دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

بر اساس صورتجلسات کارگروه تبصره ماده ۵ دستورالعمل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، بخشنامه جزئیات شاخص‌های سامانه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شد. بر این اساس اطلاعات شاخص‌هایی که دارای مرجع حاکمیتی مشخص در سطح کشور هستند (سه بخش مسئولیت‌پذیری، مالی و کسب‌وکار-کمی)، از مراجع ذی‌ربط تجمیع و پردازش شده […]

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

معرفی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری : یکی از علل طولانی بودن فرایندهای تجاری اعمال ضوابط سخت گیرانه برهمه بازرگانان با هدف کاهش مفاسد است اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری راهکاری پیشرفته جهت ایجاد سهولت برای بازرگان با سابقه مثبت است که البته باعث ایجاد انگیزش […]