قانون و مقررات چین در فعالیتهای اقتصادی و تجاری

…. قانون تجارت با چین

قا نون و مقررات چین در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

 • قانو.ن اساسی چین
 • قانو ن گمرکی چین
 • قا.نون مالیاتی چین
 • قا نون کنسولی چین

 

قانون اساسی چین

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال 1949 ، 5 قانون اساسی کشور چین در سال‌های 1954 ، 1975 ، 1978 ، 1982 و 2018 جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد .

چهارمین قانون اساسی جمهوری چین در 4 دسامبر سال 1982 در مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسید و صادر شد.

این قانون ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی چین سال 1954 ، با توجه به جمع‌ بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات بین ‌المللی در این زمینه ، یک قانون اصلی دارای ویژگی‌ های چین و منطبق با نیاز ساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می ‌شود.

ایکسپورت 

در این قانون بطور مشخص نظام ‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین ، حقوق و وظایف اتباع ، تاسیس ارگان ‌های دولتی و چارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده‌ است .

ویژگی‌ های اساسی این قانون ، تشخیص چهار اصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات و در های باز است . در این قانون قید شده‌ که مردم تمام ملت‌ ها و سازمان ‌های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

این قانون از 5 بخش تشکیل شده است که شامل :

 • مقدمه
 • برنامه اساسی
 • حقوق و وظایف اساسی اتباع
 • ارگان‌های دولتی
 • پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت

قانون اساسی چین شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌ است.

چین پس از صدور این قانون 4 بار در آن تجدید نظر کرده‌ است .

 

قانون گمرکی چین

مدیریت استاندارد. بارنامه ي کالا های. ورودی یا خروجی. و راحتی و . امنیت بیشتر. در تجارت ج هانی. در فرمان . شماره ي 172 مدیریت. کل گمرک کشور . چین ابلاغ شده است . این قانون از 28 مارس. سال 2008 ابلاغ شده. که بر اساس . آن ارائه ي بارنامه ي . الکترونیکی صحیح . و کامل کالا. به اداره ي گمرک. چین 24 ساعت . قبل از بارگیری. کشتی های . ورودی یا خروجی. از اول ژانویه ي سال 2009 به اجرا . در آمده است .

 

وسعت قانون مربوط به ترخیص کالا در چین

این قانون در. تمامی بنادر چین و مناطق. تابعه ي آن . غیر از هنگ کنگ ، تایوان و ماکائو . لازم الاجرا می باشد . این. قانون در مورد . هر نوع ترخیص کالا یا تغییر. بار وسیله ي حمل و نقل . اعمال خواهد شد .  

 

مهلت زمانی برای ارائه ي اطلاعات بارنامه

ورود کالا به چین :

 • موارد داده های . اولیه ارائه ي. بارنامه ي. اصلی : مدیریت . مسیر حمل و . نقل 24 ساعته. و تغذیه کننده. از هنگ کنگ و. ماکائو 2 ساعت قبل. از بارگیری. وسیله ي نقلیه در بندرگاه
 • موارد داده های . ثانویه از ارائه ي. بارنامه ي . اصلی : قبل از . ورود وسیله ي. حمل و نقل . بار به بنادر چین

خروج کالا از چین :

 • موارد داده های اولیه و ثانویه از. ارائه ي بارنامه. قبل از بارگیری : مدیریت. مسیر حمل و نقل. 24 ساعته. و تغذیه کننده. از هنگ کنگ . و ماکائو 4 ساعت. قبل از بارگیری وسیله ي حمل و نقل بار در بنادر سرزمین های چین
 • ارائه ي بارنامه ي بارگیری : 30 دقیقه قبل از بارگیری وسیله ي حمل و نقل بار در بنادر سرزمین های چین

 

فرآیند اصلاحیه بارنامه بعد از ارائه

اصلاحیه قبل از اتمام مهلت زمانی :

برای ارسال. داده های الکترونیکی . مربوط به حمل و نقل. کالا باید. اصلاحیه مستقیما . به اداره ي . گمرک چین . ارسال شود .

 

اصلاحیه بعد از اتمام مهلت زمانی :

 • باید . درخواست اصلاحیه ي . الکترونیکی و دستی. به گمرک چین . فرستاده شود .
 • اسناد درخواست شده. به صورت چاپی. برای فرآیند های. دستی : فرم درخواست. اصلاحیه ي . بارنامه؛ رسید. محموله؛ و نسخه ي. چاپی فرم بارنامه. با مهر و موم کامل
 • هماهنگ کردن کار های بعدی بر اساس پاسخ دریافتی از اداره ي گمرک و ترخیص کالا

 

بازبینی بارنامه بعد از پایان مهلت گمرک

در هر کدام از موارد زیر بارنامه را می توان بدون جریمه بازبینی کرد :

 • از دست . رفتن یا آسیب به . کالا ها به . خاطر حوادث. غیر قابل. پیشگیری
 • قسمتی از محموله ي. صادراتی یا کل آن . اجازه ورود. به کشور مقصد پیدا نکند. یا به هر دلیلی . با وسیله ي . حمل و نقل دیگری . صادر شوند .
 • مقدار کم یا زیادی . از کل محموله . دارای محدودیت هایی . که از قبل اعلام . شده باشد .
 • اشکال . در انتقال داده ها . به علت دیگر . دلایل مشخص

 

مشتریان چه چیز هایی را باید قبل از پایان یافتن مهلت ارائه ي مدارک انجام دهند

اطلاعات ارائه شده باید تمامی شرایط تعیین شده توسط اداره ي گمرک کشور چین را نسبتا برآورده کند که معمولا شامل موارد زیر می باشد :

 • اسامی کامل و آدرس تمامی افراد فرستنده ي کالا ، گیرنده ي کالا و افراد یا شرکت هایی که در ترخیص کالا نقش دارند و باید به آن ها اطلاع داده شود .
 • مکان دریافت ، بارگیری ، تخلیه و تحویل محموله
 • توصیفات مربوط به محموله از قبیل اسم دقیق کالا ، مقدار کالا ، نوع بسته بندی و وزن
 • شماره کانتینر و شماره ي مهر و موم

 

قوانین جدید مربوطه به بارنامه ي محموله در اداره ي گمرک کشور چین

قوانین جدید ترخیص کالا و. اداره ي گمرک. کشور چین در سال 2009 تصویب. شده که بر اساس .آن بارنامه های .محموله ها باید. یک سری ویژگی ها .که اداره ي گمرک چین .تعیین کرده است .را حتما دارا باشند . در ادامه. به جزئیات .بیشتری از این .ویژگی های. اجباری اشاره .خواهیم کرد .

 • تمامی .محموله های. بسته بندی شده که .در چین تخلیه .شده و مقصد ن هایی آن ها .برای تحویل نیز .کشور چین می باشد ، باید. با قوانین جدید گمرکی و ترخیص .کالا مطابقت. داشته باشند .
 • محموله هایی. که تخلیه. نمی شوند ، محموله هایی .که قبل از ورود. به گمرک چین به منظور ارسال .به یک کشور دیگر. مجدداً .بارگیری .می شوند و کانتینر های. خالی ملزم .به رعایت قوانین. جدید نخواهند بود .
 • حمل کننده ي .محموله باید. داده های مربوط. به محموله. را دست کم 24 ساعت .قبل از بارگیری. وسیله ي نقلیه که. به مقصد چین .حرکت خواهد .کرد ، به اداره ي گمرک .چین تحویل دهد .

ایکسپورت 

 • به منظور .اطمینان از ثبت .به موقع. اطلاعات و نشان. دادن انعطاف پذیری در .صورت وقوع تصادفات. و اتفاقاتی که منجر .به نرسیدن مدارک .در زمان .مقرر به این ن هاد شود ، هم .چنین در صورتی .که دستوری .مبنی بر عدم .بارگیری صادر. شود مهلت. ارائه ي مدارک. به 48 ساعت ( به غیر از روز های آخر هفته و ایام تعطیلات رسمی ) .قبل از. بارگیری .محموله .افزایش خواهد یافت .
 • مواردی که .در مدارک ترخیص کالا .و داده های .ارائه شده باید. لحاظ شوند .عبارتند از اسم. فرستنده ي محموله ، دریافت. کننده ي محموله .و کسانی که .در این فرآیند. دخالت داشته و باید به آن ها .اطلاع رسانی .شود ، آدرس دقیق. خیابان ، صندوق پستی ، شهر ، استان و منطقه ي. فرستنده و گیرنده ي .محموله و افرادی که. باید به آن ها .اطلاع داده شود ، مکان. دریافت .محموله ، محل .بارگیری ، مکان .تخلیه ، مکان. تحویل ، شماره. یا شماره های. کانتینر ، تمامی شماره های مهر و موم. کانتینر یا کانتینر ها ، توصیف. کامل محموله ، وزن. ناخالص بر اساس. هر مورد کالا ، وزن .ناخالص کل .محموله ، تعداد و. نوع بسته. بندی ها بر اساس هر مورد. کالا . تعداد. کلی و نوع .بسته بندی ها و .جزئیات کامل .مربوط به کالا های خطرناک .

.

قانون مالیاتی چین

یکی از سیستم های. مالیات بر ارزش افزوده .در دنیا که نیاز به. مطالعه و دقت. فراوان برای صاحبان. صنایع و تجار. دارد ، سیستم .پیچیده مالیات. بر ارزش افزوده .چین است

اجرای قانون مالیات. بر ارزش افزوده .در کشور چین ، در سال 1984 در 24 زمینه .مشخص آغاز شد . در سال 1994 مطابق با هدف بازسازی سیستم اقتصاد بازار ، سیستم مالیاتی قبلی مورد بازسازی کلی و ساختاری قرار گرفت . در 13 دسامبر سال 1993 ، هیات وزیران چین « مقررات موقت مالیات بر ارزش افزوده جمهوری چین» را اعلام کرد که از یکم ژانویه سال 1994 اجرا شده و تاکنون اعمال شده است

مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان مالیاتی ایالت اداره می شود و درآمد ناشی از آن بین حکومت مرکزی (75%) و حکومت محلی (25%) تقسیم می ‌شود . مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمد مالی مهم برای دولت چین به ویژه دولت مرکزی است . در سال 2002 ، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برابر با 814 . 1 می لیارد یوان بود که 47 . 61 درصد از کل درآمد مالیاتی سالانه دولت را تشکیل می ‌داد و بزرگترین مالیات در چین است .

ایکسپورت 

دولت چین جهت فراهم آوردن محیط بازار منصفانه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ، قصد دارد نسبت به اصلاح سیستم مالیات بر ارزش افزوده این کشور اقدام نماید ، که نوع این مالیات را از تولید ناخالص داخلی به نوع مصرف تغییر خواهد داد . در یکم جولای سال 2004 ، دولت چندین استان شمالی – شرقی را به عنوان منطقه آزمایشی برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده نوع مصرف انتخاب کرد . در این استان ها ، پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده در 8 صنعت منتخب می ‌توانند مالیات نهاده تجهیزات مورد استفاده در تولید را کسر کنند . همراه با توسعه اقتصاد چین و افزایش تجربه‌ های بازسازی ، دولت مرکزی ، بازسازی مالیات بر ارزش افزوده در همه صنایع و استان های چین را اجرا خواهد کرد .

در حال حاضر ، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده چین ، شرکت ها یا افرادی که کالا می ‌فروشند ، شرکت ها یا افرادی که خدمات پردازش ، تعمیر یا مونتاژ فراهم می ‌کنند و شرکت ها یا افرادی که واردات کالا و خدمات به چین را انجام می ‌دهند ، باید از ارزش افزوده ناشی از تولید ، فروش کالا و فراهم آوردن خدمات مونتاژ و تعمیرات صنعتی ، مالیات پرداخت کنند . در جدول زیر نرخ مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های متفاوت آورده شده است .

 

شرح فعالیت
نرخ مالیات بر ارزش افزوده
صادرات کالا ها ( به جز مواردی که توسط دولت استثنا شده باشد ) صفر
فعالیت های مربوط به کشاورزی ، جنگل داری ، محصولات کشاورزی حیوانی ، محصولات آبزی 13%
سبزیجات خوراکی و تکثیر بذر
آب آشامیدنی – گرمایشی – سرمایشی – عرضه هوای داغ – آب داغ – گاز – گاز مایع – گاز طبیعی – محصولات زغالی و زغالی چوب برای استفاده خانگی
کتاب – روزنامه – مجلات ( شامل روزنامه ها و مجلات توسط اداره پست )
مواد غذایی – کود شیمیایی – محصولات شیمیایی کشاورزی – ماشین آلات کشاورزی و تبدیل پلاستیک برای کشاورزی
محصولات معدنی فلزی منتخب – محصولات معدنی غیرفلزی منتخب – زغال سنگ
فعالیت های مربوط به نفت خام – نمک معدنی و کالا هایی که در بالا عنوان نشده اند 17%
خدمات مشمول مالیات ( این خدمات عبارتند از لیزینگ – حمل و نقل بین المللی – انتقال تکنولوژی – مشاوره تکتولوژی – مدیریت انرژی – نرم افزار – طراحی و آزمایش – مدیریت پردازش کسب و کار – نمایشگاه – علامت تجاری – تبلیغات – انبارداری – تدارکات و مشاوره – صدور گواهی )

 

مالیات بر ارزش افزوده چین در هر مرحله از زنجیره عرضه که محصول به سمت مصرف کننده نهایی حرکت می ‌کند ، پرداخت می ‌شود . برای مثال در زمینه تولید. و صادرات. اسباب‌بازی ، در مرحله. تولید و هنگامی که. به توزیع‌کننده .فروخته می ‌شود ، و هنگامی. که مجددا به شرکت. تجاری برای .صادرات فروخته .می ‌شود ، مالیات بر ارزش افزوده .پرداخت می ‌شود . هنگامی .که اسباب‌بازی. صادر شد ، ممکن .است تخفیف. مالیات بر ارزش. افزوده 17%- (بسته .به طبقه‌بندی محصول) در مقابل 17% مالیات پرداخت شده وجود داشته باشد ..

اگر تخفیف. مالیات بر ارزش .افزوده 10% باشد پس 7 درصد .باقی مانده بر عهده .دولت می ‌باشد در حالی. که 10% به شرکت. صادرکننده برگشت. داده می ‌شود . بدین معنی. که شرکت تجاری .در ابتدا و در هنگام .خرید کالا ها از توزیع. کننده ، مالیات بر ارزش .افزوده را پرداخت .می ‌کند اما هنگامی .که آن ها را صادر .می ‌کند دیگر مشمول مالیات. بر ارزش افزوده محصول. در مورد صادرات. نمی‌باشد و می تواند. تمام یا قسمتی. از مالیات بر ارزش. افزوده پرداخت شده. در هنگام خرید .را مطالبه نماید

ایکسپورت 

مرکز اطلاعات چین معتقد است که برای خریداران خارجی مهم است که در مورد میزان تخفیف های مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات داشته باشند تا قیمت‌گذاری دقیق عرضه کننده معلوم گردد .

 واردات خدمات. به چین مشمول .مالیات بر ارزش .افزوده است ، اعتبار .مالیاتی می ‌تواند .هزینه برای. خریدار را خنثی. نماید . در شرایطی. که فروشنده .خدمات ، دفتر تجاری در چین. نداشته باشد ، خریدار .خدمات ( در صورتی که. تاسیس شده باشد. و یا در شهری. که برنامه. آزمایشی مالیات. بر ارزش افزوده اجرا .می شود اقامت .داشته باشد) باید مالیات. بر ارزش افزوده. آن را پرداخت کند .

 این شرایط .عموماً به خریدار ، اعتبار. مالیاتی ارزش. افزوده تعلق. می ‌گیرد (در صورتی که به .عنوان پرداخت. کننده مالیات. بر ارزش. افزوده عادی. ثبت نام .کرده باشد) ، بنابراین .مالیات بر ارزش .افزوده یک هزینه. واقعی نبوده و با فراهم. کردن اسناد .معین مورد نیاز .برآورده می ‌شود .

  مالیات بر .ارزش افزوده. در چین .پیچیده است ، به .سادگی .می ‌توانید از عرضه کننده. یا حسابدار .خود بخواهید تا .تخفیف های .مالیات بر ارزش. افزوده و فرایند .های آن از جمله. اینکه آیا آن ها. بخشی از برنامه. آزمایشی مالیات. بر ارزش افزوده .هستند یا خیر ، را برای .شما توضیح دهد و بدین. طریق می ‌توانید. هزینه‌ های خود را کاهش دهید .

 

قانون کنسولی چین

شخاصی که تمایل دارند به چین سفر کنند ، بایستی برای کسب روادید به کنسولگری یا سفارت چین در کشور متبوع خود مراجعه کنند . در زمان درخواست برای روادید ، لازم است از سازمان چینی میزبان دعوت نامه ارائه شود .

ویزای صادر شده عموماً برای یک بار ورود صادر می‌شود و برای مدت محدودی اعتبار دارد . برای ورود به چین نیاز به اخذ ویزا است . ویزای چین برای یک خارجی  به جهت اجازه ورود و خروج و حمل و تردد در خاک این کشور توسط مقامات ویزای چین ، صادر می‌شود.

مقامات چین با توجه به مقصود و مشخصات فرد خارجی ، ویزاهای دیپلماتیک ، خدماتی و معمولی را صادر می‌نمایند . ویزای معمولی چین شامل هشت زیر بخش اصلی است که توسط حروف چینی مشخص شده است .

ویزای D

برای خارجیانی که قصد مهاجرت موقتی را دارند ، صادر می‌شود . جهت اخذ ویزای موقتی ، لازم است فرم تقاضای اقامت موقت تکمیل گردد .

ویزای Z

برای خارجیانی صادر می‌شود که قصد دارند در قسمتی از چین استخدام شوند و در کنار خانواده خود باشند .

ویزای X

برای خارجیانی صادر می‌شود که قصد ادامه تحصیل و تحصیلات عالیه و آموزش شغلی برای یک دوره شش ماهه یا بیشتر را دارند .

 ویزای L

 خارجیانی صادر می‌شود که برای بازدید از چین ، دیدار خانواده و دیگر دلایل شخصی به چین می‌آیند .  یک متقاضی توریستی ، به طور کلی لازم است تا وی توانایی مالی برای تأمین مخارج سفر در چین را داشته باشد و در هنگام لزوم ، بتواند بلیط هواپیما ، قطار یا کشتی را خریداری نماید . برای بازدیدکنندگانی که قصد ملاقات خانواده خود را دارند نیز برگه دعوت نامه لازم است.

ویزای G

برای خارجیانی صادر می‌شود که قصد عبور از چین را دارند . برای متقاضیان لازم است تا ویزای مجازی را نشان داده و بلیط عبور خود را به مسئولان مربوطه تحویل دهند .

ویزای C

برای خدمه قطار ، هواپیما و کشتی که در حال ارائه خدمات بین‌المللی هستند ، صادر می‌شود . ویزای J-1: برای خبرنگاران مقیم چین صادر می‌شود .

ویزای J-2

برای خبرنگارانی که برای انجام وظایف خود قصد سفر کوتاهی به چین دارند ، صادر می‌شود . متقاضی ویزای J-1 و J-2 باید گواهینامه‌ای مبنی بر تأیید مقامات چین را داشته باشد.

 

————-   قانون و مقررات چین    ————-

 

صادرات به چین

مجموع واردات کالا کشور چین در سال ۲۰۱۷ ، 1.54 تریلیون دلار بود که همین امر این کشور را به 2 مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است.

مقاله ” صادرات به چین ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای وارداتی چین ، کشورهای صادرکننده به چین ، بیشترین مبدا واردات از قاره ها به کشور چین ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار واردات چین از بخش ” صادرات به چین ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-   قانون و مقررات چین    ————-

 

واردات از چین

مجموع صادرات کالا ی کشور چین در سال ۲۰۱۷ ، 2.41 تریلیون دلار بود که همین امر این کشور را به بزرگترین مین صادر کننده بزرگ جهان تبدیل کرده است .

مقاله ” واردات از چین ” شامل اطلاعات کاملی در خصوص برترین کالاهای صادراتی چین ، کشورهای واردکننده از چین ، بیشترین مبدا صادرات به قاره ها ، از کشور چین ، به همراه نمودار های کاربردی و … می باشد.

برای مطالعه و بررسی بازار صادرات چین از بخش ” واردات از چین ” سایت ixport دیدن فرمایید.

 

————-    قانون و مقررات چین    ————-

 

نکات کاربردی بسته بندی کالا صادراتی

در بسیاری از کسب و کارها طراحی بسته بندی کالای صادراتی فرآیند بسیار مهم محسوب می­ شود و در صادرات یک محصول باید فاکتورهای زیادی را در این زمینه مد نظر قرار داد .
در این مقاله مباحثی هم .چون : بررسی. انواع بسته بندی .کالا ی .صادراتی ، بررسی. استاندارد های .بسته بندی .صادراتی ، بررسی. طراحی بسته بندی .صادراتی ، اطلاع. از قوانین .بسته بندی .کالا ، چگونکی. بسته بندی. کالا هایی مثل. زعفران ، پسته ، خرما و … ، چالش ها و. مشکلات در .بسته بندی .صادراتی ، لیست. سایت های .مفید در خصوص. بسته بندی و … ، را مورد. بررسی قرار .داده ایم. برای مشاهده. مقاله به .بخش ” نکات کاربردی بسته بندی کالا صادراتی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 

————-    قانون و مقررات چین    ————-

 

تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی

تحلیل گروه های کالایی مختلف به صادرکنندگان کمک می کند تا با مقایسه فرصت ها در کشورهای مختلف ، بازار صادرات کالا ی خود را بشناسند و تجارت موفق تری داشته باشند . این مقاله شامل تحلیل کالاهایی همچون :

برای مطالعه مقاله به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 

————-    قانون و مقررات چین    ————-

 


راهنمای جامع تجارت با چین

راهنمای جامع صادرات ، واردات ، بازرگانی و تجارت کشور چین با ایران و دیگر کشورهای جهان را به صورت جامع در لینک زیر مطالعه و آموزش ببینید .

 

درباره کشور چین بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات در خصوص کشور چین به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط با بررسی کلی کشور چین

 

بررسی کلی کشور چین

۱۰۰ خوشه صنعتی چین 

صادرات به چین 

سیاست و اقتصاد چین 

تحلیل فرهنگ و اجتماع کشور چین 

منابع اطلاعاتی کشور چین 

واردات از چین

گواهی اجباری ccc جهت صادرات کالا به چین

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها