مقالات صادرات

مقالات واردات

شرکت های مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران به ترتیب استان

شرکت های مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران به ترتیب استان

معرفی مدل رتبـه بندی شرکـت های مدیریـت صـادرات

شرکت های مدیریت صادرات رتبه بندی شده : بر اين اساس این طرح برای شرکت های متقاضی واجد شرایط در ابتدا نامه ای مبنی بر موافقت اولیه با فعالیت به عنوان شرکت مديريت صادرات صادر می گردد و سپس عملکرد شرکت در طی 2 سال به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت محقق شدن شرايط مندرج در شیوه نامه رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات ، يكی از رتبه های 1، 2 ، 3 را اخذ خواهد نمود.

لازم به توضیح است که رتبه 3 پايين ترين سطح از رتبه بندی می باشد. شركت های متقاضی می بايست فرم شناسنامه شركت های مديريت صادرات را تكميل و به همراه مدارک مربوطه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ذیربط ارائه دهند تا پس از بررسی اوليه به سازمان توسعه تجارت ايران جهت تعيين رتبه ارسال گردد.

بنگاه ها برای آگاهی بيشتر از فرایند اجرای اين طرح می توانند به پورتال سازمان توسعه تجارت ايران ( بخش صادراتشبکه سازی صادراتیشرکت های مدیریت صادرات ) مراجعه نمايند. هدف اولیه این طرح فرهنگ سازی و حرکت شرکت های فعال در این عرصه به سمت کسب مهارت های ذکر شده در طرح و ارائه خدمات حرفه ای صادرات می باشد.

از طرف دیگر تعیین میزان صلاحیت این شرکت ها با توجه به تجربه و تخصص آن ها در امر صادرات کالاها و خدمات بنگاه ها و کمک به تولیدکنندگان و شرکت های خدمات فنی و مهندسی در انتخاب یک شرکت مدیریت صادرات از اهداف دیگر این طرح است. تهيه بانک اطلاعاتی جامع از شركت های مديريت صادرات به همراه رتبه احراز شده و مشخصات اصلی آن ها هدف دیگری است که در این طرح دنبال می شود.

معیارهای رتـبه بندی شـرکت های مدیریـت صـادرات

 

شرایـط اخذ موافقت اولیه ( شرکت های مدیریت صادرات رتبه بندی شده )
ردیف معیار ارزیابی شاخص ارزیابی اسناد ، مدارک مثبته و ملاحظات

 

۱

 

ثبت شرکت

 • ثبت شرکت در اداره ثبت شركت ها
 • داشتن کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی معتبر یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی
 • ارائه اسناد ثبتی و اساسنامه شرکت ( موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه می بايست منطبق با خدمات شرکت های مدیریت صادرات باشد )
 • ارائه کارت بازرگانی معتبر به نام شرکت یا یکی از اعضای هیئت مدیره یا سهامداران شرکت و یا کارت عضویت
۲ جمع آوری اطلاعات بازارهای هدف

جمع آوری اطلاعات بازارهای هدف

از ابزارهای متدولوژی تحقیق در جمع آوری اطلاعات استفاده شده باشد ( برخی ابزارها : پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه ، مطالعات موردی و … )

 

۳

تجزیه تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

 

تجزیه تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

ارائه مدرکی دال بر آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار ( نمونه : آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بین الملل ITC (

 

 

 

۴

 

 

 

برقراری ارتباط با بازار

 

 

 

 

 وجود بخش مذاکرات تجاری به زبان خارجی در شرکت

ارائه مدرکی دال بر وجود بخش مذاکرات تجاری به زبان خارجی در شرکت نظیر گواهینامه شرکت در دوره مذاکرات یا مکاتبات تجاری ( به زبان انگلیسی )

 آشنایی با قوانین تجارت بین الملل

ارائه مدرکی دال بر آشنايي با قوانین و مقررات صادرات و واردات

 آشنایی با نظام تعرفه ها در سطح ملی و بازار هدف

ارائه مدرکی دال بر آشنایی با اصطلاحات ، واژه ها و اسناد بازرگانی بین المللی یا مدرک اینکوترمز 2010

تمرکز بر بازار و کانال های توزیع در بازار هدف

ارائه قرارداد فروش صادراتی با بنگاه های تولیدی / خدماتی و یا قرارداد با خریدار خارجی در بازار هدف

 

۵

آشنایی با ابزارهای کمی و کیفی تحقیقات بازاریابی بین المللی

 

آشنایی با ابزارهای کمی و کیفی تحقیقات بازاریابی بین المللی

 

ارائه مدرک دال بر آشنایی با ابزارهای کمی و کیفی تحقیقات بازاریابی بین المللی

 

توجـه :

شاخص های  1-1 و 1-2 و 4-4 برای اخذ موافقت اولیه الزامی می باشد و بقیه موارد پیش شرط اخذ رتبه 3 می باشد.

 

شرایط احراز کسب رتبه 3
ردیف معیار ارزیابی شاخص ارزیابی اسناد ، مدارک مثبته و ملاحظات
۱ احراز همه شرایط موافقت اصولی 1-1- همه شاخص های ذکر شده در موافقت اصولی ارائه اسناد ذکر شده در موافقت اصولی

 

۲

 

ارزش صادرات

2-1- دارا بودن ارزش صادرات به میزان حداقل یک میلیون دلار در یک سال

ارائه اظهارنامه های صادراتی / صورت وضعیت های تایید شده کارفرما یا مستندات مالی تایید شده از سوی کارفرما و فاکتور فروش یا قرارداد معتبر

۳

قراردادهای صادرات با بنگاه های زیر مجموعه

3-1- مدت زمان قراردادهای صادرات با بنگاه های زیر مجموعه بین 1 -3 سال

ارائه تفاهم نامه و یا قراردادهای منعقدشده با بنگاه های زیر مجموعه

۴

حفظ و ماندگاری در بازار هدف

4-1- حفظ و ماندگاری در بازار هدف طی 3 سال اخیر در گروه های کالایی

ارائه اظهارنامه های صادراتی 3 سال اخیر

۵

عضویت در تشکل های صادراتی ( استانی – ملی )

5-1- عضویت در تشکل های صادراتی ( استانی – ملی )

ارائه کارت عضویت یا استعلام از تشکل

۶

وب سایت دو زبانه

6-1- دارا بودن وب سایت دو زبانه

آدرس اینترنتی وب سایت

 

تـوجه :

شاخص های 1-1 ، 2-1 ، 3-1 و 6-1 برای اخذ رتبه 3 الزامی می باشد و بقیه موارد پیش شرط صعود به رتبه بالاتر است.

 

شرایط احراز کـسب رتبه 2
ردیف معیار ارزیابی شاخص ارزیابی اسناد ، مدارک مثبته و ملاحظات
۱

احراز همه شرایط رتبه 3

1-1- همه شاخص های ذکر شده در رتبه 3

ارائه اسناد ذكر شده در رتبه 3

 

۲

 

ارزش صادرات

2-1- دارا بودن ارزش صادرات به میزان حداقل 5 ( پنج ) میلیون دلار در یک سال

ارائه اظهارنامه های صادراتی/ صورت وضعیتهای تائید شده کارفرما يا مستندات مالي تاييد شده از سوي كارفرما و فاكتور فروش يا قرارداد معتبر

۳

قراردادهای صادرات با بنگاه های زیر مجموعه

3-1- مدت زمان قراردادهای صادرات با بنگاه های زیر مجموعه حداقل 3 سال

ارائه تفاهم نامه و یا قراردادهای منعقد شده با بنگاه های زیر مجموعه

۴

حفظ و ماندگاری در بازار هدف

4-1- حفظ و ماندگاری در بازار هدف طی 5 سال اخیر در گروه های کالایی

ارائه اظهارنامه های صادراتی ۵ سال اخیر

۵

صادرات محصولات جديد به بازارهای قبلی

5-1- صادرات حداقل يک محصول جديد به بازارهای قبلی

ارائه اظهارنامه های صادراتی و پروفرما

۶

توسعه بازارهای هدف جدید

6-1- توسعه بازارهای هدف جدید

ارائه اظهارنامه های صادراتی

۷

همکاری با تشکل های بین المللی

7-1- همکاری با تشکل های بین المللی صادراتی و یا اتاق های مشترک بازرگانی

ارائه مدارک مثبته از جمله توافقنامه ، تفاهم نامه يا قرارداد و یا کارت عضویت

۸

سرمایه گذاری در بازارهای هدف

8-1- سرمایه گذاری های انجام شده در بازارهای هدف

ارائه مدارک مثبته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارا بودن فرایندهای عملیاتی یا مشاوره ای تخصصي در حوزه صادرات

 

 

 

 

 

 

پشتیبانی ترویج و فروش :

 • 9-1- تبلیغات
 • 9-2- ثبت علائم تجاری بنگاه های زیرمجموعه
 • 9-3- حضور در نمایشگاه های بین المللی / هیئت های تجاری
 • 9-4- نمایندگی و شعب فعال
 • 9-5- نیروی فروش آموزش دیده و آگاهی از شرایط برگشت فروش

 

ارائه قرارداد یا مدارک و مستندات

ارائه.مدارك مثبته

ارائه مدارك مثبته

ارائه مدارك.مثبته

ارائه گواهی نامه های مرتبط

پشتیبانی توزیع :

 • 9-6- فراهم سازی سرمایه برای امور توزیع 
 • 9-7- فرایند جاری سازی سفارش
 • 9-8- آماده سازی مستندات صادرات
 • 9-9- استفاده از مشاورحقوقی

ارائه اسناد مالی

منظور چرخه هدایت از زمان سفارش توسط مشتری تا ارائه آن به مشتری ( در ساختار عملیاتی شرکت این فرایند وجود داشته باشد )

طبق الگوی ایزو 9000 مستندات تهیه شود.

ارائه قرارداد مربوطه

پشتیبانی محصول :

 • 9-10- توانایی مشاوره برای ارائه محصولات جدید
 • 9-11- آزمون محصول
 • 9-12- ارائه مشاوره در خصوص بسته بندی و برچسب گذاری (  Labeling)
 • 9-13- ارائه مشاوره کنترل تولید و مدیریت موجودی ها

 

استفاده از کارشناسان مجرب (ارائه قرارداد مربوطه)

داشتن آزمایشگاه یا طرف قرارداد با آزمایشگاه مرتبط

ارائه قرارداد

داشتن سیستم های اطلاعاتی در ساختار شرکت

پشتیبانی قیمت :

 • 9-14- تعیین قیمت و مدیریت تخفیفات
 • 9-15- آموزش واسطه ها ، نمایندگی ها و مشتریان در مورد تمایز و اختلافات قیمت

 

ارائه توافق نامه رسمی با شرکت های زیر مجموعه و یا ذکر آن در قرارداد فی مابین

ارائه مدارک دوره های آموزشی مربوطه

پشتیبانی خدمات :

 • 9-16- خدمات پس از فروش و تامین قطعات
 • 9-17- استفاده از فناوری اطلاعات و فعالیت در فضای مجازی و تجارت الکترونیک
 • 9-18- خدمات بودجه بندی 

در قرارداد فی مابین مشخص شده باشد.

به كارگيری تجارت الکترونیک ( E-commerce ) ، بازاريابي اينترنتي (Internet-  marketing ) و بازاريابي از طريق پست الكترونيكي (  Email-marketing)

در قرارداد فی مابین مشخص شده باشد.

پشتیبانی موجودی ها :

 • 9-19- مجوز اعتبار دهی به محصول و کالا

ارائه مجوز اخذ شده از کشور هدف ( منظور TAG هایی است که نشان می دهد مبدا کالا کجاست و قابلیت رد یابی دارد )

 

تـوجـه :

شاخص های 1-1 ، 2-1 ، 3-1 ، 9-1 و 9-9 و 9-15 و 9-18 و 9-19 برای اخذ رتبه 2  الزامی می باشد و بقیه موارد پیش شرط صعود به رتبه بالاتر است.

 

شرایط احراز کسب رتبـه 1
ردیف معیار ارزیابی شاخص ارزیابی اسناد ، مدارک مثبته و ملاحظات
۱

احراز همه شرایط رتبه 2

1-1- همه شاخص های ذکر شده در رتبه 2

ارائه اسناد ذكر شده در رتبه 2

 

۲

 

ارزش صادرات

2-1- دارا بودن ارزش صادرات به میزان حداقل 20 میلیون دلار در یک سال 

ارائه اظهارنامه های صادراتی / صورت وضعیت های تائید شده کارفرما يا مستندات مالي تاييد شده از سوی كارفرما و فاكتور فروش يا قرارداد معتبر

۳

حفظ و ماندگاری در بازار هدف

3-1- حفظ و ماندگاری در بازار هدف طی 7 سال اخیر در گروهای کالایی

ارائه اظهارنامه های صادراتی 7 سال اخیر

۴

حضور در بازارهای جهانی

4-1- حضور در حداقل 10 بازار

ارائه اظهارنامه های صادراتی / قرارداد معتبر با كارفرمای خارجی

۵

برخورداری از ساختارهای بازاریابی جهانی

5-1- داشتن دفتر یا شعبه هم در کشور مبدا و مقصد

ارائه مدارک مثبته

۶

همکاری با شرکت های مدیریت صادرات سایر کشورها

6-1- ادغام يا همکاری با شرکت های مدیریت صادرات سایر کشورها

ارائه مدارک مثبته از جمله توافقنامه ، تفاهم نامه يا قرارداد

 

نکات مهم :
 • پس از اخذ موافقت اولیه جهت فعالیت به عنوان شرکت مدیریت صادرات ، رتبه 3 پایین ترین سطح از رتبه بندی محسوب می گردد.
 • شرکت های بازرگانی ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) که رأسا اقدام به خرید محصولات تولیدکنندگان کرده و سپس آن را به مشتریان خارجی می فروشند، جزء مصادیق شرکت های مدیریت صادرات محسوب نمی شوند و برای اخذ رتبه نمی توانند متقاضی باشند.
 • مدت زمان اعتبار رتبه های اخذ شده 2 سال بوده و تمدید آن منوط به ارائه گزارش عملکرد قابل قبول می باشد. جهت اخذ رتبه بالاتر پرونده شرکت می بایست ابتدا در کمیته استان مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس نتیجه بررسی طی صورتجلسه ای به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال گردد.
 • شرکت هایی که روند رشد منفی صادرات دارند در ممیزی سالیانه به رتبه پایین تر تنزل داده خواهند شد.
 • بازار هدفی جدید محسوب می شود که میزان صادرات به آن بازار حداقل 25 درصد از حداقل ارزش صادرات تعیین شده در هر رتبه باشد.

 

مندرجات الزامی اساسنامه شرکـت های مدیریـت صـادرات

موضوع فعاليت پيشنهادی جهت درج در اساسنامه شرکت مديريت صادرات ارائه کليه خدمات صادراتی اعم از :

 • انجام تحقيقات بازاريابی
 • شناسايی کانال های توزيع در بازارهای صادراتی
 • ايجاد و مديريت شبکه های توزيع در بازارهای صادراتی
 • ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان
 • تهيه اسناد و مدارک مورد نياز صادرات
 • هماهنگی و يا ارائه خدمات حمل و نقل
 • اخذ ضمانت نامه ها و بيمه نامه های صادراتی
 • پيگيری امور گمرگی
 • ارائه خدمات انبارداری در بازارهای صادراتی
 • مشاوره و اطلاع رسانی در زمينه قراردادهای تجاری ، مناقصات
 • سرمايه گذاری بين المللی
 • شرکت مستقيم يا با واسطه در مناقصات بين المللی برای صدور کالا و خدمات شرکت های ايرانی
 • اخذ نمايندگی از واحدهای توليدی و شرکت های فنی و مهندسی جهت صادرات
 • تامين مواد اوليه و يا ماشين آلات مورد نياز شرکت های توليدی و خدماتی
 • ارائه خدمات بسته بندی صادراتی
 • ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور
 • اخذ تسهيلات از بانک های داخل و خارج از کشور در جهت انجام موضوع فعاليت شرکت
 • سرمايه گذاری و قبول سرمايه های داخلی و خارجی به منظور توسعه فعاليت های صادراتی
 • برگزاری و يا شرکت در نمايشگاه های داخل و خارج از کشور
 • پذيرش و اعزام هيئت های تجاری و بازرگانی پس از اخذ مجوز از سازمان های ذيربط

 

برای مشاهده فهرست به روز شده شرکت های مدیریت صادرات در سازمان توسعه تجارت وارد شوید.

فهرست شرکت های مدیریت صادرات

 

کاربران عزیز :

جهت مشاهده و دریافت فایل های گردش کار رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات ، شناسنامه شرکت مدیریت صادرات و تفاهم نامه ها وارد لینک های زیر شوید :

گردش کار رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

شناسنامه شرکت مدیریت صادرات

تفاهم نامه ها

 

مقالات مرتبط با شرکت های مدیریت صادرات رتبه بندی شده :

 

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 🔰...
تاریخ انتشار : 2 ساعت قبل
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن وکس تحت تعرفه ۳۴۰۴۹۰۰۰ توسط شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت دانلود...
تاریخ انتشار : 23 ساعت قبل
تاکید بانک مرکزی به رعایت قیمت مصوب کالاهای وارداتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی بلامانع بودن صادرات محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، درج شناسه‌کالا.جهت ثبت‌سفارش...
تاریخ انتشار : 6 روز قبل
گزارش گمرک از 40 شاخص آماری تجارت خارجی کشور در سال 1402 گمرک ایران در اقدامی مهم با هدف تحلیل...
تاریخ انتشار : 6 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما