مقالات صادرات

مقالات واردات

هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص خرمای ایران ممکن است بداند

هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص خرمای ایران ممکن است بداند

کشور ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان است که با تولید سالانه بیش از یک میلیون.تن خرما سهم به سزایی در تولید و صادرات خرما در سطح بین الملل دارد. کشت خرما به صورت گسترده در هشت استان کشور صورت می گیرد.

خرما ایران استان سیستان و بلوچستان

خرما ایران استان فارس

خرما ایران استان بوشهر

خرما ایران استان هرمزگان

خرما ایران استان خوزستان

خرما ایران استان کرمان

خرما ایران استان کرمانشاه

خرما ایران استان ایلام

برداشت خرما در شهرهای مختلف، زمان‌های.گوناگونی دارد اما در ایران و در بسیاری از استان‌ها از تیرماه آغاز می‌شود و تا اوایل پاییز ادامه می‌یابد.

دسته بندی انواع خرما

 • خرمای خشک : رطوبت كمتر از ١٤%

این نوع از خرما به آن دسته از خرما اطلاق می شود که به مرحله رطب نمی رسند. مانند : قصب (خرما زاهدی) ، اشرسی، دیری و سویدانی.

 • خرمای نیمه خشک : رطوبت ١٤- ١٨%

این نوع خرما زمانی که به مرحله تمر می رسد، بافت پوششی آن خشک می شود. مانند: خضراوی، زاهدی، ربی و استعمران.

 • خرمای نرم : رطوبت ١٨-٢٣%

بافت این نوع از خرما، از مرحله رطب تا تمر نرم باقی می مانند. مانند: خرمای کبکاب، خرمای مضافتی و خرمای.شاهانی.

زودرسی و دیر رسی نیز، از عوامل دیگر طبقه بندی میوه خرما است. این ویژگی از خصوصیات.مشخص شده خرما به شمار می رود. به طور مثال زاهدی و برمائی و دیری در طبقه دیررس ترین خرماها و خضراوی و حلاوی جزء زود رس ترین نمونه های خرما هستند.

انواع خرمای ایران

پنج نمونه زیر جز بهترین گونه های خرمای کشت شده در ایران به شمار می آیند :

خرما ایران خرمای مضافتی

خرما ایران خرمای استعمران

خرما ایران خرمای پیارم

خرما ایران خرمای زاهدی

خرما ایران خرمای کبکاب

خرمای.مضافتی دارای بیشترین میزان تولید خرما در کشور می باشد و بالاترین میزان صادرات.خرمای ایران را نیز به خود اختصاص داده است.

علاوه بر خرماهای نام برده شده در بالا، انواع دیگری از خرما به صورت کلی در استان های خرماخیز کشور تولید می شود که به مصرف بازار داخلی و محلی می رسد.

گونه های مختلف خرمای ایران به تفکیک استان محل تولید در زیر آورده شده است :

 

استان
انواع خرمای کشت شده در استان
سیستان و بلوچستان خرما مضافتی، خرمای ربّی، خرمای هلیله ای، خرمای شَکَری، خرمای کَلَگی ، خرمای مُلسی، خرمای کلوت، خرمای آبروگن، خرمای جوانداک، خرمای چربان، خرمای.حاشه‌ای، خرمای اشکنجک، خرمای پُپو، خرمای دِسکی، خرمای وردیوار، خرمای بَرنی، خرمای کروچ، خرمای کونداک
فارس خرما شاهانی، خرما زاهدی ( قصب )، خرما کبکاب، خرمای پیارم، خرمای خاصوئی، خرمای هلیله ای، خرمای استعمران، خرمای مجول، خرمای برحی، خرمای دیری، خرمای گنتار، خرمای پنجه عروس

 

بوشهر

خرمای زاهدی، خرمای کبکاب، خرمای حاج باقری، خرمای برهی، خرمای بریمی، خرمای صمرون، خرمای شکر، خرمای سیسی، خرمای حلَو، خرمای سروری، خرمای زندنی، خرمای خشن خار، خرمای استک سرخو، خرمای مرسو، خرمای خاصویی، خرمای جمادی، خرمای بیرمی، خرمای تی رس، خرمای شهابی، خرمای لش، خرمای کندی، خرمای خنیزی، خرمای سمیلی، خرمای خضروی، خرمای گنتار، خرمای پنبه، خرمای شیخ عالی، خرمای زامردو، خرمای ده دارب، خرمای اهرمی، خرمای خاویزی، خرمای خاور، خرمای مکتی، خرمای شاخونی، خرمای مصلی، خرمای جوزی، خرمای غصاب و خرمای ردستی
هرمزگان خرمای پیارم، خرمای مرداسنگ، خرمای هلیله ای، خرمای مضافتی، خرمای خاصویی، خرمای خنیزی، خرمای شاهانی، خرمای کریته، خرمای زرک و خرمای کلک سرخ

 

خوزستان

خرمای لیلوئی، خرمای برحی، خرمای زاهدی، خرمای دیری، خرمای اشکر و بریم، خرمای حلاوی، خرمای بلیانی، خرمای سویدانی، خرمای هداک، خرمای شکر، خرمای بنت السب، خرمای دگل زرد، خرمای خضراوی، خرمای استعمران (سعمرون)، خرمای بوبکی، خرمای چبچاب، خرمای مشتوم، خرمای جهرمی، خرمای عموبحری، خرمای دگل سرخ، خرمای فرسی، خرمای هدل، خرمای خصاب، خرمای حمراوی، خرمای حساوی، خرمای اسحاق، خرمای جوزی و خرمای گنتار، خرمای کبکاب

 

کرمان

خرمای مضافتی، خرمای کروت، خرمای قندشکن (سنگ‌شکن)، خرمای ربی، خرمای خریک، خرمای هلیله‌ای، خرمای آل مِهتِری، خرمای شِکَری، خرمای کلوته (کلیته)، خرمای مرداسنگ، خرمای خَنیزی، خرمای رُوغنی، خرمای شاهانی، خرمای زاهدی، خرمای خضراوی، خرمای رَبی، خرمای نگار، خرمای گاردیال، خرمای قربانی، خرمای آجیلی
کرمانشاه خرمای زاهدی، خرمای ارزق، خرمای خضراوی، خرمای جعفری و خرمای اشرسی
ایلام خرمای خضراوی، خرمای زاهدی، خرمای اشرسی و خرمای زیدی

 

استان کرمان

در جنوب استان کرمان، بیشترین حجم.تولید خرما در ایران صورت می گیرد. منطقه بم، جیرفت و کهنوج در کرمان حدود ۲۸ درصد از کل تولید را در اختیار دارند. معروف ترین گونه خرما در استان کرمان، خرمای مضافتی است که جیرفت رتبه نخست ایران را در تولید نوع مضافتی به خود اختصاص داده. البته گونه های دیگری مانند کلوته (کلیته) و هلیله نیز در کرمان تولید می شود اما حجم تولید بسیار کمتری نسبت به مضافتی دارد.

مناطق خرماخیز کرمان عبارتند از :

 • جیرفت
 • بم
 • کهنوج

یکی از پارامترهای مهم در خرما خصوصا نوع صادراتی آن، میزان رطوبت است که نوع مضافتی با میزان رطوبت ۱۵ الی ۳۵ درصد (بستگی به زمان برداشت دارد) مرطوب ترین نوع خرمای ایران است.

استان هرمزگان

پس از استان کرمان، هرمزگان بزرگترین تولید کننده خرما در ایران است. استان هرمزگان حدود ۱۶ درصد از کل تولید.کشور را در اختیار دارد.

از بین انواع خرماهای هرمزگان، پیارم، گرانترین گونه خرمای صادراتی می باشد.

مناطق خرماخیز هرمزگان عبارتند از :

 • میناب
 • حاجی آباد
 • رودان
استان بوشهر

سومین تولید کننده خرما در ایران، استان بوشهر است. یکی از معروف ترین انواع خرمای صادراتی.ایران متعلق به بوشهر به نام کبکاب با میزان رطوبت حدود ۱۸% می باشد. این استان حدود ۱۵ درصد از کل تولید خرما در ایران را به خود اختصاص داده است. خرمای زاهدی نیز از دیگر محصولات معروف و پرتقاضا در بازار صادرات خرما در ایران می باشد.

مناطق خرماخیز استان بوشهر عبارتند از :

 • دشتستان
 • تنگستان
 • دشتی
استان سیستان و بلوچستان

رتبه.چهارم تولید خرما از جمله خرمای صادراتی در اختیار استان سیستان و بلوچستان می باشد. این استان با کمی اختلاف نسبت به استان بوشهر، ۱۴.۵% از تولید خرما در ایران را به خود اختصاص داده است.

سیستان و بلوچستان تولیدکننده خرماهای ربی، مضافتی و هلیله می باشد. به دلیل مجاورت این استان با استان کرمان، گونه هایی که در استان کرمان موجود است، در این منطقه نیز تولید می شود. اما با حجم بسیار کمتر. معروف ترین گونه خرمای صادراتی تولید شده در استان سیستان و بلوچستان، خرمای ربی می باشد.

مناطق خرماخیز استان سیستان و بلوچستان :

 • سراوان
 • نیکشهر
 • ایرانشهر
استان خوزستان

پنجمین تولیدکننده خرما در ایران، با اختلاف بسیار اندکی نسبت به سیستان و بلوچستان و با در اختیار داشتن ۱۴.۴% از کل تولید در ایران، استان.خوزستان می باشد. معروف ترین نوع خرمای خوزستان در بازار صادراتی، خرمای سایر یا استعمران (Sayer Dates) می باشد.

مناطق خرماخیز خوزستان عبارتند از :

 • آبادان
 • خرمشهر
 • شادگان
استان فارس

استان فارس رتبه ششم تولید در ایران را از آن خود کرده است. این استان با تصاحب حدودا ۱۲.۵% از کل تولید ایران را تولید می کند. در بین خرماهای تولید شده در استان فارس، شاهانی از شهرت و تقاضای بیشتری نسبت به سایر گونه های تولید شده در این استان می باشد. همچنین، شاهانی یکی از انواع خرمای صادراتی معروف ایران در جهان می باشد.

مناطق خرماخیز در استان فارس :

 • جهرم
 • لار
 • کازرون
 • فیروز آباد

راهنمای خرید خرما

اگر به فکر خرید حرفه ای هستید، هنگام خرید خرما به رنگ آن توجه کنید. هر نوع خرما رنگ.مخصوص خود را دارد، برای همین بهتر است هم نوع خرما را بشناسید و هم نوع خرما زمانی که می رسد باید چه رنگی داشته باشد.

خرمای پیارم

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی خرمای ایرانرقم پیارم از نوع تجاری و درجه یک بوده که به دلیل کیفیت مناسب و بازارپسندی یک رقم.خاص صادراتی محسوب می‌شود. این محصول تاکنون به خوبی توانسته توجه بازارهای جهانی را به خود جلب نماید.
پوست.نازک این خرما به رنگ قهوه‌ای تیره و ظاهری شکلاتی است و با توجه به اینکه گوشت و پوست آن کاملاً به یکدیگر چسبیده‌اند، ظاهری زیبا و مطلوب دارد.

با توجه به اینکه عمده قند موجود در آن از نوع فروکتوز می‌باشد به راحتی و سریع در سوخت و ساز بدن استفاده شده و کسانی که یک بار این خرما را مصرف کرده‌اند به خاطر طعم بسیار خوب و ظاهر.مطلوب و سایر خواص غذایی آن معمولاً مصرف کننده دائمی این خرما می‌شوند.

 

فصل برداشت خرما پیارم :

از اواخر شهریور رطب پیارم کم کم مقداری از آب و رطوبت خود را از دست داه و خشک می‌شود. این برداشت محصول تا اوایل آبان ماه نیز ادامه دارد.

 

خرمای سایر ( استعمران )

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی خرمای ایرانخرما استعمران که با نام خرما سایر هم شناخته می شود یکی از محبوب ترین و در عین حال پر فروش ترین محصولات خرما در ایران می باشد. خرمای استعمران عمدتا در خوزستان و شهرهای جنوبی ایران کاشته می شود. این خرما دارای قند بسیار.بالایی است و از شیرین ترین نوع خرماها محسوب می شود. از ویژگی های بارز این نوع خرما پوست ضخیم آن است.

این محصول جزء خرماهای عمده.صادراتی میباشد که به اروپا صادرات زیادی دارد. رنگ این خرما، قهوه ای تیره گاها متمایل به سیاه و قرمز می باشد. مشتریان اصلی خرما استعمران، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی شامل روسیه ( صادرات به روسیه ) ، کانادا، استرالیا و انگلستان و نیوزیلند هستند. این خرما در این کشور ها طرفداران زیادی دارد.

از دلایل محبوبیت این خرما در کشورهای دیگر، میزان قند بالا و سلولز پایین آن است. یکی از شهرستان هایی که خرمای استعمران در آن زیاد کشت می شود و مرغوبیت این نوع خرما در آن بسیار بالا است شهرستان شادگان می باشد.

 

فصل برداشت خرما استعمران ( سایر ) :

زمان برداشت خرمای استعمران ( سایر ) حدودا اوایل شهریور تا اوایل مهرماه می باشد.

 

خرمای شاهانی

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی خرما شاهانی هر چند در شهرهای متنوعی در کشور کشت می شود ولی خواستگاه اصلی آن در جنوب ایران و استان فارس و به خصوص خرمای ایرانشهرستان جهرم دانست. تقریبا بیش از ۹۵ درصد از نخل های خرما که در جهرم به بار می نشینند و کشت می شوند از همین خرما هستند. خرما شاهانی از دسته خرماهای مرطوب.تلقی می شود که البته به صورت نیمه مرطوب و خشک هم برداشت می شود.

این خرما شیرینی زیادی دارد و ارزش.غذایی بالایی نیز برای آن برشمرده اند و از خرماهای پرفروش در داخل ایران محسوب می شود. بعضا این خرما به صورت خارک مصرف می شود. میوه آن کشیده و دارای نوکی باریک است و رنگ آن قهوه‌ای روشن می‌باشد.

اصلی ترین بازار این خرما در ایران و کشورهای عربی.همسایه می باشد و گاها این محصول نیز به کشورهای آمریکایی و اروپایی صادر می شود. این نوع خرما دارای بافت نرم و مرطوبی می باشد و برای تهیه شیره خرما از آن استفاده می شود.

 

فصل برداشت خرما شاهانی :

فصل برداشت خرما شاهانی پاییز است.

 

خرمای مضافتی

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی برای تشخیص.مرغوب بودن این خرما، به این شکل عمل کنید. هرچه میزان شیره یک خرما بیشتر باشد، کیفیت و درجه ی آن خرمای مضافتی بم همخرمای ایران بیشتر است. این نوع خرما با توجه به رطوبت بالا به عنوان خشکبار محسوب نمی شود. این خرما، از نوع خرماهای نرم است. خرما مضافتی بم چه در داخل کشور و چه در عرصه های بین الملل، دارای تقاضای زیادی می باشد.

اندازه نوع مرغوب این نوع خرما، بین ۲.۵ الی ۴.۵ سانتی متر می باشد. خرمای مضافتی معروف ترین.نوع خرما می باشد. گاهی به اشتباه، لفظ رطب را برای آن به کار می برند. در واقع رطب، میوه تازه رسیده درخت نخل می باشد. رطب خشک شده، خرما می باشد.

رنگ این خرما عموما به بنفش تیره و سیاه گرایش دارد. این خرما در نوع قهوه ای و قهوه ای تیره نیز موجود می باشد. چرا که این خرما در مرحله اول برای رسیده شدن، به شکل قرمز است و با طی شدن مراحل رشد، به رنگ مشکی تبدیل می شود.

 

فصل برداشت خرما مضافتی :

زمان برداشت خرمای مضافتی از اواخر مرداد ماه آغاز تا اواسط مهرماه به طول می انجامد.

 

خرمای زاهدی

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی یکی از معتبرترین خرماهای صادراتی ایران، خرما زاهدی یا خرمای قصب است. این خرمای بیضی شکل به دلیل رنگ خاص و ویژه، طعم فوق العادهخرمای ایران و البته شرایط نگهداری و انبارش بسیار ساده و طرفداران زیادی که دارد به عنوان یکی از پر فروش ترین خرماها در ایران و کشورهای جهان است.

خرما زاهدی دارای شکلی تخم مرغی و یا بیضی مانند است. انتهای این خرما باریک و نوک تیزی دارد. این خرما به صورت نیمه خشک و خارک مصرف می شود. رنگی متمایل به زرد دارد که البته در زمان رطب به قهوه ای متمایل به زرد ( طلایی ) می خورد. به صورت کلی خرما زاهدی را باید از خرما های خشک دانست و در این طیف طبقه بندی می شود.

عمدتا این خرما در شهرستان های کازرون، خرمشهر، اهواز، قیر و کارزین، فراشبند، برازجان، بوشهر، فیروز آباد، لار، خوزستان و بعضا در دیگر شهرهای ایران به خوبی کشت می شود. در آمریکا و عراق هم نخل این خرما کشت می شود. به صورت کلی مرغوب ترین نوع خرما زاهدی در ایران و به خصوص در شهرستان قیروکارزین و یا بوشهر وجود دارد و از خرماهای دیر رس است.

 

فصل برداشت خرما زاهدی :

خرما زاهدی را اغلب اواخر شهریور برداشت می کنند که تا اوایل پاییز هم گاها ادامه دارد.

 

خرمای کبکاب

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی خرمای کبکاب یکی از با اهمیت ترین خرماها در کشور می باشد و تولید بسیار زیادی دارد. معمولا خرمای کبکاب بهبهان و دشتستان معروف استخرمای ایران و بسیاری خرمای کبکاب این دو منطقه را به بقیه ی نقاط ترجیه می دهند. خرمای تولیدی در ایران در جهان هم طرفداران زیادی دارد و هم بسیار محبوب می باشد. دلیل این محبوبیت طعم بسیار مناسب، کیفیت بالا و قیمت مناسب خرما می باشد.

خواستگاه اصلی این خرما را باید کازرون و یا برازجان دانست. هر چند نوع مرغوب خرما کبکاب را می توان خورموج، کازرون، قیروکارزین، طبس، برازجان، تنگستان و برخی دیگر از مناطق هم برداشت کرد. خرما کبکاب از مهم ترین انواع خرما ایران است که از نظر اقتصادی و صادراتی نیز در جایگاه ویژه ای قرار دارد. سالیانه ارز زیادی بابت فروش این خرما به کشورهای همسایه، آمریکایی، اروپایی و افریقایی وارد ایران می شود.

عموما خرما کبکاب را به صورت رطب مصرف می کنند. این خرما بیضی شکل است و از خرماهای نیمه خشک یا تر ایران محسوب می شود. خرمای کبکاب به دلیل تولید بسیار زیاد در کشور، قیمت مناسبی دارد که باعث می شود مشتریان زیادی را به خود اختصاص دهد.

رنگ میوه در مرحله خارک زرد و در مرحله رطب قهوه ای روشن و قهوه ای سوخته است و در حالت رسیدن کامل به صورت قهوه‌ای تیره در می‌آید. مصرف آن بیشتر در حالت رطب و خرما است.

 

فصل برداشت خرمای کبکاب :

این محصول در اوایل مرداد ماه به صورت خارک قابل برداشت است و تا اوایل یا اواسط شهریور ادامه دارد.

 

خرما ربی

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی خرمای ربی یکی از معروف ترین خرماهای استان سیستان و بلوچستان است و می توان گفت خرمای ربی خاص این استان است و در چندین شهر کشت می شود ازجمله : چابهار، سراوان، ایرانشهر، زابل و خاش. از نظر کیفیت بهترین نوع خرمای ربی در منطقه سراوان کشت می شود و مرغوبیت بالایی دارد.

خرمای ربی دارای میوه بزرگ به رنگ های قرمز، متمایل مشکی و پوست براق و شفاف و نازک دارد. خرمای ربی به علت رطوبت پایین، خرمایی با ماندگاری بالا محسوب می شود و این امر باعث شده در بحث صادرات با مشکلاتی همچون نیاز به سرخانه مواجه نباشد.

خرما ربی از خرماهای گوشتی و نسبتا بزرگ محسوب می شود. مرغوب ترین نوع این خرما در زابل و ایرانشهر تولید می شود. رنگ این خرما در مرحله رسیدگی رطب، به سبزی می گراید و در زمان.رسیدگی، این خرما به رنگ مشکی کامل می رسد و گاها به قهوه ای تیره هم متمایل است.

این خرما عموما، از خرماهای نیمه خشک محسوب می شود. هسته خرما نسبت به گوشت آن کوچک است. این خرما شیره زیادی دارد و به عنوان زودرس ترین خرما، در ایران و جهان شناخته می شود.

 

فصل برداشت خرمای ربی :

عموما برداشت این خرما در اواسط شهریور ماه انجام می شود که تا اوایل مهرماه نیز گاها به طول می انجامد.

 

خرمای برهی

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی خرمای برهی در اصل زاده شده و اصیل کشور عراق است و از جمله مطلوب ترین ارقام تجاری بین المللی است که منشا اصلی آن مناطق آبادان و خرمشهر در ایران است. این رقم جزو ارقام (نرم) است و شکل میوه آن کروی است که در هر سه مرحله خلال، رطب و خرما قابل مصرف است البته بیشترین مصرف آن به صورت رطب است.

خرمای برهی ایران.بسیار بهتر و مطلوب تر از خرمای این رقم در سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس است. خرما برهی به دلیل اینکه دیر رس است و نسبت به رطوبت مقاومت خوبی دارد شهرت زیادی را هم توانسته کسب کند. به غیر از خود خوزستان، در شهرهای قصر شیرین، سومار، بندر لنگه و دهلران و تا حدود زیادی هم در برازجان، خرما برهی هر ساله برداشت می شود.

خرما برهی زرد رنگ و متمایل به قهوه ای است. این خرما در زمان خارک بیشتر به زرد می گراید و در زمان رطب شدن به سمت کهربایی و نهایتا در زمان رسیدن کامل به قهوه ای روشن می خورد. خرما برهی بیضی شکل، پوست.ضخیم و بافت نرم است و از خانواده خرماهای تر و مرطوب محسوب می شود. حسن خرما برهی این است که هم در مرحله خارک، هم رطب و هم در زمان رسیدن خرما می توان به خوبی از آن استفاده کرد.

به دلیل تر بودن خرما.توصیه می شود خرما را در مدت زمان طولانی انبارش نکنند، بهتر است محل انبار خرما برحی در سردخانه ها و محیط های بسیار خنک باشد.

 

فصل برداشت خرمای برهی :

خرما برهی در مرداد ماه و اوایل شهریور برداشت می شود.

 

خرمای آل مهتری

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی خرما آل مهتری از جمله خرماهای زودرس بوده و محصول شهر میناب و سایر شهرهای استان هرمزگان است. مقدار برداشت این خرما در استان

هرمزگان بالای صد و پنجاه هزار تن است. البته آل مهتری در کرمان نیز کشت می شود. این نوع خرما از ارقام زودرس منطقه بندرعباس است.

میوه آن نسبتاً کوچک و کشیده است و قسمت اعظم میوه را هسته اشغال کرده است و همین.مسئله ارزش آن را کم کرده است ولی به دلیل زودرسی دارای ارزش اقتصادی است. خرمای آل مهتری رنگ آن زرد مایل به قهوه ای است و خارک آن به رنگ زرد است.

 

فصل برداشت خرمای آل مهتری :

زمان برداشت خرما آل مهتری در تیر ماه است.

 

خرمای خضراوی

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی محل اصلی تولید خرما خضراوی را عراق می دانند و بعد از سعمران دومین رقمی است که درخوزستان سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. از ارقام نیمه خشک بوده و از نظر صادرات در مرتبه دوم اهمیت بعد از سعمران قرار دارد.

در سایر مناطق خرما خیز نظیر جهرم، کازرون، دشستان، فسا، قصر شیرین و رامهرمز نیز کاشته می شود. مصرف آن به صورت خارک و رطب نیز متداول است بیشتر در حالت رطب و خرما مصرف می شود.

این رقم در خوزستان از ارقام درجه یک و در کازرون و برازجان و قصر شیرین از ارقام درجه ۲ و ۳ به شمار می رود. خضراوی از خرماهای زودرس و نرم به شمار می آید. میوه تخم مرغی شکل با بافت نرم و رنگ قهوه ای روشن، ضخامت پوست در آن ضخیم است.

 

فصل برداشت خرمای خضراوی :

زمان رسیدن خارک در اواسط مرداد ماه، ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن در اواسط شهریور صورت می گیرد.

 

خرمای شکر

اخذ شناسه کالا برای گروه اسباب بازی این رقم بیشتر در شمال خوزستان مانند دزفول، شوشتر و رامهرمز وجود دارد. در سایر شهرهای خوزستان مثل شادگان واهواز نیز به طور پراکنده دیده می شود. این رقم همچنین در میناب، قشم و بندر عباس کاشته شده است.

در شهرهای برازجان، ایرانشهر به مقدار کم کشت شده است. این رقم نسبت به سایر ارقام دارای قند بیشتر و در نتیجه شیرین تر است و مصرف میوه آن به صورت رطب می باشد. رنگ آن در مراحل مختلف رسیدن به ترتیب سبز زرد به قهوه ای تغییر شکل می دهد. از ارقام زودرس می باشد. درجه شیرینی آن زیاد، جنس میوه تقریباً خشک و از درجه مرغوبیت متوسطی برخوردار است.

مهم ترین نمایشگاه های مرتبط

 

عنوان نمایشگاه
کشور برگزارکننده
تاریخ برگزاری
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران/ تهران ۱۳-۱۶ مهر ۱۳۹۹
هفتمین نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی ، زعفران ، فناوری، صنایع و خدمات وابسته ایران/ تهران ۱-۴ بهمن ۱۳۹۹

 

گران ترین خرمای ایران

گران ترین و لوکس ترین خرمای ایران،‌ در شهر حاجی آباد در هرمزگان می باشد. این خرما بیشتر به خارج.صادر می شود. لقب این خرما در جهان خرمای شکلاتی می باشد که این مورد نیز قابل توجه است. قیمت خرمای پیارم در کشور از همه ی خرما بالاتر می باشد و معمولا به همین دلیل بسیاری از مردم قادر به خرید این خرما نیستند و از طرفی این خرما به دلیل کشت کم، بیشتر صادر می شود و در کشور فروش وسیع ندارد.

از دلایل گرانی این خرما می توانیم چند مورد را بررسی کنیم. خرمای پیارم نسبت به سایر خرماها در ساختار ذاتی اش خواص بیشتری دارد و از بقیه ی خرماها مفید تر می باشد. دلیل بعدی کمبود این خرما در کشور و جهان است. در کل ایران جالب است بدانید که فقط شهر حاجی آباد خرمای پیارم را دارد و باز در این شهر پیارم به چند کیفیت تقسیم می شود یعنی.خرمای پیارم درجه یک و خرمای پیارم درجه 2 .

خرمای پیارم نام دیگری در جهان نیز دارد. عده ای از خریدران خارجی این خرما را با نام خرمای مریمی می شناسند و در هنگام خرید از فروشندگان ایرانی تقاضای خرمای مریمی می کنند.

استاندارد ایزو ISO 22000 و گواهینامه HACCP ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی )

استاندارد ISO 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره.مواد غذایی فعالیت دارند. زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند. به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی.مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.

استاندارد ایزو 22000 الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا تضمین نماید محصول غذایی ارائه شده عاری از هر نوع.آلودگی می باشد. آلودگی ها در این استاندارد به سه نوع میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شود. استاندارد ایزو 22000 به نسبت HACCP دارای پیچیدگی ها و الزامات.بیشتری می باشد و پیاده سازی نیز سنگین تر و زمان بر تر می باشد و همانطور که قبلا گفتیم HACCP یکی از زیر مجموعه های استاندارد 22000 می باشد.

مزايای اين استاندارد را می توان به صورت زير دسته بندی كرد :
 • تطابق محصول با استانداردهای جهانی
 • تضمين كيفيت و ايمنی محصول
 • حفظ اعتبار توليد كننده و نماد محصول
 • هماهنگی در اجرای استاندارد در كشورهای مختلف و رقابت بهتر در بازارهای جهانی
 • كاهش بيماری های ناشی از مصرف مواد غذايی آلوده
 • بهره برداری بهتر از منابع
 • مستند كردن بهتر روش ها و فرآيند ها
 • افزايش سوددهی يا كاهش موارد مرجوعی

HACCP چیست؟

مدلی جهت حصول اطمينان از ايمنی غذايی در طول زنجيره غذايی از مواد اولیه تا مرحله تولید مدون شده است.

دستاوردها و مزایای سیستم ایمنی غذایی HACCP
 • استقرار، اجرا، نگهداری و به روزآوری توليد محصول ايمن
 • انطباق با الزامات قانونی و دولتی موجود و مرتبط با ايمنی غذايی
 • افزايش رضايت مشتری و تشخيص نيازمندی های آنان
 • ارتباط اثر بخش در مورد مسائل ايمنی غذايی با تأمين كنندگان و مشتريان
 • تطابق با خط مشی ايمنی غذايی تعريف شده سازمان
 • گواهی يا ثبت سيستم مديريت ايمنی غذايی خود از يک سازمان معتبر خارجی

نکاتی که باید درباره خرید خرما بدانید

 • اولین توصیه این است که اگر در این زمینه تازه‌کار هستید سراغ خرمای باز نروید. مگر اینکه کامل به فروشنده آن اطمینان داشته باشید. چراکه معلوم نیست این خرما‌ها در چه شرایطی کشت و حمل شده‌اند. برای همین بهتر است سراغ خرما‌های بسته بندی بروید.
 • موقع خرید خرمای بسته‌بندی شده توجه داشته باشید که خرما‌ها پرس نشده و به هم نچسبیده باشند.
 • یکی از نشانه‌های کهنه بودن خرما، شکرک آن است. حواستان باشد شیره خرما شکرک نزده باشد.
 • اگر خرمایی را باز کردید و دیدید که حالت شکرک زدگی پیدا کرده یا در بافت آن، حالتی شبیه.کریستالی شدن دیده می‌شود، آن را نخرید چون به معنای ماندگی است.
 • توجه داشته باشید داخل بسته‌بندی اجسام دیپر مثل گیاه یا آشغال‌های ریز نباشد. این مورد درباره.خرما‌هایی که به صورت غیرصنعتی بسته‌بندی شده باشند بسیار محتمل است.
 • اگر به فکر خرید حرفه‌ای‌تر هستید، موقع خرید خرما به رنگ آن دقت کنید. درست است که هر نوع خرمارنگ خاص خودش را دارد، برای همین بهتر است هم نوع خرما را بشناسید و هم بدانید که این نوع خرما موقعی که می‌رسد باید چه رنگی داشته باشد.
 • اگر به دنبال خرید حجم زیادی خرما هستید، بهتر است به سراغ خرماهای خشک یا نیمه خشک بروید. این خرماها راحت تر نگهداری می‌شوند و ماندگاری بالاتری هم نسبت به خرمای تر و مرطوب دارند.

صادرکنندگان خرما

در بخش زیر فهرستی از شرکت های اصلی صادراتی خرما آورده شده است.

شرکت های اصلی صادراتی
۱ حامیان یاقوت صحرا
۲ امیر حسین زرگر زاده
۳ نخل سبز صبحی
۴ آرات
۵ امیر کبیر برنا

 

تشکل های اصلی ذیربط

 

تشکل های اصلی ذیربط
عنوان تشکل نام رئیس / دبیرکل شماره تماس تشکل
اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران محمدحسن شمس فرد ۰۲۱-۸۸۳۱۱۳۸۴
انجمن ملی خرمای ایران محسن رشیدفرخی ۰۲۱-۸۸۳۸۱۳۴۱

 

کاربران عزیز :

جهت آشنایی بیشتر با صادرات خرما و نحوه بسته بندی کالای صادراتی ، مقالات زیر را مطالعه فرمایید.

صادرات خرما

نحوه بسته بندی کالای صادراتی

 

مقالات مرتبط

گیاهان دارویی ایران هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص گیاهان دارویی ایران ممکن است بداند

گیاهان دارویی ایران هر.آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص پسته ایران ممکن است بداند

گیاهان دارویی ایران هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص خشکبار ایران ممکن است بداند

گیاهان دارویی ایران هرآنچه که یک خریدار خارجی در خصوص سنگ های قیمتی ایران ممکن است بداند

گیاهان دارویی ایران هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص سنگ های ساختمانی ایران ممکن است بداند

 

 

تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی

تحلیل گروه های کالایی مختلف به صادرکنندگان کمک می کند تا با مقایسه فرصت ها در کشورهای مختلف ، بازار صادرات کالا ی خود را بشناسند و تجارت موفق تری داشته باشند . این مقاله شامل تحلیل کالاهایی همچون :

صادرات محصولات کشاورزی : صادرات.زعفران ، صادرات سیب ، صادرات.پسته و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص پسته ایران ممکن است بداند ، صادرات خرما و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص خرمای ایران ممکن است بداند ، صادرات گوجه فرنگی ، صادرات.سیب زمینی ، صادرات پیاز ، صادرات.میوه های خشک و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص خشکبار ایران ممکن است بداند ، صادرات گندم ، صادرات هندوانه ، صادرات پرتقال ، صادرات سیر ، صادرات گیاهان دارویی و هر آنچه که یک خریدار خارجی در خصوص گیاهان دارویی ایران ممکن است بداند و …

صادرات تجهیزات کشاورزی

صادرات فرش

و …

برای مطالعه مقاله به بخش ” تحلیل صادرات انواع گروه های کالایی ” سایت ixport مراجعه نمایید.

 

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شرایط تصدیق گواهی بهداشت مورد پذیرش برای کالاهای وارداتی ‌🔵 سازمان غذا و دارو دستورالعمل جدید لگالایز.کالاهای وارداتی را اعلام...
تاریخ انتشار : 12 ساعت قبل
فهرست تجمیعی 548 شرکت فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عنوان شرکت های.فعال اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)...
تاریخ انتشار : 1 روز قبل
ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 به مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ سهمیه مسافری سال 1403 مناطق آزاد تجاری صنعتی بصورت علی...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
فیلم آموزشی نحوه تخصیص ارز برای واردات در سال 1403
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
لزوم صدور گواهی مبدا برای محصولات سبزی و صیفی با عنایت به جلسه شورای.معاونین مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ و مصوبات جلسه روز...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
جزئیاتی از شیوه جدید رفع تعهد ارزی/ صادرات تا سقف یک میلیون دلار از رفع تعهد ارزی معاف می شود...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما