مقالات صادرات

مقالات واردات

گروه کالایی دو و سه – لیست کالاهای وارداتی با ارز آزاد

لیست گروه کالایی دو و سه برای دریافت ارز نیمایی

لیست گروه کالایی دو و سه طبق مقررات صادرات و واردات کشور و قانون امور گمرکی ، شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ ای و سرمایه‌ ای و کالاهای مصرفی خواهد بود که  تامین ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما هستند.

 

درباره سامانه نیما بیشتر بدانیم :
 

 

 

جهت مشاهده و دانلود گروه کالایی دو و گروه کالایی سه به لینک زیر مراجعه نمایید

تاریخ فایل : 25/10/97
گروه کالایی دو و سه

ردیف کد گروه کالاگروه کالاکد تعرفه (HS)شرح تعرفه
11برنچ خوراکي10061000شلتوک(برنج پادي Paddy)
21برنچ خوراکي10062000برنج پوست کنده(برنج کارگوCargo يا برنج قهوه اي)
31برنچ خوراکي10063000برنج نيمه سفيد شده(Simi milled Rice) يا برنج کامل سفيد شده (wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
41برنچ خوراکي10064000خرده برنج
52قند و شکر17011300از نيشکر
62قند و شکر17011200از چغندر
72قند و شکر17019900ساير-ساير
82قند و شکر17021900لاکتوز و شربت لاکتوز-ساير
93چاي9021000چاي سبز(تخمير نشده)عرضه نشده در بسته هاي اوليه که محتوي آن از 3 کيلوگرم بيشتر نباشد.
103چاي9022000 چاي سبز(تخمير نشده)عرضه سده به صورت ديگر
113چاي9023010چاي سياه(تخمير شده) و چاي جزئاً تخمير شده،عرضه شده در بسته هاي اوليه که محتوي آن از 3 کيلوگرم بيشتر نباشد- چاي کيسه اي(Tea Bag)
123چاي9023090چاي سياه(تخمير شده) و چاي جزئاً تخمير شده،عرضه شده در بسته هاي اوليه که محتوي آن از 3 کيلوگرم بيشتر نباشد- ساير
133چاي9024010چاي سياه(تخمير شده) و چاي جزئاً تخمير شده عرضه شده به نحوي ديگر- کوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي
143چاي9024090چاي سياه(تخمير شده) و چاي جزئاً تخمير شده عرضه شده به نحوي ديگر- ساير
154روغن نباتي مايع و جامد به استثناي روغن زيتون15161000چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاء آن
164روغن نباتي مايع و جامد به استثناي روغن زيتون15162010روغن جانشين کره کاکائو(Cocoa Butter Substite)
174روغن نباتي مايع و جامد به استثناي روغن زيتون15162020چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آن
184روغن نباتي مايع و جامد به استثناي روغن زيتون15162090چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها- ساير
195تمبر هندي8109090تمبر هندي (تازه)
205تمبر هندي8134000ساير ميوه ها
215تمبر هندي20071010پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري هموژنيزه(آناناس، موز ،انبه ، پشن فروت ،ليچي و تمبر هندي)
226انواع ادويه (خرده فروشی)9041110فلفل-خرد نشده ونسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
236انواع ادويه (خرده فروشی)9041190فلفل- خرد نشده ونسابيده-ساير
246انواع ادويه (خرده فروشی)9041210فلفل- خرد شده يا سابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
256انواع ادويه (خرده فروشی)9041220فلفل- خرد شده يا سابيده- به صورت کوبيده در بسته بندي غير خورده فروشي
266انواع ادويه (خرده فروشی)9041290فلفل- خرد شده يا سابيده- ساير
276انواع ادويه (خرده فروشی)9042110فلفل-خشک شده خرد نشده و نسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
286انواع ادويه (خرده فروشی)9042190فلفل-خشک شده خرد نشده و نسابيده- ساير
296انواع ادويه (خرده فروشی)9042210فلفل-خرده شده يا سابيده شده- در بسته بندي براي خرده فروشي
306انواع ادويه (خرده فروشی)9042290فلفل-خرده شده يا سابيده شده- ساير
316انواع ادويه (خرده فروشی)9051010وانيل-خرد نشده و نسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
326انواع ادويه (خرده فروشی)9051090وانيل-خرد نشده و نسابيده-ساير
336انواع ادويه (خرده فروشی)9052010وانيل-خرد شده و سابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
346انواع ادويه (خرده فروشی)9052090وانيل-خرد شده و سابيده- ساير
356انواع ادويه (خرده فروشی)9061110دارچين و گل درخت دارچين- نه خرد شده نه آسياب شده-دارچين- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
366انواع ادويه (خرده فروشی)9061190دارچين و گل درخت دارچين- نه خرد شده نه آسياب شده-دارچين- ساير
376انواع ادويه (خرده فروشی)9061910دارچين و گل درخت دارچين- نه خرد شده نه آسياب شده-ساير- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
386انواع ادويه (خرده فروشی)9061990دارچين و گل درخت دارچين- نه خرد شده نه آسياب شده-ساير- ساير
396انواع ادويه (خرده فروشی)9062010دارچين و گل درخت دارچين- خرد شده شده يا سابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
406انواع ادويه (خرده فروشی)9062020دارچين و گل درخت دارچين- خرد شده شده يا سابيده-به صورت کوبيده در بسته بندي غير خورده فروشي
416انواع ادويه (خرده فروشی)9062090دارچين و گل درخت دارچين- خرد شده شده يا سابيده-ساير
426انواع ادويه (خرده فروشی)9071010ميخک(ميوه کامل، بوته ها و ساقه هاي آن)-خرد نشده و سابيده نشده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
436انواع ادويه (خرده فروشی)9071090ميخک(ميوه کامل، بوته ها و ساقه هاي آن)-خرد نشده و سابيده نشده-ساير
446انواع ادويه (خرده فروشی)9072010ميخک(ميوه کامل، بوته ها و ساقه هاي آن)-خرد شده و سابيده شده-در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
456انواع ادويه (خرده فروشی)9072090ميخک(ميوه کامل، بوته ها و ساقه هاي آن)-خرد شده و سابيده شده- ساير
466انواع ادويه (خرده فروشی)9081110جوز هندي(جوز بويا)-خرد نشده و نسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
476انواع ادويه (خرده فروشی)9081190جوز هندي(جوز بويا)-خرد نشده و نسابيده- ساير
486انواع ادويه (خرده فروشی)9081210جوز هندي(جوز بويا)-خرد شده و سابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
496انواع ادويه (خرده فروشی)9081290جوز هندي(جوز بويا)-خرد شده و سابيده- ساير
506انواع ادويه (خرده فروشی)9082110پوست جوز هندي-خرد نشده و نسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
516انواع ادويه (خرده فروشی)9082190پوست جوز هندي-خرد نشده و نسابيده-ساير
526انواع ادويه (خرده فروشی)9082210پوست جوز هندي-خرد شده و سابيده-در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
536انواع ادويه (خرده فروشی)9082290پوست جوز هندي-خرد شده و سابيده- ساير
546انواع ادويه (خرده فروشی)9083110هل-خرد نشده ونسابيده-در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
556انواع ادويه (خرده فروشی)9083190هل-خرد نشده ونسابيده- ساير
566انواع ادويه (خرده فروشی)9083210هل-خرد شده و سابيده-در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
576انواع ادويه (خرده فروشی)9083290هل-خرد شده و سابيده- ساير
586انواع ادويه (خرده فروشی)9092110تخم گشنيز-خرد نشده و نسابيده-در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
596انواع ادويه (خرده فروشی)9092190تخم گشنيز-خرد نشده و نسابيده-ساير
606انواع ادويه (خرده فروشی)9092210تخم گشنيز-خرد شده يا سابيده -در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
616انواع ادويه (خرده فروشی)9092290تخم گشنيز-خرد شده وسابيده -ساير
626انواع ادويه (خرده فروشی)9093110 تخم زيره سبز-خرد نشده و نسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
636انواع ادويه (خرده فروشی)9093190تخم زيره سبز-خرد نشده و نسابيده- ساير
646انواع ادويه (خرده فروشی)9093210تخم زيره سبز-خرد شده يا سابيده-در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
656انواع ادويه (خرده فروشی)9093290تخم زيره سبز-خرد شده يا سابيده- ساير
666انواع ادويه (خرده فروشی)9096110 تخم رازيانه رومي، تخم باديان، زيره سياه يا مرزه،تخم سرو کوهي-خرد نشده و نسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
676انواع ادويه (خرده فروشی)9096190 تخم رازيانه رومي، تخم باديان، زيره سياه يا مرزه،تخم سرو کوهي-خرد نشده و نسابيده- ساير
686انواع ادويه (خرده فروشی)9096210 تخم رازيانه رومي، تخم باديان، زيره سياه يا مرزه،تخم سرو کوهي-خرد شده يا سابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
696انواع ادويه (خرده فروشی)9096290 تخم رازيانه رومي، تخم باديان، زيره سياه يا مرزه،تخم سرو کوهي-خرد شده يا سابيده- ساير
706انواع ادويه (خرده فروشی)9101110زنجبيل- خرد نشده و نسابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
716انواع ادويه (خرده فروشی)9101190زنجبيل- خرد نشده و نسابيده- ساير
726انواع ادويه (خرده فروشی)9101210زنجبيل- خرد شده يا سابيده- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
736انواع ادويه (خرده فروشی)9101290زنجبيل- خرد شده يا سابيده- ساير
746انواع ادويه (خرده فروشی)9103010زردچوبه- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
756انواع ادويه (خرده فروشی)9103020زردچوبه- به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خورده فروشي
766انواع ادويه (خرده فروشی)9103090زردچوبه- ساير
776انواع ادويه (خرده فروشی)9109110ساير ادويه جات-مخلوط هاي مذکور در يادداشت1-(ب) اين فصل- در بسته بندي آماده شده براي خرده فروشي
786انواع ادويه (خرده فروشی)9109120ساير ادويه جات-مخلوط هاي مذکور در يادداشت1-(ب) اين فصل- به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خورده فروشي
796انواع ادويه (خرده فروشی)9109190ساير ادويه جات-مخلوط هاي مذکور در يادداشت1-(ب) اين فصل- ساير
806انواع ادويه (خرده فروشی)9109911ساير ادويه جات-ساير-در بسته بندي آماده براي خرده فروشي- آويشن و برگ غار
816انواع ادويه (خرده فروشی)9109919ساير ادويه جات-ساير-در بسته بندي آماده براي خرده فروشي- ساير
826انواع ادويه (خرده فروشی)9109921ساير ادويه جات-ساير-به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي-آويشن و برگ غار
836انواع ادويه (خرده فروشی)9109929ساير ادويه جات-ساير-به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي-ساير
846انواع ادويه (خرده فروشی)9109990ساير ادويه جات-ساير-ساير
857لاستیک سبک و سنگین40111010لاستيک رويي چرخ، بادي، نو، از کائوچو-تایر سواری-با سايز13
867لاستیک سبک و سنگین40111020لاستيک رويي چرخ، بادي، نو، از کائوچو-تایر سواری-با سايز14
877لاستیک سبک و سنگین40111030لاستيک رويي چرخ، بادي، نو، از کائوچو-تایر سواری با سایز15
887لاستیک سبک و سنگین40111090لاستيک رويي چرخ، بادي، نو، از کائوچو-تایر سواری -سایر
897لاستیک سبک و سنگین40112010لاستيک رويي چرخ، بادي، نو، از کائوچو--تایر باری و اتوبوس سایز ا سايز 5/22 R 80-315
907لاستیک سبک و سنگین40112020لاستيک رويي چرخ، بادي، نو، از کائوچو سايز 5/22 R 65-385
917لاستیک سبک و سنگین40112030لاستيک رويي چرخ، بادي، نو، از کائوچو با سايز 24 R 12
927لاستیک سبک و سنگین40112090لاستیک رویی سایر
937لاستیک سبک و سنگین40117010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه جنگلداری، کشاورزی و ماشین آلات دارای تولید داخلی
947لاستیک سبک و سنگین40117090لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه جنگلداری، کشاورزی و ماشین آلات سایر
957لاستیک سبک و سنگین40118010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه ساختمانی و معدنی و ماشین آلات دارای تولید داخلی
967لاستیک سبک و سنگین40118090لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه ساختمانی و معدنی و ماشین آلات سایر
977لاستیک سبک و سنگین40119010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع ماشین آلات سایر
987لاستیک سبک و سنگین40119090لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع ماشین آلات سایر
997لاستیک سبک و سنگین40121100لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع ماشین آلات سایر
1007لاستیک سبک و سنگین40121200لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع مورد استفاده در اتوبوس و باری
1017لاستیک سبک و سنگین40131000لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو از انواع ماشین آلات سایر
1027لاستیک سبک و سنگین40115000لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1037لاستیک سبک و سنگین40114000لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1047لاستیک سبک و سنگین40113000لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1057لاستیک سبک و سنگین40121300لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1067لاستیک سبک و سنگین40121900لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1077لاستیک سبک و سنگین40122000لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1087لاستیک سبک و سنگین40132000لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1097لاستیک سبک و سنگین40139010لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1107لاستیک سبک و سنگین40139020لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1117لاستیک سبک و سنگین40139090لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو، از کائوچو
1128استکان و نعلبکي69111000اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاکيزکي از چيني-از اشياء سرميز يا آشپزخانه
1138استکان و نعلبکي69119000اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاکيزکي از چيني-ساير
1148استکان و نعلبکي70131000ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-سفاليه هاي شيشه اي(Glass-ceramics)
1158استکان و نعلبکي70132210ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ليوان هاي نوشيدن پايه دار(گيلاس) به غير از سفالينه هاي شيشه
1168استکان و نعلبکي70132220ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ليوان هاي نوشيدن پايه دار(گيلاس) به غير از سفالينه هاي شيشه
1178استکان و نعلبکي70132800ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ليوان هاي نوشيدن پايه دار(گيلاس) به غير از سفالينه هاي شيشه
1188استکان و نعلبکي70133300ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ليوان هاي نوشيدن، به غير از سفالينه هاي شيشه اي-از کري
1198استکان و نعلبکي70133700ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ليوان هاي نوشيدن، به غير از سفالينه هاي شيشه اي- ساير
1208استکان و نعلبکي70134111ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-از کريستال سرب دار-ساخته شده به صورت دستي- نقاشي شده ، تراش
1218استکان و نعلبکي70134112ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-از کريستال سرب دار-ساخته شده به صورت دستي-بدون تزئين، صنايع
1228استکان و نعلبکي70134119ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-از کريستال سرب دار-ساخته شده به صورت دستي-ساير
1238استکان و نعلبکي70134190ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-از کريستال سرب دار-ساخته شده به صورت ماشيني
1248استکان و نعلبکي70134210ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سر ميز(به غير از ليوا
1258استکان و نعلبکي70134220ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سر ميز(به غير از ليوا
1268استکان و نعلبکي70134230ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سر ميز(به غير از ليوا
1278استکان و نعلبکي70134290ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سر ميز(به غير از ليوا
1288استکان و نعلبکي70134910ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سر ميز(به غير از ليوا
1298استکان و نعلبکي70134990ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سر ميز(به غير از ليوا
1308استکان و نعلبکي70139111ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ظروف شيشه اي -از کريستال سرب دار-ساخته شده بصورت دستي-
1318استکان و نعلبکي70139112ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ظروف شيشه اي -از کريستال سرب دار-ساخته شده بصورت دستي-
1328استکان و نعلبکي70139119ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ظروف شيشه اي -از کريستال سرب دار-ساخته شده بصورت دستي-
1338استکان و نعلبکي70139190ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ظروف شيشه اي -از کريستال سرب دار-ساخته شده به صورت ماش
1348استکان و نعلبکي70139910ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ظروف شيشه اي -ساير-نقاشي شده ، تراش خورده ، صنايع دستي
1358استکان و نعلبکي70139920ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ظروف شيشه اي -ساير-بدون تزئين، صنايع دستي
1368استکان و نعلبکي70139990ظروف شيشه اي(Glassware) از نوع مورد استفاده براي(سر) ميز(Table)، آشپزخانه، توالت ،محل کار (Office) ،تزئينات داخلي(Indoor decoration) يا مقاصد مشابه(غير از آنچه که مشمول رديف 7010 يا 7018 مي باشد)-ساير ظروف شيشه اي -ساير-ساير
1379دوچرخه87120000دوچرخه و ساير دوچرخه هاي پايي(از جمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور
13810دستگاه شيردوشي84341000ماشين هاي شير دوش و ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات- ماشين هاي شير دوش
13911قاشق و چنگال82151000قاشق،چنگال،ملاقه،کفگير براي کيک، کارد هاي مخصوص ماهي يا کره، قند گير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سر ميز-مجموعه اشياء جور شده داراي حداقل يک شئ که با پلاتين يا طلا يا با نقره آبکاري شده باشد
14011قاشق و چنگال82152000قاشق،چنگال،ملاقه،کفگير براي کيک، کارد هاي مخصوص ماهي يا کره، قند گير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سر ميز-ساير مجموعه ها از اشياء جور شده
14111قاشق و چنگال82159100قاشق،چنگال،ملاقه،کفگير براي کيک، کارد هاي مخصوص ماهي يا کره، قند گير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سر ميز- با نقره،طلا يا پلاتين آبکاري شده باشد
14211قاشق و چنگال82159900قاشق،چنگال،ملاقه،کفگير براي کيک، کارد هاي مخصوص ماهي يا کره، قند گير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سر ميز-ساير
14312ابزار آلات برش82021000اره دستي، تيغه اره از هر نوع(از جمله تيغه اره هاي راست بر،گرد بر و يا دندانه-اره دستي
14412ابزار آلات برش82053000رنده،اسکنه،مغار و ابزارهاي برنده همانند براي کار روي چوب
14512ابزار آلات برش82083000کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا براي وسايل مکانيکي- براي وسايل آشپزخانه يا براي ماشين هاي مورده استفاده در صنايع غذايي
14612ابزار آلات برش82100000وسايل مکانيکي دستي ، به وزن 10 کيلوگرم يا کمتر،براي تهيه کردن، آماده کردن يا سرو کردن غذا يا نوشابه
14712ابزار آلات برش82111000کارد و چاقو با تيغه هاي برنده، با يا بدون دندانه(از جمله چاقو هاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي که مشمول شماره 8280 مي شوند، و تيغه آنها- مجموعه ها از اشياء جور شده
14812ابزار آلات برش82119290کارد و چاقو با تيغه هاي برنده، با يا بدون دندانه(از جمله چاقو هاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي که مشمول شماره 8280 مي شوند، و تيغه آنها-ساير-ساير کارد ها با تيغه ثابت - ساير
14912ابزار آلات برش82119390کارد و چاقو با تيغه هاي برنده، با يا بدون دندانه(از جمله چاقو هاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي که مشمول شماره 8280 مي شوند، و تيغه آنها-ساير-کارد ها غير از آنهايي که داراي تيغه ثابت هستند، همچنين چاقوي تاشوي باغباني- ساير
15012ابزار آلات برش82119400کارد و چاقو با تيغه هاي برنده، با يا بدون دندانه(از جمله چاقو هاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي که مشمول شماره 8280 مي شوند، و تيغه آنها-ساير- تيغه ها
15112ابزار آلات برش82119500کارد و چاقو با تيغه هاي برنده، با يا بدون دندانه(از جمله چاقو هاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي که مشمول شماره 8280 مي شوند، و تيغه آنها-ساير-دسته از فلزات معمولي
15213چتايي53101000پارچه هاي تار و پود باف از کنف يا از ساير الياف نسجي پوسته ساقه نباتات مشمول شمارخ 5303-سفيد نشده
15313چتايي53109000پارچه هاي تار و پود باف از کنف يا از ساير الياف نسجي پوسته ساقه نباتات مشمول شمارخ 5303-ساير
15414دستگاه تصفيه آب و آب شيرين کن84212190سایر
15515فلاسک چاي و شيشه آن70200091حباب شيشه اي براي فلاسک يا براي ساير ظروف عادي
15615فلاسک چاي و شيشه آن96170000فلاسک و ساير ظروف عايق حرارت با محفظه، که عايق بودن آنها توسط خلاء تامين شده است و همچنين اجزاء و قطعات آنها(با استثناي شيشه يدکي داخلي)
15716سمپاش84248200براي کشاورزي يا باغباني و گل کاري
15817دستگاه بافت تور ماهيگيري84472000ماشين کشباف تخت بافت، ماشين هاي دوختني- بافتني (Stitch-bonding)
15917دستگاه بافت تور ماهيگيري84479000ماشين هاي کشباف،ماشين هاي دوختني-بافتني،ماشين هاي تهيه نخ گيپه،تور،دانتل،پارچه هاي گلدوزي و قلابدوزي، علاقه بندي، قيطان يا تور با چشمه هاي گره زده و ماشين هاي منگوله بافي- ساير
16018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98842700قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به­استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باتري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي با هر درصد ساخت داخل
16118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98842910ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 24 درصد
16218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98842920ـ ـ ـ با ساخت داخل 24 درصد تا کمتر از 30 درصد
16318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98842930ـ ـ ـ با ساخت داخل 30درصد تا کمتر از 35 درصد به استثنای باکت، بازو، تیغه گریدر و بلدوزر و درام غلطک
16418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98842940ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد و بيشتر با حذف شاسی- باکت- بازو- تیغه گریدر و بلدوزر-درام غلتک
16518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98843310ـ ـ ـ با ساخت داخل تا 30 درصد
16618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98843320ـ ـ ـ با ساخت داخل 31 درصد و بيشتر
16718قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870110ـ ـ ـ قطعات منفصله تراکتورهای کشاورزی بالای 120 اسب بخار و تراکتورهای شالیزاری و باغی بالای 50 اسب بخار
16818قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870111ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل تا 30 درصد
16918قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870112ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 31 تا 50 درصد
17018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870119ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 51 درصد و بیشتر
17118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870121---- با ساخت داخل کمتر از 20 درصد
17218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870122---- با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به‌استثناي لاستيك
17318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870123---- با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به‌استثناي لاستيك
17418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870221---- با ساخت داخل کمتر از 30 درصد (اتوبوس، مینی‌بوس و ون)
17518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870222---- با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به‌استثناي لاستيك
17618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870223---- با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 به‌استثناي لاستيك
17718قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870224ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به­استثنای لاستیک
17818قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870301ـ ـ ـ ـ با ساخت 15 درصد به استثنای لاستیک
17918قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870302ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 15 درصد تا کمتر از 25 درصد به استثنای لاستیک
18018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870303ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 25 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
18118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870311ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 20 درصد
18218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870312ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به­استثناي لاستيك
18318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870313ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك
18418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870314ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به­استثناي لاستيك
18518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870315ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به­استثنای لاستیک
18618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870321ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 20 درصد
18718قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870322ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به­استثناي لاستيك
18818قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870323ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك
18918قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870324ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به­استثناي لاستيك
19018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870325ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به­استثناي لاستيك
19118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870326ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به­استثناي لاستيك
19218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870331ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به­استثناي لاستيك
19318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870332ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به­استثناي لاستيك
19418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870333ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به­استثناي لاستيك
19518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870334ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به­استثناي لاستيك
19618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870335ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل60 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
19718قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870336ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد
19818قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870337ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به­استثناي لاستيك
19918قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870338ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به­استثناي لاستيك
20018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870339ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به­استثناي لاستيك
20118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870341ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 20 درصد
20218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870342ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به­استثناي لاستيك
20318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870343ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به­استثناي لاستيك
20418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870351ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
20518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870352ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به­استثنای لاستیک
20618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870353ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به­استثنای لاستیک
20718قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870354ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به­استثنای لاستیک
20818قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870355ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر
20918قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870421ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 20 درصد
21018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870422ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به­استثناي لاستيك
21118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870423ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل درصد 30 تا کمتر از 40 درصد به­استثناي لاستيك
21218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870424ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به­استثناي لاستيك
21318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870431ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 20 درصد
21418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870432---- با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به‌استثناي لاستيك
21518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870433---- با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به‌استثناي لاستيك
21618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870441ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 20 درصد
21718قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870442ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به­استثناي لاستيك
21818قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870443ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به­استثناي لاستيك
21918قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870444ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به­استثناي لاستيك
22018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98870445ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به­استثناي لاستيك
22118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871171ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 15درصد به استثنای لاستیک
22218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871172ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 15درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
22318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871181ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل كمتر از 15 درصد به­استثنای لاستیک
22418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871182ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 15 درصد تا کمتر از 25درصد به­استثنای لاستیک
22518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871183ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 25 درصد تا کمتر از 35 درصد به­استثنای لاستیک
22618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871184ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد وبیشتر به­استثنای لاستیک
22718قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871191ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 15 درصد (به استثنای لاستیک)
22818قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871192ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 15درصد و بیشتر (به استثنای لاستیک)
22918قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871195ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 14 درصد (به استثنای لاستیک)
23018قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871196 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 14 درصد و بیشتر (به استثنای لاستیک)
23118قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871210ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 15 درصد (به استثنای لاستیک)
23218قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871220ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 15 درصد تا کمتر از 25 درصد به­استثنای لاستیک
23318قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871230ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 25 درصد تا کمتر از 35 درصد به­استثنای لاستیک
23418قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871240ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 50 درصد به­استثنای لاستیک
23518قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871290ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به­استثنای لاستیک
23618قطعات منفصله خودرو خودرو(CKD)98871300--- وسایل نقلیه موتوری تاریخی (CBU)
23719باطری فرسوده85481012ـ ـ ـ ـ باتري‌ها
23819باطری فرسوده85481022ـ ـ ـ ـ باتري‌ها
23920دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1022110ـ ـ ـ گاو شيري
24020دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1022120ـ ـ ـ گاو گوشتی
24120دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1022130--- گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)
24220دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1022140--- گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)
24320دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1022190ـ ـ ـ ساير
24420دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص
24520دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1041090ـ ـ ـ سایر
24620دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص
24720دام زنده (فقط استان های سیستان و باوچستان و خراسان جنوبی)1042090ـ ـ ـ ساير
24821کنجد (فقط برای مرزهای شرق کشور)12074000ـ دانه كنجد
24922هندوانه8071100ـ ـ هندوانه
25023حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7131000ـ نخودفرنگي
25123حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7132010--- لپه
25223حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7132090--- ساير
25323حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7133100ـ ـ لوبيا از گونه‌هاي Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek
25423حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7133200ـ ـ‌ لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)
25523حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7133310ـ ـ ـ لوبيا چیتی
25623حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7133390ـ ـ ـ سایر
25723حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7133400ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)
25823حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7133500ـ ـ لوبيا چشم بلبلي
25923حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7133900ـ ـ ساير
26023حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7134000ـ عدس
26123حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7135000ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفه‌اي Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor
26223حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7136000_ پيگون (Pigeon peas)
26323حبوبات(شامل نخود لوبیا لپه عدس ماش و غیره)7139000ـ ساير
26424میوه های گرمسیری(شامل انبه آناناس موز و نارگیل)8031000ـ موز سبز
26524میوه های گرمسیری(شامل انبه آناناس موز و نارگیل)8039000ـ ساير
26624میوه های گرمسیری(شامل انبه آناناس موز و نارگیل)8043000ـ آناناس
26724میوه های گرمسیری(شامل انبه آناناس موز و نارگیل)8011900ـ ـ پوسته
26824میوه های گرمسیری(شامل انبه آناناس موز و نارگیل)8011200ـ ـ در قسمت درونی پوسته
26924میوه های گرمسیری(شامل انبه آناناس موز و نارگیل)8045020--- انبه
27025قطعات یدکی خودروهای سنگین84831020مربوط به خودرو هاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون،کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
27125قطعات یدکی خودروهای سنگین84831090ساير
27225قطعات یدکی خودروهای سنگین84832000پوسته ياتاقان، توام شده با بلبرينگ يا رولربيرينگ
27325قطعات یدکی خودروهای سنگین84833000پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور(Plain shaft bearing)
27425قطعات یدکی خودروهای سنگین84835000چرخ لنگرو قرقره تسمه، همچنين بلوک قرقره
27525قطعات یدکی خودروهای سنگین84836000کلاچ و کوپلينگ محور( از جمله قفل گاردان)(Universal Joints)
27625قطعات یدکی خودروهای سنگین84839000چرخ هاي دندانه دار، چرخک زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به طور مجزاء؛ اجزاء و قطعات
27725قطعات یدکی خودروهای سنگین84842020مربوط به خودرو هاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون،کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
27825قطعات یدکی خودروهای سنگین84849020مربوط به خودرو هاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون،کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي
27925قطعات یدکی خودروهای سنگین87060020شاسي هاي موتور دار براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 - شاسي موتوردار براي اتوبوس
28025قطعات یدکی خودروهای سنگین87060030شاسي هاي موتور دار براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 - شاسي موتوردار براي ميني بوس
28125قطعات یدکی خودروهای سنگین87060040شاسي هاي موتور دار براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 - شاسي موتوردار براي کاميون و کاميونت
28225قطعات یدکی خودروهای سنگین87060050شاسي هاي موتور دار براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 - شاسي موتوردار براي کشنده هاي جاده اي
28325قطعات یدکی خودروهای سنگین87060090شاسي هاي موتور دار براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 - ساير
28425قطعات یدکی خودروهای سنگین87071090بدنه(از جمله اتاق راننده)، براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8708- براي وسايل نقليه مشمول شماره 8703-ساير
28525قطعات یدکی خودروهای سنگین87079020بدنه(از جمله اتاق راننده)، براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8708-ساير- بدنه براي اتوبوس و ميني بوس
28625قطعات یدکی خودروهای سنگین87079030بدنه(از جمله اتاق راننده)، براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8708-ساير- بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده اي
28725قطعات یدکی خودروهای سنگین87079090بدنه(از جمله اتاق راننده)، براي وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8708-ساير- ساير
28825قطعات یدکی خودروهای سنگین87081010اجزائ و قطعات و متفرعات وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705- سپر ها و اجزاء و قطعات آنها- براي سواري و سواري کار و وانت
28925قطعات یدکی خودروهای سنگین87081090اجزاء و قطعات و متفرعات وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 _ سپرها و اجزاء و قطعات آنها _ساير
29025قطعات یدکی خودروهای سنگین87082110اجزاء و قطعات و متفرعات وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705- ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه(از جمله اتاق راننده)- کمربند ايمني
29125قطعات یدکی خودروهای سنگین87082990اجزاء و قطعات و متفرعات وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 _ ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه ( از جمله اتاق راننده) _ساير
29225قطعات یدکی خودروهای سنگین87083019ترمزها و ترمز هاي خود مهار(Servo-brakes)؛ قطعات مربوطه- لنت ترمز هاي سوار شده- ساير
29325قطعات یدکی خودروهای سنگین87083021ترمزها و ترمز هاي خود مهار(Servo-brakes)؛ قطعات مربوطه-ساير-براي سواري و سواري کار و وانت و تراکتور کشاورزي
29425قطعات یدکی خودروهای سنگین87083029ترمزها و ترمز هاي خود مهار(Servo-brakes)؛ قطعات مربوطه-ساير-ساير
29525قطعات یدکی خودروهای سنگین87084020جعبه دنده براي ساير وسايل نقليه
29625قطعات یدکی خودروهای سنگین87084040جعبه دنده و قطعات مربوطه- اجزاء و قطعات رديف 87084020
29725قطعات یدکی خودروهای سنگین87085019محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده-محور هاي محرک با ديفرانسيل خواه با ساير اجزاي انتقال -ساير
29825قطعات یدکی خودروهای سنگین87085021محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده-محور هاي غير محرک و قطعات مربوطه -براي سواري و سواري کار و وانت و تراکتور کشاورزي
29925قطعات یدکی خودروهای سنگین87085029محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده-محور هاي غير محرک و قطعات مربوطه - ساير
30025قطعات یدکی خودروهای سنگین87085031محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده-اجزا و قطعات- براي سواري و سواري کار و وانت و تراکتور کشاورزي
30125قطعات یدکی خودروهای سنگین87085039محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده-اجزا و قطعات- ساير
30225قطعات یدکی خودروهای سنگین87087019محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده- چرخ هاي جاده اي(Road wheels) و قطعات و ملحقات مربوطه-چرخ ها- ساير
30325قطعات یدکی خودروهای سنگین87087029محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده- چرخ هاي جاده اي(Road wheels) و قطعات و ملحقات مربوطه-اجزاء و قطعات و متفرعات- ساير
30425قطعات یدکی خودروهای سنگین87087039محور هاي محرک با ديفرانسيل، خواه با ساير اجزاء انتقال و محورهاي غير محرک مجهز شده يا نشده- چرخ هاي جاده اي(Road wheels) و قطعات و ملحقات مربوطه-اجزاء و قطعات و متفرعات- ساير
30525قطعات یدکی خودروهای سنگین87087040ـ ـ ـ چرخ (رینگ) به صورت سوار شده با لاستیک (تایر)
30625قطعات یدکی خودروهای سنگین87088049---- ساير
30725قطعات یدکی خودروهای سنگین87088019سيستم هاي فنر بندي و قطعات مربوطه شامل کمک فنر ها- براي سواري و سواري کار و وانت و تراکتور کشاورزي
30825قطعات یدکی خودروهای سنگین87089190ساير قطعات و ملحقات(Parts and accessories)-رادياتورها و قطعات مربوطه- ساير
30925قطعات یدکی خودروهای سنگین87089311ساير قطعات و ملحقات(Parts and accessories)-کلاچ ها و اجزاء و قطعات آنها- کلاچ- براي سواري و سواري کار و وانت و تراکتور کشاورزي
31025قطعات یدکی خودروهای سنگین87089319ساير قطعات و ملحقات(Parts and accessories)-کلاچ ها و اجزاء و قطعات آنها- کلاچ- ساير
31125قطعات یدکی خودروهای سنگین87089329ساير قطعات و ملحقات(Parts and accessories)-کلاچ ها و اجزاء و قطعات آنها- اجزاء و قطعات(به استثناي لنت کلاچ)- ساير
31225قطعات یدکی خودروهای سنگین87089419ساير قطعات و ملحقات(Parts and accessories)-غربيلک هاي(wheels) فرمان،لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان، قطعات مربوطه-براي سواري، سواري کار، وانت و تراکتور کشاورزي- ساير
31325قطعات یدکی خودروهای سنگین87089429---- ساير
31425قطعات یدکی خودروهای سنگین87089510--- اجزاء و قطعات خاص كيسه ايمني هوا
31525قطعات یدکی خودروهای سنگین87089590--- ساير
31625قطعات یدکی خودروهای سنگین87089929ساير قطعات و ملحقات(Parts and accessories)-ساير-ساير
31726ريش تراش دستي- برقي85101000ريش تراش
31827چراغ اضطراري85131000چراغ
31928موتور ژنراتور برق تا 20 کيلو وات85016100به قدرت حداکثر75 کيلو ولت آمپر(KVA)
32029موتور براي قايق و لنج باري و صيادي84072100موتورهاي خارج از بدنه(Outboard motors)
32129موتور براي قايق و لنج باري و صيادي84072900موتور هاي پيستوني درون سوز جرقه اي-احتراقي تناوبي يا دوار- ساير
32229موتور براي قايق و لنج باري و صيادي84081000موتور براي به حرکت در آوردن وسايل نقليه آبي
32330قطعات يدکي موتور قايق و لنج84871010پروانه کشتي يا قايق با قطر کمتر از 40 سانتي متر
32430قطعات يدکي موتور قايق و لنج84871090اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها، که در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره هاي ديگر اين فصل نباشد، فاقد وسايل رابط برقي، فاقد قسمت هاي عايق برقي، سيم پيچ، اتصالات يا ساير ادوات برقي-پروانه کشتي يا قايق و پره هاي آنها- ساير
32531ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی82082000براي کار روي چوب
32631ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84651000ماشين هايي که انواع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ابزارها دربين اين عمليات انجام مي دهند
32731ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84659100ماشين هاي اره کردن
32831ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84659200ماشين هاي رنده کردن،فرز کردن يا قالب سازي(با برش)
32931ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84659300ماشين هاي سنگ زدن،سنباده زدن يا صيقل کردن
33031ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84659400ماشين هاي خم کردن يا جفت و جورکردن
33131ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84659500ماشين هاي سوراخ کردن يا اسکنه کردن
33231ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84659600ماشين شکاف دادن،بريدن به صورت تخته هاي نازک يا ورقه ورقه کردن
33331ابزار آلات نجاري و رنگرزی و مواد رنگی84659900ماشين ابزار(از جمله ماشين براي کوبيدن ميخ، کوبيدن ميخ دو پا، چسباندن يا به نحو ديگري جفت و جور کردن) براي کارکردن روي چوب، چوب پنبه ، استخوان ، کائوچوي سفت، مواد پلاستيکي سخت يا مواد همانند- ساير
33432ماشين پشم چيني85102010ماشين موزني حيوان(پشم چيني)
33533انواع قيچي، خياطي،باغباني و پشم چيني82015000قيچي باغباني (از جمله قيچي براي بريدن گوشت پرندگان) که با يک دست کار مي کند
33633انواع قيچي، خياطي،باغباني و پشم چيني82016000قيچي پرچين بر،قيچي باغباني و ابزار هاي همانند که با دو دست کار مي کند
33733انواع قيچي، خياطي،باغباني و پشم چيني82130000قيچي،قيچي خياطي و قيچي هاي همانند و تيغه هاي آنها
33834انواع پارچه58011000از پشم يا از موي نرم(کرک) حيوان
33934انواع پارچه58012100از پنبه- پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي،قطع نشده
34034انواع پارچه58012200از پنبه- ساير پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع شده، راه راه(مخمل کبريتي Corduroy)
34134انواع پارچه58012300از پنبه- ساير پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي
34234انواع پارچه58012600از پنبه- پارچه هاي شنيل
34334انواع پارچه58012700از پنبه- پارچه هاي مخمل و پلوش
34434انواع پارچه58013100از الياف سنتتيک يا مصنوعي- پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع نشده
34534انواع پارچه58013200از الياف سنتتيک يا مصنوعي- پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي قطع شده، راه راه(مخمل کبريتي Corduroy)
34634انواع پارچه58013310ساير پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي ـ ـ ـ مخمل دستباف
34734انواع پارچه58013390ساير پارچه هاي مخمل و پلوش با پرز پودي ـ ـ ـ ساير
34834انواع پارچه58013600از الياف سنتتيک يا مصنوعي- پارچه هاي شنيل
34934انواع پارچه58013700از الياف سنتتيک يا مصنوعي- پارچه هاي مخمل و پلوش
35034انواع پارچه58019000از ساير مواد نسجي
35134انواع پارچه58021100پارچه هاي حوله باف اسفنجي و پساير پارچه هاي تار و پود باف اسفنجي_پرز حلقوي) همانند؛ از پنبه -سفيد نشده
35234انواع پارچه58021900پارچه هاي حوله باف اسفنجي و پساير پارچه هاي تار و پود باف اسفنجي_پرز حلقوي) همانند؛ از پنبه - ساير
35334انواع پارچه58022000پارچه هاي حوله باف اسفنجي و پارچه هاي تار و پود باف اسفنجي(پرز حلقوي) همانند، از مواد نسجي
35434انواع پارچه58023000پارچه هاي حوله باف اسفنجي و پساير پارچه هاي تار و پود باف اسفنجي_پرز حلقوي) همانند؛ از پنبه - پارچه هاي نسجي منگوله باف(Tufted)
35534انواع پارچه58030000گاز(Gauze)، به غير از پارچه هاي باريک مشمول رديف 5806.
35634انواع پارچه58041000تور باف ها و ساير پارچه هاي توري
35734انواع پارچه58042100دانتل هاي مکانيکي- از الياف سنتتيک يا مصنوعي
35834انواع پارچه58042900دانتل هاي مکانيکي-از ساير مواد نسجي
35934انواع پارچه58043000دانتل هاي مکانيکي- دانتل هاي دستباف
36034انواع پارچه58050000ديوار کوب هاي دستباف از نوع گوبلن،فلاندر، ابوسن(Aubusson)، بووه(Beauvais) و همانند و ديوار کوب هاي سوزني(مثلا،سوزن زني ريز،سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا
36134انواع پارچه58061000پارچه هاي مخمل و پلوش تار و پود باف(از جمله پارچه هاي حوله باف اسفنجي و پارچه هاي اسفنجي(پرز حلقوي)همانند) و پارچه هاي شنيل
36234انواع پارچه58062000ساير پارچه هاي تار و پود باف، داراي حداقل 5 درصد وزني نخ کشش پذير يا نخ کائوچويي
36334انواع پارچه58063100ساير پارچه هاي تار و پود باف- از پنبه
36434انواع پارچه58063200ساير پارچه هاي تار و پود باف-از الياف سنتتيک يا مصنوعي
36534انواع پارچه58063910ساير پارچه هاي تار و پود باف- از ساير مواد نسجي
36634انواع پارچه58063990ـ ـ ـ ساير
36734انواع پارچه58064000ساير پارچه هاي تار و پود باف- پارچه متشکل از تار و بدون پود، که به وسيله چسب به هم متصل شده است(Bolducs)
36834انواع پارچه58090000پارچه هاي تار و پود باف از نخ فلزي و پارچه هاي تار و پود باف از نخ هاي نسجي جور شده با فلز مشمول شماره 5605، از انواعي که براي پوشاک، مبلمان يا مصارف همانند به کار مي روند، که در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند.
36934انواع پارچه59011000پارچه هاي نسجي اندوده با صمغ يا با مواد نشاسته اي،از انواعي که براي صحافي،جلد سازي،غلاف سازي يا مصارف همانند به کار مي روند
37034انواع پارچه59019000پارچه هاي نسجي اندوده با صمغ يا با مواد نشاسته اي،از انواعي که براي صحافي،جلد سازي،غلاف سازي يا مصارف همانند به کار مي روند؛ پارچه هاي الگو برداري يا شفاف براي ترسيم؛کرباس هاي آماده براي نقاشي؛قدک و پارچه هاي نسجي آهار دار همانند از انواعي که براي کلاه سا
37134انواع پارچه59021010از نايلون يا ساير پلي آميد ها- از پلي آميد 6 آغشته شده
37234انواع پارچه59021020از نايلون يا ساير پلي آميد ها- از پلي آميد 6 آغشته نشده
37334انواع پارچه59021030از نايلون يا ساير پلي آميد ها- از پلي آميد 6و6 آغشته شده
37434انواع پارچه59021040از نايلون يا ساير پلي آميد ها- از پلي آميد 6و6 آغشته نشده
37534انواع پارچه59021050از نايلون يا ساير پلي آميد ها-شيفر(Chiefer)
37634انواع پارچه59021090از نايلون يا ساير پلي آميد ها-ساير
37734انواع پارچه59022010از پلي استر ها- آغشته شده
37834انواع پارچه59022020از پلي استر ها- آغشته نشده
37934انواع پارچه59029000از پلي استر ها- ساير
38034انواع پارچه59031000با پلي وينيل کلرايد(P.V.C)
38134انواع پارچه59032000با پلي اوره تان
38234انواع پارچه59039010پارچه استخوان بندي لاستيک غير از آنهايي که مشمول شماره5902 مي شوند.(Bead Tape)
38334انواع پارچه59039020ـ ـ ـ نوار جلوی پوشک (fontal tape) متشکل از یک لایه فیلم پلیمری و یک لایه منسوج حلقوی بافت
38434انواع پارچه59039030ـ ـ ـ نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم الاستیک
38534انواع پارچه59039090پارچه هاي نسجي آغشته ، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با مواد پلاستيکي ،غير از آنهايي که مشمول شماره 5902 مي شوند- ساير
38634انواع پارچه59061000نوار چسب با عرض حداکثر 20 سانتيمتر
38734انواع پارچه59069100کشباف يا قلاب باف
38834انواع پارچه59069900پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير از آنهايي که مشمول شماره 5902 مي شوند- ساير
38934انواع پارچه59070010پارچه مخصوص توليد سنباده پارچه اي
39034انواع پارچه59070090پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده يا پوشانده شده به نحو ديگر، کرباس هاي نقاشي شده براي دکور تئاتر، براي آتليه يا مصارف همانند- ساير
39134انواع پارچه59111000پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تار و پود باف داراي آستر نمدي،اندوده، پوشانده يا منطبق شده با کائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي که براي ساخت نوار خاردار ماشين کاردينگ (Card clothing و پارچه هاي همانند از انواعي که براي ساير مصارف فني به کار مي رود.از ج
39234انواع پارچه59112000پارچه براي الک، حتي دوخته و مهيا
39334انواع پارچه59113100به وزن هر متر مربع کمتر از 650 گرم
39434انواع پارچه59113200به وزن هر متر مربع حداقل 650 گرم
39534انواع پارچه59114000پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي که براي منگنه هاي روغن کشي يا مصارف فني مشابه به کار مي روند، همچنين آنهايي که از موي انسان تهيه شده باشند.
39634انواع پارچه59119010پد نمدي نوار کاست صوتي به صورت رول SPRIWG PAD جور شده با فنر مسي تخت
39734انواع پارچه59119090محصولات و اشياء نسجي براي مصارف فني، مذکور در يادداشت 7 اين فصل- ساير
39834انواع پارچه60011000پارچه هاي معروف به پرزبلند
39934انواع پارچه60012100پارچه هاي پرز حلقوي- از پنبه
40034انواع پارچه60012200پارچه هاي پرز حلقوي- از الياف سنتتيک يا مصنوعي
40134انواع پارچه60012900پارچه هاي پرز حلقوي- از ساير مواد نسجي
40234انواع پارچه60019100پارچه هاي مخمل و پلوش، از جمله پارچه هاي معروف به پرزبلند و پارچه هاي پرزحلقوي،کشباف يا قلاب باف-ساير- از پنبه
40334انواع پارچه60019200پارچه هاي مخمل و پلوش، از جمله پارچه هاي معروف به پرزبلند و پارچه هاي پرزحلقوي،کشباف يا قلاب باف-ساير- از الياف سنتتيک يا مصنوعي
40434انواع پارچه60019900 پارچه هاي مخمل و پلوش، از جمله پارچه هاي معروف به پرزبلند و پارچه هاي پرزحلقوي،کشباف يا قلاب باف-ساير-از ساير مواد نسجي
40534انواع پارچه60024000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حداکثر 30 سانتيمتر،حداقل 5 درصد وزني يا بيشتر از نخ کشش پذير يا نخ کائوچويي، غير از آنهايي که مشمول رديف 6001 مي باشند- داراي 5 درصد وزني يا بيشتر از نخ کشش پذير ولي فاقد نخ هاي کائوچويي
40634انواع پارچه60029000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حداکثر 30 سانتيمتر،حداقل 5 درصد وزني يا بيشتر از نخ کشش پذير يا نخ کائوچويي، غير از آنهايي که مشمول رديف 6001 مي باشند- ساير
40734انواع پارچه60031000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حداکثر 30 سانتيمتر، غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 يا 6002 مي باشند- از پشم يا از موي نرم(کرک) حيوان
40834انواع پارچه60032000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حداکثر 30 سانتيمتر، غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 يا 6002 مي باشند- از پنبه
40934انواع پارچه60033000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حداکثر 30 سانتيمتر، غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 يا 6002 مي باشند- از الياف سنتتيک
41034انواع پارچه60034000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حداکثر 30 سانتيمتر، غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 يا 6002 مي باشند- از الياف مصنوعي
41134انواع پارچه60039000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي حداکثر 30 سانتيمتر، غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 يا 6002 مي باشند-ساير
41234انواع پارچه60041000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي بيش از 30 سانتيمتر، غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 مي باشند- داراي 5 درصد وزني يا بيشتر از نخ کشش پذير ولي فاقد نخ هاي کائوچويي نباشد
41334انواع پارچه60049000پارچه هاي کشباف يا قلاب باف به پهناي بيش از 30 سانتيمتر، غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 مي باشند- ساير
41434انواع پارچه60052100پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-از پنبه- سفيد نشده يا سفيد شده
41534انواع پارچه60052200پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-از پنبه- رنگ شده
41634انواع پارچه60052300پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-از پنبه- از نخ هايي با رنگ هاي مختلف
41734انواع پارچه60052400پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-از پنبه- چاپ شده
41834انواع پارچه60053500پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف سنتتيک -سفيد نشده يا سفيد شده
41934انواع پارچه60053600پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف سنتتيک -سفيد نشده يا سفيد شده رنگ شده
42034انواع پارچه60053700پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف سنتتيک -سفيد نشده يا سفيد شده از نخ هايي با رنگ هاي مختلف
42134انواع پارچه60053800پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف سنتتيک -سفيد نشده يا سفيد شده چاپ شده
42234انواع پارچه60053900پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف سنتتيک -سایر، چاپ شده
42334انواع پارچه60054100پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف مصنوعي - سفيد نشده يا سفيد شده
42434انواع پارچه60054200پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف مصنوعي - رنگ شده
42534انواع پارچه60054300پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف مصنوعي - از نخ هايي با رنگ هاي مختلف
42634انواع پارچه60054400پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند-ازالياف مصنوعي - چاپ شده
42734انواع پارچه60059000پارچه هاي کشباف تاري(از جمله آنهايي که به وسيله ماشين کشباف براق بافي تهيه مي شوند) غير از آنهايي که مشمول شماره 6001 لغايت 6004 مي شوند -ساير
42834انواع پارچه60061000ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف- از پشم يا از موي نرم(کرک) حيوان
42934انواع پارچه60062100ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از پنبه-سفيد نشده يا سفيد شده
43034انواع پارچه60062200ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از پنبه- رنگ شده
43134انواع پارچه60062300ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از پنبه- از نخ هايي با رنگ هاي مختلف
43234انواع پارچه60062400ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از پنبه- چاپ شده
43334انواع پارچه60063100ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف سنتتيک -سفيد نشده يا سفيد شده
43434انواع پارچه60063200ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف سنتتيک -رنگ شده
43534انواع پارچه60063300ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف سنتتيک - از نخ هايي با رنگ هاي مختلف
43634انواع پارچه60063400ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف سنتتيک -چاپ شده
43734انواع پارچه60064100ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف مصنوعي -سفيد نشده يا سفيد شده
43834انواع پارچه60064200ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف مصنوعي - رنگ شده
43934انواع پارچه60064300ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف مصنوعي - از نخ هايي با رنگ هاي مختلف
44034انواع پارچه60064400ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف-از الياف مصنوعي - چاپ شده
44134انواع پارچه60069000ساير پارچه هاي کشباف يا قلاب باف - ساير
44235مايع پنير35071000پنيرمايه و کنسانتره هاي آن
44336بخار نفتي و گازی73218200با سوخت مايع
44436بخار نفتي و گازی73218100ـ ـ با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوخت ها
44537خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان10011910گندم دامي
44637خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان10039000جو- ساير
44737خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان12130000کاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده،آسياب شده،فشرده شده(Pressed) يا به هم فشرده به شکل حبه.
44837خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23021000از ذرت
44937خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23023000از گندم
45037خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23024000از ساير غلات
45137خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23025000از نباتات غلافدار
45237خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23040000کنجاله(Oil-cake) و ساير آخال هاي جامد،حتي خرده شده يابه هم فشرده به شکل حبه يا گلوله که از استخراج روغن سويا به دست مي آيد
45337خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23080000مواد نباتي و تفاله هاي نباتي، آخال و محصولات فرعي نباتي حتي به هم فشرده به شکل حبه يا گلوله ،از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
45437خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان
45537خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23099040ـ ـ ـ خوراك آماده دام و طيور
45637خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان23099030مکمل کنسانتره اي خوراک دام و طيور
45737خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان12141000ـ يونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه
45837خوراک دام ، طیور و آبزیان (علوفه، کاه ، سبوس، جو ، یونجه و کنجاله( به استثنای کنجاله سویا) و آبزیان12149000ـ ساير
45938کاغذ48010000كاغذ روزنامه، به شكل رول يا ورق.
46038کاغذ48021000ـ كاغذ و مقواي دست‌ساز
46138کاغذ48022000ـ كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار مي‌گيرد
46238کاغذ48024000ـ كاغذ براي تهيه كاغذ ديواري
46338کاغذ48025400ـ ـ به وزن هر متر مربع كمتر از 40 گرم
46438کاغذ48025500ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم به صورت رول
46538کاغذ48025600ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم به‌صورت ورق‌كه به‌حالت تا نشده يك ضلع آن‌ از 435 ميليمتر و ضلع ديگر 297 ميليمتر بيشتر نباشد
46638کاغذ48025700ـ ـ ساير، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم
46738کاغذ48025800ـ ـ به وزن هر مترمربع بيش از 150 گرم
46838کاغذ48026100ـ ـ به صورت رول
46938کاغذ48026200ـ ـ به‌صورت ورق‌كه به‌حالت تا نشده يك ضلع آن از 435‌ميليمتر و ضلع ديگر از297 ميليمتر بيشتر نباشد
47038کاغذ48026900ـ ـ‌ ساير
47139کارد آشپزخانه82119100کارد و چاقو با تيغه هاي برنده، با يا بدون دندانه(از جمله چاقو هاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي که مشمول شماره 8280 مي شوند، و تيغه آنها-ساير-کارد سرميز با تيغه ثابت
47240پودر نارگیل ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)8011100ـ ـ رنده خشك‌كرده
47341تخمه بو داده( فقط برای مرزهای شرقی کشور) بجز تخمه آفتابگردات 12129910ـ ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی
47442آلومینیوم کار نشده و ضایعات آهن76011000ـ آلومينيوم غيرممزوج
47542آلومینیوم کار نشده و ضایعات آهن76012000ـ آلياژهاي آلومينيوم
47642آلومینیوم کار نشده و ضایعات آهن72043000ـ قراضه و ضايعات آهن يا فولاد پوشانده شده با قشري از قلع
47743بادام هندی ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)8025290ـ ـ ـ ساير
47844چلغوز ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)8029000ـ ساير
47945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291111ـ ـ ـ ـ نو
48045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291112ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
48145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291119ـ ـ ـ ـ ساير
48245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291121ـ ـ ـ ـ نو
48345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291122ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
48445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291129ـ ـ ـ ـ ساير
48545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291190ـ ـ ـ ساير (انگلدوزر)
48645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84291900ـ ـ ساير
48745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84292011ـ ـ ـ ـ نو
48845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84292012ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
48945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84292019ـ ـ ـ ـ ساير
49045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84292021ـ ـ ـ ـ نو
49145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84292022ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
49245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84292029ـ ـ ـ ـ ساير
49345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84292090ـ ـ ـ ساير (تسطيح كننده)
49445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84293000ـ اسكريپر
49545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84294011ـ ـ ـ ـ نو
49645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84294012ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
49745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84294019ـ ـ ـ ـ ساير
49845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84294021ـ ـ ـ ـ نو
49945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84294022ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال كمتر
50045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84294029ـ ـ ـ ـ ساير
50145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84294090ـ ـ ـ ساير(ماشين كوبيدن و سفت كردن زمين)
50245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295111ـ ـ ـ ـ نو
50345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295112ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
50445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295119ـ ـ ـ ـ ساير
50545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295121ـ ـ ـ ـ نو
50645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295122ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
50745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295129ـ ـ ـ ـ ساير
50845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295190ـ ـ ـ ساير
50945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295211ـ ـ ـ ـ نو
51045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295212ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
51145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295219ـ ـ ـ ـ ساير
51245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295221ـ ـ ـ ـ نو
51345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295222ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
51445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295229ـ ـ ـ ـ ساير
51545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295290ـ ـ ـ ساير
51645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295911ـ ـ ـ ـ نو
51745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295912ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
51845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295919ـ ـ ـ ـ ساير
51945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295921ـ ـ ـ ـ نو
52045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295922ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر
52145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295929ـ ـ ـ ـ ساير
52245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84295990ـ ـ ـ ساير
52345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84301000ـ ماشين‌ پايه‌كوبي و ماشين پايه‌درآوردن
52445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84302000ـ برف‌روب
52545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84303110ـ ـ ـ دستگاه‌هاي حفاريT.B.Mã
52645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84303120ـ ـ ـ دستگاه‌هاي حفاري (Road Header) ردهدر
52745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84303190ـ ـ ـ ساير
52845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84303900ـ ـ‌ ساير
52945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84304110ـ ـ ـ انواع دريل واگن تا شش اينچ
53045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84304190--- ساير
53145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84304900ـ ـ ساير
53245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84305000ـ ساير ماشين‌آلات، قادر به حركت بدون نيروي محركه خارجي (خودرو)
53345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84306100ـ ـ ماشين‌آلات كوبيدن و سفت‌كردن زمين
53445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84306900ـ ـ ساير
53545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84311000ـ مربوط به ماشين‌آلات مشمول شماره 25 84
53645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84312010--- اجزای قطعات ردیف تعرفه 8427 شامل دکل کامل، اکسل فرمان، شاسی، کابین راننده، وزنه تعادلی و رادیاتور
53745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84312090ـ ـ ـ ساير
53845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84313110ـ ـ ـ انواع در اتوماتيك آسانسور (در كابين)
53945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84313120ـ ـ ـ انواع كابين و فريم كابين آسانسور
54045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84313130ـ ـ ـ انواع در لولایي آسانسور
54145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84313190ـ ـ ـ ساير
54245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84313900ـ ـ ساير
54345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84314100ـ ـ ‌سطل، بيل، چنگك و گيره
54445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84314200ـ ـ تيغه‌هاي بولدوزر يا انگلدوز
54545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84314300ـ ـ قطعات ماشين‌آلات سوراخ كردن زمين يا چاه كندن مشمول شماره 00 41 8430 يا 00 49 8430
54645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84314910--- ناخن، كلنگ(آداپتور)، گوشه بيل
54745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84314990--- ساير
54845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84321010ـ ـ ـ گاوآهن (خيش) داراي خاك‌برگردان
54945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84321020ـ ـ ـ گاو‌آهن قلمي فاقد خاك‌برگردان
55045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84321090ـ ـ ـ ساير
55145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84322100ـ ـ كلوخ شكن ديسكي
55245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84322910--- خاك ورز مركب حفاظتي
55345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84322990--- ساير
55445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84323100ـ ـ دستگاه­های كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورزی (No-Till)
55545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84323900ـ ـ ساير
55645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84324100ـ ـ پخش­کننده­های­ فضولات حیوانی (Manure spreaders)
55745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84324200ـ ـ توزیع­کننده­های کود (Fertiliser distributors)
55845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84328000ـ سایر ماشین­آلات، دستگاه­ها و وسایل
55945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84329010--- انواع هد برداشت ذرت علوفه‌ای
56045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84329090--- سایر
56145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84331100ـ ـ داراي موتور، كه آلات برش در يك سطح افقي مي‌چرخد
56245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84331900ـ ـ ساير
56345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84332000ـ ساير ماشين‌هاي علف‌زني، همچنين ميله‌هاي برش براي سوار‌كردن روي تراكتور
56445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84333000- ساير ماشين‌آلات و دستگاه‌ها براي بريدن و خشك‌كردن علف
56545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84334000ـ منگنه كاه و علوفه، همچنين ماشين جمع‌آوري و منگنه كردن
56645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335111---- با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر
56745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335119---- با قدرت كمتر از 140 اسب بخار
56845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335120ـ ـ ـ كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش و جداكردن دانه
56945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335130ـ ـ ـ كمباين مخصوص برداشت پنبه با مكانيسم مكش
57045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335190ـ ـ ـ ساير
57145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335200ـ ـ ساير ماشين‌آلات و دستگاه‌ها براي كوبيدن
57245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335310ـ ـ ـ كمباين مخصوص برداشت چغندرقند
57345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335320ـ ـ ـ كمباين ويژه برداشت سيب‌زميني
57445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335390ـ ـ ـ ساير
57545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335910ـ ـ ـ ماشين‌هاي برداشت صيفي و سبزي از نوع برگي، ساقه‌اي و ميوه‌دار
57645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335920ـ ـ ـ ماشين برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو
57745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335930ـ ـ ـ ماشين برداشت ذرت
57845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335940ـ ـ ـ ماشين برداشت ذرت دانه‌اي (ذرت دانه‌اي)
57945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335950ـ ـ ـ ماشين­ها و دستگاه­هاي برداشت حبوبات
58045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335960ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو
58145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335970ـ ـ ـ دستگاه برداشت از نوع تكان‌دهنده و لرزاننده
58245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335980--- ماشين برداشت نيشكر
58345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84335990ـ ـ ـ ساير
58445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84336000ـ ماشين‌ها براي پاك‌كردن، جوركردن يا درجه‌بندي كردن تخم‌مرغ،‌ ميوه يا ساير محصولات كشاورزي
58545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84339010--- انواع هد برداشت ذرت علوفه‌ای
58645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84339090--- سایر
58745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی85169000ـ اجزاء و قطعات
58845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی90321000ـ اجزاء و قطعات
58945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی90328910ـ اجزاء و قطعات
59045قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی90330020ـ اجزاء و قطعات
59145قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی96138000ـ اجزاء و قطعات
59245قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی96139000ـ اجزاء و قطعات
59345قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84189990ـ ـ ـ ساير
59445قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84199010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84191100
59545قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84199020ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84191900
59645قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84229010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
59745قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84229010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
59845قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی84529020ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات چرخ های دوزندگی
59945قطعات لوازم خانگی ، ماشین آلات معدنی و کشاورزی85099000ـ اجزاء و قطعات
60046اجزا و قطعات ماشین آلات اداری( کپی، تکثیرو.....)84431990ماشين الات چاپي مورد استفاده در چاپ بوسيله صفحات، سيلندر ها و ساير اجزاي چابي مشمول رديف 8442- ساير
60147زیره سیاه و سبز ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)9093110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر
60247زیره سیاه و سبز ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)9093190ـ ـ ـ ساير
60347زیره سیاه و سبز ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)9093210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر
60447زیره سیاه و سبز ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)9093290ـ ـ ـ ساير
60547زیره سیاه و سبز ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)9096110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر
60647زیره سیاه و سبز ( فقط برای مرزهای شرقی کشور)9096190ـ ـ ـ ساير
60748نخ دروگر53071000ـ يك لا
60848نخ دروگر53072000ـ چند لا (تابيده) يا كابله
60948نخ دروگر54041200ـ ـ ساير، از پلي‌پروپيلن

 

جدول تعرفه های کالایی جدید ( گروه کالایی های دو )

 

لیست کالاهای مشمول (مورد استفاده کاربران)شناسه (مورد استفاده شرکت های نرم افزاری)تاریخ الزام به ثبتواحد شمارش
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل GOLF270000015880799/03/01عدد
پیتزاپز270000006263099/04/01عدد
آب مقطر دامی270000013077398/09/01لیتر
اتو زغالی لوازم خانگی270000006115299/04/01عدد
مایع ظرفشویی270000001302197/06/01کیلوگرم
روغن گیاهی خام270000000112797/11/16کیلوگرم
گوشت بز منجمد270000016015297/06/01کیلوگرم
خودرو سواری MINI مدل COOPER S270000015922499/03/01عدد
خلال کن الکتریکی آماده سازی غذا270000006350799/04/01عدد
نان فله270000016023797/06/01کیلوگرم
خودرو سواری سمند مدل LX270000015963799/03/01عدد
شیر خوراکی270000000151697/06/01کیلوگرم
تخم نطفه دار پرندگان270000004324097/11/16کیلوگرم
ملزومات آماده سازی مواد غذایی270000002418899/04/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 250 میلی لیتر269000004011398/12/05لیتر
شیلنگ کولر لوازم خانگی270000006080399/04/01عدد
پس دان طیور270000013038498/09/01کیلوگرم
خودرو سواری GREAT WALL مدل H2270000015926299/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل C-HR270000015955299/03/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 1000 میلی لیتر269000004038098/12/05لیتر
خودرو سواری KIA مدل SORENTO270000015994199/03/01عدد
خودرو سواری SANG YANG مدل KORANDO270000016000899/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 508270000015886999/03/01عدد
کره حیوانی بسته فرم سیل270000002015997/11/15کیلوگرم
هود لوازم خانگی270000000642999/04/01عدد
پلوپز و بخار پز برقی270000006389799/04/01عدد
قابلمه تفلون270000001656599/04/01عدد
تی زمین شوی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006130599/04/01عدد
شمش فولاد خام270000000412897/06/01کیلوگرم
غذاساز لوازم خانگی270000006277799/04/01عدد
اجاق گاز رومیزی270000000760099/04/01عدد
لوازم حرارتی و برودتی و تهویه270000000690099/04/01عدد
گوشت بره منجمد270000016013897/06/01کیلوگرم
روغن نباتی جامد270000000109797/06/01کیلوگرم
دستکش لاتکس269000003980398/12/05عدد
الکل سفید269000003985898/12/05لیتر
دستگاه تصفیه هوا تاسیسات270000005657800/04/16عدد
کنجاله آفتابگردان270000016030597/06/01کیلوگرم
محلول ضدعفونی کننده 1000 میلی لیتر269000004002198/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 500 میلی لیتر269000003998898/12/05لیتر
ماست270000000156197/06/01کیلوگرم
خودرو سواری PEUGEOT مدل پارس270000015887699/03/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 80 میلی لیتر269000003993398/12/05لیتر
جوجه موجود زنده270000004325797/11/16عدد
مسواک فاقد بسته بندی270000016047397/06/01عدد
تیرآهن بال نیم پهن270000016037498/01/05کیلوگرم
ظرف کره خوری سرو مواد غذایی270000006360699/04/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 50 میلی لیتر269000004019998/12/05لیتر
ظرف کودک270000006354599/04/01عدد
خودرو سواری JAC مدل S3270000015989799/03/01عدد
انبر گردوشکن270000006332399/04/01عدد
آبگرمکن270000000741999/04/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل PRIUS270000015952199/03/01عدد
کباب پز زغالی خانگی270000006265499/04/01عدد
گندم دامی270000000097797/06/01کیلوگرم
جو270000003620497/06/01کیلوگرم
اجاق پیک نیکی270000000682599/04/01عدد
انبر حمل ظروف270000006331699/04/01عدد
سس ها270000000137097/06/01کیلوگرم
سوسیس پز خانگی270000006268599/04/01عدد
پلوپز و آرام پز خانگی270000006250099/04/01عدد
پنیر270000000148697/06/01کیلوگرم
پوست کن غیر الکتریکی270000006326299/04/01عدد
چاقو تیز کن خانگی270000006285299/04/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 200 میلی لیتر269000003995798/12/05لیتر
خمره270000001853899/04/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 110 میلی لیتر269000004024398/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 880 میلی لیتر269000004007698/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 165 میلی لیتر269000004022998/12/05لیتر
ماسک N99269000003981098/12/05عدد
دستکش جراحی ضدحساسیت269000004033598/12/05عدد
ژل ضدعفونی کننده 300 میلی لیتر269000004017598/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 625 میلی لیتر269000004018298/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 130 میلی لیتر269000004031198/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 150 میلی لیتر269000004028198/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 110 میلی لیتر269000004030498/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 300 میلی لیتر269000004021298/12/05لیتر
گوشت کوب دستی ملزومات عمومی آشپزخانه270000006368299/04/01عدد
گوشت مرغ منجمد270000016019097/06/01کیلوگرم
گوشت گوساله منجمد270000016009197/06/01کیلوگرم
گوشت گوسفند گرم270000016010797/06/01کیلوگرم
ذرت خوراکی270000000103597/06/01کیلوگرم
اجاق گاز مبله270000000761799/04/01عدد
اقلام بهداشتی ویژه بانوان270000002837797/06/01عدد
المنت حرارتی لوازم خانگی270000006079799/04/01عدد
آب مرکبات گیر دستی خانگی270000006303399/04/01عدد
آبگرمکن گازی270000001541499/04/01عدد
آبکش آماده سازی غذا270000000981999/04/01عدد
آبگرمکن برقی270000001392299/04/01عدد
آلترناتور (دینام) خودرو270000000925397/06/01عدد
ذرت دامی270000000104297/06/01کیلوگرم
آبگیر سبزی غیر الکتریکی خانگی270000006305799/04/01عدد
ذرت ساز خانگی270000006253199/04/01عدد
آرد گندم270000000273597/06/01کیلوگرم
رب ها270000000136397/06/01کیلوگرم
رشته ساز الکتریکی270000006313299/04/01عدد
بخار شوی270000006109199/04/01عدد
بخار پز برقی270000006388099/04/01عدد
بخاری (هیتر) برقی خانگی270000000745799/04/01عدد
بخاری گازسوز خانگی270000000746499/04/01عدد
رطوبت گیر خانگی270000006065099/04/01عدد
برش زن الکتریکی آماده سازی غذا270000006349199/04/01عدد
برزنت کولر270000006067499/04/01عدد
بذر تکثیر گیاهان270000000062597/11/16کیلوگرم
رنده الکتریکی270000006346099/04/01عدد
برنج270000000098497/06/01کیلوگرم
روغن حیوانی270000000114197/06/01کیلوگرم
شیرخشک صنعتی270000002009897/06/01کیلوگرم
بیفتک کوب270000006319499/04/01عدد
بیسکویت ساز خانگی270000006272299/04/01عدد
پرتقال270000000021297/06/01کیلوگرم
کرسی برقی خانگی270000006071199/04/01عدد
پارچه ملت بلون270000016071899/10/13متر
گوشت بز گرم270000016014597/06/01کیلوگرم
پکیج لوازم خانگی270000006066799/04/01عدد
گوشت بره گرم270000016012197/06/01کیلوگرم
تلویزیون خانگی270000000764897/06/01عدد
گوشت شتر گرم270000016016997/06/01کیلوگرم
گوشت بوقلمون گرم270000002012897/06/01کیلوگرم
یونیت داخلی کولر گازی لوازم خانگی270000006081099/04/01عدد
کمباین برداشت چغندرقند270000012727897/06/01عدد
کنسروها و غذاهای آماده و نیمه آماده270000002035797/11/15کیلوگرم
گندم خوراکی270000000095397/06/01کیلوگرم
گاودانه خوراک مشترک حیوانات270000000342898/09/01کیلوگرم
کنستانتره دامی270000000334398/09/01کیلوگرم
گوسفند زنده270000000296497/06/01عدد
لنت کلاچ270000011016497/06/01عدد
لنت ترمز270000001233897/06/01عدد
یونیت خارجی کولر گازی لوازم خانگی270000006082799/04/01عدد
دستگاه ضدعفونی کننده الکتریکی خانگی270000006119099/04/01عدد
جارو معمولی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000000666599/04/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 218i270000015897599/03/01عدد
دستکش معاینه وینیل269000004035998/12/05عدد
لباس یکسره گرید 3 (کاربرد ICU- اتاق تمیز)269000003987298/12/05عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل NX200T270000015950799/03/01عدد
خودرو سواری پژو مدل 206 SD270000015978199/03/01عدد
خودرو سواری MITSUBISHI مدل ASX270000015915699/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL-H9270000015931699/03/01عدد
قند بسته سلفونی270000016025197/06/01کیلوگرم
پودر شوینده ماشینی270000016043597/06/01کیلوگرم
خودرو سواری RANG ROVER مدل EVOQUE270000015896899/03/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل YARIS270000015953899/03/01عدد
خودرو سواری MINI مدل COOPER270000015925599/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل DS7270000015937899/03/01عدد
دانه مرغی- خوراک طیور270000000333698/09/01کیلوگرم
یخچال270000000752597/06/01عدد
دانه کن دستی خانگی270000006322499/04/01عدد
خودرو سواری SANG YANG مدل TIVOLI270000016002299/03/01عدد
خمیر کاغذ270000001854597/11/16کیلوگرم
خودرو سواری MITSUBISHI مدل LANCER270000015917099/03/01عدد
فرچه دستی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006129999/04/01عدد
خامه گیر الکتریکی خانگی270000006312599/04/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 120i270000015898299/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل PICANTO270000015991099/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL H8270000015929399/03/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل PASSAT270000015881499/03/01عدد
گوشت گوساله گرم270000016008497/06/01کیلوگرم
ست لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006125199/04/01عدد
مخلوط کن غیر الکتریکی270000006314999/04/01عدد
ساندویچ ساز خانگی270000006264799/04/01عدد
شکر سفید کیسه نایلونی270000016027597/06/01کیلوگرم
اسپاگتی270000002010497/06/01کیلوگرم
کنجاله پنبه دانه270000016032997/12/25کیلوگرم
کره حیوانی کارتن 60 بسته ای270000002017397/06/01کیلوگرم
پودر کود شیمیایی270000012868897/11/16کیلوگرم
خودرو سواری BENZ مدل C-CLASS W205270000015947799/03/01عدد
خودرو سواری دنا مدل پلاس270000015998999/03/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل CADDY270000015878499/03/01عدد
قیچی ملزومات عمومی آشپزخانه270000006363799/04/01عدد
سیب زمینی270000000093997/06/01کیلوگرم
اسپرسو ساز270000006383599/04/01عدد
خودرو سواری BMW مدل X1 25i270000015900299/03/01عدد
میلگرد ساده فولادی270000005161097/06/01کیلوگرم
سبد رخت لوازم خانگی270000006134399/04/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل CAPTURE270000015968299/03/01عدد
خودرو سواری KIA مدل OPTIMA270000015995899/03/01عدد
دستگاه خوشبو کننده محیط270000006063699/04/01عدد
در بازکن چندکاره270000006336199/04/01عدد
خودرو سواری SANG YANG مدل REXTON270000016001599/03/01عدد
خودرو سواری DONGFENG مدل S30270000015932399/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل SPORTAGE270000015907199/03/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 132270000015975099/03/01عدد
خردکن الکتریکی خانگی270000006275399/04/01عدد
سیگار برگ270000004406397/06/01عدد(کارتن)
بند رخت تاشو لوازم خانگی270000006136799/04/01عدد
خودرو سواری BMW مدل CONVERTIBLE 230i270000015899999/03/01عدد
دانه کلزا فرآورده گیاهی270000000076297/11/16کیلوگرم
قابلمه270000000744099/04/01عدد
فندق شکن270000006342299/04/01عدد
تخم مرغ پز خانگی270000006252499/04/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل RX200T270000015956999/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل HAVAL-H6270000015927999/03/01عدد
تخم مرغ270000000119697/06/01کیلوگرم
تی آب جمع کن لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006127599/04/01عدد
همزن الکتریکی270000006271599/04/01عدد
خودرو سواری آلفا رومئو مدل STELVIO270000015921799/03/01عدد
سبزی خشک کن دستی خانگی270000006323199/04/01عدد
خودرو سواری BORGWARD مدل BX7270000015962099/03/01عدد
سرویس ظروف پخت و پز مسی270000000712999/04/01عدد
خودرو سواری رانا مدل LX270000016003999/03/01عدد
ماشین لباسشویی270000000648197/06/01عدد
ظرف شیر سر میز غذا خوری270000006306499/04/01عدد
دستکش معاینه لاتکس269000004034298/12/05عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل RAV4270000015951499/03/01عدد
چند کاره غذا ساز الکتریکی خانگی270000006274699/04/01عدد
قند جعبه مقوایی270000016024497/06/01کیلوگرم
خودرو سواری RENAULT مدل TALISMAN270000015970599/03/01عدد
ماشین کمباین چند منظوره زراعی270000001050197/06/01عدد
شیار کن270000006340899/04/01عدد
کبابزن دستی خانگی270000006324899/04/01عدد
تخته ملزومات عمومی آشپزخانه270000006365199/04/01عدد
خودرو سواری NISSAN مدل X-TRIAL270000015884599/03/01عدد
سماور رو گازی لوازم خانگی270000006296899/04/01عدد
ماشین شستشو میوه و سبزیجات270000006120699/04/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 730Li270000015903399/03/01عدد
شمش روی270000000410497/06/01کیلوگرم
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل TIGUAN270000015879199/03/01عدد
منقل زغالی لوازم خانگی270000006369999/04/01عدد
میز اتو270000000724299/04/01عدد
قهوه ساز270000006382899/04/01عدد
سیمان کیسه پروپیلنی270000016041197/11/15کیلوگرم
خودرو سواری SUZUKI مدل GRAND VITARA270000015967599/03/01عدد
پنبه دانه فرآورده گیاهی270000000064997/11/16کیلوگرم
تسمه خودرو270000015131097/06/01عدد
مسواک بسته طلقی270000016046697/06/01عدد
خودرو سواری MITSUBISHI مدل OUTLANDER270000015914999/03/01عدد
خودرو سواری ALFA ROMEO مدل STELVIO270000015987399/03/01عدد
فریزر270000000751897/06/01عدد
تنور ماشین آلات پختن و برشته کردن مواد غذایی270000001125699/04/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 125i270000015913299/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 320i270000015901999/03/01عدد
دانه کتان (بزرک) فرآورده گیاهی270000004457597/11/16کیلوگرم
همزن ماشین آلات مخلوط کردن فاز مایع270000001128799/04/01عدد
دستگاه ها و لوازم تمیزکاری و شستشو270000001039699/04/01عدد
خودرو سواری LEXUS مدل NX300H270000015960699/03/01عدد
پوشال کولر270000000590399/04/01عدد
خودرو سواری PORSCHE مدل BOXSTER270000015959099/03/01عدد
دانه سویا فرآورده گیاهی270000000127197/06/01کیلوگرم
صافی ملزومات عمومی آشپزخانه270000006364499/04/01عدد
شیرینی جات و مرباجات و تنقلات270000000160897/11/15کیلوگرم
ملاس چغندر- خوراک دام270000000336798/09/01کیلوگرم
خودرو سواری KIA مدل CARENS270000015996599/03/01عدد
جو خوراکی270000000105997/06/01کیلوگرم
نان پز270000006261699/04/01عدد
لاستیک (تایر) سبک270000001353397/06/01عدد(حلقه)
کره گیر الکتریکی خانگی270000006269299/04/01عدد
نان بسته سلفونی270000016022097/06/01کیلوگرم
خودرو سواری FOTON مدل SAUVANA270000015885299/03/01عدد
تیرآهن بال پهن270000016038198/01/05کیلوگرم
خودرو سواری پارس مدل LX270000015983599/03/01عدد
زودپز الکتریکی ظروف پخت و پز270000006294499/04/01عدد
خودرو سواری سمند مدل LX EF7270000015964499/03/01عدد
خردکن دستی خانگی270000006321799/04/01عدد
پوست کن الکتریکی270000006347799/04/01عدد
سرویس ظروف پخت و پز270000000728099/04/01عدد
صابون مایع270000000782297/06/01لیتر
سیخ طبخ غذا270000006338599/04/01عدد
ظرف تخم مرغ خوری سرو مواد غذایی270000006359099/04/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 131270000015976799/03/01عدد
شکر خام270000016029997/11/16کیلوگرم
پنکه برقی لوازم خانگی270000000641299/04/01عدد
کاه خوراک دام270000000341198/09/01کیلوگرم
شومینه برقی خانگی270000006073599/04/01عدد
ظرف شکلات خوری سرو مواد غذایی270000006362099/04/01عدد
وردنه ملزومات عمومی آشپزخانه270000006367599/04/01عدد
چای270000000233997/06/01کیلوگرم
خودرو سواری BMW مدل COOPER S270000015906499/03/01عدد
در بازکن و چاقو تیز کن الکتریکی270000006284599/04/01عدد
خودرو سواری دنا مدل معمولی270000015997299/03/01عدد
قالی شوی270000006110799/04/01عدد
چاقو آشپزخانه270000006280799/04/01عدد
جو دامی270000000339897/06/01کیلوگرم
کره ترکیبی بسته فرم سیل270000002007497/11/15کیلوگرم
قند شکن270000000685699/04/01عدد
آبسردکن و آبگرمکن خانگی (Water Dispenser)270000006069899/04/01عدد
آجر لیسیدنی دامی270000013029298/09/01کیلوگرم
برس آشپزی270000006333099/04/01عدد
روغن نباتی مایع270000000110397/06/01کیلوگرم
پارچه اس ام اس270000016074999/10/13متر
ژل ضدعفونی کننده 130 میلی لیتر269000004026798/12/05لیتر
پیازخردکن دستی خانگی270000006320099/04/01عدد
دستکش جراحی لاتکس269000004032898/12/05عدد
ژل ضدعفونی کننده 250 میلی لیتر269000003996498/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 100 میلی لیتر269000003994098/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 120 میلی لیتر269000004010698/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 700 میلی لیتر269000004001498/12/05لیتر
خودرو سواری HYUNDAI مدل TUCSON IX35270000015943999/03/01عدد
سرخ کن الکتریکی لوازم خانگی270000006292099/04/01عدد
خودرو سواری MINI مدل COOPER S CLUBMAN270000015924899/03/01عدد
لباس یکسره گرید 2 (کاربرد پزشکی - کادر درمانی)269000003988998/12/05عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل H6270000015930999/03/01عدد
خودرو سواری تیبا مدل TIBA270000015979899/03/01عدد
دستگاه استریل کننده لوازم خانگی270000006118399/04/01عدد
سبزی خردکن الکتریکی خانگی270000006310199/04/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل SYMBOL270000015973699/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 330i sedan270000015905799/03/01عدد
دستگاه ها ، وسایل و ظروف پخت و پز و آماده سازی غذا -نانوایی270000000705199/04/01عدد
چرخ گوشت الکتریکی لوازم خانگی270000000638299/04/01عدد
تور لباسشویی لوازم خانگی270000006135099/04/01عدد
خودرو سواری DONGFENG مدل H30270000015933099/03/01عدد
نارنگی270000000032897/06/01کیلوگرم
ورقه کن غیر الکتریکی آماده سازی غذا270000006327999/04/01عدد
یخ ساز الکتریکی خانگی270000006302699/04/01عدد
یونجه خوراک دام270000000350398/09/01کیلوگرم
گرانول کود شیمیایی270000012871897/11/16کیلوگرم
خودرو سواری ساینا مدل TIBA270000015981199/03/01عدد
سطل زباله تجهیزات ملزومات خدمات محیطی270000001000699/04/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 75 میلی لیتر269000004020598/12/05لیتر
کره نباتی (مارگارین) کارتن 60 بسته ای270000002004397/06/01کیلوگرم
محلول ضدعفونی کننده 200 میلی لیتر269000003999598/12/05لیتر
کنجاله سویا270000016031297/11/29کیلوگرم
ژل ضدعفونی کننده 350 میلی لیتر269000003997198/12/05عدد
ژل ضدعفونی کننده 125 میلی لیتر269000004023698/12/05لیتر
دستکش معاینه نیتریل269000004036698/12/05عدد
دستگاه تصفیه آب خانگی270000001093800/04/16عدد
دستگاه چای ساز خانگی270000006379800/04/16عدد
سینمای خانگی تجهیزات پخش صوت و تصویر270000010301200/04/16عدد
داکت اسپلیت لوازم خانگی270000016238500/04/16عدد
جارو شارژی خودرو270000006121399/04/01عدد
مایکروفر الکتریکی لوازم خانگی270000006291399/04/01عدد
ست دستگاه های پخت و پز270000006390399/04/01عدد
ماشین خشک کن لوازم خانگی270000006133699/04/01عدد
کره ترکیبی فله270000002005097/06/01کیلوگرم
قالب کیک270000006258699/04/01عدد
چاقو تیزکن الکتریکی270000006282199/04/01عدد
ظرف نگهداری مواد غذایی270000006353899/04/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 60 میلی لیتر269000004008398/12/05لیتر
فر الکتریکی گازی لوازم خانگی270000006078099/04/01عدد
صفحه کلاچ270000011018897/06/01عدد
گوشت گوسفند منجمد270000016011497/06/01کیلوگرم
آبکش ملزومات عمومی آشپزخانه270000006366899/04/01عدد
بخاری (خانگی و صنعتی) گازوییلی270000000747199/04/01عدد
بستنی ساز الکتریکی خانگی270000006301999/04/01عدد
بلبرینگ کلاچ270000001232197/11/16عدد
پاتیل تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی270000000674099/04/01عدد
گوشت کوب الکتریکی لوازم خانگی270000006286999/04/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 750 میلی لیتر269000004006998/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 160 میلی لیتر269000004027498/12/05لیتر
خودرو سواری CITROEN مدل DS3270000015939299/03/01عدد
شکر سفید فله270000016028297/06/01کیلوگرم
ماشین ظرفشویی270000000664197/06/01عدد
خودرو سواری تندر مدل تندر 90270000015982899/03/01عدد
آبمیوه گیری دستی خانگی270000006304099/04/01عدد
پیتزا بر270000006334799/04/01عدد
خودرو سواری VOLKSWAGEN مدل MULTIVAN270000015882199/03/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 500 میلی لیتر269000004000798/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 75 میلی لیتر269000004037398/12/05لیتر
ماست ساز خانگی270000006262399/04/01عدد
ملزومات آشپزی و سرو غذا270000002415799/04/01عدد
میوه خشک کن خانگی270000006279199/04/01عدد
هسته گیر دستی خانگی270000006325599/04/01عدد
یخ خرد کن الکتریکی آماده سازی غذا270000006351499/04/01عدد
اجاق برقی خانگی270000006070499/04/01عدد
اسکوپ میوه آماده سازی غذا270000006330999/04/01عدد
افزودنی خوراک دام270000013030898/09/01کیلوگرم
آب پرتقال گیری الکتریکی خانگی270000006299999/04/01عدد
آب مرکبات گیر الکتریکی خانگی270000006300299/04/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 150 میلی لیتر269000004004598/12/05لیتر
سیمان کیسه کاغذی270000016039897/11/15کیلوگرم
کاسه یکبار مصرف سرو مواد غذایی270000006370599/04/01عدد
کره حیوانی فله270000002014297/06/01کیلوگرم
تی آب خشک کن لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006131299/04/01عدد
کاسه سرو مواد غذایی270000006361399/04/01عدد
کباب پز الکتریکی لوازم خانگی270000006290699/04/01عدد
خاک انداز لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006126899/04/01عدد
ملزومات و ظروف پخت و پز270000002416499/04/01عدد
دستمال کاغذی270000000777897/06/01کیلوگرم
لباس یکسره گرید 1 (غیر پزشکی)269000003989698/12/05عدد
ژل ضدعفونی کننده 50 میلی لیتر269000003991998/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 60 میلی لیتر269000003992698/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 240 میلی لیتر269000004014498/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 100 میلی لیتر269000004009098/12/05لیتر
محلول ضدعفونی کننده 385 میلی لیتر269000004016898/12/05لیتر
ملزومات تهیه آب میوه و دسر270000002417199/04/01عدد
مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکل269000003986598/12/05لیتر
چاقو الکتریکی آماده سازی غذا270000006283899/04/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل NX300H270000015957699/03/01عدد
خودرو سواری کوپا مدل T210270000016006099/03/01عدد
قالب (شکل زن) آماده سازی غذا270000006343999/04/01عدد
کنجد فرآورده گیاهی270000000065697/11/16کیلوگرم
آسیاب الکتریکی خانگی270000006298299/04/01عدد
آسیاب و مخلوط کن الکتریکی لوازم خانگی270000000635199/04/01عدد
بخار زن270000006108499/04/01عدد
جارو برقی تجهیزات رفاهی خودرو270000006139899/04/01عدد
چرخ گوشت غیر الکتریکی270000006316399/04/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل SEDAN DS5270000015934799/03/01عدد
خودرو سواری DOMY مدل X5270000015919499/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل KOLEOS270000015969999/03/01عدد
خودرو سواری VOLVO مدل XC90270000015984299/03/01عدد
دسته لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006140499/04/01عدد
زودپز غیر الکتریکی ظروف پخت و پز270000006293799/04/01عدد
پد سلولزی کولر لوازم خانگی270000006074299/04/01عدد
دانه آفتابگردان فرآورده گیاهی270000000063297/11/16کیلوگرم
لاستیک (تایر) باری سنگین270000001354097/11/15عدد(حلقه)
خودرو سواری BENZ مدل E250270000015948499/03/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 111270000015974399/03/01عدد
فر الکتریکی لوازم خانگی270000006076699/04/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 400 میلی لیتر269000004012098/12/05لیتر
خودرو سواری CITROEN مدل C4270000015938599/03/01عدد
مخلوط کن برقی270000006270899/04/01عدد
پرک کود شیمیایی270000012869597/11/16کیلوگرم
پلوپز برقی270000000637599/04/01عدد
میان دان طیور270000013048398/09/01کیلوگرم
خودرو سواری KIA مدل CERATO YD270000015993499/03/01عدد
محلول ضدعفونی کننده 125 میلی لیتر269000004015198/12/05لیتر
پوشال کولر لوازم خانگی270000006075999/04/01عدد
خودرو سواری TOYOTA مدل ELANTRA270000015954599/03/01عدد
باتری خودرو270000010730097/06/01عدد
خودرو سواری MINI مدل COUNTRYMAN COOPER S270000015923199/03/01عدد
خمیر دندان270000000774797/06/01کیلوگرم
ژل ضدعفونی کننده 450 میلی لیتر269000004013798/12/05لیتر
الکل صنعتی269000003984198/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 600 میلی لیتر269000004005298/12/05لیتر
ژل ضدعفونی کننده 120 میلی لیتر269000004025098/12/05لیتر
خودرو سواری CITROEN مدل DS6270000015935499/03/01عدد
پودر یونجه خوراک دام270000000351098/09/01کیلوگرم
خودرو سواری BMW مدل 220i270000015908899/03/01عدد
پیش دان طیور270000013039198/09/01کیلوگرم
خودرو سواری BORGWARD مدل BX5270000015961399/03/01عدد
سیمان کیسه پلاستیکی270000016040497/11/15کیلوگرم
کاغذ مجله270000004670897/06/01کیلوگرم
منقل پخت و پز270000000650499/04/01عدد
خودرو سواری SEAT مدل LEON270000015985999/03/01عدد
پودر شوینده دستی270000016042897/06/01کیلوگرم
خودرو سواری HYUNDAI مدل AZERA270000015945399/03/01عدد
ظرف فر270000006308899/04/01عدد
ساندویچ ساز الکتریکی لوازم خانگی270000006287699/04/01عدد
ظرف کیک خوری سرو مواد غذایی270000006358399/04/01عدد
در ظرف شیر کودک270000006355299/04/01عدد
یخچال فریزر270000006068197/06/01عدد
پوره کن الکتریکی270000006311899/04/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل SORENTO270000015940899/03/01عدد
ماکارونی270000000276697/06/01کیلوگرم
خودرو سواری HYUNDAI مدل ELANTRA270000015941599/03/01عدد
گاو زنده270000000293397/06/01عدد
همزن غیر الکتریکی270000006317099/04/01عدد
کولر آبی270000000750199/04/01عدد
شکاف دهنده خشکبار270000006339299/04/01عدد
شامپوها270000009850997/06/01کیلوگرم
خودرو سواری JAC مدل J4270000015990399/03/01عدد
خودرو سواری GREAT WALL مدل H9270000015928699/03/01عدد
ظرف سوپ خوری سرو مواد غذایی270000006357699/04/01عدد
پوشک270000000811997/06/01کیلوگرم
کباب پز گازی زغالی خانگی270000006267899/04/01عدد
حلال دامی270000013078098/09/01لیتر
خودرو سواری BMW مدل 330i270000015902699/03/01عدد
خودرو سواری JAC مدل S5270000015988099/03/01عدد
کمباین برداشت سیب زمینی270000012726197/06/01عدد
دانه خوراک طیور270000013035398/09/01کیلوگرم
خودرو سواری OPEL مدل MOKKA 4X4270000015965199/03/01عدد
قوطی بازکن الکتریکی270000006348499/04/01عدد
کره نباتی (مارگارین) بسته فرم سیل270000002003697/06/01کیلوگرم
کمباین ماشین آلات برداشت غلات270000012725497/06/01عدد
پودر ماشین ظرفشویی270000009842497/06/01کیلوگرم
سیگار270000000630697/06/01عدد(کارتن)
آبمیوه گیری الکتریکی خانگی270000000633799/04/01عدد
گوشت شتر منجمد270000016017697/06/01کیلوگرم
گوشت شترمرغ گرم270000016020697/06/01کیلوگرم
لازانیا270000002011197/06/01کیلوگرم
اتو برقی لوازم خانگی270000000639900/04/16عدد
الک آشپزخانه270000006328699/04/01عدد
آبسردکن270000000754999/04/01عدد
آرام پز برقی خانگی270000000636899/04/01عدد
آسیاب قهوه270000006384299/04/01عدد
پوره کن دستی270000006318799/04/01عدد
بخاری هیزمی خانگی270000000748899/04/01عدد
پشمک ساز خانگی270000006273999/04/01عدد
توری طبخ غذا270000006335499/04/01عدد
پیاز270000000094697/06/01کیلوگرم
تراکتور270000001048897/06/01عدد
لامپ خودرو270000011024997/06/01عدد
توستر لوازم خانگی270000006251799/04/01عدد
خودرو سواری KIA مدل SPORTAGE270000015992799/03/01عدد
جارو برقی لوازم خانگی270000006123799/04/01عدد
خودرو سواری BENZ مدل C200270000015949199/03/01عدد
خودرو سواری BENZ مدل E200270000015946099/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 530i270000015904099/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل 740E270000015912599/03/01عدد
خودرو سواری DOMY مدل X7270000015918799/03/01عدد
خودرو سواری HAIMA مدل S5270000016004699/03/01عدد
جارو شارژی لوازم خانگی270000006122099/04/01عدد
خودرو سواری DOMY مدل DOMY X7270000015920099/03/01عدد
خودرو سواری HAVAL مدل H6270000015895199/03/01عدد
خودرو سواری اسقاطی270000001607799/03/01عدد
خودرو سواری MITSUBISHI مدل MIRAGE270000015916399/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل LX270000015891399/03/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل ESPACE270000015972999/03/01عدد
دستگاه شیشه شوی خانگی270000006112199/04/01عدد
خودرو سواری سایپا مدل 131 SE270000015977499/03/01عدد
سبوس جودوسر270000016036797/12/25کیلوگرم
روغن نباتی نیمه جامد270000000111097/06/01کیلوگرم
رنگدانه طیور270000013040798/09/01کیلوگرم
ست چاقو خانگی270000006281499/04/01عدد
سوپاپ خودرو270000011020197/06/01عدد
گوساله زنده270000000295797/06/01عدد
گوشت بوقلمون منجمد270000002013597/06/01کیلوگرم
شمش آلومینیویم270000000400597/06/01کیلوگرم
سیب270000003796697/06/01کیلوگرم
صابون قالبی270000001309097/06/01کیلوگرم
ترموکوپل قطعات ملزومات آشپزخانه و سرو غذا270000006297599/04/01عدد
صفحه کیک270000006256299/04/01عدد
قند فله270000016026897/06/01کیلوگرم
کارواش خانگی270000006113899/04/01عدد
عدس270000000006997/06/01کیلوگرم
فر گازی لوازم خانگی270000006077399/04/01عدد
کیک پز270000006260999/04/01عدد
گوشت شترمرغ منجمد270000016021397/06/01کیلوگرم
صبحانه ساز خانگی270000006254899/04/01عدد
شمع270000001219297/06/01عدد
زودپز270000000673399/04/01عدد
سرنگ پزشکی270000000797697/06/01عدد
رینگ بیستون خودرو270000011021897/06/01عدد
گوجه فرنگی270000000086197/06/01کیلوگرم
سبوس برنج270000000280397/12/25کیلوگرم
خودرو سواری HAIMA مدل S7270000016005399/03/01عدد
سماور گازی لوازم خانگی270000006295199/04/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 207270000015892099/03/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل SANTAFE270000015944699/03/01عدد
کره حیوانی بسته آلومینیومی270000002016697/11/15کیلوگرم
کباب پز گازی خانگی270000006266199/04/01عدد
شومینه گازسوز خانگی270000006072899/04/01عدد
کره نباتی (مارگارین) بسته آلومینیومی270000002002997/06/01کیلوگرم
دمکنی ظروف پخت و پز270000006255599/04/01عدد
شکلات ساز الکتریکی خانگی270000006276099/04/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 405270000015888399/03/01عدد
سبوس گندم270000016034397/11/16کیلوگرم
ماشین نشاء کار ماشین آلات کاشت زراعی270000012706397/06/01عدد
خودرو سواری HYUNDAI مدل SONATA270000015942299/03/01عدد
سیمان فله270000000600997/06/01کیلوگرم
شیشه شوی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006124499/04/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 207 SD270000015893799/03/01عدد
سبوس جو270000016035097/12/25کیلوگرم
خودرو سواری PEUGEOT مدل SLX270000015894499/03/01عدد
خودرو سواری دنا مدل پلاس توربوشارژ270000015999699/03/01عدد
شمش سرب270000000411197/06/01کیلوگرم
مایع دستشویی270000016044297/06/01لیتر
جارو برقی270000000644399/04/01عدد
مخلوط کن الکتریکی لوازم خانگی270000006307199/04/01عدد
خرما270000003787497/06/01کیلوگرم
دانه کانولا فرآورده گیاهی270000002000597/11/16کیلوگرم
کره ترکیبی کارتنی 60 بسته ای270000002006797/06/01کیلوگرم
کاغذ تحریر270000011347997/06/01کیلوگرم
کره نباتی (مارگارین) فله270000002001297/06/01کیلوگرم
خودرو سواری PORSCHE مدل MACAN270000015958399/03/01عدد
ورق فولادی270000000366497/06/01کیلوگرم
کف ساز الکتریکی خانگی270000006278499/04/01عدد
قوطی بازکن غیر الکتریکی270000006345399/04/01عدد
سماور الکتریکی لوازم خانگی270000006289099/04/01عدد
فلس گیر270000006341599/04/01عدد
خوراک ترکیبی دام270000013027898/09/01کیلوگرم
خودرو سواری BMW مدل COOPER S CLUBMAN270000015910199/03/01عدد
خودرو سواری CITROEN مدل DS5LS270000015936199/03/01عدد
خودرو سواری BMW مدل COOPER270000015911899/03/01عدد
لوبیا270000000008397/06/01کیلوگرم
ظرف مایکروفر270000006309599/04/01عدد
کره ترکیبی بسته آلومینیومی270000002008197/11/15کیلوگرم
کولر گازی270000000749599/04/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 206270000015889099/03/01عدد
خودرو سواری OPEL مدل MOKKA X270000015966899/03/01عدد
گاز مایع270000001344199/09/17لیتر
کف شوی270000006114599/04/01عدد
تنباکو و توتون270000000631397/06/01کیلوگرم
سبزی خردکن غیر الکتریکی270000006315699/04/01عدد
خودرو سواری کوییک مدل معمولی270000016007799/03/01عدد
گوشت مرغ گرم270000016018397/06/01کیلوگرم
آبگرمکن نفتی270000000743399/04/01عدد
میلگرد آجدار فولادی270000000388697/06/01کیلوگرم
لپه270000000007697/06/01کیلوگرم
استارت کامل270000011017197/06/01عدد
کمک فنر خودرو270000001220897/06/01عدد
کنجاله کلزا270000016033697/12/25کیلوگرم
کلاچ کامل270000011023297/06/01عدد
نخود270000000010697/06/01کیلوگرم
رشته ها270000000275997/06/01کیلوگرم
رطوبت ساز خانگی270000006064399/04/01عدد
خودرو سواری تیبا مدل 2270000015980499/03/01عدد
دیسک کلاچ270000011019597/06/01عدد
قالب بستنی آماده سازی غذا270000006344699/04/01عدد
خودرو سواری SEAT مدل TOLEDO270000015986699/03/01عدد
ست ابزار غیر الکتریکی آماده سازی غذا270000006337899/04/01عدد
خودرو سواری BMW مدل COUNTRYMAN COOPER S270000015909599/03/01عدد
خودرو سواری PEUGEOT مدل 2008270000015890699/03/01عدد
روغن ها و روان کننده ها270000002170597/06/01کیلوگرم
موز270000000040397/06/01کیلوگرم
سموم، مواد و ملزومات دفع و کنترل آفات و بیماریها270000001242097/11/16کیلوگرم
ملاس خوراک دام270000013028598/09/01کیلوگرم
سماور خانگی270000000683299/04/01عدد
ژل ضدعفونی کننده 30 میلی لیتر269000004003898/12/05لیتر
هاون ملزومات عمومی آشپزخانه270000001947499/04/01عدد
خودرو سواری NISSAN مدل JUKE270000015883899/03/01عدد
ظرف سرپوش دار270000006352199/04/01عدد
محلول کود شیمیایی270000012870197/11/16لیتر
استند ظروف پخت و پز270000006257999/04/01عدد
کبریت270000000679599/04/01عدد
جارو رو فرشی لوازم تمیز کننده سطوح و کف270000006128299/04/01عدد
کماجدان270000006259399/04/01عدد
شمش چدنی270000000394797/06/01کیلوگرم
کاغذ روزنامه270000001464697/06/01کیلوگرم
هواکش مصرف کننده توان مکانیکی270000000643699/04/01عدد
خودرو سواری RENAULT مدل DUSTER270000015971299/03/01عدد
بند رخت جمع شو لوازم خانگی270000006137499/04/01عدد
جدا کننده زرده دستی خانگی270000006356999/04/01عدد
لاستیک (تایر) باری نیمه سنگین270000016045997/06/01عدد(حلقه)
ماسک سه لایه269000003983498/12/05عدد
ماسک N95269000003982798/12/05عدد
ادویه جات270000000232297/06/01کیلوگرم
محلول ضدعفونی کننده 650 میلی لیتر269000004029898/12/05لیتر
اون توستر الکتریکی لوازم خانگی270000006288399/04/01عدد
بند رخت ساده لوازم خانگی270000006138199/04/01عدد
رنده غیر برقی270000006329399/04/01عدد
پارچه اسپان باند270000016072599/10/13متر
پارچه بایکو270000016073299/10/13متر
پرزگیر برقی270000006111499/04/01عدد

 

 

 

درباره گمرک ایران بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط

 
راهنمای سامانه شناسه کالا[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
ضرورت سامانه شناسه کالا[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
گروه کالایی چهار[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
ایجاد دسترسی به منوی عملیات شناسه کالا از درگاه سامانه جامع تجارت[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
کتاب مقررات صادرات و واردات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
 آموزش صادرات[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
گروه کالایی یک[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 
ابلاغ گروه های کالایی جدید مربوط به ۵۵۰ ردیف تعرفه شامل تعرفه های جدید سال ۹۸ و تعرفه های سال گذشته که گروه کالایی آن تغییر یافته است[av_font_icon icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’15px’ position=’right’ animation=” color=’#4169E1′ av_uid=’av-69tebe’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
 

 

0 پاسخ

 1. سلام جنس وارداتی من تیغه برش به شماره تعرفه 82089000 میباشد میخواستم بدانم درکدام گروه کالایی قرار میگیرد وچه ارزی به این کالا تعلق میگیرد.

  1. باسلام
   واردات کالا با کد تعرفه 82089000 مجاز می باشد و جزو گروه کالایی 24 قرار دارد.
   برای اطمینان از درستی کد تعرفه می بایست به دایره تعیین تعرفه گمرک مراجعه نمایید.

   برای مشاهده تعرفه گمرکی سال ۱۴۰۰ کلیک کنید.

 2. ما اسید اگزالیک ثبت سفارش کردیم، با ثبت ارزی صادرات در مقابل واردات، ضمنا پولی مبادله نشد، میخواستم بپرسم در هنگام ترخیص بانک ایراد نمی‌گیرد؟

  1. باسلام و احترام
   آیا بانک مرکزی کد تخصیص به شما داده است؟
   در صورت دریافت کد تخصیص مشکلی نخواهید داشت.
   در نظر داشته باشید واردات در مقالب صاردات بدون تایید بانک مرکزی ممکن نیست و در صورت عدم تایید در روال گمرکی دچاز مشکل می شوید

 3. سلام. وقت بخیر . ما تولید کننده ماشین آلات صنایع پلاستیک هستیم. اجزا و قطعات این ماشین آلات با تعرفه 84779000 رو وارد می کنیم.به ما گروه 23 رو دادند که که ارز نیمایی بهش تعلق نمی گیره. کالای وارداتی ما هم در رده صنعت ماشین سازی ، ماده اولیه و خوراک این صنعت محسوب میشه که ارز نیمایی بهش نمی دن.در حالی که به مواد پلیمری بعنوان مواد اولیه، ارز نیمایی آنهم در اسرع وقت تخصیص و تامین میشه.

   1. باسلام و احترام
    این امکان به صورت کامل در کشور وجود ندارد و امار گمرک به علت مشکلات تحریم به صورت کامل منتشر نمی شود.
    در گذشته این امار تحت عنوان انتشار ازاد اطلاعات توسط گمرک ارائه می شد و لیکن حدود یک سالی است که دیگر این اطلاعات به روز رسانی نمی شود

  1. با سلام ما صادر کننده هستیم اگه مایل باشید تهاتر ارزی صادرات در مقابل وارداتتون را انجام بدید

  1. باسلام و احترام
   این کالا با نام انگلیسی Potassium Humate hs code در اینترنت جستجو نمایید
   به نظر کالای شما زیر مجموعه کد تعرفه های زیر است:
   310590
   31059010

 4. با سلام
  تعرفه 58061000 در سامانه گروه کالایی 24 نشان داده می شود ولی در اینجا 23 کدام قابل استناد است و اینکه ارز نیما تعلق میگیرد یا نه؟

  1. باسلام واحترام
   با تشکر از شما
   اطلاعات سامانه دقیق تر است اطلاعات سایت ماست و در مواردی تغییر تعرفه ها رو ما متوجه نمیشویم و لیکن سعی میکنم امروز این موارد رو هم در اولویت اصلاح قرار دهیم.
   در نتیجه اگر در سامانه اولویت 24 است درست است.
   در گروه اولویت دوم ارز نیمایی تعلق میگیرد ولیکن بر این منوال است که اول اولویتهای 21 سپس 22 سپس 23 و 24 تامین میشود و بنا بر این است که اولویتهای اول ارزهای رایج تر (دلار، یوان، کرون) ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *