مقالات صادرات

مقالات واردات

اطلاعات ارسال شده برای شما جهت کنترل اطلاعات مالیاتی ایجاد شد

اطلاعات ارسال شده برای شما جهت کنترل اطلاعات مالیاتی

اطلاعات ارسال شده برای شما جهت کنترل اطلاعات مالیاتی ایجاد شد .

 

 

متن مصوبه

 

سال ” رونق تولید “
معاونت مالیات های مستقیم
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع : ایجاد اطلاعات ارسال شده برای شما بجهت کنترل اطلاعات مالیاتی

 

احتراماً

در اجرای مواد ( 169 ) مکرر و ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه های مورخ 27/11/1380 و 31/4/1394 مرتبط با تکالیف فهرست معاملات ، به منظور جلوگیری از احتمال ضرر و زیان به مؤدیان طرف دوم مندرج در رکوردهای اطلاعات مالیاتی ارسال شده در سامانه فهرست معاملات از حیث غیرواقع بودن و بی اطلاعاتی ذینفعان ، سرفصلی تحت عنوان « اطلاعات ارسال شده برای شما » برای اطلاع رسانی در زمان مناسب به ایشان و ایجاد امکان مطابقت و تأیید صحت اطلاعات معاملات و پیگیری به موقع در موارد اطلاعات خلاف واقع ایجاد گردیده است .

اطلاعات ارسال شده در سرفصل مذکور ، علاوه بر قابلیت مشاهده برای آنان ، امکان مرتب سازی جهت بررسی گزینشی رکوردها را نیز دارند . لذا در اجرای الزامات مفاد دستورالعمل شماره 517/96/200 مورخ 22/7/1396 مبنی بر در اختیار گذاری اطلاعات که برای رسیدگی مالیاتی استخراج شده اند ، مقرر می دارد به منظور احتراز از ارائه نسخه چاپی به ایشان در راستای تسهیل در انجام وظایف ادارات کل امور مالیاتی و تکالیف مؤدیان مالیاتی مربوط نسبت به دلالت مؤدیان ذی ربط به امکان ایجاد شده مشروح در سامانه بر خط ، به نحو مقتضی اقدام نمایند.

شایان ذکر است اطلاعات دریافتی در منبع سایر منابع در اجرای ماده ( 120 ) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ( 169 ) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 31/4/1394 از دارندگان اطلاعات اشخاص ثالث مشمول مراتب فوق الذکر نخواهد بود . /1/14-4/169

 

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *