شرایط و واژه های استفاده شده در انواع بارنامه

شرایط. و واژه های استفاده شده در انواع بارنامه

شرایط و واژه های. استفاده شده در .انواع بارنامه : با توجه .به گستردگی .حوزه کاریرد بارنامه .و حالت های .مختلفی که در .فرآیند حمل و نقل. وجود دارد، بارنامه ها نامگذاری های .خاصی نیاز. دارند. هر کدام .از این نام ها. بر اساس شرایط. و ویژگی های خاص. رخ داده در فرآیند .حمل و نقل انتخاب. شده اند. این نام ها .نشان دهنده حالت های. خاص رخ داده .در فرآیند هستند.

تحلیل هر کدام از شرایط باعث شناخت کامل فرآیند حمل و نقل و صدور بارنامه می شود. از این رو در ادامه انواع بارنامه ها جهت تحلیل ارائه شده است. در ادامه جهت آشنایی بیشتر با انواع بارنامه ها، مقاله بارنامه را مطالعه نمایید.

 

انواع بارنامه واژه های استفاده شده در انواع بارنامه

بارنامه مقید ( Dirty B/L )

نشان دهنده این است که محموله دریافتی دارای عیب و نقص بوده است. به این بارنامه Clause B/L و یا Foul B/L نیز گفته می شود. بانک ها در حوزه اعتبارات اسنادی از پذیرش چنین بارنامه هایی خودداری می نمایند.

بارنامه شخص ثالث ( Third Party B/L )

در این بارنامه گیرنده شخصی غیر از ذینفع می باشد، بنابراین برای خریدار ناشناخته است و بانک ها معمولا از پذیرش چنین بارنامه ای خودداری می کنند. در تجارت بین المللی بعضا اتفاق می‌افتد که فروشنده به تنهایی قادر نیست همه کالاهای تعهد شده مربوط به صادرات را خود تهیه نماید و لذا تهیه قسمتی از کالای خود را به عاملین حمل و نقل و یا فروشنده دیگری واگذار می نماید و در این گونه موارد از بارنامه شخص ثالث استفاده می گردد. لذا در تعریف می توان گفت که بارنامه شخص ثالث بارنامه ای است که در آن ارسال کننده یا حمل کننده شخص یا موسسه دیگری غیر از ذینفع اعتبار اسنادی می باشد.

با توجه به آنکه خریدار اکثرا با شخص ثالث که بر حسب تقاضای ذینفع اعتبار عهده دار تحویل کالا به حمل کننده می‌گردد آشنایی ندارد و احتمال بروز خطرات یا خساراتی را از این بابت می‌دهد لذا ممکن است از قبول بارنامه شخص ثالث خودداری نماید و به همین علت در نشریات قبلی مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی قبول چنین بارنامه ای از طرف بانک ها مجاز نبود.

در همین راستا بعضی از بانک های پرداخت کننده و معامله کننده چنین بارنامه هایی که عاملین حمل و نقل یا فوروادر از طرف فروشنده ترتیب حمل کالا را می‌دهد، علی رغم اعلام قبول بارنامه شخص ثالث در متن اعتبار اسنادی مربوطه، از ذینفع اعتبار می‌خواهند ظهر بارنامه را امضا نمایند تا اطمینان حاصل نمایند که ذینفع اعتبار در جریان حمل کالا قرار گرفته است.

از طرف دیگر بعضا گروهی از خریداران از قبول بارنامه شخص ثالث خودداری می‌نمایند چون طبق شرایط اعتبار، این ذینفع اعتبار است که باید اسناد را به بانک ارائه و در نتیجه وجه اسناد را دریافت دارد و در واقع مالک قانونی اسناد را ذینفع اعتبار می‌دانند.

با توجه به نظرات فوق از آنجا که بعضی از کشورها بارنامه شخص ثالث را قبول می‌نمودند و بعضی دیگر از پذیرفتن آن خودداری می کردند لذا اتاق بازرگانی بین المللی مقرر نمود که بارنامه شخص ثالث مورد قبول است مگر اینکه در اعتبار به صورت دیگری تصریح شده باشد.

بارنامه دربست ( Charter Party B/L )

این بارنامه دال بر اجاره دربست کشتی توسط صاحب کالا می باشد و معمولا برای حمل کالاهای فله استفاده می شود.

بارنامه قابل معامله و انتقال ( Negotiable B/L )

بارنامه باید به حواله کرد ( To Order ) صادر شده باشد بارنامه قابل معامله و قابل انتقال است. دارنده این بارنامه می تواند کالا را از شرکت حمل کننده تحویل بگیرد.

بارنامه غیر قابل معامله و انتقال ( Non Negotiable B/L )

بارنامه مستقیم ، یکی از انواع بارنامه است که به نام شخص معینی صادر شده باشد و شرکت حمل کننده محموله را در مقصد فقط به آن شخص تحویل خواهد داد، بانک ها از پذیرش اینگونه بارنامه ها امتناع می کنند.

بارنامه آن بورد ( On Board B/L )

این بارنامه دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا داده شده است و حتما با آن کشتی حمل خواهد شدو اطمینانی برای طرفین معامله خواهد بود.

بارنامه آن دک ( On Deck B/L )

این بارنامه دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا داده نشده است بلکه روی عرشه کشتی قراردارد و بسته به نوع کالا آسیب پذیر است. بانک ها از پذیرش اینگونه بارنامه جلوگیری می کنند.

بارنامه پشت سفید یا ملخص ( Short Form B/L  )

همان بارنامه معمولی است که مقررات مربوطه به صورت مفصل در ظهر آن درج نشده است. لیکن شرایط و مقررات حاکم بر بارنامه بر روی آن نوشته شده است. در پشت بارنامه‌های دریایی سنتی شرایط زیادی با حروف ریز درج شده است که خود باعث پیچیدگی در انجام معامله با اینگونه بارنامه ها می گردد.

در سال ۱۹۷۹ هیئت ساده سازی شیوه های تجارت بین المللی (Simplification of International Trade Procedures Board =SITPRO) فرم جدیدی به عنوان بارنامه پشت سفید یا ملخص معرفی نمود که به جای بارنامه‌های معمولی به کار گرفته شود . این بارنامه پشت سفید یا ملخص از نظر حقوقی و شرایط عملی با بارنامه سنتی یکسان بوده و فقط ساده تر از آن است و می تواند برای هر شرکت کشتیرانی مورد استفاده قرار گیرد طرح مشابهی نیز در اوائل دهه ۱۹۷۰ در کشورهای نظیر کانادا، آمریکا، اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفت که از نظر قانونی و عملی قابلیت استفاده خود رانشان داد.

بارنامه پشت سفید یا ملخص یک بارنامه قابل معامله بوده و از این لحاظ هیچ گونه تفاوتی با بارنامه معمولی ندارد. تنها به جای شرایط مفصل و ریز مندرج در ظهر بارنامه‌های سنتی یک عبارت کوتاه چند خطی استاندارد در روی بارنامه چاپ شده است که نشانگر شرایط بارنامه می‌باشد.

بارنامه سراسری ( Through B/L )

زمانی که برای انتقال کالا از مبداء به مقصد لازم است از چندین نوع وسیله حمل استفاده شود اولین شرکت حمل کننده اقدام به صدور بارنامه سراسری می نماید و خود او ترتیب سایر وسایل حمل را می دهد. این بارنامه قابل معامله و انتقال می باشد. مانند بارنامه مرکب است، اما این نوع بارنامه زمانی صادر می شود که یک حلقه از زنجیره حمل و نقل، الزاما دریایی باشد.

بارنامه موقت ( Mate Receipt B/L )

در واقع رسید باری است که نماینده کاپیتان کشتی هنگام تحویل بار تسلیم صاحب کالا می نماید. این رسید سند کالا نبوده اما در مرحله آخر بارگیری، بارنامه قابل معامله بر اساس همین رسیدها صادر می گردد.

کالا آماده حمل ( Receive For Shipment )

در روی بارنامه موقت جمله بالا درج می شود و آن دال بر این است که کالا برای حمل تحویل گرفته شده است لیکن در خن کشتی جا نگرفته است معمولا در زمانی که تاریخ قطعی حمل کالا های تحویل شده به کشتیرانی معلوم نیست این نوع رسید صادر می گردد. بانک ها از پذیرش چنین بارنامه ای خودداری می کنند.

بارنامه بیات ( Stale B/L  )

ذینفع از تاریخ صدور بارنامه 21 روز فرصت برای ارائه اسناد به بانک دارد چنانچه بارنامه پس از مهلت مذکور ارائه گردد، آن بارنامه بیات و یا کهنه خوانده می شود مگر مدت اعتبار افزایش یافته باشد.

سری کامل بارنامه ( Full Set B/L )

سری کامل بارنامه 3 نسخه می باشد و با ارائه یکی از نسخ اصل بقیه نسخ از درجه اعتبار ساقط می شوند.

بارنامه گروهی ( Groupage B/L )

در مواردی که فورواردر ها کالاهای یکسانی از چند فروشنده را با هم در یک وسیله حمل ارسال می نمایند یک بارنامه گروهی صادر می شود. در این موارد فوروادرها به علت اینکه نمی تواند بارنامه را به تمامی فروشندگان بدهد به آن ها گواهی حمل ارائه می نماید. در ادامه، جهت آشنایی بیشتر با فورواردر و کریر ، مقاله فورواردر و کریر کارگزاران حمل و نقل کالا و تفاوت آن ها را مطالعه نمایید.

فورواردرها .مجازند کالاهای .همگونی را که توسط فروشندگان .مختلف به مقصدهای .یکسانی ارسال .می‌گردد، به صورت گروهی. بسته بندی .نموده و به عنوان یک .محموله ارسال نمایند. فورواردر در این گونه. موارد اقدام به صدور بارنامه .گروهی می نماید. نظر به .اینکه فورواردر .نمی‌تواند بارنامه .صادر شده توسط. فورواردر را به هر .یک از فروشندگان .کالا بدهد لذا اقدام .به صدور گواهی حمل .برای هر یک از فروشندگان .کالاها می‌نماید.

این سند .را اصطلاحاً HOUSE BILL OF LADING یا بارنامه داخلی .می‌نامند و در مقصد. نماینده فورواردر .اقدام به گشایش .محموله گروهی .نموده و بر اساس. بارنامه داخلی، کالاهای. فرستاده شده را به. گیرندگان آن ها تحویل .می‌دهند. موارد استفاده از. این شیوه رو به افزایش .است زیرا استفاده از کانتینر برای .حمل و نقل در سالیان. اخیر افزایش یافته. است.

بارنامه .دریایی کالای. بارگیری شده ( Shipped Bill of Lading B/L )

نشان .دهنده این است که. کالا توسط متصدی حمل تحویل گرفته شده .و در کشتی بارگیری.شده است. بر روی. چنین بارنامه ای. عبارت «Shipped» یا «On Board» قید می شود. بارنامه .کالای بارگیری شده. تضمین بهتری برای .ارسال کننده مبنی بر دریافت کالا .در مقصد فراهم .می آورد و وارد کنندگان. نیز معمولا از صادرکنندگان .درخواست می نمایند تا چنین .بارنامه های صادر شود .تقریبا اکثر بارنامه های .دریایی به این. صورت تهیه می شود.

بارنامه دریایی کالای دریافت شده ( Received for Shipment B/L )       

نشان دهنده این است که کالا توسط متصدی حمل، برای حمل دریافت شده اما بارگیری نشده است. اگر کلمه «Shipped» بر روی بارنامه وجود نداشته باشد به معنای صدور بارنامه به شکل «Received for Shipment» است.

خریداران در قراردادهای CIF چنین بارنامه های را قبول نمی نمایند. زیرا در این بارنامه تاریخ حمل و در نتیجه تاریخ دریافت کالا مشخص نیست. در عمل، بانک ها نیز  از قبول چنین بارنامه ای خودداری می کنند مگر اینکه در قرارداد بین خریدار و فروشنده، اعتبار آن مورد پذیرش واقع شود.

بارنامه دریایی مستقیم ( Direct Bill of Lading )

برای حمل کالا از بندری به بندر دیگر بدون تغییر کشتی و ارسال مستقیم کالا به گیرنده استفاده می شود.

بارنامه حمل مرکب ( Combined Bill of Lading ) 

در مورد حمل کالا با بیش از یک نوع وسیله حمل و تحت حمل و نقل مرکب یا چند وجهی استفاده می شود. صادر کننده این نوع بارنامه، یعنی متصدی حمل و نقل چند وجهی؛ مسئولیت حمل از زمان دریافت کالا تا تحویل آن را بر عهده دارد.

بارنامه دریایی تمیز یا غیر مخدوش ( Clean Bill of Lading )

اگر در بارنامه. ذکری از معیوب .بودن کالا یا بسته .بندی آن نباشد. و به ضمیمه آن نیز .یادداشتی نباشد، بارنامه. تمیز یا غیرمخدوش .یا بدون قید .و شرط نامیده .می شود. البته بارنامه باید دارای این شرایط باشد. در غیر این صورت ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد. روی چنین بارنامه ای این عبارت قید می شود : Received in Apparent Good Order and Condition در این بارنامه استفاده از عبارت Shipper’s Load and Count قابل قبول نیست.

بارنامه دریایی غیر تمیز یا مخدوش ( Claused Bill of Lading )

اگر در ظاهر کالا نقصی مشاهده شود یا شرکت حمل کننده با شرایطی در کالا موافق نباشد بارنامه با عبارت مخدوش صادر می شود. در این بارنامه صریحا. در مورد نقص و .عیب کالا یا .بسته بندی. توضیح داده .می شود. در معاملات مبتنی. بر اعتبارات اسنادی ، بانک ها. از قبول بارنامه .های مخدوش « Claused »  خودداری .می کنند. به این .بارنامه Clause. B/L .و یا Foul B/L نیز گفته می. شود.

از نظر نوع خدمات حمل و نقل

بارنامه تحت خدمات منظم کشتیرانی ( Liner Bill of Lading )

این بارنامه یکی از انواع بارنامه است که برای محموله کشتی هایی صادر می شود که دارای برنامه حرکت مشخصی بوده و مسیرهای مشخصی را طی می کنند. (همان خطوط لاینر)

 بارنامه تحت خدمات کشتیرانی ترمپ ( Charter Party Bill of Lading )

برای کالاهایی که با کشتی اجاره ای حمل می شوند، صادر می شود. حمل بار تحت این نوع بارنامه، تابع قرارداد چارتر (اجاره) می باشد. مثلا یک فردی کشتی را اجاره بلند مدت می کند و خود او که اجاره کننده کشتی است، از یک، دو یا چند صاحب کالا، کالا برای حمل دریافت می کند.

در این صورت اجاره کننده اول، به هر یک از صاحبان کالا بارنامه می دهد نه اینکه با آن ها چاترپارتی تنظیم کند. این بارنامه ها تحت چارترپارتی صادر می شوند. این نوع .بارنامه ها .مورد قبول بانک ها .نمی باشند مگر .اینکه خلاف آن .شرط شده .باشد.

بارنامه ترانشیپ ( Transshipment Bill of Lading )

این نوع بارنامه ، یکی از انواع بارنامه است که صرفا برای حمل کالا از طریق دریا بوده و کالا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود و در آن مبدا و مقصد محموله و هم چنین نقطه انتقال کالا از کشتی اول به کشتی دوم و غیره مشخص می شود.

بارنامه حمل مرکب فیاتا ( FBL )

اتحادیه بین المللی کارگزاران بار ( Freight Forwarders ) آن را جهت استفاده عاملین حمل و نقل مرکب تنظیم کرده است. بارنامه فیاتا ( اسناد حمل فیاتا ) می تواند به صورت بارنامه دریایی نیز صادر شود. بارنامه فیاتا حاوی آرم سازمان فیاتا و اتاق بازرگانی بین المللی می باشد.

بارنامه کانتینری ( Container B/L )

این نوع بارنامه در حال حاضر بسیار رایج بوده و با توجه به توسعه روش حمل کانتینری بسیار استفاده می شود. در این روش حمل کانتینر حامل کالا در کلیه مراحل از یک بندر به بندر دیگر یا از یک نقطه زمینی به نقطه زمینی دیگر یکسان است.
آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده
آخرین اصلاحیه شماره ۴ مورخ سپتامبر ۲۰۲۳ اجلاس ۷۲ کمیته سیستم هماهنگ‌شده آخرین.مکمل اصلاحیه شماره 4 مورخ سپتامبر 2023 اجلاس...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی...
ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره...
فهرست ردیف تعرفه های تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت اعمال بند (ز) تبصره قانون قانون بودجه
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها
مشاهده وضعیت تولیدی و یا غیر تولیدی بودن ثبت سفارش ها اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ملی...
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه.علنی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی...
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨)
نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات مشمول ماده (٨) بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر اينكه چنانچه كالاهاي...
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی دستورالعمل اجرایی ماده (66) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون...
افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارائه اسناد حمل/ترخیص کامیون های کشنده اطلاعیه بانک سپه موضوع افزایش...
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها