تنظیم سند و تغییرات احتمالی در گشایش اعتبارات اسنادی (بخش ۳)

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

تنظیم سند و تغییرات احتمالی در گشایش اعتبارات اسنادی

تنظیم سند و تغییرات احتمالی در گشایش اعتبارات اسنادی

در تنظیم سند و تغییرات احتمالی در گشایش اعتبارات اسنادی ، محاسبات لازم انجام و معادل ریالی اقلام زیر از حساب خریدار یا متقاضی گشایش اعتبار برداشت می گردد. معادل ریالی هم ارز مبلغ اعتبار با نرخ روز محاسبه و به عنوان ودیعه پیش پرداخت از حساب مشتری برداشت می گردد.

حق بیمه بر اساس برگ بیمه نامه و نیز الحاقیه های مربوطه برداشت و به حساب مشتری شرکت بیمه مورد نظر واریز می شود.

کارمزد گشایش بر اساس تعرفه بانک گشایش کننده اعتبار دریافت می گردد. هزینه پست یا تلگراف و یا تلکس بر اساس ضوابط بانک گشایش کننده اعتبار بر مبنای میزان صفحات تلکس و یا تلگراف اعتبار مربوطه کسر می شود.

ابلاغ اعتبار به بانک کارگزار

پس از تنظیم سند گشایش این سند به همراه شرایط اعتبار تایپ و آماده ابلاغ می گردد. ابلاغ اعتبار بنا به تقاضای خریدار ممکن است به دو صورت انجام گیرد

الف : به صورت کتبی و از طریق پست هوایی

اگر قرار باشد شرایط اعتبار به صورت کتبی و از طریق پست هوائی به کارگزار ابلاغ گردد چون از این طریق از تاریخ گشایش اعتبار چند روزی طول خواهد کشید تا شرایط اعتبار به دست بانک ابلاغ کننده برسد.

لذا بانک گشایش کننده اعتبار خلاصه ای از موضوع اعتبار , شماره اعتبار و مبلغ آن و نام خریدار و فروشنده را به صورت پیش آگهی PREADVICE به وسیله تلکس به اطلاع بانک ابلاغ کننده می رساند تا از گشایش یک چنین اعتباری مطلع شده و ضمناً ذینفع را تا هنگامی که متعاقباً شرایط کامل اعتبار به صورت کتبی به او برسد , در جریان امر قرار دهد.

این طریق ابلاغ دارای هزینه کمتری برای خریدار بوده و معمولاً برای آن گونه اعتبارهایی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای سررسید نسبتاً طولانی تری بوده و کالا پس از چند ماهی آماده حمل می گردد.

ب : به صورت تلکس یا تلگرام

در صورتی که قرار باشد متن اعتبار به صورت کامل FULL TELEX توسط تلکس رمز دار به بانک ابلاغ کننده اطلاع داده شود در آن صورت نیازی به ارسال تلکس پیش آگهی نخواهد بود.

چون کل متن اعتبار به صورت کامل و سریع به دست ذینفع خواهد رسید. این روش نسبت به روش اول برای خرید دارای هزینه بیشتری است و لذا به طور عادی در مواردی باید به کار گرفته شود که اعتبار دارای سررسید کوتاهی بوده و فوریت موضوع دارای اهمیت باشد.

چون در این روش امکان گم شده وجود ندارد نسبت به روش قبلی دارای اطمینان بیشتری است در صورتی که متن کامل اعتبار به صورت تلکس ابلاغ شود معمولاً تائیدیه کتبی آن نیز به وسیله پست جهت کارگزار ارسال می گردد تا امکان کنترل مجدد متن وجود داشته باشد.

در چنین حالتی می توان کتبی و یا متنی که توسط تلکس مخابره شده است را به عنوان « ابزار اصلی » اعتبار قرار داد. اگر در تلکس یا متن مخابره شده مزبور ذکر نشده باشد که تائیدیه کتبی ابزار اصلی برای تنفیذ OPERATIVE اعتبار است ، همان تلکس کامل یا متن مخابره شده اعتبار به عنوان ابزار اصلی اعتبار تلقی می گردد ( طبق ماده ۱۱ بند ج مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی نشریه ۵۰۰ اطاق بازرگانی بین المللی ) .

تغییر شرایط اعتبار

فروشنده پس از دریافت کپی تلکس اعتبار از کارگزار خود آن را بررسی نموده و چنانچه آن را مطابق با شرایط منعقده در قرارداد یا پروفرما اینویس یابد ، اقدام به آماده نمودن مقدمات ارسال کالا می کند.

در صورتی که مغایرتی در آن مشاهده نماید مستقیماً و یا از طریق بانک خود از خریدار درخواست می کند که تغییرات لازم را در شرایط اعتبار از طریق بانک خود بدهد .

همچنین خریدار ممکن است پس از دریافت فرم تلکس اعتبار ارسالی توسط بانک ، متوجه شود که بعضی از شرایط از قلم افتاده و یا این که اشتباهاتی در هنگام مخابره تلکس رخ داده است. لذا مجدداً از بانک گشایش کننده اعتبار خود درخواست می کند اصطلاحات مورد نظر را روی آن انجام دهد.

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد در یک اعتبار غیر قابل برگشت ، هر گونه اصلاح یا تغییر شرایط اعتبار در صورتی میسر است که توافق خریدار و فروشنده و بانک گشایش کننده و تائید کننده باشد.

بنابراین بانک گشایش کننده اعتبار باید نهایت دقت را هنگام گشایش اعتبار مبذول دارد تا هیچ یک از شرایط مندرج در اعتبار حذف نشود چه ممکن است فروشنده از قبول آن شرط خودداری نماید.

تمدید

منظور از تمدید سررسید اعتبار می باشد, یکی از ارکان عمده اعتبار بعد از مبلغ , سررسید اعتبار می باشد, زیرا با انقضای سررسید اعتبار مانده استفاده نشده آن از درجه اعتبار ساقط می شود, و ذینفع و بانک کارگزار هیچگونه حقی نسبت به استفاده از آن, بعد از سررسید اعتبار ندارند.

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تصریح دارد به این که کلیه اعتبارات باید دارای سررسید جهت ارائه اسناد, به منظور پرداخت و یا … باشند.

 

بسیار اتفاق می افتد که ذینفع ظرف مدت اعتبار نمی تواند اسناد حمل را به بانک ارائه و وجه آن را دریافت دارد, زیرا ممکن است طی مهلت سررسید اعتبار مشکلات زیر به وجود آید

 1. کالا آماده حمل نباشد.
 2. خریدار و یا فروشنده بسته به شرایط اعتبار موفق به تنظیم قرارداد حمل نشده باشند.
 3. بندر مبدأ مملو از کشتی باشد و امکان بارگیری برای مدتی وجود نداشته باشد .
 4. خریدار بنا به دلایلی آمادگی دریافت محموله مورد سفارش را نداشته باشد.
 5. کالا در مسیر کشتی لاینر قرار داشته باشد, و کشتی مورد نظر به فاصله کوتاهی بعد از سررسید از مبدأ کالا عازم باشد.

و سایر موارد مشابه که ممکن است حادث شود و خریدار و فروشنده ضمن جلب موافقت طرف دیگر ( و نهایتاً خریدار ) اقدام به تمدید سررسید اعتبار از طریق بانک باز کننده اعتبار نماید.

 

بعضی اوقات مسئله تمدید اعتبار تا آنجا برای فروشنده حیاتی و مهم است که نامبرده حاضر به قبول کلیه کارمزد و هزینه های بانک در رابطه با تمدید می شد و طبق مقررات فعلی گشایش اعتبار برای موسسات دولتی, مراکز تهیه و توزیع و کارخانجات تولیدی, حداکثر به سررسید هجده ماه از تاریخ گشایش اعتبار بلامانع است.

افزایش در اعتبارات اسنادی

افزایش در اعتبارات اسنادی به طوری که از معنای لغوی آن بر می آید اضافه شدن مبلغ اعتبار مورد نظر است. به طور کلی اهم موارد افزایش اعتبار به شرح زیر است

الف – اضافه شدن کالا یا خدمت موضوعه

گاهی اتفاق افتاده است که بعد از گشایش اعتبار و یا دریافت بخشی از کالا ، خریدار با دریافت کالا و ملاحظه کیفیت آن و نیازی که اساساً به کل کالا ی مورد سفارش و یا بعضی از اقلام آن دارد از فروشنده می خواهد که بدون تغییر قرارداد فروش فی مابین مقدار کالا و یا بعضی از اقلام آن را با همان شرایط مقرر افزایش دهد. بنابراین به نسبت افزایش کالا بالتبع مبلغ اعتبار نیز افزایش می یابد.

ب – تغییر شرایط اعتبار

در بعضی مواقع شرایط حمل قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده به طور مثال بر اساس فوب تعیین شده و می دانیم که بر اساس این شرایط کرایه حمل کالا به عهده خریدار می باشد. ولی با توافق هایی که بین خریدار و فروشنده به عمل می آید و در مواقع متمم قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل به فروشنده واگذار می شود که بالتبع عیناً کرایه حمل به مبلغ اعتبار افزوده می گردد.

ج – تغییر قرارداد فروش تنظیمی بین خریدار و فروشنده

در قرارداد تنظیمی بین خریدار و فروشنده ممکن است تغییراتی حاصل شود که مآلاً وظایف و یا اقدامات جدیدی را به عهده فروشنده قرار دهد. بنابراین فروشنده برای خدمت و یا مسئولیت اضافی که به عهده می گیرد تقاضای افزایش قیمت و بالا بردن مبلغ اعتبار را می نماید.

د – تعدیل قیمت توسط فروشنده

تعدیل قیمت توسط فروشنده که اغلب به وجود آمدن آن را ناشی از تاخیر در عملکرد مراحل مختلف می دانند از آنجا ناشی می شود که معمولاً در پیش سیاهه , تاریخی جهت انتقال وجه یا گشایش اعتبار تعیین شده است.

در صورتی که ظرف مهلت مقرر در آن نسبت به انتقال وجه و یا گشایش اعتبار اسنادی اقدام گردد دیگر فروشنده نمی تواند نسبت به تعدیل قیمت اعلام شده ادعائی داشته باشد. ولی در صورتی که مهلت مندرج در پیش سیاهه قبل از گشایش اعتبار منقضی شود این حق برای فروشنده وجود دارد که با توجه به اوضاع و احوال بازار و سایر جهات مدعی تعدیل قیمت و افزایش آن باشد.

بنابراین به هنگام گشایش اعتبار ، بانکها باید دقت بیشتری در عدم انقضای مهلت مقرر در پیش سیاهه داشته باشند و چنانچه این مهلت منقضی شده باشد از خریدار به خواهند تائید مجدد فروشنده را ارائه نماید.

 

درباره گمرک ایران بیشتر بدانیم :
 

برای مشاهده آخرین اخبار مقررات صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به لینک زیر مراجعه نمایید :

 


مقالات مرتبط با تنظیم سند و تغییرات احتمالی در گشایش اعتبارات اسنادی

 
 
 
 
 
 
 

بروات اسنادی (بخش ۱)

 

 

پکیج آموزش صادرات و واردات و ترخیص کالا

1 پاسخ
 1. علیرضا صلواتی
  علیرضا صلواتی گفته:

  عرض سلام و ارادت نیاز به معرفی شخصی از مجموعه شما جهت مشاوره و همکاری با مجموعه خودم جهت استفاده بهینه از تسهیلات بانکی در قالب LCداخلی دارم البته شرایط دریافت تسهیلات مهیاست ممنون از بذل توجه شما

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 16 =