تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

تجارت تجهیزات برقی ایران در سال 1397 حدود 1.5 میلیارد دلار بوده که حدود 203 میلیون دلار آن مربوط به صادرات و حدود 1.3 میلیارد دلار آن مربوط به واردات این تجهیزات است. صادرات و واردات تجهیزات برقی در سال 1397 نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش 18.1 درصدی و 20.6 درصدی همراه بوده است.

مؤثرترین عامل در کاهش صادرات تجهیزات برقی ایران، کاهش صادرات سیم و کابل و موتورها (با سهم حدود 12.4 واحد درصدی از کل رشد صادرات تجهیزات برقی) و مؤثرترین عامل در کاهش واردات تجهیزات برقی در سال 1397، کاهش در واردات لامپ و لوله‌های برقی (با سهم حدود 7 واحد درصدی از کل رشد واردات تجهیزات برقی) بوده است.

 

تراز تجاری تجهیزات برقی ایران در سال 1397، منفی 1.1 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1396 حدود 298 میلیون دلار بهبود یافته است

 

نگاهی کلی به وضعیت تجارت تجهیزات برقی

بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات ، تجارت تجهیزات برقی شامل 19 کد تعرفه HS در سطح 4 رقمی می شود که این کدهای تعرفه 14 عنوان گروه کالایی را در بر می گیرند.

از جمله گروه های کالایی تجهیزات برقی می توان به “سیم و کابل” ،”موتور و ژنراتورهای برق، مولدها و کنورتیسورهای دوار برق”و “ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القاکننده ها” اشاره کرد.

درجدول 3 ، به طور کامل به گروه های کالایی تجهیزات برقی و کدهای تعرفه آن ها اشاره شده است. ارزش تجارت تجهیزات برقی ایران در سال 1397 ، حدود 1.5میلیارد دلار بوده که حدود 203 میلیون دلار آن مربوط به صادرات و حدود 1.3میلیارد دلار آن مربوط به واردات این تجهیزات است. مطابق نمودار 1، صادرات و واردات تجهیزات برقی در سال1397نسبت به سال 1396به ترتیب با رشد منفی 18.1درصدی و منفی 20.6 درصدی همراه بوده است.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

با توجه به نمودار 2 ، صادرات و واردات وزنی تجهیزات برقی در سال 1397به ترتیب برابر با 34 هزار تن و 112هزار تن بوده که این مقادیر نسبت به سال 1396به ترتیب با کاهش 10درصدی و کاهش 41درصدی همراه بوده است.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

همانطور که از نمودار 3 مشخص است، متوسط قیمت صادرات و واردات تجهیزات برقی در سال 1397به ترتیب برابر با حدود 6دلار بر کیلوگرم و حدود 12دلار بر کیلوگرم بوده که این مقادیر نسبت به سال گذشته به ترتیب با کاهش 9 درصدی و افزایش 33 درصدی همراه بوده است.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

صادرات تجهیزات برق

همانطور که از نمودار 4 مشخص است، در سال 1397سهم صادرات “سیم و کابل “(تقریباً 145میلیون دلار) ،” موتور و ژنراتورهای برق، مولدها و کنورتیسورهای دواربرق” (تقریباً 13.4میلیون دلار) و “ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک و القاکننده ها” (تقریباً11.8میلیون دلار) به ترتیب حدود71 درصد، 6.6 درصد و 5.8 درصد بوده که از سایر گروه ها بیشتر است.

در میان گروه کالا های تجهیزات برقی در سال 1397 نسبت به سال 1396، ارزش صادرات “آهنرباهای الکتریکی”، “لامپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی” ،”تابلو، پانل، کنسول و … برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق”به ترتیب با رشد حدود 165 درصدی، 71 درصدی و 63 درصدی همراه بوده است.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

صادرات تجهیزات برقی ایران در سال 1397 نسبت به سال 1396 با حدود 18درصد کاهش همراه بوده است. مؤثرترین عامل در کاهش صادرات تجهیزات برقی ایران، کاهش صادرات سیم و کابل (با سهم حدود 12.4واحد درصدی از کل رشد صادرات ) و موتورها، ژنراتور و مولدهای برق ( با سهم حدود 9.2 واحد درصدی از کل رشد صادرات ) بوده است.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

بررسی آمارها نشان می دهد صادرات تجهیزات برقی ایران در سال 1397به مقصد 52 کشور صورت گرفته است. عمده ترین مقاصد صادرات تجهیزات برقی ایران در این سال، کشورهای افغانستان ( تجارت با افغانستان )، عراق ( تجارت با عراق )، ترکیه ( تجارت به ترکیه ) و سوریه به ترتیب با سهم حدود 60 درصدی، 32 درصدی، 2 درصدی و 1.5درصدی از کل ارزش صادرات تجهیزات برقی ایران بوده است (جدول 1).

همانطور که از جدول 1 مشخص است، صادرات تجهیزات برقی در سال 1397به کشورهای پاکستان ، ارمنستان، ترکیه ، ترکمنستان ، آذربایجان و کویت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

 

برای مثال

صادرات تجهیزات برقی به پاکستان در سال 1397 نسبت به سال 1396 حدود 13برابر افزایش یافته است. با وجود اینکه در سال 1397عمده صادرات ایران به کشورهای افغانستان و عراق صورت پذیرفته، اما نسبت به سال 1396 به ترتیب با کاهش حدود 21 درصدی و 16 درصدی همراه بوده اند.

 

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

مطابق نمودار 6 ،”سیم و کابل”،”دستگاه های الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای محافظ الکتریکی”و “انباره های برقی”به ترتیب با سهمی حدود 85 درصد، 7 درصد و 6 درصد از کل ارزش صادرات به افغانستان ، عمده ترین گروه های کالایی تجهیزات برقی هستند که به این کشور صادر می شوند.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

همانطور که از نمودار 7مشخص است، عمده ترین گروه های کالایی تجهیزات برقی که به کشور عراق صادر می شوند به ترتیب با سهم 59 درصدی، 17درصدی و 11درصدی از کل ارزش صادرات تجهیزات برقی به این کشور شامل “سیم و کابل” ،”موتورها، ژنراتوره و مولدهای برق”و “ترانسفورماتور های برقی ،مبدل های استاتیک و القا کننده ها”هستند.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

واردات تجهیزات برقی

مطابق نمودار 8، در سال 1397، سهم واردات “موتورها، ژنراتور و مولدهای برق” (تقریباً 494 میلیون دلار) و “تابلو، پانل، کنسول و … برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق”( تقریباً 143میلیون دلار ) از کل واردات تجهیزات برقی به ترتیب حدود 38 درصد و 11درصد بوده که از سایر گروه های تجهیزات برقی بیشتر است. در سال 1397 نسبت به سال گذشته، در میان گروه کالا های تجهیزات برقی تنها ارزش واردات “خازن های برقی” و “انواع دیودها، ترانزیستورها، وسایل غیرهادی”به ترتیب با حدود 6 درصد و 3 درصد رشد همراه بوده و ارزش واردات سایر گروه ها کاهش یافته است.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد واردات تجهیزات برقی در سال 1397 نسبت به سال گذشته با کاهش حدود 21 درصدی همراه بوده است. با توجه به نمودار 9 ، مؤثرترین عامل در کاهش ارزش واردات تجهیزات برقی در سال 1397، کاهش واردات “لامپ و لوله های برقی رشته ای یا تخلیه الکتریکی”(با سهم حدود 7 واحد درصدی از رشد کل واردات )”دستگاه های الکتریکی برای سوئیچینگ یا مدارهای محافظ الکتریکی”(با سهم حدود 3 واحد درصدی از رشد کل واردات و )” تابلو، پانل، کنسول و … برای کنترل الکتریکی یا توزیع برق”(با سهم حدود 2 واحد درصدی از رشد کل واردات ) بوده است

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

ایران در سال 1397از 68 کشور جهان تجهیزات برقی وارد کرده است که عمده ترین آن ها کشورهای چین ( تجارت با چین ) ، امارات متحده عربی و آلمان  ( تجارت با آلمان )به ترتیب با سهم حدود 41 درصدی، 19درصدی و 8 درصدی از کل ارزش واردات تجهیزات برقی ایران بوده اند.

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

پیوست

تجارت تجهیزات برقی در سال 1397

 

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها