سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

راهنمایی ابطال کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

راهنمایی ابطال کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

ابطال کارت بازرگانی

 • ابطال اختیاری ( انصراف )

اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند.

 • ابطال اجباری

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت بازرگانی می‌تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید. (بند ۶ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات )

اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوطه از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دائم محروم و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود.

در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به صورت موقت یا دایم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند.

تبصره  ۱:

محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود. (ماده ۳۰ قانون امور گمرکی) .

تبصره ۲ :

به هر جهت ابطال کارت بازرگانی چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری توسط اداره کارت بازرگانی، معاونت بازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی انجام‌ پذیر است.

لیست مدارک مورد نیاز جهت ابطال و یا تعلیق کارت عضویت و بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی
 • تقاضاي شخص در ۱ نسخه
 • گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي قطعی سال هایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده و یا اظهارنامه های مالیاتی سال های ۹۰ به بعد الزامي است)
 • گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال (در صورت توليدي بودن)
 • اصل کارت بازرگاني
 • اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکت ها
مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی
 • تقاضاي شخص در ۱ نسخه
 • گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي قطعی سال هایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده و یا اظهارنامه های مالیاتی سال های ۹۰ به بعد الزامي است)
 • گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال
 • اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در ۱ نسخه از اداره ثبت شرکت ها
 • صورتجلسه مجمع عمومي براي شرکت هاي سهامي عام، خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شرکت ها مبني بر ابطال کارت بازرگاني (در صورت عدم انحلال)
 • تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شرکت در ۱ نسخه (در صورت انحلال)
 • اصل کارت بازرگاني
مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی
 • تقاضاي شخص در ۱ نسخه
 • اصل آگهي روزنامه مفقودي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقيقي يا حقوقي ] و شماره کارت بازرگاني در روزنامه درج گردد)
 • ر و امضاء متقاضی (درصورت تغییر مدیرعامل این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی دارد)
 • ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق
 • اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد)
 • اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۱ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج درکارت بازرگانی
 • اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ها و کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سال هایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق ارائه نگردیده است
 • اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه
 • دو قطعه عکس (جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
 • در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اصل اجاره نامه تمدید شده
 • روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت تاکنون

تذکر :

الف) در شرکت های سهامی چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامی است
ب) درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکت ها الزامی است

 • در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک :
  الف- اصل کارت ملی مدیرعامل
  ب- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید
  ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
 • مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)
 • داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام
 • در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:
  الف- سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
  ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
  ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
 • اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند
 • ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)
 • درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر سایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :
  الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
  ب- اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
  ج-اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
  د- اصل کارت ملی مدیرعامل
  ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن ۱ماه بیشتر نگذشته باشد
  و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)
  ز- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه ( ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم ( الف) تایید شده باشد قابل قبول است )

برای ثبت درخواست ابطال کارت بازرگانی، ابتدا باید وارد حساب کاربری در سامانه جامع تجارت شده و با انتخاب نقش بازرگان ( حقیقی یا حقوقی)،بر روی گزینه ورود کلیک کنید.

نکته: برای ابطال کارت بازرگانی حقیقی، نقش بازرگان حقیقی و برای ابطال کارت بازرگانی حقوقی نقش بازرگان حقوقی را انتخاب نمایید

از منوی سمت راست، عملیات پایه، بارگذاری صلاحیتها، سربرگ ( کارت بازرگانی ))درخواست ابطال کارت را انتخاب نمایید .

پس از مطالعه فرم تعهدنامه در صورت موافقت تیک تایید مطالعه تعهدنامه را فعال نموده و به صفحه بعد بروید .

فیلدهای علت درخواست و توضیحات را تکمیل و نامه مربوط به درخواست را در قسمت مربوطه بارگذاری کنید (( ثبت درخواست )) و
را انتخاب کنید.

برای اشخاص حقوقی فیلد کد کارگاه تأمین اجتماعی، نام منطقه و نام شعبه نمایش داده میشود که باید تکمیل نمایند

برای اشخاص حقیقی درصورتیکه علت درخواست گزینه (( به درخواست متقاضی )) را انتخاب شود و می بایست تصویر اظهارنامه ابطال دفاتر بازرگانی نیز در سامانه بارگذاری گردد .

نکته: فیلدهایی که بارنگ سبز نمایش داده میشود غیر قابلتغییر در فرم میباشند و برای تغییر باید از قسمت مدیریت حساب کاربری
استفاده شود.

پس از ثبت، درخواست به کارتابل کارشناس سازمان صمت مربوطه جهت بررسی و اقدام ارسال میشود. درصورت تأیید
کارشناس صمت، درخواست به اتاق بازرگانی ارسال میشود و پس از تأیید اتاق بازرگانی، کارت بازرگانی ابطال خواهد شد.

 وضعیتهای مختلف درخواست ابطال کارت بازرگانی در سامانه

برای مشاهده وضعیت درخواست، میتوانید با انتخاب نقش بازرگان و مراجعه به بارگذاری صلاحیتها، سربرگ کارت بازرگانی،
از بخش مدیریت درخواستها، وضعیت درخواست خود را مشاهده کنید.
-1 وضعیت در حال بررسی سازمان: درخواست کارت بازرگانی جهت بررسی به کارشناسان سازمان صنعت و معدن ارسال شده
است لطفاً منتظر پاسخ کارشناس بمانید. جهت پیگیری به میز خدمت سازمان صمت استان خود مراجعه نمایید.
-2 وضعیت نیازمند رفع نقص: توضیحات کارشناس را با دقت مطالعه نمایید سپس ویرایش را انتخاب و پس از رفع نواقص و
تکمیل فرم، ثبت درخواست را کلیک نمایید تا درخواست مجدد برای کارشناس سازمان صمت ارسال شود.
توجه داشته باشید استعلام و بررسی درخواست ابطال کارت بازرگانی توسط کارشناسان سازمان صمت انجام میشود،
درصورتیکه سؤال یا اعتراضی نسبت به اظهارنظر کارشناس دارید میتوانید از میز خدمت سازمان صمت استان خود پیگیری
نمایید.
-3 وضعیت در حال بررسی اتاق بازرگانی: درخواست شما توسط سازمان صمت تأیید و به اتاق بازرگانی ارسال شده است.
میتوانید وضعیت درخواست را در کارتابل خود در سایت اتاق بازرگانی مشاهده نمایید

کته 1: در قسمت عملیات، جزئیات درخواست با انتخاب گزینه (( مشاهده ))نمایش داده می شود.

نکته 2: تنها در صورتی امکان ویرایش وجود دارد که وضعیت درخواست (( نیازمند رفع نقص )) باشد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *