سبد خرید

مقالات صادرات

مقالات واردات

دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

قانون امور گمرکیشورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور ، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات کالا ، تصویب برنامه های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور ، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات کالا ، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاست های صادراتی دستگاه ها، سیاستگذاری ، هدایت و تشویق صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مربوط تشکیل می شود. 

      اعضای شور ای عالی 
      اعضای کمیته کارشناسی شورای عالی تو سعه صادرا ت غیر نفتی کشور
       اهم تصمیمات نشست های شورای عالی صادرات
      مصوبات کار گروه صاد رات و شورای عا لی تو سعه صاد رات غیر نفتی کشور
      نشریه مجازی پیام شورا
      مصوبه شورای عالی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *