0.11.5
33 05 90 50حنە وسمە
خه‌نه‌،وەسمە،مورە
کغم0.11.5
33 05 90 60حنە وروح الحنە
خه‌نه،ڕوحى خەنە
کغم0.11.5
33 05 90 70اوكسجين صبغ الشعر اجنبي
ئۆكسجینى بۆیه‌ى قژ/بیانى
کغم0.11.5
33 05 90 80اوكسجين صبغ الشعر عربي
ئۆکسجینى بۆیەى قژ/عەرەبی
کغم0.11.5
33 05 90 81حبوب تقوية الشعر
حه‌ب/ تایبه‌ت بۆ بەهێزکردنى قژ
100عدد
100دانة
0.11.5
33 05 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
33.06
33 06 10 10معجون اسنان
معجون ددان
کغم0.11
33 06 10 30سموکر اسنان
سمۆكه‌رى ددان
کغم0.11
33 06 10 40معقم اسنان
غه‌رغه‌ره‌ى ده‌م (معقم ده‌م)
کغم0.11.5
33 06 10 50قلم تبييض الاسنان
قەڵەمى جوانکارى دەم و ددان
کغم0.11
33 06 20 00خيط تنظيف الاسنان
دەزوى ددان پاککردنەوە
کغم0.11
33 06 90 10معطر فم
بۆن خۆش كه‌رى ده‌م
کغم0.11.5
33 06 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
33.07
33 07 10 10معجون حلاقة
معجون و کرێم پێکەوە ( بۆ تراش )
کغم0.11
33 07 20 10معطر جسم ابط
بۆن خۆشكه‌ر بن باڵ
کغم0.11.5
33 07 20 20معطر جسم
بۆن خۆشكه‌رى مرۆڤ (معطر جسم)
کغم0.11.5
33 07 30 00مصنوعات ملحية معطرة لتغسيل الشعر
دروست کراوى خوێى بۆندار بۆ سەر شۆرین
کغم0.11.5
33 07 41 10معطر جو سائل
بۆن خۆشكه‌رى سه‌قا شل
کغم0.11.5
33 07 41 20معطر جو بودرة
بۆن خۆشكه‌رى سه‌قا تۆز
کغم0.11.5
33 07 41 30بخور
بخور (دارى عود)
کغم0.15
33 07 41 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.15
33 07 49 20فحم للثلاجات والسيارات
خەلوزى چاڵاک بۆ لابردنى بۆن بۆ سەلاجە و ئۆتۆمبیل
کغم0.10.75
33 07 90 10محضر ازالة الشعر
ئامادەکراوەکان بۆ لابردنى موو
کغم0.10.75
33 07 90 11محضر ازالة الشعر باودر
داڕوو بۆ لابردنى موو (لابەرى موو بە شێوەى تۆز هەموو جۆرێک)
کغم0.10.75
33 07 90 20اكياس ورق معطر
کیس و کاغەزى بؤندار یان ڕووپۆش کراو بە مەوادى جوانکارى
کغم0.11.5
33 07 90 40سائل حفظ العدسات
شلەى عەدەسەى چاو یان چاوى دەستکرد
کغم0.11
33 07 90 50محضرات تطرية وتجميل للحيوانات
دروست کراوەکانى جوانکارى ئاژەل
کغم0.12
33 07 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
34.01
34 01 11 30معجون حلاقة
معجون و فومى ڕیش تاشین
كغم0.051
34 01 11 40صابون طبي
سابونى پزیشکى (معقم)
کغم0.050.4
34 01 11 50صابون مطهر
سابونى پاک کردنەوە
کغم0.050.4
34 01 11 80صابون عادي
سابونى ئاساى
کغم0.050.4
34 01 11 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.4
34 01 20 20صابون بشكل معجون (هولامي)
جه‌لى پاككردنه‌وه‌ى له‌ش بیانى
كغم0.050.4
34 01 20 30صابون سائل لغسيل
سابونى شل
کغم0.050.4
34.02
34 02 11 00محضرات مساعدة للتنظيف
کەرەستەى سەرەکى بۆ دروستکردنى پاکەمەنى
کغم0.050.4
34 02 20 10محضرات غواسل كلوركس
فاس،معجزە

لتر0.050.4
34 02 20 21مسحوق تايت
تایت
کغم0.050.4
34 02 20 22زاهى
زاهى
کغم0.050.4
34 02 20 23شامبو لغسيل السيارات
شامپۆ پاککەرەوە بۆ ئۆتۆمبێل
کغم0.050.4
34 02 20 24سائل تنظيف الصحيات
پاککەره‌وه‌ى شل و بابه‌ته‌كانى
کغم0.050.4
34 02 20 25شامبو غسل الملابس
شامپۆى جل شوشتن
لتر0.050.4
34 02 20 26منظف مجاري
بابه‌تى پاككردنه‌وه‌ى ئاوه‌ڕۆ
کغم0.050.4
34 02 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.4
34.03
34 03 11 00محضرات لمعالجة النسيج والجلود
ئامادەکراوەکان بۆ چارەسەر کردنى پێستە یان هەر جۆرێکى تر
کغم0.050.75
34 03 19 10كريز
ئامادەکراوى چەورى تایبەت بە کەم کردنەوەى لێخشاندن (گریز)
کغم0.050.5
37 03 19 11كريز ايراني
گریزى ئێرانى
کغم0.050.5
34 03 19 20زيت وشحوم السحب
زەیت و چەورى ڕاکێشان
کغم0.050.75
34 03 19 30زيت القواطع
زەیتى پارچەکان (القواطع)
کغم0.050.75
34 03 19 40زيت مكائن الخياطة
ڕۆنى مەکینەى درومان
کغم0.050.75
34 03 19 50معجون كراين/معجون بوش
معجون ( گراین ، بوش )
کغم0.051.25
34 03 19 70شحوم محضرة ضد الصدأ والتأكل
چەورى ئامادەکراو دژە ژەنگ و داخوران
کغم0.050.75
34 03 19 80زيوت القوالب والكونكريت
ڕونى چه‌وه‌ركردنى قالبی كۆنكرێت
کغم0.050.75
34 03 19 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.75
34.04
34 04 90 10شموع الاصطناعية وشمع الاختام
شه‌مێى سور بۆ لۆك كردن (مۆمى سور)
کغم0.050.5
34.05
34 05 10 10دهن احذية
ڕۆنى پێڵاو
کغم0.050.5
34 05 10 20كريم تلميع الاحذية
کرێم و ڕۆن بۆ ڕەونەقى پێڵاو و چەرم
کغم0.050.5
34 05 30 10ملمع لاطار السيارات
ڕەونەقدەرى تایە (سپراى ڕەش کردن)ى ئۆتۆمبێل
کغم0.050.5
34 05 30 20ملمع دشبول
ڕەونەقدەرى دەشبولى ئۆتۆمبێل
کغم0.050.5
34 05 90 10منظف سبرا
کلینه‌ر (‌KLEANER KIT)/ سپرا
سيت0.050.5
34 05 90 20جلي تلميع لمصوغات المعادن
جه‌لی ده‌رمانى ڕەونه‌قی خشڵی زێر و كانزاكان
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
34 05 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
34.06
34 06 00 00شموع الاضاءة
مۆمى ڕووناکى و هاوشێوەکانى
کغم0.050.5
34.07
34 07 00 20شمع طب الاسنان
معجون بو دروستكرنى قالبى ددان
کغم0.051
34 07 00 30معاجين لصبغ نماذج تسلية الاطفال
قوڕى دەستکارى (صناعى)
کغم0.050.5
34 07 00 40مواد لصنع الشموع
کەرەستەى دروست کردنى مۆم
کغم0.050.5
34 07 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
35.01
35 01 10 00غراء / هلام
غەڕە/هێلم کازین
کغم0.10.5
35.05
35 05 20 10غراء النجارين عربي
غەڕەى دارتاشى عەرەبی
کغم0.10.5
35 05 20 30غراء النجارين اجنبي
غەڕەى دارتاشى بیانى
کغم0.10.5
35.06
35 06 10 10خلط معاجين
بابه‌تى له‌حیمى یابانى ڕوون + چەسپى دوقلو
کغم0.10.5
35 06 10 20معجون وسبري غرة
چەسپ وسپرای پێکەوە
کغم0.10.5
35 06 91 10سیکوتین
سیکۆتین
کغم0.10.5
35 06 91 20لحیم بلاستیک
له‌حیم بۆ نایلۆن و پلاستیک
کغم0.10.5
35 06 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
35.07
35 07 90 60انزيمات الشعير الناشط (مالت)
ڕژێنى (ئەنزیم) جۆى چالاک مالت
کغم0.10.5
36.01
36 01 00 00بارود
باروود
کغم0.1و.الداخلية
36.02
36 02 00 00متفجرات عدا البارود
تەقەمەنى جگە لە باروود
کغم0.1و.الداخلية
36.03
36 03 00 10كبسولة الانفجارات
کەپسولى تەقینەوە و گڕگرتن ، کەرەستەى گڕگرتن و تەقینەوە
عدد
دانە
0.1و.الداخلية
36 03 00 80جلاتين للانفجارات
جەلاتین بۆ تەقەمەنى
کغم0.1و.الداخلية
36 03 00 90فتيلة الانفجار
فتیلەى تەقینەوە
دانە0.1و.الداخلية
36.04
36 04 10 00العاب نارية
یارى ئاگرین
کغم0.14
36 04 10 10ئينوفو مادة للمتفجرات
ئینۆفۆ بۆ تەقەمەنى
طن
تەن
0.1و.الداخلية
36.05
36 05 00 00شخاط
شخاته‌ (شخارته‌)
کغم0.11
36.06
36 06 10 10غاز القداحة
غاز بۆ پڕ کردنى چەرخ لە ناو قوتو
کغم0.11
36 06 10 20غاز طباخ سفرات
غاز لە ناو قوتو بۆتەباغى سەفەرى
کغم0.11
36 06 90 10حجر القداحاق
به‌ردى چه‌رخ
کغم0.12
36 06 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
37.01
37 01 10 00الواح تصوير بالاشعة X
پلێتى (لوحە) وێنەگرتن بە تیشکى x
م20.10.5
37 01 20 00الواح تصوير فوري
پلێتى (لوحە) فلیمى وێنەگرتنى خێرا
م20.10.5
37 01 30 00الواح وافلام تزيد عن 255 ملم
پلێت و فلیمى هى تر کە یەکێک لەلاکانى لە 255 ملیمەتر زیاترە
م20.10.5
37 01 91 00الواح تصوير ملون بولي كروم
پلێتى وێنەى ڕەنگاوڕەنگ (پولى کڕۆم)
م20.10.5
37 01 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
م20.10.5
37.02
37 02 10 00افلام اشعة السينية x
فلیم بۆ وێنە گرتنى بە تیشکى (x)
م20.11
37 02 20 00افلام تصوير الفورية
فلیم وێنەى خێرا (فورى)
م20.11
37 02 31 00افلام تصوير فوتوغرافي ملون اقل من105ملم
فليمى وێنەى فوتوغرافى رەنگين كەمتر لە105ملم
عدد
دانە
0.10.2
37 02 39 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
م20.10.2
37.03
37 03 10 00ورق تصوير للصور الفوتوغرافي رولة
كاغەزى وينەى فوتوكرافى رولە
کغم0.10.5
37 03 20 00ورق تصوير للصور الفوتوغرافي ملونة بولى كروم
كاغەزى وينەى فوتوكرافى بولى كروم ڕەنگاو ڕەنگ
کغم0.10.5
37.04
37 04 00 00الواح وافلام مصورة وغير مظهرة
لەو حەو فلیم و کاغەز و مقەبا بۆ وێنەى فۆتۆگرافى وێنە گیراوەى نەشۆراوە
م20.10.5
37.05
37 05 00 00الواح اوفسيت مصورة فوتوغرافي
لەوحەى اوفسيت وێنەكيراو فوتوكرافى
کغم0.11
37 05 10 00الواح تصوير اوفسيت
لەوحەو فلیم بۆ وێنە گرتنى فۆتۆگرافى وێنە گیراوە و شۆراوە جگە لە فلیمى بەکار هاتوو لە وێنەى سینەمایى بۆ کۆپى کردن بە ئۆفسێت
کغم0.11
37 05 20 00افلام مايكرو فلم
لەوحەو فلیم بۆ وێنەى فۆتۆگرافى بچووک (مایکرۆ فلیم)
کغم0.11
37 05 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
37.06
37 06 10 10فلم سینمائ بعرض 35 ملم فمافوق
فلیمى سینەمایى جۆراوجۆر پانى 35 ملیمتر و زیاتر
کغم0.15
37 06 10 20فلم سینمائي بعرض 35 ملم فمادون
فلیمى سینەمایى جۆراوجۆر پانى لە 35 ملیمتر کەمتر
کغم0.15
37 06 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.15
37.07
37 07 90 10مواد التحميض وغسل الافلام
ئامادەکراوى کیمیاوى بۆ شوشتنەوەو چاپکردنى فلیم و کارتى وێنەى فۆتۆگرافى
کغم0.12
38.01
38 01 10 00جرافيت صناعي
گرافیکى دەست کرد
کغم0.051
380120000فحم منشط
کاربۆنى چالاککەر
کغم0.051
38.06
38 06 30 00صموغ استرية قلوية
سرێش (كه‌تیره‌) بۆ هەموو جۆرە بەکارهێنانێک
کغم0.050.5
38.08
38 08 10 10مبيد حشرات سائل
قڕکەرى زیندەوەرى بچووک بە شێوەى شل
کغم0.051
38 08 10 20مبید باودر
قڕکەرى حەشەرات بە شێوەى پاودەر
کغم0.051
38 08 10 30قاتل حشرات سبري
دەرمانى مێش بە شێوەى قوتو(سپراى)
کغم0.051
38 08 10 40سیکوتین قوارض
سیکۆتینى مشک
کغم0.051
38 08 10 50أشريطة لاصقة لقتل الفأر والذباب
له‌زگه‌ى مشك گرتن و مێش و مه‌گه‌ز
کغم0.051
38 08 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
38 08 30 00مبيدات اعشاب و موفات الانبات
قڕکەرى گژوگیا و ڕاگرى گەشەى ڕووەک
کغم0.051
38.10
38 10 10 10مساحيق لحيم
تۆزى لەحیمى قەڵا
کغم0.050.75
38 10 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.75
38.11
38 11 11 10محسنات الوقود والمحركات اساسها الرصاص
چاک سازى بەنزین
کغم0.052
38 11 29 00محضرات تضاف لزيوت التشحيم وزیوت المحرکات
خاك روس بۆ پاككردنه‌وه‌ى ڕؤنى پیسى ئۆتۆمبێل
كگم0.050.2
38.12
38 12 20 00مسحوق البلاستيك
تۆزى پلاستیك/ پۆدرەى PVC
کغم0.050.25
38.13
38 13 00 00محضرات اطفاء الحريق على شكل سائل ومسحوق بانواعها
ئامادەکراوەکان بۆ ئامێرى ئاگرکوژێنەوە
کغم0.051.25
38.14
38 14 00 00ثنر
تەنەر
کغم0.050.75
38.15
38 15 12 10باودر لصهر الذهب
پۆدره‌ ده‌رمانى تواندنه‌وه‌ى زێڕ(زاخاو)
کغم0.055
38 15 12 20باودر لصهر المعادن وتنظيفها اثناء الصهر
کەرەستەى پاککردنى ئاسن لە کاتى تواندنەوە (صهرالمعادن)
کغم0.050.5
38 15 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
38.20
38 20 00 00مانع الانجماد
ئەنتى فریز و شلەى دژە بەستنى ڕادێتەر
لتر0.050.5
38.22
38 22 00 00عبوات صغيرة للمختبرات الطبية
كيتى بچووک تاقیگەیى پزیشکى(عبوات)
کغم0.051
38.24
38 24 40 00 محضرات تچاف الاسمنت والخرسانة
ئامادەکراوەکان کە زیاد دەکرێت بۆ چیمەنتۆ و کۆنکریت
کغم0.050.5
38 24 90 80مانع الرطوبة
دژە شێ ( مانع الرطوبە)
کغم0.051
38 24 90 94سائل لمبردات الحرارة والراديتورات
شلەکان بۆ سارد کردنەوەى ئاوى گەرمى ڕادێتەر
لتر0.050.5
39.01
39 01 10 00بولي أثيلين
پولى ئه‌ثیلین
کغم0.050.75
39.02
39 02 10 00حبيبات بلاستيكية
ده‌نكه‌ پلاستیك/LDPE تۆزو شله‌/بۆ پیشه‌سازى پلاستیك (حبیبات پلاستیكیه ‌)
کغم0.050.75
39.10
39 10 00 10معجون سليكون للمباني والسقوف
معجون سلیکۆن بۆ پڕ کردنى دەرزى بیناسازى
کغم0.051.5
39 10 00 20سليكون رملي
سلیکۆنى خیزى - ڕملى
کغم0.051.5
39 10 00 30مواد اولية للاصباغ البلاستيكية
کەرەستەى سەرەتایى بۆ دروستکردنى بۆیەو تێکەڵ بە پلاستیک
کغم0.050.5
39.15
39 15 10 00نفايات وقصاصات من اللدائن
پاشماوەى پاشەڕۆى پلاستیک
کغم0.050.5
39 15 90 10لدائن أخرى
پلاستیکى تر
کغم0.050.75
39.16
39 16 10 10خيوط البلاستيكية من شعيرات
داو لە پلاستیک دروستکراو
کغم0.050.75
39 16 10 20قضبان وعيدان خاصة من بوليميرات الثلين
پلاستیك له‌ شێوه‌ى قه‌له‌مى درێژ بۆ دروست كردنى ته‌سبیح
کغم0.050.75
39.17
39 17 21 00بوري بلاستك
بۆڕى پلاستیکى
کغم0.050.75
39 17 31 00صوندة ضغط عالي،صوندە المیاه
سۆندەى زەخت باڵا ،سۆندەى ئاو هەموو جۆرێک
کغم0.051
39 17 32 10انابيب شرب (قصب للشرب)
قەسەبى خواردنەوە
کغم0.050.25
39 17 40 10ادوات وتركيبات للانابيب البلاستيكية (عكس،صامولة...الخ)
پارچەکانى بۆڕى پلاستيكى (عەکس،سەمونە...هتد)
کغم0.051.5
39.18
39 18 10 10اغطية ارضيات على شكل تراكيب من بولميرات
بلاستيك بو داپۆشينى زەوى
کغم0.051
39 18 90 00طبقات بلاستيكية لسقوف الثانوية/قرميد بلاستيك
ته‌به‌قه‌ى پلاستیك بۆ سه‌قف ثانوى/قرميت
کغم0.051
39.19
39 19 00 00نايلون للطباعة
نایلۆن بۆ چاپ
کغم0.050.75
39 19 10 10الواح وصفائح على شكل قطع لايتجاوز عرضها 20سم (قرميد بلاستك)
نایلۆن و تەبەقەى پلاستیکى لەزگەیى پانى لە 20 سم زیاتر نەبێت
کغم0.050.75
39 19 10 20نايلون شریطي لاسق
تێپى شریتى لەزگەیى نایلۆنى هەموو جۆرێک
کغم0.050.75
39 19 10 30
نايلون سادة للتغليف
نایلۆنى سادە بۆ بەرگ كردن
کغم0.050.75
39 19 10 40تيب لاصق
تێپى نوساندن پلاستیکى
کغم0.050.75
39 19 10 50طبقات على شكل MDF مصنوعة من فوم و بلاستيك
تەختەى بلۆک هاوشێوەى MDF لە فوم و پلاستیک دروستکراو
کغم0.051
39 19 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
39.20
39 20 10 00طبقات للديكور وتغليف الغرف من اللدائن
لەوحەو تەبەق و ڕۆلە بؤ ڕوپۆشکردنى ژوور لە پلاستیک
کغم0.051
39.21
39 21 00 00الواح وصفائح ولفات واشرطة من منتجات خلوية
لەوحەو تەبەق و ڕۆلە و بەکرەو پارچەى ترى پلاستیکى
کغم0.051
39.22
39 22 10 00مغاسل , احواض, دوش
ژێر ئاوەکان (غطاسەکان) ، حەوزەکان ، دوشەکان ، حەوزى خۆ شۆردن (بانیو)
کغم0.052
39 22 20 00 مقاعید واغطية ومراحيض
كورسى وئاودةست وبارجةكانى لة ثلاستيك
کغم0.052
39 22 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.052
39.23
39 23 10 10صناديق وعلب بلاستيك
سندوق و قوتى پلاستیك
کغم0.051
39 23 10 30اقفاص لنقل الدواجن
قه‌فه‌سى بۆ گواستنەوەى باڵندەو مریشک لە پلاستیک
کغم0.051
39 23 10 40صناديق ثلج لحفظ الاطعمة
سندوق کول بۆکس (بەفردان)
کغم0.051
39 23 10 60صناديق بلاستك للفواكه
سندوقى پلاستیك بۆ میوه‌
کغم0.051
39 23 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.052
39 23 21 00اكياس البلاستيكية المنسوجة
کیسەى نایلۆنى
کغم0.051
39 23 21 10حقائب بلاستكية للعدة يدوية
جانتاى ئامرازى ده‌ستى به‌تاڵ
کغم0.051
39 23 21 20حقائب بلاستك للسفر
جانتا هەموو جۆرێ ( گەشت، دەستى) دروست کراو لە پلاستیک
کغم0.051
39 23 21 30علاقة للتسوق
عه‌لاگه‌ى بازاڕى ،خاشاک ، ڕووناک ، لە نایلۆن دروست کراوە
کغم0.051
39 23 29 10كونية وجادر
نایلۆنى ئامادەکراو بۆ دروست کردنى گونیەو چادرو لەو بابەتانە
کغم0.051
39 23 29 20كونية نايلون
گونیه‌ ته‌لیس لە نایلۆن هەموو جۆرێک
کغم0.051
39 23 29 30کیس ساونا
کیس ساونا
عدد
دانە
0.051
39 23 30 10دبة بلاستك
دەبەى بەتاڵ لەپلاستیک دروستکراو
کغم0.051
39 23 30 20علبة بلاستك
قوتو بوتڵى پلاستیکى ڤاڵا (بەتاڵ)
کغم0.051
39 23 30 30سنادين ازهار
ئینجانەو گوڵدان پلاستیک و هاوشێوەکانى ‌
کغم0.051
39 23 30 40حافظة سيديات
قوتوى دیسك له‌ پلاستیك دروست كراو
کغم0.051
39 23 30 50بطل براد ماء
بوتڵى بەڕادى ئاو بە فلتەرەوە
کغم0.051
39 23 40 00انبوب للبكرات
خریلەى دەزوو
کغم0.051
39 23 50 00سدادات واغطية للمنهولات بلاستك
مینى هۆل و قەپاغ و داپۆشەرەکان پلاستیك
کغم0.051
39 23 50 10سدادات
قەپاغ و سەرو داپۆشەر پلاستیکى هەموو جۆرێک
کغم0.051
39 23 50 20مستلزمات بلاستكية للمعالف
دان خۆرى ئاو خۆرى دروستكراوى نایلۆن هەموو جۆرێک
کغم0.051
39 23 50 40اغلفة ريمونت كونترول للسيارات
یەدەگى پلاستیکى بۆ کۆنتڕۆلى ئۆتۆمبێل
کغم0.051
39 23 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
39.24
39 24 10 30ادوات مائدة ومطبخ واواني منزلية
قاپ و قاچاغى و کوپى سەفەرى پلاستیک هەمەجۆر
کغم0.051
39 24 10 40رضاعات ممة
بوتڵى مه‌مه‌
کغم0.051
39 24 10 50حاوية بلاستك للنفايات
حاویه‌ى زبڵ (گڵیش) پلاستیك بۆ ماڵان
کغم0.051
39 24 10 60مصنوعات منزلية بلاستيكية
پێداویستى ناوماڵ لە پلاستیک وپلاسکۆ دروست کراو
کغم0.051
39 24 10 80مواد بلاستيكية شكل لوحات تحمل مواد
تەختەى هەڵگرتنى کەل و پەل لە پلاستیک
کغم0.051
39 24 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
39.25
39 25 10 00تانكى بلاستك للماء
تانكى ئاو لە پلاستیك
کغم0.051
39 25 20 00ابواب وشبابيك واطارات من بلاستیک
ده‌رگاو په‌نجه‌رو چوارچێوە لە پلاستیكى
کغم0.051
39 25 30 10يدات وعتبات من البلاستك
دەسک و دوگمە بۆ کاوەنتەرو دوڵاب دروست کراو لە پلاستیک
کغم0.051
39 25 30 20بردات نايلون
تولى پەردە نایلۆن بەلەفە (بەملحقاتەوە)
کغم0.051
39 25 30 30طسات للشوارع
تاسەى ترافیک
کغم0.051
39 25 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
39.26
39 26 10 10مساحة سبورة
ته‌خته‌ سڕ (مساحه‌ى سبوره‌)
کغم0.051
39 26 10 20قاعدات او حافظات بلاستك
بنكه‌ى به‌كره‌ى تێپى ڕوناكى (قاعیده‌ى تێپى ئاوى)
کغم0.051
39 26 10 30فايل نايلون
فایل نایلۆن پلاستیک هەموو جۆرێک
کغم0.051
39 26 10 50حاملة اوراق على الطاولة
هه‌ڵگرى كاغه‌زو نووسراو بۆ سه‌ر نوسینگه‌ (حاملة اوراق) پلاستیکى
درزن0.051
39 26 10 70طقم سيت مكتب بلاستك
سێتى سه‌رمێزى نوسینگه‌ پلاستیکى
کغم0.051
39 26 10 90كارتات هوية بلاستك غير مطبوع
كارتى هه‌ویه‌ى پلاستیك
عدد
دانە
0.051
39 26 20 20اضافر اصطناعية بلاستيكية
نینۆکى دەستکار
سیت0.051
39 26 40 10ورود كهربائية بلاستكیة
گوڵ و بابه‌تى دیارى پلاستیکى به‌ پیل كارده‌كات
کغم0.051
39 26 90 31امبولات بلاستك للتحاليل
کەمۆڵەى بچوك پلاستیك بۆ تاقیگه‌
کغم0.051
39 26 90 91سبحة نايلون
ته‌سبیح/دەنک‌ نایلۆن و باغه‌
کغم0.051
39 26 90 93مهفاية (مراوح یدوي)
باوه‌شێن هه‌موو جۆرێك پلاستیک
کغم0.051
39 26 90 94مضرب بلاستيكي لقتل الذباب و الحشرات
كه‌ره‌سته‌ى كوشتنى ( مێش و مه‌گه‌ز) پلاستیکى لە بابەتى باوەشێن و مێش کوژ
کغم0.051
39 26 90 95کرتة للاحذية
پاژنە هەڵکێش پلاستیک
کغم0.051
39 26 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
40.01
40 01 21 00مطاط على شكل مواد اولية
لاستیکى سروشتى بە شێوەى کەرەستەى سەرەتایى یان لەوحە یان شریتى
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
40.03
40 03 00 10لاستيك مطاط على شكل رولات (مواد خام)
لاستیكى مه‌تات له‌ شێوه‌ى ڕۆڵه‌ بۆ جیاکردنەوەى باڵەخانە لە شێ
کغم0.050.6
40 03 00 20مطاط صناعي
لاستیكى دروست کراو لاستیکى (مه‌تاتى ) صناعى
کغم0.050.6
40.04
40 04 00 00كاربون اسود
پاشماوەى سووتاوى تایەو لاستیکى کۆنە بە شێوەى هاڕاو و دەنکۆڵە (کاربۆن بلاک )
کغم0.050.15
40.06
40 06 90 20ربل واشرات لاستكیة
ڕەبەل و واشەر لاستیک
کغم0.051
40 06 90 30لاستيك عد النقود
لاستیكى پاره‌ به‌ستن
کغم0.051
40 06 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
40.07
40 07 00 10شرائط لاستك للكراسي
كه‌ژى نایلۆن بۆ دروستكردنى (كورسی،دەسکى جانتا،سەرەنەعل،قەنەفە)
کغم0.051.5
40.08
40 08 11 10لاستك الشبابيك والالمنيوم
لاستیك بۆ شووشه‌ى په‌نجه‌ره‌ى ئه‌له‌منیۆم
کغم0.051
40 08 11 20لاستيك عازل
سیفە (لاستیکى عازل)
کغم0.051.5
40.09
40 09 11 10بوري وصوندات الماء
بۆڕى و صۆندە بۆ ئاوئاوەرۆ و پێداویستى كشتوكاڵى لە لاستیکى نەرم
کغم0.050.4
40.10
40 10 13 00قايش محرك
قایش و زنجیرى ئۆتۆمبێل وکارگە و ئامێر و ماکینە
کغم0.051
40.11
40 11 10 00اطارات سيارات متنوعة الى حجم 19
تایەى جۆراو جۆر تا قەبارە 19
کغم0.051.5
40 11 20 00اطارات سيارات متنوعة من حجم 20 فما فوق
تایە لە قەبارە 20 بۆ سەرەوە
کغم0.051
40 11 30 00اطارات طائرات
تایەى فڕۆکە
کغم0.053
40 11 40 00اطارات دراجات نارية
تایەى ماتۆڕسکیل
کغم0.051
40 11 50 10اطارات دراجات هوائية
تایەى پاسکیل
کغم0.051
40 11 50 20اطارات لعربات النقل للعمال
تایه‌ى عەرەبانه‌ى كرێكارى
کغم0.051
40 11 50 30اطار ،ربل للرافعات بدون جوب
تایەى ڕەبەل بێ چوپ
کغم0.051
40 11 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
40.12
40 12 20 00اطار مع جوب مستعملة لجميع الاحجام
تایەوچوپ کۆنە هەموو جۆرێک
کغم0.055
40.13
40 13 10 10انابيب داخلية سیفة لغاية 19
چوپ و کەمەرە تاکو قەبارە 19 جۆراوجۆر
کغم0.051.5
40 13 10 20انابيب داخلية سیفة من 20 فما فوق
چوپ کەمەرە لە قەبارە 20 بۆ سەرەوە
کغم0.051.5
40 13 20 00جوب دراجة هوائية
چوپى پاسکیل
کغم0.051.5
40 13 20 10جوب دراجة نارية
چوپى ماتۆڕسکیل
کغم0.051.5
40 13 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051.5
40.14
40 14 10 00واقيات منع الحمل
لاستیكى منداڵ نه‌بوون (كؤندۆم)
کغم0.05صحة
تەندروستى
40 14 90 10جود كيس ماء حار
دێمكه‌ى ئاوى گه‌رم (جه‌وه‌نه‌)
کغم0.051
40 14 90 20مصاص اطفال ممه
مه‌مكه‌مژه‌ لاستیکى ، سەرە مەمە
کغم0.051
40 14 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.051
40.15
40 15 11 00كفوف بلاستك للجراحة
دەستکێشى لاستیکى بۆ برین پێچى
کغم0.05صحة
تەندروستى
40 15 19 10كفوف للاطفاء
دەستکێشى لاستیکى بۆ ئاگرکوژێنەوە هى تر
کغم0.052
40 15 90 10ملابس رجال الحرائق وملابس رجال البحارة
جل و بەرگى لاستیکى بۆ دەریاوان و پیاوانى ئاگرکوژێنەوە
کغم0.052
40 15 90 50لاستيك بجامة
لاستیک بیجامە هەموو جۆرێک
کغم0.051
40 15 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.052
40.16
40 16 10 00لاستيك لصناعة الاحذية (مطاط)
لاستیکى پێڵاو دروستکردن
کغم0.050.25
40 16 91 10اغطية ارضيات من المطاط
تارتان بۆ ساحەى مەلعەب
کغم0.051
40 16 91 20كاشي مطاط
کاشى دروستکراو لە لاستیکى پیشەسازى
کغم0.051
40 16 92 00محايات
لاستیكى خه‌ت كوژانه‌وه‌(مساحە)
کغم0.051
40 16 99 10لصقات مطاط لاصلاح البنجر
پەنچەرى تایە هەموو جۆرێک لە لاستیک
کغم0.052
40 16 99 20حروف وارقام
پیت و ژمارەى لاستیکى و هاوشێوەکانى
کغم0.052
40 16 99 40اجزاء المركبات الداخلة في البنود 8705 و8701
يەدەگى ئۆتومبێلەكانى بەشى(8701-8705)
کغم0.051
40 16 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.052
40.17
40 17 00 40مصنوعات منزلية من اللاستيك
دروستکراوى ناو ماڵ لە لاستیک دروستکراو
کغم0.051.5
41.01
41 01 20 00جلود الابقار خام
پێستەى خاوى ڕەشە وڵاغ
طن0.15375
41.02
41 02 10 00جلود الاغنام
پێستەى خاوى مەڕ و بەرخ
طن0.15375
41.03
41 03 10 00جلود الماعز
پێستەى خاوى بزن و گیسک
طن0.15375
41.04
41 04 11 00جلود الجاموس
پێستەى خاوى گامێش
طن0.15375
41.07
41 07 11 00جلود مدبغة
پێستەى خۆشکراو
طن0.15500
41.14
41 14 10 00جلود الشاموا طرية
پێستەى ناسراو بە شامۆ
طن0.15500
42.01
42 01 00 00سرج حصان وملحقاته ولجميع الحيوانات
زین و هەموو جۆرە پێداویستیەکى چەرم بۆ ئاژەڵ
عدد
دانه‌
0.1100
42.02
42 02 11 10صناديق وحقائب مصنوعة من الجلد والجلد الصناعي
صندوق و جانتاى كه‌ل و په‌ل دروستكراو له‌ چه‌رمى پیشەسازى هەمووجوريك
کغم0.13
42 02 11 20حقائب يدوية مصنوعة من جلد الطبيعي
جانتاى دەست (بریف کیس) دروستکراو لە چەرمى سروشتى
کغم0.13
42 02 11 30حقائب مدرسية
جانتاى خوێندنگه‌
کغم0.13
42 02 11 40 محفظات اقلام مصنوعة من الجلد
جانتا بۆ قه‌ڵه‌مدان جۆراو جۆر لە چەرم
کغم0.13
42 02 11 50حقائب لابتوب واجهزة اخرى مصنوعة من الجلد
جانتاى به‌تاڵ بۆ لاپ تۆپ و ئامێرى تر لە چەرم
کغم0.13
42 02 11 60حقائب للاجهزة الموسيقية
جانتاى تایبه‌ت بۆ ئامێرى مۆسیقا
کغم0.13
42 02 11 70علبة لحفظ النظارات مصنوعة من الجلد
قودى چاوێلكه‌ بەتاڵ دروستکراوى چەرم ‌
کغم0.13
42 02 11 80حقائب نسائية واطفال من الجلد الطبيعي يدوي
جانتاى دەست ژنانە و منداڵان لە چەرمى سروشتى
کغم0.13
42 02 11 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.13
42 02 21 10حقائب كتف نسائية من الجلد الطبيعي
جانتاى شان ژنانە لە چەرمى سروشتى
کغم0.13
42 02 21 20حقائب كتف اطفال من الجلد الطبيعي
جانتاى شان منداڵان لە چەرمى سروشتى
کغم0.13
42 02 22 00حقائب يدوية جزدان مصنوعة من الجلد صناعي و قماش
جانتاى دەست دروستکراو لە چەرمى پیشەسازى و قوماش و قوماش (کەرستەى چنراو)
کغم0.13
42 02 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
42 02 99 00حافظة مسدس
تاقمى دەمانچەى کڵۆک پلاستیک سەربازى
کغم0.13
42.03
42 03 30 10احزمة رجالية مصنوعة من الجلد
قایش (پشتێن) پیاوانە دروستکراوى چەرم
کغم0.11.5
42 03 30 20حقائب عسكرية مصنوعة من الجلد
کۆڵە پشتى سەربازى +جانتاى سەربازى دروستکراو لە چەرم
کغم0.11.5
42 03 30 30حافظة مخازن الاسلحة مصنوعة من الجلد الصناعي
کیفکى مەخزەنى چەک دروستكراو لە چەرمى پیشەسازى
کغم0.11.5
42.04
42 04 00 11قايش سير نقل للاستعمال الصناعي
قایشى چەرم بۆ گواستنەوەو بەکاربردنى پیشەسازى
کغم0.11.5
42.05
42 05 00 20جلد لتغليف الكراسي
چەرم بۆ بەرگ کردنى کورسى و قەنەفە
کغم0.11.5
42.06
42 06 90 10كيس التبغ مصنوعة من الجلد
کیسى توتن و جگەره دروستکراوى چەرم ‌
کغم0.11.5
43.01
43 01 60 00فرو ثعلب+راس+ذیل
پێستەى ڕێوى
کغم0.1515
43 01 70 00فراء الفقمة كامل
پێسته‌ى سه‌گى ئاوی بە تەواوى
کغم0.155
43.02
43 02 13 00فراء الخراف
فەرووى کاوڕ
کغم0.155
43.03
43 03 10 10فراء العبائة الطبيعي
فەروو (داپۆشەر)ى سروشتى
کغم0.1510
43.04
43 04 00 10فرو صناعي للرجال
فەروى پیشه‌سازى بۆ پیاوان
کغم0.155
43 04 00 20فرو غیر طبيعي
فەروو (داپۆشەر) بۆ پیاوان ناسروشتى
کغم0.155
43 04 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.155
44.01
44 01 10 10اخشاب وقود على شكل قطع وحزم
دارى سووتەمەنى لەشێوەى پارچە یان لق و پۆپ یان گورزە
کغم0.10.5
44 01 10 20جميع قشرة الاشجار
توێکڵە دار هەموو جۆر
کغم0.10.5
44.02
44 02 00 10فحم خشبي
خه‌ڵوزى دار (ڕه‌ژوو)
کغم0.10.75
44 02 00 20فحم اركيلة
خه‌ڵوزى نێرگەلە (ڕه‌ژوو)
کغم0.13
44.03
44 03 10 10خشب خام غير مصنع
دارى خاو ئامادەنەکراو
کغم0.10.5
44.05
44 05 00 10حلفة مبردات (صوف الخشب)
پوشی موبه‌ریده‌و خورى دار
کغم0.10.5
44 05 00 20حلفة مبردات من الورق
فلتەرى موبەریدە (لەجیاتى پوش) لە کاغەز دروست کراو
کغم0.10.5
44.07
44 07 20 00خشب واطواق الصور مزركش محضرة للصناعة
داری مهوگن (ته‌لیشه‌ى داری ته‌نك بۆ پیشه‌سازى)
کغم0.11
44 07 99 30خشب من الجوز
داری گوێزى ئاماده‌كراو
کغم0.10.5
44 07 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
44.09
44 09 10 60 ارضيات على شكل الواح
ته‌ریشه‌و تولی دار بۆبيناسازى
کغم0.11
44 09 10 80عود الموطا
داری تایبه‌ت بۆ دروستكردنى كرێمستى و چلورە
کغم0.11
44 09 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
44.10
44 10 21 10قواطع خشبية غيرمشغولة
ته‌خته‌ى كه‌پس و بلۆک
کغم0.10.5
44.12
44 12 23 10صاج ومعاكس
داری ساج و معاکس
کغم0.10.5
44 12 23 20فايبر وطبقات سادة ومعاكس متنوعة
فایبه‌ر ته‌به‌قه‌،سادە،داری معاكس جۆراوجۆر
کغم0.10.5
44 12 23 30 معاكس صاج وفورميكا
معاکس ساج فۆرمیکا هەموو جۆرێک
کغم0.10.5
44 12 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
44.14
44 14 00 00اطواق صور خشبية
دارو تەریشەى جۆراوجۆر بۆ چوارچێوەى وێنەکێشان
کغم0.10.5
44.15
44 15 10 30صناديق خشبية للنحل
سندوقى دار بەتاڵ بۆ هەنگ
کغم0.11
44 15 10 50صندوق فاكهة للخشب
سندوقى دار بۆ میوه‌
کغم0.11
44 15 10 60صندوق الخشب للطيور
سندوقى‌ دار بۆ په‌له‌وه‌ر
کغم0.11
44 15 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
44 15 20 10طبليات تحت المكائن لرفعها
تەختەى هەڵگرتن و گواستنەوەى کەل و پەل لە دار
کغم0.11
44.17
44 17 00 30يدة كرك والقزمة والعدد
كلكى بیور/ قازمە/ خاکەناس/ داس/ له‌ دار دروست كراو
کغم0.11
44 17 00 50عودة ماسحة
ده‌سكى فڵچه‌ و ماسیحه‌
کغم0.11
44 17 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
44.18
44 18 10 00شبابیک واطر من الخشب
پەنجەرەو چوارچێوە لە دار
کغم0.11
44 18 20 00ابواب واطر من الخشب
ده‌رگاو چوارچێوە لە دار
کغم0.11
44 18 30 00بارکیة كاشى خشبي
كاشی دار (بارکیە)
کغم0.11
44 18 40 00هياكل خشبية لدعم للخرسانة
دارته‌خته‌ بۆ سه‌قف به‌ستن
کغم0.10.5
44 18 90 10محجرات سلالم الدرج
موحەجەرەى دار
کغم0.11
44 18 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
44.20
44 20 10 00تماثيل من الخشب
پەیکەر لە دار دروست کراو
کغم0.11
44 20 90 30سبحة من الخشب
تەسبیح دروست کراوى دار
کغم0.11
44.21
44 21 10 10علاقة ملابس من الخشب
هەڵگرى جل هەڵواسین لە دار دروستکراو
کغم0.11
44 21 90 70عود تنظيف الاسنان
چیلكه‌ى پاككردنه‌وه‌ى ددان
کغم0.11
44 21 90 90غرفة خشبية للساونا
ژورى ساونا بچووک لە دار
کغم0.11
44 21 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
45.01
45 01 10 00فلين خام طبقات
فلینى خاو سروشتى
کغم0.151
45.02
45 02 00 10فلين صناعي محضر ومقطع
فلینى پیشەسازى پاککراو چوارگۆشە (بلۆک)
کغم0.151
45 02 00 20الواح ومكعبات للتبريد (صناديق فلين)
فلینەى ئاو هەموو جۆرێک
کغم0.151.25
45 02 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151.25
45.03
45 03 10 00مصنوعات من الفلين
دروستکراوەکان لە فلین
کغم0.151.25
45.04
45 04 10 20اقداح وصحون فلين استخدام مرة واحدة
پەرداخ وقاب تەپەدۆر(فلین) سەفەرى
کغم0.151.25
45 04 10 40فلین للديكورات
تەپەدور (فلین) بۆ دیکۆر
کغم0.151.25
45 04 90 30اغطية من فلين (سدادات)
سەرە قەپاغ دروست کراو لە فلین
کغم0.151.25
45 04 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151.25
46.01
46 01 20 00حصران وفرش من البسط من مواد نباتية من قش
حەسیرو ڕاخەر (بەڕە) و هاوشێوەکانى لە ماددەى ڕووەکى
کغم0.152
46.02
46 02 10 10زمبيل للتسوق من اصل نباتي
سەبەتە بازارکردن لە ماددەى ڕووەکى
کغم0.152
46 02 10 20حقائب للتسوق من اصل نباتي
جانتاى دەست و جانتاى بازاڕو هاوشێوەکانى لە ماددەى ڕووەکى
کغم0.152
46 02 10 40اقفاص عصافير وخلايا النحل
قه‌فه‌سى باڵنده‌ و شانەى هەنگ (غەلیف بەتاڵ) دروستکراو لە ماددەى ڕووەکى
کغم0.152
46 02 10 70اغلفة الزجاجات من الحصير
بەرگى شوشەوات لە حەسیر
کغم0.152
46 02 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.152
46 02 90 16قنفات وطاولة من القش
مێزو قەنەفەى چندراو لە ڕووەک
کغم0.152
47.01
47 01 00 00عجينة خشبية
هەویرى دار
کغم0.151
47.02
47 02 00 00عجينة خشبية كيمياوية
هەویرى دار کیمیاوى
کغم0.151
47.06
47 06 20 00عجائن متحصل عليها من فضلات الورق
هەویر لە ڕیشاڵى بە دەستهاتوو لە پاشماوەى کاغەزو مقەبا ئامادە بۆ دووبارە دروستکردن
کغم0.151
47.07
47 07 10 00مخلفات ورق وورق مقوى
پاشماوەى کاغەزو کاغەزى مقەبا
کغم0.151
47 07 90 10الصحف والمجلات القديمة
ڕۆژنامە و گۆڤارى کۆن
کغم0.151
47 07 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
48.01
48 01 00 00ورق صحف بشكل صفائح
کاغەزى ڕۆژنامە بە شێوەى پەڕەى تەخت
کغم0.10.25
48.02
48 02 10 00ورق مقوى يدوي الصنع
کاغەزى مقەباى دەست کرد
کغم0.10.5
48 02 40 00ورق مقوى
هەڵگرى مقەبا بۆ کاغەزى دیوار
کغم0.10.5
48.04
48 04 11 00 ورق أسمر
کاغەزى ئەسمەر بۆ هەموو جۆرە پیشەسازیەک
کغم0.10.25
48 04 19 00ورق مكربن
کاغەزى کاربۆندار
کغم0.11
48 04 21 00اكياس من الورق لتعبئة السمنت
کیسى چیمەنتۆ لە کاغەزى ئەسمەر
کغم0.10.25
48.05
48 05 30 00ورق ابيض سيلوفان
كاغه‌زى سلیڤان بۆ به‌رگ كردن له‌و بابه‌تانه‌
کغم0.10.25
48 05 40 00ورق للتصفية
کاغەزو کاغەزى مقەبا بۆ دروست کردنى فلتەر (کاغەزى پاڵاوتن)
کغم0.10.75
48 05 50 00 ورق لصناعة الكارتون
كاغه‌ز بۆ دروست کردنى کارتۆن
کغم0.10.5
48.09
48 09 10 00ورق كاربون
کاغەزى کاربۆن
کغم0.10.5
48 09 20 00ورق سادة للطباعة A4
كاغه‌زى ساده و چاپەمەنیەکان و فۆتۆکۆپى ڕۆنیۆ هەموو جۆرێک A4
کغم0.10.5
48 09 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
48.10
48 10 13 00ورق ابيض وملمع للصناعة
كاغه‌زى سپى و ڕەونەق دار بۆ پیشەسازى
کغم0.10.5
48 10 92 00كارتون مصنوع من ورق اسمر
کارتؤن و مقەباى ئامادەکراو لە کاغەزى ئەسمەر
کغم0.10.75
48.11
48 11 41 10ملصقات ملونة مصنوعة من ورق
تێپى نووساندن ڕه‌نگین دروست کراو لە کاغەز
کغم0.10.5
48 11 41 20ورق ملون لاصق بالصمغ
كاغه‌زى ڕەنگینى نوساندن بە کەتیرە
کغم0.10.5
48 11 49 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
48 11 51 00ورق مدهون للمأکولات
کارتۆن و مقەباى داپۆشراو بە کانزا بۆ خۆراک
کغم0.10.75
48.13
48 13 10 00ورق سكائر
کاغەزى جگەرە
کغم0.10.5
48.14
48 14 20 00ورق حائط
کاغەز بۆ دیوار
کغم0.11.5
48.16
48 16 20 00ورق استنساخ
کاغەز بۆ فۆتۆكۆپى
کغم0.10.5
48 16 30 00ورق استينسل
کاغەزى ستێنسڵ
کغم0.10.5
48 16 30 10ورق رونيو
كاغه‌زى ڕۆنیۆ
کغم0.10.5
48 16 30 20ورق فاكس
کاغەز و شریتى فاكس
کغم0.10.5
48 16 30 30ورق اوفسيت للمطابع
کاغەزى ئۆفسيت بۆ چاپ
کغم0.10.5
48 16 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
48.17
48 17 10 00مغلفات (ظروف) بريدية
زه‌رفى به‌رید (پۆستە)
کغم0.10.5
48 17 30 10علب ومحافظ من ورق
وەرەقى مقەبا بۆ پێچانەوەى پاکەت و گڵۆز (تەکە)
کغم0.11
48 17 30 20بطاقات بريد
کارتى بەرید (پۆستە)
کغم0.10.5
48.18
48 18 10 00ورق صحي عادي
كلێنكسى (کاغەزى تەندروست)
کغم0.11.5
48 18 20 00مناديل مرطبة
كلێنكسى ته‌ڕ
کغم0.11.5
48 18 30 10فوط لاغطية العنق لاستعمال مرة واحدة
باندى مل لە كلێنس دروستکراو بۆیەک جار بەکاردێت
کغم0.11
48 18 30 20خاوليات مصنوعة من الكلينكس
خاولى لە کلێنس دروستکراو
کغم0.11
48 18 30 30ورق على شكل شراشف من الكلينكس
کاغەز بۆ داپۆشینى مێزو تەپلەک
کغم0.11
48 18 30 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
48 18 40 10حفاظات اطفال
موداس/ پاكه‌مه‌نى ‌ مناڵانه‌ دایبى (حفاظە)
کغم0.10.5
48 18 40 20سانتي (حفاظات نسائية)
موداس/ پاكه‌مه‌نى ژنانه سانتى
کغم0.10.5
48 18 40 30حفاظة للمعوقين
موادس/ پاكه‌مه‌نى نەخۆش (حفاظە)
کغم0.10.5
48 18 40 40مواد خام لصناعة الحفاظات
کەرەستەى دروست کردن وەبەرهێنانى موداس وەک (کاغەزى خاوو تۆزى دژە شل) کاغەزى لەزگە
کغم0.10.5
48 18 40 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
48.19
48 19 10 20علب وصناديق محضرة من ورق ابيض
کارتۆن و مقەباى ئامادەکراو لەکاغەزو مقەباى سپى
کغم0.11
48 19 10 30مصنوعات من ورق استعمال مرة واحدة
قاپى سەفەرى لە کاغەز دروستکراو
کغم0.11.25
48 19 60 00فايلات وبوكس فايلات
فایل و بۆکس فایل بۆپاراستنى کاغەزو دۆسیەو هاوشێوەکانى
کغم0.10.25
48.20
48 20 10 10ده‌فته‌ر حسابات
ده‌فته‌رى ژمێریارى
کغم0.10.25
48 20 10 20سجل و دفاتر بأنواعها
سجل و ده‌فته‌ر هه‌موو جۆرێک
کغم0.10.25
48 20 50 00فايل لفكس
فایل لیڤێكس بۆ هەڵگرتنى نموونەکان و هاوشێوەکانى
کغم0.10.25
48 20 50 10البوم
ئه‌لبومى وێنه‌
کغم0.10.5
48 20 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
48.22
48 22 10 00بكرات ومواسير من الورق للخيوط والنسيج
خریلەى دەزوو لە کاغەز دروست کراو
کغم0.10.5
48.23
48 23 12 00ورق مصمغ ذاتية اللصق
پەڕو کاغەزى نوساندن بە کەتیرە
کغم0.11
48 23 19 00كلينس خام رولة
کاغەزى خاو بۆ دروست کردنى کلێنکس لە شێوەى لوولە
کغم0.11
48 23 20 00ورق ترشيح السكائر
فلته‌رى جگه‌ره‌ لە کاغەز دروستکراو
کغم0.12.5
48 23 40 00اوراق خطوط بيانه
ده‌فته‌رى هێڵى به‌یانى
کغم0.10.5
48 23 70 10اطباق لحفظ البيض
تەبەقەى هێلکەى بەتاڵ
کغم0.10.5
48 23 90 10ورق تغليف الحلويات والفواكه
کاغەز بۆ داپۆشینى شیرنەمەنى میوە
کغم0.10.5
48 23 90 91مهفة ورقية ( مراوح يدویة من الورق)
باوەشێن دەستى
کغم0.11
48 23 90 94شريط فليكس وحاسبة
کاغەز بەشێوەى لول بۆ تیلیكس و حاسبه...هتد‌
کغم0.10.25
48 23 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
49.01
49 01 99 10كتب وكتيبات ونشرات علمية او فنية او دينية للمطالعة من جميع الانواع
په‌رتوكى جۆراوجۆر/نامیلکە
کغم0.050.25
49.05
49 05 91 00اطلس ومصورات جغرافية ومصورات خرائط من كتب وكتيبات
وێنەو شێوەى جوگرافى وەک ئەتلەس و نەخشە
کغم0.050.25
49.07
49 07 00 11طوابع بريدية
پولى پۆستە
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
49 07 00 12طوابع مالية
پولى دارایى
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
49 07 00 80دفاتر شيكات
دەفتەر چەک
کغم0.050.25
49 07 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.05الفاتورة
لیستى کڕین
49.09
49 09 00 20بطاقات تهنئة
کارتى پیرۆزبایى و هاوشێوەکانى
کغم0.050.5
49 09 11 10مطبوعات دعاية
كارتى پروپاگه‌نده‌و بۆنەکان
کغم0.050.5
49.10
49 10 00 00تقاويم من جميع الانواع
ڕۆژمێر (تقویم) هەموو جۆرێک
کغم0.050.5
49.11
49 11 10 90كتلوكات تجارية وما يماثلها
کەتەلۆکى بازرگانى و هاوشێوەکانى
کغم0.050.5
49 11 91 10صور فوتوغرافية ملون اوغير ملونة للمناظر السياحية او طبيعية
وێنەى فۆتۆگرافى ڕەنگاو ڕەنگ و ئاسایى بۆ دیمەنى سروشتى و گەشت و گوزاریەکان
کغم0.050.5
49 11 91 30صور مشاهير
وێنه‌ى ناوداران
کغم0.050.5
49 11 91 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.050.5
49 11 99 20لوحات تعليمية وتشريحية وعلم النبات
تابلۆى فێرکارى بۆ توێکارى و زانستى ڕووەکى و ئاژەڵى
کغم0.050.5
50.01
50 01 00 00شرانق دودة القز
قۆزاخە لە کرمى ئاوریشمى شیاو بۆ شێبونەوە
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
50.02
50 02 00 00حرير خام غير مغزول
ئاوریشمى خاو نەڕێسراو
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
50.05
50 05 00 00خيوط مغزولة من مخلفات الحرير
دەزوى ڕێستراو لە پاشماوەى ئاوریشم
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
50.06
50 06 00 00خيوط مغزولة غير محضرة للبيع بالتجزئة مع نسيج جاهزة
دەزوى ئاوریشمى رێسراو ئامادەنەکراو بۆ فرۆشتن
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
50.07
50 07 90 00خيوط حرير مغزولة من نسيج اخرى
چنراوى تر لە ئاوریشــم
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
51.01
51 01 11 00صوف الخروف خام غير مندوف(جزة)
خورى خاو و لواى بەرخ بڕاوە پەڕە نەکراو
کغم0.150.25
51.02
51 02 11 10صوف ناعم ,وبر ناعم
موى نەرم و زبر خاو
کغم0.150.25
51 02 11 20وبر من ماعز
تووکى نەرمى شێ نەکراو لە بزنى مەرەز
کغم0.150.25
51 02 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.25
51.04
51 04 00 00وبر ناعم او خشن مندوف من صوف (نسالات)
خورى یان توکى نەرم یان زبر چنراو لە شێوەى گڵۆڵە خورى پۆلستەر ئامادەکراو (صوف)
کغم0.150.25
51.05
51 05 31 10وبر ناعم او خشن من ماعز مندوف
تووکى نەرمى شێکراو لە بزنى مەرەز
کغم0.150.25
52.01
52 01 00 00قطن غير مندوف
لـــــۆکە/پەمۆ شێ نەکراو و خاو پەڕە نەکراو
کغم0.150.25
52.02
52 02 10 00فضلات خيوط القطن
پاشماوەى دەزوو لە لۆکە
کغم0.150.5
52 02 91 00نسالات من قطن
گڵۆڵەى پەمۆ ئامادە نەکراو
کغم0.150.5
52 02 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.5
52.03
52 03 00 10قطن للمكياج
پەمۆ(لۆکە)ى پاک کردنەوەى مکیاج
کغم0.152
52.04
52 04 11 10خيط خياطة من القطن
دەزوى دورمان لە لۆکە ئامادەکراو
کغم0.150.5
52.08
52 08 11 00قماش من القطن
قوماش لە لۆکە یان زیاتر لۆکەى تێدا بێت
کغم0.151
52.09
52 09 42 00قماش كابوي
قوماشى کابۆ
کغم0.151
53.01
53 01 10 00كتان خام غير منسوج
کەتانى خاو نەڕێستراو
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
53.06
53 06 20 00كتان منسوج خیوط
دەزوى كه‌تان بەشێوەى کلافە ڕێستراو
کغم0.150.25
53.07
53 07 20 00خيوط من جوت مفردة
دەزوى گوش بە شێوەى کلافە
کغم0.150.25
53.09
53 09 11 00قماش منسوج من كتان
قوماش چنراو لە کەتانى بۆیە نەکراو
کغم0.151
53.10
53 10 10 10قماش منسوج من كتان غير مقصورة
قوماشى چنراو لە گوش ( لە ڕووەکى گوش)
کغم0.151
53 10 20 00ليفة حمام
لیفكه‌ى خۆ شوشتن هەموو جۆرێک
کغم0.151
53 10 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
54.01
54 01 10 10خيوط خياطة مهيأ للبيع منسوجة
دەزو داوبەن بۆ دورمان
کغم0.150.5
54 01 20 10خيوط خياطة من شعيرات صناعية مهيأ للبيع
دەزوى دورمان لە مووى پیشەسازى
کغم0.150.5
54.02
54 02 31 00خيوط من النايلون
دەزوو داو لە نایلۆن هەموو جۆرێک
کغم0.150.5
54 02 69 00خيوط مصنوعة من الشعيرات عدا خيوط الخياطة خيوط من القش القماش
دەزوو لە تاڵەموو دروست کراو ( جگە لە دەزووى دورمان)
کغم0.150.5
54.07
54 07 51 00قماش بولستر
قوماشى چنراو لە پۆلستەر
کغم0.151
54 07 71 00قماش كوردي
قوماشى کوردى
کغم0.151
55.01
55 01 10 00خصل من شعيرات من نايلون
کەزى لە ڕیشاڵى نایلۆنى
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
55 01 20 00خصل من البولستر
کەزى لە پۆلستەرات
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
55 01 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
55.02
55 02 00 00خصل من شعيرات اصطناعية
کەزى لە تاڵە مووى پیشەسازى
کغم0.15الفاتورة
لیستى کڕین
56.01
56 01 10 00فوط وواقيات صحية وحفاظات من زغب
سەرپۆش و پارێزەرى تەندروستى لە پەڕى باڵندە
کغم0.152.5
56.04
56 04 20 00خيوط وحبال من مطاط او نايلون مغطاه بنسيج
بەن و گوریس دروستکراو نایلۆن
کغم0.150.75
56.07
56 07 21 20خيوط الفايل (مظفورة)
به‌نى فایل
کغم0.150.75
56.08
56 08 11 10شبكة لصيد الاسماك من مواد نسجية
تۆڕى ئامادە بۆ ڕاوه‌ ماسى لە ماددەى چنراو
کغم0.151
56 08 11 20شبكة لعب الطائرة والريشة
تۆڕى یارى ڕیشە و بالە هەموو جۆر
کغم0.151
56 08 11 30شبكة لعب سلة وتنس
تۆڕى یارى بۆ تۆپى سەبەتە و سەرمێز هەموو جۆر
کغم0.151
56 08 11 40شبكة كرة القدم
تۆڕى گۆڵى تۆپى پێ هەموو جۆر
کغم0.151
56 08 11 50شبكة كرة الملعب
تۆڕى گەورە بۆ داپۆشینى یاریگا هەموو جۆر
کغم0.151
56 08 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
56.09
56 09 00 10خيوط احذية (قيطان) من نایلون
دەزووى پێڵاو لە نایلۆن
کغم0.150.75
56 09 00 20حبل غسيل
به‌ن و پەتى دروست کراو لەدەزووى نایلۆن (ڕستەى جل هەڵواسین)
کغم0.150.75
56 09 00 30خيوط (حبال رفع الاحمال)
گوریس / كندر
کغم0.150.75
56 09 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.75
57.01
57 01 90 10سجاد حرير ایراني
مافورى ئاوریشمى ئێرانى
م20.150
57.02
57 02 31 10سجاد ميكانيكي
مافور دروست کراوى میکانیکى (ماشێنى)
کغم0.11
57 02 32 10كمبار وموكيت ايراني و عربي
کۆمبارو مۆکێت ئێرانى و عەرەبی
کغم0.11
57 02 32 30كمبار وموكيت اجنبي
کۆمبار و مۆکێت بیانى
کغم0.11
57 02 32 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
57 02 42 10دواسات (للمداخل)
فەرشى بەردەرگا هەموو جۆرێک
کغم0.11
57 02 42 30سجادة صلاة
بەرماڵ (دوگردى نوێژ)
کغم0.11
57.03
57 03 20 00سجاد من نايلون او حصير
راخەرى زەوى لە نایلۆن (حەسیرى نایلۆن) ژێر جێگا فەرشى بەرپێ ى نایلۆن
کغم0.11
57.04
57 04 10 10سجاد صغير داخل السيارة (قطع)
مافورى ژێر پێ بۆ ناو ئۆتۆمبێل
کغم0.11
57.05
57 05 00 11سجاد وببسط من خيوط قطنية (بسط)
راخەر بەڕەى سەفەرى گەشت و گوزار
کغم0.11
57 05 00 20سجاد غير منسوج من الياف ايراني
کومبارى ژێر لاستیک هەموو جۆرێک ئێرانى
کغم0.11
57 05 00 30سجاد مصنع يدوي
مافور/ دەست کار جۆراو جۆر
م20.130
57 05 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
58.01
58 01 10 10اقمشة منسوجة من الصوف او وبر ناعم
قوماشى چنراو لە خورى / قەدیفەیى یان لە موى نەرم
کغم0.11
58 01 21 00اقمشة منسوجة من قطن
قوماشى چنراو لە لۆکە
کغم0.11
58.04
58 04 10 00اقمشة تول
قوماشى تول بۆ پەردە
کغم0.11.5
58.09
58 09 00 00اقمشة من خيوط معدنية
قوماشى چنراو لە دەزووى کانزایى
کغم0.11
58.10
58 10 10 00اقمشة مطرزات حاشية
شریتى قوماشى بۆ پەرواز (حاشیە )
کغم0.11
59.01
59 01 10 00نسيج مشربة مطلية بصمغ او غراء
چنراوى ڕوپۆشکراو (داپۆشراو)بە چەسپ غەرە
کغم0.151
59.02
59 02 90 00قماش الخيم والجوادر
قوماشى چادر و خیوەت
کغم0.151
59.08
59 08 00 10فتائل
فتیلە چنراو بۆ هەموو سۆبەو چرایەک
کغم0.151
59 08 00 20شبكة لوكس (فتيلة لوكس)
تۆڕى لۆکس
کغم0.151
59.10
59 10 00 00سيور النقل
قايشى گواستنەوە چنراو (کەژى)
كگم0.151
59.11
59 11 10 00اقمشة منسوجة ولباد لصناعة البطانيات
کوتاڵ تایبەت بۆ دروستکردنى بەتانیە
کغم0.151
60.01
60 01 10 00اقمشة طويلة الخمل (مصنرة)
قوماشى تووک درێژ( چنراو )
کغم0.11
60 01 21 00اقمشة مزردة (مثقوبة) من قطن
قوماشى کون کون لە لۆکە پەروازدار
کغم0.11
60.05
60 05 10 00 أقمشە مصنرة ملونة سدى مزرکشة
قوماشى شیش چن یان قولاب چن ڕەنگاو ڕەنگ نەخشێندراو
کغم0.11
61.01
61 01 10 00معاطف , جبة من صوف او وبر رجالي
پاڵتۆ،عەبا قەمسەڵە دروستکراوى خورى یان مووى نەرم
کغم0.11.5
61 01 20 00جبة , عباية ,نسائي من قطن
پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران چەشنە هاوشێوەکانى بۆ ئافرەتان دروستکراوى لۆکە
کغم0.11.5
61 01 90 00معاطف ،جبة،عباية،قمصلة،مطرية من غيرها مواد نسيجية اخر
پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران چەشنە هاوشێوەکانى دروستکراو لە ماددەى چنینى تر (مطرى)
کغم0.11.5
61.02
61 02 10 00معاطف،جبة،معاطف صوف من حرير ناعم
پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران چەشنە هاوشێوەکانى دروستکراوى خورى یان حەریرى نەرم
کغم0.11.5
61 02 20 00معاطف،جبة،معاطف قطن
پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران چەشنە هاوشێوەکانى دروستکراوى لۆکە
کغم0.11.5
61 02 90 00معاطف اقبية،معاطف بدون اكمام للنساء والبنات من مواد نسيجية اخرى
پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران چەشنە هاوشێوەکانى بۆ ژنان یان کچان لە شیش چن یان قولاب چن دروستکراوى لە ماددەى چنینى تر (مطرى)
کغم0.11.5
61.03
61 03 11 00قاط , بدلة رجالي من صوف
قات/بەدلە لە خورى بۆپیاوان
کغم0.11.5
61 03 19 00قاط , بدلة رجالي من نسيج اخر
قات/بەدلە بۆ پیاوان لە ماددەى چنينى تر
کغم0.11.5
61 03 31 00جاكيت رجالى من صوف
چاکەت لە خورى بۆ پیاوان
کغم0.11.5
61 03 32 00جاكيت رجالي من قطن
چاکەت لە لۆکە بۆ پیاوان
کغم0.11.5
61 03 39 00جاكيت رجالي من مواد اخر
چاکەت لە ماددەى چنینى تر بۆ پیاوان
کغم0.11.5
61 03 41 00بنطرون رجالي من صوف (بنطرون طويل , شورت)
پانتۆڵ بۆ پیاوان لە خورى
کغم0.11.5
61 03 42 00بنطرون رجالي من قطن (بنطرون طويل , شورت)
پانتۆڵ بۆ پیاوان لە لۆکە
کغم0.11.5
61 03 49 00بنطرون رجالي من مواد نسيجية اخرى
پانتۆڵ بۆ پیاوان لە ماددەى چنینى تر
کغم0.11.5
61.04
61 04 11 00قاط , فساتين , تنانير بناتية ونسائية من صوف
قات،بەدلە،تەنورە لە خورى بۆ ئافرةتان
کغم0.11.5
61 04 12 00قاط , فساتين , تنانير بناتية ونسائية من قطن
قات،بەدلە،تەنورە لە لۆکە بۆ ئافرةتان
کغم0.11.5
61 04 19 00قاط , فساتين تنانير بناتية نسائي من مواد منسوجة اخرى
قات،بەدلە،تەنورە لە ماددەى چنینى تر بۆ ئافرةتان
کغم0.11.5
61 04 31 00جاكيت , بلوز نسائي من صوف
چاکەت لە خورى بۆ ژنان یان کچان بە شیش یان قولاب چنرابن
کغم0.11.5
61 04 32 00جاكيت , بلوز نسائي من قطن
چاکەت لە لۆکە بۆ ئافرةتان
کغم0.11.5
61 04 39 00جاكيت , بلوز نسائي من مواد منسوجة اجرى
چاکەت لە ماددەى چنینى تر بؤ ئافرةتان
کغم0.11.5
61 04 41 00فساتين وبدلات عروس من صوف
عەزیەو فوستان و کراسى بوکێ لە خورى
عدد
دانە
0.1200
61 04 42 10فساتين من قطن
عەزیەو فوستان و کراسى بوکێ لە لۆکە
عدد
دانە
0.1200
61 04 42 20فساتين سهرة
کراسى ئاهەنگى شەوانە (سهرە)
عدد
دانە
0.1200
61 04 49 00بدلة عروس،فساتین من مواد نسيجية اخرى
عەزیەو فوستان و کراسى بوکێ لە ماددەى چنینى تر
عدد
دانە
0.1200
61 04 51 00تنورة من صوف
تەنورەى ئاسایى لە خورى
کغم0.11.5
61 04 52 00تنورة من قطن
تەنورەى ئاسایى لە لۆکە
کغم0.11.5
61 04 59 00تنورة من مواد نسيجية اخرى
تەنورەى ئاسایى لە ماددەى چنینى تر
کغم0.11.5
61 04 61 00بنطرون نسائي من صوف
پانتۆڵ لە خورى بۆ ئافرەتان
کغم0.115
61 04 62 00 بنطرون نسائي من قطن
پانتۆڵ لە لۆکە بۆ ئافرەتان
کغم0.11.5
61 04 69 00بنطلون نسائي من مواد نسيجى اخرى
پانتۆڵ لە ماددەى چنینى تر بۆ ئافرەتان
کغم0.11.5
61.05
61 05 10 00قمصان رجالي ولادي من قطن
کراس بۆ پیاوان و منالان لە لۆکە
کغم0.11.5
61.06
61 06 10 00بلوزات وقمصان من القطن
کراس و بلوز لە لۆکە
کغم0.11.5
61.07
61 07 11 00سراويل ملابس داخلية من قطن
جلوبەرگى ژێرەوە بۆ پیاوان لە لۆکە
کغم0.11.5
61 07 21 00ملابس النوم من القطن
جلوبەرگى خەوتن لە لۆکە
کغم0.11.5
61.08
61 08 21 00 قمصان داخلية نسائي من القطن
جلوبەرگى ژێرەوە بۆ ژنان لە لۆکە
کغم0.11.5
61 08 31 00ملابس النوم النسائي من القطن
جلوبەرگى خەوتن و بێجامە بۆ ئافرەتان لە لۆکە
کغم0.11.5
61.10
61 10 11 00بلوز
بلوز
کغم0.11.5
61.12
61 12 11 00البسة رياضية من قطن (سباحة وتزلج)
جلوبەرگى مەلەكردن خليسكان لە لۆکە
کغم0.11.5
61 12 12 00البسة رياضية من الياف تركيبة للسباحة
جلو بەرگى مەلەكردن لە ڕیشاڵى پێکهاتە
کغم0.11.5
61 12 12 19البسة رياضية من مواد نسيجية اخرى للسباحة
جلو بەرگى مەلەكردن لە مادەى چنینى تر
کغم0.11.5
61.15
61 15 20 00جواريب نسائية مصنرة
گۆرەوى ژنانە بە شيش يان قولاب چنرابن/ هەموو جۆرێک
کغم0.11.5
61.16
61 16 99 00كفوف
ده‌ستكێش هه‌موو جۆرێك چنرابن
کغم0.11.5
61.17
61 17 10 00شالات واوشحة
شاڵ،ملپێچ،سەرپۆش،لەچک،ڕەفتەو هاوشێوەکانى بە شیش یان قولاب چنرابن
کغم0.11.5
61 17 20 00اربطة عنق
بۆینباغ
کغم0.11.5
62.01
62 01 11 10ملابس ومعاطف مطرية
پاڵتۆ و جل و بەرگى بارانگیر و هاوشێوەکانى
کغم0.11.5
62.03
62 03 19 00جميع انواع الملابس
جل و بەرگى ئامادەکراو هەموو جۆرێک جگە لە ناوبراوەکان
کغم0.11.5
62.07
62 07 91 00برنص وروب حمام من القطن
برنس و ڕۆبى حەمام لە لۆکە
کغم0.11.5
62.09
62 09 90 00البسة الاطفال من القطن
جل و بەرگى منداڵان لە لۆکە
کغم0.11.5
62.11
62 11 11 00ملابس سباحة والریاضة
جل وبەرگى مەلەکردن و وەرزش
کغم0.11.5
62.13
62 13 20 00منديل
دەستەسڕ
کغم0.11.5
62.15
62 15 10 00رباط العنق غیر مصنرة
بۆينباغ هەموو جؤرێک جگە لەوانەى بە شيش يان قولاب چنرابن
کغم0.11.5
62.17
62 17 10 10جواريب
گۆرەوى هەموو جۆرێک جگە لەوانەى بەشیش یان قولاب چنرابن
کغم0.11.5
62 17 10 31حزام نسائي
قایش (پشتێن) ژنانە
کغم0.14
62 17 10 32حزام اطفال
قایش (پشتێن) مناڵانە
کغم0.14
62 17 10 39غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.14
62 17 10 40كتافيات (اشارة) عسكرية و غیر عسکریة
لۆگۆى سەربازى و نا سەربازى
کغم0.11
62 17 10 50ماركات وعلامات
ماڕکە و نیشانەى جل و بەرگ و پێڵاو
کغم0.12
62 17 10 60ياخة والشرائط لتحميل بدلات العسكرية
ياخەى سەربازى سەرشان،یاخە بۆ جلى سەربازى
کغم0.11
62 17 10 70جيوب وأكمام
گیرفان و قۆڵ
کغم0.11
62 17 10 80وروود وحروف للخياطة
گوڵ و پیت لە قوماش دروستکراو
کغم0.12
62 17 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
62 17 90 20كتافيات للخياطة
سەرشان (کتافیە)
کغم0.11
62 17 90 30لزكة احذية و الملابس
لەزگەى نێرومێ بۆ پێڵاو جل و بەرگ
کغم0.11
62 17 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
63.01
63 01 10 00بطانيات كهربائية
به‌تانیه‌ كاره‌بایى
کغم0.152
63 01 20 00بطانيات واحرمة من صوف او غير ناعم وقطن
بەتانى لە خورى وپەمۆ و مەرەز
کغم0.151
63.02
63 02 10 00شراشف للاسرة (بیاضات)
چەرچەف هەموو جۆرێک
کغم0.151
63 02 91 30مناشف متصلة تعلق على بكرة
خاولى ئاسایى و خاولى حە مام
کغم0.151
63 02 91 40فوط تنشيف للمطبخ
قوماشى ووشك کردنەوەى مەتبەخ
کغم0.151
63 02 91 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
63.03
63 03 92 30اكسسوارت خاصة للستائر
جوانکارى و اکسسواراتى پەردە ئامادەکراو لە ماددەى چنراو
کغم0.151
63.04
63 04 11 00اغطية مصنرة للاسرة
تاخم سەرسیسەم چنراو بەدەست
کغم0.152.5
63 04 19 00اغطية غير مصنرة للاسرة
تاخم سەرسیسەم هەموو جۆرێک جگە لە چنراو
کغم0.152.5
63 04 91 10ناموسیة
په‌رده‌ كوله‌ چنراو
کغم0.152.5
63 04 91 20اغطية واقية للمقاعد ووسائط النقل
بەرگى کوشینى ئۆتۆمبێل و کورسى
کغم0.151
63 04 91 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
63 04 92 30اربطة ستائر مصنوعة من قطن
پەت و گوڵینکى پەردە چنراو لە پەمۆ
کغم0.151
63 04 92 40اغطية الوسائد مصنوعة من قطن
بەرگى سەرین دروستکراو لە پەمۆ
کغم0.151
63 04 92 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
63.06
63 06 11 10اغطية البضائع من قطن
ڕووپۆشى کەل و پەل لە پەمۆ
کغم0.151
63 06 11 20اغطية خارجية ظل و حاجبات الشمس من قطن
ڕووپۆش بۆ سیبەر لە پەمۆ
کغم0.151
63 06 12 10اغطية بضائع من الياف تركيبية
ڕووپۆشى کەل و پەل لە داوی ڕیشاڵ
کغم0.151
63 06 12 20اغطية مصنوعة من نايلون
ڕووپۆش بۆ سێبەر لە داوى ڕیشاڵ دروستکراو /چەترى نایلون
کغم0.151
63 06 19 10اغطية بضائع من مواد نسيجية
ڕووپۆشى کەل و پەل لە کەرەستەى چنراو
کغم0.151
63 06 22 00خيم من الياف تركيبية
ضادر پێکهاتوو لە داوى ڕیشاڵى
کغم0.151
63 06 29 00خيم من مواد نسيجية ، خيم مصنوعة من مواد نسيجية اخر (جادر)
چادر دروستکراو لە کەرستەى چنراو،لە داوى ڕیشالى دروستکراو،چادرى نایلۆن
کغم0.152
63 06 49 00فراش من نفخ
دۆشه‌كى هه‌وا له‌ كه‌رەسته‌ى چنینى قوماش
کغم0.152.5
63.07
63 07 10 00مماسح ارضيات ومماسح اطباق
پاککەرەوەکان بۆ زەوى و قاپ لە قوماش و پەرۆک
کغم0.151
63 07 20 00حزام النجاة
پشتێنى خۆ بەستنەوە
کغم0.151
63 07 90 20أعلام ورايات
ئاڵا هەموو جۆرێک
کغم0.152
63 07 90 50اغطية خاصة للسيارات الركوب التنس والحقائب
بەرگى ئامادە کراو لە قوماش بۆ بو ئوتومبيل وجانتاو ڕێکتى تێنس لەو بابەتانە
کغم0.151
63 07 90 60اكياس مستعملة في ترشيح القهوة واكياس الثلج
کیسە بۆ پاڵاوتنى قاوەو کیسەى بەفر
کغم0.151
63 07 90 70وشاح للزينة عقد
ملوانکەى جوانى کە لە پێشبڕکێکاندا دەبەخشرێت لە ماددەى چنراو
عدد
دانە
0.152.5
63 07 90 80وسائد هوائية
بالیف و دۆشەکى پفدراو بە هەوا
کغم0.152.5
63 07 90 94قيطان للاحذية
قەیتان و قەیتانى پێلاو
کغم0.151
63 07 90 95مهد للطفل
هەڵگرى مناڵى ساوا لە قوماش و پەرۆ
عدد
دانە
0.151.5
63 07 90 97الاقنعة المستعملة للجراحين كمامات وقاية
ده‌مامك دژى ژه‌هراوى بوون (قناع)
عدد
دانە
0.151
63 07 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
63.09
63 09 00 90البسة واقمشة وبطانيات وستائر وشراشف والعاب واحذية و حقائب بالات (مستعمل)
جل و بەرگ پارچە قوماشى کۆنە و بەتانى و پەردەو چەرچەف و یارى مناڵان چنراوى قوماش ثيلاو بەکارهاتوو لەنگە (بالە)
کغم0.151
64.01
64 01 10 10احذية عمل ذات مقدمة معدنیة
پێلاوى کرێکارى نوک ئاسن یەک پارچە
کغم0.12.5
64 01 10 20احذية عمال عادي
پێڵاوى کرێکارى ئاسایى
کغم0.11.5
64 01 91 00بوت
پوت
کغم0.12.5
64 01 92 00نصف بوت
نیو پوت
کغم0.12.5
64 01 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12.5
64.02
64 02 12 10احذية تزلج ورياضية
کالەو پێڵاوى وەرزشى و خلسکان
کغم0.11.5
64 02 12 20احذية لوحي مشبك
پێڵاو (مشبک) چەرم
کغم0.12.5
64 02 12 30احذية واقية من مطاط
پێڵاوى پارێزەر مەتات یان پلاستیک
کغم0.11.5
64 02 12 40احذية مطاط او من لدائن خاصة للثلوج
پێڵاوى مەتات یان پلاستیک تایبەت بۆ سەر بەفر بە لەوحە
کغم0.11.5
64 02 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
64.03
64 03 12 10احذية وجزم لاستیک اسفنج بأنواعها
پێڵاوو جزمەى لاستیک و ئیسفەنج هەموو جۆرێک
کغم0.11.5
64 03 20 00صندل/جلد
بابوج و سەندل /چەرم
کغم0.12.5
64 03 40 20بصطال عسكري
پۆستاڵى سەربازى (عەسکەرى) هەموو جۆرێک
کغم0.11.5
64.04
64 04 11 10حذاء كرة قدم
لاپچین هەموو جۆرێک
کغم0.12.5
64 04 11 20احذية كوردية نو ع عادي
کڵاشى ئاسایى جەلەبى بن لاستیک
کغم0.12.5
64 04 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12.5
64.05
64 05 10 00احذية من قماش او جلد او شامو
پێڵاو چەرم و شامۆ/ پێڵاوى قوماش هەموو جۆرێک
کغم0.12.5
64 05 20 00احذية كوردية نوع جيد
کڵاشى پەرۆ
کغم0.12.5
64 05 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12.5
64.06
64 06 10 00 نعال/بطانة حذاء وأجزائها
نەعل/ناوکەف و پارچەکانى پێڵاو
کغم0.11.5
65.01
65 01 00 10قبعات من اقمشة
کڵاو لە جۆرى قوماش
کغم0.12
65 01 00 20قبعات من لباد
کڵاوى لە لباد دروست کراو کلوش
کغم0.12
65.02
65 02 00 00قبعات مضفورة (حياكة) غير مبطن غير مزينة
كڵاوى ئاساى (كلوش) دروست كراو لە پێک هاتەى جۆراو جۆر ناوپۆش نەکراو
کغم0.12
65.03
65 03 00 00قبعات من لباد مزينة ومبطنة
کڵاوى کلوش دروست کراو لە لباد وە ناوپۆش کراو
کغم0.12
65.04
65 04 00 00شفقات (قبعات)
کڵاوى کلوش دروست کراو لە لباد وە ناوپۆش کراو ڕازاوە
کغم0.12
65.05
65 05 90 70شماغ مطري غترة،عقال.قبعات/مصنرة
دەرسوك باران و جامانە و عەگال و كلاو جنراو
کغم0.12
65.06
65 06 10 10اغطية رأس للرياضة
کڵاو بۆ چالاکى وەرزشى لە پۆشاک
کغم0.12
65 06 10 20اغطية رأس لرجال الاطفاء
کڵاو بۆ پیاوانى ئاگر کوژێنەوە
کغم0.12
65 06 10 30خوذة عسكرية
کڵاوى سەربازى خودە
کغم0.12
65 06 10 40خوذة ماطورسكيل
کڵاوى پۆشاک بۆ ماتۆڕ سوارى
کغم0.12
65 06 10 50خوذة عمل انشاءات
کڵاوى کرێکارى جگە لە قوماش
کغم0.12
65 06 91 10کاب بلاستیک للحمام
کڵاوى خۆشۆردن لە لاستیک یان مەتات
کغم0.12
65 06 91 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
65.07
65 07 00 00بطائن جاهزة للقبعات ـ هياكل قبعات
ناوەخنى خودە کڵاوى سەربازى هەموو جۆرێک لە ماددەى تر
کغم0.12
66.01
66 01 10 00مظلات المطر والحدائق
چەتر (سەیوان) بۆ باران و هەتاو و باخچەکان و هاوشێوەکانى
کغم0.151
66.02
66 02 00 10عكازة او عصا مشي
گۆچان (گۆپاڵ)
کغم0.151
66 02 00 20سیاط (قمجي)
قامچى (دارى لێدانى ئەسپ)
کغم0.151
66 02 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
66.03
66 03 10 00اجزاء مقابض ومماسک ولوازم
پێداویستى سەیوان و گۆچان لە بابەتى دەسک و گیرە
کغم0.151
66 03 20 00هياكل المظلات
هەیکەلی چەترو سەیوان
کغم0.151
66 03 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151
67.01
67 01 00 10مهفة من ريش الطير (مراوح)
باوەشێنى دەستى جوانى لە پەڕى باڵندە
کغم0.155
67.02
67 02 10 10ازهار واوراق اقسامها للزينة من الدائن
گوڵ و گەڵاو میوە و بەشەکانى بۆ جوانى لە دروستکراوى پلاستیک
کغم0.152
67 02 90 10زهور واوراق من معادن للزينة
گوڵ و گەڵاى میوە بۆ جوانى کانزایى
کغم0.152
67 02 90 20زهور واوراق نباتية مصنوعة من قماش
گوڵ و گەڵاى میوە بۆ جوانى دروست کراو لە چنراوى قوماش
کغم0.152
67 02 90 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.152
67.03
67 03 00 00شعر بشري مصفف جذورة (بشري حيواني)
مووى مرۆڤ خورى یان مووى ئاژەڵى یان مەوادى چنراوى تر ئامادەکراو لە پیشەسازى دروست کردنى قژى دەست کرد (باروکە)
کغم0.153
67.04
67 04 11 10 شعر مستعار من مواد نسيجية اخرى
قژى دروست کراو ( صناعى )لە مادەى چنینى تر (باروکە)
کغم0.153
67 04 11 20شعر رأس ولحيه وحواجب ورموش وخصل مستعار من شعر بشري
قژ و ریش و برۆ و برژانگ و بسک لەو بابەتانە وەرگیراو لە موادى نەسیجى (ریش دار)
کغم0.153
67 04 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.153
67 04 20 00حواجب ورموش من شعر بشري
قژ و ریش و برۆ و برژانگ و بسک لەو بابەتانە وەرگیراو لە موى مرۆڤ
کغم0.153
67 04 90 00حواجب ورموش وباروكة مستعارة من مواد اخرى
قژ و ریش و برۆ و برژانگ و بسک لەو بابەتانە وەرگیراو لة جورى تر
کغم0.153
68.01
68 01 00 10ترابيع واحجار تبليط رصف الطرق من حجر رملي
بەردى لمین سروشتى بۆ ڕێککردنى ڕێگاو شۆستە(رەسیف) جگە لە تاشە بەرد
کغم0.150.1
68 01 00 20ترابيع واحجار تبليط رصف الطرق من حجر الكرانيت
بەردى گرانێت سروشتى بۆ ڕێککردنى ڕێگاو شۆستە(رەسیف) جگە لە تاشە بەرد(بۆ فەرش کردنى شەقام )
کغم0.150.15
68 01 00 40ترابيع واحجار تبليط رصف الطرق من حجر المرمر الخام
بەردى مەڕمەڕ سروشتى بۆ ڕێککردنى ڕێگاو شۆستە(رەسیف) جگە لە تاشە بەرد
کغم0.150.2
68 01 00 90غيرها من الاحجار الطبيعية
بەردى سروشتى تر بۆ ڕێککردنى ڕێگاو شۆستە(رەسیف) جگە لە تاشە بەرد
کغم0.150.2
68.02
68 02 10 10كاشي موزايك للبناء
كاشی موزایك هەموو جۆرێک
کغم0.150.4
68 02 10 20حجر موزايك مكسر
هورده‌ موزایك هەموو جۆر
کغم0.150.1
68 02 21 00حجر مرمر بأنواعها
مەڕمەڕ هەموو جۆر
کغم0.150.25
68 02 23 00كرانيت مقطع
گرانێت هه موو جۆر /پارچەکراو
کغم0.150.25
68 02 29 00حجر حلان
به‌ردى حه‌لان
کغم0.150.1
68 02 91 24مغاسل من مرمر صناعي
سنگ ومه‌غسه‌ل و هاوشێوەکانى لە مه‌ڕمه‌ڕى صناعى
کغم0.150.25
68 02 91 29غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.25
68.03
68 03 00 10حجر رصف الطرق
بەردى ڕێک کردنى شۆستە (بەردى رصیف)
کغم0.150.35
68.04
68 04 10 00حجر الطاحونة
به‌ردى ئاش
کغم0.150.25
68 04 30 00حجر جلاية
به‌ردى جه‌لایە بۆ كارگه‌ى مه‌ڕمه‌ڕ
کغم0.150.25
68.06
68 06 10 00الياف احجار خبث معادن الصوف الصخري
بەردو پاشماوەى توانەوەى ئەزبێست
کغم0.150.5
68 06 20 00بواري من فايبر كلاس (انابيب)
بؤڕى ئاوو ئاوەرۆلە فایبه‌ر گلاس
كگم0.150.25
68.07
68 07 10 00لبادي من اسفلت
لبادى قیر
کغم0.150.35
68.08
68 08 00 00مشبكات ثانوية من الياف ونشارة وجص
مشبك بۆ له‌وحه‌ى گه‌چ به‌كاردێت
کغم0.150.75
68.09
68 09 11 00مصنوعات من جص (سقوف ثانوية مغطاة بورك)
كوسته‌ك (جبستك ) تایبه‌ت بۆ دروستكردنى بانى دووه‌م
کغم0.150.25
68 09 90 10الواح مزخرفة من جص
له‌وحه‌ى جوانى لە گه‌چ ئاماده‌كراو
کغم0.150.25
68 09 90 20اصناف مزخرفة لزينة والديكورات
دروستكراو له‌بۆره‌ك (دیكۆرات ) بو جوانى
کغم0.150.25
68 09 90 40لوحات خشب مخلوط مع الجص او جبس البورك
لەوحەى دارو کۆنکریت تێکەڵ جبسى بۆرک
کغم0.150.25
68 09 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.25
68.10
68 10 11 00ثرمستون
ثرمستون
کغم0.150.25
68 10 19 10قرميد للسقوف من اسمنت
قرمیت دروست کراو لە چیمەنتۆ یان بەرد بۆ سەقف
کغم0.150.25
68 10 19 20شتايكر
شتایگه‌ر
کغم0.150.25
68 10 19 21بلوك لرصف الطرق من اسمنت
بلۆک و خشتى بە ڕەنگ سورکراو لە چیمەنتۆ بۆ شۆستە
کغم0.151
68 10 19 24بلوك عازل بالفلين
بلۆکى تێکەڵ بە فلین (عازل)
کغم0.150.25
68 10 19 25بلوك الرصيف (کربستون)
بلۆكى كربستۆن
کغم0.151
68 10 19 26بلوك عادي
بلۆكى ئاسایی ئامادە کراو
کغم0.151
68 10 91 10عناصر أنشائية مسبقة الصنع للبناء والهندسية المرتبة
ستون و کوتلەى كۆنكریتى ئامادەکراو هەموو جۆرێک شیشدار
کغم0.150.25
68 10 91 20الواح كونكريت
ته‌به‌قه‌ى كۆنكریتى هه‌مووجۆر
کغم0.150.25
68 10 99 10اصناف صحية ثابتة من اسمنت
جۆرى تر دروستكراو بۆ تواليت لە چیمەنتۆ
کغم0.152
68 10 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.152
68.11
68 11 10 00صفائح صفائح مموجة (حوض صخري مموج)
ئەزبێز ته‌به‌قه‌ى گه‌ڕگه‌ڕ
کغم0.150.5
68 11 20 10قرميد صخري وصفائح والواح
ته‌به‌قه‌ و لەوحەى قرمید بۆ سه‌ربان (ئەزبیز)
کغم0.150.5
68 11 30 10انابيب ومواسير للتهوية ( من ازبیز صخري)
بۆڕی ئه‌زبێز هه‌موو قه‌باریه‌ك
کغم0.150.25
68 11 30 30وصلات انابيب وحلقات الانابيب مصنوعة من اسبست
صمونە وهەلقە بۆ بۆرى ازبيست بەستن
کغم0.150.25
68 11 30 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.25
68 11 90 20مرافق صحية ثابتة واحواض من اسبست
ئاوده‌ستى ئه‌زبێز
کغم0.152
68 11 90 30 مزهريات من السمنت والاسبست
گوڵدان لە چیمەنتۆ و ئةزب]ست
کغم0.152
68 11 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.152
68.13
68 13 10 00ادوات احتكاك (فرامل)
بەنج ودیسک برێک (بانص) دروستکراو لە ئاوریشمى بەردى یان مەوادى کانزایى تر
کغم0.151
68.14
68 14 90 10انابيب ومجاري كونكريتية
بۆڕی كۆنكریتى
کغم0.150.2
69.01
69 01 00 00منتجات من الخزف الحفريات والاتربة وقطع خزفية
گۆزە و بەرهەمى تر لە قوڕ دروستكراو
کغم0.150.3
69.02
69 02 20 10ترابيع وكتل وبلاط حجر هيتر من خزف
فەخفورى بۆ هیتەر بە شێوەى جیاواز
کغم0.150.3
69.03
69 03 20 10انابيب سيراميك ومواسير وقظبان
بۆڕى سیرامیکى بۆ هیتەر
کغم0.150.3
69.04
69 04 10 10حجر بناء من خزف
کەرپوچ دروست كراولە سیرامیک و لەوبابەتانە
کغم0.150.2
69 04 10 20بلوك خزفي
بلۆكى پونزا سۆر لە ماددەى گلینى
کغم0.150.2
69 04 10 30تنور طين فخار
تەنورى گڵ
کغم0.150.2
69 04 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.2
69.07
69 07 10 00طابوق الحراري
کەرپوچى نەسۆز بۆ کورەى ئاگر
کغم0.150.2
69.08
69 08 10 10كاشي فرفوري،کاشي سيراميك
كاشی فه‌خفوری ڕەنگاو ڕەنگ و سپى کاشى سیرامیك و پۆرسەلین بۆ دیكۆر بیانى
کغم0.150.2
69 08 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.2
69.10
69 10 10 10بانيو حمام و جاكوزي
بانیوى حمام بە ترومپاوە (جاکوزى) دروستکراوى فخفورى کارەبایى
کغم0.150.25
69 10 10 20بانيو حمام فرفوري
بانیوى حه‌مام فخفورى هه‌مووجۆر
کغم0.150.25
69 10 10 30مباول
سەرپێ(مبوال)
کغم0.150.25
69 10 10 40مرافق شرقية فرفوري
ئاوده‌ستى شه‌رقی فخفورى
کغم0.150.25
69 10 10 60شطاف(سيفون)
سیفۆن بۆ پاككردنه‌وى توالێت فخفورى هه‌مووجۆرێك
کغم0.150.25
69 10 10 70مغاسل يدوية
دەست شۆر فخفورى
کغم0.150.25
69 10 10 80تواليت غربي
ئاودەستى غەربى
کغم0.150.25
69 10 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.25
69.11
69 11 10 10ادوات مطبخية منزلية فرفوري
پێداویستى ناوماڵ فخفورى
کغم0.150.3
69 11 10 20مواد منزلية مصنوعة من السيراميك للزينة
پێداویستى ناوماڵ بۆ جوانى لە سیرامیک
کغم0.150.3
69 11 10 30مزهريات سيراميك
كوپه‌ ئاو و جەڕە و گۆزەى ئاو دروست کراو لە سیرامیک
کغم0.150.3
69 11 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.3
69.13
69 13 10 30سندان فرفورى
مه‌ركانى فه‌خارى (فه‌خفورى)
کغم0.150.3
69 13 10 40منافض للسكائر
تەبلەى جگارە
کغم0.150.3
69 13 10 50علبة مجوهرات من الخزف
قوتوى خشل
کغم0.150.3
69 13 10 60تماثيل سيراميك
پەیکەرى جوانى لە سیرامیک دروست کراو
کغم0.150.3
69 13 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.150.3
69.14
69 14 90 10المواقد واجهزة تدفئة وتسخين من خزف
ئاگردان و بابەتى ترى گەرم كردنەوە
کغم0.150.3
69 14 90 20مصنوعات اخرة من الخزف للبستنة
دروستكراوى تر لە خەزەف بۆ باغ و باخچە
کغم0.150.3
69 14 90 30الجرار والاوعیة للاستعمالات المختبرات وصیدلیات...الخ
گۆزەو دەفر بۆ بەکارهێنانى تاقیگە و دەرمانخانە...هتد
کغم0.150.3
69 14 90 90حجر اللوكس
بەردى لۆكس
کغم0.150.3
70.01
70 01 00 00زجاج مكسور وفضلات وزجاج كتل
شوشەى شکاو ـ پاشماوەى شوشە و پاشماوەى شوشەى هاڕاوو وە پاشماوەى ترى شوشە
کغم0.10.1
70.02
70 02 10 00كرات زجاج غير مشغوله (خام)
کەرەستەى سەرەکى بۆ دروست کردنى شوشە بەشێوەى هاڕاو یان پارچە
کغم0.10.25
70 02 31 00انابيب زجاج للهيتر
بۆڕى شوشە بۆ هیتەر
کغم0.11
70 02 32 00زجاج للمدافئ واللمبات
شوشەى سۆپەو چرا
کغم0.11
70 02 39 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70.03
70 03 20 00صفائح زجاج والواح
شوشه‌ى سادە بۆ په‌نجه‌رە
کغم0.10.2
70.05
70 05 21 00زجاج مشجر وزئبقي
شوشه‌ى ڕه‌نگین گوڵدار زیبەقى
کغم0.10.2
70 05 30 10زجاج مسلح
شوشه‌ى دژه‌ گوله‌
کغم0.11
70 05 30 20جام مصفح للسيارات
جامى درع بۆ ئۆتۆمبێل
کغم0.11
70 05 30 30جام مصفح لشبابيك السيارات
جامى درع بۆ چوار لا
کغم0.11
70.07
70 07 11 10جام خلفي وامامي للسيارات
جامى پاش و پێش بۆ هەموو جۆرە ئۆتۆمبێلێک
کغم0.10.25
70 07 11 20جام ابواب سيارات
جامى دەرگا بۆ هەموو جۆرە ئۆتۆمبێلێک
کغم0.10.25
70 07 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
70.08
70 08 00 00مرايات
ئاوێنەى شوشە
کغم0.10.25
70.09
70 09 10 00مري للسيارات
ئاوینەى ئؤتۆمبێل
کغم0.10.25
70 09 91 00مرايا بدون اطار
شوشه‌ى نه‌ینۆك ( ئاوێنه)‌ بێ چوارچێوە
کغم0.10.2
70.10
70 10 10 10بطل زجاجي
شوشەى جۆراوجۆر بەتاڵ
کغم0.11
70 10 20 00قبغ زجاج او سدادات من زجاج
سەرە قەپاغ و داپۆشەر لە شوشە دروستکراو
کغم0.11
70 10 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70 13
70 13 10 10ادوات منزلية للمطبخ من زجاج
پێداویستى ناوماڵ له‌ شوشه‌ دروستكراو بۆ ناندین
کغم0.11
70 13 10 30ادوات مكاتب من زجاج للزينة
پێداویستى نووسینگه‌ له‌ شووشه‌ بۆ جوانى (خزف زجاجى)
کغم0.11
70 13 10 41علب زجاجية فارغة للعطور
شوشه‌ى بۆن به‌تاڵ بۆ عةتر
کغم0.11
70 13 10 42حوامل الصابون من زجاج
هەڵگرى جێ خاولى , جێ سابون , جێ فڵچەى تراشین , جێ کلێنکس لە شوشە
کغم0.11
70 13 10 43ادوات منزلية للمطبخ من الزجاج عدا الزينة
پێداویستى ناوماڵ لە شوشە دروستکراو بۆ مەتبەخ جگە لە جوانى
کغم0.11
70 13 10 49غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70 13 10 90ادوات مطبخية منزلية مستعملة (بالة)
پێداویستى ناو ماڵ لە شوشە دروستکراوى جۆراوى جۆرى بەکارهاتوو (بالە)
کغم0.11
73 13 21 00اقداح وكؤوس للشرب من كرستال الرصاص (غير طبيعي)
په‌رداغ و پیاڵه‌ دروستكراو له‌ كریستالى رصاص جگه‌ له‌ جوانى
کغم0.13
70 13 31 10ادوات منزلية من زجاج او المطبخ من كرستال
پێداویستى ناوماڵ له‌ شوشه‌ دروستكراو لە كريستالى رصاص
کغم0.10.25
70 13 31 20ادوات منزلية من كرستال
پێداویستى ناوماڵ لە کریستاڵ دروست کراو
کغم0.13
70 13 31 30ادوات المنزلیة من كريستال رصاص عدا أقداح وعدا الزينة
پێداویستى ناوماڵ له‌ كریستاڵى رصاص جگه‌ له‌ په‌رداغ و جگه‌ له‌ جوانى
کغم0.13
70 13 32 00زجاج افران كهربائية
شوشەى تەباخ و فڕنى کارەبایى
کغم0.11
70 13 39 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70 13 91 31زجاج كرستال للعطور
شوشه‌ى بۆن له‌ كریستاڵى رصاص بۆ جوانى
کغم0.11
70 13 91 39غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70 13 99 10حوض اسماك
حەوزى ماسى هەموو جۆرێک لە شوشە
کغم0.10.25
70 13 99 20مباخر وشمعدان زجاجية
بوخوردان و شەمدان لە شوشە
کغم0.11
70 13 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70.15
70 15 10 00زجاج نظارات طبية
جامه‌ چاویلكه‌/ پزیشكى
کغم0.10.5
70 15 90 10زجاج ساعات
شوشەى کاتژمێر
کغم0.10.5
70 15 90 20زجاج نظارات شمسية
شوشەى چاویلکەى هەتاوى
کغم0.10.5
70 15 90 30زجاج نظارات ماكينة اللحام (زجاج نظارات العمال)
شوشەى چاو بۆ ولدن (شوشەى عەینەکى کرێکارى)
کغم0.10.5
70 15 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
70.16
70 16 10 10كاشي زجاجي
كاشی شوشه‌
کغم0.11
70 16 10 20ابواب وشبابيك زجاجية
ده‌رگا و پەنجەرەى شوشه‌
کغم0.11
70 16 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70.17
70 17 10 10دوارق زجاجية مختبرية
کەمۆڵەو بۆڕى شوشه‌ بۆ تاقیگه‌
کغم0.11
70.18
70 18 10 10سبح زجاجية
ته‌سبیح گرانبه‌ها لە شوشە
کغم0.11
70 18 10 20سبع اعيون مدالية
چاوى هەرکارى / چاوەزار
کغم0.10.5
70 18 10 30ستائر خرز زجاجية
پەردەى مورو پاشکۆکانى
کغم0.10.5
70 18 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
70.19
70 19 00 00صوف زجاجي ومصنوعاتة
خورى شوشەى ودروستكراوەكانى
کغم0.11
70 19 32 00طبقات فايبركلاص
تەبەقەى فایبەر گلاس
کغم0.11
70 19 90 20خزان ماء من الفايبر كلاص
تانکى ئاو لە ڕیشاڵى شوشەیى (فایبەر گلاس)
کغم0.11
70 19 90 40الياف وصوف الزجاجي لعزل (فايبر كلاص)
خوری و اسفنجى شوشەیى عازل (فایبەر گلاس)
کغم0.11
70 19 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
70.20
70 20 00 30مصنوعات من الزجاج(حروف .وارقام .منقوشات
دروست کراوى شوسە وەک(پیت،ژمارە،نووسین و نەخشى سەر تابلۆى دوکان و مارکێت ... هتد)
کغم0.11
71.01
71 01 10 00مرجان او فيروز او لؤلؤ طبيعي
مروارى سروشتى
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 01 21 00مرجان وفیروز و لؤلؤ غير مشغول
مەرجان و مراورى لؤلؤى کار لەسەر نەکراو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 01 22 00مرجان او فيروز او لؤلؤ مشغول
مروارى کارلەسەر کراو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.02
71 02 10 00الماس غير مشغول
ئەڵماسى ڕێک نەخراو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 02 21 00الماس مشذبة بشكل آلي
ئەڵماسى پارچەکراوە بەشێوەى میکانیکى
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 02 22 00الماس الصناعي
ئەڵماسى دەستکرد
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 02 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.03
71 03 91 00یاقوت،سفیر،زمرد
یاقوت،سفیر،زمرود
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.04
71 04 10 00احجار كريمة
بەردى گران بەها کوارتز
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.06
71 06 91 10سبائك من فضة
زیوى خاو بە شێوەى سبایک (دارشتە)
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.08
71 08 12 10سبائك من ذهب
زێڕى خاو بە شێوەى سبایک (دارشتە)
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.10
71 10 11 10بلاتين خام بشکل سبائک
پلاتینى خاو بە شێوەى سبایک (دارشتە)
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 10 21 00بلاديوم خام بشکل مسحوق
پلادیۆم بەشێوەى خاو یان بەشێوەى هاڕاوە
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.13
71 13 11 00حلي من فضة
خشڵى زیو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 13 19 20حلي من ذهب
خشڵى زێڕ
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.14
71 14 11 00مصنوعات من فضة
دروست كراو لە زیو
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71 14 19 10مصنوعات من ذهب
دروست كراو لە زێڕ
کغم0.1الفاتورة
لیستى کڕین
71.17
71 17 90 10حلي غواية مقلدة او بلاستك
خشلى لاسایى لە پلاستیک
کغم0.15
71 17 90 20حلي غواية زجاج
خشڵى لاسایى لە شوشە
کغم0.15
71 17 90 30حلي غواية خشب
خشلى لاسایى لە دار
کغم0.15
71 17 90 40حلي غواية قصدیر
خشلى لاسایى لە تەنەکە
کغم0.15
71 17 90 50حلي غواية من مواد اخر
خشلى لاسایى لە کەرەستەى تر
کغم0.15
71 17 90 60تاج عروسة
تاجى سه‌رى بوكان
عدد
دانه‌
0.15
71 17 90 70تراجي طبية
گواره‌ى مناڵانه‌ى پزیشكى
درزن0.15
71 17 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.15
72.01
72 01 10 00حديد جب غير مخلوط
ئاسنى داڕێژراو، تێکەڵ نەکراو
کغم0.10.25
72.04
72 04 10 00خردة وفضلات حديد الصلب
ئاسنى پاشه‌ڕۆك ووردە پاشماوە
کغم0.10.25
72 04 21 10خردة وفضلات من حديد الصب (لحيم)
ووردە ئاسن وەکو لەحیم بۆ ناو ڕادێتەى ئۆتۆمبێل.
کغم0.10.25
72 04 41 00سكراب من حديد/دقائق و شظايا...الخ
ئاسنى شكاو پارچە ئاسن /پارچە پلێت و پاشماوەى کارکردن
کغم0.10.25
72 04 49 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
72.08
72 08 51 00بليت متنوع من حديد
پلێتى جۆراوجۆرى ئاسن
کغم0.10.25
72.14
72 14 20 00شيش تسليح من حديد
شیشى مسلح بۆ صەبە
کغم0.10.45
72.16
72 16 22 00قضبان قطع وزوايا واشكال خاصة مقطعة على شكل حرف (T)
ئاسنى حه‌رف (T) شیشى چوارگۆشه‌و لاكێشه‌ و ئه‌نگلاین
کغم0.10.25
72 16 31 20مقطع حديد على شكل حرف (U)
چه‌نه‌ڵ
کغم0.10.25
72 16 32 10مقطع حديد على شكل حرف (I)
تلیشه‌
کغم0.10.25
72 16 32 20اضلاع من حديد
ڕاسته‌
کغم0.10.25
72 16 33 00 مقطع حديد على شكل حرف (H)
شێلمان
کغم0.10.25
72 16 50 10حديد زاوية على شكل حرف (L)
گۆشه‌ (زاویە)
کغم0.10.25
72 16 50 20بواري للصناعة على شك مستطيل .مربع.دائري
بۆڕی ڕه‌ش بۆ پیشەسازى بەشێوەى شخاتە،خڕ ،چوارگۆشە
کغم0.10.25
72 16 69 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.25
72.17
72 17 10 00اسلاك حديد غير مطلية
ته‌لی شیش به‌ستان
کغم0.10.45
72.18
72 18 10 00حديد صلب مقاوم للصدأ ستل ستيل
ئاهین بۆ پیشەسازى (خام)
کغم0.10.25
72 18 10 10سياج واقية من حديد مغلون للطرق الخارجية
ئاسنى پاراستنى ڕێگاى دەرەوە (كارديل)
کغم0.10.25
72.20
72 20 20 00منتجات سطح (بليت) مقاوم للصدأ
پلێتى ئاسن دژە ژەنك
کغم0.10.25
72.27
72 27 10 00قضبان وعيدان من صلب للسرعات العالية (للقطع السريع)
شيش و بۆرى لە بولا دروست كراو بو برين
کغم0.10.25
73.01
73 01 10 00حوامل ودعامات عريضة من حديد الصلب
ڕاگرو ستوونى پان لە ئاسن و پۆڵا
کغم0.10.4
73 01 20 00زوايا واشكال خاصة
ئاسنى هاوسەنگى پێشەوەى تراکتۆر و مکائن
کغم0.10.4
73.04
73 04 10 00مواسير وانابيب النقل البترول
بۆڕى بۆگواستنەوە نەوت
کغم0.12
73 04 10 10انابيب وبرينات لحفر ابار النفط
بۆرى و بەرينە و پارچەکانى بۆهەڵكەندنى بيرى نەوت
کغم0.12
73 04 21 00مواسير حفر الابار النفطية
بۆڕى،لێکدەرى بۆرى بۆ هەڵکەندنى بیرى نەوت
کغم0.12
73 04 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
73.06
73 06 10 00انابيب معدنية مغلونة للمياه
بۆڕی كانزاى ئاو مغه‌لوه‌ن سپی
کغم0.10.5
73 06 20 00انابيب وبرينات لحفر ابار المياه
بۆڕى وبەرینەى ئاسن بۆکۆلین و هەڵکەندنى بیر
کغم0.12
73 06 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
73.07
73 07 11 00لوازم ومواسير مصبوبة من حديد صلب
بۆڕی ئاهین و پێداویستیەکانى لە ئاهین داڕشتە بۆ ئاوەرۆ
کغم0.10.4
73 07 21 10رابطات ( فنجانات کهربائیة)
میلی به‌ستانى فنجان ئاسن
کغم0.10.4
73 07 21 20قفائز من حديد بأنواعها
قه‌فیز ئاسن هه‌موو جۆرێك
کغم0.10.4
73 07 21 30سفايف لربط البلات
سفه‌یف ئاسن بۆ تۆقبه‌ندى باله‌
کغم0.10.4
73 07 22 00اجزاء (صمونة وعكس و تقسيم و جونيات...الخ)
سه‌مونه عکس تەقسیم جۆین زەبانە سەبیل ناوى خەڵات کەلەى خەڵات
کغم0.10.4
73 07 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.4
73 07 99 00جنل ومنهول للمجاري
چه‌نه‌ل و مەنهۆڵ ئاهین بۆ ئاوەڕۆ و حه‌وجۆش
کغم0.10.4
73.08
73 08 10 00جسور ومقاطع جسور
پرد و پارچەکانى لە ئاسن دروست كراو
کغم0.10.5
73 08 20 00ابراج
تاوەرى كاره‌بایی لە ئاسن
کغم0.10.5
73 08 30 00ابواب ومافذ واطرها وعتبات الابواب من حديد
ده‌رگاو پەنجەرەى ئاسن جۆراو جۆر ئاماده‌كراو
کغم0.10.5
73 08 40 00دعامات للسقالات او لهياكل المنشأت
ئه‌سكه‌له‌و پایه‌ و بنواشه‌ى ئاسن
کغم0.10.5
73 08 90 10صناديق اطفائية
سندوقى ئاگر كوژینه‌وه‌ى ته‌واو لە ئاسن
کغم0.10.5
73 08 90 20رفوف للمخازن والورش
ئاسنى دیكسن بۆ ڕه‌فه‌ دروستكردن بۆ کۆگا
کغم0.10.5
73 08 90 70مظلات وقبب (مستلزمات الحديدية الجاهزة للملاعب الرياضية وملاعب الحديدية للمدينة الاعاب)
ئاسن بۆ دروست کردنى پێداویستى یەکانى یاریگاى وەرزشى ئامادەکراو هەموو جۆرێک
کغم0.10.5
73 08 90 80سندویج بنال
سه‌نده‌ویچ په‌ناڵ
کغم0.11.5
73 08 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
73.09
73 09 00 10صهاريج خزن للمياه المنزلية مغلونة
تانكى له‌ پلێتىى سبى (مغلون) دروستكراو
کغم0.10.5
73 09 00 20صهاريج خزن نفط غير مغلونة
تانكى له‌ پلێتى ڕه‌ش دروستكراو
کغم0.10.5
73 09 00 30سايلو اسمنت ثابت
سایلۆى چیمه‌نتۆى چه‌سپاو دروست کراو لە ئاسن بۆ كارگه‌ى كۆنكرێت
کغم0.10.5
73 09 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
73.10
73 10 10 00برميل سعة 220 لتر
بەرمیلى ئاسن 220 لیتر
کغم0.12
73 10 21 20علب معدنية للمشروبات الغازية والعصائر وحفظ المأكولات
قوتوى کانزا هەموو جۆرێک
کغم0.11
73 10 21 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
73.11
73 11 00 10بطل اوكسجين مستشفيات
بوتڵى ئۆكسجین بۆ نەخۆشخانە
کغم0.11
73 11 00 20بطل غاز الفريون
بوتلى غازى فريۆن
کغم0.11
73 11 00 30قنينة غاز للمنزل
بوتڵى غازى به‌تاڵ (قنینه‌) ماڵان پیک نیک
کغم0.11
73 11 00 40بطل غاز كومبريسر
بوتڵى هه‌واى كۆمپرێسه‌ر
کغم0.11
73 11 00 50بطل غاز الهليوم
بوتڵى گازى هلیۆم
کغم0.11
73 11 00 90بطل الغازات الاخرى
بوتڵى گازەکانى تر جگە لەناوبراوەکان
کغم0.11
73.12
73 12 10 10اسلاك وكيبلات كهربائية غير معزولة
تەل و سيمى كارەبا بۆ دامەزراندنى کارەبا
کغم0.10.25
73 12 90 10حبال رفع مجدولة
سیمى ته‌ل بۆڕاكێشان وبه‌رزكردنه‌وه‌ دروستکراوى ئاسن
کغم0.10.25
73.13
73 13 00 20اسلاك شائكة او صلبة
تەلی درکاوى
کغم0.10.5
73 13 00 40سيم حلزونى للقرطاسية
تێلى بادراو لوله بۆ پەڕاوگە‌
کغم0.10.5
73 13 00 50سلك لصناعة النوابض
تێلی دروستكردنى سپرینگى دۆشه‌ك
کغم0.10.5
73 13 00 60اسلاك لصنع المسامير
تێلی بزمار دروستكردن
کغم0.10.5
73 13 00 70سيم لصناعات مختلفة
ته‌ل و سیم بۆ پیشه‌سازى جۆراو جۆر
کغم0.10.5
73 13 00 80سيم شباك
ته‌لی په‌نجه‌ره‌ لە دروست کراوى ئاسن بۆ پاراستن لە مێش و مەگەز و تەلى پەرژین
کغم0.10.5
73 13 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
73.14
73 14 20 00 BRCسياج شبكة مجوف
BRC ئامادەکراو
کغم0.10.7
73 14 50 00نسيج معدني وشباك وسياج وشبكية اخرى مطلية
تورى كانزايى بو يەرزين بوياخ كراو
کغم0.10.7
73.15
73 15 12 00سلاسل معالف دواجن وسلاسل اخرى
زنجیرى مه‌عله‌ف بۆ دواجن
کغم0.10.5
73.17
73 17 00 10مسامير فولاذية ومسامير اخرى
بزمارى پۆڵا
کغم0.10.5
73 17 00 20تيل كابسة
تێل كاپیسه‌
کغم0.10.5
73 17 00 30دنبوس لاوراق الرسم
ده‌نبوس
کغم0.10.5
73 17 00 40كلبس اومشبك
كلێپس ماشه‌ى كاغه‌ز
کغم0.10.5
73 17 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
73.18
73 18 12 00براغي للخشب
بورغى دارو بزمارى دار
کغم0.10.5
73 18 16 00صواميل وعازفات
سمونەى بورغى
کغم0.10.5
73 18 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
73 18 23 10مسامير برشام
پەرچ پۆڵا
کغم0.10.5
73 18 24 10جوي وبرغي جوي
چەوى و بورغى چەوى
کغم0.10.5
73 18 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
73.19
73 19 10 00ابر خياطة جميع الانواع
دەرزى دورمان هەموو جۆرێک
کغم0.10.5
73 19 20 00دبوس ابو راس (دبابيس امان)
سنجاق
کغم0.10.5
73.20
73 20 10 00نوابض حلزونية
سپرینگ بۆ ڕەت کردنى وایەرى کارەبا
کغم0.10.5
73 20 90 00سبرنك (كبنك) ابواب المحلات
سپرینگى دەڕاب(قه‌پانگ)
کغم0.10.5
73.21
73 21 11 10فرن غازي
فرنى غازى
کغم0.12
73 21 11 20شوايات غاز
برژێنه‌رى گه‌س و مریشک بۆ شوێنى گشتى
کغم0.11.5
73 21 11 30منقلة غاز
مەقەلەى ئاسن غاز سەفەرى
کغم0.11.5
73 21 11 40طباخ غاز منضدي
تەباخى غاز ناو کەوەنترو سەر مێز بەبێ فڕن
کغم0.12
73 21 11 50طباخ غازي ذو اربع عيون مع الفرن
تەباخى غاز چوار چاوەو پێنج چاوە بە فڕن
کغم0.12
73 21 11 60طباخ غازي ذو خمس عيون بلافرن منضدي
تەباخى غاز چوار چاوەو پێنج چاوە بە قاعیدەوە
کغم0.12
73 21 11 70طباخ غاز اثنان أو ثلاث عيون منضدي
تەباخى غاز دوو چاوەو سێ چاوە بۆ سەر مێز
کغم0.12
73 21 11 80طباخ غاز ثلاث عيون بلا فرن منضدي
تەباخى غاز سێ چاوە بێ فرن بە قاعیدەوە
کغم0.12
73 21 12 40بريمز نفطية كل انواع
پرێمزى نەوت هەموو جۆرێک
کغم0.12
73 21 12 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
73 21 81 10صوبة غازية
سۆپاى غازى لە ئاسن دروستکراو
کغم0.11.5
73 21 81 20تنور غازي
تەنورى غاز
کغم0.11.5
73 21 81 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
73 21 82 10صوبة تعمل بوقود سائل(نفطية)
سۆپەى نەوتى سالۆن گەورە
کغم0.11.5
73 21 82 20دفاية كهربائية غازية
سۆپەى غازى و کارەبا هاوبەش ئاسن
کغم0.11.5
73 21 82 40دفاية كهربائية ونفطية
سۆپەى نەوتى و کارەبا هاوبەش ئاسن
کغم0.11.5
73 21 82 60دفاية نفطية توربو صالون
سوپەى نەوتى تۆربۆ
کغم0.11.5
73 21 82 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
73 21 83 10دفاية تعمل بالخشب
سۆپەى دار و مەقەلە
کغم0.11.5
73 21 90 10اجزاء لافران الطبخ
یه‌ده‌گ بۆ فڕن و تەباخ
کغم0.11.5
73 21 90 30اجزاء للمدافىء
یه‌ده‌گ بۆ سۆپه‌
کغم0.11.5
73 21 90 50مشعل غازي
سێ پاى غاز (به منظمەوه) وە بەش و پێداويستيەكانى تەباغ
کغم0.12
73 21 90 70 راديتر للتدفئة مركزية
ڕادێتەى شۆفاژ
کغم0.11.5
73 21 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.5
73.23
73 23 10 10اسفنجات للجلي والتلميع للاستعمال المنزلي
ڕیشاڵى ئاسن و ئیسفەنج وهاوشێوەکانى بۆ پاككردنه‌وه‌ سرینەوەو لوس کردن
کغم0.10.5
73 23 92 00قدور مطلية بالميناء ادوات تيفال مطبخ
پێداویستى ناوماڵ تیڤال هەموو جۆر
کغم0.11
73 23 93 00ادوات مطبخ ستل ستيل
پێداویستى ناوماڵ لە ستیل و زەردە ومەنجەڵى بوخارى
کغم0.11
73 23 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
73.24
73 24 10 00مغاسل واحواض غسيل ستيل
سینگ مەغسل ستیل
کغم0.10.75
73 24 21 00شاور حمام مطلي
شاوری حه‌مام
کغم0.10.75
73 24 90 10حامل كلينكس وصابون
هه‌ڵگری كلینكس ,سابون و له‌وبابه‌تانه‌
کغم0.10.75
73 24 90 20خلاط مغاسل
تێكه‌ڵ كه‌ری ئاو
کغم0.10.75
73 24 90 40دوش حمام
تاقمى دوشی حه‌مام
کغم0.10.75
73 24 90 50صوندات من كروم بما فيها اجزاء
سۆنده‌ى دوشی سه‌رشۆر (ده‌ستاو) سپی كرۆم
کغم0.10.75
73 24 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.75
73.25
73 25 10 10غطاء منهول
مینى هۆڵ ئاسن (ستیل)
کغم0.10.75
73.26
73 26 20 10مصائد فيران
تەلەى مشك
کغم0.10.5
73 26 20 40سلة مهملات
حاویه‌ى زبڵ (گڵیش) ئاسن بۆ ماڵان
کغم0.10.5
73 26 20 60انابيب لحفظ الكيبل داخل المنازل (دفن)
بۆڕى کانزایى ناو دیوار بۆ کارەبا
کغم0.10.5
73 26 20 80اجزاء الابواب والشبابيك
ئێکسسواراتى دەرگا و پەنجەرە
کغم0.10.5
73 26 20 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.5
74.01
74 01 10 00نحاس خام
مسى خاو
کغم0.11.5
74.02
74 02 00 00نحاس غير نقي
مسى خاوێن نەکراو پوخت نەکراو بۆ پیشەسازى
کغم0.11.5
74.03
74 03 11 00نحاس نقي ( اقطاب سالبة)
مسى پوخت کراو (خاوێن)
کغم0.12
74 03 12 00نحاس على شكل قضبان واسلاك
مس لە شێوەى تەل و شیش
کغم0.12
74.11
74 11 10 00بوري نحاس نحاس نقي
بؤڕى ئاو و ئاوەڕؤ لە مس (نحاس)
کغم0.12
74.12
74 12 10 00لوازم أكواع انابیب وصواميل من نحاس نقي
پێداویستى بۆڕى سەمونە -عکس-سبیلە لە مس
کغم0.12
74 12 20 00لوازم أكواع وصواميل من مخاليط نحاس
پێداويستى زەرد مس بۆ ئامێرى ساردکەر
کغم0.12
74.13
74 13 00 10 اسلاك مجدولة كوابل اشرطة غير معزولة الكهرباء من نحاس نقي
تێلى زەرد بۆ لەفى جۆرەها ماتۆڕ و داینەمۆ(وایەرى لەفى ماتۆڕ)
کغم0.12
74 13 00 20اسلاك نحاسي جديد لتاسيس كهرباء من خلائط النحاس
تەلى مسى نوێ بۆ دامه‌زراندنى كاره‌با
کغم0.12
74.14
74 14 20 00شبكة نسج من نحاس (شباك وسياج)
تۆڕى چنراو لە مس بۆ پەنجەرەو پەرژين و بابەتى تر
کغم0.12
74.15
74 15 10 00مسامير دبابيس ورق رسم ومشابك مصنوعة من نحاس
بزمار و دەمبوس و وەرەقەى رسم لە مس دروست كراو
کغم0.12
74 15 33 00براغي وصامولات من نحاس
برغو صمونە لە مس دروستكراو
کغم0.12
74.16
74 16 00 00نوابض من نحاس
سپرينگ لە مس دروستكراو
کغم0.12
74.17
74 17 00 10مواقد طبخ مع الاجزاء من نحاس
ئاگردانى مەطبەخ و پارچەكانى لە مس
کغم0.12
74 17 00 20دفايات مع الاجزاء من نحاس
سۆباو پارچەکانى لە مس
کغم0.12
74.18
74 18 11 00ادوات مائدة من نحاس اسفنجات قفازات جلي .هاون
پێداويستى مەتبەخ لە مس دروستكراو
کغم0.12
74 18 20 00ادوات صحيةكگم2
74 18 11 20هاون و دەسک (دەسکەوان)کغم2
74 18 11 10ادوات صحية واجزاؤها
پێداويستى تواليت و پارچەکانى لە مس
کغم0.12
74 18 11 20هاون ويدة
هاون و دەسک (دەسکەوان)
کغم0.12
74 18 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
74.19
7419 91 10الواح لصناعة راديترات من نحاس
بابەتى تر لە مس بۆ ڕادێتەر
کغم0.12
74 19 99 20خزانات وصهاريج من اوعية عدا الغازات الضاغطة
تانکى و تانکەر جگە لە تانکى غاز
کغم0.12
74 19 99 30كلبسات و خراطيم المياه من النحاس
کەلەپچەو خەرتومى ئاو لە مس
کغم0.12
75.01
75 01 10 00نيكل نصف خام
نیکلى نیوە خاو (مات)
کغم0.11.25
75.02
75 02 10 00نيكل غير مخلوط
نیکل بەشێوەى خاو تێکەڵنەکراو
کغم0.11.25
75 02 20 00خلائط النيكل
نیكڵ بۆ پیشەسازى تێکەڵ
کغم0.11.25
75.03
75 03 00 00فضلات وخردة النيكل
باشماوە و نكلى سكراب
کغم0.11.25
75.041.25
75 04 00 00مساحيق ورقائق النيكل
پارچەى تەنکى نیکل وە هاڕدراو
کغم0.11.25
75.05
75 05 11 10شفت واسلاك مصنوعة من النيكل
لوولەى پتە و تەلى نیکل
کغم0.11.25
75 05 11 20جنل من نيكل
چه‌نه‌ڵ دروستکراوى نیکل
کغم0.11.25
75 05 11 30راسطة من نيكل
ڕاسته‌ دروستکراوى نیکل
کغم0.11.25
75 05 11 40زاوية من نيكل
گۆشه‌ دروستکراوى نیکل
کغم0.11.25
75 05 11 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.25
75 05 21 00اسلاك نيكل غير مخلوطة
تەلى نیکل
کغم0.11.25
75.06
75 06 10 10صفائح من نيكل غير مخلوطة
تلیشه و پلێت و کاغەز‌ لە نیکل
کغم0.11.25
75 06 10 20كاشي من خلائط النيكل
كاشى نیکل
کغم0.11.25
75.07
75 07 11 00مواسير وانابيب من نيكل غير مخلوطة
بۆڕی دروست کراوى نیکل
کغم0.11.25
75 07 20 00مستلزمات الماء والمجاري من نيكل
پێداویستى ئاو و ئاوەڕۆ لە نیکل
کغم0.11.25
75.08
75 08 90 20خزانات من نيكل
تانكى نیکل
کغم0.11.25
75 08 90 30مسامير وصواميل وبراغي من نيكل
بزمارو برغ و صمونە لە نيكل
کغم0.11.25
75 08 90 40نوابض
سپرنگ لەنيكل دروستكراو
کغم0.11.25
75 08 90 50ادوات منزلية مطبخية من نيكل
کەل و پەلى ناوماڵ و چێشتخانە نیکل
کغم0.11.25
75 08 90 60ادوات صحية
كە لوپەلى تەواليت لە نيكل دروستكراو
کغم0.11.25
75 08 90 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11.25
76.01
76 01 10 00المنیوم خام غير مخلوط
المنیوم (فافۆن) بەشێوەى خاو تێکەڵ نەکراو بیانى
کغم0.11
76. 02
76 02 00 00خردة وفضلات من المنيوم
پاشماوەو ووردەى المنيوم
کغم0.11
76.03
76 03 10 00مساحيق من المنيوم غير رقائقية
المنيوم ووردە بە بى پارجە
کغم0.11
76 03 20 00مساحيق من المنيوم رقائقية
المنيوم ووردە بە پارجە
کغم0.11
76.04
76 04 10 00قضبان وعيدان غير مخلوطة
بۆڕى و چیلکەى ئەلەمنیۆم
کغم0.11
76.05
76 05 11 00اسلاك من المنيوم غير مخلوط
تەلى المنيوم تيكەل نەكراو
کغم0.11
76.06
76 06 11 00صفائح والواح واشرطة من المنيوم غير مخلوط
پلێت و تەختەى المنيوم تێكەل نەكراو
کغم0.11
76 06 12 00صفائح والواح واشرطة من المنيوم مخلوط
پلێت و تەختەى المنيوم تێكەڵكراو
کغم0.11
76 06 20 00مواسير وانابيب مخلوطة من المنيوم
لوولە و بۆڕى المنيوم تێکەڵ کراو
کغم0.11
76.07
76 07 11 10اوراق المنيوم مهيأ للبيع بالتجزئة
کاغەزى لول دراوى ئەلەمنیۆمى
کغم0.11
76 07 11 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
76.08
76 08 10 00مواسير وانابيب من المنیوم غير مخلوطة
بۆڕى و لوولەى المنيوم تيكەل نەكراو
کغم0.11
76 08 20 00مواسیر و انابیب للماء والمجاری من المنیوم مخلوطة
بۆڕى ئاوو ئاوەڕۆى المنیۆم ( فافۆن ) تێکەڵ کراو
کغم0.11
76.09
76 09 00 10اغطية منهولات
مینى هۆڵ المنیۆم (فافۆن)
کغم0.12
76 09 00 20عكس وتقسيم ....من المنيوم
تقسیم،عکس،سبیلە المنیۆم (فافۆن)
کغم0.12
76.10
76 10 90 10جسور و مقاطع جسور من المنیوم
پردو پارچەکانى پرد لە ئەلەمنیۆم
کغم0.12
76 10 90 20ابراج هوائي شبكية (ابراج)
برجى هەوايى بو شەبەكە
کغم0.12
76 10 90 30مضلات وقبب
چەترو قوبە
کغم0.12
76 10 90 40درج و سلالم
قادرمە و پەيژە
کغم0.12
76 10 90 50فواصل جدران للمستشفيات ودورة المياه
ديوارى المنيوم
کغم0.12
76 10 90 60 بلاط اسقف للديكور
چوارگۆشەى المنيوم بۆ سەقف
کغم0.12
76 10 90 70زوايا ومرابط لديكور
زاويەوپارچەى تر بۆ ديكور
کغم0.12
76 10 90 90 ابواب وشبابيك
دەركاو بەنجەرەو بابەتى تر
کغم0.12
76.11
76 11 00 00خزانات وصهاريج واوعية مماثلة
عەمبارو تەنکەرو کوپە دەفرى هاوشێوەى لە المنیۆم (فافۆن)
کغم0.12
76.12
76 12 00 00براميل ودبات وعلب وصناديق واوعية
بەرميل و دەبە و علبە و صندوق ......هتد
کغم0.12
76 12 10 00علب المشروبات الغازية وعصير الفواكه
قوتوى المنیۆم (فافۆن)
کغم0.12
76 12 90 20 علب لحفظ الماكولات
قوتو بو هەڵگرتنى خواردن
کغم0.12
76.13
76 13 00 10اسطوانات غاز مضغوط
بطلى غاز
کغم0.12
76.14
76 14 10 10اسلاك وكوابل كهربائية غير معزولة
ته‌لی فافۆنى نوێ بۆ دامەزراندنى کارەبا
کغم0.11
76.15
76 15 19 10اطباق و صواني من رقائق الالمنيوم
پێداویستى ناوماڵ لە المنیۆم (فافۆن)
کغم0.12
76 15 19 30مواد منزلية واواني وصحيات (قدور وقفازات) تيفال
پێداویستى ناوماڵ لە تیڤاڵ
کغم0.12
76 15 19 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
76.16
76 16 10 00مسامير تنجيد وصواميل وشناكل وتباشيم وحلقات (وردات)
بزمار و كليبس و جەنال و بابەتى تر لە و شيوەيە
کغم0.12
76 16 9100نسيج شباك
تۆڕى پەنجەرە
کغم0.12
76 16 99 22سلات المهملات
تەنەكەى خول (زبل)
کغم0.12
76 16 99 30فتحات التهوية (دكتات)
دكتات (قەناتى با)
کغم0.12
76 16 99 40ستائر معدنية
پەردەى المنيوم
کغم0.12
76 16 99 50لوازم خطوط كهربائية (مجاري اسلاك ومساند)
پێداويستى راكێشانى هێلى كارەبا المنيوم
کغم0.12
76 16 99 60اعمدة سياج
ستونى پەرزين
کغم0.12
76 16 99 70سلالم نقالة
قادرمەى گەروك
کغم0.12
76 16 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
78.01
78 01 10 00رصاص خام نقي
قورقوشمى خاوى نقى
کغم0.11
78.02
78 02 00 00خردة وفضلات من رصاص
ووردەو باشماوەى قورقوشم
کغم0.11
78.03
78 03 00 00قضبان وعيدان واشكال واسلاك من رصاص
لوولەى پتەو تەل شێوەى تر لە قوڕقوشم
کغم0.12
78.04
78 04 11 10الواح واشرطة من رصاص
پلێت و تەختە و تەلیشە و لول کراو لە قوڕقوشم
کغم0.12
78 04 19 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
78 04 20 00مساحيق ورقائق
هاڕاوەو بەردى قورقوشم
کغم0.12
78.05
78 05 00 10مواسير وانابيب ولوازم من رصاص
بۆڕى ئاووئاوەرۆ عکس و سبیلەو تقسیم پێداویستیەکانى لەو بابەتانە لە قوڕقوشم
کغم0.12
78 05 00 20اغطية منهولات
مینى هۆل وگه‌لی لە قوڕقوشم
کغم0.12
78.06
78 06 00 00 مصنوعات من الرصاص
دروستكراوەكانى تر لە قورقوشم
کغم0.12
79.01
79 01 11 00زنك خام نقي
تۆتیاى خاو پاک و بێ گەرد
کغم0.10.5
79.04
79 04 00 10اسلاك من زنك
تەل لە تۆتیا
کغم0.11
79 04 00 20قضبان وعيدان من زنك
لوولەى پتەو و کەل لە تۆتیا
کغم0.11
79.05
79 05 00 90الواح وصفائح واشرطة
پلێت و تەختەو تەلیشە لە تۆتیا بۆ وێنەگرتن
کغم0.11
79.06
79 06 00 10مواسير وانابيب
بۆڕى ئاووئاوەرۆ لە تۆتیا
کغم0.11
79 06 00 90لوازم
عکس و تقسیم و سبیلەو زمانە (لە تۆتیا)
کغم0.11
79.07
79 07 00 10صفائح وعلب واوعية
تەنەکەو قوتوو ئەوانى تر لە دەفرى هاوشێوە بۆ گواستنەوەو هەلگرتن،دەخیلەى مناڵان
کغم0.11
79 07 00 20خزانات
تانکى
کغم0.11
79 07 00 50مسامير وصواميل وبراغي
بزمارو بزمارى سەرپان (کلیپس) واشەرو برغو لە تۆتیا
کغم0.11
79 07 00 60ادوات منزلية
کەل وپەلى ناوماڵ لە تۆتیا
کغم0.11
79 07 00 70ادوات صحية
پێداويستى تواليت لە توتيا
کغم0.11
79 07 00 90قنوات هوائية (دكت)
بۆڕى هەواگۆڕین /دکت
کغم0.11
79 07 00 99غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.11
80.01
80 01 10 00قصدير خام
تەنەکەى خاو تێکەڵ نەکراو
کغم0.10.5
80.03
80 03 00 00قضبان مجوفة
سکەى پەردە/ بۆڕى پەردە/بۆڕى ناو بۆش
کغم0.10.75
80 03 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.75
80.04
80 04 00 10صفائح والواح واشرطة
پلێتى چینکۆ کراو (مضلع) پلێتى دەراب
کغم0.10.75
80.06
80 06 مواسير وانابيب ولوازم (اكواع وصواميل ووصلات)
بورى و لوولةو بيداويستى ية كان
کغم0.10.75
80.07
80 07 00 10خزانات واوعية
تانکى
کغم0.10.75
80 07 00 30مواد منزلية و المطبخیة و المائدة من قصدير
کەل و پەلى ناو ماڵ و چێشتخانە دروستکراوى تەنەکە
کغم0.10.75
80 07 00 40قرميد مضلع من قصدير
ده‌ڕابه‌ و قرمید لە چینکۆ (تەنەکە)
کغم0.10.75
80 07 00 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.10.75
81.01
81 01 10 00تنكستن فضلات ومساحيق
ووردەو پاشماوە لە تەنگستن
كغم0.11
81 01 94 00تكنس خام بما في ذلك عيدان وقضبان
تنگستنى خاو بە شێوەى لولە پتەو و تەل
کغم0.11
81 01 96 00اسلاك تنكستن
تەلى تنگستن
کغم0.12
81 01 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.12
81.04
81 04 11 00مغنيزيوم خام نقي
مەگنسیومى خاو
کغم0.12
81 04 90 10زوايا واشكال وقضبان مجوفة ورقائق واوراق
پلێت و تەختە تلیشەى درێژ لە مەگنسیوم
کغم0.12
81 04 90 20اسلاك وقضبان وعيدان من مغنيسوم
تەل و لولەى پتەو کەل لە مەگنسیوم
کغم0.12
81 04 90 30 انابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة من مغنسيوم
بۆرى و لوولەو پێداويستيەكان لە مەگنسيوم
كغم0.12
82.01
82 01 00 00 مجارف ومعاول ومحارث محافر ومعازق وامشاط وفؤوس وبلطات ومجزات الاعشاب وعدد اخرى للزراعة والبساتین
خاكه‌ناس،ماڵنج وچه‌مچه‌ ،دووده‌و(قازمە)،بیور، ته‌وشى،مەقەسى بڕینەوەى ئاژەڵ (جه‌و)،مه‌قه‌سى باخچه‌ ،داس و مەراغان بۆ بڕینى گیا
کغم0.050.35
82.02
82 02 00 00مناشير يدوية ـ نصال مناشير من جميع الانواع
مشاری دەستى- تیغ مشار هەموو جۆرێک
کغم0.051.5
82.03
82 03 00 00مبارد ومبارد للخشب وملاقط وكماشات ومقصات لقطع المعادن وقطع المواسير والبراغي ومثاقب تخريم وعدد مماثلة اخرى
بربەندە(مەورەد)،كه‌ماشه‌،بڕەڕى دەستى بۆ بڕینى کاشى جۆراوجۆر ،مەقەس بۆ بڕینى کانزاو ئامێرى هاوشێوە وە ئامرازى دەستى هاوشێوە
82.05
82 05 10 10عدد يدوية بما فيها القواطع الماسية للزجاج ومماسح ومطارق وادوات الثقب واللولبة ومسدسات البرشمة للمسامير (سليكون)ومواقد لحام ومشاحم يدوية
ئامرازى ده‌ستى جۆراو جۆر،الماسى بڕینى جام،چەکوش،ئامرازى کونکردن ،ده‌مانچه‌ى بزمار هاوێژ وە ئامرازى دەستى هاوشێوە
کغم0.052
82 .06کغم
82 06 00 00عدد يدوية على شكل اطقم
ئامرازى دەستى لە شيوەى تاخم
کغم0.052.5
82.07
82 07 00 00ادوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية (ادوات الطرق او اللولبة ـ ادوات الحفر عدا حفر الصخور ـ ادوات التفريز ـ ادوات الخارطة ـ ادوات التقعير
قه‌ڵاوز قەلەمى تۆڕنە وفريزە وهێڵتى و بەرينە،نوکى الماسى،پۆڵا بۆ بڕینى و بەرد
کغم0.053
82 08
82 08 00 00سكاكين ونصال قاطعة للالات او للاجهزة الالية مثل (لشغل المعادن وشغل الخشب ـ الات زراعية ـ اجهزة المطابخ المستعملة في صناعة الاغذية)
چەقوە برەرەكان بۆ( برينى كانزاو دارو بابەتەكانى كشتوكالى و مەتبەخ ) ....هتد لە شێوەى دەستى و ئامێر
کغم0.052.5
82.10
82 10 00 00اجهزة الية تدار باليد لتهية الاطعمة والمشروبات
ماکینەى قیمەى گۆشت و سەوزە دەستى،ماکینەى دروستکردنى هەرشتە بچووک،ماکینەى دروستکردنى ماکەرونە بچووک
کغم0.051
82.11
82 11 00 00سكاكين ذات نصال قاطعة وان كانت مسننة (سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي بمقابض عاج او كهرمان ـ مقصات للاشجار )
چەقوو برەرەكانى دەم لوس و ددان دار وەك چەقوى سەر مێز مقەستى داربرين و بابەتى تر
کغم0.051.5
82.12
82 12 00 00امواس وادوات حلاقة ونصالها
هەموو جۆرەكانى مووسى ريش تاشين
کغم0.051.5
82.13
82 13 00 00مقصات ونصالها
مه‌قه‌سى سەرتاش هه‌موو جۆرو قه‌باره‌یەک
کغم0.051.5
82.14
82 14 00 00ادوات قاطعة (ادوات قص وجز الشعر ـ سكاكين تشطير وفرم ـ قاطعات ورق ـ ادوات تقليم الاظافر اليدين (مبارد) ـ براين اقلام رصاص سواطير وسكاكين
كەرەستەو پێداويستیيەكانى بڕين وەك (پارچەكردن - كەرت كردن - ووردكردن - قرتاندن - تاشين -جەقوو تەور) ...هتد
کغم0.051.5
82. 15
82 15 00 00ملاعق وشوك (عادية) ومغارف وقاطعات كيك وسكاكين السمك وسكاكين الزبد وادوات مماثلة للمطبخ والمائدة
چەقۆ -چەتاڵ - چەقۆى كێك بڕين و هاوشيوەكانى چەقوى سەرميز
کغم0.051.5
83.01
83 01 00 00اقفال ومغاليق ومزاليج (اقفال ـ اقفال مزاليج للمركبة ـ اقفال الاثاث ـ اقفال على شكل حروف وارقام ـ اقفال تفتح بالكهرباء ـ اقفال حقائب ـ اقفال دراجات)
' قفلى تۆپ بۆ دەرگاو قەپەنگ و دەڕابە جۆراوجۆر،قفل مرکزى ئۆتۆمبێل،قفلى دەرگا و قاصە بەکارت بە کۆد بە پەنجەمۆر،قفلى ئاو کارەبایى،قفلى جانتاى دبلۆماسى،کلیل و سویچى دەرگا بەجیا،کیلۆن وسویچى دەرگا جۆراوجۆر،كلیل و سویچى به‌كارنه‌هاتوو
کغم0.052
83.02
83 02 00 00لوازم وتركيبات واصناف مماثلة من معادن عادية تستعمل بلابواب والسلالم والنوافذ والستائر ـ العجلات ـ مقابض ـ نرمادات ـوغلافات للابواب
چەنگال هایتێشن بۆ فیوز لێدانەوە جیاکەرەوەى کارەبا،رێزە و نەرمادەى شریتى بۆ دەرگاو پەنجەرە کانزایى،تایەی خلۆل بوونەوە لە کانزای ئاسایى بۆ ژێر مێز و کەل و پەلى مۆبیلیات،داخەرى ئۆتۆماتیکى بۆ دەرگاکان
کغم0.051.5
83.03
83 03 00 00خزانات وصناديق و قاصات النقود والمستندات ذات ابواب مصفحة
هەمووجورە دولاب و قاسەو صندوق و هەلگرتن
کغم0.053
83 04
83 04 0000خزانات ودواليب للمكتبات
رەفەو دولاب بو نوسنكەو فەرمانكە
کغم0.052
83.05
83 05 00 00ماسكات ضم الاوراق والملفات ومشابك الاوراق اصناف مماثلة للمقاعد العادية
گيرە وكوكەوەرەى كاغەز و ووردكردكەرى كاغەز وە لێك چووەكانى
کغم0.051
83 06
83 06 00 00اجراس ونقواقيس غير كهربائية من معادن عادية ـ تماثيل صغيرة ـ اطر للصور الفوتوغرافية ومرايا
زەنگول و ناقوسى كەنيسە لە كانزا پەيكەرى بچووك وچواچێوەى وێنەى فۆتۆگرافى
کغم0.051.5
83.08
83 08 00 00اغلاف وابازيم مستعملة من معادن عادية للالبسة (سحابات) والابازيم والاغليف تستعمل للالبسة والخيم والاحذية والحقائب اليدوية ـ مسامير برشام مجوفة ـ مشقوقة الساقين
زنجيرو قولاب و حەلقەو بازنەو چەنگاڵ لەو شێوانە بۆ پۆشاك و پێڵاو و جانتاو خێمەو لەو بابەتانە
کغم0.051.5
83.09
83 09 00 00سدادات واغطية بما فيها الاغطية التاجية والملوية (كبسولة القناني ـ سدادات ملوية واغطيتها للبراميل ـ واخشام من جميع الانواع ـ واربطة لاحكام سد الاكياس واغطية العلب)
قەباغ و داپۆشەر هەمووجۆرێك بۆ بتڵ و قووتو و بەرميل بەشێوەى جيا جيا
کغم0.051.5
83.10
83 10 00 00لافتات،لوحات أسماء و عناوین،ولوحات المناطق والطرق والشوارع،ولافتات الاعلان
لافيتە و تابلوكان وەك ناونيشان و هيماكان ناوى شەقام و ريكاكانه هيماى هاتووجو تابلۆى پروپاگەندە
کغم0.051.5
83.11
83 11 00 00اسلاك وعيدان والواح وانابيب واقطاب لحام كهربائية من معادن عادية او كبريتات معدنية محشوة ومجهزات لصهر المعادن
تەل و شيش و بۆرى و سەرى ساردو گەرمى وايەرى لەحيم وبابەتە كيميايى يە كانى ياريدەدەرى لەحيم كردن
کغم0.051.5
84.01
84 01 10 00مفاعل نووية
کورەى ئەتۆمیەکان
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.03
84 03 10 00مراجل التدفئة المركزية و اجزاءها
ئامێرى بۆیلەر (کوڵێنەرى گەرمکردنى ناوەندى) بۆ شوێنى گشتى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.05
84 05 10 00معمل انتاج الاوكسجين والغازات اخرى
کارگەى بەرهەم هێنانى گازى ئۆکسجین و گازى تر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.06
84 06 81 00عنفات تورباينات بخارية تتجاوز 40 ميكا واط تۆڕباینى هەڵمى تواناى زیاتر لە 40 مێگاواتمیکاوات0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 06 82 00عنفات تورباينات بخارية لاتتجاوز 40 ميكا واط
تۆڕباینى هەڵمى تواناى کەمتر لە 40 مێگاوات
میکاوات0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.08
84 08 20 00محركات من الانواع المستعلة في تسير المركبات في فصل 87
ماکینەى تەواوى ئۆتۆمبێل و ئامێر لە بەشى 87
کغم0.151.25
84.09
84 09 91 10مكابس و بساتن
پستن بۆ هەموو بزوينەريك
کغم0.151.25
84 09 91 20سلندرات و بوش و كورات
سلندر و بوش وكەوەر
کغم0.151.25
84 09 91 90ذراع بکن
قۆلە بەگن/ رینگ
کغم0.151.25
84 09 99 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.151.25
84.10
84 10 11 00عنفات تعمل بالماءلاتتجاوز قدرتها 1000کیلو واط
تۆڕباین کە بە ئاو کار دەکات تواناى زیاترە نەبێت 1000کیلۆوات
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 10 12 00عنفات تعمل بالماء تتجاوز قدرتها 1000کیلو واط
تۆڕباین کە بە ئاو کار دەکات تواناى زیاترە لە 1000کیلۆوات
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.12
84 12 10 00فابريتر(محركات نفاثة
ئاميرى فابريتەر(هه زاز)
کغم0.151.25
84.13
84 13 10 00مسدس ضخ الوقود أو البنزين
ئامیرى بەنزین تێ کردن (دمانجە)
کغم0.151.25
84 13 11 30مضخات الوقود مع بورد
پەمپى بەنزینى کارەبایى بە پێوەر (عەدادى ئەلکتڕۆنى) بۆ وێستگە
یدة
واحدة
0.15300
84 13 11 40مضخة تشحيم السيارات يدوية
په‌مپی گریزى ده‌ستى ترومپاى چەور کردن
عدد
دانە
0.15100
84 13 11 50مضخة تشحيم كهربائي مع خزان
پەمپى گریز کارەبایى بە عەمبارەوە گەورە
عدد
دانە
0.15150
84 13 19 10مضخات الحریق
پەمپى ئاگرکوژێنەوە
عدد
دانە
0.15300
84 13 30 00مضخات تزود غاز اجهزة التبريد
پەمپى غاز تێکردن و دەرکردنى تبرید
عدد
دانە
0.15150
84 13 40 10مضخت كونكريت صغيرة
په‌مپى كۆنكریتى بچووك
عدد
دانە
0.152000
84 13 40 20مضخة كونكريت ارضية
په‌مپى كۆنكریتى وه‌ستاو له‌ سه‌ر زه‌وى
عدد
دانە
0.155000
84 13 40 30مضخة كونكريت تربط في السيارة
په‌مپى كۆنكریتى له‌ سه‌ر ئۆتۆمبێل دەبەسترێت بەبى ئوتومبيل
عدد
دانە
0.153000
84 13 50 20غطاس كهربائي للزراعة
ماتۆرى ئاو غەتاس كشتوكاڵى
HP10.1520
84 13 81 10مضخات ماء للاستعمال الزراعی
يپه‌مپى ئاو بۆ بەکارهێنانى کشتوکاڵى
HP10.1520
84 13 81 20مضخات ماء للاستعمال المنزلي
پەمپى ئاو بۆ بەکارهێنانى ناو ماڵ
HP20.1520
84 13 81 30مضخات ماء تعمل بالوقود
ماتۆرو ترومپاى ئاو بە سوتەمەنى کاردەکات
عدد
دانە
0.1535
84 13 81 31مضخات و ماطور يعمل بالوقود حجم كبير
ماتۆرو ترومپاى ئاو بە سوتەمەنى کاردەکات گەورە
عدد
دانە
0.15150
84 13 81 40مضخات غسل السيارات
پاميرى شتنى (غسل)ى سيارە
عدد
دانە
0.1530
84 13 81 50ماطور حوض الاسماك تڕومپا بۆ بۆحه‌وزى ماسى جوانكارىعدد
دانە
0.152
84 13 81 60مضخات غسل وتشحيم للمحلات
په‌مپى شوشتنى گه‌وره ترومپا ‌(كاره‌بایى) بۆ غەسل
عدد
دانە
0.15200
84 13 81 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 13 82 00مضخة صبغ يدوي
په‌مپی بۆیاغكردنى ده‌ستى
عدد
دانە
0.155
84 13 82 10مضخة لسحب زيوت المحركات
پەمپى ڕاکێشانى ڕونى مەکینەى ئۆتۆمبێل
عدد
دانە
0.15150
84 13 91 10خنزيرة
خنزیرە
كغم0.151.25
84 13 91 20ادوات احتياطية (اجزاء و لوازم ) لبند 84.13
پيداويستى وپارجەكانى بەندى 84.13
کغم0.151.25
84.14
84 14 10 00مضخات لفحص و تفريغ الهواء
په‌مپی بچوك بۆ پشكنین و بەتاڵکردنى هەوا
عدد
دانە
0.1520
84 14 20 10مضخات يدوي لنفخ الدراجات الهوائية
پەمپى هەواى دەستى ماتۆر و پاسکیل
عدد
دانە
0.152
84 14 20 20مضخات يدوية للماء
په‌مپی ده‌ستى (ترومپا) بو ئاو
عدد
دانە
0.155
84 14 40 10كومبريسر هواء للاعمال المختلفة
كۆمپرێسه‌رى هەوا و كه‌ل و په‌له‌كانى/ بۆ جۆره‌ها كار
عدد
دانە
0.15200
84 14 40 20كومبريسر يعمل بماطورين
كۆمپریسه‌رى گه‌وره‌ى (2) ماتۆڕ
عدد
دانە
0.15200
84 14 40 30كومبريسر لاطارات السيارات
كۆمپرێسه‌رى هه‌وا ( بۆ په‌نچه‌رچى ) له‌و بابه‌تانه‌
عدد
دانە
0.15200
84 14 40 40كومبريسر صغيريدوي
کۆمپرێسەرى هەوا کە بە پاترى ئۆتۆمبێل کار دەکات
عدد
دانە
0.1510
84 14 40 60مضاغط هوائية قابلة للنقل
کۆمپرێسەرى پەستێنەر لە سەر تايەر
عدد
دانە
0.15500
84 14 51 10مراوح سقف
پانكه‌ى بان
عدد
دانە
0.155
84 14 51 20مراوح ستاند
پانكه‌ى وه‌ستاو
عدد
دانە
0.1510
84 14 51 30مراوح طاولة
پانكه‌ى سه‌رمێز
عدد
دانە
0.155
84 14 51 40مراوح شواية
پانکەى سەر مەقەلە
عدد
دانە
0.153
84 14 51 60جميع الساحبات الهوائية
هەموو جۆرە ساحيبەى هەوا
انج0.150.25
84 14 51 70مراوحة ماطور مجمدة
پانكەى ماتورى مجمدە
عدد
دانە
0.151
84 14 59 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 14 60 20مرشحة ساحبة مطبخ
مژه‌رى هه‌ڵمى چێشت (مره‌شحەى سه‌ر ته‌باخ)
عدد
دانە
0.1525
84 14 60 30مرشحة هواء للدواجن
مژه‌رى با هۆڵى په‌له‌وه‌ر ، هۆڵى گه‌وره‌ (ساحبه‌)
عدد
دانە
0.15200
84 14 60 40مضخة حوض سمك
ئامێرى دروستکردنى ئۆکسجین بۆ حەوزى ماسى ماڵان
عدد
دانە
0.152
84 14 90 00اجزاء ولوازم البند 84.14
پارجە وپێداويستەكانى بەندى 84.14
کغم0.151.25
84.15
84 15 10 20مبردة لتبريد الهواء حتى حجم (1.5)
موبه‌ریده‌ (ساردكه‌رى با) بچووك تا قه‌باره‌ (1.5)
عدد
دانە
0.1525
84 15 10 30مبردة لتبريد الهواء حجم (2)
موبه‌ریده‌ (ساردكه‌رى با)قه‌باره‌ ( 2 )
عدد
دانە
0.1550
84 15 10 40مبردة لتبريد الهواء حجم (2.5)
موبه‌ریده‌ى گه‌وره‌ قه‌باره‌ (2,5) بۆ سه‌ره‌وه‌
عدد
دانە
0.1560
84 15 10 60مبردة بلاستك داخل المنزل حجم (4)
موبەریدەى پلاستیک بە پانکە قەبارە (4)
عدد
دانە
0.15100
84 15 10 80ايركونديشن جميع انواع
ئێركۆندیشن هه‌موو جۆرێك
قدرة/طن0.1550
84 15 10 81سبلت
سپلیت
قدرة/طن0.1550
84 15 10 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 15 81 21تبرید مركزي
ئامێرى ساردكردنى ناوه‌ندى
قدرة/طن0.15100
84 15 90 10ماطور براد
ماتۆڕى ئاو ساردکەر
كغم0.151.5
84.17
84 17 80 30افران لصناعة الخزف والطلاء بالمينا
فرنى دروستكردنى فەخفورى و فرنى بوياغكردن
عدد
دانە
0.15500
84 17 80 40افران لصناعة الزجاج
كورەى تواندنەوەى شوشە هەموجور
عدد
دانە
0.15500
84.18
84 18 10 00ثلاجة مع مجمدة في هيكل واحدمجهزة بابواب خارجية مستقلة
سەلاجەو موجەميدە پيكەوە
قدم
پێ سێ جا
0.153
84 18 22 00ثلاجة
سه‌لاجه‌
قدم
پێ سێ جا
0.153
84 18 30 00مجمدة
موجه‌میده‌
قدم
پێ سێ جا
0.153
84 18 69 10برادات لمياه الشرب
ئاو ساردكه‌ر به‌ته‌نها
عدد
دانە
0.1550
84 18 69 20اجهزة صنع الايس كريم
ماكینه‌ى ئایس كریم و پاشكۆكانى
1گیر0.15200
84 18 69 30اجهزة تبريد المشروبات(برادات العرض)
ئاميرى ساركەرى خواردنەكان
قدم
پێ سێ جا
0.154
84 18 69 40غرفة تبريد وتجميد تتجاوز سعتها 900 لتر
ژوورى به‌ڕاد يان بەستن قەبارە سەرەى 900لتر
عدد
دانە
0.155000
84 18 69 50اجهزة صنع مكعبات الثلج
ئامێرى دروستكردنى به‌فر (مكعبات)
عدد
دانە
0.15500
84 18 69 51كول بوكس(صندوق تبرد السيارات)
سەلاجەى کۆڵ بۆکس بۆ ناو ئۆتۆمبێل
عدد
دانە
0.1520
84 18 69 90غيرها (براد و سخان ماء منزلى )
بەراد بو ئاوى سارد وگەرم پێكەوە
عدد
دانە
0.1535
84 18 99 10جهاز تبريد البرادات وحدات تعمل بالضغط
ئامێرى ساردكردن تایبه‌ت به‌ ژوورى به‌ڕاد وئيتر
عدد
دانە
0.15500
84 18 99 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.19
84 19 11 00مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز
گەرمكەرى ئاو بە غاز
عدد
دانە
0.1560
84 19 19 10سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية
گەرمكەرى ئاو بە تيشكى روز
عدد
دانە
0.15150
84 19 20 00أجهزة طبية لتنظيف الجروح
ئامێرى پزیشکى بۆ پاک کەرەوەى برین
عدد
دانە
0.15صحە
84 19 20 90سخانات مياه تعمل بالنفط
بۆیله‌ر گیزەر نه‌وت
عدد
دانە
0.1530
84 19 39 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 19 60 00الات و اجهزة تسيیل الهواء او الغازات الاخر
ئامێرى جیاكردنه‌وه‌ى هه‌وا بۆ شوێنه‌ گشتیه‌كان
عدد
دانە
0.15100
84 19 81 00اجهزە لصناعة المشروبات الساخنة او لطهي او لتسخين الاغذية
ئامێرى دروستکردنى خواردنەوە گەرمەکان و کوڵاندن و گەرم کردنى خواردن
عدد
دانە
0.1530
84 19 90 30اجزاء و لوازم لبند 84.19
پارچە و پێداویستیەکانى بەندى 84.19
کغم0.152
84.21
84 21 11 00اجهزة فصل دهن عن اللبن (زبد)
ئامێرى دروست كردنى دۆو سەر توێژ
عدد
دانە
0.1520
84 21 12 00اجهزة تجفف البيضات والالبسة
ئامێرى ووشك کردنى جلوبەرك وچەرچەف
عدد
دانە
0.15250
84 21 12 10الات ترشيح و تنقية المياه للاستعمال المنزلي
فلته‌ری پاڵاوتنى ئاو هه‌موو جۆرێك
کغم0.152
84 21 22 00اجهزة ترشيح او تنقية المشروبات عدا المياه
ئاميرى پاڵاوتن وپاكردنەوەى خواردنەوەكان جگە لە ئاو
عدد
دانە
0.15200
84 21 29 10اجهزة لتنقية الدم
ئاميرى پالاوتن وپاكرنى خوين
کغم0.15صحە
84 21 39 00اجزاء ولوازم لبند 84.21
پارچەو پێداويستیەکانى بەندى 84.21
کغم0.152
84.22
84 22 11 00اجهزة لغسل الاواني من النواع المنزلي
قاپ شۆرى كاره‌بایى لە جۆرى مالان
عدد
دانە
0.15150
84 22 20 00اجهزة تجفف او تنظيف القناني او الاوعية
ئامێرى شوشتنى شوشه‌ى ئاوه‌ گازداره‌كان
عدد
دانە
0.15200
84 22 30 10الات واجهزة للتعبئة او الغلق او السداد او اللصق للرقع على القناني او العلب او الصناديق او الاكياس او اوعية الاخري (خط انتاج)
ئامێرى ئامادەکردنى پركردنەوەو داخستنى خواردنەوەى غازى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 22 30 20اجهزة لاضافة الغازات للمشروبات
ئامێرى ئامادەکردنى خواردنەوەى غازى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 22 40 00الات و اجهزة لتعبئة و تغليف البضائع بما فيها بالانكماش الحرارى للدائن
ئامێرى پڕكردن وپێچانى كەرەستە وپێچانەوە بەگەرمى دەكريتەوە
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 22 90 00اجزاء و لوازم لبند 84.22
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.22
كغم0.152
84.23
84 23 10 00اجهزة وزن لاشخاص بما فيها الاطفال و موازين منزلية
قه‌پانى خۆكێشانى مرۆڤ
عدد
دانە
0.155
84 23 10 20ميزان صغير الكترونى حساس (للجيب)
قه‌پانى بچووك بۆ گیرفان ئه‌لیكترۆنى
عدد
دانە
0.157
84 23 30 00اجهزة لوزن كمية ثابتة و اجهزة وزن و ميازين لواضع المواد في اكياس او عوات وزن (معايير)
ته‌رازووى كێشان بۆ دوكانداران كاره‌بایى و ئەلیکترۆنى
عدد
دانە
0.1510
84 23 82 00اجهزةوزن للمحلات التجارية تجاوز 30كغم الى 500كغم
قه‌پانى گه‌وره‌ بۆدوكانى بازرگانى 30كغمتا500كغم
عدد
دانە
0.15150
84 23 89 00قبان جسري
قه‌پانى بۆ كێشانى ئۆتۆمبێل
عدد
دانە
0.1520000
84.24
84 24 10 00الات و اجهزة اطفاء و مسدسات رش واجهزة مماثلة
ئامێری ئاگر كوژێنه‌وه‌
کغم 0.151
84 24 20 10مسدسات رش مواد البناء و ان كانت كهربائية
دەمانچە بۆیەى کارەبای بۆ ڕشاندنى كەرەستەى بيناسازى
کغم 0.151
84 24 30 00الات و اجهزة تفتت الحجر او قذف الرمال و اجهزة
ئاميرى رەشاندنى لم و هەلم
عدد
دانە
0.15100
84 24 81 10انظمة الري الكاملة بجميع انواعها زراعة
سيستەمى ئاورەشين بە تەواوى
کغم0.150.5
84 24 81 20اجهزة رش المبیدات الحشرة
په‌مپى ڕشاندنى قرکەر به‌ ماتۆڕ له‌سه‌رتایه‌
عدد
دانە
0.1550
84 24 81 70الة رش تربط مع الساحبات الزراعية
ئامێرى ڕشاندنى قرکەر، په‌ینى كیمیاوى) له‌ تراكتۆر ده‌به‌سترێت
عدد
دانە
0.15250
84 24 90 10 نوزل رؤوس بلاستيكية
نۆزل بۆ ڕشاندنى ئاو
کغم0.151
84 24 90 90اجزاء ولوازم لبند 84.24
پارچەو پێداويستیەکانى بەندى 84.24
کغم0.151
84 24 91 30اجهزة نثر الماء بلاستيكية لري الحشائش
ئامێرى ڕشاندنى ئاو پلاستیکى بۆ باخچە
كغم0.150.5
84.25
84 25 11 00رافعات ذات كيرات تعمل بمحرك كهربائي
سلینگ (زنجیرو سیم) كاره‌بایى
کغم0.151
84 25 20 00روافع عفريتات من الانواع المستعملة في رفع السيارات
سلینگى بە پستن ئاسۆیى بۆ بەرزکردنەوەى ئۆتۆمبێل
كغم0.151
84 25 41 00اجهزة ثابتة من الانواع المستعملة في الكراجات
جەگ عفريت بۆ ئۆتۆمبێلى گەورە /رافعەى تايبەت بە گەراج
کغم0.151
84 25 42 00روافع عفريتات هيدروليكية
جەگ هایدرۆلیک عفريت/بەرزکەرەوە هایدرۆلیک
کغم0.151
84.26
84 26 11 00جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة
پردى بە جولە و بنکە چەسپاو
کغم0.151
84 26 12 00هياكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة متحركة على اطارات
سلنگ(رافعە) قۆل دار گەرۆك بۆ بەرزکردنەوەو ڕیزکردن
کغم0.151
84 26 20 00روافع كرين (برجية)
كرێن بورجى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 26 30 00روافع(كرين) لهياكل متركة من خط حديدي (سكة)
كرين بە هەيكەلى كەروك لەسەر هيلى پاسن
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 26 91 00الات و اجهزة مصممة لتركب على مركبات تسير على الطرق
ئاميرى كرێن لە سەر ئۆتۆمبێل
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.27
84 27 00 00عربات بروافع شوكية للمخازن
ڕافعه‌ شوكیه‌ به پاڵدەرى دەستى
عدد
دانە
0.15200
84 27 10 00عربات بروافع شوكية بمحرك كهربائي
ڕافعه‌ شوكیه‌ بە پاترى شەحن بزوينەر كاردەكات
قدرة/طن0.15800
84.28
84 28 10 00مصاعد للاشخاص والبضائع
ئەسانسێرى باڵه‌خانه‌ بيناسازى/مروف
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 28 20 00اجهزة رافعة و ناقلة
مصعد بۆ به‌رزكردنه‌وه‌ى موادى بیناسازى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 28 30 00اجهزة نقل ذات سيور
ئاميرى كواستنەوە بە قايش لە فركەخانە
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 28 40 00سلالم الية وممرات متحركة
قاندرمە وپيادەى کارەبایى ئۆتۆماتیکى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 28 60 00ناقلات سلكية تلفريك (بما الناقلات بمقاعد و اجهزة رفع للمتزلجين)
تلفريك وە ئاميرى بە كورسى بو بەرزكرنى خليسكەكان
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 28 90 00الات اخرى لنقل مواد انشائية (سلايد)
رافعە سلايت
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.29
84 29 10 20فارشة اسفلت
پانکەرەوەى قیر
عدد
دانە
0.1515000
84 29 11 10بلدور حجم صغیر
بلدۆزه‌ر قه‌باره‌ بچووک
عدد
دانە
0.1530000
84 29 11 20بلدوزر حجم کبیر
بلدۆزه‌ر قه‌باره‌ گەورە
عدد
دانە
0.1550000
84 29 11 30شفل حجم کبیر
شۆفه‌ڵ هه‌موو جۆرێک قه‌باره گەورە
عدد
دانە
0.1545000
84 29 11 40شفل حجم وسط
شۆفل قەبارە ناوەند
عدد
دانە
0.1510000
84 29 20 10الات تسوية (كريدر)/ياباني .امريكي .كوري
گرێده‌ر
عدد
دانە
0.1575000
84 29 20 20الات تسوية (كريدر)/صينى
گرێده‌ر
عدد
دانە
0.1540000
84 29 30 00الات قاشطە للشوارع
بڕەڕى شەقام
عدد
دانە
0.1550000
84 29 40 10الات دك و محادل رصف حجم كبير
ئامێرى باگوردان (حادله‌) قەبارەیەک گەورە
عدد
دانە
0.1515000
84 29 40 20الات دك و محادل رصف حجم صغير
ئامێرى باگوردان (حادله‌) قەبارە بچووک
عدد
دانە
0.1510000
84 29 40 30درنبول
دەرنابول
عدد
دانە
0.1545000
84 29 40 40جهاز سكرايب
سكریبه‌ل
عدد
دانە
0.15القائمە
84 29 52 10حفارة حجم كبير
حه‌فارە قه‌بارەیەک‌ گه‌وره
عدد
دانە
0.1560000
85 29 52 20حفارة حجم صغير
حه‌فارە قه‌بارەیەک‌ بچووک
عدد
دانە
0.1540000
86 29 52 30حةفارة و شفل مشترك
حه‌فارەو شۆفل پێکەوە
عدد
دانە
0.1518000
84.30
84 30 10 00الات غرز او نزع الاوتاد
ئاميرى دەرهينان يان داكوتانى دار
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 30 20 00جارفات و نافثات الثاج
ئامێرى پاكکردن لە بەفر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 30 31 00الات تكسير الصخر ذاتية الدفع لحفر الانفاق
ئامێرى كونكه‌رى شاخ (دقاق)
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 30 41 10جهاز حفر الابار واجزائها للنفط
دەزگاى بیر هەڵکەندنى نەوت
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 30 41 20جهاز حفر الابار واجزائها للمیاه
دەزگاى بیر هەڵکەندنى ئاو
عدد
دانە
0.1525000
84 30 69 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.31
84 31 00 00اجزاء معدة حصرالجميع الالات والاجهزة الداخلة في 84.25 لغاية 84.30
پارچەو پێداویستیەکانى سەرجەم بەندەکانى 84.25 تاکو 84.30
کغم0.151.5
85 31 31 00الات واجهزة لمصاعد نقل الاشخاص والبضائع
ماتۆڕى ئەسانسۆر و قادرمەى کارەبایى
کغم0.151.5
84 31 41 10مجارف
روتەر/گاسنى دواوەى بلدۆزەر
کغم0.151.5
84 31 41 20ذراع البلدوزرات او الشفل
جوتە قولى بەرز کردنەوە بۆ شۆفەڵ
کغم0.151.5
84 31 42 10مثاقب الحفر للابار
دەقاقى حەفارە بۆ کوتین و هەڵکۆڵین
کغم0.151.5
84 31 42 20کیلة امامیة لشفل
کیلەى شۆفەل
کغم0.151.5
84 31 42 30اطارات الحدیدیة لحادیلة
باگوردانى حادیلە/تەنها باگوردان
کغم0.151.5
84 31 42 40رولة من الحدید یستعمل لسلاسل
بەرداش
کغم0.151.5
84 31 42 50صفحة تکر
صفحە تەکەر
کغم0.151.5
84 31 43 00مثاقب الحفر للابار المياه
بەرینەى هەڵکەندنى بیرى ئاو
کغم0.151.5
84 31 43 90غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.151.5
84.32
84 32 10 00جميع انواع المحاريث
گاسن /خەرماشە /سێل پارچە و بەشەکانى تراکتۆر کشتوکالى
کغم0.151.5
84 32 21 00الات تفتيت كتل التربة ذات الاقراص
ئامێرى ووردكردنى كوتلەى خول
کغم0.151.5
84 32 30 00الات البذر والغرس والشتل
تۆ چێن (بزاره‌) ئامێرى تۆ کردن و چاندن
عدد
دانە
0.151000
84 32 40 00الات فرش و توزیع الاسمدة العضوية والمخصبات
ئامێرى رشاندنى (ژەهر ، پەینى کیمیاوى ) لە تراکتۆر دەبەسترێت
عدد
دانە
0.151000
84 32 80 00الات واجهزة اخر
ئامێرى تر
کغم0.151
84.33
84 33 11 00ماکینة قص الاعشاب (ثیل) و لحشائش للمروج والحدائق والملاعب تدار بمحرکات
ما‌كینه‌ى فریز (چیمه‌ن) به‌نزین
عدد
دانە
0.1530
84 33 11 20قاصة اعشاب يدوية
ما‌كینه‌ى فریزى ده‌ستى(چیمه‌ن)
عدد
دانە
0.1510
84 33 20 00قاصات اعشاب و حشائش تركب على التراکتور مكابس القش او العلف بما في ذلك كابس جمع و حزم القش
ماکینەى دوورینەوەى گیا گەورە بە تراكتور
عدد
دانە
0.15500
84 33 51 00حاصدة زراعية
كۆمپاین/ ده‌ڕاسه‌
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 33 52 00الات واجهزة دراس اخر
ئاميرى هارينى كيا وبوش (خرمان) بە تراكتور دەيەستريت
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 33 53 00الات جني وحصد الجذور او الدرنات
ئاميرى دەرهينانى پەتاتە وە ركەكان
عدد
دانە
0.15600
84 33 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.33
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.33
کغم0.151
84.34
84 34 10 00الات حلب
ئامێرى دۆشینى مانگا
عدد
دانە
0.15150
84 34 20 00الات و اجهزة صناعة الالبان
ئاميرى بەرهەم هينانى سپياتى
عدد
دانە
0.15القائمە
84 34 40 00اجزاء ولوازم لبند 84.34
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.34
کغم0.151
84.35
84 35 10 10الات واجهزة لصناعة الراشي
ده‌زگا ته‌حین ده‌رهێنان
دانه‌0.15200
84 35 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.35
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.35
کغم0.151
84.36
84 36 10 00الات واجهزة لتحضير الاغذية والعلف الحيواني
کارگەى ئامادە کردنى ئالیکى ئاژەڵى و پەلەوەر ..هتد
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 36 21 00الات واجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة
تروکێنەرى هێلکە بۆ جوجەلە(بۆ هەر هێلکەیەک)
1بیضة0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 36 29 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 36 80 10اجهزة حاضنة البكتريا في المختبرات
ئامێرى کۆکردنەوەى بەکتریا لە تاقيگه
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 36 80 90الات تصنيع الفطر
ئامێرى دروستکردنى شێ و کوڵاندنى ئاو بۆ کارگەى قارچک
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 36 91 00الات اجهزة تربية الطيور الداجنة بما فيها اجهزة الحضانة والتفريخ
ئامير پەروەردەكرنى پەلەوەر مالى وتروكاندن
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.37
84 37 10 00الات واجهزة لتنظيف وتصنيف و غربلة البذور او الحبوب او البقول اليابسة
مەکینەى پاککردنەوەى پاقلەمەنى وجياكردنەوە لە هيلكدانى تويەكان
دانە0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 37 80 00الات اجهزة معمل الطحين
کارگەى ئارد/گەورە
دانە0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 37 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.37
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.37
کغم0.151
84.38
84 38 10 00الات واجهزة لصناعة منتجات المخابز و صناعة المعكونة والسباكتي و غيرها
ئاميرى دروستكردنى نان ومعكرونا/سباكيتى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 38 20 00الات و اجهزة للمصنوعات السكرية (علك) او الكاكاو اوالشوكولاتة
ماكینه‌ى دروست كردنى شیرینى وشكولاته وبنيشت
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 38 30 00الات واجهزة لصناعة السكر
ئامێرى دروستکردنى شەکر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 38 40 00الات واجهزة صناعة البيرة
ئامێرى دروستکردنى بيره
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 38 50 00الات واجهزة لتحضير اللحوم او الطيور
ئامێرى ئامادەکردنى گۆشتى سور و گۆشتى باڵندە
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 38 60 00الات و اجهزة لتحضير الفواكة او الاثمار القشرية او الخضر
ئاميرى دروستكرن وئامادەكرنى ميوە وسەوزە
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.40
84 40 00 00الات واجهزة لحبك وتجليد الکتب والدفاتر بما فيها الات واجهزة خياطة الكتب والدفاتر
ئامێرى تێگرتنى بەرگى پەرتوک (تجلید)ناوەند
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 40 10 00الات واجهزة تجليد الكتب
ئامێرى به‌ند كردنى په‌ڕاو حلزونى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 40 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.40
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.40
کغم0.151
84.41
84 41 10 00الات و اجهزة قص الورق والورق المقوي
ئامێرى بڕینى كاغەز وهەموجوريك
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 41 20 00الات واجهزة لصنع الاكياس او الاكياس الصغيرة
ده‌زگاى دروست كردنى كیسه ى بجوك وئيتر‌
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 41 30 00الات واجهزة صنع العلب (الكراتين) او الصنادق او الانابيب او البراميل من الورق بطريقة القولبة
ئامێرى دروستکردنى عولبە و سندوق و بەرمیل و بۆڕى لە کارتۆن
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 41 40 00الات واجهزة لصنع اصناف من عجينة الورق او الورق المقوي (بطريقة القولبة)
مەکینەى دروستکردنى هەويرى كاغەز
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 41 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.41
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.41
کغم0.151
84.42
84 42 10 00الات وصف و تركيب حروف الطباعة بطريقة التصوير الفوتوغرافي
ئاميرى دانان وريزكرنى پيتى ضاپ بە ريكاى وينەى فوتوكرافى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 42 20 00الات و معدات لصف الحروف وتشكيلها بطرق اخرى وان كانت مزودة تجهيزات السبك (حروف)
ئامير وپيداويستەكانى ريزكرنى پيت يان دروستكراويك بە ريكايەكى تر(حروف مثقبە)
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.43
84 43 11 00اجهزة لطباعة الاوفیست تغذي بلفات الورق
چاپخانه‌/ هەموو قه‌باره‌یەک هەموو جۆرێک اوفسێت
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 43 59 00الات طباعة بنفث الحبر
چاپى قه‌باره‌ گه‌وره‌ بۆ دام و ده‌زگا لێزه‌رى
عدد
دانە
0.15500
84 43 59 10 الات الطباعة على كارت بلاستك
ئامێرى چاپ بۆ (ID) پلاستیك
عدد
دانە
0.15500
84 43 59 20الات الطباعة على العلب المعدنية
ئامێرى چاپ كردن له‌ سه‌ر قوتو و کانزایى تر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 43 59 30الات الطباعة على الاكياس البلاستيكية
ئامێرى چاپکردنى نوسین لەسەر زەرف و عەلاگەى نایلۆن
عدد
دانە
0.15200
84 43 59 40الات لحفر الاستينسل الالكتروني
ئامێرى هه‌ڵكه‌ندنى ستێنسڵ ئه‌لكترۆنى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 43 59 50الات لصنع الاختام
ئامێرى دروست كردنى مۆر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 43 59 60الات الطباعة للاوراق المكربنة نقطية DOT METRIX PRINTER)
چاپى كۆمپیوته‌رى خاڵدار (DOT METRIX PRINTER)
دانه‌0.1530
84 43 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.43
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.43
کغم0.151
84.44
84 44 00 00الة لصناعة الخيوط النسيجية
ئامێرى دروست کردنى دەزوو
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.45
84 45 11 00الات ندف
دەزگاى پەڕەکردنى لۆكه‌ و خورى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 45 12 00الات تمشيط الغزل
ده‌زگاى شانە کردنى موو و بابەتى چنراو
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 45 13 00الات لسحب الفتائل
ئاميرى دروستكرنى فتيل
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 45 20 00الات غزل المواد النسيجية
ئاميرى جنينى كەرەستەى جنراو
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.46
84 46 00 00 الات نسج انوال للاقمشة
ئاميرى جنين سەر تەختە(انوال)
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.47
84 47 00 00الات نسج انوال للاقمشة المصنرة
ئامێرو تەختەى خريلەى چێنراو
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.48
84 48 00 00الات واجهزة مساعدة للالات الداخلة 84.44 الى 84.47
ئامێر و مەکینەى یاریدەدەر بۆ بەندى 84.44 تــــا 84.47
کغم0.151
84.49
84 49 00 00الات واجهزة تصنيع اللباد او اللامنسوجات
ئاميرى دروستكرن وئامادەكرنى لباد(نەجينراو)
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.50
84 50 11 00غسالة للغسيل الجاف لاتتزيد عن 10 كغم
ئامێرى جل پاككردن بە ريگايەكى ووشك10 کگم
عدد
دانە
0.15200
84 50 11 20غسالة ملابس عادية حوضين
جل شۆرى ئاسایى 2حه وز
قدرة/كغم0.153
84 50 11 30غسالة ملابس اوتوماتيك
جل شۆرى ئۆتۆماتیكى ماڵان
قدرة/كغم0.154
84 50 11 40غسالة اطفال
جل شؤرى مندالان
عدد
دانە
0.1515
84 50 20 00غسالة للغسيل الجاف تزيد عن 10 كغم
ئامێرى جلک پاكردن بە ريگاى ووشك10 كغم زياتر
عدد
دانە
0.15500
84 50 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.50
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.50
کغم0.151
84.51
84 51 30 00الات ومکابس کي
ئوتوى هەڵم/لۆندەرى ئاسایى شوینى گشتى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 51 40 00الات غسل او قصر او صبغ
ئامێرى بۆيەكرن/سپيكرن وشوشتن
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 51 50 00الات لف او حل او طي او قص او تسنين النسيج
ئاميرى پيجان/كردنەوە/ليكدان/برين/زكزاكى پەروو
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 51 80 00الات واجهزة اخرى
ئامێرو دەزگاى تر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 51 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.51
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.51
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.52
84 52 10 00مكائن خياطة منزلية عادية
ما‌كینه‌ى دورمان مالان ئاساى
عدد
دانە
0.1510
84 52 21 00الات خياطة ذاتية الحركة
ماکینەى دورمان ونەقش كاره‌بایى ماڵان
عدد
دانە
0.1515
84 52 29 00غیرها من مكائن الخياطة (اوفر,خياطة فوهة الاکیاس، اطريز,دكم,مكائن خياطة صناعية,وغيرها)
ما‌كینه‌ى دورمانى پیشەسازى ،نەخش،ئۆفەر،هتد
عدد
دانە
0.15250
84 52 30 00ابر خياطة جميعها
دەرزى مەكينەى هەموجوريك
کغم0.152
84 52 40 00اثاث وقواعدواغطية للالات الخياطة واجزاها
بنكە وداپوشەرو پيداويستەكانى
کغم0.151.5
84 52 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.52
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.52
کغم0.151.5
84.53
84 53 10 00الات واجهزة لتحضير او دباغة او شغل الصلال او الجلود
كارگه‌ى غارینى چه‌رم + هاوپه‌نده‌كانى
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 53 20 00الات لصنع او تصليح الاحذية
ئامير ودەزگاى دروستكردن و چاککردنەوەى پێڵاو
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 53 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.53
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.53
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.54
84 54 10 00اجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة
ئامێرى كاره‌بایى بۆ پاككردنه‌وه‌ى کانزاکان
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 54 20 00قوالب صب السبائك والمغارف
قالب بۆ دارشتنى کانزا
کغم0.152.5
84 54 30 00اجهزة صب القوالب
ئاميرى دروستكرنى قالب
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 54 90 00اجزاء ولوازم لبند 84.54
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.54
کغم0.151
84.58
84 58 00 00مخاريط لقطع المعادن بكافة انواعها
ئامێرى تۆڕنه هەموجور‌
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.59
84 59 70 00الات اخر للولبة الداخلية او الخارجية (تسنين المعادن)(دايس كهربائي)
ئامێرى دایس كردنى بۆرى (كاره‌بایى)
عدد
دانە
0.15200
84 59 10 10الات للثقب او التعديل والتفريز عن طريق اقتطاع المعادن
ئامێرى تر بۆ ڕنین و ڕاستکردنەوە یان کونکردن
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.60
84 60 00 00عدد الية للتشذيب او تنعيم او صقل المعادن او الخلائط المعادن الخزفية بواسطة التنعيم والصقل
ماکینەى دەرگا و پەنجەرەى پلاستیک و ئەلەمنیۆم بەکاردێت بۆ بڕین و کون کردن و لەحیمکردن...هتد
عدد
دانە
0.15500
84.62
84 62 10 00عدد الية بما فيها مكابس للطرق او البصم بالضغط بالقولبة
مەكينەى كەبس كردن الى وەك بەريگاى كوتين ولە قالب دان
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 62 21 00عدد الية بما فيها المكابس للثني او التقويس او الطي او التسوية ذاتية الحركة
ماكینه‌ى خوار كردنه‌وه‌و بڕینى شیشى سه‌به‌ کارەبایى
عدد
دانە
0.15500
84 62 31 00عدد الية بما فيها المكابس للقص بالتحكم الالي ئامێرى بڕین و خواركردنه‌وه‌ى كانزا كارەباىعدد
دانە
0.15500
84 62 41 10الات بما فيها المكابس للتخريم والقص والقضم بما فيها الالات المشتركة للقص والتخريم ذاتية الحركة (للخشب )
پرێس نه‌قش لەسەر دار
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 62 41 20الات بما فيها المكابس للتخريم والقص والقضم بما فيها الالات المشتركة للقص والتخريم ذاتية الحركة (للمعادن)
پرێس نه‌قش لەسەر پلێت
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 62 91 00مكابس هيدروليكية
پەستێتەر (پرێس) هایدرۆلیك بچووك ده‌ستى
ككم0.151.5
84.63
84 63 00 00عدد الية اخرى لشغل المعادن او الخلائط المعدنية الاخرى
ئامێرى دروست كردنى ته‌لى زێر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84 63 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.64
84 64 10 00الات لشغل وقطع الحجر والخزف او الخرسانة او الصوف الصخري او الزجاج البارد
ئامێرى بڕینى كۆنكریت و شوشەو ..هتد
عدد
دانە
0.15400
84 64 10 20جهاز قطع اسفلت
ئامێرى بڕینى قیر
عدد
دانە
0.15400
84 64 90 00ماكنة جلي الكاشي والمرمر
مەکینەى جەلایەى کاشى ئاسایى و مرمر
عدد
دانە
0.15400
84.66
84 66 00 00اجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا للبنود 84.56 الى 84.65 روؤس اللقم ذاتية الفتح
پارچەو پێداویستیەکانى تایبەت بۆ بەندى 84.56 تاکو 84.65
کغم0.151
84 66 30 10الحجر التجلیخ
به‌ردى كۆسه‌ره‌
کغم 0.151
84 66 30 20جهاز راس تقسیم لفریز
ددانى ئامێرى دایس (تۆپه‌ى ده‌ستى )
کغم 0.151
84.67
84 67 11 10عدد الية تدار يدويا او تعمل بالهواء المظغوط او هيدرولكيا او بمحرك كهربائي (مخاريط .مثاقب.مناشير.الات شحن وصقل.قص وقضم العاج.الات البرشمة ذات الفلين.
ئامرازى دەستى کە بەکاردێت بە پەستێنەرى هەوا و هایدرۆلیکى و کارەبایى وەک درێل ،کۆسەرە ،مشار ،دەرنافیز و ویل،چەکوچ...هتد
کغم 0.152
84.68
84 68 10 00الات واجهزة لحام وان كانت قادرة على القطع تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن (قضبان اللحام واجزاءها
ئامێرى لەحیم کەتواناى بڕینى هەیە وە پارچەکانى لە شیشى لحیم ،لەحیمى کاربۆن،دەسکى لەحیم...هتد
کغم0.152
84.69
84 69 12 10الات كاتبة عدا الطابعة الداخلة في البند 84.71 والات معالجة النصوص (كاتبة ذاتية الحركة كهربائية وغير كهربائية
ئامێرى نوسین جگە لەو چاپانەى هاتوە لە بەندى 84.71 (ئامێرى چاپى نەخشەى ئەندازیارى،ئامێرى نوسینى ژمارە و مێژو...هتد)
کغم0.152
84.70
84 70 10 10الات حاسبة بحجم الجيب تسهيل واسترجاع .الات ختم الطوابع .حاسبات الات اصدار التذاكر . صناديق نقد مسجلة .الات صرف التذاكر
ژمێرزان (حاسیبە)بە هەموو قەبارەیەک،کاشێر ،چاپى کاشێر..هتد
کغم0.152
84.71
84 71 30 00لاب توب
كۆمپیوته‌رى جانتایى (LAPTOP COMPUTER)
کغم0.152
84 71 41 10IPAD - ئه‌پل و سامسونک
IPAD - ئه‌پڵ و سامسۆنگ
کغم0.152
84 71 41 20وما یماثلها من ئاى باد مثل وین تاج،ئیکس باد
هاوشێوەى ئاى پاد وەک وین تاج،وینتاج 1و 2 ،ئێکس پاد....هتد
کغم0.152
84 71 50 10سیرفر کامل لنیتورک
سێرڤه‌ر كامل بۆ نیت وۆرك
کغم0.152
84 71 50 20بارکود
ئامێرى خوێندنەوەى ژمارە Bar cot
کغم0.152
84 71 70 10میمورى کارتات موبایل
میمۆرى کارتى مۆبایل
کغم0.152
84 71 70 30سماعة مع میموري على طاولة
سپیکەر بە میمۆرى بچووک و ناوەند لە سه‌رمێز
کغم0.152
84 71 80 00اجهزة انتي ماينر
ئامێرى ئەنتیماینەر
کغم0.152
84 71 80 10اجهزة لطبع CD
ئامێرى چاپ CD
کغم0.152
84 71 80 20قاموس اليكتروني
قاموس ئه‌لیكترۆنى
کغم0.152
84 71 80 30موديوم
مۆدیۆم هه‌موو جۆرێك
کغم0.152
84 71 90 00غیــــرهــا
ئەوانى تــر
کغم0.152
84.72
84 72 10 10الات واجهزة اخر للمكاتب (جهاز استنساخ .جهاز استينسل.الات طبع العناوين.الات الصرف الالي للاوراق النقدية. الات التثقيب والتشبيك للاوراق.الات اتلاف الورق .جهاز البصمة.
ئامێرى فۆتۆكۆپ ، چاپ، ستینسل،ئامێرى خەرج کردنى دراو لە بانک و شوێنە گشتیەکان(ATM) ،ئامێرى ژماردنى پارە، ئامێرى بەستنى کاغەز ،ئامێرى پەنجە ناسین،ئامێرى خوێندنەوەى کارت (ID)،ئامێرى پشکنینى دراو،وردکەرى کاغەز
کغم0.152
84.73
84 73 30 10اجزاء ولوازم جميع المواد الداخلة في البند 84.69 لغاية 84.72
پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 84.69 تاکو 84.72 وەک (مشكۆكه‌،کیبۆرد،هاپ،کارت ریدەر،ڕام،فان، مازەربۆرد،کارتى شاشە،،پڕۆسێسەر،کێس کۆمپوتەر، عەمبارى ووزە،عەمبارى زانیارى،سکانەر،پاوەر سەپلاى،سى دى رایتەر،سىدى درایڤ)
کغم0.152
84.74
84 74 10 10الات واجهزة فرز .غربلة.غسل .جرش.سحق.خلط.عجن الاتربة والاحجار او خامات المعادن .تكتيل وتشكيل او قولبة الوقود المعدني الصلب او العجائن الخزفية للاسمنت او المواد الجبسية او غيرها بشكل عجين او مساحيق الات صنع قوالب الصب من الرمل
ده‌زگاى شوشتنى لم و چه‌و (حصو و رمل)، جیاکردنەوەو تواندنەوەى زێڕ(بەودەقە)،دەزگاى بێژینەوەى ئارد ،بێژینەوەى نۆک و گولەبەڕۆژە،ئامێر هاڕینى پلاستیك،ئامێرى به‌رد شكین،ئامێرى تێکەڵ کردنى چیمەنتۆ / خەباتە لەسەر تایە ئاسایى ،هه‌رشێلى كۆنكریتى گەورە،ئامێر بۆ شێلان و تعدیل (سەقل ) کردنى کونکریت،کارگەى کەرپوچ ،کارگەى قیڕ/فڕن+دوو هوپەر +سێ کونڤایەر+دوو تانکى....ئیتر،دەزگاى بلۆک،کارگەى دروستکردنى بانى دووەم
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.77
84 77 40 10الات واجهزة لشغل المطاط او اللدائن او لصنع منتوجات هذه المواد مثل قوالب الحقن تشكيل بالنفخ و البثق .قوالب تلبيس الاطارات الخارجية واجزائها
پرێس بۆ (گێچ و بلانس ) دەزگاى پەنچەرى ،ئامێرى بەلانص،ئامێرى دروستکردنى کەرەستەى پلاستیکى،و دروستکردنى سۆندە،ئامێرى بڕین و دروستکردنى عەلاگەى نایلۆن
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.79
84 79 20 00الات واجهزة للاشغال العامة والمباني والاشغال المماثلة غير مذكورة وغير داخلة في مكان اخر من هذا الفصل
ئامێر بۆ کار گشتى و باڵەخانەکان کە نەهاتوە لە بەندەکانى تر وەک ئامێرى گوشین بۆ ڕۆنى ئاژەڵى و ڕوەکى ده‌رهینان،ئامێرى فێنککردنەوە بە ئاو لە شێوەى بەخاخ بۆ شوێنە گشتیەکان، جاروشە، هەباشە،ڕۆبۆت،ئامێرو دەزگاى پیشەسازى دروست کردنى صابون،زاهى،فاس
عدد
دانە
0.15الفاتورة
لیستى کڕین
84.80
84 80 30 10قوالب الاحذیة
قالبى پێڵاو هەموو جۆرێک
کغم0.151.25
84 80 60 00قوالب المواد المعدنیة
قالب بۆ ماددەى کانزایى دروستكردنى بازنى زیو و زێڕ
کغم0.151.25
84 80 71 00قوالب من اللدائن
قاڵبی لاستیك بۆ دروستكردنى شتایگه‌رو له‌و بابه‌تانه‌
کغم0.151.25
84.81
84 81 20 00صناف صناعة الحنفيات وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والخزانات والمراجل والدنان والاوعية المماثلة بمافيها صمامات تخفيض الضغط والصدمات الحرارية (ثرموستاتية) واجزائها
مژه‌ری ئاو،سەراوى تانکى،سەرەبتلى غاز،زمانەى بەلۆعە،دەرزى سەرەبتلى غاز،کۆسپە بۆ راگرى تایە،ڤاڤ
کغم0.151.25
84.82
84 82 20 00جميع انواع المدحرجات مثل البولبرينات ذات كرات او دواليب مع اجزائها
بۆلبه‌رین و چه‌رخ و پایه‌ بۆكه‌رسته‌ى ناو ماڵ له‌و بابه‌تانه‌
کغم0.151.25
84.83
84 83 10 00اعمدة نقل الحركة (كرنكات و شفتات)
کرنک و شەفت بۆ ئامێرەکانى جولە
کغم0.151.25
85.01
85 01 00 00مولدة كهربائية كاملة
بزوێنەرو مۆلیده‌ كاره‌بایى نەک بە تەنها تولید تواناکەى هەر چەند بێت (مۆلیدەى کارەبایى)
1 KV15%12
85 01 40 00ماطور كهربائي (سنكل فيس)
سنگڵ فێس هەموو جۆر تواناکەى هەر چەند بێت
1 KW15%7.5
85 01 51 00ماطور كهربائي (ثري فيس)
ماتۆر (3فێس) تواناکەى هەر چەند بێت
1 KW15%7.5
85.02
85 02 11 00ماطور لتولید الطاقة الکهربائیة
تولیدى مۆلیده‌ى كاره‌با به‌ ته‌نها داینه‌مۆ تواناکەى هەر چەند بێ
1 KV15%6
85 02 39 10خلايا بالطاقة الشمسية
شانه‌ى به‌رهه‌مهێنانى كاره‌با به‌ تیشكى خۆر به‌ شێوه‌ى ته‌خت و بۆرى (شه‌معه‌)
کغم15%2
85.03
85 03 00 00لوازم المولدة
یەدەگى مۆلیدە
کغم15%1
85.04
85 04 10 10جوك انيون
چۆک
کغم15%1