مقالات صادرات

مقالات واردات

۷۰ خان گمرک چیست

. ۷۰ خان گمرک

۷۰ خان گمرک چیست

 

۷۰ خان گمرک : بعد از نقد جدی رئیس جمهور به روند انجام تشریفات در گمرکات، لازم است نگاهی موشکافانه به وظایف، تکالیف و قوانین گمرکی انجام شود.

 

سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی) براساس کنوانسیون مورخ ۱۳۲۹/۹/۲۴ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران علیرغم اینکه از موسسین آن بوده در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است. در سال ۱۹۹۴ شورا تصمیم گرفت که ۲۶ ژانویه هر سال (۶ بهمن) را روز جهانی گمرک نامگذاری نمایند.

بر اساس ماده ۲ قانون امور گمرکی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور( ترانزیت ) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

 

گمرک به عنوان پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و به عنوان مهم ترین سازمان اثر گذار در روند تجارت بین المللی، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است . اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد ، موثر و هوشمند است.

 

تحولات حادث شده در یکی . دو دهه اخیر ، موجب. گردیده که وظایف. و ماموریت های. گمرکات کشورها از . وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات. داخلی ) بسیار . فرا تر رفته و . طیف وسیعی از الزامات. ملی و بین المللی . در رابطه با مبادلات . و تجارت خارجی . را شامل گردد .

اجرای الزامات ملی . و بین المللی در جهت . حفاظت از جامعه. در قبال کالا ها و . مواد زیان آور، خطرناک و. پرتو زا، حفاظت های . فرهنگی، بهداشتی، زیست . محیطی، رعایت. استاندارد های ملی، حفاظت. از سلامت اقتصادی و تجارت . قانونمند از طریق . مقابله با قاچاق . کالا و مواد . مخدر.

کمک به تحقق . اهداف دولت د. ر جهت مبارزه با . جرائم سازمان یافته. فرا ملی ، مبارزه با. تروریسم و پولشویی و . سایر اهداف توسعه . ملی، از جمله . مسائلی است که امروزه در. ارتباط با وظایف و . مأموریت های سازمانی. گمرکات کشورها . قرار دارد .

مقاله در مورد گمرک را اینجا بخوانید 

اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها . و مقتضیات ملی و. تحولات بین المللی ، حسب مورد . اولویت و اهمیتی . حیاتی یافته و . سایر وظایف و . مأموریت های گمرکات، نظیر . کسب درآمد برای . خزانه در رده های . بعدی قرار. گرفته است.

امروزه  بیش از هر زمان دیگری ، گمرک به عنوان مهم ترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجهات سازمان ها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد .

در سطح داخلی کشورها نیز علاوه بر وزارتخانه ها و دستگاه های سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکاها و انجمن های صنفی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، اتاق های بازرگانی، صاحبان صنایع و سایر NGO ها و خدمت گیرندگان گمرک به مقررات و الزامات گمرکی حساس بوده و به آن توجه دارند .

دولت ها و سازمان های . بین المللی توجه خود را . به مساعدت هایی که . گمرکات کشورها . می توانند در جهت . حمایت از جامعه . در مقابل تهدیدات . فرا ملّی نمایند، معطوف نمودند .

ده ها کنوانسیون . و معاهده بین المللی به . منظور ایجاد و یکسان . سازی تسهیلات ، اعمال . کنترل بر کالا های. خاص، ساده و . هماهنگ سازی رویه های . گمرکی، توسط سازمان ملل متحد و سایر سازمان های . بین المللی از جمله. سازمان جهانی . گمرک تدوین و به . مرحله اجرا در آمده . است از جمله می توان. به کنوانسیون تجدیدنظر شده . کیوتو اشاره نمود.

اما باید توجه داشت گمرک در انجام وظایف و مأموریت های خود همواره با دو الزام متضاد مواجه است

1 –وظیفه اعمال کنترل ها،محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی

2 – وظیفه ایجاد تسهیلات قانونی و تسریع در ترخیص کالا

الزام گمرک به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد مذکور موجب گردیده که همواره این سازمان از جانب طیف های مختلف خدمت گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.

باید توجه داشت در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران با

 • حدودا از ۲۸ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک
 • تقریبا ۲۲ کنوانسیون‌ و موافقت ‌نامه‌های بین‌المللی گمرکی
 • بیش از ۲۵ وزارتخانه. و دستگاه دولتی یا وابسته . به دولت، از. طریق نظارت و اعمال . کنترل و صدور مجوز . و یا همکاری، مستقیماً . با گمرک ( صادرات ، واردات ،ترانزیت ) در ارتباط. و تعامل . قرار دارند .

لذا گمرک اقداماتی در این راستا داشته تا بتواند این دو الزام را هم راستا نماید:

 • استقرار سامانه جامع گمرک

  و پنجره واحد تجارت فرامرزی

با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد همزمان، اصلاح فرآیندها، کاهش مراحل انجام تشریفات گمرکی، تسریع در انجام تشریفات، کاهش زمان و هزینه های مترتب بر ورود و خروج کالا و برقراری ارتباط بین مراجعین (صاحبان کالا ، صادرکنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی ) با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور فیزیکی در گمرک و به کارگیری مدیریت هوشمند ریسک و سیستم انتخاب مسیر انجام شد.

بیش از ۹۵درصد. فعالیت های تجارت . خارجی کشور . از این طریق انجام. گرفته و مراجعین. گمرک بدون نیاز . به حضور فیزیکی . در گمرک ، به صورت. الکترونیکی اظهارنامه. و اسناد لازم را به . گمرک اظهار و . مراحل کارشناسی . خود را از طریق . پنجره واحد پیگیری . می نمایند. تمامی این . مراحل به صورت. کاملاً الکترونیکی صورت گرفته و . ذخیره اسناد . در پرونده الکترونیک . انجام می شود.

راه اندازی پنجره . واحد تجاری فرامرزی . تعامل با سازمان های . همجوار و مجوز دهنده . و تبادل اطلاعات . با سازمان های مذکور در . قالب پنجره واحد . تجاری . امکان انجام کنترل ها با . سرعت و دقت . بالا هم برای. گمرک و هم برای. سازمان ها . فراهم شده است.

 • برخی نتایج استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی

 • کاهش زمان ترخیص کالا در رویه های مختلف
 • کاهش اسناد ضمیمه برای اظهارنامه های مختلف
 • حذف مراحل زاید اداری و کنترل فعالیت ها به صورت الکترونیکی
 • ارائه آمار صادرات و واردات و… به صورت لحظه ای
 • الکترونیکی شدن اظهار و ایجاد پرونده الکترونیک اظهارنامه ها و عدم نیاز به اسناد فیزیکی و حذف پروانه کاغذی
 • دریافت الکترونیک اطلاعات قبض انبار و مجوزهای مورد نیاز به صورت الکترونیک و اتصال مستقیم به اظهارنامه
 • اتصال دستگاه های توزین به سامانه و دریافت اتوماتیک وزن بدون دخالت نیروی انسانی

اما گمرک به همین هم بسنده نکرده است و تسهیلات گمرکی ویژه ای در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی به واحدهای تولیدی ارائه نموده است 

 • ارزیابی کالا ی صادراتی در محل واحد تولیدی و محل مورد درخواست صادرکننده
 • بررسی کالا ی صادراتی بدون تخلیه در انبار گمرک ( در محوطه های گمرکی )- حمل یکسره
 • ار زیابی کالا ی صادراتی بر روی کامیون و در پایانه ها
 • ارز یابی کالا های وارداتی در محل واحد تولیدی
 • شناسایی فعالان مجاز اقتصادی و معرفی و ارائه تسهیلات 

فعالان اقتصادی مجاز (AEO) معمولاً به واردکنندگان یا صادر کنندگانی مربوط می شود که گمرک برای آن ها شرایط و تسهیلات ویژه ای (مسیر سبز، ترخیص سریع،ارزیابی در محل، …) قائل می شود لازم به ذکر است این یک برنامه جهانی است که چنانچه کاملاً اجرا شود، گمرک (اعم از ایران یا کشورهای دیگر) برای این اشخاص گواهی AEO صادر می کند که می توانند در سایر کشورها نیز از امتیازات ویژه برخوردار شوند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات ، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. تاکنون بیش از ۲۵۰ شرکت مهم توانسته اند شرایط و ضوابط احراز فعال مجاز اقتصادی را احراز نمایند.

 • تسهیلات در نظر گرفته برای فعالان اقتصادی مجاز عبارتند از:

1- ترخیص کالا خارج از سطح ۳ (مسیر قرمز)

2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی و اخذضمانت نامه بانکی جهت ارزش افزوده تا ۷ مرداد سال ۱۳۹۹

3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

4- استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات

6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی ، موضوع بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف ۵۰ درصد)

9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است

10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی

11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

12- انجام فرآیند. استرداد، مطابق. با تسهیلات پیش‌بینی . شده در بسته. حمایت از تولید. با اخذ تعهد

13- نگهداری بخشی. از کالا به‌عنوان. وثیقه خارج. از نوبت مطابق. تسهیلات پیش‌بینی. شده در بسته. حمایت از تولید . با اخد تعهد

14- استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی

در ادامه ….

15- استفاده از تسهیلات. موضوع استاندارد. 32-3 کنوانسیون. تجدیدنظر شده. کیوتو

16- استفاده از . تسهیلات ماده ۶ . قانون امور گمرکی . کالا ی متعلق به. وزارتخانه‌ها و مؤسسات. دولتی با تعهد. مسئولان مالی. سازمان و اشخاص. با اخذ . ضمانت‌نامه بانکی . با حداکثر. سقف . یکساله

17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی

18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

لازم به ذکر است بر اساس «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (درخصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ فوق‌الذکر)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.

در صورت احراز. و اثبات موارد . تخلف شرکت‌ها. از معیارهای مندرج . در شیوه‌نامه، تسهیلات. اعطایی لغو و بر اساس. ماده ۱۴۳ قانون امور . گمرکی گمرک . ایران می تواند تا سه سال نسبت. به حسابرسی. پس از ترخیص اسناد . کالا های  ترخیص . شده اقدام نماید. بر اساس . این ماده در صورت ک. شف در صورت کشف. اسناد خلاف واقع که . منجر به قاچاق نشود و زیان مالی. دولت کشف شود با تایید . و تشخیص رئیس کل گمرک. ایران جرایمی از ۳۰ درصد تا ۳۰۰ درصد. ارزش واقعی. کالا تعیین و دریافت. می شود.

همچنین گمرک برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلاتی در نظر گرفته که هر ساله در قالب بسته های حمایتی به واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می نماید.

اهم تسهیلات در بسته حمایتی عبارتند از:

 • ترخیص کالا با اخذ ضمانت نامه بانکی یکساله جهت فعالان اقتصادی از زمان درخواست
 • کالا های اساسی و مواد اولیه واحد های تولیدی تازمان سر رسید ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
 • اخذ ضمانت نامه بانکی جهت ارزش افزوده تا تا ۷ مرداد سال ۱۳۹۹
 • تفویض اختیار رسیدگی به پرونده های استرداد حقوق ورودی به گمرکات اجرایی  
 • ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحد های تولیدی
 • ایجاد انبار اختصاصی برای واحد های تولیدی بدون رعایت فاصله ۵۰ کیلومتر با گمرک
 • امکان نگهداری کالا های حجیم فاسد نشدنی در انبار اختصاصی روباز
 • معاف شدن از ارزیابی کالا و کنترل در مرحله درب خروج
 • خروج درصدی کالا واحد های تولیدی که مشکل کد رهگیری بانک دارند
 • استفاده از تضامین برای کالا ی صادراتی مشمول عوارض صادراتی
 • تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت به گمرکات اجرایی و اخذ تضمین صرفاً معادل یک برابر حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی

 

با این همه تسهیلات اعطایی و کاهش فرآیندها و اصلاح آن ها و به کارگیری سامانه های مختلف چرا همچنان از هفتاد خان گمرک صحبت می شود ؟

آیا گمرک می تواند به سایر سازمانها مجوز دهنده که بیش از 25 سازمان می باشند و در فرآیند ترخیص نقش دارند دستور دهد ؟

 

برخی از علل و عوامل کندی زمان ترخیص عبارتند از:

۱) عدم اجرای ۱۲ قانون امور گمرکی ( بر اساس این ماده که بیان می دارد به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.

برخی از این کنترل ها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه ها و سازمان های مسئول این کنترل ها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آن ها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند: گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آن ها که برای تأیید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آن ها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی باشد.

طبق ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد. لذا گمرک نمی تواند بدون اخذ مجوز اقدام به تخیص و خروج کالا از گمرک نماید. 

آیکسپورت 

۲) با کمی بررسی دستورالعمل ها و مصوبات متوجه خواهیم شد واردات کلیه کالا ها صرفاً از طریق سیستم بانکی و پس از اخذ ثبت سفارش از صمت امکان پذیر است بنابراین حتی اگر کالایی وارد گمرک شود در صورت عدم ارائه مجوز صمت و عدم ارائه کدرهگیری بانک قابلیت ترخیص کالا از گمرک را نخواهد داشت. البته با تمهیداتی و آن هم با ارائه نامه بانک به صورت درصدی قابل ترخیص است.

۳) نگهداری. کالا های وارداتی. در عمده . بنادر و مبادی ورودی. کالا بر عهده گمرک. نیست اگر کمی . توجه کنیم عمده . مبادی. ورودی کشور. تبدیل به مناطق. آزاد و ویژه اقتصادی. شده است. هر چند که. بر اساس مصوبه ای. مدت نگهداری. کالا در اماکن . گمرکی و مناطق . آزاد و ویژه یکسان. شده است. اما بعد . از گذشت. مهلت نگهداری . کالا ، کالا بر اساس . مقررات متروکه. شده و در اختیار . سازمان اموال. تملیکی قرار می گیرد . و گمرک . پس از واگذاری . کالای متروکه . شده در . اماکن گمرکی. و یا واگذاری. توسط سازمان . مناطق هیچ. نقشی  در مزایده ، فروش . یا صادرات آن ندارد. و این سازمان مسئول. آن است.

۴) واگذاری . برخی از وظایف. گمرک به . سایر سازمان ها . در طی سالیان . گذشته از جمله . فروش اموال. تملیکی، رسیدگی. و کشف . قاچاق، آزمایشگاه های تخصصی . گمرک و برخی. وظایف حاکمیتی. گمرک بر اساس. برخی قوانین . موجب ضعیف تر شدن . گمرک و کاهش . اختیارات آن شده است.

آیکسپورت 

۵) عدم وجود زیر ساخت های ارتباطی مناسب و پایدار در گمرکات اجرایی کشور که در دورترین نقاط ممکن و در مرزها مستقر هستند و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری یکی از مهم ترین علل و عوامل کندی انجام تشریفات گمرکی و طولانی شدن زمان ترخیص است.

۶) وجود سامانه های موازی در سایر سازمان ها و دوباره کاری های مداوم و ورود اطلاعات متعدد
۷) وجود قوانین متضاد و صدور دستورالعمل و بخشنامه های متعدد و متضاد و خلق الساعه توسط سازمان های متولی (۲۵ سازمان) و لزوم اجرای آن توسط گمرک بدون توجه به قانون مدنی، آیین نامه داخلی دولت و ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص نحوه اجرا و ابلاغ و …

رسول كوهستانی پزوه

مدیركل گمركات استان اصفهان

 

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شرایط تصدیق گواهی بهداشت مورد پذیرش برای کالاهای وارداتی ‌🔵 سازمان غذا و دارو دستورالعمل جدید لگالایز.کالاهای وارداتی را اعلام...
تاریخ انتشار : 20 ساعت قبل
فهرست تجمیعی 548 شرکت فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عنوان شرکت های.فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 به مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 مناطق آزاد تجاری صنعتی بصورت علی...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
فیلم آموزشی نحوه تخصیص ارز برای واردات در سال 1403
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
لزوم صدور گواهی مبدا برای محصولات سبزی و صیفی با عنایت به جلسه شورای.معاونین مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ و مصوبات جلسه روز...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
جزئیاتی از شیوه جدید رفع تعهد ارزی/ صادرات تا سقف یک میلیون دلار از رفع تعهد ارزی معاف می شود...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما