سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری

سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری راهکاری پیشرفته جهت ایجاد سهولت برای بازرگان ( در امر صادرات و واردات )، با سابقه مثبت است که البته باعث ایجاد انگیزش برای اصلاح رفتار تجاری و ایجاد سابقه و اعتبار مثبت میشود. در این بخش به بررسی جامع سامانه اعتبارستجی و رتبه‌بندی یکی از سامانه های ، سامانه جامع تجارت می پردازیم.

شماره پشتیبانی در خصوص ” رتبه بندی ” در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری

۲۲۰۴۳۰۰۸ – ۲۲۰۱۳۴۱۱

مطالعه این بخش اطلاعات مفیدی هم چون آموزش سامانه ‌، آخرین اخبار و رویدادها در خصوص سامانه‌ها ، فیلم های آموزشی سامانه‌ها ، دستورالعمل های سامانه و برگزاری دوره های فراگیری سامانه‌ها و … را در اختیار شما قرار می دهد.

شما می توانید از طریق قسمت ارسال نظرات در هر بخش با متخصصان ما در ارتباط باشید ، هم چنین می توانید از طریق بخش ” مشاوران امور صادرات و مشاوران امور واردات ” با متخصص مشاور موردنظر خود در تماس باشید.

برای مشاهده ” سامانه اعتبار‌سنجی و رتبه‌بندی اعتباری ” و مطالعه این مطالب کاربردی ، موارد زیر را مشاهده نمایید.