مقالات صادرات

مقالات واردات

راهنمای تجارت خارجی

تجارت خارجی ( واردات و صادرات )

تجارت خارجی
( واردات – صادرات – کارت بازرگانی )

 

 

تجارت خارجی – واردات

واردات کالا ( Import ) به معنی ورود کالا به قلمرو گمرکی یک کشور است که انواع آن عبارتند از:
واردات قطعی ، واردات موقت ، کالای مرجوعی ، ترانزیت ( داخلی و خارجی )

 واردات قطعی

دارای انواع روش‌ها می باشد که اهم آن عبارتند از :

1- واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار

2- واردات با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار

3- واردات کالا در مقابل صادرات کالا از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده ( غیرقابل واگذاری )

4- واردات در مقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی ( حق واگذاری به غیر برای یکبار وجود دارد . )

5-  واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی

6-  واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.

7-  واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون ۴ نفره مستقر در وزارت بازرگانی

واردات موقت

ورود موقت نوع دیگری از واردات است و معنای آن اینست که گاهی بعضی از کالاها به منظور معینی موقتاً به کشور وارد می‌شوند و پس از مدتی که منظور فوق تامین شد از کشور خارج می‌گردند.

مانند : کالاهای خارجی که جهت شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی وارد می‌شوند . کالاهایی که برای تعمیر و تکمیل وارد می‌شوند . دستگاه‌های فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و مطالعات علمی یا فنی و غیره . وسایط نقلیه و محفظه‌های مخصوص حمل کالا. کالاهایی که طبق قراردادهای گمرکی بین‌المللی بطور موقت وارد می شوند.

کالاهای مرجوعی

کالاهایی هستند که وارد کشور شده و بنا به دلایلی به خارج از کشور برگردانده می شوند . کالاهای مرجوعی در اصل جزء واردات غیرقطعی و موقت طبقه بندی می‌شوند.

ترانزیت ( خارجی و داخلی )

ترانزیت خارجی عبارت از این است که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. این نوع کالاها جزء مقررات صادرات و واردات قطعی محسوب نمی شوند.

ترانزیت داخلی عبارت از آن است که کالای گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه دیگری حمل و نقل شود مثلاً حمل کالا از یک گمرک مرزی یا داخل کشور به گمرک دیگری در داخل کشور.

تشریفات مربوط به واردات کالا

الف) برای ترخیص از گمرک صاحب کالا یا نماینده قانونی او باید اسناد و مدارکی را به گمرک ارائه دهد.

این اسناد و مدارک بر حسب مورد به شرح زیر می باشند :

1- قبض انبار یا ترخیصه و در جایی که لازم باشد هم قبض انبار و هم ترخیصه.

2- بارنامه حمل ( جایی که کالا به صورت بار حمل و نقل شده )

3- سیاهه خرید ( Invoice  )

4- گواهی مبدا ( Certificate of Origin  ) 

5- مجوز ورود ( حسب مورد راجع به کالای مشروط یا غیر مجاز )

6- گواهی بهداشت یا سایر گواهی های صحی ( حسب مورد )

7- گواهی موسسه استاندارد در مواردی که ورود کالا موکول به رعایت استاندارد اجباری شده است.

8- فهرست عدل بندی ( Packing list  ) حسب مورد. 

9- پیش فاکتور یا ( Proforma Invoice  ) در مواردی که لازم باشد.

10- احکام معافیت  یا استفاده از تخفیف در حقوق و عوارض ورودی یا هر یک از این اقلام حسب مورد. 


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

11- سایر گواهی‌ ها مثل گواهی بازرسی یا وزن و آنالیز کالا هر گاه طبق مقررات صادرات و واردات تسلیم چنین مدارکی به گمرک پیش بینی شده باشد.

12- اصل و فتوکپی کارت بازرگانی ( با رعایت مستثنیات ) 

13- اصل و فتوکپی وکالتنامه برای اشخاصی که به گمرک مراجعه و کالا اظهار و مرخص مینمایند. 

14- اصل و فتوکپی کارت حق العملکاری برای اشخاصی که به وکالت از طرف صاحبان کالا به اظهار و ترخیص کالا از گمرک اقدام می‌نمایند.

15- معرفی نامه رسمی برای اشخاصی که به نمایندگی از طرف صاحب کالا مراجعه می نمایند. 

16- اعلامیه فروش ارز در مواردی که کالا از طریق ثبت سفارش در بانک اعم از اعتبارات اسنادی یا بروات اسنادی سفارش و وارد شده است.

17- کاتالوگ یا بروشور در مواردی که تشخیص کالا در گمرک به اعتبار این اوراق تسهیل می شود. 

ب) اظهار کننده باید اظهار نامه ورودی که گمرک برای منظورهای مختلف بخصوص برای مصرف ( ورود قطعی ) در اختیار صاحبان کالا قرار می دهد تنظیم نماید.

اظهار نامه ورودی متضمن اطلاعات زیر است :

1- مشخصات صاحب کالا ( نام و نام خانوادگی ، شماره کارت بازرگانی ، آدرس و … )
2- مشخصات اظهار کننده
3- مشخصات مرز ورود و تاریخ ورود
4- وسیله حمل
5- مشخصات اسناد ارائه شده در بدو ورود به کشور ( شماره و مشخصات مانیفست ، بارنامه ، کارنه یا اظهارنامه اجمالی … )
6- مشخصات قبض انبار و محل نگهداری کالا
7- مشخصات و نوع معامله ( از طریق اعتبارات اسنادی / بروات اسنادی / یا فارغ از سیستم بانکی )
8- شرایط خرید – نوع ارز – اجزای تشکیل دهنده قیمت کالا در گمرک ( بهای خرید در مبدا ، کرایه حمل حق باربری ، حق ثبت سفارش و … )
9- مشخصات محموله

تشریفات مربوط به خرید کالا

مراحل ثبت سفارش :

 • اخذ پروفرما ( Proforma  ) از شرکت فروشنده .
 1. مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش .
 2. اخذ مجوز و ورود طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان های مربوط.
 3. مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه .
 4. ثبت سفارش در بانک واسطه معامله .
 • وارد کنندگان پس از مطالعه مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بخشنامه های مربوط به ورود کالا و کسب اطلاعات از سازمان های مربوطه و اطمینان اینکه به کالای مورد نظر اجازه ورود خواهند داد با فروشنده کالا در خارج به وسیله فاکس ، تلفن و یا نماینده او در داخل کشور تماس حاصل می نماید تا از شرایط فروش کالای مورد سفارش خود از قبیل بهای واحد کالا ، تاریخ ، تحویل ، تاریخ حمل و … کسب اطلاع حاصل نماید.
 • مذاکره با فروشنده کالا ( NEGOTIATION  ) :
  خریدار پس از مکاتبه و مذاکره با فروشنده یا نماینده او در صورت به توافق رسیدن با آنها پروفرما دریافت می‌نماید.

مطالبی که در پروفرما ذکر می‌شود :

ORIGIN – نشان می دهد که کالا ساخت چه کشوری است.

PAYMENT – نحوه پرداخت بهای کالا را توضیح می دهد. نحوه پرداخت ممکن است نقدی و یا از طریق اعتبار اسنادی یا براتی باشد.

VALIDITY – مشخص کننده این است که پروفرما تا چه تاریخی اعتبار دارد. اگر بعد از این تاریخ در بانک ثبت سفارش گردد امکان دارد که فروشنده کالا شرایط اعلام شده قبلی را نپذیرد.

TRANSPORT – نوع وسیله حمل و نقل در این قسمت ذکر می گردد. در بعضی از پروفرم ها اجازه داده می شود حمل کالا قسمت به قسمت انجام شود.

PRICE – قیمت کالا : گاهی قیمت کالا به صورت : ( F.O.B  ) – ( C.I.F ) – ( C.&.F  ) بیان می شود .


تجارت خارجی – صادرات

صادرات کالا ( EXPORT ) کسب درآمد ارزی یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است که این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات مـی‌نامند.

مراحل انجام صادرات

در این بخش از مقاله به آموزش صادرات می پردازیم .

الف) بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن ( آموزش صادرات )

دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران ، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی ، شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی ، تماس با رایزن های بازرگانی در سفارتخانه‌ها و اتاق‌های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین‌المللی و مراکزی که در این مورد خدمات ارائه می‌دهند امکانپذیر است.
همچنین شناسائی کالاهای رقیب و کیفیت و قیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روش‌های تبلیغاتی برای معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.

ب) کسب مجوز صدور ( آموزش صادرات )

در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط برای کالاهای خاصی مجوزهای موردی صادر می شود.

ج) تعیین قیمت صادراتی ( آموزش صادرات )

صادرکننده برای تعیین قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون نرخ‌گذاری مراجعه کند. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، سازمان توسعه تجارت ، وزارت صنایع ، گمرک ایران و بانک مرکزی می باشند. پس از تعیین قیمت صادراتی ، صادرکننده ملزم است که معادل قیمت‌های تعیین شده ارز به بانک مرکزی معرفی نماید.


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

د) صدور پروفرما ( آموزش صادرات )

صادرکننده باید پروفرما را که حاوی مشخصات کالا و فروشنده آن است برای خریدار ارسال نماید.

ر) تهیه و تدارک و بسته بندی ( آموزش صادرات )

صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.

و) دریافت گواهی بازرسی کالا ( آموزش صادرات )

این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

ی) صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا ( آموزش صادرات )

صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالای خود را صادر و به تایید اتاق بازرگانی محل برساند. اتاق بازرگانی گواهی مبدا کالا را صادر خواهد نمود.

 ن) سپردن پیمان یا تعهد ارزی ( آموزش صادرات )

صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قیمت مصوب کمیسیون نرخ‌گذاری باید پیمان ارزی به بانک ( اداره تهاتر و امور صادراتی ) بسپارد. در حال حاضر که شرایط صادرات سهل تر شده است به جای پیمان ارزی ، صادرکننده یک ورقه تعهد ارزی از بانک دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می‌شود.


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

م) عقد قرارداد حمل و بیمه ( آموزش صادرات )

صادرکننده با یکی از شرکت‌های معتبر حمل و نقل بین‌المللی قرارداد حمل امضا می‌کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می‌کند.

هـ )  اظهار کالابه گمرک ( آموزش صادرات )

در این مرحله کالا به گمرک حمل می‌شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرک ارائه می‌گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته‌ها جواز خروجی ( پروانه صادراتی ) اخذ می‌گردد.

س) ارسال کالا ( آموزش صادرات )

صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می‌دهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرک بارگیری و به مقصد حمل می‌کند.

ش) دریافت واریز نامه ( آموزش صادرات )

اگر کالا بصورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد ، صادرکننده می تواند با ارائه اسناد حمل به بانک طرف حساب مراجعه و معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور اخذ نماید.
اما اگر بصورت امانی بخواهد صادر کند ، صادرکننده کالای خود را به کشورهای موردنظر حمل می‌نماید و در مهلت تعیین شده به فروش می رساند و ارز حاصل از فروش را به کشور باز می‌گرداند و گواهی صدور دریافت می‌کند.

تشریفات مربوط به صادرات کالا ( آموزش صادرات )

الف) برای صدور – کالا صاحب کالا یا نماینده قانونی او باید اسناد و مدارکی را که قبلا تهیه و تدارک دیده است جهت ارائه به گمرک آماده داشته باشد. ( آموزش صادرات )

این اسناد و مدارک عبارتند از:

 • قبض انبار ( در مواردی که کالا به اماکن گمرکی تحویل شده باشد )
 • اصل و کپی کارت بازرگانی ( جز در موارد استثنایی که طبق مقررات صادرات و واردات پیش بینی شده است )
 • مجوز صدور برای کالاهای مجاز مشروط ( حسب مورد )
 • ارائه گواهی بهداشت ( حسب مورد برای فراورده های نباتی صادراتی )
 • ارائه گواهی استاندارد ( حسب مورد برای اقلامی از صادرات که رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده در مورد آنها الزامی می باشد ) .

————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–
 • قیمت گذاری کالای صادراتی ( توسط کمیسیون نرخ گذاری کالای صادراتی که در محل مرکز توسعه صادرات تشکیل می شود )
 • تنظیم صورت فهرست عدل بندی Packing List ( حسب مورد – در خصوص کالاهای یکنواخت لازم نیست )
 • اصل و کپی وکالتنامه ( در مواردی که اظهار کننده کالا به گمرک غیر از صاحب کالاست )
 • معرفی نامه رسمی دایر به معرفی نماینده ( حسب مورد )
 • سایر اسنادی که ممکن است در موارد استثنایی ارائه آنها از طرف صاحب کالا به توصیه گمرک ضروری تشخیص داده شود. ( مثلا نتیجه آزمایش کالا جایی که لازم باشد ) 

ب) اظهار نامه صادراتی یا کالای خروجی را که گمرک برای همین منظور در اختیار صادر کنندگان قرار می‌دهد تنظیم نماید. ( آموزش صادرات )

اظهار نامه گمرک توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او تنظیم و اطلاعات مورد نیاز گمرک که راجع به موارد زیر است در آن منعکس می گردد :

 • مشخصات صادرکننده و ارسال کننده کالا
 • مشخصات نماینده صادرکننده
 • مشخصات گیرنده کالا در مقصد 
 • مشخصات خریدار ( در مواردی که  غیر از گیرنده باشد ) 
 • شماره و تاریخ و مشخصات مجوز صدور و سایر گواهی های ارائه شده حسب مورد
 • کشور مبدا ( محل ساخت یا تولید کالا )  Country of Origin  

————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–
 • کشور مقصد وسیله حمل یا به طور کلی مقصد وسیله حمل 
 • کشور مقصد نهائی
 • شرایط معامله و پرداخت و تحویل کالا
 • وسیله حمل
 • محل بارگیری
 • گمرک محل انجام تشریفات صدور کالا
 • مشخصات محموله ( نوع ، ابعاد ، تعداد بسته ها ،  وزن با ظرف و علامت و شماره )
 • مشخصات کالا ( تعرفه ، کالا ،  تعداد یا مقدار کالا ، وزن خالص ، ارزش صادراتی کالا )
 • محاسبه و درج هزینه های گمرکی ( انبارداری ، باربری ، مهر سربی ، مهر لاکی ) 

 

پکیج صفر تا صد آموزش صادرات شامل ۱۷ فصل می باشد
علاقه مندان میتوانند تمامی فصول دوره آموزش صادرات را از طریق لینک زیر دانلود نمایند .

دانلود پکیج آموزش جامع صادرات

 

تجارت خارجی – کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که
به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب
ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات داده می‌شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد
و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و
به تایید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد.
اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال تا پنج سال
و به اختیار متقاضی می باشد.

کاربردهای کارت بازرگانی

واحد ” عضویت و کارت بازرگانی اتاق تهران ” به منظور سهولت و کاهش مراجعات حضوری جهت صدور و یا تمدید کارت عضویت و بازرگانی مراجعه کنندگان ، امکان تکمیل و چاپ تمامی فرم های مورد نیاز را از طریق اینترنت وب سایت اتاق تهران به صورت آنلاین فراهم نموده است.

جهت تکمیل فرم‌های حقیقی و یا حقوقی به آدرس
http://www.tccim.ir/registeration/docs.aspx
مراجعه فرمایید.


دستورالعمل مدت اعتبار کارت بازرگانی

1- اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور ، فقط یک سال خواهد بود

2- تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال انجام می پذیرد .

3- تمدید کارت بازرگانی پس از پایان سه دوره یک ساله فوق ، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکانپذیر می‌باشد

4- تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان‌پذیر می‌باشد


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

5- متقاضیان تمدید کارت با اعتبار بیش از یک سال می بایستی تعهدات خود را نسبت به اتاق به موقع انجام داده باشند.
– در دوره فعالیت تخلفی نداشته باشند.
– نحوه و ترتیب پرداخت سه در هزار سهم اتاق بازرگانی مربوط به دوره اعتبار جدید را با مسئولین مربوطه مشخص و به توافق برسند.
– حق عضویت و هزینه های دوره اعتبار را به حساب اتاق بازرگانی واریز نمایند.

6- تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال برای متقاضیانی که شرایط زمانی فوق را تا زمان تصویب این دستورالعمل سپری نموده باشند با رعایت بند 5 بلامانع است.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی

1- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( با امضای متقاضی کارت بازرگانی ) و اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهار نامه و گواهی پلمپ به اداره ثبت شرکت ها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید ).

2- اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد .

3- دریافت و تکمیل فرم ها شامل :
الف ) دو صفحه فرم عضویت اتاق
ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ کامل فارسی )


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

4- اصل و کپی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.

5- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن.

6- چهار قطعه عکس 4×6 ( جدید ، تمام رخ ، ساده ) .

7- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و دو سری کپی از پشت و روی آن . متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند . متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند . متولدین سالهای 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

8- داشتن حداقل سن 21 سال تمام .

9- اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه . ضمناً حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف ) تایید شده باشد قابل قبول است .

10- اصل و کپی فرم ( د ) که امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی تایید گردیده باشد . ( گواهی امضاء توسط محضر )

11- تکمیل دو صفحه فرم ( ج ) و اعلام معرفین : داشتن سابقه فعالیت تجاری متقاضی باید به تایید دو نفر معرف که دارای کارت بازرگانی معتبر میباشند رسیده باشد :
الف) دارندگان مدرک دانشگاهی ( فوق دیپلم و بالاتر با ارائه اصل و دو نسخه کپی از مدرک تحصیلی معتبر ) و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند .
ب) معرفین از شهرستانها لازم است کپی صفحه دوم کارت بازرگانی خود را که امضای صاحب کارت در آن مشخص باشد را ارائه نمایند.


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

12- اصل سند مالکیت شش دانگ به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .
در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و همراه داشتن اصل سند برای برابر با اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید جهت دفتر کار تنظیم شده باشد . برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است .

تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

تذکر 2 : هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .

تذکر 3 : حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است .

تذکر4 : برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می‌گردد.

تذکر 5: حضور متقاضی با مدرک تحصیلی زیر لیسانس در کلاس توجیهی کارت بازرگانی الزامی می‌باشد.

برای مشاهده مقررات صادرات و واردات جدید و تعرفه های گمرکی به لینک زیر مراجعه نمایید .

کتاب مقررات صادرات و واردات

مقاله تعرفه گمرکی / تعرفه واردات کالا به ایران


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

1- دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد ( با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ) و اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهار نامه و گواهی پلمپ به اداره ثبت شرکتها واقع در مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید .

در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود

ارائه دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

در خصوص شرکتهای سهامی خاص و عام

ارائه دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است.

2- اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

3- دریافت و تکمیل فرم ها شامل :

الف) دو صفحه فرم عضویت اتاق .
ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ کامل فارسی ) .

4- اصل و کپی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی. 

5- دو برگ روزنامه رسمی یا کپی آن در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ ، موضوع فعالیت شرکت باید صادرات و واردات باشد.

6- اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .

7- چهار قطعه عکس 4×6 مدیرعامل ( جدید ، تمام رخ ، ساده )


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

8- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و دو سری کپی از پشت و روی آن .

 • متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

9- داشتن حداقل سن 21 سال تمام .

10- اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر تائید حساب جاری در استان تهران و تائید حسن اعتبار بانکی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضای رئیس شعبه . ( ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف ) تائید شده باشد قابل قبول است) .


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

11- اصل و کپی فرم ( د ) که امضای مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی تائید گردیده باشد. ( گواهی امضاء توسط محضر ).

12- اصل سند مالکیت شش دانگ به آدرس دفتر مرکزی جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .

 • در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند برای برابر با اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید برای شرکت ( نام کامل شرکت براساس روزنامه رسمی ) و جهت دفتر کار تنظیم شده باشد.
 • برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است.

13- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای 6 و 7 و 9 ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متنوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

تذکر 3: حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر 4: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد .

تذکر 5: حضور مدیرعامل با مدرک تحصیلی زیر لیسانس در کلاس توجیهی کارت بازرگانی الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی

1- تکمیل فرم ها شامل :
الف) دو صفحه فرم عضویت اتاق .
ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ فارسی ) .

2- ارائه اصل کارت بازرگانی.

3- در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه سه قطعه عکس 4×6 الزامی است.

4- اصل و کپی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری ( به آدرس مندرج کارت بازرگانی ) . به همراه کلیه برگ های قطعی مالیات از سال 79 به بعد.

5- اصل و کپی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی ( برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده ) .

6- در صورت استیجاری بودن دفتر کار ، ارائه اجاره نامه تمدید شده .


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

7- در صورت تغییر محل :
الف) ارائه دو برگ اظهار نامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکتها .
ب) اصل سند مالکیت شش دانگ به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .
در صورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند برای برابر با اصل نمودن ضروری است. ضمناً اجاره نامه باید جهت دفتر کار تنظیم شده باشد.
برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است.

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

تذکر 2: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد .

تذکر 3: در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور متقاضی الزامی است .

تذکر4: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

1- تکمیل فرم ها شامل :
الف) دو صفحه فرم عضویت اتاق
ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگانی ( تایپ فارسی )

2- ارائه اصل کارت بازرگانی .

3- اصل و کپی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری ( به آدرس دفتر مرکزی شرکت ) به همراه کلیه برگهای قطعی مالیات از سال 79 به بعد .

4- اصل و کپی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری ( به آدرس دفتر مرکزی شرکت یا محل مارخانه ) .


————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

5- در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیرعامل سه قطعه عکس 4*6 ( جدید ،‌ تمام رخ ، ساده ) .

6- دو برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت ( در صورت هرگونه تغییرات ) .

7- در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه تمدید شده .

8- در صورت تغییر مدیرعامل :

 • اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سری کپی از پشت و روی آن .
 • اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل جدید از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و دو سری کپی از پشت و روی آن .
  – متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدارک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .
  – متولدین سالهای 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .
  – متولدین سالهای 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدارک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند .
 • اصل و کپی فرم ( د ) که امضای مدیرعامل جدید توسط دفاتر اسناد رسمی تائید گردیده باشد

————————————————————–
تجارت خارجی
————————————————————–

9- درصورت تغییر آدرس : اصل سند مالکیت شش دانگ به آدرس دفتر مرکزی جهت برابر اصل نمودن بهمراه دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند و یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار .
درصورت تنظیم اجاره نامه عادی برای محل کار دو سری کپی از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند برای برابر اصل نمودن ضروری است . ضمناً اجاره نامه باید برای شرکت ( نام کامل بر اساس روزنامه رسمی ) و جهت دفتر کار تنظیم شده باشد.
برای ارائه اجاره نامه عادی امضاء دو نفر شاهد الزامی است .
10- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 7 ( الف – ب – ج ) ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند .

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند .

تذکر 2: هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی نمی تواند داشته باشد .

تذکر 3: در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیرعامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه نامه الزامی است .

تذکر 4: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد .

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی

1- تقاضای شخص در 3 نسخه.

2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( اصل و 2 کپی – به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد الزامی است ).

3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال، اصل و 2 کپی ( در صورت تولیدی بودن ).

4- اصل و 2 کپی کارت بازرگانی.

5- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 2 نسخه ( یکی از صفحات پشت و رو 1 کپی ).

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی

1- تقاضای شخص در 3 نسخه.

2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( اصل و 2 کپی – به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد الزامی است ) .

3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال ، اصل و 2 کپی .

4- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 2 نسخه اصل ( یکی از صفحات پشت و رو 1 کپی ).

5- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام ، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی در 3 نسخه ( در صورت عدم انحلال ) .

6- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در 3 نسخه ( در صورت انحلال ).

7- اصل و 2 کپی کارت بازرگانی . 

مدارک مورد نیاز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

1- تقاضای شخص در 2 نسخه.

2- کپی و اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ( نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد ) . 

 


مقالات مرتبط

 

نویسنده:محسن پورقاسمی
محسن پورقاسمی مشاور بازاریابی و استراتژی بین المللی و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خصوص رفع تعهد و مشاوره استراتژی و بازاریابی آماده راهنمایی و مشاوره تجار به صورت رایگان می باشد.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تاکید بانک مرکزی به رعایت قیمت مصوب کالاهای وارداتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع...
تاریخ انتشار : 2 روز قبل
ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی بلامانع بودن صادرات محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی...
تاریخ انتشار : 3 روز قبل
الزام استفاده از شناسه‌کالا هنگام ثبت‌سفارش 📣 قابل توجه بازرگانان محترم؛ ⏪ به اطلاع کاربران محترم می‌رساند، درج شناسه‌کالا.جهت ثبت‌سفارش...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
گزارش گمرک از 40 شاخص آماری تجارت خارجی کشور در سال 1402 گمرک ایران در اقدامی مهم با هدف تحلیل...
تاریخ انتشار : 4 روز قبل
امکان اخذ ضمانت نامه بانکی توسط گمرک با سر رسید پایان سال مالی جهت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل
مجموعه کامل بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ 🔺شامل ۶۳ بخشنامه ، دستورالعمل و...
تاریخ انتشار : 5 روز قبل

تماس با ما

عراق

افغانستان

امارات متحد عربی

عمان

قطر

روسیه

اتحادیه اورسیا

ترکیه

سوریه

چین

ژاپن

هند

پاکستان

ایتالیا

فرانسه

آلمان

قوانین و مقررات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید  سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

تماس با ما